Lịch Sử Quân Sự

Đại Đường Đại Đô Đốc Đến Hoàng Đế

Xuyên việt Đại Đường, thành Sơ Đường lịch sử nhất làm cho người tiếc nuối Hiền Vương Lý Khác!

Từ đây Thịnh Đường vận mệnh hoàn toàn khác biệt!

Bị xa lánh đến Xuyên Thục Ích Châu, nhậm chức không thực quyền đại đô đốc .

Trong vòng một ngày, chém kẻ nịnh thần chi thần, ngồi vững vàng đại đô đốc ngai vàng, từ đây trở thành Ích Châu thiên!

Đổi thu thuế, tạo đội quân thiện chiến, cách quân chính, sự tình Nông Tang, sáng tạo trước nay chưa từng có phồn vinh nhất nơi!

Lý Thừa Càn: “Lý Khác công lao gấp trăm lần cho ta, Thái tử vị trí khó giữ được rồi!”

Võ Chiếu: “Khác ca ca Ích Châu là toàn thiên hạ hạnh phúc nhất địa phương, ta muốn gả cho khác ca ca!”

Lý Thế Dân: “Khác con a, Ích Châu chi phồn vinh đã có thể so với toàn bộ Đại Đường chi phồn vinh, ngươi liền khổ cực chút tiếp nhận trẫm hoàng vị đi!” (Bản Cố Sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, không nên bắt chước. )

Converter: ♰ܨ๖ۣۜLạc ๖ۣۜTử ᴸᵉᵍᵉᶯᵈ ♰

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Ngô nãi hoàng đế bệ hạ
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0001.mp32019-02-18 03:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0002.mp32019-02-18 03:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0003.mp32019-02-18 03:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0004.mp32019-02-18 03:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0005.mp32019-02-18 03:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0006.mp32019-02-18 03:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0007.mp32019-02-18 03:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0008.mp32019-02-18 03:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0009.mp32019-02-18 03:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0010.mp32019-02-18 03:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0011.mp32019-02-18 03:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0012.mp32019-02-18 03:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0013.mp32019-02-18 03:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0014.mp32019-02-18 03:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0015.mp32019-02-18 03:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0016.mp32019-02-18 03:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0017.mp32019-02-18 03:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0018.mp32019-02-18 03:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0019.mp32019-02-18 03:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0020.mp32019-02-18 03:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0021.mp32019-02-18 03:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0022.mp32019-02-18 03:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0023.mp32019-02-18 03:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0024.mp32019-02-18 03:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0025.mp32019-02-18 03:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0026.mp32019-02-18 03:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0027.mp32019-02-18 03:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0028.mp32019-02-18 03:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0029.mp32019-02-18 03:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0030.mp32019-02-18 03:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0031.mp32019-02-18 03:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0032.mp32019-02-18 03:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0033.mp32019-02-18 03:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0034.mp32019-02-18 03:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0035.mp32019-02-18 03:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0036.mp32019-02-18 03:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0037.mp32019-02-18 03:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0038.mp32019-02-18 03:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0039.mp32019-02-18 03:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0040.mp32019-02-18 03:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0041.mp32019-02-18 03:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0042.mp32019-02-18 03:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0043.mp32019-02-18 03:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0044.mp32019-02-18 03:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0045.mp32019-02-18 03:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0046.mp32019-02-18 03:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0047.mp32019-02-18 03:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0048.mp32019-02-18 03:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0049.mp32019-02-18 03:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0050.mp32019-02-18 03:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0051.mp32019-02-18 03:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0052.mp32019-02-18 03:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0053.mp32019-02-18 03:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0054.mp32019-02-18 03:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0055.mp32019-02-18 03:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0056.mp32019-02-18 03:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0057.mp32019-02-18 03:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0058.mp32019-02-18 03:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0059.mp32019-02-18 03:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0060.mp32019-02-18 03:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0061.mp32019-02-18 03:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0062.mp32019-02-18 03:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0063.mp32019-02-18 03:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0064.mp32019-02-18 03:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0065.mp32019-02-18 03:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0066.mp32019-02-18 03:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0067.mp32019-02-18 03:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0068.mp32019-02-18 03:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0069.mp32019-02-18 03:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0070.mp32019-02-18 03:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0071.mp32019-02-18 03:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0072.mp32019-02-18 03:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0073.mp32019-02-18 03:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0074.mp32019-02-18 03:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0075.mp32019-02-18 03:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0076.mp32019-02-18 03:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0077.mp32019-02-18 03:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0078.mp32019-02-18 03:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0079.mp32019-02-18 03:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0080.mp32019-02-18 03:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0081.mp32019-02-18 03:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0082.mp32019-02-18 03:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0083.mp32019-02-18 03:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0084.mp32019-02-18 03:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0085.mp32019-02-18 03:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0086.mp32019-02-18 03:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0087.mp32019-02-18 03:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0088.mp32019-02-18 03:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0089.mp32019-02-18 03:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0090.mp32019-02-18 03:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0091.mp32019-02-18 03:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0092.mp32019-02-18 03:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0093.mp32019-02-18 03:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0094.mp32019-02-18 03:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0095.mp32019-02-18 03:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0096.mp32019-02-18 03:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0097.mp32019-02-18 03:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0098.mp32019-02-18 03:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0099.mp32019-02-18 03:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0100.mp32019-02-18 03:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0101.mp32019-02-18 03:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0102.mp32019-02-18 03:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0103.mp32019-02-18 03:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0104.mp32019-02-18 03:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0105.mp32019-02-18 03:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0106.mp32019-02-18 03:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0107.mp32019-02-18 03:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0108.mp32019-02-18 03:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0109.mp32019-02-18 03:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0110.mp32019-02-18 03:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0111.mp32019-02-18 03:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0112.mp32019-02-18 03:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0113.mp32019-02-18 03:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0114.mp32019-02-18 03:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0115.mp32019-02-18 03:46
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0116.mp32019-02-18 03:46
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0117.mp32019-02-18 03:46
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0118.mp32019-02-18 03:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0119.mp32019-02-18 03:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0120.mp32019-02-18 03:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0121.mp32019-02-18 03:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0122.mp32019-02-18 03:48
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0123.mp32019-02-18 03:48
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0124.mp32019-02-18 03:48
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0125.mp32019-02-18 03:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0126.mp32019-02-18 03:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0127.mp32019-02-18 03:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0128.mp32019-02-18 03:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0129.mp32019-02-18 03:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0130.mp32019-02-18 03:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0131.mp32019-02-18 03:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0132.mp32019-02-18 03:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0133.mp32019-02-18 03:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0134.mp32019-02-18 03:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0135.mp32019-02-18 03:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0136.mp32019-02-18 03:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0137.mp32019-02-18 03:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0138.mp32019-02-18 03:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0139.mp32019-02-18 03:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0140.mp32019-02-18 03:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0141.mp32019-02-18 03:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0142.mp32019-02-18 03:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0143.mp32019-02-18 03:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0144.mp32019-02-18 03:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0145.mp32019-02-18 03:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0146.mp32019-02-18 03:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0147.mp32019-02-18 03:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0148.mp32019-02-18 03:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0149.mp32019-02-18 03:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0150.mp32019-02-18 03:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0151.mp32019-02-18 03:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0152.mp32019-02-18 03:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0153.mp32019-02-18 03:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0154.mp32019-02-18 03:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0155.mp32019-02-18 03:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0156.mp32019-02-18 03:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0157.mp32019-02-18 03:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0158.mp32019-02-18 03:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0159.mp32019-02-18 03:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0160.mp32019-02-18 03:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0161.mp32019-02-18 03:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0162.mp32019-02-18 04:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0163.mp32019-02-18 04:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0164.mp32019-02-18 04:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0165.mp32019-02-18 04:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0166.mp32019-02-18 04:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0167.mp32019-02-18 04:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0168.mp32019-02-18 04:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0169.mp32019-02-18 04:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0170.mp32019-02-18 04:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0171.mp32019-02-18 04:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0172.mp32019-02-18 04:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0173.mp32019-02-18 04:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0174.mp32019-02-18 04:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0175.mp32019-02-18 04:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0176.mp32019-02-18 04:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0177.mp32019-02-18 04:04
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0178.mp32019-02-18 04:04
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0179.mp32019-02-18 04:04
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0180.mp32019-02-18 04:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0181.mp32019-02-18 04:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0182.mp32019-02-18 04:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0183.mp32019-02-18 04:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0184.mp32019-02-18 04:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0185.mp32019-02-18 04:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0186.mp32019-02-18 04:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0187.mp32019-02-18 04:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0188.mp32019-02-18 04:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0189.mp32019-02-18 04:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0190.mp32019-02-18 04:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0191.mp32019-02-18 04:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0192.mp32019-02-18 04:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0193.mp32019-02-18 04:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0194.mp32019-02-18 04:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0195.mp32019-02-18 04:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0196.mp32019-02-18 04:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0197.mp32019-02-18 04:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0198.mp32019-02-18 04:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0199.mp32019-02-18 04:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0200.mp32019-02-18 04:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0201.mp32019-02-18 04:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0202.mp32019-02-18 04:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0203.mp32019-02-18 04:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0204.mp32019-02-18 04:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0205.mp32019-02-18 04:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0206.mp32019-02-18 04:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0207.mp32019-02-18 04:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0208.mp32019-02-18 04:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0209.mp32019-02-18 04:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0210.mp32019-02-18 04:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0211.mp32019-02-18 04:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0212.mp32019-02-18 04:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0213.mp32019-02-18 04:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0214.mp32019-02-18 04:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0215.mp32019-02-18 04:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0216.mp32019-02-18 04:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0217.mp32019-02-18 04:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0218.mp32019-02-18 04:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0219.mp32019-02-18 04:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0220.mp32019-02-18 04:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0221.mp32019-02-18 04:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0222.mp32019-02-18 04:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0223.mp32019-02-18 04:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0224.mp32019-02-18 04:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0225.mp32019-02-18 04:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0226.mp32019-02-18 04:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0227.mp32019-02-18 04:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0228.mp32019-02-18 04:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0229.mp32019-02-18 04:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0230.mp32019-02-18 04:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0231.mp32019-02-18 04:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0232.mp32019-02-18 04:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0233.mp32019-02-18 04:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0234.mp32019-02-18 04:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0235.mp32019-02-18 04:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0236.mp32019-02-18 04:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0237.mp32019-02-18 04:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0238.mp32019-02-18 04:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0239.mp32019-02-18 04:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0240.mp32019-02-18 04:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0241.mp32019-02-18 04:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0242.mp32019-02-18 04:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0243.mp32019-02-18 04:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0244.mp32019-02-18 04:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0245.mp32019-02-18 04:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0246.mp32019-02-18 04:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0247.mp32019-02-18 04:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0248.mp32019-02-18 04:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0249.mp32019-02-18 04:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0250.mp32019-02-18 04:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0251.mp32019-02-18 04:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0252.mp32019-02-18 04:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0253.mp32019-02-18 04:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0254.mp32019-02-18 04:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0255.mp32019-02-18 04:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0256.mp32019-02-18 04:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0257.mp32019-02-18 04:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0258.mp32019-02-18 04:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0259.mp32019-02-18 04:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0260.mp32019-02-18 04:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0261.mp32019-02-18 04:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0262.mp32019-02-18 04:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0263.mp32019-02-18 04:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0264.mp32019-02-18 04:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0265.mp32019-02-18 04:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0266.mp32019-02-18 04:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0267.mp32019-02-18 04:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0268.mp32019-02-18 04:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0269.mp32019-02-18 04:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0270.mp32019-02-18 04:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0271.mp32019-02-18 04:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0272.mp32019-02-18 04:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0273.mp32019-02-18 04:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0274.mp32019-02-18 04:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0275.mp32019-02-18 04:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0276.mp32019-02-18 04:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0277.mp32019-02-18 04:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0278.mp32019-02-18 04:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0279.mp32019-02-18 04:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0280.mp32019-02-18 04:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0281.mp32019-02-18 04:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0282.mp32019-02-18 04:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0283.mp32019-02-18 04:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0284.mp32019-02-18 04:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0285.mp32019-02-18 04:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0286.mp32019-02-18 04:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0287.mp32019-02-18 04:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0288.mp32019-02-18 04:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0289.mp32019-02-18 04:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0290.mp32019-02-18 04:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0291.mp32019-02-18 04:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0292.mp32019-02-18 04:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0293.mp32019-02-18 04:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0294.mp32019-02-18 04:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0295.mp32019-02-18 04:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0296.mp32019-02-18 04:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0297.mp32019-02-18 04:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0298.mp32019-02-18 04:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0299.mp32019-02-18 04:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0300.mp32019-02-18 04:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0301.mp32019-02-18 04:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0302.mp32019-02-18 04:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0303.mp32019-02-18 04:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0304.mp32019-02-18 04:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0305.mp32019-02-18 04:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0306.mp32019-02-18 04:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0307.mp32019-02-18 04:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0308.mp32019-02-18 04:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0309.mp32019-02-18 04:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0310.mp32019-02-18 04:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0311.mp32019-02-18 04:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0312.mp32019-02-18 04:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0313.mp32019-02-18 04:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0314.mp32019-02-18 04:46
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0315.mp32019-02-18 04:46
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0316.mp32019-02-18 04:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0317.mp32019-02-18 04:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0318.mp32019-02-18 04:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0319.mp32019-02-18 04:48
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0320.mp32019-02-18 04:48
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0321.mp32019-02-18 04:48
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0322.mp32019-02-18 04:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0323.mp32019-02-18 04:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0324.mp32019-02-18 04:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0325.mp32019-02-18 04:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0326.mp32019-02-18 04:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0327.mp32019-02-18 04:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0328.mp32019-02-18 04:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0329.mp32019-02-18 04:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0330.mp32019-02-18 04:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0331.mp32019-02-18 04:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0332.mp32019-02-18 04:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0333.mp32019-02-18 04:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0334.mp32019-02-18 04:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0335.mp32019-02-18 04:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0336.mp32019-02-18 04:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0337.mp32019-02-18 04:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0338.mp32019-02-18 04:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0339.mp32019-02-18 04:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0340.mp32019-02-18 04:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0341.mp32019-02-18 04:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0342.mp32019-02-18 04:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0343.mp32019-02-18 04:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0344.mp32019-02-18 04:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0345.mp32019-02-18 04:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0346.mp32019-02-18 04:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0347.mp32019-02-18 04:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0348.mp32019-02-18 04:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0349.mp32019-02-18 04:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0350.mp32019-02-18 04:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0351.mp32019-02-18 04:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0352.mp32019-02-18 05:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0353.mp32019-02-18 05:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0354.mp32019-02-18 05:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0355.mp32019-02-18 05:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0356.mp32019-02-18 05:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0357.mp32019-02-18 05:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0358.mp32019-02-18 05:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0359.mp32019-02-18 05:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0360.mp32019-02-18 05:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0361.mp32019-02-18 05:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0362.mp32019-02-18 05:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0363.mp32019-02-18 05:04
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0364.mp32019-02-18 05:04
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0365.mp32019-02-18 05:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0366.mp32019-02-18 05:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0367.mp32019-02-18 05:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0368.mp32019-02-18 05:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0369.mp32019-02-18 05:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0370.mp32019-02-18 05:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0371.mp32019-02-18 05:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0372.mp32019-02-18 05:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0373.mp32019-02-18 05:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0374.mp32019-02-18 05:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0375.mp32019-02-18 05:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0376.mp32019-02-18 05:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0377.mp32019-02-18 05:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0378.mp32019-02-18 05:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0379.mp32019-02-18 05:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0380.mp32019-02-18 05:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0381.mp32019-02-18 05:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0382.mp32019-02-18 05:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0383.mp32019-02-18 05:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0384.mp32019-02-18 05:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0385.mp32019-02-18 05:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0386.mp32019-02-18 05:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0387.mp32019-02-18 05:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0388.mp32019-02-18 05:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0389.mp32019-02-18 05:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0390.mp32019-02-18 05:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0391.mp32019-02-18 05:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0392.mp32019-02-18 05:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0393.mp32019-02-18 05:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0394.mp32019-02-18 05:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0395.mp32019-02-18 05:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0396.mp32019-02-18 05:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0397.mp32019-02-18 05:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0398.mp32019-02-18 05:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0399.mp32019-02-18 05:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0400.mp32019-02-18 05:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0401.mp32019-02-18 05:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0402.mp32019-02-18 05:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0403.mp32019-02-18 05:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0404.mp32019-02-18 05:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0405.mp32019-02-18 05:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0406.mp32019-02-18 05:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0407.mp32019-02-18 05:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0408.mp32019-02-18 05:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0409.mp32019-02-18 05:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0410.mp32019-02-18 05:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0411.mp32019-02-18 05:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0412.mp32019-02-18 05:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0413.mp32019-02-18 05:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0414.mp32019-02-18 05:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0415.mp32019-02-18 05:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0416.mp32019-02-18 05:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0417.mp32019-02-18 05:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0418.mp32019-02-18 05:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0419.mp32019-02-18 05:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0420.mp32019-02-18 05:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0421.mp32019-02-18 05:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0422.mp32019-02-18 05:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0423.mp32019-02-18 05:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0424.mp32019-02-18 05:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0425.mp32019-02-18 05:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0426.mp32019-02-18 05:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0427.mp32019-02-18 05:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0428.mp32019-02-18 05:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0429.mp32019-02-18 05:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0430.mp32019-02-18 05:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0431.mp32019-02-18 05:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0432.mp32019-02-18 05:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0433.mp32019-02-18 05:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0434.mp32019-02-18 05:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0435.mp32019-02-18 13:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0436.mp32019-02-18 13:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0437.mp32019-02-18 13:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0438.mp32019-02-18 13:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0439.mp32019-02-18 13:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0440.mp32019-02-18 13:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0441.mp32019-02-18 13:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0442.mp32019-02-19 00:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0443.mp32019-02-19 00:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0444.mp32019-02-19 00:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0445.mp32019-02-19 00:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0446.mp32019-02-19 00:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0447.mp32019-02-19 00:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0448.mp32019-02-19 00:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0449.mp32019-02-19 00:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0450.mp32019-02-19 00:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0451.mp32019-02-19 00:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0452.mp32019-02-19 00:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0453.mp32019-02-19 00:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0454.mp32019-02-19 00:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0455.mp32019-02-19 00:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0456.mp32019-02-19 00:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0457.mp32019-02-19 00:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0458.mp32019-02-19 00:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0459.mp32019-02-19 00:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0460.mp32019-02-19 00:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0461.mp32019-02-19 00:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0462.mp32019-02-19 00:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0463.mp32019-02-19 00:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0464.mp32019-02-19 00:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0465.mp32019-02-19 00:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0466.mp32019-02-19 00:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0467.mp32019-02-19 00:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0468.mp32019-02-19 00:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0469.mp32019-02-19 00:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0470.mp32019-02-19 00:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0471.mp32019-02-19 00:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0472.mp32019-02-19 00:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0473.mp32019-02-19 00:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0474.mp32019-02-19 00:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0475.mp32019-02-19 00:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0476.mp32019-02-19 00:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0477.mp32019-02-19 00:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0478.mp32019-02-19 00:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0479.mp32019-02-19 00:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0480.mp32019-02-19 00:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0481.mp32019-02-19 00:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0482.mp32019-02-19 00:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0483.mp32019-02-19 00:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0484.mp32019-02-19 00:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0485.mp32019-02-19 00:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0486.mp32019-02-19 00:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0487.mp32019-02-19 00:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0488.mp32019-02-19 00:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0489.mp32019-02-19 00:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0490.mp32019-02-19 00:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0491.mp32019-02-19 00:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0492.mp32019-02-19 00:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0493.mp32019-02-19 00:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0494.mp32019-02-19 00:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0495.mp32019-02-19 00:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0496.mp32019-02-19 00:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0497.mp32019-02-19 00:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0498.mp32019-02-19 00:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0499.mp32019-02-19 00:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0500.mp32019-02-19 00:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0501.mp32019-02-19 00:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0502.mp32019-02-19 00:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0503.mp32019-02-19 00:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0504.mp32019-02-19 16:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0505.mp32019-02-19 16:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0506.mp32019-02-19 16:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0507.mp32019-02-19 16:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0508.mp32019-02-19 16:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0509.mp32019-02-19 16:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0510.mp32019-02-19 16:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0511.mp32019-02-19 16:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0512.mp32019-02-19 16:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0513.mp32019-02-19 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0514.mp32019-02-19 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0515.mp32019-02-19 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0516.mp32019-02-19 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0517.mp32019-02-19 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0518.mp32019-02-19 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0519.mp32019-02-19 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0520.mp32019-02-19 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0521.mp32019-02-19 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0522.mp32019-02-19 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0523.mp32019-02-19 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0524.mp32019-02-19 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0525.mp32019-02-19 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0526.mp32019-02-19 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0527.mp32019-02-19 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0528.mp32019-02-19 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0529.mp32019-02-19 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0530.mp32019-02-19 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0531.mp32019-02-22 17:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0532.mp32019-02-22 17:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0533.mp32019-02-22 17:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0534.mp32019-02-22 17:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0535.mp32019-02-22 17:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0536.mp32019-02-22 17:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0537.mp32019-02-22 17:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0538.mp32019-02-22 17:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0539.mp32019-02-22 17:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0540.mp32019-02-22 17:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0541.mp32019-02-22 17:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0542.mp32019-02-22 17:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0543.mp32019-02-22 17:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0544.mp32019-02-22 17:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0545.mp32019-02-23 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0546.mp32019-02-23 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0547.mp32019-02-23 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0548.mp32019-02-23 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0549.mp32019-02-23 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0550.mp32019-02-23 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0551.mp32019-02-23 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0552.mp32019-02-23 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0553.mp32019-02-23 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0554.mp32019-02-23 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0555.mp32019-02-23 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0556.mp32019-02-23 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0557.mp32019-02-23 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0558.mp32019-02-23 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0559.mp32019-02-23 16:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0560.mp32019-02-23 16:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0561.mp32019-02-23 16:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0562.mp32019-02-23 16:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0563.mp32019-02-23 16:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0564.mp32019-02-23 16:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0565.mp32019-02-23 16:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0566.mp32019-02-23 16:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0567.mp32019-02-23 16:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0568.mp32019-02-23 16:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0569.mp32019-02-23 16:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0570.mp32019-02-23 16:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0571.mp32019-02-23 16:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0572.mp32019-02-23 16:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0573.mp32019-02-23 16:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0574.mp32019-02-23 16:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0575.mp32019-02-23 16:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0576.mp32019-02-23 16:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0577.mp32019-02-23 16:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0578.mp32019-02-23 16:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0579.mp32019-02-23 16:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0580.mp32019-02-23 16:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0581.mp32019-02-23 16:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0582.mp32019-02-23 16:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0583.mp32019-02-23 16:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0584.mp32019-02-23 16:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0585.mp32019-02-23 16:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0586.mp32019-03-02 17:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0587.mp32019-03-02 17:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0588.mp32019-03-02 17:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0589.mp32019-03-02 17:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0590.mp32019-03-02 17:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0591.mp32019-03-02 17:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0592.mp32019-03-02 17:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0593.mp32019-03-02 17:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0594.mp32019-03-02 17:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0595.mp32019-03-02 17:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0596.mp32019-03-02 17:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0597.mp32019-03-02 17:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0598.mp32019-03-02 17:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0599.mp32019-03-02 17:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0600.mp32019-03-02 17:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0601.mp32019-03-02 17:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0602.mp32019-03-02 17:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0603.mp32019-03-02 17:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0604.mp32019-03-02 17:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0605.mp32019-03-02 17:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0606.mp32019-03-02 17:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0607.mp32019-03-02 17:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0608.mp32019-03-02 17:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0609.mp32019-03-02 17:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0610.mp32019-03-02 17:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0611.mp32019-03-02 17:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0612.mp32019-03-02 17:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0613.mp32019-03-02 17:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0614.mp32019-03-02 17:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0615.mp32019-03-02 17:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0616.mp32019-03-02 17:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0617.mp32019-03-02 18:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0618.mp32019-03-02 18:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0619.mp32019-03-02 18:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0620.mp32019-03-02 18:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0621.mp32019-03-02 18:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0622.mp32019-03-02 18:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0623.mp32019-03-02 18:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0624.mp32019-03-02 18:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0625.mp32019-03-02 18:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0626.mp32019-03-02 18:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0627.mp32019-03-02 18:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0628.mp32019-03-02 18:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0629.mp32019-03-02 18:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0630.mp32019-03-02 18:04
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0631.mp32019-03-02 18:04
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0632.mp32019-03-02 18:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0633.mp32019-03-02 18:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0634.mp32019-03-02 18:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0635.mp32019-03-02 18:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0636.mp32019-03-02 18:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0637.mp32019-03-02 18:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0638.mp32019-03-02 18:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0639.mp32019-03-02 18:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0640.mp32019-03-02 18:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0641.mp32019-03-02 18:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0642.mp32019-03-02 18:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0643.mp32019-03-02 18:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0644.mp32019-03-02 18:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0645.mp32019-03-02 18:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0646.mp32019-03-02 18:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0647.mp32019-03-02 18:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0648.mp32019-03-02 18:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0649.mp32019-03-02 18:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0650.mp32019-03-02 18:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0651.mp32019-03-02 18:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0652.mp32019-03-02 18:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0653.mp32019-03-02 18:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0654.mp32019-03-02 18:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0655.mp32019-03-02 18:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0656.mp32019-03-02 18:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0657.mp32019-03-02 18:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0658.mp32019-03-02 18:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0659.mp32019-03-02 18:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0660.mp32019-03-02 18:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0661.mp32019-03-02 18:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0662.mp32019-03-02 18:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0663.mp32019-03-02 18:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0664.mp32019-03-02 18:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0665.mp32019-03-02 18:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0666.mp32019-03-02 18:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0667.mp32019-03-02 18:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0668.mp32019-03-02 18:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0669.mp32019-03-02 18:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0670.mp32019-03-02 18:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0671.mp32019-03-03 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0672.mp32019-03-03 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0673.mp32019-03-03 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0674.mp32019-03-03 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0675.mp32019-03-03 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0676.mp32019-03-03 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0677.mp32019-03-03 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0678.mp32019-03-03 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0679.mp32019-03-03 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0680.mp32019-03-03 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0681.mp32019-03-03 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0682.mp32019-03-03 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0683.mp32019-03-03 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0684.mp32019-03-03 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0685.mp32019-03-03 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0686.mp32019-03-03 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0687.mp32019-03-03 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0688.mp32019-03-03 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0689.mp32019-03-03 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0690.mp32019-03-03 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0691.mp32019-03-03 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0692.mp32019-03-03 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0693.mp32019-03-03 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0694.mp32019-03-04 18:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0695.mp32019-03-04 18:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0696.mp32019-03-04 18:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0697.mp32019-03-04 18:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0698.mp32019-03-04 18:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0699.mp32019-03-04 18:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0700.mp32019-03-04 18:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0701.mp32019-03-04 18:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0702.mp32019-03-04 18:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0703.mp32019-03-04 18:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0704.mp32019-03-04 18:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0705.mp32019-03-04 18:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0706.mp32019-03-04 18:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0707.mp32019-03-04 18:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0708.mp32019-03-04 18:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0709.mp32019-03-04 18:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0710.mp32019-03-04 18:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0711.mp32019-03-04 18:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0712.mp32019-03-04 18:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0713.mp32019-03-04 18:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0714.mp32019-03-04 18:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0715.mp32019-03-04 18:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0716.mp32019-03-04 18:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0717.mp32019-03-04 18:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0718.mp32019-03-04 18:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0719.mp32019-03-04 18:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0720.mp32019-03-04 18:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0721.mp32019-03-04 18:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0722.mp32019-03-04 18:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0723.mp32019-03-04 18:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0724.mp32019-03-04 18:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0725.mp32019-03-04 18:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0726.mp32019-03-04 18:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0727.mp32019-03-04 18:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0728.mp32019-03-04 18:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0729.mp32019-03-04 18:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0730.mp32019-03-04 18:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0731.mp32019-03-04 18:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0732.mp32019-03-04 18:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0733.mp32019-03-04 18:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0734.mp32019-03-04 18:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0735.mp32019-03-04 18:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0736.mp32019-03-04 18:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0737.mp32019-03-04 18:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0738.mp32019-03-04 18:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0739.mp32019-03-04 18:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0740.mp32019-03-04 18:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0741.mp32019-03-04 18:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0742.mp32019-03-04 18:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0743.mp32019-03-04 18:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0744.mp32019-03-04 18:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0745.mp32019-03-04 18:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0746.mp32019-03-04 18:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0747.mp32019-03-04 18:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0748.mp32019-03-04 18:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0749.mp32019-03-04 18:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0750.mp32019-03-04 18:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0751.mp32019-03-04 18:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0752.mp32019-03-05 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0753.mp32019-03-05 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0754.mp32019-03-05 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0755.mp32019-03-05 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0756.mp32019-03-14 01:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0757.mp32019-03-14 01:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0758.mp32019-03-14 01:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0759.mp32019-03-14 01:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0760.mp32019-03-14 01:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0761.mp32019-03-14 01:48
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0762.mp32019-03-14 01:48
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0763.mp32019-03-14 01:48
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0764.mp32019-03-14 01:48
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0765.mp32019-03-14 01:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0766.mp32019-03-14 01:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0767.mp32019-03-14 01:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0768.mp32019-03-14 01:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0769.mp32019-03-15 15:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0770.mp32019-03-15 15:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0771.mp32019-03-15 15:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0772.mp32019-03-15 15:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0773.mp32019-03-15 15:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0774.mp32019-03-15 15:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0775.mp32019-03-15 15:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0776.mp32019-03-15 15:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0777.mp32019-03-15 15:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0778.mp32019-03-15 15:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0779.mp32019-03-15 15:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0780.mp32019-03-15 15:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0781.mp32019-03-15 15:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0782.mp32019-03-15 15:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0783.mp32019-03-15 15:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0784.mp32019-03-15 15:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0785.mp32019-03-15 15:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0786.mp32019-03-15 15:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0787.mp32019-03-15 15:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0788.mp32019-03-15 15:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0789.mp32019-03-15 16:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0790.mp32019-03-15 16:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0791.mp32019-03-15 16:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0792.mp32019-03-15 16:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0793.mp32019-03-15 16:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0794.mp32019-03-15 16:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0795.mp32019-03-15 16:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0796.mp32019-03-15 16:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0797.mp32019-03-15 16:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0798.mp32019-03-15 16:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0799.mp32019-03-15 16:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0800.mp32019-03-15 16:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0801.mp32019-03-15 16:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0802.mp32019-03-15 16:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0803.mp32019-03-15 16:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0804.mp32019-03-15 16:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0805.mp32019-03-15 16:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0806.mp32019-03-15 16:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0807.mp32019-03-26 04:04
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0808.mp32019-03-26 04:04
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0809.mp32019-03-26 04:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0810.mp32019-03-26 04:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0811.mp32019-03-26 04:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0812.mp32019-03-26 04:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0813.mp32019-03-26 04:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0814.mp32019-03-26 04:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0815.mp32019-03-26 04:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0816.mp32019-03-26 04:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0817.mp32019-03-26 04:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0818.mp32019-03-26 04:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0819.mp32019-03-26 04:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0820.mp32019-03-26 04:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0821.mp32019-03-26 04:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0822.mp32019-03-26 04:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0823.mp32019-03-26 04:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0824.mp32019-03-26 04:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0825.mp32019-03-26 04:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0826.mp32019-03-26 04:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0827.mp32019-03-26 04:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0828.mp32019-03-26 04:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0829.mp32019-03-26 04:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0830.mp32019-03-26 04:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0831.mp32019-03-26 04:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0832.mp32019-03-26 04:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0833.mp32019-03-26 04:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0834.mp32019-03-26 04:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0835.mp32019-03-26 04:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0836.mp32019-03-26 04:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0837.mp32019-03-26 04:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0838.mp32019-03-26 04:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0839.mp32019-03-26 04:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0840.mp32019-03-26 04:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0841.mp32019-03-26 04:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0842.mp32019-03-26 04:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0843.mp32019-03-26 04:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0844.mp32019-03-26 04:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0845.mp32019-03-26 04:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0846.mp32019-03-26 04:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0847.mp32019-03-26 04:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0848.mp32019-04-08 15:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0849.mp32019-04-08 15:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0850.mp32019-04-08 15:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0851.mp32019-04-08 15:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0852.mp32019-04-08 15:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0853.mp32019-04-08 15:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0854.mp32019-04-08 15:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0855.mp32019-04-08 15:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0856.mp32019-04-08 15:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0857.mp32019-04-08 15:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0858.mp32019-04-08 15:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0859.mp32019-04-08 15:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0860.mp32019-04-08 15:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0861.mp32019-04-08 15:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0862.mp32019-04-08 15:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0863.mp32019-04-08 15:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0864.mp32019-04-08 15:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0865.mp32019-04-08 15:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0866.mp32019-04-08 15:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0867.mp32019-04-08 15:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0868.mp32019-04-08 15:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0869.mp32019-04-08 15:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0870.mp32019-04-08 15:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0871.mp32019-04-08 15:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0872.mp32019-04-08 15:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0873.mp32019-04-08 15:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0874.mp32019-04-08 15:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0875.mp32019-04-08 15:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0876.mp32019-04-08 15:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0877.mp32019-04-08 15:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0878.mp32019-04-08 15:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0879.mp32019-04-08 15:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0880.mp32019-04-08 15:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0881.mp32019-04-08 15:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0882.mp32019-04-08 15:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0883.mp32019-04-08 15:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0884.mp32019-04-08 15:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0885.mp32019-04-08 15:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0886.mp32019-04-08 15:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0887.mp32019-04-08 15:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0888.mp32019-04-08 15:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0889.mp32019-04-08 15:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0890.mp32019-04-08 15:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0891.mp32019-04-08 15:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0892.mp32019-04-08 15:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0893.mp32019-04-08 15:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0894.mp32019-04-08 15:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0895.mp32019-04-08 15:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0896.mp32019-04-08 15:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0897.mp32019-04-08 15:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0898.mp32019-04-08 15:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0899.mp32019-06-20 15:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0900.mp32019-06-20 15:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0901.mp32019-06-20 15:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0902.mp32019-06-20 15:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0903.mp32019-06-20 15:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0904.mp32019-06-20 15:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0905.mp32019-06-20 15:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0906.mp32019-06-20 15:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0907.mp32019-06-20 15:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0908.mp32019-06-20 15:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0909.mp32019-06-20 15:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0910.mp32019-06-20 15:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0911.mp32019-06-20 15:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0912.mp32019-06-20 15:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0913.mp32019-06-20 15:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0914.mp32019-06-20 15:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0915.mp32019-06-20 15:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0916.mp32019-06-20 15:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0917.mp32019-06-27 16:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0918.mp32019-06-27 16:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0919.mp32019-06-27 16:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0920.mp32019-06-27 16:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0921.mp32019-06-27 16:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0922.mp32019-06-27 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0923.mp32019-06-27 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0924.mp32019-06-27 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0925.mp32019-06-27 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0926.mp32019-06-27 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0927.mp32019-06-27 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0928.mp32019-06-27 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0929.mp32019-06-27 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0930.mp32019-06-27 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0931.mp32019-06-27 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0932.mp32019-06-27 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0933.mp32019-07-08 05:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0934.mp32019-07-08 05:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0935.mp32019-07-08 05:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0936.mp32019-07-08 05:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0937.mp32019-07-08 05:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0938.mp32019-07-08 05:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0939.mp32019-07-08 05:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0940.mp32019-07-08 05:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0941.mp32019-07-08 05:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0942.mp32019-07-08 05:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0943.mp32019-07-08 05:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0944.mp32019-07-11 15:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0945.mp32019-07-11 15:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0946.mp32019-07-11 15:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0947.mp32019-07-11 15:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0948.mp32019-07-11 15:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0949.mp32019-07-17 15:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0950.mp32019-07-17 15:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0951.mp32019-07-17 15:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0952.mp32019-07-21 15:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0953.mp32019-07-21 15:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0954.mp32019-07-21 15:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0955.mp32019-07-21 15:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0956.mp32019-07-26 05:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0957.mp32019-07-26 05:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0958.mp32019-07-26 05:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0959.mp32019-07-26 05:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0960.mp32019-07-26 05:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0961.mp32019-07-31 15:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0962.mp32019-07-31 15:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0963.mp32019-07-31 15:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0964.mp32019-07-31 15:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0965.mp32019-07-31 15:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0966.mp32019-07-31 15:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0967.mp32019-07-31 15:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0968.mp32019-07-31 15:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0969.mp32019-07-31 15:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0970.mp32019-07-31 15:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0971.mp32019-08-10 15:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0972.mp32019-08-10 15:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0973.mp32019-08-10 15:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0974.mp32019-08-10 15:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0975.mp32019-08-10 15:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0976.mp32019-08-10 15:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0977.mp32019-08-10 15:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0978.mp32019-08-10 15:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0979.mp32019-08-10 15:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0980.mp32019-08-10 15:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0981.mp32019-08-10 15:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0982.mp32019-08-10 15:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0983.mp32019-08-10 15:17
 • #984: Cái này thịnh thế, như các ngươi mong muốn! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-16 15:09
 • #985: Cải thiên hoán nhật, để Đại Đường thay mới nhan! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-16 15:09
 • #986: Đường hoàng yêu cầu, Lý Tĩnh đồng ý rõ! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-16 15:09
 • #987: Cha con mật đàm, đường hoàng Lý Thế Dân! (1 càng,! Yêu cầu có đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-16 15:10
 • #988: Cuối cùng thiên, đại đồng cừu địch, Đột Quyết dị động! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-16 15:10
 • #989: Này liền vì Hoa Hạ tinh thần! Vĩnh viễn truyền thừa! ! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-22 15:57
 • #990: Đột Quyết Công Chúa phải gả ta . Lý Khác choáng váng! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-22 15:57
 • #991: Sứ Thần dĩ nhiên là công chúa! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-22 15:57
 • #992: Hố nhi tử Hoàng Đế Lão Tử! Lý Thế Dân ngươi hại ta! (3 càng,! Yêu cầu có đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-22 15:57
 • #993: Cẩm Y Vệ cơn giận! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-22 15:57
 • #994: Đánh cờ người! Số hai Lý Thừa Tông . (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-28 15:44
 • #995: Nữ tử hiếm thấy! Lần thứ nhất tiếp xúc! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-28 15:44
 • #996: Giao chiến, âm mưu cùng dương mưu đỉnh cấp thịnh yến! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-28 15:44
 • #997: Giao chiến, âm mưu cùng dương mưu đỉnh cấp thịnh yến! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:43
 • #998: Lý Khác hạ cờ, toàn diện phản kích! ! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:43
 • #999: Trò chơi nguy hiểm! Hồng Môn Yến . (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:43
 • #1000: Bảo vệ quốc gia, này cùng tuổi tác cùng đọc không thể từng đọc sách không liên quan! (3 càng,! Yêu cầu từ đ2019-09-11 01:43
 • #1001: Kế ly gián! Ta mời hắn là đầu hán tử! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:43
 • #1002: Lại tới Trung Khoa Viện, vũ khí mới đột phá! ! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:43
 • #1003: Đại Đường niềm vui! Trấn Quốc thần khí 0 login! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:44
 • #1004: Trên trời rơi xuống thần khí, ai có thể thắng ta Đại Đường! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:44
 • #1005: Kinh hỉ! Đại Đường Newton cùng Watt! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:44
 • #1006: Chịu tội tội . Quỳ Đông Cung! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:44
 • #1007: Lang Vương quỳ xuống xin lỗi, Đột Quyết Công Chúa thủ đoạn! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:44
 • #1008: Đường hoàng: Vì là Lý Khác kế vị đãng thanh con đường phía trước! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phi2019-09-11 01:44
 • #1009: Công chúa điện hạ! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:44
 • #1010: Ám sát! Động chân tình! ! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:44
 • #1011: Quốc Cừu Gia Hận, lấy nước làm chủ! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:44
 • #1012: Thương thiên bất diệt người hữu tình! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:45
 • #1013: Đường hoàng bệnh nặng, đăng cơ chuẩn bị! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:45
 • #1014: Đế Lệnh, Thái tử đăng cơ! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:45
 • #1015: Hoàng Đế, là có thể làm bất cứ chuyện gì! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:45
 • #1016: Thái Sơn Phong Thiện, chiếu cáo thiên hạ! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:45
 • #1017: Xác định niên hiệu, Viêm Hoàng năm đầu! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:45
 • #1018: Đăng lâm Thái Sơn, Thái tử Phong Thiện! ! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:45
 • #1019: Tân Hoàng đăng cơ, Đại Đường đi vào Viêm Hoàng kỷ nguyên! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:45
 • #1020: Người nào nói Hoàng Đế tốt làm . Ngươi tới ta không đánh chết ngươi! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước )2019-09-11 01:45
 • #1021: Kinh thiên tình báo, người thứ nhất Nữ Đế sinh ra! ! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-15 15:35
 • #1022: Hắn muốn chiến ta liền chiến, Đại Đường không sợ! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-19 16:32
 • #1023: Mượn trận chiến này, chấn Tân Đế oai! ! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-24 15:08
 • #1024: Lấy lịch sử làm gương, đừng học Hán Vũ cực kì hiếu chiến! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-28 15:43
 • #1025: Ai dám ngỗ nghịch ngươi cái này Đại Đường Hoàng Đế mệnh lệnh . (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu!2019-10-08 16:50
 • #1026: Kịch liệt chống đỡ Trường An! Đột Quyết quy hàng! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:50
 • #1027: Nhất Thống Bắc Phương, thiên hạ quy nhất! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:50
 • #1028: Vũ Mị Nương đại nghiệp thực hiện được, Lý Khác muốn khóc! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:50
 • #1029: Quân vương không lâm triều, cái gọi là ai lại biết! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu )2019-10-08 16:50
 • #1030: Hài lòng Lý Khác! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:50
 • #1031: 1 môn song quốc sĩ, cả nhà là công huân! (! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:51
 • #1032: Chính thức thịnh thế, kéo dài màn che! (chương cuối )2019-10-08 16:51
 • #1033: Đế vương trọng tình, Đại Thiện hay là lớn ác . (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:51
 • #1034: Đế lâm Bắc Phương, đi dạo thiên hạ! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:51
 • #1035: Thiên thọ! Bệ hạ đem Ngụy Chinh nói khóc! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:52
 • #1036: Lý Thế Dân: Ngươi đi sóng đi, giang sơn ta là ngươi bảo vệ! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu )2019-10-08 16:52
 • #1037: Bệ hạ, không muốn làm ở rể a! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:52
 • #1038: Đế lâm Đột Quyết, gặp lại Tiết Nhân Quý! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:52
 • #1039: Nữ Đế đưa đại lễ, trẫm nhận được! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:52
 • #1040: Ức năm xưa, Lý Khác sự tích chấn kinh thiên hạ! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:52
 • #1041: Quy hàng là sỉ nhục . Này cmn là cứu người! (3 càng!! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:52
 • #1042: Tây Vương quỳ xuống, thiên hạ quy tâm! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:53
 • #1043: Chìm suốt đêm gặp vua! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:53
 • #1044: Yêu đương bên trong người đều là bệnh tâm thần! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:53
 • #1045: Thổ lộ tiếng lòng, người hữu tình sẽ thành thân thuộc! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:53
 • #1046: Bệ hạ, nhìn ta nắm tay nhỏ đánh ngươi trong lòng! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:53
 • #1047: Đế vương trọng tình hậu quả, ta vô pháp vứt bỏ ta con dân! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước )2019-10-08 16:53
 • #1048: Hỏi thế gian tình là gì, thẳng dạy người ngược chó không ngừng! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu2019-10-08 16:53
 • #1049: Hộ vợ cuồng ma! Cẩm Y Vệ thành quả! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-14 15:18
 • #1050: Đường hoàng tức giận! Nhân tính đến tột cùng sẽ có nhiều ác! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-20 16:30
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Trùng Sinh Chi Tinh Tế Manh Nữ

THUYS♥️

Đại Ngụy Năng Thần

TiKay

Đường Chuyên

TiKay

Leave a Reply