Hiện Đại Ngôn Tình

Cuộc Chiến Bản Thảo

Tên convert : Thư trung tự hữu nhan như ngọc

~ Trong sách có nàng thiếu nữ mặt đẹp như ngọc ~

Thể loại: Tác giả – biên tập , Hiện đại ,nhẹ nhàng, HE

Couple : Ngôn Nho Ngữ – Lan Ninh

Convertor : [email protected]

Raw : 123yq.com

Biên Tập : [Phương]

Chỉnh sửa : [Mốc]

Poster & Cover : Ốc – TYS Quotes – Cá Mập

Văn án

Nếu có bạn trai là tác giả viết tiểu thuyết trinh thám, sẽ có trải nghiệm thế nào ?

Khi bạn đắc tội với anh ấy , anh ta sẽ miệt thị bạn : “Trong tiểu thuyết của anh, người như em chỉ có thể xuất hiện dưới hình thái người chết.”

Khi bạn vô cùng đắc tội anh ấy, anh ta sẽ uy hiếp bạn : “Em có tin anh lấy tên em đặt cho người chết đó không ?”

Khi bạn vô cùng vô cùng đắc tội anh ấy , anh ta sẽ bổ sung thêm một chút : “Đồng thời nạn nhân sẽ bị một tên sát nhân biến thái giết người hàng loạt cực kỳ hung bạo làm nhục cho đến chết.”

Nhưng nếu trùng hợp bạn là người biên tập cho vị tác giả này, những đe dọa trên cũng chẳng đáng sợ chút nào, việc anh ấy cần làm chỉ có một chuyện :

Chày cối không chịu nộp bản thảo :”) [Tha Cảo – 拖稿]

Nguồn: nguyennphuongg.wordpress.com


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Bản Lật Tử
 •  Chương: /64
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0001.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0002.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0003.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0004.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0005.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0006.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0007.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0008.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0009.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0010.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0011.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0012.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0013.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0014.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0015.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0016.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0017.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0018.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0019.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0020.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0021.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0022.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0023.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0024.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0025.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0026.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0027.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0028.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0029.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0030.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0031.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0032.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0033.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0034.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0035.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0036.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0037.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0038.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0039.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0040.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0041.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0042.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0043.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0044.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0045.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0046.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0047.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0048.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0049.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0050.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0051.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0052.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0053.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0054.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0055.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0056.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0057.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0058.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0059.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0060.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0061.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0062.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0063.mp3
 • cuoc-chien-ban-thao-chuong-0064.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Động Lòng

TinoTK

Đích Nữ Vương Phi

TinoTK

Mạt Thế Điểm Tâm Sư

thuydemons

Leave a Reply