Cổ Đại Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân

Nàng là thiên tài, giỏi tất cả mọi thứ thời hiện đại, xuyên không nàng lại trở thành con gái một gia đình đã rơi vào chốn bần cùng, nàng thay đại ca bệnh tật cải nam trang vào phủ Giám Quốc Công làm quản gia.

Sau đó nàng gặp hắn. Giám Quốc Công, đương kim hoàng thượng tạm thời của nước Sở. Hắn điển trai, lạnh lùng, thích sạch sẽ và ghét nữ nhân lại bị một tiểu quản gia thu hút nhưng hắn lại không thể làm gì hơn…

Nguồn: iRead.vn


Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Âu Dương Thế Ninh
 •  Chương: /50
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0001.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0002.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0003.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0004.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0005.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0006.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0007.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0008.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0009.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0010.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0011.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0012.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0013.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0014.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0015.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0016.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0017.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0018.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0019.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0020.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0021.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0022.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0023.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0024.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0025.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0026.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0027.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0028.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0029.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0030.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0031.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0032.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0033.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0034.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0035.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0036.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0037.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0038.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0039.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0040.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0041.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0042.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0043.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0044.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0045.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0046.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0047.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0048.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0049.mp3
 • dai-nao-phu-dai-tuong-quan-chuong-0050.mp3
[Total: 2    Average: 5/5]

Related posts

Dịu Dàng Một Chút Đi Mà Daddy

thuydemons

Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Không Bi Thương

TinoTK

Nàng Phi Lười Có Độc

TinoTK

Leave a Reply