Cổ Đại Kiếm Hiệp Lịch Sử Quân Sự

Đế Quốc Thiên Phong

Chuyện kể về hành trình thăng tiến của một tên binh sĩ thành tướng quân.
Nhân vật chính của câu chuyện không có hậu trường vững trãi cùng thủ hạ, nhưng huynh đệ rất đông, mỹ nữ cũng nhiều vô số mà hắn lại chỉ yêu thương một người duy nhất.
Đi từ hai bàn tay trắng nhưng trí tại thiên hạ.

Tác Phong, là kẻ tham quan lớn nhất nhưng cũng là tướng quân thanh liêm nhất thiên hạ, hắn nguyện cả đời làm tiểu nhân không làm ngụy quân tử. Bậc quân vương cũng chỉ là kẻ ngụy quân tử mà thôi. Chúng ta không để ý đến quá trình chỉ cần để ý đến kết quả, mọi chuyện rồi cũng sẽ trở nên hợp lý nhất.

Bộ truyện Đế Quốc Thiên Phong đã được tác giả hoàn thành, với ngòi bút sắc sảo, xây dựng nội tâm nhân vật một cách thấu triệt nhất, tình tiết gay cấn hồi hộp đan xen là những tiết tấu chậm rãi. Hy vọng mang đến cho bạn đọc những phút giây thư giãn.

Nguồn: truyenfull


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Duyên Phận
 •  Chương: /303
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0001.mp3 2019-01-27 17:52
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0002.mp3 2019-01-27 17:53
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0003.mp3 2019-01-27 17:54
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0004.mp3 2019-01-27 17:55
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0005.mp3 2019-01-27 17:55
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0006.mp3 2019-01-27 17:56
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0007.mp3 2019-01-27 17:56
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0008.mp3 2019-01-27 17:56
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0009.mp3 2019-01-27 17:57
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0010.mp3 2019-01-27 17:57
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0011.mp3 2019-01-27 17:58
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0012.mp3 2019-01-27 17:58
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0013.mp3 2019-01-27 17:58
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0014.mp3 2019-01-27 17:58
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0015.mp3 2019-01-27 17:59
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0016.mp3 2019-01-27 17:59
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0017.mp3 2019-01-27 18:00
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0018.mp3 2019-01-27 18:00
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0019.mp3 2019-01-27 18:01
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0020.mp3 2019-01-27 18:01
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0021.mp3 2019-01-27 18:01
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0022.mp3 2019-01-27 18:02
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0023.mp3 2019-01-27 18:02
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0024.mp3 2019-01-27 18:02
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0025.mp3 2019-01-27 18:03
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0026.mp3 2019-01-27 18:03
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0027.mp3 2019-01-27 18:04
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0028.mp3 2019-01-27 18:04
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0029.mp3 2019-01-27 18:04
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0030.mp3 2019-01-27 18:05
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0031.mp3 2019-01-27 18:05
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0032.mp3 2019-01-27 18:05
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0033.mp3 2019-01-27 18:06
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0034.mp3 2019-01-27 18:06
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0035.mp3 2019-01-27 18:07
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0036.mp3 2019-01-27 18:08
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0037.mp3 2019-01-27 18:09
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0038.mp3 2019-01-27 18:09
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0039.mp3 2019-01-27 18:09
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0040.mp3 2019-01-27 18:10
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0041.mp3 2019-01-27 18:10
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0042.mp3 2019-01-27 18:10
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0043.mp3 2019-01-27 18:12
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0044.mp3 2019-01-27 18:12
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0045.mp3 2019-01-27 18:13
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0046.mp3 2019-01-27 18:13
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0047.mp3 2019-01-27 18:14
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0048.mp3 2019-01-27 18:15
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0049.mp3 2019-01-27 18:15
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0050.mp3 2019-01-27 18:16
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0051.mp3 2019-01-27 18:16
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0052.mp3 2019-01-27 18:16
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0053.mp3 2019-01-27 18:17
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0054.mp3 2019-01-27 18:18
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0055.mp3 2019-01-27 18:18
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0056.mp3 2019-01-27 18:19
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0057.mp3 2019-01-27 18:19
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0058.mp3 2019-01-27 18:20
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0059.mp3 2019-01-27 18:20
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0060.mp3 2019-01-27 18:21
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0061.mp3 2019-01-27 18:21
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0062.mp3 2019-01-27 18:21
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0063.mp3 2019-01-27 18:22
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0064.mp3 2019-01-27 18:22
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0065.mp3 2019-01-27 18:22
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0066.mp3 2019-01-27 18:23
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0067.mp3 2019-01-27 18:23
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0068.mp3 2019-01-27 18:25
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0069.mp3 2019-01-27 18:25
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0070.mp3 2019-01-27 18:26
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0071.mp3 2019-01-27 18:27
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0072.mp3 2019-01-27 18:27
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0073.mp3 2019-01-27 18:28
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0074.mp3 2019-01-27 18:28
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0075.mp3 2019-01-27 18:29
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0076.mp3 2019-01-27 18:30
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0077.mp3 2019-01-27 18:30
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0078.mp3 2019-01-27 18:30
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0079.mp3 2019-01-27 18:31
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0080.mp3 2019-01-27 18:32
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0081.mp3 2019-01-27 18:32
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0082.mp3 2019-01-27 18:32
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0083.mp3 2019-01-27 18:34
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0084.mp3 2019-01-27 18:35
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0085.mp3 2019-01-27 18:35
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0086.mp3 2019-01-27 18:36
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0087.mp3 2019-01-27 18:36
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0088.mp3 2019-01-27 18:36
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0089.mp3 2019-01-27 18:37
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0090.mp3 2019-01-27 18:38
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0091.mp3 2019-01-27 18:38
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0092.mp3 2019-01-27 18:39
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0093.mp3 2019-01-27 18:39
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0094.mp3 2019-01-27 18:40
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0095.mp3 2019-01-27 18:41
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0096.mp3 2019-01-27 18:41
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0097.mp3 2019-01-27 18:41
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0098.mp3 2019-01-27 18:42
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0099.mp3 2019-01-27 18:42
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0100.mp3 2019-01-27 18:42
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0101.mp3 2019-01-27 18:43
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0102.mp3 2019-01-27 18:43
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0103.mp3 2019-01-27 18:44
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0104.mp3 2019-01-27 18:44
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0105.mp3 2019-01-27 18:45
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0106.mp3 2019-01-27 18:45
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0107.mp3 2019-01-27 18:48
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0108.mp3 2019-01-27 18:48
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0109.mp3 2019-01-27 18:49
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0110.mp3 2019-01-27 18:49
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0111.mp3 2019-01-27 18:50
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0112.mp3 2019-01-27 18:50
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0113.mp3 2019-01-27 18:51
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0114.mp3 2019-01-27 18:52
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0115.mp3 2019-01-27 18:54
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0116.mp3 2019-01-27 18:54
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0117.mp3 2019-01-27 18:56
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0118.mp3 2019-01-27 18:59
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0119.mp3 2019-01-27 18:59
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0120.mp3 2019-01-27 19:00
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0121.mp3 2019-01-27 19:00
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0122.mp3 2019-01-27 19:01
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0123.mp3 2019-01-27 19:02
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0124.mp3 2019-01-27 19:03
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0125.mp3 2019-01-27 19:04
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0126.mp3 2019-01-27 19:09
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0127.mp3 2019-01-27 19:13
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0128.mp3 2019-01-27 19:17
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0129.mp3 2019-01-27 19:18
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0130.mp3 2019-01-27 19:20
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0131.mp3 2019-01-27 19:21
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0132.mp3 2019-01-27 19:22
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0133.mp3 2019-01-27 19:23
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0134.mp3 2019-01-27 19:24
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0135.mp3 2019-01-27 19:25
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0136.mp3 2019-01-27 19:26
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0137.mp3 2019-01-27 19:27
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0138.mp3 2019-01-27 19:27
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0139.mp3 2019-01-27 19:28
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0140.mp3 2019-01-27 19:29
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0141.mp3 2019-01-27 19:29
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0142.mp3 2019-01-27 19:30
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0143.mp3 2019-01-27 19:32
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0144.mp3 2019-01-27 19:35
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0145.mp3 2019-01-27 19:36
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0146.mp3 2019-01-27 19:36
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0147.mp3 2019-01-27 19:38
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0148.mp3 2019-01-27 19:38
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0149.mp3 2019-01-27 19:39
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0150.mp3 2019-01-27 19:41
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0151.mp3 2019-01-27 19:41
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0152.mp3 2019-01-27 19:42
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0153.mp3 2019-01-27 19:43
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0154.mp3 2019-01-27 19:44
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0155.mp3 2019-01-27 19:45
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0156.mp3 2019-01-27 19:46
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0157.mp3 2019-01-27 19:47
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0158.mp3 2019-01-27 19:47
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0159.mp3 2019-01-27 19:51
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0160.mp3 2019-01-27 19:53
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0161.mp3 2019-01-27 19:53
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0162.mp3 2019-01-27 19:54
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0163.mp3 2019-01-27 19:55
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0164.mp3 2019-01-27 19:56
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0165.mp3 2019-01-27 19:58
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0166.mp3 2019-01-27 19:59
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0167.mp3 2019-01-27 20:00
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0168.mp3 2019-01-27 20:01
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0169.mp3 2019-01-27 20:02
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0170.mp3 2019-01-27 20:03
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0171.mp3 2019-01-27 20:04
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0172.mp3 2019-01-27 20:05
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0173.mp3 2019-01-27 20:11
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0174.mp3 2019-01-27 20:12
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0175.mp3 2019-01-27 20:18
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0176.mp3 2019-01-27 20:19
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0177.mp3 2019-01-27 20:21
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0178.mp3 2019-01-27 20:22
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0179.mp3 2019-01-27 20:23
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0180.mp3 2019-01-27 20:24
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0181.mp3 2019-01-27 20:25
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0182.mp3 2019-01-27 20:26
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0183.mp3 2019-01-27 20:26
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0184.mp3 2019-01-27 20:28
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0185.mp3 2019-01-27 20:29
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0186.mp3 2019-01-27 20:31
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0187.mp3 2019-01-27 20:32
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0188.mp3 2019-01-27 20:33
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0189.mp3 2019-01-27 20:34
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0190.mp3 2019-01-27 20:35
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0191.mp3 2019-01-27 20:36
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0192.mp3 2019-01-27 20:37
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0193.mp3 2019-01-27 20:38
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0194.mp3 2019-01-27 20:39
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0195.mp3 2019-01-27 20:41
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0196.mp3 2019-01-27 20:42
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0197.mp3 2019-01-27 20:43
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0198.mp3 2019-01-27 20:45
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0199.mp3 2019-01-27 20:50
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0200.mp3 2019-01-27 20:51
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0201.mp3 2019-01-27 20:52
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0202.mp3 2019-01-27 20:55
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0203.mp3 2019-01-27 20:55
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0204.mp3 2019-01-27 20:56
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0205.mp3 2019-01-27 20:57
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0206.mp3 2019-01-27 20:58
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0207.mp3 2019-01-27 20:58
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0208.mp3 2019-01-27 21:00
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0209.mp3 2019-01-27 21:01
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0210.mp3 2019-01-27 21:01
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0211.mp3 2019-01-27 21:02
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0212.mp3 2019-01-27 21:02
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0213.mp3 2019-01-27 21:03
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0214.mp3 2019-01-27 21:04
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0215.mp3 2019-01-27 21:05
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0216.mp3 2019-01-27 21:06
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0217.mp3 2019-01-27 21:07
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0218.mp3 2019-01-27 21:08
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0219.mp3 2019-01-27 21:09
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0220.mp3 2019-01-27 21:09
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0221.mp3 2019-01-27 21:10
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0222.mp3 2019-01-27 21:11
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0223.mp3 2019-01-27 21:12
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0224.mp3 2019-01-27 21:13
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0225.mp3 2019-01-27 21:14
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0226.mp3 2019-01-27 21:15
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0227.mp3 2019-01-27 21:17
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0228.mp3 2019-01-27 21:18
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0229.mp3 2019-01-27 21:18
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0230.mp3 2019-01-27 21:20
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0231.mp3 2019-01-27 21:22
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0232.mp3 2019-01-27 21:23
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0233.mp3 2019-01-27 21:23
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0234.mp3 2019-01-27 21:24
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0235.mp3 2019-01-27 21:25
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0236.mp3 2019-01-27 21:26
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0237.mp3 2019-01-27 21:27
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0238.mp3 2019-01-27 21:27
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0239.mp3 2019-01-27 21:29
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0240.mp3 2019-01-27 21:29
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0241.mp3 2019-01-27 21:31
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0242.mp3 2019-01-27 21:35
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0243.mp3 2019-01-27 21:36
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0244.mp3 2019-01-27 21:37
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0245.mp3 2019-01-27 21:38
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0246.mp3 2019-01-27 21:39
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0247.mp3 2019-01-27 21:41
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0248.mp3 2019-01-27 21:44
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0249.mp3 2019-01-27 21:46
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0250.mp3 2019-01-27 21:47
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0251.mp3 2019-01-27 21:48
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0252.mp3 2019-01-27 21:49
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0253.mp3 2019-01-27 21:50
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0254.mp3 2019-01-27 21:54
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0255.mp3 2019-01-27 21:56
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0256.mp3 2019-01-27 21:57
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0257.mp3 2019-01-27 21:57
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0258.mp3 2019-01-27 21:59
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0259.mp3 2019-01-27 22:00
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0260.mp3 2019-01-27 22:02
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0261.mp3 2019-01-27 22:03
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0262.mp3 2019-01-27 22:03
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0263.mp3 2019-01-27 22:04
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0264.mp3 2019-01-27 22:05
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0265.mp3 2019-01-27 22:05
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0266.mp3 2019-01-27 22:06
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0267.mp3 2019-01-27 22:11
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0268.mp3 2019-01-27 22:14
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0269.mp3 2019-01-27 22:17
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0270.mp3 2019-01-27 22:17
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0271.mp3 2019-01-27 22:18
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0272.mp3 2019-01-27 22:18
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0273.mp3 2019-01-27 22:20
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0274.mp3 2019-01-27 22:22
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0275.mp3 2019-01-27 22:23
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0276.mp3 2019-01-27 22:25
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0277.mp3 2019-01-27 22:26
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0278.mp3 2019-01-27 22:27
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0279.mp3 2019-01-27 22:28
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0280.mp3 2019-01-27 22:29
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0281.mp3 2019-01-27 22:30
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0282.mp3 2019-01-27 22:31
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0283.mp3 2019-01-27 22:32
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0284.mp3 2019-01-27 22:33
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0285.mp3 2019-01-27 22:34
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0286.mp3 2019-01-27 22:35
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0287.mp3 2019-01-27 22:36
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0288.mp3 2019-01-27 22:37
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0289.mp3 2019-01-27 22:37
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0290.mp3 2019-01-27 22:40
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0291.mp3 2019-01-27 22:41
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0292.mp3 2019-01-27 22:41
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0293.mp3 2019-01-27 22:44
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0294.mp3 2019-01-27 22:45
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0295.mp3 2019-01-27 22:46
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0296.mp3 2019-01-27 22:47
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0297.mp3 2019-01-27 22:47
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0298.mp3 2019-01-27 22:51
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0299.mp3 2019-01-27 22:53
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0300.mp3 2019-01-27 22:54
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0301.mp3 2019-01-27 22:55
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0302.mp3 2019-01-27 22:57
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0303.mp3 2019-01-27 22:57
[Total: 2    Average: 3/5]

Related posts

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

TiKay

Bạo Sủng Cuồng Thê: Thần Y Ngũ Tiểu Thư

TiKay

Kiếm Động Cửu Thiên

TiKay

Leave a Reply