Tiên Hiệp

Đại Ma Đầu

Đây là một trong những bộ truyện đầu tiên mở đường cho hướng Quỷ Tu – một nhánh trong truyện tu tiên. Tác giả rất thành công khi xây dựng hình tượng nhân vật chính mới lạ – một Đại Ma Đầu.

– Tình tiết diễn biến trong truyện hợp lý, tiết tấu vừa đủ không câu chữ, câu tình tiết. Các trận chiến hấp dẫn ly kỳ, nhân vật chính không phải là mẫu nv chỉ biết cắm đầu tu luyện, xung quanh nhân vật chính không thiếu các bóng hồng làm dịu đi những trận PK nảy lữa, những quãng thời gian tu luyện nhàm chán.

Nguồn: truyenfull


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tiên Tử Nhiêu Mệnh
 •  Chương: /1216
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dai-ma-dau-chuong-0001.mp3 2018-11-08 14:59
 • dai-ma-dau-chuong-0002.mp3 2018-11-08 15:00
 • dai-ma-dau-chuong-0003.mp3 2018-11-08 15:00
 • dai-ma-dau-chuong-0004.mp3 2018-11-08 15:00
 • dai-ma-dau-chuong-0005.mp3 2018-11-08 15:01
 • dai-ma-dau-chuong-0006.mp3 2018-11-08 15:01
 • dai-ma-dau-chuong-0007.mp3 2018-11-08 15:01
 • dai-ma-dau-chuong-0008.mp3 2018-11-08 15:01
 • dai-ma-dau-chuong-0009.mp3 2018-11-08 15:02
 • dai-ma-dau-chuong-0010.mp3 2018-11-08 15:02
 • dai-ma-dau-chuong-0011.mp3 2018-11-08 15:02
 • dai-ma-dau-chuong-0012.mp3 2018-11-08 15:02
 • dai-ma-dau-chuong-0013.mp3 2018-11-08 15:03
 • dai-ma-dau-chuong-0014.mp3 2018-11-08 15:03
 • dai-ma-dau-chuong-0015.mp3 2018-11-08 15:03
 • dai-ma-dau-chuong-0016.mp3 2018-11-08 15:03
 • dai-ma-dau-chuong-0017.mp3 2018-11-08 15:03
 • dai-ma-dau-chuong-0018.mp3 2018-11-08 15:04
 • dai-ma-dau-chuong-0019.mp3 2018-11-08 15:04
 • dai-ma-dau-chuong-0020.mp3 2018-11-08 15:04
 • dai-ma-dau-chuong-0021.mp3 2018-11-08 15:04
 • dai-ma-dau-chuong-0022.mp3 2018-11-08 15:05
 • dai-ma-dau-chuong-0023.mp3 2018-11-08 15:05
 • dai-ma-dau-chuong-0024.mp3 2018-11-08 15:05
 • dai-ma-dau-chuong-0025.mp3 2018-11-08 15:05
 • dai-ma-dau-chuong-0026.mp3 2018-11-08 15:06
 • dai-ma-dau-chuong-0027.mp3 2018-11-08 15:06
 • dai-ma-dau-chuong-0028.mp3 2018-11-08 15:06
 • dai-ma-dau-chuong-0029.mp3 2018-11-08 15:06
 • dai-ma-dau-chuong-0030.mp3 2018-11-08 15:07
 • dai-ma-dau-chuong-0031.mp3 2018-11-08 15:07
 • dai-ma-dau-chuong-0032.mp3 2018-11-08 15:07
 • dai-ma-dau-chuong-0033.mp3 2018-11-08 15:07
 • dai-ma-dau-chuong-0034.mp3 2018-11-08 15:08
 • dai-ma-dau-chuong-0035.mp3 2018-11-08 15:08
 • dai-ma-dau-chuong-0036.mp3 2018-11-08 15:08
 • dai-ma-dau-chuong-0037.mp3 2018-11-08 15:08
 • dai-ma-dau-chuong-0038.mp3 2018-11-08 15:09
 • dai-ma-dau-chuong-0039.mp3 2018-11-08 15:09
 • dai-ma-dau-chuong-0040.mp3 2018-11-08 15:09
 • dai-ma-dau-chuong-0041.mp3 2018-11-08 15:10
 • dai-ma-dau-chuong-0042.mp3 2018-11-08 15:10
 • dai-ma-dau-chuong-0043.mp3 2018-11-08 15:10
 • dai-ma-dau-chuong-0044.mp3 2018-11-08 15:10
 • dai-ma-dau-chuong-0045.mp3 2018-11-08 15:11
 • dai-ma-dau-chuong-0046.mp3 2018-11-08 15:11
 • dai-ma-dau-chuong-0047.mp3 2018-11-08 15:11
 • dai-ma-dau-chuong-0048.mp3 2018-11-08 15:11
 • dai-ma-dau-chuong-0049.mp3 2018-11-08 15:12
 • dai-ma-dau-chuong-0050.mp3 2018-11-08 15:12
 • dai-ma-dau-chuong-0051.mp3 2018-11-08 15:12
 • dai-ma-dau-chuong-0052.mp3 2018-11-08 15:12
 • dai-ma-dau-chuong-0053.mp3 2018-11-08 15:13
 • dai-ma-dau-chuong-0054.mp3 2018-11-08 15:13
 • dai-ma-dau-chuong-0055.mp3 2018-11-08 15:13
 • dai-ma-dau-chuong-0056.mp3 2018-11-08 15:13
 • dai-ma-dau-chuong-0057.mp3 2018-11-08 15:14
 • dai-ma-dau-chuong-0058.mp3 2018-11-08 15:14
 • dai-ma-dau-chuong-0059.mp3 2018-11-08 15:14
 • dai-ma-dau-chuong-0060.mp3 2018-11-08 15:15
 • dai-ma-dau-chuong-0061.mp3 2018-11-08 15:15
 • dai-ma-dau-chuong-0062.mp3 2018-11-08 15:15
 • dai-ma-dau-chuong-0063.mp3 2018-11-08 15:15
 • dai-ma-dau-chuong-0064.mp3 2018-11-08 15:16
 • dai-ma-dau-chuong-0065.mp3 2018-11-08 15:16
 • dai-ma-dau-chuong-0066.mp3 2018-11-08 15:16
 • dai-ma-dau-chuong-0067.mp3 2018-11-08 15:16
 • dai-ma-dau-chuong-0068.mp3 2018-11-08 15:17
 • dai-ma-dau-chuong-0069.mp3 2018-11-08 15:17
 • dai-ma-dau-chuong-0070.mp3 2018-11-08 15:17
 • dai-ma-dau-chuong-0071.mp3 2018-11-08 15:17
 • dai-ma-dau-chuong-0072.mp3 2018-11-08 15:18
 • dai-ma-dau-chuong-0073.mp3 2018-11-08 15:18
 • dai-ma-dau-chuong-0074.mp3 2018-11-08 15:18
 • dai-ma-dau-chuong-0075.mp3 2018-11-08 15:18
 • dai-ma-dau-chuong-0076.mp3 2018-11-08 15:19
 • dai-ma-dau-chuong-0077.mp3 2018-11-08 15:19
 • dai-ma-dau-chuong-0078.mp3 2018-11-08 15:19
 • dai-ma-dau-chuong-0079.mp3 2018-11-08 15:19
 • dai-ma-dau-chuong-0080.mp3 2018-11-08 15:20
 • dai-ma-dau-chuong-0081.mp3 2018-11-08 15:20
 • dai-ma-dau-chuong-0082.mp3 2018-11-08 15:20
 • dai-ma-dau-chuong-0083.mp3 2018-11-08 15:20
 • dai-ma-dau-chuong-0084.mp3 2018-11-08 15:21
 • dai-ma-dau-chuong-0085.mp3 2018-11-08 15:21
 • dai-ma-dau-chuong-0086.mp3 2018-11-08 15:21
 • dai-ma-dau-chuong-0087.mp3 2018-11-08 15:21
 • dai-ma-dau-chuong-0088.mp3 2018-11-08 15:22
 • dai-ma-dau-chuong-0089.mp3 2018-11-08 15:22
 • dai-ma-dau-chuong-0090.mp3 2018-11-08 15:22
 • dai-ma-dau-chuong-0091.mp3 2018-11-08 15:23
 • dai-ma-dau-chuong-0092.mp3 2018-11-08 15:23
 • dai-ma-dau-chuong-0093.mp3 2018-11-08 15:23
 • dai-ma-dau-chuong-0094.mp3 2018-11-08 15:23
 • dai-ma-dau-chuong-0095.mp3 2018-11-08 15:24
 • dai-ma-dau-chuong-0096.mp3 2018-11-08 15:24
 • dai-ma-dau-chuong-0097.mp3 2018-11-08 15:24
 • dai-ma-dau-chuong-0098.mp3 2018-11-08 15:25
 • dai-ma-dau-chuong-0099.mp3 2018-11-08 15:25
 • dai-ma-dau-chuong-0100.mp3 2018-11-08 15:25
 • dai-ma-dau-chuong-0101.mp3 2018-11-08 15:26
 • dai-ma-dau-chuong-0102.mp3 2018-11-08 15:26
 • dai-ma-dau-chuong-0103.mp3 2018-11-08 15:26
 • dai-ma-dau-chuong-0104.mp3 2018-11-08 15:26
 • dai-ma-dau-chuong-0105.mp3 2018-11-08 15:27
 • dai-ma-dau-chuong-0106.mp3 2018-11-08 15:27
 • dai-ma-dau-chuong-0107.mp3 2018-11-08 15:27
 • dai-ma-dau-chuong-0108.mp3 2018-11-08 15:28
 • dai-ma-dau-chuong-0109.mp3 2018-11-08 15:28
 • dai-ma-dau-chuong-0110.mp3 2018-11-08 15:28
 • dai-ma-dau-chuong-0111.mp3 2018-11-08 15:28
 • dai-ma-dau-chuong-0112.mp3 2018-11-08 15:29
 • dai-ma-dau-chuong-0113.mp3 2018-11-08 15:29
 • dai-ma-dau-chuong-0114.mp3 2018-11-08 15:29
 • dai-ma-dau-chuong-0115.mp3 2018-11-08 15:30
 • dai-ma-dau-chuong-0116.mp3 2018-11-08 15:30
 • dai-ma-dau-chuong-0117.mp3 2018-11-08 15:30
 • dai-ma-dau-chuong-0118.mp3 2018-11-08 15:31
 • dai-ma-dau-chuong-0119.mp3 2018-11-08 15:31
 • dai-ma-dau-chuong-0120.mp3 2018-11-08 15:31
 • dai-ma-dau-chuong-0121.mp3 2018-11-08 15:31
 • dai-ma-dau-chuong-0122.mp3 2018-11-08 15:32
 • dai-ma-dau-chuong-0123.mp3 2018-11-08 15:32
 • dai-ma-dau-chuong-0124.mp3 2018-11-08 15:32
 • dai-ma-dau-chuong-0125.mp3 2018-11-08 15:33
 • dai-ma-dau-chuong-0126.mp3 2018-11-08 15:33
 • dai-ma-dau-chuong-0127.mp3 2018-11-08 15:33
 • dai-ma-dau-chuong-0128.mp3 2018-11-08 15:34
 • dai-ma-dau-chuong-0129.mp3 2018-11-08 15:34
 • dai-ma-dau-chuong-0130.mp3 2018-11-08 15:34
 • dai-ma-dau-chuong-0131.mp3 2018-11-08 15:34
 • dai-ma-dau-chuong-0132.mp3 2018-11-08 15:35
 • dai-ma-dau-chuong-0133.mp3 2018-11-08 15:35
 • dai-ma-dau-chuong-0134.mp3 2018-11-08 15:35
 • dai-ma-dau-chuong-0135.mp3 2018-11-08 15:35
 • dai-ma-dau-chuong-0136.mp3 2018-11-08 15:35
 • dai-ma-dau-chuong-0137.mp3 2018-11-08 15:36
 • dai-ma-dau-chuong-0138.mp3 2018-11-08 15:36
 • dai-ma-dau-chuong-0139.mp3 2018-11-08 15:36
 • dai-ma-dau-chuong-0140.mp3 2018-11-08 15:36
 • dai-ma-dau-chuong-0141.mp3 2018-11-08 15:37
 • dai-ma-dau-chuong-0142.mp3 2018-11-08 15:37
 • dai-ma-dau-chuong-0143.mp3 2018-11-08 15:37
 • dai-ma-dau-chuong-0144.mp3 2018-11-08 15:37
 • dai-ma-dau-chuong-0145.mp3 2018-11-08 15:37
 • dai-ma-dau-chuong-0146.mp3 2018-11-08 15:38
 • dai-ma-dau-chuong-0147.mp3 2018-11-08 15:38
 • dai-ma-dau-chuong-0148.mp3 2018-11-08 15:38
 • dai-ma-dau-chuong-0149.mp3 2018-11-08 15:39
 • dai-ma-dau-chuong-0150.mp3 2018-11-08 15:39
 • dai-ma-dau-chuong-0151.mp3 2018-11-08 15:39
 • dai-ma-dau-chuong-0152.mp3 2018-11-08 15:39
 • dai-ma-dau-chuong-0153.mp3 2018-11-08 15:39
 • dai-ma-dau-chuong-0154.mp3 2018-11-08 15:40
 • dai-ma-dau-chuong-0155.mp3 2018-11-08 15:40
 • dai-ma-dau-chuong-0156.mp3 2018-11-08 15:40
 • dai-ma-dau-chuong-0157.mp3 2018-11-08 15:40
 • dai-ma-dau-chuong-0158.mp3 2018-11-08 15:41
 • dai-ma-dau-chuong-0159.mp3 2018-11-08 15:41
 • dai-ma-dau-chuong-0160.mp3 2018-11-08 15:41
 • dai-ma-dau-chuong-0161.mp3 2018-11-08 15:41
 • dai-ma-dau-chuong-0162.mp3 2018-11-08 15:42
 • dai-ma-dau-chuong-0163.mp3 2018-11-08 15:42
 • dai-ma-dau-chuong-0164.mp3 2018-11-08 15:42
 • dai-ma-dau-chuong-0165.mp3 2018-11-08 15:42
 • dai-ma-dau-chuong-0166.mp3 2018-11-08 15:43
 • dai-ma-dau-chuong-0167.mp3 2018-11-08 15:43
 • dai-ma-dau-chuong-0168.mp3 2018-11-08 15:43
 • dai-ma-dau-chuong-0169.mp3 2018-11-08 15:43
 • dai-ma-dau-chuong-0170.mp3 2018-11-08 15:43
 • dai-ma-dau-chuong-0171.mp3 2018-11-08 15:43
 • dai-ma-dau-chuong-0172.mp3 2018-11-08 15:44
 • dai-ma-dau-chuong-0173.mp3 2018-11-08 15:44
 • dai-ma-dau-chuong-0174.mp3 2018-11-08 15:44
 • dai-ma-dau-chuong-0175.mp3 2018-11-08 15:44
 • dai-ma-dau-chuong-0176.mp3 2018-11-08 15:45
 • dai-ma-dau-chuong-0177.mp3 2018-11-08 15:45
 • dai-ma-dau-chuong-0178.mp3 2018-11-08 15:45
 • dai-ma-dau-chuong-0179.mp3 2018-11-08 15:46
 • dai-ma-dau-chuong-0180.mp3 2018-11-08 15:46
 • dai-ma-dau-chuong-0181.mp3 2018-11-08 15:46
 • dai-ma-dau-chuong-0182.mp3 2018-11-08 15:46
 • dai-ma-dau-chuong-0183.mp3 2018-11-08 15:47
 • dai-ma-dau-chuong-0184.mp3 2018-11-08 15:47
 • dai-ma-dau-chuong-0185.mp3 2018-11-08 15:47
 • dai-ma-dau-chuong-0186.mp3 2018-11-08 15:47
 • dai-ma-dau-chuong-0187.mp3 2018-11-08 15:48
 • dai-ma-dau-chuong-0188.mp3 2018-11-08 15:48
 • dai-ma-dau-chuong-0189.mp3 2018-11-08 15:48
 • dai-ma-dau-chuong-0190.mp3 2018-11-08 15:48
 • dai-ma-dau-chuong-0191.mp3 2018-11-08 15:49
 • dai-ma-dau-chuong-0192.mp3 2018-11-08 15:49
 • dai-ma-dau-chuong-0193.mp3 2018-11-08 15:49
 • dai-ma-dau-chuong-0194.mp3 2018-11-08 15:49
 • dai-ma-dau-chuong-0195.mp3 2018-11-08 15:49
 • dai-ma-dau-chuong-0196.mp3 2018-11-08 15:50
 • dai-ma-dau-chuong-0197.mp3 2018-11-08 15:50
 • dai-ma-dau-chuong-0198.mp3 2018-11-08 15:50
 • dai-ma-dau-chuong-0199.mp3 2018-11-08 15:50
 • dai-ma-dau-chuong-0200.mp3 2018-11-08 15:51
 • dai-ma-dau-chuong-0201.mp3 2018-11-08 15:51
 • dai-ma-dau-chuong-0202.mp3 2018-11-08 15:51
 • dai-ma-dau-chuong-0203.mp3 2018-11-08 15:51
 • dai-ma-dau-chuong-0204.mp3 2018-11-08 15:52
 • dai-ma-dau-chuong-0205.mp3 2018-11-08 15:52
 • dai-ma-dau-chuong-0206.mp3 2018-11-08 15:52
 • dai-ma-dau-chuong-0207.mp3 2018-11-08 15:52
 • dai-ma-dau-chuong-0208.mp3 2018-11-08 15:53
 • dai-ma-dau-chuong-0209.mp3 2018-11-08 15:53
 • dai-ma-dau-chuong-0210.mp3 2018-11-08 15:53
 • dai-ma-dau-chuong-0211.mp3 2018-11-08 15:53
 • dai-ma-dau-chuong-0212.mp3 2018-11-08 15:54
 • dai-ma-dau-chuong-0213.mp3 2018-11-08 15:54
 • dai-ma-dau-chuong-0214.mp3 2018-11-08 15:54
 • dai-ma-dau-chuong-0215.mp3 2018-11-08 15:54
 • dai-ma-dau-chuong-0216.mp3 2018-11-08 15:54
 • dai-ma-dau-chuong-0217.mp3 2018-11-08 15:55
 • dai-ma-dau-chuong-0218.mp3 2018-11-08 15:55
 • dai-ma-dau-chuong-0219.mp3 2018-11-08 15:55
 • dai-ma-dau-chuong-0220.mp3 2018-11-08 15:55
 • dai-ma-dau-chuong-0221.mp3 2018-11-08 15:55
 • dai-ma-dau-chuong-0222.mp3 2018-11-08 15:56
 • dai-ma-dau-chuong-0223.mp3 2018-11-08 15:56
 • dai-ma-dau-chuong-0224.mp3 2018-11-08 15:56
 • dai-ma-dau-chuong-0225.mp3 2018-11-08 15:56
 • dai-ma-dau-chuong-0226.mp3 2018-11-08 15:57
 • dai-ma-dau-chuong-0227.mp3 2018-11-08 15:57
 • dai-ma-dau-chuong-0228.mp3 2018-11-08 15:57
 • dai-ma-dau-chuong-0229.mp3 2018-11-08 15:58
 • dai-ma-dau-chuong-0230.mp3 2018-11-08 15:58
 • dai-ma-dau-chuong-0231.mp3 2018-11-08 15:58
 • dai-ma-dau-chuong-0232.mp3 2018-11-08 15:58
 • dai-ma-dau-chuong-0233.mp3 2018-11-08 15:59
 • dai-ma-dau-chuong-0234.mp3 2018-11-08 15:59
 • dai-ma-dau-chuong-0235.mp3 2018-11-08 15:59
 • dai-ma-dau-chuong-0236.mp3 2018-11-08 15:59
 • dai-ma-dau-chuong-0237.mp3 2018-11-08 16:00
 • dai-ma-dau-chuong-0238.mp3 2018-11-08 16:00
 • dai-ma-dau-chuong-0239.mp3 2018-11-08 16:00
 • dai-ma-dau-chuong-0240.mp3 2018-11-08 16:00
 • dai-ma-dau-chuong-0241.mp3 2018-11-08 16:00
 • dai-ma-dau-chuong-0242.mp3 2018-11-08 16:01
 • dai-ma-dau-chuong-0243.mp3 2018-11-08 16:01
 • dai-ma-dau-chuong-0244.mp3 2018-11-08 16:01
 • dai-ma-dau-chuong-0245.mp3 2018-11-08 16:01
 • dai-ma-dau-chuong-0246.mp3 2018-11-08 16:01
 • dai-ma-dau-chuong-0247.mp3 2018-11-08 16:02
 • dai-ma-dau-chuong-0248.mp3 2018-11-08 16:02
 • dai-ma-dau-chuong-0249.mp3 2018-11-08 16:02
 • dai-ma-dau-chuong-0250.mp3 2018-11-08 16:02
 • dai-ma-dau-chuong-0251.mp3 2018-11-08 16:03
 • dai-ma-dau-chuong-0252.mp3 2018-11-08 16:03
 • dai-ma-dau-chuong-0253.mp3 2018-11-08 16:03
 • dai-ma-dau-chuong-0254.mp3 2018-11-08 16:04
 • dai-ma-dau-chuong-0255.mp3 2018-11-08 16:04
 • dai-ma-dau-chuong-0256.mp3 2018-11-08 16:04
 • dai-ma-dau-chuong-0257.mp3 2018-11-08 16:04
 • dai-ma-dau-chuong-0258.mp3 2018-11-08 16:04
 • dai-ma-dau-chuong-0259.mp3 2018-11-08 16:05
 • dai-ma-dau-chuong-0260.mp3 2018-11-08 16:05
 • dai-ma-dau-chuong-0261.mp3 2018-11-08 16:05
 • dai-ma-dau-chuong-0262.mp3 2018-11-08 16:05
 • dai-ma-dau-chuong-0263.mp3 2018-11-08 16:06
 • dai-ma-dau-chuong-0264.mp3 2018-11-08 16:06
 • dai-ma-dau-chuong-0265.mp3 2018-11-08 16:06
 • dai-ma-dau-chuong-0266.mp3 2018-11-08 16:06
 • dai-ma-dau-chuong-0267.mp3 2018-11-08 16:07
 • dai-ma-dau-chuong-0268.mp3 2018-11-08 16:07
 • dai-ma-dau-chuong-0269.mp3 2018-11-08 16:07
 • dai-ma-dau-chuong-0270.mp3 2018-11-08 16:07
 • dai-ma-dau-chuong-0271.mp3 2018-11-08 16:07
 • dai-ma-dau-chuong-0272.mp3 2018-11-08 16:08
 • dai-ma-dau-chuong-0273.mp3 2018-11-08 16:08
 • dai-ma-dau-chuong-0274.mp3 2018-11-08 16:08
 • dai-ma-dau-chuong-0275.mp3 2018-11-08 16:08
 • dai-ma-dau-chuong-0276.mp3 2018-11-08 16:08
 • dai-ma-dau-chuong-0277.mp3 2018-11-08 16:09
 • dai-ma-dau-chuong-0278.mp3 2018-11-08 16:09
 • dai-ma-dau-chuong-0279.mp3 2018-11-08 16:09
 • dai-ma-dau-chuong-0280.mp3 2018-11-08 16:09
 • dai-ma-dau-chuong-0281.mp3 2018-11-08 16:09
 • dai-ma-dau-chuong-0282.mp3 2018-11-08 16:10
 • dai-ma-dau-chuong-0283.mp3 2018-11-08 16:10
 • dai-ma-dau-chuong-0284.mp3 2018-11-08 16:10
 • dai-ma-dau-chuong-0285.mp3 2018-11-08 16:11
 • dai-ma-dau-chuong-0286.mp3 2018-11-08 16:11
 • dai-ma-dau-chuong-0287.mp3 2018-11-08 16:11
 • dai-ma-dau-chuong-0288.mp3 2018-11-08 16:11
 • dai-ma-dau-chuong-0289.mp3 2018-11-08 16:11
 • dai-ma-dau-chuong-0290.mp3 2018-11-08 16:12
 • dai-ma-dau-chuong-0291.mp3 2018-11-08 16:12
 • dai-ma-dau-chuong-0292.mp3 2018-11-08 16:12
 • dai-ma-dau-chuong-0293.mp3 2018-11-08 16:12
 • dai-ma-dau-chuong-0294.mp3 2018-11-08 16:12
 • dai-ma-dau-chuong-0295.mp3 2018-11-08 16:13
 • dai-ma-dau-chuong-0296.mp3 2018-11-08 16:13
 • dai-ma-dau-chuong-0297.mp3 2018-11-08 16:13
 • dai-ma-dau-chuong-0298.mp3 2018-11-08 16:13
 • dai-ma-dau-chuong-0299.mp3 2018-11-08 16:14
 • dai-ma-dau-chuong-0300.mp3 2018-11-08 16:14
 • dai-ma-dau-chuong-0301.mp3 2018-11-08 16:14
 • dai-ma-dau-chuong-0302.mp3 2018-11-08 16:14
 • dai-ma-dau-chuong-0303.mp3 2018-11-08 16:15
 • dai-ma-dau-chuong-0304.mp3 2018-11-08 16:15
 • dai-ma-dau-chuong-0305.mp3 2018-11-08 16:15
 • dai-ma-dau-chuong-0306.mp3 2018-11-08 16:15
 • dai-ma-dau-chuong-0307.mp3 2018-11-08 16:16
 • dai-ma-dau-chuong-0308.mp3 2018-11-08 16:16
 • dai-ma-dau-chuong-0309.mp3 2018-11-08 16:16
 • dai-ma-dau-chuong-0310.mp3 2018-11-08 16:17
 • dai-ma-dau-chuong-0311.mp3 2018-11-08 16:17
 • dai-ma-dau-chuong-0312.mp3 2018-11-08 16:17
 • dai-ma-dau-chuong-0313.mp3 2018-11-08 16:17
 • dai-ma-dau-chuong-0314.mp3 2018-11-08 16:17
 • dai-ma-dau-chuong-0315.mp3 2018-11-08 16:18
 • dai-ma-dau-chuong-0316.mp3 2018-11-08 16:18
 • dai-ma-dau-chuong-0317.mp3 2018-11-08 16:18
 • dai-ma-dau-chuong-0318.mp3 2018-11-08 16:18
 • dai-ma-dau-chuong-0319.mp3 2018-11-08 16:19
 • dai-ma-dau-chuong-0320.mp3 2018-11-08 16:19
 • dai-ma-dau-chuong-0321.mp3 2018-11-08 16:19
 • dai-ma-dau-chuong-0322.mp3 2018-11-08 16:19
 • dai-ma-dau-chuong-0323.mp3 2018-11-08 16:20
 • dai-ma-dau-chuong-0324.mp3 2018-11-08 16:20
 • dai-ma-dau-chuong-0325.mp3 2018-11-08 16:21
 • dai-ma-dau-chuong-0326.mp3 2018-11-08 16:21
 • dai-ma-dau-chuong-0327.mp3 2018-11-08 16:21
 • dai-ma-dau-chuong-0328.mp3 2018-11-08 16:21
 • dai-ma-dau-chuong-0329.mp3 2018-11-08 16:22
 • dai-ma-dau-chuong-0330.mp3 2018-11-08 16:22
 • dai-ma-dau-chuong-0331.mp3 2018-11-08 16:22
 • dai-ma-dau-chuong-0332.mp3 2018-11-08 16:23
 • dai-ma-dau-chuong-0333.mp3 2018-11-08 16:23
 • dai-ma-dau-chuong-0334.mp3 2018-11-08 16:23
 • dai-ma-dau-chuong-0335.mp3 2018-11-08 16:23
 • dai-ma-dau-chuong-0336.mp3 2018-11-08 16:24
 • dai-ma-dau-chuong-0337.mp3 2018-11-08 16:24
 • dai-ma-dau-chuong-0338.mp3 2018-11-08 16:24
 • dai-ma-dau-chuong-0339.mp3 2018-11-08 16:24
 • dai-ma-dau-chuong-0340.mp3 2018-11-08 16:24
 • dai-ma-dau-chuong-0341.mp3 2018-11-08 16:24
 • dai-ma-dau-chuong-0342.mp3 2018-11-08 16:25
 • dai-ma-dau-chuong-0343.mp3 2018-11-08 16:25
 • dai-ma-dau-chuong-0344.mp3 2018-11-08 16:25
 • dai-ma-dau-chuong-0345.mp3 2018-11-08 16:26
 • dai-ma-dau-chuong-0346.mp3 2018-11-08 16:26
 • dai-ma-dau-chuong-0347.mp3 2018-11-08 16:26
 • dai-ma-dau-chuong-0348.mp3 2018-11-08 16:26
 • dai-ma-dau-chuong-0349.mp3 2018-11-08 16:26
 • dai-ma-dau-chuong-0350.mp3 2018-11-08 16:27
 • dai-ma-dau-chuong-0351.mp3 2018-11-08 16:27
 • dai-ma-dau-chuong-0352.mp3 2018-11-08 16:27
 • dai-ma-dau-chuong-0353.mp3 2018-11-08 16:28
 • dai-ma-dau-chuong-0354.mp3 2018-11-08 16:28
 • dai-ma-dau-chuong-0355.mp3 2018-11-08 16:28
 • dai-ma-dau-chuong-0356.mp3 2018-11-08 16:29
 • dai-ma-dau-chuong-0357.mp3 2018-11-08 16:29
 • dai-ma-dau-chuong-0358.mp3 2018-11-08 16:29
 • dai-ma-dau-chuong-0359.mp3 2018-11-08 16:29
 • dai-ma-dau-chuong-0360.mp3 2018-11-08 16:30
 • dai-ma-dau-chuong-0361.mp3 2018-11-08 16:30
 • dai-ma-dau-chuong-0362.mp3 2018-11-08 16:30
 • dai-ma-dau-chuong-0363.mp3 2018-11-08 16:31
 • dai-ma-dau-chuong-0364.mp3 2018-11-08 16:31
 • dai-ma-dau-chuong-0365.mp3 2018-11-08 16:31
 • dai-ma-dau-chuong-0366.mp3 2018-11-08 16:31
 • dai-ma-dau-chuong-0367.mp3 2018-11-08 16:32
 • dai-ma-dau-chuong-0368.mp3 2018-11-08 16:32
 • dai-ma-dau-chuong-0369.mp3 2018-11-08 16:32
 • dai-ma-dau-chuong-0370.mp3 2018-11-08 16:33
 • dai-ma-dau-chuong-0371.mp3 2018-11-08 16:33
 • dai-ma-dau-chuong-0372.mp3 2018-11-08 16:34
 • dai-ma-dau-chuong-0373.mp3 2018-11-08 16:34
 • dai-ma-dau-chuong-0374.mp3 2018-11-08 16:34
 • dai-ma-dau-chuong-0375.mp3 2018-11-08 16:35
 • dai-ma-dau-chuong-0376.mp3 2018-11-08 16:35
 • dai-ma-dau-chuong-0377.mp3 2018-11-08 16:35
 • dai-ma-dau-chuong-0378.mp3 2018-11-08 16:36
 • dai-ma-dau-chuong-0379.mp3 2018-11-08 16:36
 • dai-ma-dau-chuong-0380.mp3 2018-11-08 16:36
 • dai-ma-dau-chuong-0381.mp3 2018-11-08 16:36
 • dai-ma-dau-chuong-0382.mp3 2018-11-08 16:37
 • dai-ma-dau-chuong-0383.mp3 2018-11-08 16:37
 • dai-ma-dau-chuong-0384.mp3 2018-11-08 16:37
 • dai-ma-dau-chuong-0385.mp3 2018-11-08 16:38
 • dai-ma-dau-chuong-0386.mp3 2018-11-08 16:38
 • dai-ma-dau-chuong-0387.mp3 2018-11-08 16:38
 • dai-ma-dau-chuong-0388.mp3 2018-11-08 16:38
 • dai-ma-dau-chuong-0389.mp3 2018-11-08 16:39
 • dai-ma-dau-chuong-0390.mp3 2018-11-08 16:39
 • dai-ma-dau-chuong-0391.mp3 2018-11-08 16:39
 • dai-ma-dau-chuong-0392.mp3 2018-11-08 16:39
 • dai-ma-dau-chuong-0393.mp3 2018-11-08 16:40
 • dai-ma-dau-chuong-0394.mp3 2018-11-08 16:40
 • dai-ma-dau-chuong-0395.mp3 2018-11-08 16:40
 • dai-ma-dau-chuong-0396.mp3 2018-11-08 16:40
 • dai-ma-dau-chuong-0397.mp3 2018-11-08 16:40
 • dai-ma-dau-chuong-0398.mp3 2018-11-08 16:41
 • dai-ma-dau-chuong-0399.mp3 2018-11-08 16:41
 • dai-ma-dau-chuong-0400.mp3 2018-11-08 16:41
 • dai-ma-dau-chuong-0401.mp3 2018-11-08 16:41
 • dai-ma-dau-chuong-0402.mp3 2018-11-08 16:42
 • dai-ma-dau-chuong-0403.mp3 2018-11-08 16:42
 • dai-ma-dau-chuong-0404.mp3 2018-11-08 16:42
 • dai-ma-dau-chuong-0405.mp3 2018-11-08 16:42
 • dai-ma-dau-chuong-0406.mp3 2018-11-08 16:42
 • dai-ma-dau-chuong-0407.mp3 2018-11-08 16:43
 • dai-ma-dau-chuong-0408.mp3 2018-11-08 16:43
 • dai-ma-dau-chuong-0409.mp3 2018-11-08 16:43
 • dai-ma-dau-chuong-0410.mp3 2018-11-08 16:43
 • dai-ma-dau-chuong-0411.mp3 2018-11-08 16:44
 • dai-ma-dau-chuong-0412.mp3 2018-11-08 16:44
 • dai-ma-dau-chuong-0413.mp3 2018-11-08 16:44
 • dai-ma-dau-chuong-0414.mp3 2018-11-08 16:44
 • dai-ma-dau-chuong-0415.mp3 2018-11-08 16:44
 • dai-ma-dau-chuong-0416.mp3 2018-11-08 16:45
 • dai-ma-dau-chuong-0417.mp3 2018-11-08 16:45
 • dai-ma-dau-chuong-0418.mp3 2018-11-08 16:45
 • dai-ma-dau-chuong-0419.mp3 2018-11-08 16:45
 • dai-ma-dau-chuong-0420.mp3 2018-11-08 16:46
 • dai-ma-dau-chuong-0421.mp3 2018-11-08 16:46
 • dai-ma-dau-chuong-0422.mp3 2018-11-08 16:46
 • dai-ma-dau-chuong-0423.mp3 2018-11-08 16:46
 • dai-ma-dau-chuong-0424.mp3 2018-11-08 16:46
 • dai-ma-dau-chuong-0425.mp3 2018-11-08 16:47
 • dai-ma-dau-chuong-0426.mp3 2018-11-08 16:47
 • dai-ma-dau-chuong-0427.mp3 2018-11-08 16:47
 • dai-ma-dau-chuong-0428.mp3 2018-11-08 16:47
 • dai-ma-dau-chuong-0429.mp3 2018-11-08 16:47
 • dai-ma-dau-chuong-0430.mp3 2018-11-08 16:48
 • dai-ma-dau-chuong-0431.mp3 2018-11-08 16:48
 • dai-ma-dau-chuong-0432.mp3 2018-11-08 16:48
 • dai-ma-dau-chuong-0433.mp3 2018-11-08 16:48
 • dai-ma-dau-chuong-0434.mp3 2018-11-08 16:48
 • dai-ma-dau-chuong-0435.mp3 2018-11-08 16:49
 • dai-ma-dau-chuong-0436.mp3 2018-11-08 16:49
 • dai-ma-dau-chuong-0437.mp3 2018-11-08 16:49
 • dai-ma-dau-chuong-0438.mp3 2018-11-08 16:49
 • dai-ma-dau-chuong-0439.mp3 2018-11-08 16:50
 • dai-ma-dau-chuong-0440.mp3 2018-11-08 16:50
 • dai-ma-dau-chuong-0441.mp3 2018-11-08 16:50
 • dai-ma-dau-chuong-0442.mp3 2018-11-08 16:50
 • dai-ma-dau-chuong-0443.mp3 2018-11-08 16:50
 • dai-ma-dau-chuong-0444.mp3 2018-11-08 16:51
 • dai-ma-dau-chuong-0445.mp3 2018-11-08 16:51
 • dai-ma-dau-chuong-0446.mp3 2018-11-08 16:51
 • dai-ma-dau-chuong-0447.mp3 2018-11-08 16:51
 • dai-ma-dau-chuong-0448.mp3 2018-11-08 16:51
 • dai-ma-dau-chuong-0449.mp3 2018-11-08 16:52
 • dai-ma-dau-chuong-0450.mp3 2018-11-08 16:52
 • dai-ma-dau-chuong-0451.mp3 2018-11-08 16:52
 • dai-ma-dau-chuong-0452.mp3 2018-11-08 16:52
 • dai-ma-dau-chuong-0453.mp3 2018-11-08 16:53
 • dai-ma-dau-chuong-0454.mp3 2018-11-08 16:53
 • dai-ma-dau-chuong-0455.mp3 2018-11-08 16:53
 • dai-ma-dau-chuong-0456.mp3 2018-11-08 16:53
 • dai-ma-dau-chuong-0457.mp3 2018-11-08 16:53
 • dai-ma-dau-chuong-0458.mp3 2018-11-08 16:54
 • dai-ma-dau-chuong-0459.mp3 2018-11-08 16:54
 • dai-ma-dau-chuong-0460.mp3 2018-11-08 16:54
 • dai-ma-dau-chuong-0461.mp3 2018-11-08 16:54
 • dai-ma-dau-chuong-0462.mp3 2018-11-08 16:54
 • dai-ma-dau-chuong-0463.mp3 2018-11-08 16:55
 • dai-ma-dau-chuong-0464.mp3 2018-11-08 16:55
 • dai-ma-dau-chuong-0465.mp3 2018-11-08 16:55
 • dai-ma-dau-chuong-0466.mp3 2018-11-08 16:55
 • dai-ma-dau-chuong-0467.mp3 2018-11-08 16:56
 • dai-ma-dau-chuong-0468.mp3 2018-11-08 16:56
 • dai-ma-dau-chuong-0469.mp3 2018-11-08 16:56
 • dai-ma-dau-chuong-0470.mp3 2018-11-08 16:56
 • dai-ma-dau-chuong-0471.mp3 2018-11-08 16:57
 • dai-ma-dau-chuong-0472.mp3 2018-11-08 16:57
 • dai-ma-dau-chuong-0473.mp3 2018-11-08 16:57
 • dai-ma-dau-chuong-0474.mp3 2018-11-08 16:57
 • dai-ma-dau-chuong-0475.mp3 2018-11-08 16:57
 • dai-ma-dau-chuong-0476.mp3 2018-11-08 16:57
 • dai-ma-dau-chuong-0477.mp3 2018-11-08 16:58
 • dai-ma-dau-chuong-0478.mp3 2018-11-08 16:58
 • dai-ma-dau-chuong-0479.mp3 2018-11-08 16:58
 • dai-ma-dau-chuong-0480.mp3 2018-11-08 16:58
 • dai-ma-dau-chuong-0481.mp3 2018-11-08 16:59
 • dai-ma-dau-chuong-0482.mp3 2018-11-08 16:59
 • dai-ma-dau-chuong-0483.mp3 2018-11-08 16:59
 • dai-ma-dau-chuong-0484.mp3 2018-11-08 16:59
 • dai-ma-dau-chuong-0485.mp3 2018-11-08 17:00
 • dai-ma-dau-chuong-0486.mp3 2018-11-08 17:00
 • dai-ma-dau-chuong-0487.mp3 2018-11-08 17:00
 • dai-ma-dau-chuong-0488.mp3 2018-11-08 17:00
 • dai-ma-dau-chuong-0489.mp3 2018-11-08 17:00
 • dai-ma-dau-chuong-0490.mp3 2018-11-08 17:01
 • dai-ma-dau-chuong-0491.mp3 2018-11-08 17:01
 • dai-ma-dau-chuong-0492.mp3 2018-11-08 17:01
 • dai-ma-dau-chuong-0493.mp3 2018-11-08 17:01
 • dai-ma-dau-chuong-0494.mp3 2018-11-08 17:02
 • dai-ma-dau-chuong-0495.mp3 2018-11-08 17:02
 • dai-ma-dau-chuong-0496.mp3 2018-11-08 17:03
 • dai-ma-dau-chuong-0497.mp3 2018-11-08 17:03
 • dai-ma-dau-chuong-0498.mp3 2018-11-08 17:03
 • dai-ma-dau-chuong-0499.mp3 2018-11-08 17:04
 • dai-ma-dau-chuong-0500.mp3 2018-11-08 17:04
 • dai-ma-dau-chuong-0501.mp3 2018-11-08 17:05
 • dai-ma-dau-chuong-0502.mp3 2018-11-08 17:05
 • dai-ma-dau-chuong-0503.mp3 2018-11-08 17:06
 • dai-ma-dau-chuong-0504.mp3 2018-11-08 17:06
 • dai-ma-dau-chuong-0505.mp3 2018-11-08 17:06
 • dai-ma-dau-chuong-0506.mp3 2018-11-08 17:07
 • dai-ma-dau-chuong-0507.mp3 2018-11-08 17:07
 • dai-ma-dau-chuong-0508.mp3 2018-11-08 17:07
 • dai-ma-dau-chuong-0509.mp3 2018-11-08 17:07
 • dai-ma-dau-chuong-0510.mp3 2018-11-08 17:08
 • dai-ma-dau-chuong-0511.mp3 2018-11-08 17:08
 • dai-ma-dau-chuong-0512.mp3 2018-11-08 17:08
 • dai-ma-dau-chuong-0513.mp3 2018-11-08 17:09
 • dai-ma-dau-chuong-0514.mp3 2018-11-08 17:09
 • dai-ma-dau-chuong-0515.mp3 2018-11-08 17:09
 • dai-ma-dau-chuong-0516.mp3 2018-11-08 17:10
 • dai-ma-dau-chuong-0517.mp3 2018-11-08 17:10
 • dai-ma-dau-chuong-0518.mp3 2018-11-08 17:10
 • dai-ma-dau-chuong-0519.mp3 2018-11-08 17:11
 • dai-ma-dau-chuong-0520.mp3 2018-11-08 17:11
 • dai-ma-dau-chuong-0521.mp3 2018-11-08 17:12
 • dai-ma-dau-chuong-0522.mp3 2018-11-08 17:12
 • dai-ma-dau-chuong-0523.mp3 2018-11-08 17:12
 • dai-ma-dau-chuong-0524.mp3 2018-11-08 17:13
 • dai-ma-dau-chuong-0525.mp3 2018-11-08 17:13
 • dai-ma-dau-chuong-0526.mp3 2018-11-08 17:13
 • dai-ma-dau-chuong-0527.mp3 2018-11-08 17:14
 • dai-ma-dau-chuong-0528.mp3 2018-11-08 17:14
 • dai-ma-dau-chuong-0529.mp3 2018-11-08 17:15
 • dai-ma-dau-chuong-0530.mp3 2018-11-08 17:15
 • dai-ma-dau-chuong-0531.mp3 2018-11-08 17:16
 • dai-ma-dau-chuong-0532.mp3 2018-11-08 17:16
 • dai-ma-dau-chuong-0533.mp3 2018-11-08 17:17
 • dai-ma-dau-chuong-0534.mp3 2018-11-08 17:17
 • dai-ma-dau-chuong-0535.mp3 2018-11-08 17:17
 • dai-ma-dau-chuong-0536.mp3 2018-11-08 17:18
 • dai-ma-dau-chuong-0537.mp3 2018-11-08 17:18
 • dai-ma-dau-chuong-0538.mp3 2018-11-08 17:19
 • dai-ma-dau-chuong-0539.mp3 2018-11-08 17:19
 • dai-ma-dau-chuong-0540.mp3 2018-11-08 17:20
 • dai-ma-dau-chuong-0541.mp3 2018-11-08 17:20
 • dai-ma-dau-chuong-0542.mp3 2018-11-08 17:20
 • dai-ma-dau-chuong-0543.mp3 2018-11-08 17:21
 • dai-ma-dau-chuong-0544.mp3 2018-11-08 17:21
 • dai-ma-dau-chuong-0545.mp3 2018-11-08 17:21
 • dai-ma-dau-chuong-0546.mp3 2018-11-08 17:22
 • dai-ma-dau-chuong-0547.mp3 2018-11-08 17:22
 • dai-ma-dau-chuong-0548.mp3 2018-11-08 17:23
 • dai-ma-dau-chuong-0549.mp3 2018-11-08 17:23
 • dai-ma-dau-chuong-0550.mp3 2018-11-08 17:23
 • dai-ma-dau-chuong-0551.mp3 2018-11-08 17:24
 • dai-ma-dau-chuong-0552.mp3 2018-11-08 17:24
 • dai-ma-dau-chuong-0553.mp3 2018-11-08 17:25
 • dai-ma-dau-chuong-0554.mp3 2018-11-08 17:25
 • dai-ma-dau-chuong-0555.mp3 2018-11-08 17:25
 • dai-ma-dau-chuong-0556.mp3 2018-11-08 17:26
 • dai-ma-dau-chuong-0557.mp3 2018-11-08 17:26
 • dai-ma-dau-chuong-0558.mp3 2018-11-08 17:26
 • dai-ma-dau-chuong-0559.mp3 2018-11-08 17:27
 • dai-ma-dau-chuong-0560.mp3 2018-11-08 17:27
 • dai-ma-dau-chuong-0561.mp3 2018-11-08 17:28
 • dai-ma-dau-chuong-0562.mp3 2018-11-08 17:28
 • dai-ma-dau-chuong-0563.mp3 2018-11-08 17:28
 • dai-ma-dau-chuong-0564.mp3 2018-11-08 17:29
 • dai-ma-dau-chuong-0565.mp3 2018-11-08 17:29
 • dai-ma-dau-chuong-0566.mp3 2018-11-08 17:30
 • dai-ma-dau-chuong-0567.mp3 2018-11-08 17:30
 • dai-ma-dau-chuong-0568.mp3 2018-11-08 17:31
 • dai-ma-dau-chuong-0569.mp3 2018-11-08 17:31
 • dai-ma-dau-chuong-0570.mp3 2018-11-08 17:31
 • dai-ma-dau-chuong-0571.mp3 2018-11-08 17:32
 • dai-ma-dau-chuong-0572.mp3 2018-11-08 17:32
 • dai-ma-dau-chuong-0573.mp3 2018-11-08 17:33
 • dai-ma-dau-chuong-0574.mp3 2018-11-08 17:33
 • dai-ma-dau-chuong-0575.mp3 2018-11-08 17:34
 • dai-ma-dau-chuong-0576.mp3 2018-11-08 17:34
 • dai-ma-dau-chuong-0577.mp3 2018-11-08 17:35
 • dai-ma-dau-chuong-0578.mp3 2018-11-08 17:35
 • dai-ma-dau-chuong-0579.mp3 2018-11-08 17:35
 • dai-ma-dau-chuong-0580.mp3 2018-11-08 17:36
 • dai-ma-dau-chuong-0581.mp3 2018-11-08 17:36
 • dai-ma-dau-chuong-0582.mp3 2018-11-08 17:36
 • dai-ma-dau-chuong-0583.mp3 2018-11-08 17:37
 • dai-ma-dau-chuong-0584.mp3 2018-11-08 17:37
 • dai-ma-dau-chuong-0585.mp3 2018-11-08 17:38
 • dai-ma-dau-chuong-0586.mp3 2018-11-08 17:38
 • dai-ma-dau-chuong-0587.mp3 2018-11-08 17:38
 • dai-ma-dau-chuong-0588.mp3 2018-11-08 17:39
 • dai-ma-dau-chuong-0589.mp3 2018-11-08 17:39
 • dai-ma-dau-chuong-0590.mp3 2018-11-08 17:40
 • dai-ma-dau-chuong-0591.mp3 2018-11-08 17:40
 • dai-ma-dau-chuong-0592.mp3 2018-11-08 17:41
 • dai-ma-dau-chuong-0593.mp3 2018-11-08 17:42
 • dai-ma-dau-chuong-0594.mp3 2018-11-08 17:42
 • dai-ma-dau-chuong-0595.mp3 2018-11-08 17:42
 • dai-ma-dau-chuong-0596.mp3 2018-11-08 17:43
 • dai-ma-dau-chuong-0597.mp3 2018-11-08 17:43
 • dai-ma-dau-chuong-0598.mp3 2018-11-08 17:43
 • dai-ma-dau-chuong-0599.mp3 2018-11-08 17:44
 • dai-ma-dau-chuong-0600.mp3 2018-11-08 17:44
 • dai-ma-dau-chuong-0601.mp3 2018-11-08 17:44
 • dai-ma-dau-chuong-0602.mp3 2018-11-08 17:45
 • dai-ma-dau-chuong-0603.mp3 2018-11-08 17:45
 • dai-ma-dau-chuong-0604.mp3 2018-11-08 17:45
 • dai-ma-dau-chuong-0605.mp3 2018-11-08 17:46
 • dai-ma-dau-chuong-0606.mp3 2018-11-08 17:46
 • dai-ma-dau-chuong-0607.mp3 2018-11-08 17:46
 • dai-ma-dau-chuong-0608.mp3 2018-11-08 17:47
 • dai-ma-dau-chuong-0609.mp3 2018-11-08 17:47
 • dai-ma-dau-chuong-0610.mp3 2018-11-08 17:47
 • dai-ma-dau-chuong-0611.mp3 2018-11-08 17:48
 • dai-ma-dau-chuong-0612.mp3 2018-11-08 17:48
 • dai-ma-dau-chuong-0613.mp3 2018-11-08 17:48
 • dai-ma-dau-chuong-0614.mp3 2018-11-08 17:48
 • dai-ma-dau-chuong-0615.mp3 2018-11-08 17:49
 • dai-ma-dau-chuong-0616.mp3 2018-11-08 17:49
 • dai-ma-dau-chuong-0617.mp3 2018-11-08 17:49
 • dai-ma-dau-chuong-0618.mp3 2018-11-08 17:49
 • dai-ma-dau-chuong-0619.mp3 2018-11-08 17:49
 • dai-ma-dau-chuong-0620.mp3 2018-11-08 17:50
 • dai-ma-dau-chuong-0621.mp3 2018-11-08 17:50
 • dai-ma-dau-chuong-0622.mp3 2018-11-08 17:50
 • dai-ma-dau-chuong-0623.mp3 2018-11-08 17:50
 • dai-ma-dau-chuong-0624.mp3 2018-11-08 17:50
 • dai-ma-dau-chuong-0625.mp3 2018-11-08 17:51
 • dai-ma-dau-chuong-0626.mp3 2018-11-08 17:51
 • dai-ma-dau-chuong-0627.mp3 2018-11-08 17:51
 • dai-ma-dau-chuong-0628.mp3 2018-11-08 17:51
 • dai-ma-dau-chuong-0629.mp3 2018-11-08 17:51
 • dai-ma-dau-chuong-0630.mp3 2018-11-08 17:51
 • dai-ma-dau-chuong-0631.mp3 2018-11-08 17:52
 • dai-ma-dau-chuong-0632.mp3 2018-11-08 17:52
 • dai-ma-dau-chuong-0633.mp3 2018-11-08 17:52
 • dai-ma-dau-chuong-0634.mp3 2018-11-08 17:52
 • dai-ma-dau-chuong-0635.mp3 2018-11-08 17:52
 • dai-ma-dau-chuong-0636.mp3 2018-11-08 17:52
 • dai-ma-dau-chuong-0637.mp3 2018-11-08 17:53
 • dai-ma-dau-chuong-0638.mp3 2018-11-08 17:53
 • dai-ma-dau-chuong-0639.mp3 2018-11-08 17:53
 • dai-ma-dau-chuong-0640.mp3 2018-11-08 17:53
 • dai-ma-dau-chuong-0641.mp3 2018-11-08 17:53
 • dai-ma-dau-chuong-0642.mp3 2018-11-08 17:54
 • dai-ma-dau-chuong-0643.mp3 2018-11-08 17:54
 • dai-ma-dau-chuong-0644.mp3 2018-11-08 17:54
 • dai-ma-dau-chuong-0645.mp3 2018-11-08 17:54
 • dai-ma-dau-chuong-0646.mp3 2018-11-08 17:54
 • dai-ma-dau-chuong-0647.mp3 2018-11-08 17:54
 • dai-ma-dau-chuong-0648.mp3 2018-11-08 17:55
 • dai-ma-dau-chuong-0649.mp3 2018-11-08 17:55
 • dai-ma-dau-chuong-0650.mp3 2018-11-08 17:55
 • dai-ma-dau-chuong-0651.mp3 2018-11-08 17:55
 • dai-ma-dau-chuong-0652.mp3 2018-11-08 17:55
 • dai-ma-dau-chuong-0653.mp3 2018-11-08 17:55
 • dai-ma-dau-chuong-0654.mp3 2018-11-08 17:56
 • dai-ma-dau-chuong-0655.mp3 2018-11-08 17:56
 • dai-ma-dau-chuong-0656.mp3 2018-11-08 17:56
 • dai-ma-dau-chuong-0657.mp3 2018-11-08 17:56
 • dai-ma-dau-chuong-0658.mp3 2018-11-08 17:56
 • dai-ma-dau-chuong-0659.mp3 2018-11-08 17:57
 • dai-ma-dau-chuong-0660.mp3 2018-11-08 17:57
 • dai-ma-dau-chuong-0661.mp3 2018-11-08 17:57
 • dai-ma-dau-chuong-0662.mp3 2018-11-08 17:57
 • dai-ma-dau-chuong-0663.mp3 2018-11-08 17:57
 • dai-ma-dau-chuong-0664.mp3 2018-11-08 17:58
 • dai-ma-dau-chuong-0665.mp3 2018-11-08 17:58
 • dai-ma-dau-chuong-0666.mp3 2018-11-08 17:58
 • dai-ma-dau-chuong-0667.mp3 2018-11-08 17:58
 • dai-ma-dau-chuong-0668.mp3 2018-11-08 17:58
 • dai-ma-dau-chuong-0669.mp3 2018-11-08 17:58
 • dai-ma-dau-chuong-0670.mp3 2018-11-08 17:59
 • dai-ma-dau-chuong-0671.mp3 2018-11-08 17:59
 • dai-ma-dau-chuong-0672.mp3 2018-11-08 17:59
 • dai-ma-dau-chuong-0673.mp3 2018-11-08 17:59
 • dai-ma-dau-chuong-0674.mp3 2018-11-08 17:59
 • dai-ma-dau-chuong-0675.mp3 2018-11-08 17:59
 • dai-ma-dau-chuong-0676.mp3 2018-11-08 18:00
 • dai-ma-dau-chuong-0677.mp3 2018-11-08 18:00
 • dai-ma-dau-chuong-0678.mp3 2018-11-08 18:00
 • dai-ma-dau-chuong-0679.mp3 2018-11-08 18:00
 • dai-ma-dau-chuong-0680.mp3 2018-11-08 18:00
 • dai-ma-dau-chuong-0681.mp3 2018-11-08 18:01
 • dai-ma-dau-chuong-0682.mp3 2018-11-08 18:01
 • dai-ma-dau-chuong-0683.mp3 2018-11-08 18:01
 • dai-ma-dau-chuong-0684.mp3 2018-11-08 18:01
 • dai-ma-dau-chuong-0685.mp3 2018-11-08 18:01
 • dai-ma-dau-chuong-0686.mp3 2018-11-08 18:01
 • dai-ma-dau-chuong-0687.mp3 2018-11-08 18:02
 • dai-ma-dau-chuong-0688.mp3 2018-11-08 18:02
 • dai-ma-dau-chuong-0689.mp3 2018-11-08 18:02
 • dai-ma-dau-chuong-0690.mp3 2018-11-08 18:02
 • dai-ma-dau-chuong-0691.mp3 2018-11-08 18:02
 • dai-ma-dau-chuong-0692.mp3 2018-11-08 18:02
 • dai-ma-dau-chuong-0693.mp3 2018-11-08 18:02
 • dai-ma-dau-chuong-0694.mp3 2018-11-08 18:03
 • dai-ma-dau-chuong-0695.mp3 2018-11-08 18:03
 • dai-ma-dau-chuong-0696.mp3 2018-11-08 18:03
 • dai-ma-dau-chuong-0697.mp3 2018-11-08 18:03
 • dai-ma-dau-chuong-0698.mp3 2018-11-08 18:03
 • dai-ma-dau-chuong-0699.mp3 2018-11-08 18:04
 • dai-ma-dau-chuong-0700.mp3 2018-11-08 18:04
 • dai-ma-dau-chuong-0701.mp3 2018-11-08 18:04
 • dai-ma-dau-chuong-0702.mp3 2018-11-08 18:04
 • dai-ma-dau-chuong-0703.mp3 2018-11-08 18:04
 • dai-ma-dau-chuong-0704.mp3 2018-11-08 18:05
 • dai-ma-dau-chuong-0705.mp3 2018-11-08 18:05
 • dai-ma-dau-chuong-0706.mp3 2018-11-08 18:05
 • dai-ma-dau-chuong-0707.mp3 2018-11-08 18:05
 • dai-ma-dau-chuong-0708.mp3 2018-11-08 18:05
 • dai-ma-dau-chuong-0709.mp3 2018-11-08 18:05
 • dai-ma-dau-chuong-0710.mp3 2018-11-08 18:06
 • dai-ma-dau-chuong-0711.mp3 2018-11-08 18:06
 • dai-ma-dau-chuong-0712.mp3 2018-11-08 18:06
 • dai-ma-dau-chuong-0713.mp3 2018-11-08 18:06
 • dai-ma-dau-chuong-0714.mp3 2018-11-08 18:06
 • dai-ma-dau-chuong-0715.mp3 2018-11-08 18:07
 • dai-ma-dau-chuong-0716.mp3 2018-11-08 18:07
 • dai-ma-dau-chuong-0717.mp3 2018-11-08 18:07
 • dai-ma-dau-chuong-0718.mp3 2018-11-08 18:07
 • dai-ma-dau-chuong-0719.mp3 2018-11-08 18:07
 • dai-ma-dau-chuong-0720.mp3 2018-11-08 18:07
 • dai-ma-dau-chuong-0721.mp3 2018-11-08 18:08
 • dai-ma-dau-chuong-0722.mp3 2018-11-08 18:08
 • dai-ma-dau-chuong-0723.mp3 2018-11-08 18:08
 • dai-ma-dau-chuong-0724.mp3 2018-11-08 18:08
 • dai-ma-dau-chuong-0725.mp3 2018-11-08 18:08
 • dai-ma-dau-chuong-0726.mp3 2018-11-08 18:08
 • dai-ma-dau-chuong-0727.mp3 2018-11-08 18:09
 • dai-ma-dau-chuong-0728.mp3 2018-11-08 18:09
 • dai-ma-dau-chuong-0729.mp3 2018-11-08 18:09
 • dai-ma-dau-chuong-0730.mp3 2018-11-08 18:09
 • dai-ma-dau-chuong-0731.mp3 2018-11-08 18:09
 • dai-ma-dau-chuong-0732.mp3 2018-11-08 18:10
 • dai-ma-dau-chuong-0733.mp3 2018-11-08 18:10
 • dai-ma-dau-chuong-0734.mp3 2018-11-08 18:10
 • dai-ma-dau-chuong-0735.mp3 2018-11-08 18:10
 • dai-ma-dau-chuong-0736.mp3 2018-11-08 18:11
 • dai-ma-dau-chuong-0737.mp3 2018-11-08 18:11
 • dai-ma-dau-chuong-0738.mp3 2018-11-08 18:11
 • dai-ma-dau-chuong-0739.mp3 2018-11-08 18:11
 • dai-ma-dau-chuong-0740.mp3 2018-11-08 18:12
 • dai-ma-dau-chuong-0741.mp3 2018-11-08 18:12
 • dai-ma-dau-chuong-0742.mp3 2018-11-08 18:12
 • dai-ma-dau-chuong-0743.mp3 2018-11-08 18:12
 • dai-ma-dau-chuong-0744.mp3 2018-11-08 18:13
 • dai-ma-dau-chuong-0745.mp3 2018-11-08 18:13
 • dai-ma-dau-chuong-0746.mp3 2018-11-08 18:13
 • dai-ma-dau-chuong-0747.mp3 2018-11-08 18:13
 • dai-ma-dau-chuong-0748.mp3 2018-11-08 18:14
 • dai-ma-dau-chuong-0749.mp3 2018-11-08 18:14
 • dai-ma-dau-chuong-0750.mp3 2018-11-09 02:13
 • dai-ma-dau-chuong-0751.mp3 2018-11-09 02:13
 • dai-ma-dau-chuong-0752.mp3 2018-11-09 02:14
 • dai-ma-dau-chuong-0753.mp3 2018-11-09 02:14
 • dai-ma-dau-chuong-0754.mp3 2018-11-09 02:15
 • dai-ma-dau-chuong-0755.mp3 2018-11-09 02:15
 • dai-ma-dau-chuong-0756.mp3 2018-11-09 02:15
 • dai-ma-dau-chuong-0757.mp3 2018-11-09 02:16
 • dai-ma-dau-chuong-0758.mp3 2018-11-09 02:16
 • dai-ma-dau-chuong-0759.mp3 2018-11-09 02:16
 • dai-ma-dau-chuong-0760.mp3 2018-11-09 02:17
 • dai-ma-dau-chuong-0761.mp3 2018-11-09 02:17
 • dai-ma-dau-chuong-0762.mp3 2018-11-09 02:18
 • dai-ma-dau-chuong-0763.mp3 2018-11-09 02:18
 • dai-ma-dau-chuong-0764.mp3 2018-11-09 02:18
 • dai-ma-dau-chuong-0765.mp3 2018-11-09 02:19
 • dai-ma-dau-chuong-0766.mp3 2018-11-09 02:19
 • dai-ma-dau-chuong-0767.mp3 2018-11-09 02:20
 • dai-ma-dau-chuong-0768.mp3 2018-11-09 02:20
 • dai-ma-dau-chuong-0769.mp3 2018-11-09 02:20
 • dai-ma-dau-chuong-0770.mp3 2018-11-09 02:20
 • dai-ma-dau-chuong-0771.mp3 2018-11-09 02:21
 • dai-ma-dau-chuong-0772.mp3 2018-11-09 02:21
 • dai-ma-dau-chuong-0773.mp3 2018-11-09 02:21
 • dai-ma-dau-chuong-0774.mp3 2018-11-09 02:21
 • dai-ma-dau-chuong-0775.mp3 2018-11-09 02:22
 • dai-ma-dau-chuong-0776.mp3 2018-11-09 02:22
 • dai-ma-dau-chuong-0777.mp3 2018-11-09 02:22
 • dai-ma-dau-chuong-0778.mp3 2018-11-09 02:23
 • dai-ma-dau-chuong-0779.mp3 2018-11-09 02:23
 • dai-ma-dau-chuong-0780.mp3 2018-11-09 02:23
 • dai-ma-dau-chuong-0781.mp3 2018-11-09 02:23
 • dai-ma-dau-chuong-0782.mp3 2018-11-09 02:24
 • dai-ma-dau-chuong-0783.mp3 2018-11-09 02:24
 • dai-ma-dau-chuong-0784.mp3 2018-11-09 02:24
 • dai-ma-dau-chuong-0785.mp3 2018-11-09 02:24
 • dai-ma-dau-chuong-0786.mp3 2018-11-09 02:25
 • dai-ma-dau-chuong-0787.mp3 2018-11-09 02:25
 • dai-ma-dau-chuong-0788.mp3 2018-11-09 02:25
 • dai-ma-dau-chuong-0789.mp3 2018-11-09 02:26
 • dai-ma-dau-chuong-0790.mp3 2018-11-09 02:26
 • dai-ma-dau-chuong-0791.mp3 2018-11-09 02:26
 • dai-ma-dau-chuong-0792.mp3 2018-11-09 02:27
 • dai-ma-dau-chuong-0793.mp3 2018-11-09 02:27
 • dai-ma-dau-chuong-0794.mp3 2018-11-09 02:27
 • dai-ma-dau-chuong-0795.mp3 2018-11-09 02:27
 • dai-ma-dau-chuong-0796.mp3 2018-11-09 02:28
 • dai-ma-dau-chuong-0797.mp3 2018-11-09 02:28
 • dai-ma-dau-chuong-0798.mp3 2018-11-09 02:28
 • dai-ma-dau-chuong-0799.mp3 2018-11-09 02:29
 • dai-ma-dau-chuong-0800.mp3 2018-11-09 02:29
 • dai-ma-dau-chuong-0801.mp3 2018-11-09 02:29
 • dai-ma-dau-chuong-0802.mp3 2018-11-09 02:29
 • dai-ma-dau-chuong-0803.mp3 2018-11-09 02:30
 • dai-ma-dau-chuong-0804.mp3 2018-11-09 02:30
 • dai-ma-dau-chuong-0805.mp3 2018-11-09 02:30
 • dai-ma-dau-chuong-0806.mp3 2018-11-09 02:30
 • dai-ma-dau-chuong-0807.mp3 2018-11-09 02:31
 • dai-ma-dau-chuong-0808.mp3 2018-11-09 02:31
 • dai-ma-dau-chuong-0809.mp3 2018-11-09 02:31
 • dai-ma-dau-chuong-0810.mp3 2018-11-09 02:32
 • dai-ma-dau-chuong-0811.mp3 2018-11-09 02:32
 • dai-ma-dau-chuong-0812.mp3 2018-11-09 02:32
 • dai-ma-dau-chuong-0813.mp3 2018-11-09 02:32
 • dai-ma-dau-chuong-0814.mp3 2018-11-09 02:33
 • dai-ma-dau-chuong-0815.mp3 2018-11-09 02:33
 • dai-ma-dau-chuong-0816.mp3 2018-11-09 02:33
 • dai-ma-dau-chuong-0817.mp3 2018-11-09 02:34
 • dai-ma-dau-chuong-0818.mp3 2018-11-09 02:34
 • dai-ma-dau-chuong-0819.mp3 2018-11-09 02:34
 • dai-ma-dau-chuong-0820.mp3 2018-11-09 02:34
 • dai-ma-dau-chuong-0821.mp3 2018-11-09 02:35
 • dai-ma-dau-chuong-0822.mp3 2018-11-09 02:35
 • dai-ma-dau-chuong-0823.mp3 2018-11-09 02:35
 • dai-ma-dau-chuong-0824.mp3 2018-11-09 02:36
 • dai-ma-dau-chuong-0825.mp3 2018-11-09 02:36
 • dai-ma-dau-chuong-0826.mp3 2018-11-09 02:36
 • dai-ma-dau-chuong-0827.mp3 2018-11-09 02:36
 • dai-ma-dau-chuong-0828.mp3 2018-11-09 02:37
 • dai-ma-dau-chuong-0829.mp3 2018-11-09 02:37
 • dai-ma-dau-chuong-0830.mp3 2018-11-09 02:37
 • dai-ma-dau-chuong-0831.mp3 2018-11-09 02:38
 • dai-ma-dau-chuong-0832.mp3 2018-11-09 02:38
 • dai-ma-dau-chuong-0833.mp3 2018-11-09 02:38
 • dai-ma-dau-chuong-0834.mp3 2018-11-09 02:39
 • dai-ma-dau-chuong-0835.mp3 2018-11-09 02:39
 • dai-ma-dau-chuong-0836.mp3 2018-11-09 02:39
 • dai-ma-dau-chuong-0837.mp3 2018-11-09 02:40
 • dai-ma-dau-chuong-0838.mp3 2018-11-09 02:40
 • dai-ma-dau-chuong-0839.mp3 2018-11-09 02:40
 • dai-ma-dau-chuong-0840.mp3 2018-11-09 02:40
 • dai-ma-dau-chuong-0841.mp3 2018-11-09 02:41
 • dai-ma-dau-chuong-0842.mp3 2018-11-09 02:42
 • dai-ma-dau-chuong-0843.mp3 2018-11-09 02:42
 • dai-ma-dau-chuong-0844.mp3 2018-11-09 02:42
 • dai-ma-dau-chuong-0845.mp3 2018-11-09 02:44
 • dai-ma-dau-chuong-0846.mp3 2018-11-09 02:45
 • dai-ma-dau-chuong-0847.mp3 2018-11-09 02:46
 • dai-ma-dau-chuong-0848.mp3 2018-11-09 02:46
 • dai-ma-dau-chuong-0849.mp3 2018-11-09 02:46
 • dai-ma-dau-chuong-0850.mp3 2018-11-09 02:47
 • dai-ma-dau-chuong-0851.mp3 2018-11-09 02:47
 • dai-ma-dau-chuong-0852.mp3 2018-11-09 02:47
 • dai-ma-dau-chuong-0853.mp3 2018-11-09 02:48
 • dai-ma-dau-chuong-0854.mp3 2018-11-09 02:48
 • dai-ma-dau-chuong-0855.mp3 2018-11-09 02:48
 • dai-ma-dau-chuong-0856.mp3 2018-11-09 02:49
 • dai-ma-dau-chuong-0857.mp3 2018-11-09 02:49
 • dai-ma-dau-chuong-0858.mp3 2018-11-09 02:50
 • dai-ma-dau-chuong-0859.mp3 2018-11-09 02:50
 • dai-ma-dau-chuong-0860.mp3 2018-11-09 02:51
 • dai-ma-dau-chuong-0861.mp3 2018-11-09 02:51
 • dai-ma-dau-chuong-0862.mp3 2018-11-09 02:52
 • dai-ma-dau-chuong-0863.mp3 2018-11-09 02:52
 • dai-ma-dau-chuong-0864.mp3 2018-11-09 02:53
 • dai-ma-dau-chuong-0865.mp3 2018-11-09 02:54
 • dai-ma-dau-chuong-0866.mp3 2018-11-09 02:55
 • dai-ma-dau-chuong-0867.mp3 2018-11-09 02:55
 • dai-ma-dau-chuong-0868.mp3 2018-11-09 02:56
 • dai-ma-dau-chuong-0869.mp3 2018-11-09 02:56
 • dai-ma-dau-chuong-0870.mp3 2018-11-09 02:57
 • dai-ma-dau-chuong-0871.mp3 2018-11-09 02:57
 • dai-ma-dau-chuong-0872.mp3 2018-11-09 02:57
 • dai-ma-dau-chuong-0873.mp3 2018-11-09 02:58
 • dai-ma-dau-chuong-0874.mp3 2018-11-09 02:58
 • dai-ma-dau-chuong-0875.mp3 2018-11-09 02:58
 • dai-ma-dau-chuong-0876.mp3 2018-11-09 02:59
 • dai-ma-dau-chuong-0877.mp3 2018-11-09 02:59
 • dai-ma-dau-chuong-0878.mp3 2018-11-09 02:59
 • dai-ma-dau-chuong-0879.mp3 2018-11-09 03:00
 • dai-ma-dau-chuong-0880.mp3 2018-11-09 03:00
 • dai-ma-dau-chuong-0881.mp3 2018-11-09 03:00
 • dai-ma-dau-chuong-0882.mp3 2018-11-09 03:01
 • dai-ma-dau-chuong-0883.mp3 2018-11-09 03:01
 • dai-ma-dau-chuong-0884.mp3 2018-11-09 03:01
 • dai-ma-dau-chuong-0885.mp3 2018-11-09 03:02
 • dai-ma-dau-chuong-0886.mp3 2018-11-09 03:02
 • dai-ma-dau-chuong-0887.mp3 2018-11-09 03:02
 • dai-ma-dau-chuong-0888.mp3 2018-11-09 03:03
 • dai-ma-dau-chuong-0889.mp3 2018-11-09 03:03
 • dai-ma-dau-chuong-0890.mp3 2018-11-09 03:04
 • dai-ma-dau-chuong-0891.mp3 2018-11-09 03:05
 • dai-ma-dau-chuong-0892.mp3 2018-11-09 03:05
 • dai-ma-dau-chuong-0893.mp3 2018-11-09 03:06
 • dai-ma-dau-chuong-0894.mp3 2018-11-09 03:07
 • dai-ma-dau-chuong-0895.mp3 2018-11-09 03:07
 • dai-ma-dau-chuong-0896.mp3 2018-11-09 03:07
 • dai-ma-dau-chuong-0897.mp3 2018-11-09 03:08
 • dai-ma-dau-chuong-0898.mp3 2018-11-09 03:09
 • dai-ma-dau-chuong-0899.mp3 2018-11-09 03:09
 • dai-ma-dau-chuong-0900.mp3 2018-11-09 03:09
 • dai-ma-dau-chuong-0901.mp3 2018-11-09 03:09
 • dai-ma-dau-chuong-0902.mp3 2018-11-09 03:10
 • dai-ma-dau-chuong-0903.mp3 2018-11-09 03:10
 • dai-ma-dau-chuong-0904.mp3 2018-11-09 03:11
 • dai-ma-dau-chuong-0905.mp3 2018-11-09 03:11
 • dai-ma-dau-chuong-0906.mp3 2018-11-09 03:11
 • dai-ma-dau-chuong-0907.mp3 2018-11-09 03:12
 • dai-ma-dau-chuong-0908.mp3 2018-11-09 03:13
 • dai-ma-dau-chuong-0909.mp3 2018-11-09 03:14
 • dai-ma-dau-chuong-0910.mp3 2018-11-09 03:15
 • dai-ma-dau-chuong-0911.mp3 2018-11-09 03:15
 • dai-ma-dau-chuong-0912.mp3 2018-11-09 03:15
 • dai-ma-dau-chuong-0913.mp3 2018-11-09 03:16
 • dai-ma-dau-chuong-0914.mp3 2018-11-09 03:16
 • dai-ma-dau-chuong-0915.mp3 2018-11-09 03:16
 • dai-ma-dau-chuong-0916.mp3 2018-11-09 03:17
 • dai-ma-dau-chuong-0917.mp3 2018-11-09 03:17
 • dai-ma-dau-chuong-0918.mp3 2018-11-09 03:17
 • dai-ma-dau-chuong-0919.mp3 2018-11-09 03:18
 • dai-ma-dau-chuong-0920.mp3 2018-11-09 03:18
 • dai-ma-dau-chuong-0921.mp3 2018-11-09 03:22
 • dai-ma-dau-chuong-0922.mp3 2018-11-09 03:23
 • dai-ma-dau-chuong-0923.mp3 2018-11-09 03:23
 • dai-ma-dau-chuong-0924.mp3 2018-11-09 03:23
 • dai-ma-dau-chuong-0925.mp3 2018-11-09 03:23
 • dai-ma-dau-chuong-0926.mp3 2018-11-09 03:24
 • dai-ma-dau-chuong-0927.mp3 2018-11-09 03:24
 • dai-ma-dau-chuong-0928.mp3 2018-11-09 03:24
 • dai-ma-dau-chuong-0929.mp3 2018-11-09 03:24
 • dai-ma-dau-chuong-0930.mp3 2018-11-09 03:25
 • dai-ma-dau-chuong-0931.mp3 2018-11-09 03:25
 • dai-ma-dau-chuong-0932.mp3 2018-11-09 03:26
 • dai-ma-dau-chuong-0933.mp3 2018-11-09 03:26
 • dai-ma-dau-chuong-0934.mp3 2018-11-09 03:26
 • dai-ma-dau-chuong-0935.mp3 2018-11-09 03:26
 • dai-ma-dau-chuong-0936.mp3 2018-11-09 03:27
 • dai-ma-dau-chuong-0937.mp3 2018-11-09 03:27
 • dai-ma-dau-chuong-0938.mp3 2018-11-09 03:28
 • dai-ma-dau-chuong-0939.mp3 2018-11-09 03:28
 • dai-ma-dau-chuong-0940.mp3 2018-11-09 03:28
 • dai-ma-dau-chuong-0941.mp3 2018-11-09 03:29
 • dai-ma-dau-chuong-0942.mp3 2018-11-09 03:29
 • dai-ma-dau-chuong-0943.mp3 2018-11-09 03:29
 • dai-ma-dau-chuong-0944.mp3 2018-11-09 03:29
 • dai-ma-dau-chuong-0945.mp3 2018-11-09 03:30
 • dai-ma-dau-chuong-0946.mp3 2018-11-09 03:30
 • dai-ma-dau-chuong-0947.mp3 2018-11-09 03:30
 • dai-ma-dau-chuong-0948.mp3 2018-11-09 03:30
 • dai-ma-dau-chuong-0949.mp3 2018-11-09 03:30
 • dai-ma-dau-chuong-0950.mp3 2018-11-09 03:31
 • dai-ma-dau-chuong-0951.mp3 2018-11-09 03:31
 • dai-ma-dau-chuong-0952.mp3 2018-11-09 03:31
 • dai-ma-dau-chuong-0953.mp3 2018-11-09 03:32
 • dai-ma-dau-chuong-0954.mp3 2018-11-09 03:32
 • dai-ma-dau-chuong-0955.mp3 2018-11-09 03:33
 • dai-ma-dau-chuong-0956.mp3 2018-11-09 03:33
 • dai-ma-dau-chuong-0957.mp3 2018-11-09 03:33
 • dai-ma-dau-chuong-0958.mp3 2018-11-09 03:33
 • dai-ma-dau-chuong-0959.mp3 2018-11-09 03:34
 • dai-ma-dau-chuong-0960.mp3 2018-11-09 03:34
 • dai-ma-dau-chuong-0961.mp3 2018-11-09 03:35
 • dai-ma-dau-chuong-0962.mp3 2018-11-09 03:35
 • dai-ma-dau-chuong-0963.mp3 2018-11-09 03:35
 • dai-ma-dau-chuong-0964.mp3 2018-11-09 03:35
 • dai-ma-dau-chuong-0965.mp3 2018-11-09 03:36
 • dai-ma-dau-chuong-0966.mp3 2018-11-09 03:36
 • dai-ma-dau-chuong-0967.mp3 2018-11-09 03:36
 • dai-ma-dau-chuong-0968.mp3 2018-11-09 03:36
 • dai-ma-dau-chuong-0969.mp3 2018-11-09 03:37
 • dai-ma-dau-chuong-0970.mp3 2018-11-09 03:37
 • dai-ma-dau-chuong-0971.mp3 2018-11-09 03:37
 • dai-ma-dau-chuong-0972.mp3 2018-11-09 03:38
 • dai-ma-dau-chuong-0973.mp3 2018-11-09 03:38
 • dai-ma-dau-chuong-0974.mp3 2018-11-09 03:38
 • dai-ma-dau-chuong-0975.mp3 2018-11-09 03:38
 • dai-ma-dau-chuong-0976.mp3 2018-11-09 03:39
 • dai-ma-dau-chuong-0977.mp3 2018-11-09 03:39
 • dai-ma-dau-chuong-0978.mp3 2018-11-09 03:39
 • dai-ma-dau-chuong-0979.mp3 2018-11-09 03:39
 • dai-ma-dau-chuong-0980.mp3 2018-11-09 03:40
 • dai-ma-dau-chuong-0981.mp3 2018-11-09 03:40
 • dai-ma-dau-chuong-0982.mp3 2018-11-09 03:40
 • dai-ma-dau-chuong-0983.mp3 2018-11-09 03:41
 • dai-ma-dau-chuong-0984.mp3 2018-11-09 03:41
 • dai-ma-dau-chuong-0985.mp3 2018-11-09 03:42
 • dai-ma-dau-chuong-0986.mp3 2018-11-09 03:42
 • dai-ma-dau-chuong-0987.mp3 2018-11-09 03:42
 • dai-ma-dau-chuong-0988.mp3 2018-11-09 03:43
 • dai-ma-dau-chuong-0989.mp3 2018-11-09 03:43
 • dai-ma-dau-chuong-0990.mp3 2018-11-09 03:43
 • dai-ma-dau-chuong-0991.mp3 2018-11-09 03:44
 • dai-ma-dau-chuong-0992.mp3 2018-11-09 03:44
 • dai-ma-dau-chuong-0993.mp3 2018-11-09 03:44
 • dai-ma-dau-chuong-0994.mp3 2018-11-09 03:45
 • dai-ma-dau-chuong-0995.mp3 2018-11-09 03:45
 • dai-ma-dau-chuong-0996.mp3 2018-11-09 03:45
 • dai-ma-dau-chuong-0997.mp3 2018-11-09 03:46
 • dai-ma-dau-chuong-0998.mp3 2018-11-09 03:46
 • dai-ma-dau-chuong-0999.mp3 2018-11-09 03:47
 • dai-ma-dau-chuong-1000.mp3 2018-11-09 03:47
 • dai-ma-dau-chuong-1001.mp3 2018-11-09 03:48
 • dai-ma-dau-chuong-1002.mp3 2018-11-09 03:48
 • dai-ma-dau-chuong-1003.mp3 2018-11-09 03:48
 • dai-ma-dau-chuong-1004.mp3 2018-11-09 03:48
 • dai-ma-dau-chuong-1005.mp3 2018-11-09 03:49
 • dai-ma-dau-chuong-1006.mp3 2018-11-09 03:49
 • dai-ma-dau-chuong-1007.mp3 2018-11-09 03:50
 • dai-ma-dau-chuong-1008.mp3 2018-11-09 03:50
 • dai-ma-dau-chuong-1009.mp3 2018-11-09 03:50
 • dai-ma-dau-chuong-1010.mp3 2018-11-09 03:50
 • dai-ma-dau-chuong-1011.mp3 2018-11-09 03:51
 • dai-ma-dau-chuong-1012.mp3 2018-11-09 03:51
 • dai-ma-dau-chuong-1013.mp3 2018-11-09 03:51
 • dai-ma-dau-chuong-1014.mp3 2018-11-09 03:51
 • dai-ma-dau-chuong-1015.mp3 2018-11-09 03:52
 • dai-ma-dau-chuong-1016.mp3 2018-11-09 03:52
 • dai-ma-dau-chuong-1017.mp3 2018-11-09 03:52
 • dai-ma-dau-chuong-1018.mp3 2018-11-09 03:53
 • dai-ma-dau-chuong-1019.mp3 2018-11-09 03:53
 • dai-ma-dau-chuong-1020.mp3 2018-11-09 03:53
 • dai-ma-dau-chuong-1021.mp3 2018-11-09 03:53
 • dai-ma-dau-chuong-1022.mp3 2018-11-09 03:54
 • dai-ma-dau-chuong-1023.mp3 2018-11-09 03:54
 • dai-ma-dau-chuong-1024.mp3 2018-11-09 03:54
 • dai-ma-dau-chuong-1025.mp3 2018-11-09 03:55
 • dai-ma-dau-chuong-1026.mp3 2018-11-09 03:55
 • dai-ma-dau-chuong-1027.mp3 2018-11-09 03:55
 • dai-ma-dau-chuong-1028.mp3 2018-11-09 03:55
 • dai-ma-dau-chuong-1029.mp3 2018-11-09 03:55
 • dai-ma-dau-chuong-1030.mp3 2018-11-09 03:56
 • dai-ma-dau-chuong-1031.mp3 2018-11-09 03:56
 • dai-ma-dau-chuong-1032.mp3 2018-11-09 03:56
 • dai-ma-dau-chuong-1033.mp3 2018-11-09 03:56
 • dai-ma-dau-chuong-1034.mp3 2018-11-09 03:57
 • dai-ma-dau-chuong-1035.mp3 2018-11-09 03:57
 • dai-ma-dau-chuong-1036.mp3 2018-11-09 03:57
 • dai-ma-dau-chuong-1037.mp3 2018-11-09 03:57
 • dai-ma-dau-chuong-1038.mp3 2018-11-09 03:58
 • dai-ma-dau-chuong-1039.mp3 2018-11-09 03:58
 • dai-ma-dau-chuong-1040.mp3 2018-11-09 03:58
 • dai-ma-dau-chuong-1041.mp3 2018-11-09 03:59
 • dai-ma-dau-chuong-1042.mp3 2018-11-09 03:59
 • dai-ma-dau-chuong-1043.mp3 2018-11-09 03:59
 • dai-ma-dau-chuong-1044.mp3 2018-11-09 04:00
 • dai-ma-dau-chuong-1045.mp3 2018-11-09 04:00
 • dai-ma-dau-chuong-1046.mp3 2018-11-09 04:00
 • dai-ma-dau-chuong-1047.mp3 2018-11-09 04:01
 • dai-ma-dau-chuong-1048.mp3 2018-11-09 04:01
 • dai-ma-dau-chuong-1049.mp3 2018-11-09 04:01
 • dai-ma-dau-chuong-1050.mp3 2018-11-09 04:01
 • dai-ma-dau-chuong-1051.mp3 2018-11-09 04:01
 • dai-ma-dau-chuong-1052.mp3 2018-11-09 04:02
 • dai-ma-dau-chuong-1053.mp3 2018-11-09 04:02
 • dai-ma-dau-chuong-1054.mp3 2018-11-09 04:03
 • dai-ma-dau-chuong-1055.mp3 2018-11-09 04:03
 • dai-ma-dau-chuong-1056.mp3 2018-11-09 04:03
 • dai-ma-dau-chuong-1057.mp3 2018-11-09 04:04
 • dai-ma-dau-chuong-1058.mp3 2018-11-09 04:04
 • dai-ma-dau-chuong-1059.mp3 2018-11-09 04:04
 • dai-ma-dau-chuong-1060.mp3 2018-11-09 04:05
 • dai-ma-dau-chuong-1061.mp3 2018-11-09 04:05
 • dai-ma-dau-chuong-1062.mp3 2018-11-09 04:05
 • dai-ma-dau-chuong-1063.mp3 2018-11-09 04:06
 • dai-ma-dau-chuong-1064.mp3 2018-11-09 04:06
 • dai-ma-dau-chuong-1065.mp3 2018-11-09 04:06
 • dai-ma-dau-chuong-1066.mp3 2018-11-09 04:07
 • dai-ma-dau-chuong-1067.mp3 2018-11-09 04:07
 • dai-ma-dau-chuong-1068.mp3 2018-11-09 04:07
 • dai-ma-dau-chuong-1069.mp3 2018-11-09 04:07
 • dai-ma-dau-chuong-1070.mp3 2018-11-09 04:08
 • dai-ma-dau-chuong-1071.mp3 2018-11-09 04:08
 • dai-ma-dau-chuong-1072.mp3 2018-11-09 04:08
 • dai-ma-dau-chuong-1073.mp3 2018-11-09 04:08
 • dai-ma-dau-chuong-1074.mp3 2018-11-09 04:09
 • dai-ma-dau-chuong-1075.mp3 2018-11-09 04:09
 • dai-ma-dau-chuong-1076.mp3 2018-11-09 04:09
 • dai-ma-dau-chuong-1077.mp3 2018-11-09 04:09
 • dai-ma-dau-chuong-1078.mp3 2018-11-09 04:09
 • dai-ma-dau-chuong-1079.mp3 2018-11-09 04:10
 • dai-ma-dau-chuong-1080.mp3 2018-11-09 04:10
 • dai-ma-dau-chuong-1081.mp3 2018-11-09 04:10
 • dai-ma-dau-chuong-1082.mp3 2018-11-09 04:10
 • dai-ma-dau-chuong-1083.mp3 2018-11-09 04:10
 • dai-ma-dau-chuong-1084.mp3 2018-11-09 04:11
 • dai-ma-dau-chuong-1085.mp3 2018-11-09 04:11
 • dai-ma-dau-chuong-1086.mp3 2018-11-09 04:11
 • dai-ma-dau-chuong-1087.mp3 2018-11-09 04:11
 • dai-ma-dau-chuong-1088.mp3 2018-11-09 04:12
 • dai-ma-dau-chuong-1089.mp3 2018-11-09 04:12
 • dai-ma-dau-chuong-1090.mp3 2018-11-09 04:12
 • dai-ma-dau-chuong-1091.mp3 2018-11-09 04:12
 • dai-ma-dau-chuong-1092.mp3 2018-11-09 04:13
 • dai-ma-dau-chuong-1093.mp3 2018-11-09 04:13
 • dai-ma-dau-chuong-1094.mp3 2018-11-09 04:13
 • dai-ma-dau-chuong-1095.mp3 2018-11-09 04:13
 • dai-ma-dau-chuong-1096.mp3 2018-11-09 04:14
 • dai-ma-dau-chuong-1097.mp3 2018-11-09 04:14
 • dai-ma-dau-chuong-1098.mp3 2018-11-09 04:14
 • dai-ma-dau-chuong-1099.mp3 2018-11-09 04:14
 • dai-ma-dau-chuong-1100.mp3 2018-11-09 04:15
 • dai-ma-dau-chuong-1101.mp3 2018-11-09 04:15
 • dai-ma-dau-chuong-1102.mp3 2018-11-09 04:15
 • dai-ma-dau-chuong-1103.mp3 2018-11-09 04:15
 • dai-ma-dau-chuong-1104.mp3 2018-11-09 04:16
 • dai-ma-dau-chuong-1105.mp3 2018-11-09 04:16
 • dai-ma-dau-chuong-1106.mp3 2018-11-09 04:16
 • dai-ma-dau-chuong-1107.mp3 2018-11-09 04:17
 • dai-ma-dau-chuong-1108.mp3 2018-11-09 04:17
 • dai-ma-dau-chuong-1109.mp3 2018-11-09 04:17
 • dai-ma-dau-chuong-1110.mp3 2018-11-09 04:17
 • dai-ma-dau-chuong-1111.mp3 2018-11-09 04:17
 • dai-ma-dau-chuong-1112.mp3 2018-11-09 04:18
 • dai-ma-dau-chuong-1113.mp3 2018-11-09 04:18
 • dai-ma-dau-chuong-1114.mp3 2018-11-09 04:18
 • dai-ma-dau-chuong-1115.mp3 2018-11-09 04:18
 • dai-ma-dau-chuong-1116.mp3 2018-11-09 04:19
 • dai-ma-dau-chuong-1117.mp3 2018-11-09 04:19
 • dai-ma-dau-chuong-1118.mp3 2018-11-09 04:19
 • dai-ma-dau-chuong-1119.mp3 2018-11-09 04:19
 • dai-ma-dau-chuong-1120.mp3 2018-11-09 04:20
 • dai-ma-dau-chuong-1121.mp3 2018-11-09 04:20
 • dai-ma-dau-chuong-1122.mp3 2018-11-09 04:20
 • dai-ma-dau-chuong-1123.mp3 2018-11-09 04:21
 • dai-ma-dau-chuong-1124.mp3 2018-11-09 04:21
 • dai-ma-dau-chuong-1125.mp3 2018-11-09 04:21
 • dai-ma-dau-chuong-1126.mp3 2018-11-09 04:21
 • dai-ma-dau-chuong-1127.mp3 2018-11-09 04:21
 • dai-ma-dau-chuong-1128.mp3 2018-11-09 04:22
 • dai-ma-dau-chuong-1129.mp3 2018-11-09 04:22
 • dai-ma-dau-chuong-1130.mp3 2018-11-09 04:22
 • dai-ma-dau-chuong-1131.mp3 2018-11-09 04:23
 • dai-ma-dau-chuong-1132.mp3 2018-11-09 04:23
 • dai-ma-dau-chuong-1133.mp3 2018-11-09 04:23
 • dai-ma-dau-chuong-1134.mp3 2018-11-09 04:23
 • dai-ma-dau-chuong-1135.mp3 2018-11-09 04:24
 • dai-ma-dau-chuong-1136.mp3 2018-11-09 04:24
 • dai-ma-dau-chuong-1137.mp3 2018-11-09 04:25
 • dai-ma-dau-chuong-1138.mp3 2018-11-09 04:25
 • dai-ma-dau-chuong-1139.mp3 2018-11-09 04:25
 • dai-ma-dau-chuong-1140.mp3 2018-11-09 04:25
 • dai-ma-dau-chuong-1141.mp3 2018-11-09 04:26
 • dai-ma-dau-chuong-1142.mp3 2018-11-09 04:26
 • dai-ma-dau-chuong-1143.mp3 2018-11-09 04:26
 • dai-ma-dau-chuong-1144.mp3 2018-11-09 04:27
 • dai-ma-dau-chuong-1145.mp3 2018-11-09 04:27
 • dai-ma-dau-chuong-1146.mp3 2018-11-09 04:27
 • dai-ma-dau-chuong-1147.mp3 2018-11-09 04:28
 • dai-ma-dau-chuong-1148.mp3 2018-11-09 04:28
 • dai-ma-dau-chuong-1149.mp3 2018-11-09 04:28
 • dai-ma-dau-chuong-1150.mp3 2018-11-09 04:28
 • dai-ma-dau-chuong-1151.mp3 2018-11-09 04:29
 • dai-ma-dau-chuong-1152.mp3 2018-11-09 04:29
 • dai-ma-dau-chuong-1153.mp3 2018-11-09 04:29
 • dai-ma-dau-chuong-1154.mp3 2018-11-09 04:29
 • dai-ma-dau-chuong-1155.mp3 2018-11-09 04:31
 • dai-ma-dau-chuong-1156.mp3 2018-11-09 04:31
 • dai-ma-dau-chuong-1157.mp3 2018-11-09 04:31
 • dai-ma-dau-chuong-1158.mp3 2018-11-09 04:31
 • dai-ma-dau-chuong-1159.mp3 2018-11-09 04:32
 • dai-ma-dau-chuong-1160.mp3 2018-11-09 04:32
 • dai-ma-dau-chuong-1161.mp3 2018-11-09 04:32
 • dai-ma-dau-chuong-1162.mp3 2018-11-09 04:32
 • dai-ma-dau-chuong-1163.mp3 2018-11-09 04:33
 • dai-ma-dau-chuong-1164.mp3 2018-11-09 04:33
 • dai-ma-dau-chuong-1165.mp3 2018-11-09 04:33
 • dai-ma-dau-chuong-1166.mp3 2018-11-09 04:33
 • dai-ma-dau-chuong-1167.mp3 2018-11-09 04:34
 • dai-ma-dau-chuong-1168.mp3 2018-11-09 04:34
 • dai-ma-dau-chuong-1169.mp3 2018-11-09 04:34
 • dai-ma-dau-chuong-1170.mp3 2018-11-09 04:34
 • dai-ma-dau-chuong-1171.mp3 2018-11-09 04:34
 • dai-ma-dau-chuong-1172.mp3 2018-11-09 04:35
 • dai-ma-dau-chuong-1173.mp3 2018-11-09 04:35
 • dai-ma-dau-chuong-1174.mp3 2018-11-09 04:36
 • dai-ma-dau-chuong-1175.mp3 2018-11-09 04:36
 • dai-ma-dau-chuong-1176.mp3 2018-11-09 04:36
 • dai-ma-dau-chuong-1177.mp3 2018-11-09 04:37
 • dai-ma-dau-chuong-1178.mp3 2018-11-09 04:37
 • dai-ma-dau-chuong-1179.mp3 2018-11-09 04:37
 • dai-ma-dau-chuong-1180.mp3 2018-11-09 04:37
 • dai-ma-dau-chuong-1181.mp3 2018-11-09 04:38
 • dai-ma-dau-chuong-1182.mp3 2018-11-09 04:38
 • dai-ma-dau-chuong-1183.mp3 2018-11-09 04:38
 • dai-ma-dau-chuong-1184.mp3 2018-11-09 04:38
 • dai-ma-dau-chuong-1185.mp3 2018-11-09 04:39
 • dai-ma-dau-chuong-1186.mp3 2018-11-09 04:39
 • dai-ma-dau-chuong-1187.mp3 2018-11-09 04:39
 • dai-ma-dau-chuong-1188.mp3 2018-11-09 04:39
 • dai-ma-dau-chuong-1189.mp3 2018-11-09 04:40
 • dai-ma-dau-chuong-1190.mp3 2018-11-09 04:40
 • dai-ma-dau-chuong-1191.mp3 2018-11-09 04:40
 • dai-ma-dau-chuong-1192.mp3 2018-11-09 04:40
 • dai-ma-dau-chuong-1193.mp3 2018-11-09 04:40
 • dai-ma-dau-chuong-1194.mp3 2018-11-09 04:41
 • dai-ma-dau-chuong-1195.mp3 2018-11-09 04:41
 • dai-ma-dau-chuong-1196.mp3 2018-11-09 04:41
 • dai-ma-dau-chuong-1197.mp3 2018-11-09 04:41
 • dai-ma-dau-chuong-1198.mp3 2018-11-09 04:41
 • dai-ma-dau-chuong-1199.mp3 2018-11-09 04:42
 • dai-ma-dau-chuong-1200.mp3 2018-11-09 04:42
 • dai-ma-dau-chuong-1201.mp3 2018-11-09 04:42
 • dai-ma-dau-chuong-1202.mp3 2018-11-09 04:42
 • dai-ma-dau-chuong-1203.mp3 2018-11-09 04:43
 • dai-ma-dau-chuong-1204.mp3 2018-11-09 04:43
 • dai-ma-dau-chuong-1205.mp3 2018-11-09 04:43
 • dai-ma-dau-chuong-1206.mp3 2018-11-09 04:43
 • dai-ma-dau-chuong-1207.mp3 2018-11-09 04:44
 • dai-ma-dau-chuong-1208.mp3 2018-11-09 04:44
 • dai-ma-dau-chuong-1209.mp3 2018-11-09 04:44
 • dai-ma-dau-chuong-1210.mp3 2018-11-09 04:44
 • dai-ma-dau-chuong-1211.mp3 2018-11-09 04:44
 • dai-ma-dau-chuong-1212.mp3 2018-11-09 04:44
 • dai-ma-dau-chuong-1213.mp3 2018-11-09 04:45
 • dai-ma-dau-chuong-1214.mp3 2018-11-09 04:45
 • dai-ma-dau-chuong-1215.mp3 2018-11-09 04:45
 • dai-ma-dau-chuong-1216.mp3 2018-11-09 04:45
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Đào Vận Thần Giới

TiKay

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

TiKay

Thần Mộ 2

TiKay

Leave a Reply