Dị Giới Kiếm Hiệp Tiên Hiệp

Cửu U Long Giới

– Một thanh niên thế kỷ 21 tình cờ mua được chiếc giới chỉ màu đen, sau khi đeo chiếc nhẫn lên tay, lập tức trời đất chuyển động xoay vần. Sau khi tỉnh lại hắn đã thấy mình xuyên không tới dị giới, đầu nhập vào một thân thể mới tên là Bạch Khởi, nơi này gọi là Thiên Ân Đại Lục, một nơi tràn ngập đấu khí, bởi vì nơi đây ma pháp năng lượng đã bị phong ấn. Lúc này, hắn mới phát hiện ra giới chỉ màu đen huyền bí đó tên là Cửu U Long Giới.

– Với những quyền năng dường như vô biên, Cửu U Long Giới có thể cho người giao dịch cùng nó tăng lên lực lượng cũng như đấu khí một cách nhanh chóng mà không có bất kỳ một vấn đề gì, miễn là có đủ các điều kiện mà Cửu U long Giới đòi hỏi. Tại thế giới mới, bắt đầu với một thân phận hoàn toàn mới mẻ, mọi thứ tưởng như vô cùng khó khăn với Bạch Khởi. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của Cửu U Long Giới cùng với mưu trí và không ngừng ma luyện bản thân, nhân vật chính đã dần dần có được chỗ đứng riêng của mình tại Dị thế.

– Cửu U Long Giới thực chất là như thế nào mà lại có được sức mạnh huyền bí đến vậy, nhân vật chính đã phải nỗ lực thế nào để có thể tăng lên sức mạnh bản thân, xin mới các bạn tiếp tục khám phá câu chuyện – Cửu U Long Giới…


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Chúng Thần
 •  Chương: /351
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0001.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0002.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0003.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0004.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0005.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0006.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0007.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0008.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0009.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0010.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0011.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0012.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0013.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0014.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0015.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0016.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0017.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0018.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0019.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0020.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0021.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0022.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0023.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0024.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0025.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0026.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0027.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0028.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0029.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0030.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0031.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0032.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0033.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0034.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0035.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0036.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0037.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0038.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0039.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0040.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0041.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0042.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0043.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0044.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0045.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0046.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0047.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0048.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0049.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0050.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0051.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0052.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0053.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0054.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0055.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0056.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0057.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0058.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0059.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0060.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0061.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0062.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0063.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0064.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0065.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0066.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0067.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0068.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0069.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0070.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0071.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0072.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0073.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0074.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0075.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0076.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0077.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0078.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0079.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0080.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0081.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0082.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0083.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0084.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0085.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0086.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0087.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0088.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0089.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0090.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0091.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0092.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0093.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0094.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0095.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0096.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0097.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0098.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0099.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0100.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0101.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0102.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0103.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0104.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0105.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0106.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0107.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0108.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0109.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0110.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0111.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0112.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0113.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0114.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0115.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0116.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0117.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0118.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0119.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0120.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0121.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0122.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0123.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0124.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0125.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0126.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0127.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0128.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0129.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0130.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0131.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0132.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0133.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0134.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0135.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0136.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0137.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0138.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0139.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0140.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0141.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0142.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0143.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0144.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0145.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0146.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0147.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0148.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0149.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0150.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0151.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0152.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0153.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0154.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0155.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0156.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0157.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0158.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0159.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0160.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0161.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0162.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0163.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0164.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0165.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0166.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0167.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0168.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0169.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0170.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0171.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0172.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0173.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0174.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0175.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0176.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0177.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0178.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0179.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0180.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0181.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0182.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0183.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0184.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0185.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0186.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0187.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0188.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0189.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0190.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0191.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0192.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0193.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0194.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0195.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0196.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0197.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0198.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0199.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0200.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0201.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0202.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0203.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0204.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0205.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0206.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0207.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0208.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0209.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0210.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0211.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0212.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0213.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0214.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0215.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0216.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0217.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0218.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0219.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0220.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0221.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0222.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0223.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0224.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0225.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0226.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0227.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0228.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0229.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0230.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0231.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0232.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0233.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0234.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0235.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0236.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0237.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0238.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0239.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0240.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0241.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0242.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0243.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0244.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0245.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0246.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0247.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0248.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0249.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0250.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0251.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0252.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0253.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0254.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0255.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0256.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0257.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0258.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0259.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0260.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0261.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0262.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0263.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0264.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0265.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0266.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0267.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0268.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0269.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0270.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0271.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0272.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0273.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0274.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0275.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0276.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0277.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0278.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0279.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0280.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0281.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0282.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0283.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0284.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0285.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0286.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0287.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0288.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0289.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0290.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0291.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0292.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0293.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0294.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0295.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0296.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0297.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0298.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0299.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0300.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0301.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0302.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0303.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0304.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0305.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0306.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0307.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0308.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0309.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0310.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0311.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0312.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0313.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0314.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0315.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0316.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0317.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0318.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0319.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0320.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0321.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0322.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0323.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0324.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0325.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0326.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0327.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0328.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0329.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0330.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0331.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0332.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0333.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0334.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0335.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0336.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0337.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0338.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0339.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0340.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0341.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0342.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0343.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0344.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0345.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0346.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0347.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0348.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0349.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0350.mp3
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0351.mp3

[Total: 1    Average: 4/5]

Related posts

Tinh Thần Biến

TinoTK

Cực Đạo Kỵ Sĩ

TinoTK

Bách Luyện Thành Thần

TinoTK

Leave a Reply