Kiếm Hiệp Lịch Sử

Độc Cô Chiến Thần

Trên đời phàm là động vật có suy nghĩ thường thường rất hiếu chiến.

Đặc biệt là loài người chúng ta, hầu như tất cả sử sách của loài người đều có thể nói là ghi chép về chiến tranh.

Thế giới động vật phát động chiến tranh vì giành giật thức ăn, tranh đoạt đực cái, tranh địa vị, giành địa bàn, nhìn không vừa mắt, v.v… những lý do này rất trực tiếp.

Còn loài người tự xưng là sinh vật có trí khôn, mặc dù lý do chiến tranh cũng giống như động vật, nhưng cách nói lại rất hoa lệ, rất dễ nghe, che dấu mục đích phát động chiến tranh cũng giống như động vật của mình…

Bất kể loài người dùng lý do gì, chiến tranh vẫn cứ kéo dài như vậy, mặc dù có lúc từng có hòa bình, nhưng tương lai rồi vẫn có chiến tranh.

Chiến tranh cứ như vậy mà lúc ngưng lúc tiếp diễn kéo dài từ xa xưa tới nay, đã tạo nên rất nhiều nhà quân sự, các anh hùng hào kiệt từ trong chiến tranh, từ trong quần chúng.


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Huyền Vũ
 •  Chương: /353
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • doc-co-chien-than-chuong-0001.mp3 2018-02-09 21:09
 • doc-co-chien-than-chuong-0002.mp3 2018-02-09 21:09
 • doc-co-chien-than-chuong-0003.mp3 2018-02-09 21:10
 • doc-co-chien-than-chuong-0004.mp3 2018-02-09 21:10
 • doc-co-chien-than-chuong-0005.mp3 2018-02-09 21:10
 • doc-co-chien-than-chuong-0006.mp3 2018-02-09 21:10
 • doc-co-chien-than-chuong-0007.mp3 2018-02-09 21:10
 • doc-co-chien-than-chuong-0008.mp3 2018-02-09 21:11
 • doc-co-chien-than-chuong-0009.mp3 2018-02-09 21:11
 • doc-co-chien-than-chuong-0010.mp3 2018-02-09 21:11
 • doc-co-chien-than-chuong-0011.mp3 2018-02-09 21:11
 • doc-co-chien-than-chuong-0012.mp3 2018-02-09 21:12
 • doc-co-chien-than-chuong-0013.mp3 2018-02-09 21:12
 • doc-co-chien-than-chuong-0014.mp3 2018-02-09 21:12
 • doc-co-chien-than-chuong-0015.mp3 2018-02-09 21:13
 • doc-co-chien-than-chuong-0016.mp3 2018-02-09 21:13
 • doc-co-chien-than-chuong-0017.mp3 2018-02-09 21:13
 • doc-co-chien-than-chuong-0018.mp3 2018-02-09 21:13
 • doc-co-chien-than-chuong-0019.mp3 2018-02-09 21:14
 • doc-co-chien-than-chuong-0020.mp3 2018-02-09 21:14
 • doc-co-chien-than-chuong-0021.mp3 2018-02-09 21:14
 • doc-co-chien-than-chuong-0022.mp3 2018-02-09 21:15
 • doc-co-chien-than-chuong-0023.mp3 2018-02-09 21:15
 • doc-co-chien-than-chuong-0024.mp3 2018-02-09 21:15
 • doc-co-chien-than-chuong-0025.mp3 2018-02-09 21:16
 • doc-co-chien-than-chuong-0026.mp3 2018-02-09 21:16
 • doc-co-chien-than-chuong-0027.mp3 2018-02-09 21:16
 • doc-co-chien-than-chuong-0028.mp3 2018-02-09 21:17
 • doc-co-chien-than-chuong-0029.mp3 2018-02-09 21:17
 • doc-co-chien-than-chuong-0030.mp3 2018-02-09 21:17
 • doc-co-chien-than-chuong-0031.mp3 2018-02-09 21:17
 • doc-co-chien-than-chuong-0032.mp3 2018-02-09 21:18
 • doc-co-chien-than-chuong-0033.mp3 2018-02-09 21:18
 • doc-co-chien-than-chuong-0034.mp3 2018-02-09 21:18
 • doc-co-chien-than-chuong-0035.mp3 2018-02-09 21:19
 • doc-co-chien-than-chuong-0036.mp3 2018-02-09 21:19
 • doc-co-chien-than-chuong-0037.mp3 2018-02-09 21:19
 • doc-co-chien-than-chuong-0038.mp3 2018-02-09 21:19
 • doc-co-chien-than-chuong-0039.mp3 2018-02-09 21:19
 • doc-co-chien-than-chuong-0040.mp3 2018-02-09 21:20
 • doc-co-chien-than-chuong-0041.mp3 2018-02-09 21:20
 • doc-co-chien-than-chuong-0042.mp3 2018-02-09 21:21
 • doc-co-chien-than-chuong-0043.mp3 2018-02-09 21:21
 • doc-co-chien-than-chuong-0044.mp3 2018-02-09 21:21
 • doc-co-chien-than-chuong-0045.mp3 2018-02-09 21:22
 • doc-co-chien-than-chuong-0046.mp3 2018-02-09 21:22
 • doc-co-chien-than-chuong-0047.mp3 2018-02-09 21:22
 • doc-co-chien-than-chuong-0048.mp3 2018-02-09 21:22
 • doc-co-chien-than-chuong-0049.mp3 2018-02-09 21:23
 • doc-co-chien-than-chuong-0050.mp3 2018-02-09 21:23
 • doc-co-chien-than-chuong-0051.mp3 2018-02-09 21:23
 • doc-co-chien-than-chuong-0052.mp3 2018-02-09 21:23
 • doc-co-chien-than-chuong-0053.mp3 2018-02-09 21:23
 • doc-co-chien-than-chuong-0054.mp3 2018-02-09 21:24
 • doc-co-chien-than-chuong-0055.mp3 2018-02-09 21:24
 • doc-co-chien-than-chuong-0056.mp3 2018-02-09 21:24
 • doc-co-chien-than-chuong-0057.mp3 2018-02-09 21:24
 • doc-co-chien-than-chuong-0058.mp3 2018-02-09 21:25
 • doc-co-chien-than-chuong-0059.mp3 2018-02-09 21:25
 • doc-co-chien-than-chuong-0060.mp3 2018-02-09 21:25
 • doc-co-chien-than-chuong-0061.mp3 2018-02-09 21:26
 • doc-co-chien-than-chuong-0062.mp3 2018-02-09 21:26
 • doc-co-chien-than-chuong-0063.mp3 2018-02-09 21:26
 • doc-co-chien-than-chuong-0064.mp3 2018-02-09 21:26
 • doc-co-chien-than-chuong-0065.mp3 2018-02-09 21:27
 • doc-co-chien-than-chuong-0066.mp3 2018-02-09 21:27
 • doc-co-chien-than-chuong-0067.mp3 2018-02-09 21:27
 • doc-co-chien-than-chuong-0068.mp3 2018-02-09 21:27
 • doc-co-chien-than-chuong-0069.mp3 2018-02-09 21:28
 • doc-co-chien-than-chuong-0070.mp3 2018-02-09 21:28
 • doc-co-chien-than-chuong-0071.mp3 2018-02-09 21:28
 • doc-co-chien-than-chuong-0072.mp3 2018-02-09 21:28
 • doc-co-chien-than-chuong-0073.mp3 2018-02-09 21:28
 • doc-co-chien-than-chuong-0074.mp3 2018-02-09 21:29
 • doc-co-chien-than-chuong-0075.mp3 2018-02-09 21:29
 • doc-co-chien-than-chuong-0076.mp3 2018-02-09 21:29
 • doc-co-chien-than-chuong-0077.mp3 2018-02-09 21:30
 • doc-co-chien-than-chuong-0078.mp3 2018-02-09 21:30
 • doc-co-chien-than-chuong-0079.mp3 2018-02-09 21:30
 • doc-co-chien-than-chuong-0080.mp3 2018-02-09 21:30
 • doc-co-chien-than-chuong-0081.mp3 2018-02-09 21:30
 • doc-co-chien-than-chuong-0082.mp3 2018-02-09 21:30
 • doc-co-chien-than-chuong-0083.mp3 2018-02-09 21:31
 • doc-co-chien-than-chuong-0084.mp3 2018-02-09 21:31
 • doc-co-chien-than-chuong-0085.mp3 2018-02-09 21:31
 • doc-co-chien-than-chuong-0086.mp3 2018-02-09 21:31
 • doc-co-chien-than-chuong-0087.mp3 2018-02-09 21:31
 • doc-co-chien-than-chuong-0088.mp3 2018-02-09 21:31
 • doc-co-chien-than-chuong-0089.mp3 2018-02-09 21:32
 • doc-co-chien-than-chuong-0090.mp3 2018-02-09 21:32
 • doc-co-chien-than-chuong-0091.mp3 2018-02-09 21:32
 • doc-co-chien-than-chuong-0092.mp3 2018-02-09 21:32
 • doc-co-chien-than-chuong-0093.mp3 2018-02-09 21:32
 • doc-co-chien-than-chuong-0094.mp3 2018-02-09 21:32
 • doc-co-chien-than-chuong-0095.mp3 2018-02-09 21:33
 • doc-co-chien-than-chuong-0096.mp3 2018-02-09 21:33
 • doc-co-chien-than-chuong-0097.mp3 2018-02-09 21:33
 • doc-co-chien-than-chuong-0098.mp3 2018-02-09 21:33
 • doc-co-chien-than-chuong-0099.mp3 2018-02-09 21:33
 • doc-co-chien-than-chuong-0100.mp3 2018-02-09 21:34
 • doc-co-chien-than-chuong-0101.mp3 2018-02-09 21:34
 • doc-co-chien-than-chuong-0102.mp3 2018-02-09 21:34
 • doc-co-chien-than-chuong-0103.mp3 2018-02-09 21:34
 • doc-co-chien-than-chuong-0104.mp3 2018-02-09 21:35
 • doc-co-chien-than-chuong-0105.mp3 2018-02-09 21:35
 • doc-co-chien-than-chuong-0106.mp3 2018-02-09 21:35
 • doc-co-chien-than-chuong-0107.mp3 2018-02-09 21:36
 • doc-co-chien-than-chuong-0108.mp3 2018-02-09 21:36
 • doc-co-chien-than-chuong-0109.mp3 2018-02-09 21:36
 • doc-co-chien-than-chuong-0110.mp3 2018-02-09 21:37
 • doc-co-chien-than-chuong-0111.mp3 2018-02-09 21:37
 • doc-co-chien-than-chuong-0112.mp3 2018-02-09 21:37
 • doc-co-chien-than-chuong-0113.mp3 2018-02-09 21:37
 • doc-co-chien-than-chuong-0114.mp3 2018-02-09 21:38
 • doc-co-chien-than-chuong-0115.mp3 2018-02-09 21:38
 • doc-co-chien-than-chuong-0116.mp3 2018-02-09 21:38
 • doc-co-chien-than-chuong-0117.mp3 2018-02-09 21:39
 • doc-co-chien-than-chuong-0118.mp3 2018-02-09 21:39
 • doc-co-chien-than-chuong-0119.mp3 2018-02-09 21:39
 • doc-co-chien-than-chuong-0120.mp3 2018-02-09 21:39
 • doc-co-chien-than-chuong-0121.mp3 2018-02-09 21:39
 • doc-co-chien-than-chuong-0122.mp3 2018-02-09 21:40
 • doc-co-chien-than-chuong-0123.mp3 2018-02-09 21:40
 • doc-co-chien-than-chuong-0124.mp3 2018-02-09 21:40
 • doc-co-chien-than-chuong-0125.mp3 2018-02-09 21:40
 • doc-co-chien-than-chuong-0126.mp3 2018-02-09 21:41
 • doc-co-chien-than-chuong-0127.mp3 2018-02-09 21:41
 • doc-co-chien-than-chuong-0128.mp3 2018-02-09 21:41
 • doc-co-chien-than-chuong-0129.mp3 2018-02-09 21:41
 • doc-co-chien-than-chuong-0130.mp3 2018-02-09 21:41
 • doc-co-chien-than-chuong-0131.mp3 2018-02-09 21:41
 • doc-co-chien-than-chuong-0132.mp3 2018-02-09 21:42
 • doc-co-chien-than-chuong-0133.mp3 2018-02-09 21:42
 • doc-co-chien-than-chuong-0134.mp3 2018-02-09 21:42
 • doc-co-chien-than-chuong-0135.mp3 2018-02-09 21:42
 • doc-co-chien-than-chuong-0136.mp3 2018-02-09 21:43
 • doc-co-chien-than-chuong-0137.mp3 2018-02-09 21:43
 • doc-co-chien-than-chuong-0138.mp3 2018-02-09 21:43
 • doc-co-chien-than-chuong-0139.mp3 2018-02-09 21:43
 • doc-co-chien-than-chuong-0140.mp3 2018-02-09 21:44
 • doc-co-chien-than-chuong-0141.mp3 2018-02-09 21:44
 • doc-co-chien-than-chuong-0142.mp3 2018-02-09 21:44
 • doc-co-chien-than-chuong-0143.mp3 2018-02-09 21:44
 • doc-co-chien-than-chuong-0144.mp3 2018-02-09 21:44
 • doc-co-chien-than-chuong-0145.mp3 2018-02-09 21:45
 • doc-co-chien-than-chuong-0146.mp3 2018-02-09 21:45
 • doc-co-chien-than-chuong-0147.mp3 2018-02-09 21:45
 • doc-co-chien-than-chuong-0148.mp3 2018-02-09 21:45
 • doc-co-chien-than-chuong-0149.mp3 2018-02-09 21:46
 • doc-co-chien-than-chuong-0150.mp3 2018-02-09 21:46
 • doc-co-chien-than-chuong-0151.mp3 2018-02-09 21:46
 • doc-co-chien-than-chuong-0152.mp3 2018-02-09 21:47
 • doc-co-chien-than-chuong-0153.mp3 2018-02-09 21:47
 • doc-co-chien-than-chuong-0154.mp3 2018-02-09 21:47
 • doc-co-chien-than-chuong-0155.mp3 2018-02-09 21:48
 • doc-co-chien-than-chuong-0156.mp3 2018-02-09 21:48
 • doc-co-chien-than-chuong-0157.mp3 2018-02-09 21:48
 • doc-co-chien-than-chuong-0158.mp3 2018-02-09 21:48
 • doc-co-chien-than-chuong-0159.mp3 2018-02-09 21:49
 • doc-co-chien-than-chuong-0160.mp3 2018-02-09 21:49
 • doc-co-chien-than-chuong-0161.mp3 2018-02-09 21:49
 • doc-co-chien-than-chuong-0162.mp3 2018-02-09 21:50
 • doc-co-chien-than-chuong-0163.mp3 2018-02-09 21:50
 • doc-co-chien-than-chuong-0164.mp3 2018-02-09 21:50
 • doc-co-chien-than-chuong-0165.mp3 2018-02-09 21:51
 • doc-co-chien-than-chuong-0166.mp3 2018-02-09 21:51
 • doc-co-chien-than-chuong-0167.mp3 2018-02-09 21:51
 • doc-co-chien-than-chuong-0168.mp3 2018-02-09 21:52
 • doc-co-chien-than-chuong-0169.mp3 2018-02-09 21:52
 • doc-co-chien-than-chuong-0170.mp3 2018-02-09 21:52
 • doc-co-chien-than-chuong-0171.mp3 2018-02-09 21:52
 • doc-co-chien-than-chuong-0172.mp3 2018-02-09 21:52
 • doc-co-chien-than-chuong-0173.mp3 2018-02-09 21:53
 • doc-co-chien-than-chuong-0174.mp3 2018-02-09 21:53
 • doc-co-chien-than-chuong-0175.mp3 2018-02-09 21:53
 • doc-co-chien-than-chuong-0176.mp3 2018-02-09 21:54
 • doc-co-chien-than-chuong-0177.mp3 2018-02-09 21:54
 • doc-co-chien-than-chuong-0178.mp3 2018-02-09 21:54
 • doc-co-chien-than-chuong-0179.mp3 2018-02-09 21:55
 • doc-co-chien-than-chuong-0180.mp3 2018-02-09 21:55
 • doc-co-chien-than-chuong-0181.mp3 2018-02-09 21:55
 • doc-co-chien-than-chuong-0182.mp3 2018-02-09 21:56
 • doc-co-chien-than-chuong-0183.mp3 2018-02-09 21:56
 • doc-co-chien-than-chuong-0184.mp3 2018-02-09 21:56
 • doc-co-chien-than-chuong-0185.mp3 2018-02-09 21:57
 • doc-co-chien-than-chuong-0186.mp3 2018-02-09 21:57
 • doc-co-chien-than-chuong-0187.mp3 2018-02-09 21:57
 • doc-co-chien-than-chuong-0188.mp3 2018-02-09 21:57
 • doc-co-chien-than-chuong-0189.mp3 2018-02-09 21:58
 • doc-co-chien-than-chuong-0190.mp3 2018-02-09 21:58
 • doc-co-chien-than-chuong-0191.mp3 2018-02-09 21:58
 • doc-co-chien-than-chuong-0192.mp3 2018-02-09 21:59
 • doc-co-chien-than-chuong-0193.mp3 2018-02-09 21:59
 • doc-co-chien-than-chuong-0194.mp3 2018-02-09 21:59
 • doc-co-chien-than-chuong-0195.mp3 2018-02-09 21:59
 • doc-co-chien-than-chuong-0196.mp3 2018-02-09 22:00
 • doc-co-chien-than-chuong-0197.mp3 2018-02-09 22:00
 • doc-co-chien-than-chuong-0198.mp3 2018-02-09 22:00
 • doc-co-chien-than-chuong-0199.mp3 2018-02-09 22:01
 • doc-co-chien-than-chuong-0200.mp3 2018-02-09 22:01
 • doc-co-chien-than-chuong-0201.mp3 2018-02-09 22:01
 • doc-co-chien-than-chuong-0202.mp3 2018-02-09 22:02
 • doc-co-chien-than-chuong-0203.mp3 2018-02-09 22:02
 • doc-co-chien-than-chuong-0204.mp3 2018-02-09 22:02
 • doc-co-chien-than-chuong-0205.mp3 2018-02-09 22:03
 • doc-co-chien-than-chuong-0206.mp3 2018-02-09 22:03
 • doc-co-chien-than-chuong-0207.mp3 2018-02-09 22:03
 • doc-co-chien-than-chuong-0208.mp3 2018-02-09 22:04
 • doc-co-chien-than-chuong-0209.mp3 2018-02-09 22:04
 • doc-co-chien-than-chuong-0210.mp3 2018-02-09 22:04
 • doc-co-chien-than-chuong-0211.mp3 2018-02-09 22:05
 • doc-co-chien-than-chuong-0212.mp3 2018-02-09 22:05
 • doc-co-chien-than-chuong-0213.mp3 2018-02-09 22:05
 • doc-co-chien-than-chuong-0214.mp3 2018-02-09 22:05
 • doc-co-chien-than-chuong-0215.mp3 2018-02-09 22:06
 • doc-co-chien-than-chuong-0216.mp3 2018-02-09 22:06
 • doc-co-chien-than-chuong-0217.mp3 2018-02-09 22:06
 • doc-co-chien-than-chuong-0218.mp3 2018-02-09 22:07
 • doc-co-chien-than-chuong-0219.mp3 2018-02-09 22:07
 • doc-co-chien-than-chuong-0220.mp3 2018-02-09 22:07
 • doc-co-chien-than-chuong-0221.mp3 2018-02-09 22:07
 • doc-co-chien-than-chuong-0222.mp3 2018-02-09 22:08
 • doc-co-chien-than-chuong-0223.mp3 2018-02-09 22:08
 • doc-co-chien-than-chuong-0224.mp3 2018-02-09 22:08
 • doc-co-chien-than-chuong-0225.mp3 2018-02-09 22:09
 • doc-co-chien-than-chuong-0226.mp3 2018-02-09 22:09
 • doc-co-chien-than-chuong-0227.mp3 2018-02-09 22:09
 • doc-co-chien-than-chuong-0228.mp3 2018-02-09 22:09
 • doc-co-chien-than-chuong-0229.mp3 2018-02-09 22:10
 • doc-co-chien-than-chuong-0230.mp3 2018-02-09 22:10
 • doc-co-chien-than-chuong-0231.mp3 2018-02-09 22:10
 • doc-co-chien-than-chuong-0232.mp3 2018-02-09 22:11
 • doc-co-chien-than-chuong-0233.mp3 2018-02-09 22:11
 • doc-co-chien-than-chuong-0234.mp3 2018-02-09 22:11
 • doc-co-chien-than-chuong-0235.mp3 2018-02-09 22:12
 • doc-co-chien-than-chuong-0236.mp3 2018-02-09 22:12
 • doc-co-chien-than-chuong-0237.mp3 2018-02-09 22:12
 • doc-co-chien-than-chuong-0238.mp3 2018-02-09 22:12
 • doc-co-chien-than-chuong-0239.mp3 2018-02-09 22:13
 • doc-co-chien-than-chuong-0240.mp3 2018-02-09 22:13
 • doc-co-chien-than-chuong-0241.mp3 2018-02-09 22:13
 • doc-co-chien-than-chuong-0242.mp3 2018-02-09 22:13
 • doc-co-chien-than-chuong-0243.mp3 2018-02-09 22:14
 • doc-co-chien-than-chuong-0244.mp3 2018-02-09 22:14
 • doc-co-chien-than-chuong-0245.mp3 2018-02-09 22:14
 • doc-co-chien-than-chuong-0246.mp3 2018-02-09 22:15
 • doc-co-chien-than-chuong-0247.mp3 2018-02-09 22:15
 • doc-co-chien-than-chuong-0248.mp3 2018-02-09 22:15
 • doc-co-chien-than-chuong-0249.mp3 2018-02-09 22:16
 • doc-co-chien-than-chuong-0250.mp3 2018-02-09 22:16
 • doc-co-chien-than-chuong-0251.mp3 2018-02-09 22:16
 • doc-co-chien-than-chuong-0252.mp3 2018-02-09 22:16
 • doc-co-chien-than-chuong-0253.mp3 2018-02-09 22:17
 • doc-co-chien-than-chuong-0254.mp3 2018-02-09 22:17
 • doc-co-chien-than-chuong-0255.mp3 2018-02-09 22:17
 • doc-co-chien-than-chuong-0256.mp3 2018-02-09 22:18
 • doc-co-chien-than-chuong-0257.mp3 2018-02-09 22:18
 • doc-co-chien-than-chuong-0258.mp3 2018-02-09 22:18
 • doc-co-chien-than-chuong-0259.mp3 2018-02-09 22:18
 • doc-co-chien-than-chuong-0260.mp3 2018-02-09 22:19
 • doc-co-chien-than-chuong-0261.mp3 2018-02-09 22:19
 • doc-co-chien-than-chuong-0262.mp3 2018-02-09 22:19
 • doc-co-chien-than-chuong-0263.mp3 2018-02-09 22:19
 • doc-co-chien-than-chuong-0264.mp3 2018-02-09 22:20
 • doc-co-chien-than-chuong-0265.mp3 2018-02-09 22:20
 • doc-co-chien-than-chuong-0266.mp3 2018-02-09 22:20
 • doc-co-chien-than-chuong-0267.mp3 2018-02-09 22:20
 • doc-co-chien-than-chuong-0268.mp3 2018-02-09 22:20
 • doc-co-chien-than-chuong-0269.mp3 2018-02-09 22:20
 • doc-co-chien-than-chuong-0270.mp3 2018-02-09 22:21
 • doc-co-chien-than-chuong-0271.mp3 2018-02-09 22:21
 • doc-co-chien-than-chuong-0272.mp3 2018-02-09 22:21
 • doc-co-chien-than-chuong-0273.mp3 2018-02-09 22:21
 • doc-co-chien-than-chuong-0274.mp3 2018-02-09 22:21
 • doc-co-chien-than-chuong-0275.mp3 2018-02-09 22:21
 • doc-co-chien-than-chuong-0276.mp3 2018-02-09 22:22
 • doc-co-chien-than-chuong-0277.mp3 2018-02-09 22:22
 • doc-co-chien-than-chuong-0278.mp3 2018-02-09 22:22
 • doc-co-chien-than-chuong-0279.mp3 2018-02-09 22:22
 • doc-co-chien-than-chuong-0280.mp3 2018-02-09 22:22
 • doc-co-chien-than-chuong-0281.mp3 2018-02-09 22:23
 • doc-co-chien-than-chuong-0282.mp3 2018-02-09 22:23
 • doc-co-chien-than-chuong-0283.mp3 2018-02-09 22:23
 • doc-co-chien-than-chuong-0284.mp3 2018-02-09 22:23
 • doc-co-chien-than-chuong-0285.mp3 2018-02-09 22:23
 • doc-co-chien-than-chuong-0286.mp3 2018-02-09 22:23
 • doc-co-chien-than-chuong-0287.mp3 2018-02-09 22:23
 • doc-co-chien-than-chuong-0288.mp3 2018-02-09 22:24
 • doc-co-chien-than-chuong-0289.mp3 2018-02-09 22:24
 • doc-co-chien-than-chuong-0290.mp3 2018-02-09 22:24
 • doc-co-chien-than-chuong-0291.mp3 2018-02-09 22:24
 • doc-co-chien-than-chuong-0292.mp3 2018-02-09 22:24
 • doc-co-chien-than-chuong-0293.mp3 2018-02-09 22:24
 • doc-co-chien-than-chuong-0294.mp3 2018-02-09 22:25
 • doc-co-chien-than-chuong-0295.mp3 2018-02-09 22:25
 • doc-co-chien-than-chuong-0296.mp3 2018-02-09 22:25
 • doc-co-chien-than-chuong-0297.mp3 2018-02-09 22:25
 • doc-co-chien-than-chuong-0298.mp3 2018-02-09 22:25
 • doc-co-chien-than-chuong-0299.mp3 2018-02-09 22:26
 • doc-co-chien-than-chuong-0300.mp3 2018-02-09 22:26
 • doc-co-chien-than-chuong-0301.mp3 2018-02-09 22:26
 • doc-co-chien-than-chuong-0302.mp3 2018-02-09 22:26
 • doc-co-chien-than-chuong-0303.mp3 2018-02-09 22:26
 • doc-co-chien-than-chuong-0304.mp3 2018-02-09 22:26
 • doc-co-chien-than-chuong-0305.mp3 2018-02-09 22:26
 • doc-co-chien-than-chuong-0306.mp3 2018-02-09 22:27
 • doc-co-chien-than-chuong-0307.mp3 2018-02-09 22:27
 • doc-co-chien-than-chuong-0308.mp3 2018-02-09 22:27
 • doc-co-chien-than-chuong-0309.mp3 2018-02-09 22:27
 • doc-co-chien-than-chuong-0310.mp3 2018-02-09 22:27
 • doc-co-chien-than-chuong-0311.mp3 2018-02-09 22:27
 • doc-co-chien-than-chuong-0312.mp3 2018-02-09 22:28
 • doc-co-chien-than-chuong-0313.mp3 2018-02-09 22:28
 • doc-co-chien-than-chuong-0314.mp3 2018-02-09 22:28
 • doc-co-chien-than-chuong-0315.mp3 2018-02-09 22:28
 • doc-co-chien-than-chuong-0316.mp3 2018-02-09 22:28
 • doc-co-chien-than-chuong-0317.mp3 2018-02-09 22:28
 • doc-co-chien-than-chuong-0318.mp3 2018-02-09 22:29
 • doc-co-chien-than-chuong-0319.mp3 2018-02-09 22:29
 • doc-co-chien-than-chuong-0320.mp3 2018-02-09 22:29
 • doc-co-chien-than-chuong-0321.mp3 2018-02-09 22:29
 • doc-co-chien-than-chuong-0322.mp3 2018-02-09 22:29
 • doc-co-chien-than-chuong-0323.mp3 2018-02-09 22:30
 • doc-co-chien-than-chuong-0324.mp3 2018-02-09 22:30
 • doc-co-chien-than-chuong-0325.mp3 2018-02-09 22:30
 • doc-co-chien-than-chuong-0326.mp3 2018-02-09 22:30
 • doc-co-chien-than-chuong-0327.mp3 2018-02-09 22:30
 • doc-co-chien-than-chuong-0328.mp3 2018-02-09 22:30
 • doc-co-chien-than-chuong-0329.mp3 2018-02-09 22:31
 • doc-co-chien-than-chuong-0330.mp3 2018-02-09 22:31
 • doc-co-chien-than-chuong-0331.mp3 2018-02-09 22:31
 • doc-co-chien-than-chuong-0332.mp3 2018-02-09 22:31
 • doc-co-chien-than-chuong-0333.mp3 2018-02-09 22:32
 • doc-co-chien-than-chuong-0334.mp3 2018-02-09 22:32
 • doc-co-chien-than-chuong-0335.mp3 2018-02-09 22:32
 • doc-co-chien-than-chuong-0336.mp3 2018-02-09 22:32
 • doc-co-chien-than-chuong-0337.mp3 2018-02-09 22:32
 • doc-co-chien-than-chuong-0338.mp3 2018-02-09 22:32
 • doc-co-chien-than-chuong-0339.mp3 2018-02-09 22:33
 • doc-co-chien-than-chuong-0340.mp3 2018-02-09 22:33
 • doc-co-chien-than-chuong-0341.mp3 2018-02-09 22:33
 • doc-co-chien-than-chuong-0342.mp3 2018-02-09 22:33
 • doc-co-chien-than-chuong-0343.mp3 2018-02-09 22:33
 • doc-co-chien-than-chuong-0344.mp3 2018-02-09 22:34
 • doc-co-chien-than-chuong-0345.mp3 2018-02-09 22:34
 • doc-co-chien-than-chuong-0346.mp3 2018-02-09 22:34
 • doc-co-chien-than-chuong-0347.mp3 2018-02-09 22:34
 • doc-co-chien-than-chuong-0348.mp3 2018-02-09 22:34
 • doc-co-chien-than-chuong-0349.mp3 2018-02-09 22:34
 • doc-co-chien-than-chuong-0350.mp3 2018-02-09 22:35
 • doc-co-chien-than-chuong-0351.mp3 2018-02-09 22:35
 • doc-co-chien-than-chuong-0352.mp3 2018-02-09 22:35
 • doc-co-chien-than-chuong-0353.mp3 2018-02-09 22:35
[Total: 1    Average: 2/5]

Related posts

Chân Tiên

TiKay

Đế Quốc Thiên Phong

TiKay

Thiếu Niên Ca Hành

TiKay

1 comment

Anonymous February 20, 2018 at 1:43 pm

1

Reply

Leave a Reply