Ngôn Tình

Đem Hạt Giống Tình Yêu Cắm Vào Máu

Trong dự định của cô thì cô tính  dùng cả cuộc đời này đi ươm mầm bông hoa tình yêu của mình.

Cô vẫn nghĩ, chỉ cần cô sẵn sàng trả giá, miễn là cô cố gắng, miễn là cô chăm sóc che chở anh, như vậy thì một ngày nào đó, anh sẽ cảm nhận được tình cảm của cô.

Như vậy bông hoa tình yêu sẽ không bị héo rũ. Nhưng mà không được như cô mong muốn, ánh mắt của anh đã bị một cô gái khác đoạt lấy.

Mang theo thương tâm cùng không cam lòng, cô rời đi.

Cuối cùng, chỉ có mất đi mới cảm thấy quý báu, ôm trên người là nước mắt cô, anh hối hận cực kỳ, hóa ra hoa tình yêu của anh đã sớm nở. Hi vọng tất cả mọi thứ đều chưa quá muộn!

Convert: ngocquynh520 (ddlqd)

Chuyển ngữ: rainyvi

Nguồn: rainbow197


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Tiêu Nghiên
 •  Chương: /68
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0001.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0002.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0003.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0004.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0005.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0006.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0007.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0008.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0009.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0010.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0011.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0012.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0013.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0014.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0015.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0016.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0017.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0018.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0019.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0020.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0021.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0022.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0023.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0024.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0025.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0026.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0027.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0028.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0029.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0030.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0031.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0032.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0033.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0034.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0035.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0036.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0037.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0038.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0039.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0040.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0041.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0042.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0043.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0044.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0045.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0046.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0047.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0048.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0049.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0050.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0051.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0052.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0053.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0054.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0055.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0056.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0057.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0058.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0059.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0060.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0061.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0062.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0063.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0064.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0065.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0066.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0067.mp3
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0068.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Chiêu Diêu

TiKay

ARCHIMEDES THÂN YÊU

THUYS♥️

Kiều Sủng Tiểu Phúc Thê

THUYS♥️

Leave a Reply