Huyền Huyễn

Đại Kiếm Thần

Kiếm, Bách Binh Vương Giả!

Vương Giả, Chưởng Bá Khí Dã!

Thôn Phong Vẫn Vũ Táng Lạc Nhật, Bễ Mâu Cổ Kim Khí Như Hồng.

Khi Sơn Cản Hải Lăng Vạn Giới, Tiếu Ngạo Quỳnh Tiêu Huyết Nhiễm Thiên.

Vạn Giới xưng tôn, Kiếm chủ chìm nổi!

Thiếu niên Phương Hạo Thiên thiên sinh Kiếm Tâm, nhân họa đắc phúc, lấy được Vô Thượng Thần Công, tu Vô Song Kiếm Pháp.

Tình Thâm Mỹ Nữ Vạn Thế Bạn, Nhiệt Huyết Huynh Đệ Vạn Thế Tùy.

Ba thước Trường Kiếm đâm Thương Khung, múa Trường Thiên, trảm Nhật Nguyệt, che Thiên Địa, lên Kiếm Đạo bỉ ngạn, Ngạo Kiếm Cửu Trọng Thiên.

Hà Vị Truyền Kỳ, Đại Kiếm Thần Dã!

Đẳng cấp:

Phàm Giới: Huyền Lực cảnh, Linh Võ cảnh, Nguyên Dương cảnh, Thiên Nhân cảnh, Hư Đan cảnh, Kim Đan cảnh, Pháp Tướng cảnh, Niết Bàn cảnh, Phá Toái cảnh (Sơ Tiên).

Tiên Giới: Sơ Tiên cảnh (Phá Toái), Chân Tiên cảnh, Kim Tiên cảnh, Chúa Tể cảnh, Tiên Đế cảnh, Hỗn Độn cảnh, Quy Nhất Cảnh, Thánh Tôn cảnh, Chung Cực cảnh, Hư Không Thần cảnh, Tạo Vật Chủ cảnh, Vĩnh Hằng Chí Tôn cảnh,. . .

Converter: Շ¡ểų°ßạ☪ɦ°ƙ¡ểლ

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Dạ Mộng Hàn
 •  Chương: /1705
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dai-kiem-than-chuong-0001.mp3 2018-11-27 04:15
 • dai-kiem-than-chuong-0002.mp3 2018-11-27 04:15
 • dai-kiem-than-chuong-0003.mp3 2018-11-27 04:15
 • dai-kiem-than-chuong-0004.mp3 2018-11-27 04:15
 • dai-kiem-than-chuong-0005.mp3 2018-11-27 04:15
 • dai-kiem-than-chuong-0006.mp3 2018-11-27 04:15
 • dai-kiem-than-chuong-0007.mp3 2018-11-27 04:15
 • dai-kiem-than-chuong-0008.mp3 2018-11-27 04:16
 • dai-kiem-than-chuong-0009.mp3 2018-11-27 04:16
 • dai-kiem-than-chuong-0010.mp3 2018-11-27 04:16
 • dai-kiem-than-chuong-0011.mp3 2018-11-27 04:16
 • dai-kiem-than-chuong-0012.mp3 2018-11-27 04:16
 • dai-kiem-than-chuong-0013.mp3 2018-11-27 04:16
 • dai-kiem-than-chuong-0014.mp3 2018-11-27 04:16
 • dai-kiem-than-chuong-0015.mp3 2018-11-27 04:16
 • dai-kiem-than-chuong-0016.mp3 2018-11-27 04:16
 • dai-kiem-than-chuong-0017.mp3 2018-11-27 04:16
 • dai-kiem-than-chuong-0018.mp3 2018-11-27 04:16
 • dai-kiem-than-chuong-0019.mp3 2018-11-27 04:17
 • dai-kiem-than-chuong-0020.mp3 2018-11-27 04:17
 • dai-kiem-than-chuong-0021.mp3 2018-11-27 04:17
 • dai-kiem-than-chuong-0022.mp3 2018-11-27 04:17
 • dai-kiem-than-chuong-0023.mp3 2018-11-27 04:17
 • dai-kiem-than-chuong-0024.mp3 2018-11-27 04:17
 • dai-kiem-than-chuong-0025.mp3 2018-11-27 04:17
 • dai-kiem-than-chuong-0026.mp3 2018-11-27 04:17
 • dai-kiem-than-chuong-0027.mp3 2018-11-27 04:17
 • dai-kiem-than-chuong-0028.mp3 2018-11-27 04:17
 • dai-kiem-than-chuong-0029.mp3 2018-11-27 04:17
 • dai-kiem-than-chuong-0030.mp3 2018-11-27 04:18
 • dai-kiem-than-chuong-0031.mp3 2018-11-27 04:18
 • dai-kiem-than-chuong-0032.mp3 2018-11-27 04:18
 • dai-kiem-than-chuong-0033.mp3 2018-11-27 04:18
 • dai-kiem-than-chuong-0034.mp3 2018-11-27 04:18
 • dai-kiem-than-chuong-0035.mp3 2018-11-27 04:18
 • dai-kiem-than-chuong-0036.mp3 2018-11-27 04:18
 • dai-kiem-than-chuong-0037.mp3 2018-11-27 04:18
 • dai-kiem-than-chuong-0038.mp3 2018-11-27 04:18
 • dai-kiem-than-chuong-0039.mp3 2018-11-27 04:18
 • dai-kiem-than-chuong-0040.mp3 2018-11-27 04:18
 • dai-kiem-than-chuong-0041.mp3 2018-11-27 04:18
 • dai-kiem-than-chuong-0042.mp3 2018-11-27 04:19
 • dai-kiem-than-chuong-0043.mp3 2018-11-27 04:19
 • dai-kiem-than-chuong-0044.mp3 2018-11-27 04:19
 • dai-kiem-than-chuong-0045.mp3 2018-11-27 04:19
 • dai-kiem-than-chuong-0046.mp3 2018-11-27 04:19
 • dai-kiem-than-chuong-0047.mp3 2018-11-27 04:19
 • dai-kiem-than-chuong-0048.mp3 2018-11-27 04:19
 • dai-kiem-than-chuong-0049.mp3 2018-11-27 04:19
 • dai-kiem-than-chuong-0050.mp3 2018-11-27 04:19
 • dai-kiem-than-chuong-0051.mp3 2018-11-27 04:19
 • dai-kiem-than-chuong-0052.mp3 2018-11-27 04:19
 • dai-kiem-than-chuong-0053.mp3 2018-11-27 04:20
 • dai-kiem-than-chuong-0054.mp3 2018-11-27 04:20
 • dai-kiem-than-chuong-0055.mp3 2018-11-27 04:20
 • dai-kiem-than-chuong-0056.mp3 2018-11-27 04:20
 • dai-kiem-than-chuong-0057.mp3 2018-11-27 04:20
 • dai-kiem-than-chuong-0058.mp3 2018-11-27 04:20
 • dai-kiem-than-chuong-0059.mp3 2018-11-27 04:20
 • dai-kiem-than-chuong-0060.mp3 2018-11-27 04:20
 • dai-kiem-than-chuong-0061.mp3 2018-11-27 04:20
 • dai-kiem-than-chuong-0062.mp3 2018-11-27 04:20
 • dai-kiem-than-chuong-0063.mp3 2018-11-27 04:20
 • dai-kiem-than-chuong-0064.mp3 2018-11-27 04:21
 • dai-kiem-than-chuong-0065.mp3 2018-11-27 04:21
 • dai-kiem-than-chuong-0066.mp3 2018-11-27 04:21
 • dai-kiem-than-chuong-0067.mp3 2018-11-27 04:21
 • dai-kiem-than-chuong-0068.mp3 2018-11-27 04:21
 • dai-kiem-than-chuong-0069.mp3 2018-11-27 04:21
 • dai-kiem-than-chuong-0070.mp3 2018-11-27 04:21
 • dai-kiem-than-chuong-0071.mp3 2018-11-27 04:21
 • dai-kiem-than-chuong-0072.mp3 2018-11-27 04:21
 • dai-kiem-than-chuong-0073.mp3 2018-11-27 04:21
 • dai-kiem-than-chuong-0074.mp3 2018-11-27 04:21
 • dai-kiem-than-chuong-0075.mp3 2018-11-27 04:21
 • dai-kiem-than-chuong-0076.mp3 2018-11-27 04:22
 • dai-kiem-than-chuong-0077.mp3 2018-11-27 04:22
 • dai-kiem-than-chuong-0078.mp3 2018-11-27 04:22
 • dai-kiem-than-chuong-0079.mp3 2018-11-27 04:22
 • dai-kiem-than-chuong-0080.mp3 2018-11-27 04:22
 • dai-kiem-than-chuong-0081.mp3 2018-11-27 04:22
 • dai-kiem-than-chuong-0082.mp3 2018-11-27 04:22
 • dai-kiem-than-chuong-0083.mp3 2018-11-27 04:22
 • dai-kiem-than-chuong-0084.mp3 2018-11-27 04:22
 • dai-kiem-than-chuong-0085.mp3 2018-11-27 04:22
 • dai-kiem-than-chuong-0086.mp3 2018-11-27 04:22
 • dai-kiem-than-chuong-0087.mp3 2018-11-27 04:22
 • dai-kiem-than-chuong-0088.mp3 2018-11-27 04:23
 • dai-kiem-than-chuong-0089.mp3 2018-11-27 04:23
 • dai-kiem-than-chuong-0090.mp3 2018-11-27 04:23
 • dai-kiem-than-chuong-0091.mp3 2018-11-27 04:23
 • dai-kiem-than-chuong-0092.mp3 2018-11-27 04:23
 • dai-kiem-than-chuong-0093.mp3 2018-11-27 04:23
 • dai-kiem-than-chuong-0094.mp3 2018-11-27 04:23
 • dai-kiem-than-chuong-0095.mp3 2018-11-27 04:23
 • dai-kiem-than-chuong-0096.mp3 2018-11-27 04:23
 • dai-kiem-than-chuong-0097.mp3 2018-11-27 04:23
 • dai-kiem-than-chuong-0098.mp3 2018-11-27 04:23
 • dai-kiem-than-chuong-0099.mp3 2018-11-27 04:24
 • dai-kiem-than-chuong-0100.mp3 2018-11-27 04:24
 • dai-kiem-than-chuong-0101.mp3 2018-11-27 04:24
 • dai-kiem-than-chuong-0102.mp3 2018-11-27 04:24
 • dai-kiem-than-chuong-0103.mp3 2018-11-27 04:24
 • dai-kiem-than-chuong-0104.mp3 2018-11-27 04:24
 • dai-kiem-than-chuong-0105.mp3 2018-11-27 04:24
 • dai-kiem-than-chuong-0106.mp3 2018-11-27 04:24
 • dai-kiem-than-chuong-0107.mp3 2018-11-27 04:24
 • dai-kiem-than-chuong-0108.mp3 2018-11-27 04:24
 • dai-kiem-than-chuong-0109.mp3 2018-11-27 04:24
 • dai-kiem-than-chuong-0110.mp3 2018-11-27 04:24
 • dai-kiem-than-chuong-0111.mp3 2018-11-27 04:25
 • dai-kiem-than-chuong-0112.mp3 2018-11-27 04:25
 • dai-kiem-than-chuong-0113.mp3 2018-11-27 04:25
 • dai-kiem-than-chuong-0114.mp3 2018-11-27 04:25
 • dai-kiem-than-chuong-0115.mp3 2018-11-27 04:25
 • dai-kiem-than-chuong-0116.mp3 2018-11-27 04:25
 • dai-kiem-than-chuong-0117.mp3 2018-11-27 04:25
 • dai-kiem-than-chuong-0118.mp3 2018-11-27 04:25
 • dai-kiem-than-chuong-0119.mp3 2018-11-27 04:25
 • dai-kiem-than-chuong-0120.mp3 2018-11-27 04:25
 • dai-kiem-than-chuong-0121.mp3 2018-11-27 04:25
 • dai-kiem-than-chuong-0122.mp3 2018-11-27 04:25
 • dai-kiem-than-chuong-0123.mp3 2018-11-27 04:26
 • dai-kiem-than-chuong-0124.mp3 2018-11-27 04:26
 • dai-kiem-than-chuong-0125.mp3 2018-11-27 04:26
 • dai-kiem-than-chuong-0126.mp3 2018-11-27 04:26
 • dai-kiem-than-chuong-0127.mp3 2018-11-27 04:26
 • dai-kiem-than-chuong-0128.mp3 2018-11-27 04:26
 • dai-kiem-than-chuong-0129.mp3 2018-11-27 04:26
 • dai-kiem-than-chuong-0130.mp3 2018-11-27 04:26
 • dai-kiem-than-chuong-0131.mp3 2018-11-27 04:26
 • dai-kiem-than-chuong-0132.mp3 2018-11-27 04:26
 • dai-kiem-than-chuong-0133.mp3 2018-11-27 04:26
 • dai-kiem-than-chuong-0134.mp3 2018-11-27 04:26
 • dai-kiem-than-chuong-0135.mp3 2018-11-27 04:27
 • dai-kiem-than-chuong-0136.mp3 2018-11-27 04:27
 • dai-kiem-than-chuong-0137.mp3 2018-11-27 04:27
 • dai-kiem-than-chuong-0138.mp3 2018-11-27 04:27
 • dai-kiem-than-chuong-0139.mp3 2018-11-27 04:27
 • dai-kiem-than-chuong-0140.mp3 2018-11-27 04:27
 • dai-kiem-than-chuong-0141.mp3 2018-11-27 04:27
 • dai-kiem-than-chuong-0142.mp3 2018-11-27 04:27
 • dai-kiem-than-chuong-0143.mp3 2018-11-27 04:27
 • dai-kiem-than-chuong-0144.mp3 2018-11-27 04:27
 • dai-kiem-than-chuong-0145.mp3 2018-11-27 04:27
 • dai-kiem-than-chuong-0146.mp3 2018-11-27 04:28
 • dai-kiem-than-chuong-0147.mp3 2018-11-27 04:28
 • dai-kiem-than-chuong-0148.mp3 2018-11-27 04:28
 • dai-kiem-than-chuong-0149.mp3 2018-11-27 04:28
 • dai-kiem-than-chuong-0150.mp3 2018-11-27 04:28
 • dai-kiem-than-chuong-0151.mp3 2018-11-27 04:28
 • dai-kiem-than-chuong-0152.mp3 2018-11-27 04:28
 • dai-kiem-than-chuong-0153.mp3 2018-11-27 04:28
 • dai-kiem-than-chuong-0154.mp3 2018-11-27 04:28
 • dai-kiem-than-chuong-0155.mp3 2018-11-27 04:28
 • dai-kiem-than-chuong-0156.mp3 2018-11-27 04:28
 • dai-kiem-than-chuong-0157.mp3 2018-11-27 04:29
 • dai-kiem-than-chuong-0158.mp3 2018-11-27 04:29
 • dai-kiem-than-chuong-0159.mp3 2018-11-27 04:29
 • dai-kiem-than-chuong-0160.mp3 2018-11-27 04:29
 • dai-kiem-than-chuong-0161.mp3 2018-11-27 04:29
 • dai-kiem-than-chuong-0162.mp3 2018-11-27 04:29
 • dai-kiem-than-chuong-0163.mp3 2018-11-27 04:29
 • dai-kiem-than-chuong-0164.mp3 2018-11-27 04:29
 • dai-kiem-than-chuong-0165.mp3 2018-11-27 04:29
 • dai-kiem-than-chuong-0166.mp3 2018-11-27 04:29
 • dai-kiem-than-chuong-0167.mp3 2018-11-27 04:29
 • dai-kiem-than-chuong-0168.mp3 2018-11-27 04:30
 • dai-kiem-than-chuong-0169.mp3 2018-11-27 04:30
 • dai-kiem-than-chuong-0170.mp3 2018-11-27 04:30
 • dai-kiem-than-chuong-0171.mp3 2018-11-27 04:30
 • dai-kiem-than-chuong-0172.mp3 2018-11-27 04:30
 • dai-kiem-than-chuong-0173.mp3 2018-11-27 04:30
 • dai-kiem-than-chuong-0174.mp3 2018-11-27 04:30
 • dai-kiem-than-chuong-0175.mp3 2018-11-27 04:30
 • dai-kiem-than-chuong-0176.mp3 2018-11-27 04:30
 • dai-kiem-than-chuong-0177.mp3 2018-11-27 04:30
 • dai-kiem-than-chuong-0178.mp3 2018-11-27 04:30
 • dai-kiem-than-chuong-0179.mp3 2018-11-27 04:31
 • dai-kiem-than-chuong-0180.mp3 2018-11-27 04:31
 • dai-kiem-than-chuong-0181.mp3 2018-11-27 04:31
 • dai-kiem-than-chuong-0182.mp3 2018-11-27 04:31
 • dai-kiem-than-chuong-0183.mp3 2018-11-27 04:31
 • dai-kiem-than-chuong-0184.mp3 2018-11-27 04:31
 • dai-kiem-than-chuong-0185.mp3 2018-11-27 04:31
 • dai-kiem-than-chuong-0186.mp3 2018-11-27 04:31
 • dai-kiem-than-chuong-0187.mp3 2018-11-27 04:31
 • dai-kiem-than-chuong-0188.mp3 2018-11-27 04:31
 • dai-kiem-than-chuong-0189.mp3 2018-11-27 04:31
 • dai-kiem-than-chuong-0190.mp3 2018-11-27 04:32
 • dai-kiem-than-chuong-0191.mp3 2018-11-27 04:32
 • dai-kiem-than-chuong-0192.mp3 2018-11-27 04:32
 • dai-kiem-than-chuong-0193.mp3 2018-11-27 04:32
 • dai-kiem-than-chuong-0194.mp3 2018-11-27 04:32
 • dai-kiem-than-chuong-0195.mp3 2018-11-27 04:32
 • dai-kiem-than-chuong-0196.mp3 2018-11-27 04:32
 • dai-kiem-than-chuong-0197.mp3 2018-11-27 04:32
 • dai-kiem-than-chuong-0198.mp3 2018-11-27 04:32
 • dai-kiem-than-chuong-0199.mp3 2018-11-27 04:32
 • dai-kiem-than-chuong-0200.mp3 2018-11-27 04:33
 • dai-kiem-than-chuong-0201.mp3 2018-11-27 04:33
 • dai-kiem-than-chuong-0202.mp3 2018-11-27 04:33
 • dai-kiem-than-chuong-0203.mp3 2018-11-27 04:33
 • dai-kiem-than-chuong-0204.mp3 2018-11-27 04:33
 • dai-kiem-than-chuong-0205.mp3 2018-11-27 04:33
 • dai-kiem-than-chuong-0206.mp3 2018-11-27 04:33
 • dai-kiem-than-chuong-0207.mp3 2018-11-27 04:33
 • dai-kiem-than-chuong-0208.mp3 2018-11-27 04:33
 • dai-kiem-than-chuong-0209.mp3 2018-11-27 04:33
 • dai-kiem-than-chuong-0210.mp3 2018-11-27 04:33
 • dai-kiem-than-chuong-0211.mp3 2018-11-27 04:34
 • dai-kiem-than-chuong-0212.mp3 2018-11-27 04:34
 • dai-kiem-than-chuong-0213.mp3 2018-11-27 04:34
 • dai-kiem-than-chuong-0214.mp3 2018-11-27 04:34
 • dai-kiem-than-chuong-0215.mp3 2018-11-27 04:34
 • dai-kiem-than-chuong-0216.mp3 2018-11-27 04:34
 • dai-kiem-than-chuong-0217.mp3 2018-11-27 04:34
 • dai-kiem-than-chuong-0218.mp3 2018-11-27 04:34
 • dai-kiem-than-chuong-0219.mp3 2018-11-27 04:34
 • dai-kiem-than-chuong-0220.mp3 2018-11-27 04:34
 • dai-kiem-than-chuong-0221.mp3 2018-11-27 04:35
 • dai-kiem-than-chuong-0222.mp3 2018-11-27 04:35
 • dai-kiem-than-chuong-0223.mp3 2018-11-27 04:35
 • dai-kiem-than-chuong-0224.mp3 2018-11-27 04:35
 • dai-kiem-than-chuong-0225.mp3 2018-11-27 04:35
 • dai-kiem-than-chuong-0226.mp3 2018-11-27 04:35
 • dai-kiem-than-chuong-0227.mp3 2018-11-27 04:35
 • dai-kiem-than-chuong-0228.mp3 2018-11-27 04:35
 • dai-kiem-than-chuong-0229.mp3 2018-11-27 04:35
 • dai-kiem-than-chuong-0230.mp3 2018-11-27 04:35
 • dai-kiem-than-chuong-0231.mp3 2018-11-27 04:35
 • dai-kiem-than-chuong-0232.mp3 2018-11-27 04:36
 • dai-kiem-than-chuong-0233.mp3 2018-11-27 04:36
 • dai-kiem-than-chuong-0234.mp3 2018-11-27 04:36
 • dai-kiem-than-chuong-0235.mp3 2018-11-27 04:36
 • dai-kiem-than-chuong-0236.mp3 2018-11-27 04:36
 • dai-kiem-than-chuong-0237.mp3 2018-11-27 04:36
 • dai-kiem-than-chuong-0238.mp3 2018-11-27 04:36
 • dai-kiem-than-chuong-0239.mp3 2018-11-27 04:36
 • dai-kiem-than-chuong-0240.mp3 2018-11-27 04:36
 • dai-kiem-than-chuong-0241.mp3 2018-11-27 04:36
 • dai-kiem-than-chuong-0242.mp3 2018-11-27 04:36
 • dai-kiem-than-chuong-0243.mp3 2018-11-27 04:36
 • dai-kiem-than-chuong-0244.mp3 2018-11-27 04:37
 • dai-kiem-than-chuong-0245.mp3 2018-11-27 04:37
 • dai-kiem-than-chuong-0246.mp3 2018-11-27 04:37
 • dai-kiem-than-chuong-0247.mp3 2018-11-27 04:37
 • dai-kiem-than-chuong-0248.mp3 2018-11-27 04:37
 • dai-kiem-than-chuong-0249.mp3 2018-11-27 04:37
 • dai-kiem-than-chuong-0250.mp3 2018-11-27 04:37
 • dai-kiem-than-chuong-0251.mp3 2018-11-27 04:37
 • dai-kiem-than-chuong-0252.mp3 2018-11-27 04:37
 • dai-kiem-than-chuong-0253.mp3 2018-11-27 04:37
 • dai-kiem-than-chuong-0254.mp3 2018-11-27 04:37
 • dai-kiem-than-chuong-0255.mp3 2018-11-27 04:38
 • dai-kiem-than-chuong-0256.mp3 2018-11-27 04:38
 • dai-kiem-than-chuong-0257.mp3 2018-11-27 04:38
 • dai-kiem-than-chuong-0258.mp3 2018-11-27 04:38
 • dai-kiem-than-chuong-0259.mp3 2018-11-27 04:38
 • dai-kiem-than-chuong-0260.mp3 2018-11-27 04:38
 • dai-kiem-than-chuong-0261.mp3 2018-11-27 04:38
 • dai-kiem-than-chuong-0262.mp3 2018-11-27 04:38
 • dai-kiem-than-chuong-0263.mp3 2018-11-27 04:38
 • dai-kiem-than-chuong-0264.mp3 2018-11-27 04:38
 • dai-kiem-than-chuong-0265.mp3 2018-11-27 04:38
 • dai-kiem-than-chuong-0266.mp3 2018-11-27 04:38
 • dai-kiem-than-chuong-0267.mp3 2018-11-27 04:39
 • dai-kiem-than-chuong-0268.mp3 2018-11-27 04:39
 • dai-kiem-than-chuong-0269.mp3 2018-11-27 04:39
 • dai-kiem-than-chuong-0270.mp3 2018-11-27 04:39
 • dai-kiem-than-chuong-0271.mp3 2018-11-27 04:39
 • dai-kiem-than-chuong-0272.mp3 2018-11-27 04:39
 • dai-kiem-than-chuong-0273.mp3 2018-11-27 04:39
 • dai-kiem-than-chuong-0274.mp3 2018-11-27 04:39
 • dai-kiem-than-chuong-0275.mp3 2018-11-27 04:39
 • dai-kiem-than-chuong-0276.mp3 2018-11-27 04:39
 • dai-kiem-than-chuong-0277.mp3 2018-11-27 04:39
 • dai-kiem-than-chuong-0278.mp3 2018-11-27 04:40
 • dai-kiem-than-chuong-0279.mp3 2018-11-27 04:40
 • dai-kiem-than-chuong-0280.mp3 2018-11-27 04:40
 • dai-kiem-than-chuong-0281.mp3 2018-11-27 04:40
 • dai-kiem-than-chuong-0282.mp3 2018-11-27 04:40
 • dai-kiem-than-chuong-0283.mp3 2018-11-27 04:40
 • dai-kiem-than-chuong-0284.mp3 2018-11-27 04:40
 • dai-kiem-than-chuong-0285.mp3 2018-11-27 04:40
 • dai-kiem-than-chuong-0286.mp3 2018-11-27 04:40
 • dai-kiem-than-chuong-0287.mp3 2018-11-27 04:40
 • dai-kiem-than-chuong-0288.mp3 2018-11-27 04:40
 • dai-kiem-than-chuong-0289.mp3 2018-11-27 04:41
 • dai-kiem-than-chuong-0290.mp3 2018-11-27 04:41
 • dai-kiem-than-chuong-0291.mp3 2018-11-27 04:41
 • dai-kiem-than-chuong-0292.mp3 2018-11-27 04:41
 • dai-kiem-than-chuong-0293.mp3 2018-11-27 04:41
 • dai-kiem-than-chuong-0294.mp3 2018-11-27 04:41
 • dai-kiem-than-chuong-0295.mp3 2018-11-27 04:41
 • dai-kiem-than-chuong-0296.mp3 2018-11-27 04:41
 • dai-kiem-than-chuong-0297.mp3 2018-11-27 04:41
 • dai-kiem-than-chuong-0298.mp3 2018-11-27 04:41
 • dai-kiem-than-chuong-0299.mp3 2018-11-27 04:41
 • dai-kiem-than-chuong-0300.mp3 2018-11-27 04:41
 • dai-kiem-than-chuong-0301.mp3 2018-11-27 04:42
 • dai-kiem-than-chuong-0302.mp3 2018-11-27 04:42
 • dai-kiem-than-chuong-0303.mp3 2018-11-27 04:42
 • dai-kiem-than-chuong-0304.mp3 2018-11-27 04:42
 • dai-kiem-than-chuong-0305.mp3 2018-11-27 04:42
 • dai-kiem-than-chuong-0306.mp3 2018-11-27 04:42
 • dai-kiem-than-chuong-0307.mp3 2018-11-27 04:42
 • dai-kiem-than-chuong-0308.mp3 2018-11-27 04:42
 • dai-kiem-than-chuong-0309.mp3 2018-11-27 04:42
 • dai-kiem-than-chuong-0310.mp3 2018-11-27 04:42
 • dai-kiem-than-chuong-0311.mp3 2018-11-27 04:42
 • dai-kiem-than-chuong-0312.mp3 2018-11-27 04:42
 • dai-kiem-than-chuong-0313.mp3 2018-11-27 04:43
 • dai-kiem-than-chuong-0314.mp3 2018-11-27 04:43
 • dai-kiem-than-chuong-0315.mp3 2018-11-27 04:43
 • dai-kiem-than-chuong-0316.mp3 2018-11-27 04:43
 • dai-kiem-than-chuong-0317.mp3 2018-11-27 04:43
 • dai-kiem-than-chuong-0318.mp3 2018-11-27 04:43
 • dai-kiem-than-chuong-0319.mp3 2018-11-27 04:43
 • dai-kiem-than-chuong-0320.mp3 2018-11-27 04:43
 • dai-kiem-than-chuong-0321.mp3 2018-11-27 04:43
 • dai-kiem-than-chuong-0322.mp3 2018-11-27 04:43
 • dai-kiem-than-chuong-0323.mp3 2018-11-27 04:43
 • dai-kiem-than-chuong-0324.mp3 2018-11-27 04:43
 • dai-kiem-than-chuong-0325.mp3 2018-11-27 04:44
 • dai-kiem-than-chuong-0326.mp3 2018-11-27 04:44
 • dai-kiem-than-chuong-0327.mp3 2018-11-27 04:44
 • dai-kiem-than-chuong-0328.mp3 2018-11-27 04:44
 • dai-kiem-than-chuong-0329.mp3 2018-11-27 04:44
 • dai-kiem-than-chuong-0330.mp3 2018-11-27 04:44
 • dai-kiem-than-chuong-0331.mp3 2018-11-27 04:44
 • dai-kiem-than-chuong-0332.mp3 2018-11-27 04:44
 • dai-kiem-than-chuong-0333.mp3 2018-11-27 04:44
 • dai-kiem-than-chuong-0334.mp3 2018-11-27 04:44
 • dai-kiem-than-chuong-0335.mp3 2018-11-27 04:44
 • dai-kiem-than-chuong-0336.mp3 2018-11-27 04:44
 • dai-kiem-than-chuong-0337.mp3 2018-11-27 04:45
 • dai-kiem-than-chuong-0338.mp3 2018-11-27 04:45
 • dai-kiem-than-chuong-0339.mp3 2018-11-27 04:45
 • dai-kiem-than-chuong-0340.mp3 2018-11-27 04:45
 • dai-kiem-than-chuong-0341.mp3 2018-11-27 04:45
 • dai-kiem-than-chuong-0342.mp3 2018-11-27 04:45
 • dai-kiem-than-chuong-0343.mp3 2018-11-27 04:45
 • dai-kiem-than-chuong-0344.mp3 2018-11-27 04:45
 • dai-kiem-than-chuong-0345.mp3 2018-11-27 04:45
 • dai-kiem-than-chuong-0346.mp3 2018-11-27 04:45
 • dai-kiem-than-chuong-0347.mp3 2018-11-27 04:45
 • dai-kiem-than-chuong-0348.mp3 2018-11-27 04:46
 • dai-kiem-than-chuong-0349.mp3 2018-11-27 04:46
 • dai-kiem-than-chuong-0350.mp3 2018-11-27 04:46
 • dai-kiem-than-chuong-0351.mp3 2018-11-27 04:46
 • dai-kiem-than-chuong-0352.mp3 2018-11-27 04:46
 • dai-kiem-than-chuong-0353.mp3 2018-11-27 04:46
 • dai-kiem-than-chuong-0354.mp3 2018-11-27 04:46
 • dai-kiem-than-chuong-0355.mp3 2018-11-27 04:46
 • dai-kiem-than-chuong-0356.mp3 2018-11-27 04:46
 • dai-kiem-than-chuong-0357.mp3 2018-11-27 04:46
 • dai-kiem-than-chuong-0358.mp3 2018-11-27 04:46
 • dai-kiem-than-chuong-0359.mp3 2018-11-27 04:46
 • dai-kiem-than-chuong-0360.mp3 2018-11-27 04:47
 • dai-kiem-than-chuong-0361.mp3 2018-11-27 04:47
 • dai-kiem-than-chuong-0362.mp3 2018-11-27 04:47
 • dai-kiem-than-chuong-0363.mp3 2018-11-27 04:47
 • dai-kiem-than-chuong-0364.mp3 2018-11-27 04:47
 • dai-kiem-than-chuong-0365.mp3 2018-11-27 04:47
 • dai-kiem-than-chuong-0366.mp3 2018-11-27 04:47
 • dai-kiem-than-chuong-0367.mp3 2018-11-27 04:47
 • dai-kiem-than-chuong-0368.mp3 2018-11-27 04:47
 • dai-kiem-than-chuong-0369.mp3 2018-11-27 04:47
 • dai-kiem-than-chuong-0370.mp3 2018-11-27 04:47
 • dai-kiem-than-chuong-0371.mp3 2018-11-27 04:47
 • dai-kiem-than-chuong-0372.mp3 2018-11-27 04:48
 • dai-kiem-than-chuong-0373.mp3 2018-11-27 04:48
 • dai-kiem-than-chuong-0374.mp3 2018-11-27 04:48
 • dai-kiem-than-chuong-0375.mp3 2018-11-27 04:48
 • dai-kiem-than-chuong-0376.mp3 2018-11-27 04:48
 • dai-kiem-than-chuong-0377.mp3 2018-11-27 04:48
 • dai-kiem-than-chuong-0378.mp3 2018-11-27 04:48
 • dai-kiem-than-chuong-0379.mp3 2018-11-27 04:48
 • dai-kiem-than-chuong-0380.mp3 2018-11-27 04:48
 • dai-kiem-than-chuong-0381.mp3 2018-11-27 04:48
 • dai-kiem-than-chuong-0382.mp3 2018-11-27 04:48
 • dai-kiem-than-chuong-0383.mp3 2018-11-27 04:49
 • dai-kiem-than-chuong-0384.mp3 2018-11-27 04:49
 • dai-kiem-than-chuong-0385.mp3 2018-11-27 04:49
 • dai-kiem-than-chuong-0386.mp3 2018-11-27 04:49
 • dai-kiem-than-chuong-0387.mp3 2018-11-27 04:49
 • dai-kiem-than-chuong-0388.mp3 2018-11-27 04:49
 • dai-kiem-than-chuong-0389.mp3 2018-11-27 04:49
 • dai-kiem-than-chuong-0390.mp3 2018-11-27 04:49
 • dai-kiem-than-chuong-0391.mp3 2018-11-27 04:49
 • dai-kiem-than-chuong-0392.mp3 2018-11-27 04:49
 • dai-kiem-than-chuong-0393.mp3 2018-11-27 04:49
 • dai-kiem-than-chuong-0394.mp3 2018-11-27 04:49
 • dai-kiem-than-chuong-0395.mp3 2018-11-27 04:50
 • dai-kiem-than-chuong-0396.mp3 2018-11-27 04:50
 • dai-kiem-than-chuong-0397.mp3 2018-11-27 04:50
 • dai-kiem-than-chuong-0398.mp3 2018-11-27 04:50
 • dai-kiem-than-chuong-0399.mp3 2018-11-27 04:50
 • dai-kiem-than-chuong-0400.mp3 2018-11-27 04:50
 • dai-kiem-than-chuong-0401.mp3 2018-11-27 04:50
 • dai-kiem-than-chuong-0402.mp3 2018-11-27 04:50
 • dai-kiem-than-chuong-0403.mp3 2018-11-27 04:50
 • dai-kiem-than-chuong-0404.mp3 2018-11-27 04:50
 • dai-kiem-than-chuong-0405.mp3 2018-11-27 04:51
 • dai-kiem-than-chuong-0406.mp3 2018-11-27 04:51
 • dai-kiem-than-chuong-0407.mp3 2018-11-27 04:51
 • dai-kiem-than-chuong-0408.mp3 2018-11-27 04:51
 • dai-kiem-than-chuong-0409.mp3 2018-11-27 04:51
 • dai-kiem-than-chuong-0410.mp3 2018-11-27 04:51
 • dai-kiem-than-chuong-0411.mp3 2018-11-27 04:51
 • dai-kiem-than-chuong-0412.mp3 2018-11-27 04:51
 • dai-kiem-than-chuong-0413.mp3 2018-11-27 04:51
 • dai-kiem-than-chuong-0414.mp3 2018-11-27 04:51
 • dai-kiem-than-chuong-0415.mp3 2018-11-27 04:52
 • dai-kiem-than-chuong-0416.mp3 2018-11-27 04:52
 • dai-kiem-than-chuong-0417.mp3 2018-11-27 04:52
 • dai-kiem-than-chuong-0418.mp3 2018-11-27 04:52
 • dai-kiem-than-chuong-0419.mp3 2018-11-27 04:52
 • dai-kiem-than-chuong-0420.mp3 2018-11-27 04:52
 • dai-kiem-than-chuong-0421.mp3 2018-11-27 04:52
 • dai-kiem-than-chuong-0422.mp3 2018-11-27 04:52
 • dai-kiem-than-chuong-0423.mp3 2018-11-27 04:52
 • dai-kiem-than-chuong-0424.mp3 2018-11-27 04:52
 • dai-kiem-than-chuong-0425.mp3 2018-11-27 04:52
 • dai-kiem-than-chuong-0426.mp3 2018-11-27 04:52
 • dai-kiem-than-chuong-0427.mp3 2018-11-27 04:53
 • dai-kiem-than-chuong-0428.mp3 2018-11-27 04:53
 • dai-kiem-than-chuong-0429.mp3 2018-11-27 04:53
 • dai-kiem-than-chuong-0430.mp3 2018-11-27 04:53
 • dai-kiem-than-chuong-0431.mp3 2018-11-27 04:53
 • dai-kiem-than-chuong-0432.mp3 2018-11-27 04:53
 • dai-kiem-than-chuong-0433.mp3 2018-11-27 04:53
 • dai-kiem-than-chuong-0434.mp3 2018-11-27 04:53
 • dai-kiem-than-chuong-0435.mp3 2018-11-27 04:53
 • dai-kiem-than-chuong-0436.mp3 2018-11-27 04:53
 • dai-kiem-than-chuong-0437.mp3 2018-11-27 04:53
 • dai-kiem-than-chuong-0438.mp3 2018-11-27 04:54
 • dai-kiem-than-chuong-0439.mp3 2018-11-27 04:54
 • dai-kiem-than-chuong-0440.mp3 2018-11-27 04:54
 • dai-kiem-than-chuong-0441.mp3 2018-11-27 04:54
 • dai-kiem-than-chuong-0442.mp3 2018-11-27 04:54
 • dai-kiem-than-chuong-0443.mp3 2018-11-27 04:54
 • dai-kiem-than-chuong-0444.mp3 2018-11-27 04:54
 • dai-kiem-than-chuong-0445.mp3 2018-11-27 04:54
 • dai-kiem-than-chuong-0446.mp3 2018-11-27 04:54
 • dai-kiem-than-chuong-0447.mp3 2018-11-27 04:54
 • dai-kiem-than-chuong-0448.mp3 2018-11-27 04:54
 • dai-kiem-than-chuong-0449.mp3 2018-11-27 04:54
 • dai-kiem-than-chuong-0450.mp3 2018-11-27 04:55
 • dai-kiem-than-chuong-0451.mp3 2018-11-27 04:55
 • dai-kiem-than-chuong-0452.mp3 2018-11-27 04:55
 • dai-kiem-than-chuong-0453.mp3 2018-11-27 04:55
 • dai-kiem-than-chuong-0454.mp3 2018-11-27 04:55
 • dai-kiem-than-chuong-0455.mp3 2018-11-27 04:55
 • dai-kiem-than-chuong-0456.mp3 2018-11-27 04:55
 • dai-kiem-than-chuong-0457.mp3 2018-11-27 04:55
 • dai-kiem-than-chuong-0458.mp3 2018-11-27 04:55
 • dai-kiem-than-chuong-0459.mp3 2018-11-27 04:55
 • dai-kiem-than-chuong-0460.mp3 2018-11-27 04:56
 • dai-kiem-than-chuong-0461.mp3 2018-11-27 04:56
 • dai-kiem-than-chuong-0462.mp3 2018-11-27 04:56
 • dai-kiem-than-chuong-0463.mp3 2018-11-27 04:56
 • dai-kiem-than-chuong-0464.mp3 2018-11-27 04:56
 • dai-kiem-than-chuong-0465.mp3 2018-11-27 04:56
 • dai-kiem-than-chuong-0466.mp3 2018-11-27 04:56
 • dai-kiem-than-chuong-0467.mp3 2018-11-27 04:56
 • dai-kiem-than-chuong-0468.mp3 2018-11-27 04:56
 • dai-kiem-than-chuong-0469.mp3 2018-11-27 04:56
 • dai-kiem-than-chuong-0470.mp3 2018-11-27 04:57
 • dai-kiem-than-chuong-0471.mp3 2018-11-27 04:57
 • dai-kiem-than-chuong-0472.mp3 2018-11-27 04:57
 • dai-kiem-than-chuong-0473.mp3 2018-11-27 04:57
 • dai-kiem-than-chuong-0474.mp3 2018-11-27 04:57
 • dai-kiem-than-chuong-0475.mp3 2018-11-27 04:57
 • dai-kiem-than-chuong-0476.mp3 2018-11-27 04:57
 • dai-kiem-than-chuong-0477.mp3 2018-11-27 04:57
 • dai-kiem-than-chuong-0478.mp3 2018-11-27 04:57
 • dai-kiem-than-chuong-0479.mp3 2018-11-27 04:57
 • dai-kiem-than-chuong-0480.mp3 2018-11-27 04:58
 • dai-kiem-than-chuong-0481.mp3 2018-11-27 04:58
 • dai-kiem-than-chuong-0482.mp3 2018-11-27 04:58
 • dai-kiem-than-chuong-0483.mp3 2018-11-27 04:58
 • dai-kiem-than-chuong-0484.mp3 2018-11-27 04:58
 • dai-kiem-than-chuong-0485.mp3 2018-11-27 04:58
 • dai-kiem-than-chuong-0486.mp3 2018-11-27 04:58
 • dai-kiem-than-chuong-0487.mp3 2018-11-27 04:58
 • dai-kiem-than-chuong-0488.mp3 2018-11-27 04:58
 • dai-kiem-than-chuong-0489.mp3 2018-11-27 04:59
 • dai-kiem-than-chuong-0490.mp3 2018-11-27 04:59
 • dai-kiem-than-chuong-0491.mp3 2018-11-27 04:59
 • dai-kiem-than-chuong-0492.mp3 2018-11-27 04:59
 • dai-kiem-than-chuong-0493.mp3 2018-11-27 04:59
 • dai-kiem-than-chuong-0494.mp3 2018-11-27 04:59
 • dai-kiem-than-chuong-0495.mp3 2018-11-27 04:59
 • dai-kiem-than-chuong-0496.mp3 2018-11-27 04:59
 • dai-kiem-than-chuong-0497.mp3 2018-11-27 04:59
 • dai-kiem-than-chuong-0498.mp3 2018-11-27 04:59
 • dai-kiem-than-chuong-0499.mp3 2018-11-27 04:59
 • dai-kiem-than-chuong-0500.mp3 2018-11-27 05:00
 • dai-kiem-than-chuong-0501.mp3 2018-11-27 05:00
 • dai-kiem-than-chuong-0502.mp3 2018-11-27 05:00
 • dai-kiem-than-chuong-0503.mp3 2018-11-27 05:00
 • dai-kiem-than-chuong-0504.mp3 2018-11-27 05:00
 • dai-kiem-than-chuong-0505.mp3 2018-11-27 05:00
 • dai-kiem-than-chuong-0506.mp3 2018-11-27 05:00
 • dai-kiem-than-chuong-0507.mp3 2018-11-27 05:00
 • dai-kiem-than-chuong-0508.mp3 2018-11-27 05:01
 • dai-kiem-than-chuong-0509.mp3 2018-11-27 05:01
 • dai-kiem-than-chuong-0510.mp3 2018-11-27 05:01
 • dai-kiem-than-chuong-0511.mp3 2018-11-27 05:01
 • dai-kiem-than-chuong-0512.mp3 2018-11-27 05:01
 • dai-kiem-than-chuong-0513.mp3 2018-11-27 05:01
 • dai-kiem-than-chuong-0514.mp3 2018-11-27 05:01
 • dai-kiem-than-chuong-0515.mp3 2018-11-27 05:01
 • dai-kiem-than-chuong-0516.mp3 2018-11-27 05:01
 • dai-kiem-than-chuong-0517.mp3 2018-11-27 05:01
 • dai-kiem-than-chuong-0518.mp3 2018-11-27 05:01
 • dai-kiem-than-chuong-0519.mp3 2018-11-27 05:02
 • dai-kiem-than-chuong-0520.mp3 2018-11-27 05:02
 • dai-kiem-than-chuong-0521.mp3 2018-11-27 05:02
 • dai-kiem-than-chuong-0522.mp3 2018-11-27 05:02
 • dai-kiem-than-chuong-0523.mp3 2018-11-27 05:02
 • dai-kiem-than-chuong-0524.mp3 2018-11-27 05:02
 • dai-kiem-than-chuong-0525.mp3 2018-11-27 05:02
 • dai-kiem-than-chuong-0526.mp3 2018-11-27 05:02
 • dai-kiem-than-chuong-0527.mp3 2018-11-27 05:02
 • dai-kiem-than-chuong-0528.mp3 2018-11-27 05:02
 • dai-kiem-than-chuong-0529.mp3 2018-11-27 05:02
 • dai-kiem-than-chuong-0530.mp3 2018-11-27 05:02
 • dai-kiem-than-chuong-0531.mp3 2018-11-27 05:03
 • dai-kiem-than-chuong-0532.mp3 2018-11-27 05:03
 • dai-kiem-than-chuong-0533.mp3 2018-11-27 05:03
 • dai-kiem-than-chuong-0534.mp3 2018-11-27 05:03
 • dai-kiem-than-chuong-0535.mp3 2018-11-27 05:03
 • dai-kiem-than-chuong-0536.mp3 2018-11-27 05:03
 • dai-kiem-than-chuong-0537.mp3 2018-11-27 05:03
 • dai-kiem-than-chuong-0538.mp3 2018-11-27 05:03
 • dai-kiem-than-chuong-0539.mp3 2018-11-27 05:03
 • dai-kiem-than-chuong-0540.mp3 2018-11-27 05:04
 • dai-kiem-than-chuong-0541.mp3 2018-11-27 05:04
 • dai-kiem-than-chuong-0542.mp3 2018-11-27 05:04
 • dai-kiem-than-chuong-0543.mp3 2018-11-27 05:04
 • dai-kiem-than-chuong-0544.mp3 2018-11-27 05:04
 • dai-kiem-than-chuong-0545.mp3 2018-11-27 05:04
 • dai-kiem-than-chuong-0546.mp3 2018-11-27 05:04
 • dai-kiem-than-chuong-0547.mp3 2018-11-27 05:04
 • dai-kiem-than-chuong-0548.mp3 2018-11-27 05:04
 • dai-kiem-than-chuong-0549.mp3 2018-11-27 05:04
 • dai-kiem-than-chuong-0550.mp3 2018-11-27 05:05
 • dai-kiem-than-chuong-0551.mp3 2018-11-27 05:05
 • dai-kiem-than-chuong-0552.mp3 2018-11-27 05:05
 • dai-kiem-than-chuong-0553.mp3 2018-11-27 05:05
 • dai-kiem-than-chuong-0554.mp3 2018-11-27 05:05
 • dai-kiem-than-chuong-0555.mp3 2018-11-27 05:05
 • dai-kiem-than-chuong-0556.mp3 2018-11-27 05:05
 • dai-kiem-than-chuong-0557.mp3 2018-11-27 05:05
 • dai-kiem-than-chuong-0558.mp3 2018-11-27 05:05
 • dai-kiem-than-chuong-0559.mp3 2018-11-27 05:05
 • dai-kiem-than-chuong-0560.mp3 2018-11-27 05:05
 • dai-kiem-than-chuong-0561.mp3 2018-11-27 05:05
 • dai-kiem-than-chuong-0562.mp3 2018-11-27 05:06
 • dai-kiem-than-chuong-0563.mp3 2018-11-27 05:06
 • dai-kiem-than-chuong-0564.mp3 2018-11-27 05:06
 • dai-kiem-than-chuong-0565.mp3 2018-11-27 05:06
 • dai-kiem-than-chuong-0566.mp3 2018-11-27 05:06
 • dai-kiem-than-chuong-0567.mp3 2018-11-27 05:06
 • dai-kiem-than-chuong-0568.mp3 2018-11-27 05:06
 • dai-kiem-than-chuong-0569.mp3 2018-11-27 05:06
 • dai-kiem-than-chuong-0570.mp3 2018-11-27 05:06
 • dai-kiem-than-chuong-0571.mp3 2018-11-27 05:06
 • dai-kiem-than-chuong-0572.mp3 2018-11-27 05:07
 • dai-kiem-than-chuong-0573.mp3 2018-11-27 05:07
 • dai-kiem-than-chuong-0574.mp3 2018-11-27 05:07
 • dai-kiem-than-chuong-0575.mp3 2018-11-27 05:07
 • dai-kiem-than-chuong-0576.mp3 2018-11-27 05:07
 • dai-kiem-than-chuong-0577.mp3 2018-11-27 05:07
 • dai-kiem-than-chuong-0578.mp3 2018-11-27 05:07
 • dai-kiem-than-chuong-0579.mp3 2018-11-27 05:07
 • dai-kiem-than-chuong-0580.mp3 2018-11-27 05:08
 • dai-kiem-than-chuong-0581.mp3 2018-11-27 05:08
 • dai-kiem-than-chuong-0582.mp3 2018-11-27 05:08
 • dai-kiem-than-chuong-0583.mp3 2018-11-27 05:08
 • dai-kiem-than-chuong-0584.mp3 2018-11-27 05:08
 • dai-kiem-than-chuong-0585.mp3 2018-11-27 05:08
 • dai-kiem-than-chuong-0586.mp3 2018-11-27 05:08
 • dai-kiem-than-chuong-0587.mp3 2018-11-27 05:08
 • dai-kiem-than-chuong-0588.mp3 2018-11-27 05:08
 • dai-kiem-than-chuong-0589.mp3 2018-11-27 05:09
 • dai-kiem-than-chuong-0590.mp3 2018-11-27 05:09
 • dai-kiem-than-chuong-0591.mp3 2018-11-27 05:09
 • dai-kiem-than-chuong-0592.mp3 2018-11-27 05:10
 • dai-kiem-than-chuong-0593.mp3 2018-11-27 05:10
 • dai-kiem-than-chuong-0594.mp3 2018-11-27 05:10
 • dai-kiem-than-chuong-0595.mp3 2018-11-27 05:10
 • dai-kiem-than-chuong-0596.mp3 2018-11-27 05:10
 • dai-kiem-than-chuong-0597.mp3 2018-11-27 05:10
 • dai-kiem-than-chuong-0598.mp3 2018-11-27 05:11
 • dai-kiem-than-chuong-0599.mp3 2018-11-27 05:11
 • dai-kiem-than-chuong-0600.mp3 2018-11-27 05:11
 • dai-kiem-than-chuong-0601.mp3 2018-11-27 05:11
 • dai-kiem-than-chuong-0602.mp3 2018-11-27 05:11
 • dai-kiem-than-chuong-0603.mp3 2018-11-27 05:11
 • dai-kiem-than-chuong-0604.mp3 2018-11-27 05:11
 • dai-kiem-than-chuong-0605.mp3 2018-11-27 05:12
 • dai-kiem-than-chuong-0606.mp3 2018-11-27 05:12
 • dai-kiem-than-chuong-0607.mp3 2018-11-27 05:12
 • dai-kiem-than-chuong-0608.mp3 2018-11-27 05:12
 • dai-kiem-than-chuong-0609.mp3 2018-11-27 05:12
 • dai-kiem-than-chuong-0610.mp3 2018-11-27 05:12
 • dai-kiem-than-chuong-0611.mp3 2018-11-27 05:13
 • dai-kiem-than-chuong-0612.mp3 2018-11-27 05:13
 • dai-kiem-than-chuong-0613.mp3 2018-11-27 05:13
 • dai-kiem-than-chuong-0614.mp3 2018-11-27 05:13
 • dai-kiem-than-chuong-0615.mp3 2018-11-27 05:13
 • dai-kiem-than-chuong-0616.mp3 2018-11-27 05:13
 • dai-kiem-than-chuong-0617.mp3 2018-11-27 05:14
 • dai-kiem-than-chuong-0618.mp3 2018-11-27 05:14
 • dai-kiem-than-chuong-0619.mp3 2018-11-27 05:14
 • dai-kiem-than-chuong-0620.mp3 2018-11-27 05:14
 • dai-kiem-than-chuong-0621.mp3 2018-11-27 05:14
 • dai-kiem-than-chuong-0622.mp3 2018-11-27 05:14
 • dai-kiem-than-chuong-0623.mp3 2018-11-27 05:14
 • dai-kiem-than-chuong-0624.mp3 2018-11-27 05:14
 • dai-kiem-than-chuong-0625.mp3 2018-11-27 05:14
 • dai-kiem-than-chuong-0626.mp3 2018-11-27 05:14
 • dai-kiem-than-chuong-0627.mp3 2018-11-27 05:15
 • dai-kiem-than-chuong-0628.mp3 2018-11-27 05:15
 • dai-kiem-than-chuong-0629.mp3 2018-11-27 05:15
 • dai-kiem-than-chuong-0630.mp3 2018-11-27 05:15
 • dai-kiem-than-chuong-0631.mp3 2018-11-27 05:15
 • dai-kiem-than-chuong-0632.mp3 2018-11-27 05:15
 • dai-kiem-than-chuong-0633.mp3 2018-11-27 05:15
 • dai-kiem-than-chuong-0634.mp3 2018-11-27 05:15
 • dai-kiem-than-chuong-0635.mp3 2018-11-27 05:15
 • dai-kiem-than-chuong-0636.mp3 2018-11-27 05:16
 • dai-kiem-than-chuong-0637.mp3 2018-11-27 05:16
 • dai-kiem-than-chuong-0638.mp3 2018-11-27 05:16
 • dai-kiem-than-chuong-0639.mp3 2018-11-27 05:16
 • dai-kiem-than-chuong-0640.mp3 2018-11-27 05:16
 • dai-kiem-than-chuong-0641.mp3 2018-11-27 05:16
 • dai-kiem-than-chuong-0642.mp3 2018-11-27 05:16
 • dai-kiem-than-chuong-0643.mp3 2018-11-27 05:16
 • dai-kiem-than-chuong-0644.mp3 2018-11-27 05:16
 • dai-kiem-than-chuong-0645.mp3 2018-11-27 05:16
 • dai-kiem-than-chuong-0646.mp3 2018-11-27 05:17
 • dai-kiem-than-chuong-0647.mp3 2018-11-27 05:17
 • dai-kiem-than-chuong-0648.mp3 2018-11-27 05:17
 • dai-kiem-than-chuong-0649.mp3 2018-11-27 05:17
 • dai-kiem-than-chuong-0650.mp3 2018-11-27 05:17
 • dai-kiem-than-chuong-0651.mp3 2018-11-27 05:17
 • dai-kiem-than-chuong-0652.mp3 2018-11-27 05:17
 • dai-kiem-than-chuong-0653.mp3 2018-11-27 05:18
 • dai-kiem-than-chuong-0654.mp3 2018-11-27 05:18
 • dai-kiem-than-chuong-0655.mp3 2018-11-27 05:18
 • dai-kiem-than-chuong-0656.mp3 2018-11-27 05:18
 • dai-kiem-than-chuong-0657.mp3 2018-11-27 05:18
 • dai-kiem-than-chuong-0658.mp3 2018-11-27 05:18
 • dai-kiem-than-chuong-0659.mp3 2018-11-27 05:19
 • dai-kiem-than-chuong-0660.mp3 2018-11-27 05:19
 • dai-kiem-than-chuong-0661.mp3 2018-11-27 05:19
 • dai-kiem-than-chuong-0662.mp3 2018-11-27 05:19
 • dai-kiem-than-chuong-0663.mp3 2018-11-27 05:19
 • dai-kiem-than-chuong-0664.mp3 2018-11-27 05:19
 • dai-kiem-than-chuong-0665.mp3 2018-11-27 05:19
 • dai-kiem-than-chuong-0666.mp3 2018-11-27 05:20
 • dai-kiem-than-chuong-0667.mp3 2018-11-27 05:20
 • dai-kiem-than-chuong-0668.mp3 2018-11-27 05:20
 • dai-kiem-than-chuong-0669.mp3 2018-11-27 05:20
 • dai-kiem-than-chuong-0670.mp3 2018-11-27 05:20
 • dai-kiem-than-chuong-0671.mp3 2018-11-27 05:20
 • dai-kiem-than-chuong-0672.mp3 2018-11-27 05:20
 • dai-kiem-than-chuong-0673.mp3 2018-11-27 05:20
 • dai-kiem-than-chuong-0674.mp3 2018-11-27 05:21
 • dai-kiem-than-chuong-0675.mp3 2018-11-27 05:21
 • dai-kiem-than-chuong-0676.mp3 2018-11-27 05:21
 • dai-kiem-than-chuong-0677.mp3 2018-11-27 05:21
 • dai-kiem-than-chuong-0678.mp3 2018-11-27 05:21
 • dai-kiem-than-chuong-0679.mp3 2018-11-27 05:21
 • dai-kiem-than-chuong-0680.mp3 2018-11-27 05:21
 • dai-kiem-than-chuong-0681.mp3 2018-11-27 05:21
 • dai-kiem-than-chuong-0682.mp3 2018-11-27 05:22
 • dai-kiem-than-chuong-0683.mp3 2018-11-27 05:22
 • dai-kiem-than-chuong-0684.mp3 2018-11-27 05:22
 • dai-kiem-than-chuong-0685.mp3 2018-11-27 05:22
 • dai-kiem-than-chuong-0686.mp3 2018-11-27 05:22
 • dai-kiem-than-chuong-0687.mp3 2018-11-27 05:22
 • dai-kiem-than-chuong-0688.mp3 2018-11-27 05:22
 • dai-kiem-than-chuong-0689.mp3 2018-11-27 05:22
 • dai-kiem-than-chuong-0690.mp3 2018-11-27 05:23
 • dai-kiem-than-chuong-0691.mp3 2018-11-27 05:23
 • dai-kiem-than-chuong-0692.mp3 2018-11-27 05:23
 • dai-kiem-than-chuong-0693.mp3 2018-11-27 05:23
 • dai-kiem-than-chuong-0694.mp3 2018-11-27 05:23
 • dai-kiem-than-chuong-0695.mp3 2018-11-27 05:23
 • dai-kiem-than-chuong-0696.mp3 2018-11-27 05:23
 • dai-kiem-than-chuong-0697.mp3 2018-11-27 05:24
 • dai-kiem-than-chuong-0698.mp3 2018-11-27 05:24
 • dai-kiem-than-chuong-0699.mp3 2018-11-27 05:24
 • dai-kiem-than-chuong-0700.mp3 2018-11-27 05:24
 • dai-kiem-than-chuong-0701.mp3 2018-11-27 05:24
 • dai-kiem-than-chuong-0702.mp3 2018-11-27 05:24
 • dai-kiem-than-chuong-0703.mp3 2018-11-27 05:25
 • dai-kiem-than-chuong-0704.mp3 2018-11-27 05:25
 • dai-kiem-than-chuong-0705.mp3 2018-11-27 05:25
 • dai-kiem-than-chuong-0706.mp3 2018-11-27 05:25
 • dai-kiem-than-chuong-0707.mp3 2018-11-27 05:26
 • dai-kiem-than-chuong-0708.mp3 2018-11-27 05:26
 • dai-kiem-than-chuong-0709.mp3 2018-11-27 05:26
 • dai-kiem-than-chuong-0710.mp3 2018-11-27 05:26
 • dai-kiem-than-chuong-0711.mp3 2018-11-27 05:26
 • dai-kiem-than-chuong-0712.mp3 2018-11-27 05:26
 • dai-kiem-than-chuong-0713.mp3 2018-11-27 05:26
 • dai-kiem-than-chuong-0714.mp3 2018-11-27 05:26
 • dai-kiem-than-chuong-0715.mp3 2018-11-27 05:27
 • dai-kiem-than-chuong-0716.mp3 2018-11-27 05:27
 • dai-kiem-than-chuong-0717.mp3 2018-11-27 05:27
 • dai-kiem-than-chuong-0718.mp3 2018-11-27 05:27
 • dai-kiem-than-chuong-0719.mp3 2018-11-27 05:27
 • dai-kiem-than-chuong-0720.mp3 2018-11-27 05:27
 • dai-kiem-than-chuong-0721.mp3 2018-11-27 05:27
 • dai-kiem-than-chuong-0722.mp3 2018-11-27 05:27
 • dai-kiem-than-chuong-0723.mp3 2018-11-27 05:27
 • dai-kiem-than-chuong-0724.mp3 2018-11-27 05:28
 • dai-kiem-than-chuong-0725.mp3 2018-11-27 05:28
 • dai-kiem-than-chuong-0726.mp3 2018-11-27 05:28
 • dai-kiem-than-chuong-0727.mp3 2018-11-27 05:28
 • dai-kiem-than-chuong-0728.mp3 2018-11-27 05:28
 • dai-kiem-than-chuong-0729.mp3 2018-11-27 05:28
 • dai-kiem-than-chuong-0730.mp3 2018-11-27 05:28
 • dai-kiem-than-chuong-0731.mp3 2018-11-27 05:28
 • dai-kiem-than-chuong-0732.mp3 2018-11-27 05:29
 • dai-kiem-than-chuong-0733.mp3 2018-11-27 05:29
 • dai-kiem-than-chuong-0734.mp3 2018-11-27 05:29
 • dai-kiem-than-chuong-0735.mp3 2018-11-27 05:29
 • dai-kiem-than-chuong-0736.mp3 2018-11-27 05:29
 • dai-kiem-than-chuong-0737.mp3 2018-11-27 05:29
 • dai-kiem-than-chuong-0738.mp3 2018-11-27 05:29
 • dai-kiem-than-chuong-0739.mp3 2018-11-27 05:29
 • dai-kiem-than-chuong-0740.mp3 2018-11-27 05:29
 • dai-kiem-than-chuong-0741.mp3 2018-11-27 05:29
 • dai-kiem-than-chuong-0742.mp3 2018-11-27 05:30
 • dai-kiem-than-chuong-0743.mp3 2018-11-27 05:30
 • dai-kiem-than-chuong-0744.mp3 2018-11-27 05:30
 • dai-kiem-than-chuong-0745.mp3 2018-11-27 05:30
 • dai-kiem-than-chuong-0746.mp3 2018-11-27 05:30
 • dai-kiem-than-chuong-0747.mp3 2018-11-27 05:30
 • dai-kiem-than-chuong-0748.mp3 2018-11-27 05:30
 • dai-kiem-than-chuong-0749.mp3 2018-11-27 05:30
 • dai-kiem-than-chuong-0750.mp3 2018-11-27 05:30
 • dai-kiem-than-chuong-0751.mp3 2018-11-27 05:31
 • dai-kiem-than-chuong-0752.mp3 2018-11-27 05:31
 • dai-kiem-than-chuong-0753.mp3 2018-11-27 05:31
 • dai-kiem-than-chuong-0754.mp3 2018-11-27 05:31
 • dai-kiem-than-chuong-0755.mp3 2018-11-27 05:31
 • dai-kiem-than-chuong-0756.mp3 2018-11-27 05:31
 • dai-kiem-than-chuong-0757.mp3 2018-11-27 05:31
 • dai-kiem-than-chuong-0758.mp3 2018-11-27 05:31
 • dai-kiem-than-chuong-0759.mp3 2018-11-27 05:32
 • dai-kiem-than-chuong-0760.mp3 2018-11-27 05:32
 • dai-kiem-than-chuong-0761.mp3 2018-11-27 05:32
 • dai-kiem-than-chuong-0762.mp3 2018-11-27 05:32
 • dai-kiem-than-chuong-0763.mp3 2018-11-27 05:32
 • dai-kiem-than-chuong-0764.mp3 2018-11-27 05:32
 • dai-kiem-than-chuong-0765.mp3 2018-11-27 05:32
 • dai-kiem-than-chuong-0766.mp3 2018-11-27 05:32
 • dai-kiem-than-chuong-0767.mp3 2018-11-27 05:32
 • dai-kiem-than-chuong-0768.mp3 2018-11-27 05:33
 • dai-kiem-than-chuong-0769.mp3 2018-11-27 05:33
 • dai-kiem-than-chuong-0770.mp3 2018-11-27 05:33
 • dai-kiem-than-chuong-0771.mp3 2018-11-27 05:33
 • dai-kiem-than-chuong-0772.mp3 2018-11-27 05:33
 • dai-kiem-than-chuong-0773.mp3 2018-11-27 05:33
 • dai-kiem-than-chuong-0774.mp3 2018-11-27 05:33
 • dai-kiem-than-chuong-0775.mp3 2018-11-27 05:33
 • dai-kiem-than-chuong-0776.mp3 2018-11-27 05:33
 • dai-kiem-than-chuong-0777.mp3 2018-11-27 05:34
 • dai-kiem-than-chuong-0778.mp3 2018-11-27 05:34
 • dai-kiem-than-chuong-0779.mp3 2018-11-27 05:34
 • dai-kiem-than-chuong-0780.mp3 2018-11-27 05:34
 • dai-kiem-than-chuong-0781.mp3 2018-11-27 05:34
 • dai-kiem-than-chuong-0782.mp3 2018-11-27 05:34
 • dai-kiem-than-chuong-0783.mp3 2018-11-27 05:34
 • dai-kiem-than-chuong-0784.mp3 2018-11-27 05:34
 • dai-kiem-than-chuong-0785.mp3 2018-11-27 05:35
 • dai-kiem-than-chuong-0786.mp3 2018-11-27 05:35
 • dai-kiem-than-chuong-0787.mp3 2018-11-27 05:35
 • dai-kiem-than-chuong-0788.mp3 2018-11-27 05:35
 • dai-kiem-than-chuong-0789.mp3 2018-11-27 05:35
 • dai-kiem-than-chuong-0790.mp3 2018-11-27 05:35
 • dai-kiem-than-chuong-0791.mp3 2018-11-27 05:35
 • dai-kiem-than-chuong-0792.mp3 2018-11-27 05:35
 • dai-kiem-than-chuong-0793.mp3 2018-11-27 05:35
 • dai-kiem-than-chuong-0794.mp3 2018-11-27 05:36
 • dai-kiem-than-chuong-0795.mp3 2018-11-27 05:36
 • dai-kiem-than-chuong-0796.mp3 2018-11-27 05:36
 • dai-kiem-than-chuong-0797.mp3 2018-11-27 05:36
 • dai-kiem-than-chuong-0798.mp3 2018-11-27 05:36
 • dai-kiem-than-chuong-0799.mp3 2018-11-27 05:36
 • dai-kiem-than-chuong-0800.mp3 2018-11-27 05:36
 • dai-kiem-than-chuong-0801.mp3 2018-11-27 05:36
 • dai-kiem-than-chuong-0802.mp3 2018-11-27 05:36
 • dai-kiem-than-chuong-0803.mp3 2018-11-27 05:37
 • dai-kiem-than-chuong-0804.mp3 2018-11-27 05:37
 • dai-kiem-than-chuong-0805.mp3 2018-11-27 05:37
 • dai-kiem-than-chuong-0806.mp3 2018-11-27 05:37
 • dai-kiem-than-chuong-0807.mp3 2018-11-27 05:37
 • dai-kiem-than-chuong-0808.mp3 2018-11-27 05:37
 • dai-kiem-than-chuong-0809.mp3 2018-11-27 05:37
 • dai-kiem-than-chuong-0810.mp3 2018-11-27 05:37
 • dai-kiem-than-chuong-0811.mp3 2018-11-27 05:37
 • dai-kiem-than-chuong-0812.mp3 2018-11-27 05:38
 • dai-kiem-than-chuong-0813.mp3 2018-11-27 05:38
 • dai-kiem-than-chuong-0814.mp3 2018-11-27 05:38
 • dai-kiem-than-chuong-0815.mp3 2018-11-27 05:38
 • dai-kiem-than-chuong-0816.mp3 2018-11-27 05:38
 • dai-kiem-than-chuong-0817.mp3 2018-11-27 05:38
 • dai-kiem-than-chuong-0818.mp3 2018-11-27 05:38
 • dai-kiem-than-chuong-0819.mp3 2018-11-27 05:38
 • dai-kiem-than-chuong-0820.mp3 2018-11-27 05:38
 • dai-kiem-than-chuong-0821.mp3 2018-11-27 05:38
 • dai-kiem-than-chuong-0822.mp3 2018-11-27 05:39
 • dai-kiem-than-chuong-0823.mp3 2018-11-27 05:39
 • dai-kiem-than-chuong-0824.mp3 2018-11-27 05:39
 • dai-kiem-than-chuong-0825.mp3 2018-11-27 05:39
 • dai-kiem-than-chuong-0826.mp3 2018-11-27 05:39
 • dai-kiem-than-chuong-0827.mp3 2018-11-27 05:39
 • dai-kiem-than-chuong-0828.mp3 2018-11-27 05:39
 • dai-kiem-than-chuong-0829.mp3 2018-11-27 05:40
 • dai-kiem-than-chuong-0830.mp3 2018-11-27 05:40
 • dai-kiem-than-chuong-0831.mp3 2018-11-27 05:40
 • dai-kiem-than-chuong-0832.mp3 2018-11-27 05:40
 • dai-kiem-than-chuong-0833.mp3 2018-11-27 05:40
 • dai-kiem-than-chuong-0834.mp3 2018-11-27 05:40
 • dai-kiem-than-chuong-0835.mp3 2018-11-27 05:40
 • dai-kiem-than-chuong-0836.mp3 2018-11-27 05:40
 • dai-kiem-than-chuong-0837.mp3 2018-11-27 05:41
 • dai-kiem-than-chuong-0838.mp3 2018-11-27 05:41
 • dai-kiem-than-chuong-0839.mp3 2018-11-27 05:41
 • dai-kiem-than-chuong-0840.mp3 2018-11-27 05:41
 • dai-kiem-than-chuong-0841.mp3 2018-11-27 05:41
 • dai-kiem-than-chuong-0842.mp3 2018-11-27 05:41
 • dai-kiem-than-chuong-0843.mp3 2018-11-27 05:41
 • dai-kiem-than-chuong-0844.mp3 2018-11-27 05:41
 • dai-kiem-than-chuong-0845.mp3 2018-11-27 05:41
 • dai-kiem-than-chuong-0846.mp3 2018-11-27 05:41
 • dai-kiem-than-chuong-0847.mp3 2018-11-27 05:42
 • dai-kiem-than-chuong-0848.mp3 2018-11-27 05:42
 • dai-kiem-than-chuong-0849.mp3 2018-11-27 05:42
 • dai-kiem-than-chuong-0850.mp3 2018-11-27 05:42
 • dai-kiem-than-chuong-0851.mp3 2018-11-27 05:42
 • dai-kiem-than-chuong-0852.mp3 2018-11-27 05:42
 • dai-kiem-than-chuong-0853.mp3 2018-11-27 05:42
 • dai-kiem-than-chuong-0854.mp3 2018-11-27 05:42
 • dai-kiem-than-chuong-0855.mp3 2018-11-27 05:42
 • dai-kiem-than-chuong-0856.mp3 2018-11-27 05:42
 • dai-kiem-than-chuong-0857.mp3 2018-11-27 05:43
 • dai-kiem-than-chuong-0858.mp3 2018-11-27 05:43
 • dai-kiem-than-chuong-0859.mp3 2018-11-27 05:43
 • dai-kiem-than-chuong-0860.mp3 2018-11-27 05:43
 • dai-kiem-than-chuong-0861.mp3 2018-11-27 05:43
 • dai-kiem-than-chuong-0862.mp3 2018-11-27 05:43
 • dai-kiem-than-chuong-0863.mp3 2018-11-27 05:43
 • dai-kiem-than-chuong-0864.mp3 2018-11-27 05:43
 • dai-kiem-than-chuong-0865.mp3 2018-11-27 05:43
 • dai-kiem-than-chuong-0866.mp3 2018-11-27 05:44
 • dai-kiem-than-chuong-0867.mp3 2018-11-27 05:44
 • dai-kiem-than-chuong-0868.mp3 2018-11-27 05:44
 • dai-kiem-than-chuong-0869.mp3 2018-11-27 05:44
 • dai-kiem-than-chuong-0870.mp3 2018-11-27 05:44
 • dai-kiem-than-chuong-0871.mp3 2018-11-27 05:44
 • dai-kiem-than-chuong-0872.mp3 2018-11-27 05:44
 • dai-kiem-than-chuong-0873.mp3 2018-11-27 05:44
 • dai-kiem-than-chuong-0874.mp3 2018-11-27 05:44
 • dai-kiem-than-chuong-0875.mp3 2018-11-27 05:44
 • dai-kiem-than-chuong-0876.mp3 2018-11-27 05:45
 • dai-kiem-than-chuong-0877.mp3 2018-11-27 05:45
 • dai-kiem-than-chuong-0878.mp3 2018-11-27 05:45
 • dai-kiem-than-chuong-0879.mp3 2018-11-27 05:45
 • dai-kiem-than-chuong-0880.mp3 2018-11-27 05:45
 • dai-kiem-than-chuong-0881.mp3 2018-11-27 05:45
 • dai-kiem-than-chuong-0882.mp3 2018-11-27 05:45
 • dai-kiem-than-chuong-0883.mp3 2018-11-27 05:45
 • dai-kiem-than-chuong-0884.mp3 2018-11-27 05:45
 • dai-kiem-than-chuong-0885.mp3 2018-11-27 05:45
 • dai-kiem-than-chuong-0886.mp3 2018-11-27 05:46
 • dai-kiem-than-chuong-0887.mp3 2018-11-27 05:46
 • dai-kiem-than-chuong-0888.mp3 2018-11-27 05:46
 • dai-kiem-than-chuong-0889.mp3 2018-11-27 05:46
 • dai-kiem-than-chuong-0890.mp3 2018-11-27 05:46
 • dai-kiem-than-chuong-0891.mp3 2018-11-27 05:46
 • dai-kiem-than-chuong-0892.mp3 2018-11-27 05:46
 • dai-kiem-than-chuong-0893.mp3 2018-11-27 05:46
 • dai-kiem-than-chuong-0894.mp3 2018-11-27 05:46
 • dai-kiem-than-chuong-0895.mp3 2018-11-27 05:47
 • dai-kiem-than-chuong-0896.mp3 2018-11-27 05:47
 • dai-kiem-than-chuong-0897.mp3 2018-11-27 05:47
 • dai-kiem-than-chuong-0898.mp3 2018-11-27 05:47
 • dai-kiem-than-chuong-0899.mp3 2018-11-27 05:47
 • dai-kiem-than-chuong-0900.mp3 2018-11-27 05:47
 • dai-kiem-than-chuong-0901.mp3 2018-11-27 05:47
 • dai-kiem-than-chuong-0902.mp3 2018-11-27 05:47
 • dai-kiem-than-chuong-0903.mp3 2018-11-27 05:47
 • dai-kiem-than-chuong-0904.mp3 2018-11-27 05:47
 • dai-kiem-than-chuong-0905.mp3 2018-11-27 05:47
 • dai-kiem-than-chuong-0906.mp3 2018-11-27 05:48
 • dai-kiem-than-chuong-0907.mp3 2018-11-27 05:48
 • dai-kiem-than-chuong-0908.mp3 2018-11-27 05:48
 • dai-kiem-than-chuong-0909.mp3 2018-11-27 05:48
 • dai-kiem-than-chuong-0910.mp3 2018-11-27 05:48
 • dai-kiem-than-chuong-0911.mp3 2018-11-27 05:48
 • dai-kiem-than-chuong-0912.mp3 2018-11-27 05:48
 • dai-kiem-than-chuong-0913.mp3 2018-11-27 05:48
 • dai-kiem-than-chuong-0914.mp3 2018-11-27 05:49
 • dai-kiem-than-chuong-0915.mp3 2018-11-27 05:49
 • dai-kiem-than-chuong-0916.mp3 2018-11-27 05:49
 • dai-kiem-than-chuong-0917.mp3 2018-11-27 05:49
 • dai-kiem-than-chuong-0918.mp3 2018-11-27 05:49
 • dai-kiem-than-chuong-0919.mp3 2018-11-27 05:49
 • dai-kiem-than-chuong-0920.mp3 2018-11-27 05:49
 • dai-kiem-than-chuong-0921.mp3 2018-11-27 05:49
 • dai-kiem-than-chuong-0922.mp3 2018-11-27 05:49
 • dai-kiem-than-chuong-0923.mp3 2018-11-27 05:49
 • dai-kiem-than-chuong-0924.mp3 2018-11-27 05:49
 • dai-kiem-than-chuong-0925.mp3 2018-11-27 05:50
 • dai-kiem-than-chuong-0926.mp3 2018-11-27 05:50
 • dai-kiem-than-chuong-0927.mp3 2018-11-27 05:50
 • dai-kiem-than-chuong-0928.mp3 2018-11-27 05:50
 • dai-kiem-than-chuong-0929.mp3 2018-11-27 05:50
 • dai-kiem-than-chuong-0930.mp3 2018-11-27 05:50
 • dai-kiem-than-chuong-0931.mp3 2018-11-27 05:50
 • dai-kiem-than-chuong-0932.mp3 2018-11-27 05:50
 • dai-kiem-than-chuong-0933.mp3 2018-11-27 05:50
 • dai-kiem-than-chuong-0934.mp3 2018-11-27 05:51
 • dai-kiem-than-chuong-0935.mp3 2018-11-27 05:51
 • dai-kiem-than-chuong-0936.mp3 2018-11-27 05:51
 • dai-kiem-than-chuong-0937.mp3 2018-11-27 05:51
 • dai-kiem-than-chuong-0938.mp3 2018-11-27 05:51
 • dai-kiem-than-chuong-0939.mp3 2018-11-27 05:51
 • dai-kiem-than-chuong-0940.mp3 2018-11-27 05:51
 • dai-kiem-than-chuong-0941.mp3 2018-11-27 05:51
 • dai-kiem-than-chuong-0942.mp3 2018-11-27 05:51
 • dai-kiem-than-chuong-0943.mp3 2018-11-27 05:51
 • dai-kiem-than-chuong-0944.mp3 2018-11-27 05:52
 • dai-kiem-than-chuong-0945.mp3 2018-11-27 05:52
 • dai-kiem-than-chuong-0946.mp3 2018-11-27 05:52
 • dai-kiem-than-chuong-0947.mp3 2018-11-27 05:52
 • dai-kiem-than-chuong-0948.mp3 2018-11-27 05:52
 • dai-kiem-than-chuong-0949.mp3 2018-11-27 05:52
 • dai-kiem-than-chuong-0950.mp3 2018-11-27 05:52
 • dai-kiem-than-chuong-0951.mp3 2018-11-27 05:52
 • dai-kiem-than-chuong-0952.mp3 2018-11-27 05:52
 • dai-kiem-than-chuong-0953.mp3 2018-11-27 05:53
 • dai-kiem-than-chuong-0954.mp3 2018-11-27 05:53
 • dai-kiem-than-chuong-0955.mp3 2018-11-27 05:53
 • dai-kiem-than-chuong-0956.mp3 2018-11-27 05:53
 • dai-kiem-than-chuong-0957.mp3 2018-11-27 05:53
 • dai-kiem-than-chuong-0958.mp3 2018-11-27 05:53
 • dai-kiem-than-chuong-0959.mp3 2018-11-27 05:53
 • dai-kiem-than-chuong-0960.mp3 2018-11-27 05:53
 • dai-kiem-than-chuong-0961.mp3 2018-11-27 05:54
 • dai-kiem-than-chuong-0962.mp3 2018-11-27 05:54
 • dai-kiem-than-chuong-0963.mp3 2018-11-27 05:54
 • dai-kiem-than-chuong-0964.mp3 2018-11-27 05:54
 • dai-kiem-than-chuong-0965.mp3 2018-11-27 05:54
 • dai-kiem-than-chuong-0966.mp3 2018-11-27 05:54
 • dai-kiem-than-chuong-0967.mp3 2018-11-27 05:54
 • dai-kiem-than-chuong-0968.mp3 2018-11-27 05:54
 • dai-kiem-than-chuong-0969.mp3 2018-11-27 05:54
 • dai-kiem-than-chuong-0970.mp3 2018-11-27 05:54
 • dai-kiem-than-chuong-0971.mp3 2018-11-27 05:54
 • dai-kiem-than-chuong-0972.mp3 2018-11-27 05:55
 • dai-kiem-than-chuong-0973.mp3 2018-11-27 05:55
 • dai-kiem-than-chuong-0974.mp3 2018-11-27 05:55
 • dai-kiem-than-chuong-0975.mp3 2018-11-27 05:55
 • dai-kiem-than-chuong-0976.mp3 2018-11-27 05:55
 • dai-kiem-than-chuong-0977.mp3 2018-11-27 05:55
 • dai-kiem-than-chuong-0978.mp3 2018-11-27 05:55
 • dai-kiem-than-chuong-0979.mp3 2018-11-27 05:55
 • dai-kiem-than-chuong-0980.mp3 2018-11-27 05:56
 • dai-kiem-than-chuong-0981.mp3 2018-11-27 05:56
 • dai-kiem-than-chuong-0982.mp3 2018-11-27 05:56
 • dai-kiem-than-chuong-0983.mp3 2018-11-27 05:56
 • dai-kiem-than-chuong-0984.mp3 2018-11-27 05:56
 • dai-kiem-than-chuong-0985.mp3 2018-11-27 05:56
 • dai-kiem-than-chuong-0986.mp3 2018-11-27 05:56
 • dai-kiem-than-chuong-0987.mp3 2018-11-27 05:56
 • dai-kiem-than-chuong-0988.mp3 2018-11-27 05:56
 • dai-kiem-than-chuong-0989.mp3 2018-11-27 05:57
 • dai-kiem-than-chuong-0990.mp3 2018-11-27 05:57
 • dai-kiem-than-chuong-0991.mp3 2018-11-27 05:57
 • dai-kiem-than-chuong-0992.mp3 2018-11-27 05:57
 • dai-kiem-than-chuong-0993.mp3 2018-11-27 05:57
 • dai-kiem-than-chuong-0994.mp3 2018-11-27 05:57
 • dai-kiem-than-chuong-0995.mp3 2018-11-27 05:57
 • dai-kiem-than-chuong-0996.mp3 2018-11-27 05:57
 • dai-kiem-than-chuong-0997.mp3 2018-11-27 05:57
 • dai-kiem-than-chuong-0998.mp3 2018-11-27 05:57
 • dai-kiem-than-chuong-0999.mp3 2018-11-27 05:58
 • dai-kiem-than-chuong-1000.mp3 2018-11-27 05:58
 • dai-kiem-than-chuong-1001.mp3 2018-11-27 05:58
 • dai-kiem-than-chuong-1002.mp3 2018-11-27 05:58
 • dai-kiem-than-chuong-1003.mp3 2018-11-27 05:58
 • dai-kiem-than-chuong-1004.mp3 2018-11-27 05:58
 • dai-kiem-than-chuong-1005.mp3 2018-11-27 05:58
 • dai-kiem-than-chuong-1006.mp3 2018-11-27 05:58
 • dai-kiem-than-chuong-1007.mp3 2018-11-27 05:58
 • dai-kiem-than-chuong-1008.mp3 2018-11-27 05:58
 • dai-kiem-than-chuong-1009.mp3 2018-11-27 05:59
 • dai-kiem-than-chuong-1010.mp3 2018-11-27 05:59
 • dai-kiem-than-chuong-1011.mp3 2018-11-27 05:59
 • dai-kiem-than-chuong-1012.mp3 2018-11-27 05:59
 • dai-kiem-than-chuong-1013.mp3 2018-11-27 05:59
 • dai-kiem-than-chuong-1014.mp3 2018-11-27 05:59
 • dai-kiem-than-chuong-1015.mp3 2018-11-27 05:59
 • dai-kiem-than-chuong-1016.mp3 2018-11-27 05:59
 • dai-kiem-than-chuong-1017.mp3 2018-11-27 05:59
 • dai-kiem-than-chuong-1018.mp3 2018-11-27 05:59
 • dai-kiem-than-chuong-1019.mp3 2018-11-27 06:00
 • dai-kiem-than-chuong-1020.mp3 2018-11-27 06:00
 • dai-kiem-than-chuong-1021.mp3 2018-11-27 06:00
 • dai-kiem-than-chuong-1022.mp3 2018-11-27 06:00
 • dai-kiem-than-chuong-1023.mp3 2018-11-27 06:00
 • dai-kiem-than-chuong-1024.mp3 2018-11-27 06:00
 • dai-kiem-than-chuong-1025.mp3 2018-11-27 06:00
 • dai-kiem-than-chuong-1026.mp3 2018-11-27 06:00
 • dai-kiem-than-chuong-1027.mp3 2018-11-27 06:00
 • dai-kiem-than-chuong-1028.mp3 2018-11-27 06:01
 • dai-kiem-than-chuong-1029.mp3 2018-11-27 06:01
 • dai-kiem-than-chuong-1030.mp3 2018-11-27 06:01
 • dai-kiem-than-chuong-1031.mp3 2018-11-27 06:01
 • dai-kiem-than-chuong-1032.mp3 2018-11-27 06:01
 • dai-kiem-than-chuong-1033.mp3 2018-11-27 06:01
 • dai-kiem-than-chuong-1034.mp3 2018-11-27 06:01
 • dai-kiem-than-chuong-1035.mp3 2018-11-27 06:01
 • dai-kiem-than-chuong-1036.mp3 2018-11-27 06:01
 • dai-kiem-than-chuong-1037.mp3 2018-11-27 06:01
 • dai-kiem-than-chuong-1038.mp3 2018-11-27 06:02
 • dai-kiem-than-chuong-1039.mp3 2018-11-27 06:02
 • dai-kiem-than-chuong-1040.mp3 2018-11-27 06:02
 • dai-kiem-than-chuong-1041.mp3 2018-11-27 06:02
 • dai-kiem-than-chuong-1042.mp3 2018-11-27 06:02
 • dai-kiem-than-chuong-1043.mp3 2018-11-27 06:02
 • dai-kiem-than-chuong-1044.mp3 2018-11-27 06:02
 • dai-kiem-than-chuong-1045.mp3 2018-11-27 06:02
 • dai-kiem-than-chuong-1046.mp3 2018-11-27 06:02
 • dai-kiem-than-chuong-1047.mp3 2018-11-27 06:03
 • dai-kiem-than-chuong-1048.mp3 2018-11-27 06:03
 • dai-kiem-than-chuong-1049.mp3 2018-11-27 06:03
 • dai-kiem-than-chuong-1050.mp3 2018-11-27 06:03
 • dai-kiem-than-chuong-1051.mp3 2018-11-27 06:03
 • dai-kiem-than-chuong-1052.mp3 2018-11-27 06:03
 • dai-kiem-than-chuong-1053.mp3 2018-11-27 06:03
 • dai-kiem-than-chuong-1054.mp3 2018-11-27 06:03
 • dai-kiem-than-chuong-1055.mp3 2018-11-27 06:03
 • dai-kiem-than-chuong-1056.mp3 2018-11-27 06:03
 • dai-kiem-than-chuong-1057.mp3 2018-11-27 06:04
 • dai-kiem-than-chuong-1058.mp3 2018-11-27 06:04
 • dai-kiem-than-chuong-1059.mp3 2018-11-27 06:04
 • dai-kiem-than-chuong-1060.mp3 2018-11-27 06:04
 • dai-kiem-than-chuong-1061.mp3 2018-11-27 06:04
 • dai-kiem-than-chuong-1062.mp3 2018-11-27 06:04
 • dai-kiem-than-chuong-1063.mp3 2018-11-27 06:04
 • dai-kiem-than-chuong-1064.mp3 2018-11-27 06:05
 • dai-kiem-than-chuong-1065.mp3 2018-11-27 06:05
 • dai-kiem-than-chuong-1066.mp3 2018-11-27 06:05
 • dai-kiem-than-chuong-1067.mp3 2018-11-27 06:05
 • dai-kiem-than-chuong-1068.mp3 2018-11-27 06:05
 • dai-kiem-than-chuong-1069.mp3 2018-11-27 06:05
 • dai-kiem-than-chuong-1070.mp3 2018-11-27 06:05
 • dai-kiem-than-chuong-1071.mp3 2018-11-27 06:05
 • dai-kiem-than-chuong-1072.mp3 2018-11-27 06:05
 • dai-kiem-than-chuong-1073.mp3 2018-11-27 06:05
 • dai-kiem-than-chuong-1074.mp3 2018-11-27 06:05
 • dai-kiem-than-chuong-1075.mp3 2018-11-27 06:06
 • dai-kiem-than-chuong-1076.mp3 2018-11-27 06:06
 • dai-kiem-than-chuong-1077.mp3 2018-11-27 06:06
 • dai-kiem-than-chuong-1078.mp3 2018-11-27 06:06
 • dai-kiem-than-chuong-1079.mp3 2018-11-27 06:06
 • dai-kiem-than-chuong-1080.mp3 2018-11-27 06:06
 • dai-kiem-than-chuong-1081.mp3 2018-11-27 06:06
 • dai-kiem-than-chuong-1082.mp3 2018-11-27 06:06
 • dai-kiem-than-chuong-1083.mp3 2018-11-27 06:07
 • dai-kiem-than-chuong-1084.mp3 2018-11-27 06:07
 • dai-kiem-than-chuong-1085.mp3 2018-11-27 06:07
 • dai-kiem-than-chuong-1086.mp3 2018-11-27 06:07
 • dai-kiem-than-chuong-1087.mp3 2018-11-27 06:07
 • dai-kiem-than-chuong-1088.mp3 2018-11-27 06:07
 • dai-kiem-than-chuong-1089.mp3 2018-11-27 06:07
 • dai-kiem-than-chuong-1090.mp3 2018-11-27 06:07
 • dai-kiem-than-chuong-1091.mp3 2018-11-27 06:07
 • dai-kiem-than-chuong-1092.mp3 2018-11-27 06:07
 • dai-kiem-than-chuong-1093.mp3 2018-11-27 06:08
 • dai-kiem-than-chuong-1094.mp3 2018-11-27 06:08
 • dai-kiem-than-chuong-1095.mp3 2018-11-27 06:08
 • dai-kiem-than-chuong-1096.mp3 2018-11-27 06:08
 • dai-kiem-than-chuong-1097.mp3 2018-11-27 06:08
 • dai-kiem-than-chuong-1098.mp3 2018-11-27 06:08
 • dai-kiem-than-chuong-1099.mp3 2018-11-27 06:08
 • dai-kiem-than-chuong-1100.mp3 2018-11-27 06:08
 • dai-kiem-than-chuong-1101.mp3 2018-11-27 06:08
 • dai-kiem-than-chuong-1102.mp3 2018-11-27 06:09
 • dai-kiem-than-chuong-1103.mp3 2018-11-27 06:09
 • dai-kiem-than-chuong-1104.mp3 2018-11-27 06:09
 • dai-kiem-than-chuong-1105.mp3 2018-11-27 06:09
 • dai-kiem-than-chuong-1106.mp3 2018-11-27 06:09
 • dai-kiem-than-chuong-1107.mp3 2018-11-27 06:09
 • dai-kiem-than-chuong-1108.mp3 2018-11-27 06:09
 • dai-kiem-than-chuong-1109.mp3 2018-11-27 06:09
 • dai-kiem-than-chuong-1110.mp3 2018-11-27 06:09
 • dai-kiem-than-chuong-1111.mp3 2018-11-27 06:09
 • dai-kiem-than-chuong-1112.mp3 2018-11-27 06:10
 • dai-kiem-than-chuong-1113.mp3 2018-11-27 06:10
 • dai-kiem-than-chuong-1114.mp3 2018-11-27 06:10
 • dai-kiem-than-chuong-1115.mp3 2018-11-27 06:10
 • dai-kiem-than-chuong-1116.mp3 2018-11-27 06:10
 • dai-kiem-than-chuong-1117.mp3 2018-11-27 06:10
 • dai-kiem-than-chuong-1118.mp3 2018-11-27 06:10
 • dai-kiem-than-chuong-1119.mp3 2018-11-27 06:10
 • dai-kiem-than-chuong-1120.mp3 2018-11-27 06:11
 • dai-kiem-than-chuong-1121.mp3 2018-11-27 06:11
 • dai-kiem-than-chuong-1122.mp3 2018-11-27 06:11
 • dai-kiem-than-chuong-1123.mp3 2018-11-27 06:11
 • dai-kiem-than-chuong-1124.mp3 2018-11-27 06:11
 • dai-kiem-than-chuong-1125.mp3 2018-11-27 06:11
 • dai-kiem-than-chuong-1126.mp3 2018-11-27 06:11
 • dai-kiem-than-chuong-1127.mp3 2018-11-27 06:12
 • dai-kiem-than-chuong-1128.mp3 2018-11-27 06:12
 • dai-kiem-than-chuong-1129.mp3 2018-11-27 06:12
 • dai-kiem-than-chuong-1130.mp3 2018-11-27 06:12
 • dai-kiem-than-chuong-1131.mp3 2018-11-27 06:12
 • dai-kiem-than-chuong-1132.mp3 2018-11-27 06:12
 • dai-kiem-than-chuong-1133.mp3 2018-11-27 06:12
 • dai-kiem-than-chuong-1134.mp3 2018-11-27 06:13
 • dai-kiem-than-chuong-1135.mp3 2018-11-27 06:13
 • dai-kiem-than-chuong-1136.mp3 2018-11-27 06:13
 • dai-kiem-than-chuong-1137.mp3 2018-11-27 06:13
 • dai-kiem-than-chuong-1138.mp3 2018-11-27 06:13
 • dai-kiem-than-chuong-1139.mp3 2018-11-27 06:13
 • dai-kiem-than-chuong-1140.mp3 2018-11-27 06:13
 • dai-kiem-than-chuong-1141.mp3 2018-11-27 06:13
 • dai-kiem-than-chuong-1142.mp3 2018-11-27 06:13
 • dai-kiem-than-chuong-1143.mp3 2018-11-27 06:14
 • dai-kiem-than-chuong-1144.mp3 2018-11-27 06:14
 • dai-kiem-than-chuong-1145.mp3 2018-11-27 06:14
 • dai-kiem-than-chuong-1146.mp3 2018-11-27 06:14
 • dai-kiem-than-chuong-1147.mp3 2018-11-27 06:14
 • dai-kiem-than-chuong-1148.mp3 2018-11-27 06:14
 • dai-kiem-than-chuong-1149.mp3 2018-11-27 06:14
 • dai-kiem-than-chuong-1150.mp3 2018-11-27 06:14
 • dai-kiem-than-chuong-1151.mp3 2018-11-27 06:15
 • dai-kiem-than-chuong-1152.mp3 2018-11-27 06:15
 • dai-kiem-than-chuong-1153.mp3 2018-11-27 06:15
 • dai-kiem-than-chuong-1154.mp3 2018-11-27 06:15
 • dai-kiem-than-chuong-1155.mp3 2018-11-27 06:15
 • dai-kiem-than-chuong-1156.mp3 2018-11-27 06:15
 • dai-kiem-than-chuong-1157.mp3 2018-11-27 06:15
 • dai-kiem-than-chuong-1158.mp3 2018-11-27 06:15
 • dai-kiem-than-chuong-1159.mp3 2018-11-27 06:15
 • dai-kiem-than-chuong-1160.mp3 2018-11-27 06:16
 • dai-kiem-than-chuong-1161.mp3 2018-11-27 06:16
 • dai-kiem-than-chuong-1162.mp3 2018-11-27 06:16
 • dai-kiem-than-chuong-1163.mp3 2018-11-27 06:16
 • dai-kiem-than-chuong-1164.mp3 2018-11-27 06:16
 • dai-kiem-than-chuong-1165.mp3 2018-11-27 06:16
 • dai-kiem-than-chuong-1166.mp3 2018-11-27 06:16
 • dai-kiem-than-chuong-1167.mp3 2018-11-27 06:16
 • dai-kiem-than-chuong-1168.mp3 2018-11-27 06:16
 • dai-kiem-than-chuong-1169.mp3 2018-11-27 06:16
 • dai-kiem-than-chuong-1170.mp3 2018-11-27 06:16
 • dai-kiem-than-chuong-1171.mp3 2018-11-27 06:17
 • dai-kiem-than-chuong-1172.mp3 2018-11-27 06:17
 • dai-kiem-than-chuong-1173.mp3 2018-11-27 06:17
 • dai-kiem-than-chuong-1174.mp3 2018-11-27 06:17
 • dai-kiem-than-chuong-1175.mp3 2018-11-27 06:17
 • dai-kiem-than-chuong-1176.mp3 2018-11-27 06:17
 • dai-kiem-than-chuong-1177.mp3 2018-11-27 06:17
 • dai-kiem-than-chuong-1178.mp3 2018-11-27 06:17
 • dai-kiem-than-chuong-1179.mp3 2018-11-27 06:17
 • dai-kiem-than-chuong-1180.mp3 2018-11-27 06:17
 • dai-kiem-than-chuong-1181.mp3 2018-11-27 06:18
 • dai-kiem-than-chuong-1182.mp3 2018-11-27 06:18
 • dai-kiem-than-chuong-1183.mp3 2018-11-27 06:18
 • dai-kiem-than-chuong-1184.mp3 2018-11-27 06:18
 • dai-kiem-than-chuong-1185.mp3 2018-11-27 06:18
 • dai-kiem-than-chuong-1186.mp3 2018-11-27 06:18
 • dai-kiem-than-chuong-1187.mp3 2018-11-27 06:18
 • dai-kiem-than-chuong-1188.mp3 2018-11-27 06:18
 • dai-kiem-than-chuong-1189.mp3 2018-11-27 06:18
 • dai-kiem-than-chuong-1190.mp3 2018-11-27 06:19
 • dai-kiem-than-chuong-1191.mp3 2018-11-27 06:19
 • dai-kiem-than-chuong-1192.mp3 2018-11-27 06:19
 • dai-kiem-than-chuong-1193.mp3 2018-11-27 06:19
 • dai-kiem-than-chuong-1194.mp3 2018-11-27 06:19
 • dai-kiem-than-chuong-1195.mp3 2018-11-27 06:19
 • dai-kiem-than-chuong-1196.mp3 2018-11-27 06:19
 • dai-kiem-than-chuong-1197.mp3 2018-11-27 06:19
 • dai-kiem-than-chuong-1198.mp3 2018-11-27 06:19
 • dai-kiem-than-chuong-1199.mp3 2018-11-27 06:19
 • dai-kiem-than-chuong-1200.mp3 2018-11-27 06:20
 • dai-kiem-than-chuong-1201.mp3 2018-11-27 06:20
 • dai-kiem-than-chuong-1202.mp3 2018-11-27 06:20
 • dai-kiem-than-chuong-1203.mp3 2018-11-27 06:20
 • dai-kiem-than-chuong-1204.mp3 2018-11-27 06:20
 • dai-kiem-than-chuong-1205.mp3 2018-11-27 06:20
 • dai-kiem-than-chuong-1206.mp3 2018-11-27 06:20
 • dai-kiem-than-chuong-1207.mp3 2018-11-27 06:20
 • dai-kiem-than-chuong-1208.mp3 2018-11-27 06:20
 • dai-kiem-than-chuong-1209.mp3 2018-11-27 06:20
 • dai-kiem-than-chuong-1210.mp3 2018-11-27 06:21
 • dai-kiem-than-chuong-1211.mp3 2018-11-27 06:21
 • dai-kiem-than-chuong-1212.mp3 2018-11-27 06:21
 • dai-kiem-than-chuong-1213.mp3 2018-11-27 06:21
 • dai-kiem-than-chuong-1214.mp3 2018-11-27 06:21
 • dai-kiem-than-chuong-1215.mp3 2018-11-27 06:21
 • dai-kiem-than-chuong-1216.mp3 2018-11-27 06:21
 • dai-kiem-than-chuong-1217.mp3 2018-11-27 06:22
 • dai-kiem-than-chuong-1218.mp3 2018-11-27 06:22
 • dai-kiem-than-chuong-1219.mp3 2018-11-27 06:22
 • dai-kiem-than-chuong-1220.mp3 2018-11-27 06:22
 • dai-kiem-than-chuong-1221.mp3 2018-11-27 06:22
 • dai-kiem-than-chuong-1222.mp3 2018-11-27 06:22
 • dai-kiem-than-chuong-1223.mp3 2018-11-27 06:22
 • dai-kiem-than-chuong-1224.mp3 2018-11-27 06:22
 • dai-kiem-than-chuong-1225.mp3 2018-11-27 06:23
 • dai-kiem-than-chuong-1226.mp3 2018-11-27 06:23
 • dai-kiem-than-chuong-1227.mp3 2018-11-27 06:23
 • dai-kiem-than-chuong-1228.mp3 2018-11-27 06:23
 • dai-kiem-than-chuong-1229.mp3 2018-11-27 06:23
 • dai-kiem-than-chuong-1230.mp3 2018-11-27 06:23
 • dai-kiem-than-chuong-1231.mp3 2018-11-27 06:23
 • dai-kiem-than-chuong-1232.mp3 2018-11-27 06:23
 • dai-kiem-than-chuong-1233.mp3 2018-11-27 06:23
 • dai-kiem-than-chuong-1234.mp3 2018-11-27 06:23
 • dai-kiem-than-chuong-1235.mp3 2018-11-27 06:24
 • dai-kiem-than-chuong-1236.mp3 2018-11-27 06:24
 • dai-kiem-than-chuong-1237.mp3 2018-11-27 06:24
 • dai-kiem-than-chuong-1238.mp3 2018-11-27 06:24
 • dai-kiem-than-chuong-1239.mp3 2018-11-27 06:24
 • dai-kiem-than-chuong-1240.mp3 2018-11-27 06:24
 • dai-kiem-than-chuong-1241.mp3 2018-11-27 06:24
 • dai-kiem-than-chuong-1242.mp3 2018-11-27 06:24
 • dai-kiem-than-chuong-1243.mp3 2018-11-27 06:24
 • dai-kiem-than-chuong-1244.mp3 2018-11-27 06:24
 • dai-kiem-than-chuong-1245.mp3 2018-11-27 06:25
 • dai-kiem-than-chuong-1246.mp3 2018-11-27 06:25
 • dai-kiem-than-chuong-1247.mp3 2018-11-27 06:25
 • dai-kiem-than-chuong-1248.mp3 2018-11-27 06:25
 • dai-kiem-than-chuong-1249.mp3 2018-11-27 06:25
 • dai-kiem-than-chuong-1250.mp3 2018-11-27 06:25
 • dai-kiem-than-chuong-1251.mp3 2018-11-27 06:25
 • dai-kiem-than-chuong-1252.mp3 2018-11-27 06:25
 • dai-kiem-than-chuong-1253.mp3 2018-11-27 06:25
 • dai-kiem-than-chuong-1254.mp3 2018-11-27 06:26
 • dai-kiem-than-chuong-1255.mp3 2018-11-27 06:26
 • dai-kiem-than-chuong-1256.mp3 2018-11-27 06:26
 • dai-kiem-than-chuong-1257.mp3 2018-11-27 06:26
 • dai-kiem-than-chuong-1258.mp3 2018-11-27 06:26
 • dai-kiem-than-chuong-1259.mp3 2018-11-27 06:26
 • dai-kiem-than-chuong-1260.mp3 2018-11-27 06:26
 • dai-kiem-than-chuong-1261.mp3 2018-11-27 06:26
 • dai-kiem-than-chuong-1262.mp3 2018-11-27 06:26
 • dai-kiem-than-chuong-1263.mp3 2018-11-27 06:26
 • dai-kiem-than-chuong-1264.mp3 2018-11-27 06:27
 • dai-kiem-than-chuong-1265.mp3 2018-11-27 06:27
 • dai-kiem-than-chuong-1266.mp3 2018-11-27 06:27
 • dai-kiem-than-chuong-1267.mp3 2018-11-27 06:27
 • dai-kiem-than-chuong-1268.mp3 2018-11-27 06:27
 • dai-kiem-than-chuong-1269.mp3 2018-11-27 06:27
 • dai-kiem-than-chuong-1270.mp3 2018-11-27 06:27
 • dai-kiem-than-chuong-1271.mp3 2018-11-27 06:27
 • dai-kiem-than-chuong-1272.mp3 2018-11-27 06:27
 • dai-kiem-than-chuong-1273.mp3 2018-11-27 06:27
 • dai-kiem-than-chuong-1274.mp3 2018-11-27 06:28
 • dai-kiem-than-chuong-1275.mp3 2018-11-27 06:28
 • dai-kiem-than-chuong-1276.mp3 2018-11-27 06:28
 • dai-kiem-than-chuong-1277.mp3 2018-11-27 06:28
 • dai-kiem-than-chuong-1278.mp3 2018-11-27 06:28
 • dai-kiem-than-chuong-1279.mp3 2018-11-27 06:28
 • dai-kiem-than-chuong-1280.mp3 2018-11-27 06:28
 • dai-kiem-than-chuong-1281.mp3 2018-11-27 06:28
 • dai-kiem-than-chuong-1282.mp3 2018-11-27 06:28
 • dai-kiem-than-chuong-1283.mp3 2018-11-27 06:28
 • dai-kiem-than-chuong-1284.mp3 2018-11-27 06:29
 • dai-kiem-than-chuong-1285.mp3 2018-11-27 06:29
 • dai-kiem-than-chuong-1286.mp3 2018-11-27 06:29
 • dai-kiem-than-chuong-1287.mp3 2018-11-27 06:29
 • dai-kiem-than-chuong-1288.mp3 2018-11-27 06:29
 • dai-kiem-than-chuong-1289.mp3 2018-11-27 06:29
 • dai-kiem-than-chuong-1290.mp3 2018-11-27 06:29
 • dai-kiem-than-chuong-1291.mp3 2018-11-27 06:29
 • dai-kiem-than-chuong-1292.mp3 2018-11-27 06:30
 • dai-kiem-than-chuong-1293.mp3 2018-11-27 06:30
 • dai-kiem-than-chuong-1294.mp3 2018-11-27 06:30
 • dai-kiem-than-chuong-1295.mp3 2018-11-27 06:30
 • dai-kiem-than-chuong-1296.mp3 2018-11-27 06:30
 • dai-kiem-than-chuong-1297.mp3 2018-11-27 06:30
 • dai-kiem-than-chuong-1298.mp3 2018-11-27 06:30
 • dai-kiem-than-chuong-1299.mp3 2018-11-27 06:30
 • dai-kiem-than-chuong-1300.mp3 2018-11-27 06:31
 • dai-kiem-than-chuong-1301.mp3 2018-11-27 06:31
 • dai-kiem-than-chuong-1302.mp3 2018-11-27 06:31
 • dai-kiem-than-chuong-1303.mp3 2018-11-27 06:31
 • dai-kiem-than-chuong-1304.mp3 2018-11-27 06:31
 • dai-kiem-than-chuong-1305.mp3 2018-11-27 06:31
 • dai-kiem-than-chuong-1306.mp3 2018-11-27 06:31
 • dai-kiem-than-chuong-1307.mp3 2018-11-27 06:31
 • dai-kiem-than-chuong-1308.mp3 2018-11-27 06:32
 • dai-kiem-than-chuong-1309.mp3 2018-11-27 06:32
 • dai-kiem-than-chuong-1310.mp3 2018-11-27 06:32
 • dai-kiem-than-chuong-1311.mp3 2018-11-27 06:32
 • dai-kiem-than-chuong-1312.mp3 2018-11-27 06:32
 • dai-kiem-than-chuong-1313.mp3 2018-11-27 06:32
 • dai-kiem-than-chuong-1314.mp3 2018-11-27 06:32
 • dai-kiem-than-chuong-1315.mp3 2018-11-27 06:32
 • dai-kiem-than-chuong-1316.mp3 2018-11-27 06:33
 • dai-kiem-than-chuong-1317.mp3 2018-11-27 06:33
 • dai-kiem-than-chuong-1318.mp3 2018-11-27 06:33
 • dai-kiem-than-chuong-1319.mp3 2018-11-27 06:33
 • dai-kiem-than-chuong-1320.mp3 2018-11-27 06:33
 • dai-kiem-than-chuong-1321.mp3 2018-11-27 06:33
 • dai-kiem-than-chuong-1322.mp3 2018-11-27 15:23
 • dai-kiem-than-chuong-1323.mp3 2018-11-27 15:24
 • dai-kiem-than-chuong-1324.mp3 2018-11-27 15:24
 • dai-kiem-than-chuong-1325.mp3 2018-11-27 15:24
 • dai-kiem-than-chuong-1326.mp3 2018-11-27 15:24
 • dai-kiem-than-chuong-1327.mp3 2018-11-27 15:24
 • dai-kiem-than-chuong-1328.mp3 2018-11-27 15:24
 • dai-kiem-than-chuong-1329.mp3 2018-11-27 15:24
 • dai-kiem-than-chuong-1330.mp3 2018-11-27 15:24
 • dai-kiem-than-chuong-1331.mp3 2018-11-27 15:24
 • dai-kiem-than-chuong-1332.mp3 2018-11-27 15:24
 • dai-kiem-than-chuong-1333.mp3 2018-11-27 15:25
 • dai-kiem-than-chuong-1334.mp3 2018-11-27 15:25
 • dai-kiem-than-chuong-1335.mp3 2018-11-27 15:25
 • dai-kiem-than-chuong-1336.mp3 2018-11-27 15:25
 • dai-kiem-than-chuong-1337.mp3 2018-11-27 15:25
 • dai-kiem-than-chuong-1338.mp3 2018-11-27 15:25
 • dai-kiem-than-chuong-1339.mp3 2018-11-27 15:25
 • dai-kiem-than-chuong-1340.mp3 2018-11-27 15:25
 • dai-kiem-than-chuong-1341.mp3 2018-11-27 15:25
 • dai-kiem-than-chuong-1342.mp3 2018-11-27 15:25
 • dai-kiem-than-chuong-1343.mp3 2018-11-27 15:26
 • dai-kiem-than-chuong-1344.mp3 2018-11-27 15:26
 • dai-kiem-than-chuong-1345.mp3 2018-11-27 15:26
 • dai-kiem-than-chuong-1346.mp3 2018-11-27 15:26
 • dai-kiem-than-chuong-1347.mp3 2018-11-27 15:26
 • dai-kiem-than-chuong-1348.mp3 2018-11-27 15:26
 • dai-kiem-than-chuong-1349.mp3 2018-11-27 15:26
 • dai-kiem-than-chuong-1350.mp3 2018-11-27 15:26
 • dai-kiem-than-chuong-1351.mp3 2018-11-27 15:26
 • dai-kiem-than-chuong-1352.mp3 2018-11-27 15:26
 • dai-kiem-than-chuong-1353.mp3 2018-11-27 15:27
 • dai-kiem-than-chuong-1354.mp3 2018-11-27 15:27
 • dai-kiem-than-chuong-1355.mp3 2018-11-27 15:27
 • dai-kiem-than-chuong-1356.mp3 2018-11-27 15:27
 • dai-kiem-than-chuong-1357.mp3 2018-11-27 15:27
 • dai-kiem-than-chuong-1358.mp3 2018-11-27 15:27
 • dai-kiem-than-chuong-1359.mp3 2018-11-27 15:27
 • dai-kiem-than-chuong-1360.mp3 2018-11-27 15:27
 • dai-kiem-than-chuong-1361.mp3 2018-11-27 15:27
 • dai-kiem-than-chuong-1362.mp3 2018-11-27 15:27
 • dai-kiem-than-chuong-1363.mp3 2018-11-27 15:27
 • dai-kiem-than-chuong-1364.mp3 2018-11-27 15:28
 • dai-kiem-than-chuong-1365.mp3 2018-11-27 15:28
 • dai-kiem-than-chuong-1366.mp3 2018-11-27 15:28
 • dai-kiem-than-chuong-1367.mp3 2018-11-27 15:28
 • dai-kiem-than-chuong-1368.mp3 2018-11-27 15:28
 • dai-kiem-than-chuong-1369.mp3 2018-11-27 15:28
 • dai-kiem-than-chuong-1370.mp3 2018-11-27 15:28
 • dai-kiem-than-chuong-1371.mp3 2018-11-27 15:28
 • dai-kiem-than-chuong-1372.mp3 2018-11-27 15:28
 • dai-kiem-than-chuong-1373.mp3 2018-11-27 15:29
 • dai-kiem-than-chuong-1374.mp3 2018-11-27 15:29
 • dai-kiem-than-chuong-1375.mp3 2018-11-27 15:29
 • dai-kiem-than-chuong-1376.mp3 2018-11-27 15:29
 • dai-kiem-than-chuong-1377.mp3 2018-11-27 15:29
 • dai-kiem-than-chuong-1378.mp3 2018-11-27 15:29
 • dai-kiem-than-chuong-1379.mp3 2018-11-27 15:29
 • dai-kiem-than-chuong-1380.mp3 2018-11-27 15:29
 • dai-kiem-than-chuong-1381.mp3 2018-11-27 15:29
 • dai-kiem-than-chuong-1382.mp3 2018-11-27 15:29
 • dai-kiem-than-chuong-1383.mp3 2018-11-27 15:30
 • dai-kiem-than-chuong-1384.mp3 2018-11-27 15:30
 • dai-kiem-than-chuong-1385.mp3 2018-11-27 15:30
 • dai-kiem-than-chuong-1386.mp3 2018-11-27 15:30
 • dai-kiem-than-chuong-1387.mp3 2018-11-27 15:30
 • dai-kiem-than-chuong-1388.mp3 2018-11-27 15:30
 • dai-kiem-than-chuong-1389.mp3 2018-11-27 15:30
 • dai-kiem-than-chuong-1390.mp3 2018-11-27 15:30
 • dai-kiem-than-chuong-1391.mp3 2018-11-27 15:30
 • dai-kiem-than-chuong-1392.mp3 2018-11-27 15:31
 • dai-kiem-than-chuong-1393.mp3 2018-11-27 15:31
 • dai-kiem-than-chuong-1394.mp3 2018-11-27 15:31
 • dai-kiem-than-chuong-1395.mp3 2018-11-27 15:31
 • dai-kiem-than-chuong-1396.mp3 2018-11-27 15:31
 • dai-kiem-than-chuong-1397.mp3 2018-11-27 15:31
 • dai-kiem-than-chuong-1398.mp3 2018-11-27 15:31
 • dai-kiem-than-chuong-1399.mp3 2018-11-27 15:31
 • dai-kiem-than-chuong-1400.mp3 2018-11-27 15:32
 • dai-kiem-than-chuong-1401.mp3 2018-11-27 15:32
 • dai-kiem-than-chuong-1402.mp3 2018-11-27 15:32
 • dai-kiem-than-chuong-1403.mp3 2018-11-27 15:32
 • dai-kiem-than-chuong-1404.mp3 2018-11-27 15:32
 • dai-kiem-than-chuong-1405.mp3 2018-11-27 15:32
 • dai-kiem-than-chuong-1406.mp3 2018-11-27 15:32
 • dai-kiem-than-chuong-1407.mp3 2018-11-27 15:32
 • dai-kiem-than-chuong-1408.mp3 2018-11-27 15:32
 • dai-kiem-than-chuong-1409.mp3 2018-11-27 15:32
 • dai-kiem-than-chuong-1410.mp3 2018-11-27 15:33
 • dai-kiem-than-chuong-1411.mp3 2018-11-27 15:33
 • dai-kiem-than-chuong-1412.mp3 2018-11-27 15:33
 • dai-kiem-than-chuong-1413.mp3 2018-11-27 15:33
 • dai-kiem-than-chuong-1414.mp3 2018-11-27 15:33
 • dai-kiem-than-chuong-1415.mp3 2018-11-27 15:33
 • dai-kiem-than-chuong-1416.mp3 2018-11-27 15:33
 • dai-kiem-than-chuong-1417.mp3 2018-11-27 15:33
 • dai-kiem-than-chuong-1418.mp3 2018-11-27 15:33
 • dai-kiem-than-chuong-1419.mp3 2018-11-27 15:34
 • dai-kiem-than-chuong-1420.mp3 2018-11-27 15:34
 • dai-kiem-than-chuong-1421.mp3 2018-11-27 15:34
 • dai-kiem-than-chuong-1422.mp3 2018-11-27 15:34
 • dai-kiem-than-chuong-1423.mp3 2018-11-27 15:34
 • dai-kiem-than-chuong-1424.mp3 2018-11-27 15:34
 • dai-kiem-than-chuong-1425.mp3 2018-11-27 15:34
 • dai-kiem-than-chuong-1426.mp3 2018-11-27 15:34
 • dai-kiem-than-chuong-1427.mp3 2018-11-27 15:35
 • dai-kiem-than-chuong-1428.mp3 2018-11-27 15:35
 • dai-kiem-than-chuong-1429.mp3 2018-11-27 15:35
 • dai-kiem-than-chuong-1430.mp3 2018-11-27 15:35
 • dai-kiem-than-chuong-1431.mp3 2018-11-27 15:35
 • dai-kiem-than-chuong-1432.mp3 2018-11-27 15:35
 • dai-kiem-than-chuong-1433.mp3 2018-11-27 15:35
 • dai-kiem-than-chuong-1434.mp3 2018-11-27 15:35
 • dai-kiem-than-chuong-1435.mp3 2018-11-27 15:35
 • dai-kiem-than-chuong-1436.mp3 2018-11-27 15:36
 • dai-kiem-than-chuong-1437.mp3 2018-11-27 15:36
 • dai-kiem-than-chuong-1438.mp3 2018-11-27 15:36
 • dai-kiem-than-chuong-1439.mp3 2018-11-27 15:36
 • dai-kiem-than-chuong-1440.mp3 2018-11-27 15:36
 • dai-kiem-than-chuong-1441.mp3 2018-11-27 15:36
 • dai-kiem-than-chuong-1442.mp3 2018-11-27 15:36
 • dai-kiem-than-chuong-1443.mp3 2018-11-27 15:36
 • dai-kiem-than-chuong-1444.mp3 2018-11-27 15:36
 • dai-kiem-than-chuong-1445.mp3 2018-11-27 15:37
 • dai-kiem-than-chuong-1446.mp3 2018-11-27 15:37
 • dai-kiem-than-chuong-1447.mp3 2018-11-27 15:37
 • dai-kiem-than-chuong-1448.mp3 2018-11-27 15:37
 • dai-kiem-than-chuong-1449.mp3 2018-11-27 15:37
 • dai-kiem-than-chuong-1450.mp3 2018-11-27 15:37
 • dai-kiem-than-chuong-1451.mp3 2018-11-27 15:37
 • dai-kiem-than-chuong-1452.mp3 2018-11-27 15:38
 • dai-kiem-than-chuong-1453.mp3 2018-11-27 15:38
 • dai-kiem-than-chuong-1454.mp3 2018-11-27 15:38
 • dai-kiem-than-chuong-1455.mp3 2018-11-27 15:38
 • dai-kiem-than-chuong-1456.mp3 2018-11-27 15:38
 • dai-kiem-than-chuong-1457.mp3 2018-11-27 15:38
 • dai-kiem-than-chuong-1458.mp3 2018-11-27 15:38
 • dai-kiem-than-chuong-1459.mp3 2018-11-27 15:38
 • dai-kiem-than-chuong-1460.mp3 2018-11-27 15:38
 • dai-kiem-than-chuong-1461.mp3 2018-11-27 15:38
 • dai-kiem-than-chuong-1462.mp3 2018-11-27 15:39
 • dai-kiem-than-chuong-1463.mp3 2018-11-27 15:39
 • dai-kiem-than-chuong-1464.mp3 2018-11-27 15:39
 • dai-kiem-than-chuong-1465.mp3 2018-11-27 15:39
 • dai-kiem-than-chuong-1466.mp3 2018-11-27 15:39
 • dai-kiem-than-chuong-1467.mp3 2018-11-27 15:39
 • dai-kiem-than-chuong-1468.mp3 2018-11-27 15:39
 • dai-kiem-than-chuong-1469.mp3 2018-11-27 15:39
 • dai-kiem-than-chuong-1470.mp3 2018-11-27 15:40
 • dai-kiem-than-chuong-1471.mp3 2018-11-27 15:40
 • dai-kiem-than-chuong-1472.mp3 2018-11-27 15:40
 • dai-kiem-than-chuong-1473.mp3 2018-11-27 15:40
 • dai-kiem-than-chuong-1474.mp3 2018-11-27 15:40
 • dai-kiem-than-chuong-1475.mp3 2018-11-27 15:40
 • dai-kiem-than-chuong-1476.mp3 2018-11-27 15:40
 • dai-kiem-than-chuong-1477.mp3 2018-11-27 15:40
 • dai-kiem-than-chuong-1478.mp3 2018-11-27 15:40
 • dai-kiem-than-chuong-1479.mp3 2018-11-27 15:41
 • dai-kiem-than-chuong-1480.mp3 2018-11-27 15:41
 • dai-kiem-than-chuong-1481.mp3 2018-11-27 15:41
 • dai-kiem-than-chuong-1482.mp3 2018-11-27 15:41
 • dai-kiem-than-chuong-1483.mp3 2018-11-27 15:41
 • dai-kiem-than-chuong-1484.mp3 2018-11-27 15:41
 • dai-kiem-than-chuong-1485.mp3 2018-11-27 15:41
 • dai-kiem-than-chuong-1486.mp3 2018-11-27 15:41
 • dai-kiem-than-chuong-1487.mp3 2018-11-27 15:42
 • dai-kiem-than-chuong-1488.mp3 2018-11-27 15:42
 • dai-kiem-than-chuong-1489.mp3 2018-11-27 15:42
 • dai-kiem-than-chuong-1490.mp3 2018-11-27 15:42
 • dai-kiem-than-chuong-1491.mp3 2018-11-27 15:42
 • dai-kiem-than-chuong-1492.mp3 2018-11-27 15:42
 • dai-kiem-than-chuong-1493.mp3 2018-11-27 15:42
 • dai-kiem-than-chuong-1494.mp3 2018-11-27 15:42
 • dai-kiem-than-chuong-1495.mp3 2018-11-27 15:42
 • dai-kiem-than-chuong-1496.mp3 2018-11-27 15:42
 • dai-kiem-than-chuong-1497.mp3 2018-11-27 15:43
 • dai-kiem-than-chuong-1498.mp3 2018-11-27 15:43
 • dai-kiem-than-chuong-1499.mp3 2018-11-27 15:43
 • dai-kiem-than-chuong-1500.mp3 2018-11-27 15:43
 • dai-kiem-than-chuong-1501.mp3 2018-11-27 15:43
 • dai-kiem-than-chuong-1502.mp3 2018-11-27 15:43
 • dai-kiem-than-chuong-1503.mp3 2018-11-27 15:43
 • dai-kiem-than-chuong-1504.mp3 2018-11-27 15:43
 • dai-kiem-than-chuong-1505.mp3 2018-11-27 15:43
 • dai-kiem-than-chuong-1506.mp3 2018-11-27 15:43
 • dai-kiem-than-chuong-1507.mp3 2018-11-27 15:44
 • dai-kiem-than-chuong-1508.mp3 2018-11-27 15:44
 • dai-kiem-than-chuong-1509.mp3 2018-11-27 15:44
 • dai-kiem-than-chuong-1510.mp3 2018-11-27 15:44
 • dai-kiem-than-chuong-1511.mp3 2018-11-27 15:44
 • dai-kiem-than-chuong-1512.mp3 2018-11-27 15:44
 • dai-kiem-than-chuong-1513.mp3 2018-11-27 15:44
 • dai-kiem-than-chuong-1514.mp3 2018-11-27 15:44
 • dai-kiem-than-chuong-1515.mp3 2018-11-27 15:44
 • dai-kiem-than-chuong-1516.mp3 2018-11-27 15:44
 • dai-kiem-than-chuong-1517.mp3 2018-11-27 15:45
 • dai-kiem-than-chuong-1518.mp3 2018-11-27 15:45
 • dai-kiem-than-chuong-1519.mp3 2018-11-27 15:45
 • dai-kiem-than-chuong-1520.mp3 2018-11-27 15:45
 • dai-kiem-than-chuong-1521.mp3 2018-11-27 15:45
 • dai-kiem-than-chuong-1522.mp3 2018-11-27 15:45
 • dai-kiem-than-chuong-1523.mp3 2018-11-27 15:45
 • dai-kiem-than-chuong-1524.mp3 2018-11-27 15:45
 • dai-kiem-than-chuong-1525.mp3 2018-11-27 15:45
 • dai-kiem-than-chuong-1526.mp3 2018-11-27 15:46
 • dai-kiem-than-chuong-1527.mp3 2018-11-27 15:46
 • dai-kiem-than-chuong-1528.mp3 2018-11-27 15:46
 • dai-kiem-than-chuong-1529.mp3 2018-11-27 15:46
 • dai-kiem-than-chuong-1530.mp3 2018-11-27 15:46
 • dai-kiem-than-chuong-1531.mp3 2018-11-27 15:46
 • dai-kiem-than-chuong-1532.mp3 2018-11-27 15:46
 • dai-kiem-than-chuong-1533.mp3 2018-11-27 15:46
 • dai-kiem-than-chuong-1534.mp3 2018-11-27 15:46
 • dai-kiem-than-chuong-1535.mp3 2018-11-27 15:46
 • dai-kiem-than-chuong-1536.mp3 2018-11-27 15:47
 • dai-kiem-than-chuong-1537.mp3 2018-11-27 15:47
 • dai-kiem-than-chuong-1538.mp3 2018-11-27 15:47
 • dai-kiem-than-chuong-1539.mp3 2018-11-27 15:47
 • dai-kiem-than-chuong-1540.mp3 2018-11-27 15:47
 • dai-kiem-than-chuong-1541.mp3 2018-11-27 15:47
 • dai-kiem-than-chuong-1542.mp3 2018-11-27 15:47
 • dai-kiem-than-chuong-1543.mp3 2018-11-27 15:47
 • dai-kiem-than-chuong-1544.mp3 2018-11-27 15:47
 • dai-kiem-than-chuong-1545.mp3 2018-11-27 15:48
 • dai-kiem-than-chuong-1546.mp3 2018-11-27 15:48
 • dai-kiem-than-chuong-1547.mp3 2018-11-27 15:48
 • dai-kiem-than-chuong-1548.mp3 2018-11-27 15:48
 • dai-kiem-than-chuong-1549.mp3 2018-11-27 15:48
 • dai-kiem-than-chuong-1550.mp3 2018-11-27 15:48
 • dai-kiem-than-chuong-1551.mp3 2018-11-27 15:48
 • dai-kiem-than-chuong-1552.mp3 2018-11-27 15:48
 • dai-kiem-than-chuong-1553.mp3 2018-11-27 15:48
 • dai-kiem-than-chuong-1554.mp3 2018-11-27 15:49
 • dai-kiem-than-chuong-1555.mp3 2018-11-27 15:49
 • dai-kiem-than-chuong-1556.mp3 2018-11-27 15:49
 • dai-kiem-than-chuong-1557.mp3 2018-11-27 15:49
 • dai-kiem-than-chuong-1558.mp3 2018-11-27 15:49
 • dai-kiem-than-chuong-1559.mp3 2018-11-27 15:49
 • dai-kiem-than-chuong-1560.mp3 2018-11-27 15:49
 • dai-kiem-than-chuong-1561.mp3 2018-11-27 15:49
 • dai-kiem-than-chuong-1562.mp3 2018-11-27 15:49
 • dai-kiem-than-chuong-1563.mp3 2018-11-27 15:49
 • dai-kiem-than-chuong-1564.mp3 2018-11-27 15:50
 • dai-kiem-than-chuong-1565.mp3 2018-11-27 15:50
 • dai-kiem-than-chuong-1566.mp3 2018-11-27 15:50
 • dai-kiem-than-chuong-1567.mp3 2018-11-27 15:50
 • dai-kiem-than-chuong-1568.mp3 2018-11-27 15:50
 • dai-kiem-than-chuong-1569.mp3 2018-11-27 15:50
 • dai-kiem-than-chuong-1570.mp3 2018-11-27 15:50
 • dai-kiem-than-chuong-1571.mp3 2018-11-27 15:50
 • dai-kiem-than-chuong-1572.mp3 2018-11-27 15:50
 • dai-kiem-than-chuong-1573.mp3 2018-11-27 15:50
 • dai-kiem-than-chuong-1574.mp3 2018-11-27 15:51
 • dai-kiem-than-chuong-1575.mp3 2018-11-27 15:51
 • dai-kiem-than-chuong-1576.mp3 2018-11-27 15:51
 • dai-kiem-than-chuong-1577.mp3 2018-11-27 15:51
 • dai-kiem-than-chuong-1578.mp3 2018-11-27 15:51
 • dai-kiem-than-chuong-1579.mp3 2018-11-27 15:51
 • dai-kiem-than-chuong-1580.mp3 2018-11-27 15:51
 • dai-kiem-than-chuong-1581.mp3 2018-11-27 15:51
 • dai-kiem-than-chuong-1582.mp3 2018-11-27 15:51
 • dai-kiem-than-chuong-1583.mp3 2018-11-27 15:51
 • dai-kiem-than-chuong-1584.mp3 2018-11-27 15:52
 • dai-kiem-than-chuong-1585.mp3 2018-11-27 15:52
 • dai-kiem-than-chuong-1586.mp3 2018-11-27 15:52
 • dai-kiem-than-chuong-1587.mp3 2018-11-27 15:52
 • dai-kiem-than-chuong-1588.mp3 2018-11-27 15:52
 • dai-kiem-than-chuong-1589.mp3 2018-11-27 15:52
 • dai-kiem-than-chuong-1590.mp3 2018-11-27 15:52
 • dai-kiem-than-chuong-1591.mp3 2018-11-27 15:52
 • dai-kiem-than-chuong-1592.mp3 2018-11-27 15:52
 • dai-kiem-than-chuong-1593.mp3 2018-11-27 15:52
 • dai-kiem-than-chuong-1594.mp3 2018-11-27 15:52
 • dai-kiem-than-chuong-1595.mp3 2018-11-27 15:53
 • dai-kiem-than-chuong-1596.mp3 2018-11-27 15:53
 • dai-kiem-than-chuong-1597.mp3 2018-11-27 15:53
 • dai-kiem-than-chuong-1598.mp3 2018-11-27 15:53
 • dai-kiem-than-chuong-1599.mp3 2018-11-27 15:53
 • dai-kiem-than-chuong-1600.mp3 2018-11-27 15:53
 • dai-kiem-than-chuong-1601.mp3 2018-11-27 15:53
 • dai-kiem-than-chuong-1602.mp3 2018-11-27 15:53
 • dai-kiem-than-chuong-1603.mp3 2018-11-27 15:53
 • dai-kiem-than-chuong-1604.mp3 2018-11-27 15:54
 • dai-kiem-than-chuong-1605.mp3 2018-11-27 15:54
 • dai-kiem-than-chuong-1606.mp3 2018-11-27 15:54
 • dai-kiem-than-chuong-1607.mp3 2018-11-27 15:54
 • dai-kiem-than-chuong-1608.mp3 2018-11-27 15:54
 • dai-kiem-than-chuong-1609.mp3 2018-11-27 15:54
 • dai-kiem-than-chuong-1610.mp3 2018-11-27 15:54
 • dai-kiem-than-chuong-1611.mp3 2018-11-27 15:54
 • dai-kiem-than-chuong-1612.mp3 2018-11-27 15:54
 • dai-kiem-than-chuong-1613.mp3 2018-11-27 15:54
 • dai-kiem-than-chuong-1614.mp3 2018-11-27 15:55
 • dai-kiem-than-chuong-1615.mp3 2018-11-27 15:55
 • dai-kiem-than-chuong-1616.mp3 2018-11-27 15:55
 • dai-kiem-than-chuong-1617.mp3 2018-11-27 15:55
 • dai-kiem-than-chuong-1618.mp3 2018-11-27 15:55
 • dai-kiem-than-chuong-1619.mp3 2018-11-27 15:55
 • dai-kiem-than-chuong-1620.mp3 2018-11-27 15:55
 • dai-kiem-than-chuong-1621.mp3 2018-11-27 15:55
 • dai-kiem-than-chuong-1622.mp3 2018-11-27 15:55
 • dai-kiem-than-chuong-1623.mp3 2018-11-27 15:55
 • dai-kiem-than-chuong-1624.mp3 2018-11-27 15:56
 • dai-kiem-than-chuong-1625.mp3 2018-11-27 15:56
 • dai-kiem-than-chuong-1626.mp3 2018-11-27 15:56
 • dai-kiem-than-chuong-1627.mp3 2018-11-27 15:56
 • dai-kiem-than-chuong-1628.mp3 2018-11-27 15:56
 • dai-kiem-than-chuong-1629.mp3 2018-11-27 15:56
 • dai-kiem-than-chuong-1630.mp3 2018-11-27 15:56
 • dai-kiem-than-chuong-1631.mp3 2018-11-27 15:56
 • dai-kiem-than-chuong-1632.mp3 2018-11-27 15:56
 • dai-kiem-than-chuong-1633.mp3 2018-11-27 15:56
 • dai-kiem-than-chuong-1634.mp3 2018-11-27 15:57
 • dai-kiem-than-chuong-1635.mp3 2018-11-27 15:57
 • dai-kiem-than-chuong-1636.mp3 2018-11-27 15:57
 • dai-kiem-than-chuong-1637.mp3 2018-11-27 15:57
 • dai-kiem-than-chuong-1638.mp3 2018-11-27 15:57
 • dai-kiem-than-chuong-1639.mp3 2018-11-27 15:57
 • dai-kiem-than-chuong-1640.mp3 2018-11-27 15:57
 • dai-kiem-than-chuong-1641.mp3 2018-11-27 15:57
 • dai-kiem-than-chuong-1642.mp3 2018-11-27 15:57
 • dai-kiem-than-chuong-1643.mp3 2018-11-27 15:57
 • dai-kiem-than-chuong-1644.mp3 2018-11-27 15:58
 • dai-kiem-than-chuong-1645.mp3 2018-11-27 15:58
 • dai-kiem-than-chuong-1646.mp3 2018-11-27 15:58
 • dai-kiem-than-chuong-1647.mp3 2018-11-27 15:58
 • dai-kiem-than-chuong-1648.mp3 2018-11-27 15:58
 • dai-kiem-than-chuong-1649.mp3 2018-11-27 15:58
 • dai-kiem-than-chuong-1650.mp3 2018-11-27 15:58
 • dai-kiem-than-chuong-1651.mp3 2018-11-27 15:58
 • dai-kiem-than-chuong-1652.mp3 2018-11-27 15:58
 • dai-kiem-than-chuong-1653.mp3 2018-11-27 15:59
 • dai-kiem-than-chuong-1654.mp3 2018-11-27 15:59
 • dai-kiem-than-chuong-1655.mp3 2018-11-27 15:59
 • dai-kiem-than-chuong-1656.mp3 2018-11-27 15:59
 • dai-kiem-than-chuong-1657.mp3 2018-11-27 15:59
 • dai-kiem-than-chuong-1658.mp3 2018-11-27 15:59
 • dai-kiem-than-chuong-1659.mp3 2018-11-27 15:59
 • dai-kiem-than-chuong-1660.mp3 2018-11-27 15:59
 • dai-kiem-than-chuong-1661.mp3 2018-11-27 15:59
 • dai-kiem-than-chuong-1662.mp3 2018-11-27 16:00
 • dai-kiem-than-chuong-1663.mp3 2018-11-27 16:00
 • dai-kiem-than-chuong-1664.mp3 2018-11-27 16:00
 • dai-kiem-than-chuong-1665.mp3 2018-11-27 16:00
 • dai-kiem-than-chuong-1666.mp3 2018-11-27 16:00
 • dai-kiem-than-chuong-1667.mp3 2018-11-27 16:00
 • dai-kiem-than-chuong-1668.mp3 2018-11-27 16:00
 • dai-kiem-than-chuong-1669.mp3 2018-11-27 16:01
 • dai-kiem-than-chuong-1670.mp3 2018-11-27 16:01
 • dai-kiem-than-chuong-1671.mp3 2018-11-27 16:01
 • dai-kiem-than-chuong-1672.mp3 2018-11-27 16:01
 • dai-kiem-than-chuong-1673.mp3 2018-11-27 16:01
 • dai-kiem-than-chuong-1674.mp3 2018-11-27 16:01
 • dai-kiem-than-chuong-1675.mp3 2018-11-27 16:01
 • dai-kiem-than-chuong-1676.mp3 2018-11-27 16:01
 • dai-kiem-than-chuong-1677.mp3 2018-11-27 16:01
 • dai-kiem-than-chuong-1678.mp3 2018-11-27 16:02
 • dai-kiem-than-chuong-1679.mp3 2018-11-27 16:02
 • dai-kiem-than-chuong-1680.mp3 2018-11-27 16:02
 • dai-kiem-than-chuong-1681.mp3 2018-11-27 16:02
 • dai-kiem-than-chuong-1682.mp3 2018-11-27 16:02
 • dai-kiem-than-chuong-1683.mp3 2018-11-27 16:02
 • dai-kiem-than-chuong-1684.mp3 2018-11-27 16:02
 • dai-kiem-than-chuong-1685.mp3 2018-11-27 16:03
 • dai-kiem-than-chuong-1686.mp3 2018-11-27 16:03
 • dai-kiem-than-chuong-1687.mp3 2018-11-27 16:03
 • dai-kiem-than-chuong-1688.mp3 2018-11-27 16:03
 • dai-kiem-than-chuong-1689.mp3 2018-11-27 16:03
 • dai-kiem-than-chuong-1690.mp3 2018-11-27 16:03
 • dai-kiem-than-chuong-1691.mp3 2018-11-27 16:03
 • dai-kiem-than-chuong-1692.mp3 2018-11-27 16:03
 • dai-kiem-than-chuong-1693.mp3 2018-11-27 16:03
 • dai-kiem-than-chuong-1694.mp3 2018-11-27 16:04
 • dai-kiem-than-chuong-1695.mp3 2018-11-27 16:04
 • dai-kiem-than-chuong-1696.mp3 2018-11-27 16:04
 • dai-kiem-than-chuong-1697.mp3 2018-11-27 16:04
 • dai-kiem-than-chuong-1698.mp3 2018-11-27 16:04
 • dai-kiem-than-chuong-1699.mp3 2018-11-27 16:04
 • dai-kiem-than-chuong-1700.mp3 2018-11-27 16:04
 • dai-kiem-than-chuong-1701.mp3 2018-11-27 16:04
 • dai-kiem-than-chuong-1702.mp3 2018-11-27 16:05
 • dai-kiem-than-chuong-1703.mp3 2018-11-27 16:05
 • dai-kiem-than-chuong-1704.mp3 2018-11-27 16:05
 • dai-kiem-than-chuong-1705.mp3 2018-11-27 16:05
[Total: 2    Average: 4/5]

Related posts

Phi Kiếm Vấn Đạo

TiKay

Toàn Năng Chiếu Yêu Kính

TiKay

Chí Tôn Thần Ma

TiKay

Leave a Reply