Huyền Huyễn

Độc Tôn Tam Giới

Thiên Đế chi tử Giang Trần, chuyển sinh tại một cái bị người khi dễ chư hầu trên người thiếu niên, từ nay về sau đạp vào một đoạn đuổi giết các loại thiên tài nghịch tập chi lộ.

Tại Giang Trần trước mặt, ai cũng không có tư cách tự xưng thiên tài, bởi vì, không có có người nào thiên tài, có thể so sánh Thiên Đế chi tử càng hiểu thiên.

Thiên tài? Kẻ thuận ta thiên, kẻ nghịch ta cặn bã!

Nghe bản dịch tại đây


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lê Thiên
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Thiên Đế chi tử chuyển thế trùng sinh 1
 • #2: Thiên Đế chi tử chuyển thế trùng sinh 2
 • #3: Phụ thân bao che khuyết điểm bạn bè nghĩa khí 1
 • #4: Phụ thân bao che khuyết điểm bạn bè nghĩa khí 2
 • #5: Đưa mặt đến cửa hung hăng mà đánh
 • #6: Cái mặt này vẫn là chính ngươi đánh đi 1
 • #7: Cái mặt này vẫn là chính ngươi đánh đi 2
 • #8: Trị không hết ta chết cùng công chúa 1
 • #9: Trị không hết ta chết cùng công chúa 2
 • #10: Quản gia Giang Chính buồn rầu 1
 • #11: Quản gia Giang Chính buồn rầu 2
 • #12: Giang Chính phát uy! Hãnh diện 1
 • #13: Giang Chính phát uy! Hãnh diện 2
 • #14: Khiếp sợ Dược Sư Điện
 • #15: Thật sự phát tài 1
 • #16: Thật sự phát tài 2
 • #17: Đột phá, bốn mạch chân khí 1
 • #18: Đột phá, bốn mạch chân khí 2
 • #19: Mua dược tạo phong ba 1
 • #20: Mua dược tạo phong ba 2
 • #21: Thiên tài mỹ nữ? Giang Trần bỏ qua 1
 • #22: Thiên tài mỹ nữ? Giang Trần bỏ qua 2
 • #23: Giang Trần ta so với các ngươi càng mang thù
 • #24: Lần thứ hai vẽ mặt 1
 • #25: Lần thứ hai vẽ mặt 2
 • #26: Ba hạng khảo hạch trụ cột 1
 • #27: Ba hạng khảo hạch trụ cột 2
 • #28: Tiến cung hội chẩn
 • #29: Công chúa? Chiếu mắng không lầm! 1
 • #30: Công chúa? Chiếu mắng không lầm! 2
 • #31: Câu Ngọc công chúa tâm lý mâu thuẫn 1
 • #32: Câu Ngọc công chúa tâm lý mâu thuẫn 2
 • #33: Giang gia tiềm ẩn nguy cơ
 • #34: Yến hội là cái lừa bịp? Ta không sợ! 1
 • #35: Yến hội là cái lừa bịp? Ta không sợ! 2
 • #36: Long gia kiêu ngạo 1
 • #37: Long gia kiêu ngạo 2
 • #38: Ngươi rất ngưu bức? Một ngón tay chấn bay 1
 • #39: Ngươi rất ngưu bức? Một ngón tay chấn bay 2
 • #40: Câu Ngọc công chúa đề nghị
 • #41: Giang Trần ra tay tất cả kinh 1
 • #42: Giang Trần ra tay tất cả kinh 2
 • #43: Cảnh giới truyền thuyết 1
 • #44: Cảnh giới truyền thuyết 2
 • #45: Giang Phong bộc phát
 • #46: Thống mạ quyền quý 1
 • #47: Thống mạ quyền quý 2
 • #48: Thế cục Vương đô gợn sóng 1
 • #49: Thế cục Vương đô gợn sóng 2
 • #50: Khắp nơi thái độ biến hóa 1
 • #51: Khắp nơi thái độ biến hóa 2
 • #52: Lại hành hạ Yến Nhất Minh
 • #53: Trụ cột khảo hạch bắt đầu 1
 • #54: Trụ cột khảo hạch bắt đầu 2
 • #55: Biểu hiện kinh người, đổi mới kỷ lục
 • #56: Khảo hạch chấm dứt, huynh đệ thổ lộ tình cảm 1
 • #57: Khảo hạch chấm dứt, huynh đệ thổ lộ tình cảm 2
 • #58: Cửu tiếu thương hải quyết 1
 • #59: Cửu tiếu thương hải quyết 2
 • #60: Không tìm đường chết, sẽ không chết!
 • #61: Ngự tiền cáo trạng 1
 • #62: Ngự tiền cáo trạng 2
 • #63: Thế cục đại biến, chinh phục giám khảo 1
 • #64: Thế cục đại biến, chinh phục giám khảo 2
 • #65: Chân tướng rõ ràng, đầu người rơi xuống đất
 • #66: Chỉ điểm Câu Ngọc, trả nàng nhân tình 1
 • #67: Chỉ điểm Câu Ngọc, trả nàng nhân tình 2
 • #68: Phụ thân bị tập kích, phong ba tái khởi 1
 • #69: Phụ thân bị tập kích, phong ba tái khởi 2
 • #70: Dư luận xôn xao
 • #71: Giang Trần động sát cơ, trực chỉ Đan Vương Uyển 1
 • #72: Giang Trần động sát cơ, trực chỉ Đan Vương Uyển 2
 • #73: Ba loại đan dược 1
 • #74: Ba loại đan dược 2
 • #75: Xét nhà, tang vật tùy tiện chọn!
 • #76: Đao khí trùng thiên 1
 • #77: Đao khí trùng thiên 2
 • #78: Đan Vương Uyển đắc ý 1
 • #79: Đan Vương Uyển đắc ý 2
 • #80: Ngoài ý muốn thay nhau nổi lên
 • #81: Vẽ mặt thăng cấp 1
 • #82: Vẽ mặt thăng cấp 2
 • #83: Triệt để đánh bại 1
 • #84: Triệt để đánh bại 2
 • #85: Kiều Bạch Thạch bái sư
 • #86: Trọng vũ phi đao 1
 • #87: Trọng vũ phi đao 2
 • #88: Tuyên Bàn tử cầu cứu 1
 • #89: Tuyên Bàn tử cầu cứu 2
 • #90: Bàn tử nghịch tập
 • #91: Phi đao tuyệt kỹ 1
 • #92: Phi đao tuyệt kỹ 2
 • #93: Tiềm Long thi hội 1
 • #94: Tiềm Long thi hội 2
 • #95: Vẽ mặt
 • #96: Mục tiêu trực chỉ Nhất phẩm chư hầu 1
 • #97: Mục tiêu trực chỉ Nhất phẩm chư hầu 2
 • #98: Tinh Loan Cung thi đấu 1
 • #99: Tinh Loan Cung thi đấu 2
 • #100: Manh mối truy tung
 • #101: Xuân quang cùng sát ý 1
 • #102: Xuân quang cùng sát ý 2
 • #103: Tao ngộ chặn đánh 1
 • #104: Tao ngộ chặn đánh 2
 • #105: Sắc bén phản kích Long gia
 • #106: Ăn miếng trả miếng 1
 • #107: Ăn miếng trả miếng 2
 • #108: Nhiệm vụ thứ hai 1
 • #109: Nhiệm vụ thứ hai 2
 • #110: Chọn lựa đệ nhất thân vệ
 • #111: Trở về Giang Hãn Lĩnh 1
 • #112: Trở về Giang Hãn Lĩnh 2
 • #113: Khiêu khích Tiểu Hầu gia ? 1
 • #114: Khiêu khích Tiểu Hầu gia ? 2
 • #115: Cho ngươi tăng kiến thức
 • #116: Thái độ biến hóa 1
 • #117: Thái độ biến hóa 2
 • #118: Nô nức tấp nập báo danh 1
 • #119: Nô nức tấp nập báo danh 2
 • #120: Chấn nhiếp bộ lạc
 • #121: Cho thân vệ đại lễ 1
 • #122: Cho thân vệ đại lễ 2
 • #123: Truyền thừa trận pháp 1
 • #124: Truyền thừa trận pháp 2
 • #125: Việc lạ ở Linh Dược viên
 • #126: Ngươi chọn lựa hấn ta? 1
 • #127: Ngươi chọn lựa hấn ta? 2
 • #128: Cạo chết bọn hắn! 1
 • #129: Cạo chết bọn hắn! 2
 • #130: Danh tiếng áp đảo Tứ đại chư hầu
 • #131: Nhiệm vụ thứ ba 1
 • #132: Nhiệm vụ thứ ba 2
 • #133: Vô tận địa quật thí luyện 1
 • #134: Vô tận địa quật thí luyện 2
 • #135: Việc lạ liên tục
 • #136: Luật rừng trong Địa quật 1
 • #137: Luật rừng trong Địa quật 2
 • #138: Đột nhiên bị ám toán 1
 • #139: Đột nhiên bị ám toán 2
 • #140: Trong động sinh tử chém giết
 • #141: Đẩy vào tuyệt cảnh? 1
 • #142: Đẩy vào tuyệt cảnh? 2
 • #143: Nhập cấm địa 1
 • #144: Nhập cấm địa 2
 • #145: Cấm địa, Linh cấp hung thú
 • #146: Ngoài ý muốn giao dịch 1
 • #147: Ngoài ý muốn giao dịch 2
 • #148: Thôn phệ sát thủ Huyết Sát 1
 • #149: Thôn phệ sát thủ Huyết Sát 2
 • #150: Tuyên Bàn tử tao ngộ hiếm thấy
 • #151: Vây quanh Giang Hãn Hầu phủ 1
 • #152: Vây quanh Giang Hãn Hầu phủ 2
 • #153: Giang Trần, Thần Binh trời giáng! 1
 • #154: Giang Trần, Thần Binh trời giáng! 2
 • #155: Sát nhân chém đầu thị uy
 • #156: Long Đằng Hầu mất trật tự rồi 1
 • #157: Long Đằng Hầu mất trật tự rồi 2
 • #158: Kế sách ứng đối 1
 • #159: Kế sách ứng đối 2
 • #160: Ngọc kỳ quả
 • #161: Đông Phương Lộc, trả lại ngươi Chư Hầu Lệnh 1
 • #162: Đông Phương Lộc, trả lại ngươi Chư Hầu Lệnh 2
 • #163: Đông Phương nhất tộc vào tuyệt cảnh 1
 • #164: Đông Phương nhất tộc vào tuyệt cảnh 2
 • #165: Giang Trần ra tay
 • #166: Dược Sư Điện biến hóa 1
 • #167: Dược Sư Điện biến hóa 2
 • #168: Long Chiếu Phong, ta chờ ngươi đã lâu 1
 • #169: Long Chiếu Phong, ta chờ ngươi đã lâu 2
 • #170: Long gia, run rẩy a!
 • #171: Nghiền áp, nghiền áp 1
 • #172: Nghiền áp, nghiền áp 2
 • #173: Long gia vùng vẫy giãy chết 1
 • #174: Long gia vùng vẫy giãy chết 2
 • #175: Diệt Long Chiếu Phong, người tông môn tới
 • #176: Không ai bì nổi 1
 • #177: Không ai bì nổi 2
 • #178: Một đao cường thế 1
 • #179: Một đao cường thế 2
 • #180: Thương Linh giai cường giả 1
 • #181: Thương Linh giai cường giả 2
 • #182: Kiếm Điểu bố trí đại trận
 • #183: Chém giết Linh cảnh 1
 • #184: Chém giết Linh cảnh 2
 • #185: Dư Giới sợ hãi 1
 • #186: Dư Giới sợ hãi 2
 • #187: Tinh Hán sư huynh
 • #188: Giang Trần, ta bảo vệ rồi 1
 • #189: Giang Trần, ta bảo vệ rồi 2
 • #190: Thủy nguyệt đại sư 1
 • #191: Thủy nguyệt đại sư 2
 • #192: Cao tầng Dược Sư Điện đắc ý
 • #193: Nguy cơ sau lưng đắc ý 1
 • #194: Nguy cơ sau lưng đắc ý 2
 • #195: Tổ tôn hai người thần bí 1
 • #196: Tổ tôn hai người thần bí 2
 • #197: Giang Trần ngộ đạo
 • #198: Giang Trần xuất quan 1
 • #199: Giang Trần xuất quan 2
 • #200: Điều kiện đàm phán 1
 • #201: Điều kiện đàm phán 2
 • #202: Cường thế trấn áp mang đến tin tức ngoài ý muốn
 • #203: Nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng 1
 • #204: Nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng 2
 • #205: Tình cảm Câu Ngọc công chúa phức tạp 1
 • #206: Tình cảm Câu Ngọc công chúa phức tạp 2
 • #207: Ngươi về sau sẽ lấy Nhược Nhi sao?
 • #208: Địa bàn của ta ta làm chủ 1
 • #209: Địa bàn của ta ta làm chủ 2
 • #210: Khách đến thăm thần bí 1
 • #211: Khách đến thăm thần bí 2
 • #212: Vàng giấu trong cát
 • #213: Trêu đùa đại quân Hắc Nguyệt Quốc 1
 • #214: Trêu đùa đại quân Hắc Nguyệt Quốc 2
 • #215: Bắn chết đệ nhất tướng tinh
 • #216: Câu Ngọc quyết định kinh người 1
 • #217: Câu Ngọc quyết định kinh người 2
 • #218: Giang Trần ra tay hào phóng 1
 • #219: Giang Trần ra tay hào phóng 2
 • #220: Đệ tử Càn Lam Bắc Cung hung hăng càn quấy
 • #221: Muốn điệu thấp, thật sự rất khó 1
 • #222: Muốn điệu thấp, thật sự rất khó 2
 • #223: Đối kháng nửa bước Tiên cảnh 1
 • #224: Đối kháng nửa bước Tiên cảnh 2
 • #225: Nửa bước Tiên cảnh chịu thiệt
 • #226: Độc khiêng Tứ đại nửa bước Tiên cảnh 1
 • #227: Độc khiêng Tứ đại nửa bước Tiên cảnh 2
 • #228: Mấy cái Sỏa Điểu, các ngươi chậm rãi chơi
 • #229: Lưu sư huynh thiếu chút nữa bị chụp chết 1
 • #230: Lưu sư huynh thiếu chút nữa bị chụp chết 2
 • #231: Cơ hội Giang Trần trang bức tới 1
 • #232: Cơ hội Giang Trần trang bức tới 2
 • #233: Lão đầu giả ngu mại manh không tiết tháo
 • #234: Nan đề định cư vương đô mới 1
 • #235: Nan đề định cư vương đô mới 2
 • #236: Nguyện vọng tháp 1
 • #237: Nguyện vọng tháp 2
 • #238: Nguyện vọng quyển trục
 • #239: Vẽ mặt hay là bị đánh mặt? 1
 • #240: Vẽ mặt hay là bị đánh mặt? 2
 • #241: Phương thức vẽ mặt đơn giản thô bạo 1
 • #242: Phương thức vẽ mặt đơn giản thô bạo 2
 • #243: Chẳng những vẽ mặt, còn đánh người
 • #244: Chẳng những đánh người, còn sát nhân 1
 • #245: Chẳng những đánh người, còn sát nhân 2
 • #246: Sự tình náo lớn 1
 • #247: Sự tình náo lớn 2
 • #248: Ám sóng bắt đầu khởi động
 • #249: Đem ra sử dụng hai đại cự đầu 1
 • #250: Đem ra sử dụng hai đại cự đầu 2
 • #251: Thạch phó môn chủ rất tức giận 1
 • #252: Thạch phó môn chủ rất tức giận 2
 • #253: Luật Vô Kỵ xông đại họa
 • #254: Long Nha vệ rung động lắc lư 1
 • #255: Long Nha vệ rung động lắc lư 2
 • #256: Hết thảy đều cùng Giang Trần có quan hệ? 1
 • #257: Hết thảy đều cùng Giang Trần có quan hệ? 2
 • #258: Đại tổng quản lựa chọn
 • #259: Luật Vô Kỵ quỳ 1
 • #260: Luật Vô Kỵ quỳ 2
 • #261: Dương phó tổng quản khóc không ra nước mắt 1
 • #262: Dương phó tổng quản khóc không ra nước mắt 2
 • #263: Xảo trá Dương phó tổng quản
 • #264: Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu để cho người điên cuồng 1
 • #265: Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu để cho người điên cuồng 2
 • #266: Mấy gia sung sướng mấy gia buồn 1
 • #267: Mấy gia sung sướng mấy gia buồn 2
 • #268: Ngươi nói đúng, ta xác thực rất đắc ý
 • #269: Phí lão đầu cầu làm dược bộc 1
 • #270: Phí lão đầu cầu làm dược bộc 2
 • #271: Tẩy trần tố tâm đan 1
 • #272: Tẩy trần tố tâm đan 2
 • #273: Ngũ long khai thiên đan
 • #274: Chuyện cũ chua xót của Phí lão đầu 1
 • #275: Chuyện cũ chua xót của Phí lão đầu 2
 • #276: Ngộ đạo thoát Phàm nhập Linh 1
 • #277: Ngộ đạo thoát Phàm nhập Linh 2
 • #278: Hộ Quốc Linh Vương thọ yến
 • #279: Không thể buông tha, hết sức đỏ mắt 1
 • #280: Không thể buông tha, hết sức đỏ mắt 2
 • #281: Diệp lão gia tử khí tràng vô địch 1
 • #282: Diệp lão gia tử khí tràng vô địch 2
 • #283: Bỏ hết cả tiền vốn Đại vương tử
 • #284: Lọt vào bầy trào lễ vật 1
 • #285: Lọt vào bầy trào lễ vật 2
 • #286: Kết quả để cho Đan Phi chấn kinh cái cằm 1
 • #287: Kết quả để cho Đan Phi chấn kinh cái cằm 2
 • #288: Bài danh bảo vật làm toàn trường há hốc mồm 1
 • #289: Bài danh bảo vật làm toàn trường há hốc mồm 2
 • #290: Áp trục chi bảo mang đến oanh động
 • #291: Lão gia tử nan đề cùng đồng ý 1
 • #292: Lão gia tử nan đề cùng đồng ý 2
 • #293: Phượng giao ngũ dực thú 1
 • #294: Phượng giao ngũ dực thú 2
 • #295: Thiên tài tông môn hung hăng càn quấy bá đạo
 • #296: Giang Trần ra tay 1
 • #297: Giang Trần ra tay 2
 • #298: Biện pháp giải quyết trực tiếp nhất 1
 • #299: Biện pháp giải quyết trực tiếp nhất 2
 • #300: Lão gia tử khiếp sợ cùng hậu lễ
 • #301: Bái sư? Ta thật sự không có hứng thú 1
 • #302: Bái sư? Ta thật sự không có hứng thú 2
 • #303: Đan Phi tâm tình mất trật tự 1
 • #304: Đan Phi tâm tình mất trật tự 2
 • #305: Đan Phi tiểu thư bới đống rác 1
 • #306: Đan Phi tiểu thư bới đống rác 2
 • #307: Tiền đồ của đường đệ Giang Vũ
 • #308: Ngũ Long Khai Thiên Đan, cuối cùng nhập Tiên cảnh 1
 • #309: Ngũ Long Khai Thiên Đan, cuối cùng nhập Tiên cảnh 2
 • #310: Đại vương tử Diệp Đại cầu kiến? 1
 • #311: Đại vương tử Diệp Đại cầu kiến? 2
 • #312: Danh ngạch Mê Cảnh Thu Liệp
 • #313: Đệ tử tông môn kỳ quái 1
 • #314: Đệ tử tông môn kỳ quái 2
 • #315: Đan Phi mời
 • #316: Tính cách hay thay đổi Đan Phi 1
 • #317: Tính cách hay thay đổi Đan Phi 2
 • #318: Đường Long gây ra đại sự 1
 • #319: Đường Long gây ra đại sự 2
 • #320: Thật sự muốn ỷ thế hiếp người sao?
 • #321: Đường Long xoay người 1
 • #322: Đường Long xoay người 2
 • #323: Thành ý của Đan Phi 1
 • #324: Thành ý của Đan Phi 2
 • #325: Mê Cảnh Thu Liệp bắt đầu
 • #326: Tổ hợp hiếm thấy, sự tình hiếm thấy 1
 • #327: Tổ hợp hiếm thấy, sự tình hiếm thấy 2
 • #328: Muốn hợp tác, trước bàn chia của 1
 • #329: Muốn hợp tác, trước bàn chia của 2
 • #330: Đan Phi cũng điên cuồng
 • #331: Khá tốt có Giang Trần 1
 • #332: Khá tốt có Giang Trần 2
 • #333: Một hồi thắng lợi hiểm lại càng hiểm
 • #334: Giang Trần, ngươi giúp ta thoáng một phát được không nào? 1
 • #335: Giang Trần, ngươi giúp ta thoáng một phát được không nào? 2
 • #336: Trừng phạt Đan Phi
 • #337: Diệp Đại chuẩn bị thủ túc tương tàn 1
 • #338: Diệp Đại chuẩn bị thủ túc tương tàn 2
 • #339: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau
 • #340: Đại vương tử, chúng ta lại gặp mặt 1
 • #341: Đại vương tử, chúng ta lại gặp mặt 2
 • #342: Tiên cảnh nhất trọng? Một đao miểu sát! 1
 • #343: Tiên cảnh nhất trọng? Một đao miểu sát! 2
 • #344: Diệp Đại vui quá hóa buồn
 • #345: Thử Triều đến rồi 1
 • #346: Thử Triều đến rồi 2
 • #347: Bị Thử Triều vây quanh
 • #348: Giang Trần lưỡi phóng hoa sen 1
 • #349: Giang Trần lưỡi phóng hoa sen 2
 • #350: Phệ Kim Thử Vương thỏa hiệp 1
 • #351: Phệ Kim Thử Vương thỏa hiệp 2
 • #352: Diệp Kiều là thủ phạm phía sau màn
 • #353: Nhị vương tử, hưởng thụ thời gian cuối cùng a 1
 • #354: Nhị vương tử, hưởng thụ thời gian cuối cùng a 2
 • #355: Giang Trần còn có cách nghĩ
 • #356: Giang Trần còn có cách nghĩ
 • #357: Băng hỏa yêu liên 1
 • #358: Băng hỏa yêu liên 2
 • #359: Ngăn đường lui của nó, cướp đoạt bổn nguyên chi linh 1
 • #360: Ngăn đường lui của nó, cướp đoạt bổn nguyên chi linh 2
 • #361: Thắng lợi trở về
 • #362: Trưởng lão Bảo Thụ Tông áp bách 1
 • #363: Trưởng lão Bảo Thụ Tông áp bách 2
 • #364: Giang Phong truy cầu võ đạo
 • #365: Kiều Bạch Thạch cùng mẹ vợ tương lai mâu thuẫn 1
 • #366: Kiều Bạch Thạch cùng mẹ vợ tương lai mâu thuẫn 2
 • #367: Nguy cơ không hề có dấu hiệu 1
 • #368: Nguy cơ không hề có dấu hiệu 2
 • #369: Thủ phạm chính thức
 • #370: Phệ Kim Thử Vương lập công 1
 • #371: Phệ Kim Thử Vương lập công 2
 • #372: Kế hoạch phản kích
 • #373: Luật Vô Kỵ hăng hái 1
 • #374: Luật Vô Kỵ hăng hái 2
 • #375: Tiết Đồng mất tích 1
 • #376: Tiết Đồng mất tích 2
 • #377: Vùng vẫy giãy chết
 • #378: Trảm luật vô kỵ 1
 • #379: Trảm luật vô kỵ 2
 • #380: Thế cục đại chấn 1
 • #381: Thế cục đại chấn 2
 • #382: Chỗ dựa sau lưng Dương Chiêu
 • #383: Thế cục lại biến, Dương Chiêu phản công 1
 • #384: Thế cục lại biến, Dương Chiêu phản công 2
 • #385: Lao thẳng tới tổng bộ Long Nha vệ 1
 • #386: Lao thẳng tới tổng bộ Long Nha vệ 2
 • #387: Chương 387
 • #388: Ba mũi tên nổ đầu, đánh mặt Thiết trưởng lão 1
 • #389: Ba mũi tên nổ đầu, đánh mặt Thiết trưởng lão 2
 • #390: Thái độ của Diệp lão gia tử cường ngạnh 1
 • #391: Thái độ của Diệp lão gia tử cường ngạnh 2
 • #392: Dương Chiêu chết rồi?
 • #393: Phải cùng Giang Trần chữa trị quan hệ 1
 • #394: Phải cùng Giang Trần chữa trị quan hệ 2
 • #395: Phụ tử Thiết gia, bí mật 16 quốc 1
 • #396: Phụ tử Thiết gia, bí mật 16 quốc 2
 • #397: Phệ Kim Thử Vương mới nếm thử ngon ngọt
 • #398: Đột phá, Tiên cảnh nhị trọng! 1
 • #399: Đột phá, Tiên cảnh nhị trọng! 2
 • #400: Phí lão đầu biến hóa nhanh chóng 1
 • #401: Phí lão đầu biến hóa nhanh chóng 2
 • #402: Cầu hôn, hôn sự
 • #403: Đội ngũ cầu hôn dọa người 1
 • #404: Đội ngũ cầu hôn dọa người 2
 • #405: Giang Trần, là ân sư của ta
 • #406: Ninh cung chủ dao động
 • #407: Tranh chấp thăng cấp 1
 • #408: Tranh chấp thăng cấp 1
 • #409: Phí lão đầu vẽ mặt
 • #410: Hôn sự hết thảy đều kết thúc 1
 • #411: Hôn sự hết thảy đều kết thúc 2
 • #412: Kế hoạch tăng cường 1
 • #413: Kế hoạch tăng cường 2
 • #414: Thần bí tổ tôn lại hiện ra
 • #415: Thuấn lão âm thầm chú ý Giang Trần 1
 • #416: Thuấn lão âm thầm chú ý Giang Trần 2
 • #417: Câu Ngọc đã xảy ra chuyện ? 1
 • #418: Câu Ngọc đã xảy ra chuyện ? 2
 • #419: Tử Dương Tông cũng có phần?
 • #420: Tình cảnh nguy hiểm, Liệt Nhật thanh đồng 1
 • #421: Tình cảnh nguy hiểm, Liệt Nhật thanh đồng 2
 • #422: Thiên tài hai đại tông môn đối kháng 1
 • #423: Thiên tài hai đại tông môn đối kháng 2
 • #424: Yêu Liên sính uy
 • #425: Yêu Liên thôn phệ, bổ dưỡng phát triển 1
 • #426: Yêu Liên thôn phệ, bổ dưỡng phát triển 2
 • #427: Dọa phá mật đệ tử tông môn
 • #428: Phụ thân Giang Phong rời đi 1
 • #429: Phụ thân Giang Phong rời đi 2
 • #430: Yêu Viên sơ bộ thức tỉnh
 • #431: Đan Phi mang đến tin tức 1
 • #432: Đan Phi mang đến tin tức 2
 • #433: Bái phỏng Diệp lão gia tử 1
 • #434: Bái phỏng Diệp lão gia tử 2
 • #435: Tin đồn về Thượng Bát Vực
 • #436: Đại tuyển bạt, Viễn Cổ di cảnh 1
 • #437: Đại tuyển bạt, Viễn Cổ di cảnh 2
 • #438: Đan Phi rơi vào võng tình 1
 • #439: Đan Phi rơi vào võng tình 2
 • #440: Chấp Pháp Giả tông môn
 • #441: Bát Hoang Nhiếp Linh Trận lại hiện ra 1
 • #442: Bát Hoang Nhiếp Linh Trận lại hiện ra 2
 • #443: Đại chiến Địa Linh cảnh
 • #444: Bùn đủ hãm sâu tử đệ tông môn 1
 • #445: Bùn đủ hãm sâu tử đệ tông môn 2
 • #446: Chật vật không chịu nổi 1
 • #447: Chật vật không chịu nổi 2
 • #448: Giang Trần sát ý kiên quyết
 • #449: Cơ hội tốt xảo trá 1
 • #450: Cơ hội tốt xảo trá 2
 • #451: Thiết gia mất trật tự 1
 • #452: Thiết gia mất trật tự 2
 • #453: Đại lừa đảo, đại phát hoành tài
 • #454: Tin tức đại tuyển bạt kinh người 1
 • #455: Tin tức đại tuyển bạt kinh người 2
 • #456: Chỉ điểm Diệp lão gia tử
 • #457: Chuẩn bị cuối cùng trước khi đại tuyển bạt 1
 • #458: Chuẩn bị cuối cùng trước khi đại tuyển bạt 2
 • #459: Tuyển bạt kéo màn che 1
 • #460: Tuyển bạt kéo màn che 2
 • #461: Tứ đại lão tổ
 • #462: Năm cửa sơ tuyển 1
 • #463: Năm cửa sơ tuyển 2
 • #464: Tam tông cướp đoạt Giang Trần 1
 • #465: Tam tông cướp đoạt Giang Trần 2
 • #466: Tử Dương Tông lựa chọn
 • #467: Giang Trần cự tuyệt 1
 • #468: Giang Trần cự tuyệt 2
 • #469: Cửa thứ nhất, Luân Hồi lộ
 • #470: Khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp 1
 • #471: Khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp 2
 • #472: Huyễn cảnh ngàn vạn, tâm như bàn thạch
 • #473: Thiên tài Tâm lực xuất hiện rồi 1
 • #474: Thiên tài Tâm lực xuất hiện rồi 2
 • #475: Ngàn vạn chú ý tập trung vào một thân 1
 • #476: Ngàn vạn chú ý tập trung vào một thân 2
 • #477: Khảo thí thiên phú, Giang Trần lựa chọn
 • #478: Bàn thạch yêu nghiệt 1
 • #479: Bàn thạch yêu nghiệt 2
 • #480: Nguyên từ vạn trượng kim sơn 1
 • #481: Nguyên từ vạn trượng kim sơn 2
 • #482: Nguyên từ phong bạo
 • #483: Bảo vật tầng thứ chín, Lôi Vân Mộc 1
 • #484: Bảo vật tầng thứ chín, Lôi Vân Mộc 2
 • #485: Tiến quân tầng thứ mười 1
 • #486: Tiến quân tầng thứ mười 2
 • #487: Nguy cơ nhiều lần hiện 1
 • #488: Nguy cơ nhiều lần hiện 2
 • #489: Kim ấn quân chủ
 • #490: Kim Ấn Quân Chủ khảo nghiệm 1
 • #491: Kim Ấn Quân Chủ khảo nghiệm 2
 • #492: Giao dịch cùng thỏa hiệp 1
 • #493: Giao dịch cùng thỏa hiệp 2
 • #494: Nguyên Từ Kim Sơn biến mất
 • #495: Đề ra nghi vấn cùng lấy lòng 1
 • #496: Đề ra nghi vấn cùng lấy lòng 2
 • #497: Cửa thứ tư, tiếp tục yêu nghiệt
 • #498: Nhẹ nhõm xông cửa 1
 • #499: Nhẹ nhõm xông cửa 2
 • #500: Mục tiêu của Giang Trần 1
 • #501: Mục tiêu của Giang Trần 2
 • #502: Hiểm trung cầu thắng
 • #503: Cửa thứ năm, Minh Diệt Cốc 1
 • #504: Cửa thứ năm, Minh Diệt Cốc 2
 • #505: Cường giả chúa tể vận mệnh
 • #506: Mộng thần chi mộc 1
 • #507: Mộng thần chi mộc 2
 • #508: Giết chóc đáng sợ
 • #509: Hỏa thiêu trăm dặm 1
 • #510: Hỏa thiêu trăm dặm 2
 • #511: Băng Hỏa Yêu Liên, trốn vào lòng đất 1
 • #512: Băng Hỏa Yêu Liên, trốn vào lòng đất 2
 • #513: Linh thú Vương giả chém giết
 • #514: Ác chiến, tất cả có bàn tính 1
 • #515: Ác chiến, tất cả có bàn tính 2
 • #516: Ý định trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi
 • #517: Chiến đấu điên cuồng 1
 • #518: Chiến đấu điên cuồng 2
 • #519: Giang Trần phát đại tài rồi 1
 • #520: Giang Trần phát đại tài rồi 2
 • #521: Đã muốn chết, vậy thì đi chết!
 • #522: Sơ thí quán quân, không hề lo lắng 1
 • #523: Sơ thí quán quân, không hề lo lắng 2
 • #524: Bất Diệt Linh Sơn, quy tắc đấu bán kết
 • #525: Huyền Linh khu, Đinh đẳng Võ Giả 1
 • #526: Huyền Linh khu, Đinh đẳng Võ Giả 2
 • #527: Địch ý bạo rạp
 • #528: Giang Trần phát uy 1
 • #529: Giang Trần phát uy 2
 • #530: Người nào định đoạt? 1
 • #531: Người nào định đoạt? 2
 • #532: Hộ giáp thăng cấp, Luyện Thể thần thông
 • #533: Bách chiến lôi đài 1
 • #534: Bách chiến lôi đài 2
 • #535: Khiêu chiến bắt đầu
 • #536: Tiểu Phi Đan Phi, Giang Trần xuất hiện 1
 • #537: Tiểu Phi Đan Phi, Giang Trần xuất hiện 2
 • #538: Một chiêu bại địch, Giang Trần cường thế 1
 • #539: Một chiêu bại địch, Giang Trần cường thế 2
 • #540: Oan gia ngõ hẹp
 • #541: Điên cuồng thắng liên tiếp 1
 • #542: Điên cuồng thắng liên tiếp 2
 • #543: Yêu nghiệt hai mươi lăm thắng liên tiếp
 • #544: Tử Dương Tông, ta không có hứng thú 1
 • #545: Tử Dương Tông, ta không có hứng thú 2
 • #546: Đan Phi tình căn thâm chủng 1
 • #547: Đan Phi tình căn thâm chủng 2
 • #548: Khắp nơi phản ứng
 • #549: Kế sách âm độc 1
 • #550: Kế sách âm độc 2
 • #551: Dược hiệu chí dương 1
 • #552: Dược hiệu chí dương 2
 • #553: Giang Trần, ta tới giúp ngươi
 • #554: Quách Nhân vui quá hóa buồn 1
 • #555: Quách Nhân vui quá hóa buồn 2
 • #556: Quách Nhân trong sụp đổ
 • #557: Ngươi uy hiếp ta ? 1
 • #558: Ngươi uy hiếp ta ? 2
 • #559: Quách Nhân sụp đổ, Giang Trần quán quân 1
 • #560: Quách Nhân sụp đổ, Giang Trần quán quân 2
 • #561: Giang Trần đốn ngộ, giám khảo tới chơi
 • #562: Tiến quân Địa Linh khu 1
 • #563: Tiến quân Địa Linh khu 2
 • #564: Năm loại lôi đài 1
 • #565: Năm loại lôi đài 2
 • #566: Thần Ma Cửu Biến, đệ nhị trọng
 • #567: Khôi hài thủ thắng 1
 • #568: Khôi hài thủ thắng 2
 • #569: Nộ Diễm Cuồng Triều? Quá yếu!
 • #570: Một kích hóa phồn vi giản 1
 • #571: Một kích hóa phồn vi giản 2
 • #572: Đạt được Giang Trần chỉ điểm 1
 • #573: Đạt được Giang Trần chỉ điểm 2
 • #574: Oán niệm của Thủy Nguyệt Đại Sư
 • #575: Âm mưu nhằm vào 1
 • #576: Âm mưu nhằm vào 2
 • #577: Luận bàn dưới ánh trăng 1
 • #578: Luận bàn dưới ánh trăng 2
 • #579: Xa luân chiến không biết xấu hổ
 • #580: Phế vật, lưu lại làm gì dùng? 1
 • #581: Phế vật, lưu lại làm gì dùng? 2
 • #582: Khiếp sợ Địa Linh khu
 • #583: Thủy Nguyệt Đại Sư dẫn phát nhiều người tức giận 1
 • #584: Thủy Nguyệt Đại Sư dẫn phát nhiều người tức giận 2
 • #585: Giết! 1
 • #586: Giết! 2
 • #587: Thế cục đại biến
 • #588: Thủy Nguyệt Đại Sư xuống đài 1
 • #589: Thủy Nguyệt Đại Sư xuống đài 2
 • #590: Số mệnh chi địch 1
 • #591: Số mệnh chi địch 2
 • #592: Lôi Vân Mộc, rèn luyện Kim Thân
 • #593: Tam đại thiên tài của Thủy Nguyệt nhất mạch 1
 • #594: Tam đại thiên tài của Thủy Nguyệt nhất mạch 2
 • #595: Hai phần thú huyết
 • #596: Chương 597
 • #597: Lưu Văn Thải thoát thai hoán cốt 2
 • #598: Quy tắc khảo hạch ở Thiên Linh khu 1
 • #599: Quy tắc khảo hạch ở Thiên Linh khu 2
 • #600: Gặp lại Long Cư Tuyết
 • #601: Điểm tích lũy đến tay 1
 • #602: Điểm tích lũy đến tay 2
 • #603: Cuồng nhân đánh cuộc 1
 • #604: Cuồng nhân đánh cuộc 2
 • #605: Nguyện đánh bạc chịu thua, gọi ngươi lão Đại
 • #606: Chung thân tiểu đệ 1
 • #607: Chung thân tiểu đệ 2
 • #608: Lâu không bị ăn đòn, không chọn thời gian đúng không?
 • #609: Kế hoạch xoát điểm của Giang Trần 1
 • #610: Kế hoạch xoát điểm của Giang Trần 2
 • #611: Nhiệm vụ Nhị cấp, nhẹ nhõm hoàn thành
 • #612: Thần cấp thiên phú 1
 • #613: Thần cấp thiên phú 2
 • #614: Độ khó Ngũ cấp, xưa nay chưa từng có 1
 • #615: Độ khó Ngũ cấp, xưa nay chưa từng có 2
 • #616: Khiếp sợ Thiên Linh khu
 • #617: Ra roi thúc ngựa đuổi theo 1
 • #618: Ra roi thúc ngựa đuổi theo 2
 • #619: Thế quá mạnh mẽ, chèn ép thoáng một phát?
 • #620: Một ngày nào đó, ta đến định quy tắc! 1
 • #621: Một ngày nào đó, ta đến định quy tắc! 2
 • #622: Ai đi lên đánh mặt người đó 1
 • #623: Ai đi lên đánh mặt người đó 2
 • #624: Chí cao phong hội
 • #625: Thiên tài đỉnh cấp tụ tập 1
 • #626: Thiên tài đỉnh cấp tụ tập 2
 • #627: Giang Trần xông Phong Hội 1
 • #628: Giang Trần xông Phong Hội 2
 • #629: Thong dong mà đến, tiêu sái mà đi
 • #630: Thuấn lão Hoàng Nhi lại hiện ra 1
 • #631: Thuấn lão Hoàng Nhi lại hiện ra 2
 • #632: Bất Diệt Linh Sơn, căn cơ dao động
 • #633: Tin tức ngoài ý muốn 1
 • #634: Tin tức ngoài ý muốn 2
 • #635: Kế hoạch trùng kích Thiên Linh cảnh 1
 • #636: Kế hoạch trùng kích Thiên Linh cảnh 2
 • #637: Long Cư Tuyết đột phá
 • #638: Công tâm chi thuật của Long Cư Tuyết 1
 • #639: Công tâm chi thuật của Long Cư Tuyết 2
 • #640: Quyết chiến chi kỳ đã đến 1
 • #641: Quyết chiến chi kỳ đã đến 2
 • #642: Hai đại dị số của trận chung kết
 • #643: Đợt thứ hai quyết chiến 1
 • #644: Đợt thứ hai quyết chiến 2
 • #645: Hoàn ngược Thiết Đạt Chí
 • #646: Sau khi hiểu ra… quyết chiến 1
 • #647: Sau khi hiểu ra… quyết chiến 2
 • #648: Người khác có thể vứt bỏ ta, nhưng ta không thể không có chí tiến thủ 1
 • #649: Người khác có thể vứt bỏ ta, nhưng ta không thể không có chí tiến thủ 2
 • #650: Mười sáu cường, phân phối thiên tài
 • #651: Phản bội ngoài ý muốn, vẽ mặt ngoài ý muốn 1
 • #652: Phản bội ngoài ý muốn, vẽ mặt ngoài ý muốn 2
 • #653: Giang Trần lựa chọn 1
 • #654: Giang Trần lựa chọn 2
 • #655: Bài vị chiến
 • #656: Đối chiến Lôi Cương Dương, từng quyền đến thịt 1
 • #657: Chương 658
 • #658: Tử khí đông lai, lôi xà điện vũ 1
 • #659: Tử khí đông lai, lôi xà điện vũ 2
 • #660: Một đao không gì sánh kịp
 • #661: Số mệnh quyết đấu 1
 • #662: Số mệnh quyết đấu 2
 • #663: Bổ long cư tuyết
 • #664: Ngoài ý muốn nảy sinh 1
 • #665: Ngoài ý muốn nảy sinh 2
 • #666: Bất Diệt Linh Sơn, tuyệt cảnh 1
 • #667: Bất Diệt Linh Sơn, tuyệt cảnh 2
 • #668: Thuấn lão hỏi chứng
 • #669: Bách thế đồng tâm chú 1
 • #670: Bách thế đồng tâm chú 2
 • #671: Cứu người cứu đến ngọn nguồn 1
 • #672: Cứu người cứu đến ngọn nguồn 2
 • #673: Bảo Thụ Tông, Thiên Diệp Tôn Giả nộ
 • #674: Tiên cảnh bát trọng 1
 • #675: Tiên cảnh bát trọng 2
 • #676: Ý định ly khai, Thuấn lão phó thác 1
 • #677: Ý định ly khai, Thuấn lão phó thác 2
 • #678: Trở về Thiên Quế Vương Quốc
 • #679: Đan Phi lưu thư 1
 • #680: Đan Phi lưu thư 2
 • #681: Về đông phương vương quốc
 • #682: Đại biến cố 1
 • #683: Đại biến cố 2
 • #684: Giang Trần nộ khí 1
 • #685: Giang Trần nộ khí 2
 • #686: Thương Dương Vương Quốc, vây quanh!
 • #687: Trước trận 1
 • #688: Trước trận 2
 • #689: Trong ổ đấu, trong ổ phản 1
 • #690: Trong ổ đấu, trong ổ phản 2
 • #691: Vu thị nhất tộc tận thế
 • #692: Tà Ác Kim Nhãn sính uy 1
 • #693: Tà Ác Kim Nhãn sính uy 2
 • #694: Một đối hai, nghiền áp!
 • #695: Diệt Thủy Nguyệt, khí Truy Dương 1
 • #696: Diệt Thủy Nguyệt, khí Truy Dương 2
 • #697: Nguyên cảnh giằng co 1
 • #698: Nguyên cảnh giằng co 2
 • #699: Truy Dương nhận thua
 • #700: Gia nhập Bảo Thụ Tông 1
 • #701: Gia nhập Bảo Thụ Tông 2
 • #702: Thiên Tông sứ giả 1
 • #703: Thiên Tông sứ giả 2
 • #704: Hà thần quả
 • #705: Thiết gia chịu thua 1
 • #706: Thiết gia chịu thua 2
 • #707: Dẹp loạn nội chiến, nghi thức nhập môn 1
 • #708: Dẹp loạn nội chiến, nghi thức nhập môn 2
 • #709: Cường thế đột kích
 • #710: Bá đạo hung hăng càn quấy, chín cục ước hẹn 1
 • #711: Bá đạo hung hăng càn quấy, chín cục ước hẹn 2
 • #712: Xu thế nghiền áp
 • #713: Bại thế liên tục 1
 • #714: Bại thế liên tục 2
 • #715: Giang Trần xuất quan, cường thế phản kích 1
 • #716: Giang Trần xuất quan, cường thế phản kích 2
 • #717: Một chỉ một chưởng, khiếp sợ đối thủ
 • #718: Địa Nguyên cảnh uy áp 1
 • #719: Địa Nguyên cảnh uy áp 2
 • #720: Tả Lam hoảng sợ chạy trốn
 • #721: Truyền thừa dưới Xan Hà Bảo Thụ 1
 • #722: Truyền thừa dưới Xan Hà Bảo Thụ 2
 • #723: Hoàng Nhi cười cười bách hoa nở 1
 • #724: Hoàng Nhi cười cười bách hoa nở 2
 • #725: Địa vị của Cửu Dương Thiên Tông
 • #726: Đan Càn Cung, ý kết minh 1
 • #727: Đan Càn Cung, ý kết minh 2
 • #728: Sứ giả của Đan Càn Cung 1
 • #729: Sứ giả của Đan Càn Cung 2
 • #730: Kết minh sơ định
 • #731: Cung chủ Đan Càn Cung 1
 • #732: Cung chủ Đan Càn Cung 2
 • #733: Hội tụ Bảo Thụ Tông 1
 • #734: Hội tụ Bảo Thụ Tông 2
 • #735: Thiên địa dị tượng
 • #736: Giang Trần nhập Nguyên cảnh 1
 • #737: Giang Trần nhập Nguyên cảnh 2
 • #738: Thiên Tông đối chiến Đan Càn Cung 1
 • #739: Thiên Tông đối chiến Đan Càn Cung 2
 • #740: Để ta chém đầu chó của Truy Dương lão cẩu
 • #741: Đấu truy dương 1
 • #742: Đấu truy dương 2
 • #743: Nghiền áp Truy Dương lão quái
 • #744: Diệt Truy Dương, chấn Phong Bắc Đấu 1
 • #745: Diệt Truy Dương, chấn Phong Bắc Đấu 2
 • #746: Cuộc chiến Địa Thánh, Địa Dũng Kim Liên 1
 • #747: Cuộc chiến Địa Thánh, Địa Dũng Kim Liên 2
 • #748: Trận chiến tràn ngập lo lắng
 • #749: Chuyện cũ phủ đầy bụi của Vạn Tượng Cương Vực 1
 • #750: Chuyện cũ phủ đầy bụi của Vạn Tượng Cương Vực 2
 • #751: Vạn tượng cực cảnh 1
 • #752: Vạn tượng cực cảnh 2
 • #753: Lao tới Đan Càn Cung
 • #754: Thân phận đệ tử hạch tâm 1
 • #755: Thân phận đệ tử hạch tâm 2
 • #756: Giang Trần không ăn ra oai phủ đầu 1
 • #757: Giang Trần không ăn ra oai phủ đầu 2
 • #758: Mộc tiểu tiên
 • #759: Chó ngoan không cản đường 1
 • #760: Chó ngoan không cản đường 2
 • #761: Một chỉ kinh bốn tòa 1
 • #762: Một chỉ kinh bốn tòa 2
 • #763: Hoàng Nhi ra tay
 • #764: Khống hỏa chi tranh 1
 • #765: Khống hỏa chi tranh 2
 • #766: Đan đạo thắng, võ đạo đấu
 • #767: Nguyên cảnh kịch chiến 1
 • #768: Nguyên cảnh kịch chiến 2
 • #769: Nhất chiến thành danh 1
 • #770: Nhất chiến thành danh 2
 • #771: Trưởng lão chiêu mộ, liên tục không ngừng
 • #772: Nhiệm vụ Bát Tinh 1
 • #773: Nhiệm vụ Bát Tinh 2
 • #774: Huyền Long Đan sáu văn
 • #775: Chỉ điểm luyện đan 1
 • #776: Chỉ điểm luyện đan 2
 • #777: Đan thành ban thưởng 1
 • #778: Đan thành ban thưởng 2
 • #779: Điển cố Huyễn Ba Sơn đan đấu
 • #780: Đột phá, Nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong 1
 • #781: Đột phá, Nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong 2
 • #782: Thanh Minh Sơn, thiên tài tụ tập 1
 • #783: Thanh Minh Sơn, thiên tài tụ tập 2
 • #784: Nắm đấm ra chân lý
 • #785: Biến cố bất ngờ 1
 • #786: Biến cố bất ngờ 2
 • #787: Hỗn loạn ở khu nham tương 1
 • #788: Hỗn loạn ở khu nham tương 2
 • #789: Lục đục với nhau
 • #790: Uổng phí tâm cơ, nhẹ nhõm nghiền áp 1
 • #791: Uổng phí tâm cơ, nhẹ nhõm nghiền áp 2
 • #792: Thiên Thủy phù văn, màn nước lao tù
 • #793: Long! 1
 • #794: Long! 2
 • #795: Giang Trần hiện thân 1
 • #796: Giang Trần hiện thân 2
 • #797: Át chủ bài ra hết, diệt Vệ Vô Đạo
 • #798: Cùng Long nhảy múa 1
 • #799: Cùng Long nhảy múa 2
 • #800: Tẩy tủy phạt mao, biến hóa lớn
 • #801: Thắng lợi trở về 1
 • #802: Thắng lợi trở về 2
 • #803: Tranh đoạt động phủ Chí Tôn khu 1
 • #804: Tranh đoạt động phủ Chí Tôn khu 2
 • #805: Đưa đan cho Diệp Trọng Lâu
 • #806: Chân Long huyết 1
 • #807: Chân Long huyết 2
 • #808: Thang Hồng biến thành đùi vàng 1
 • #809: Thang Hồng biến thành đùi vàng 2
 • #810: Đan Trì Cung Chủ thông suốt
 • #811: Giác trục bắt đầu 1
 • #812: Giác trục bắt đầu 2
 • #813: Cường thế đệ nhất 1
 • #814: Cường thế đệ nhất 2
 • #815: Uy bức lợi dụ
 • #816: Giang Trần phản kích, Lệnh Hồ không may 1
 • #817: Giang Trần phản kích, Lệnh Hồ không may 2
 • #818: Tốc độ đáp đề kinh người
 • #819: Tạm liệt đệ nhất 1
 • #820: Tạm liệt đệ nhất 2
 • #821: Lo lắng duy nhất 1
 • #822: Lo lắng duy nhất 2
 • #823: Thứ tự cuối cùng, phân chia động phủ
 • #824: Thượng thừa Tiên Thiên Mộc Linh thân thể 1
 • #825: Thượng thừa Tiên Thiên Mộc Linh thân thể 2
 • #826: Vào ở Chí Tôn động phủ
 • #827: Cấu tứ trận pháp 1
 • #828: Cấu tứ trận pháp 2
 • #829: Chí Tôn khu nguyệt hội 1
 • #830: Chí Tôn khu nguyệt hội 2
 • #831: Chèn ép cùng phản kích
 • #832: Muốn đánh cuộc thì lớn một chút 1
 • #833: Muốn đánh cuộc thì lớn một chút 2
 • #834: Kim cương cự tí
 • #835: Giang Trần thắng 1
 • #836: Giang Trần thắng 2
 • #837: Ngươi có nghi hoặc, liên quan gì ta 1
 • #838: Ngươi có nghi hoặc, liên quan gì ta 2
 • #839: Tiễn đưa Mộc Linh tuyền
 • #840: Hấp dẫn Thượng Cổ Kim Thiền 1
 • #841: Hấp dẫn Thượng Cổ Kim Thiền 2
 • #842: Thông cáo bá khí 1
 • #843: Thông cáo bá khí 2
 • #844: Con đường phát tài
 • #845: Giang Trần thần hồ kỳ kỹ 1
 • #846: Giang Trần thần hồ kỳ kỹ 2
 • #847: Thân Tam Hỏa bái phục
 • #848: Liên Thành trưởng lão1
 • #849: Liên Thành trưởng lão 2
 • #850: Cơ hội phát tài đưa tới cửa 1
 • #851: Cơ hội phát tài đưa tới cửa 2
 • #852: Sư tử khai miệng lớn 1
 • #853: Sư tử khai miệng lớn 2
 • #854: Đỉnh phong đan đấu 1
 • #855: Đỉnh phong đan đấu 2
 • #856: Đỉnh phong đan đấu 3
 • #857: Một trận chiến chi uy
 • #858: Trù bị trận pháp 1
 • #859: Trù bị trận pháp 2
 • #860: Dung hợp Kim Thiền huyết mạch 1
 • #861: Dung hợp Kim Thiền huyết mạch 2
 • #862: Bày trận thành công
 • #863: Lăng gia tỷ muội 1
 • #864: Lăng gia tỷ muội 2
 • #865: Lăng Bích Nhi khúc mắc 1
 • #866: Lăng Bích Nhi khúc mắc 2
 • #867: Lăng Huệ Nhi điên cuồng
 • #868: Nguyên cảnh ngũ trọng 1
 • #869: Nguyên cảnh ngũ trọng 2
 • #870: Nan đề của Mê Thần Chướng 1
 • #871: Nan đề của Mê Thần Chướng 2
 • #872: Tụ tập Huyễn Ba Sơn
 • #873: Cự đầu khiêu khích 1
 • #874: Cự đầu khiêu khích 2
 • #875: Người theo đuổi Bích Nhi
 • #876: Hồng nhan họa thủy? 1
 • #877: Hồng nhan họa thủy? 2
 • #878: Sát ý không hiểu 1
 • #879: Sát ý không hiểu 2
 • #880: Ván bài hào phóng 1
 • #881: Ván bài hào phóng 2
 • #882: Thi đấu bắt đầu
 • #883: Quán quân khống hỏa 1
 • #884: Quán quân khống hỏa 2
 • #885: Lại điên cuồng lần nữa
 • #886: Khắp nơi công kích 1
 • #887: Khắp nơi công kích 2
 • #888: Đinh Đồng mời 1
 • #889: Đinh Đồng mời 2
 • #890: Giang Trần hành động cổ quái 1
 • #891: Giang Trần hành động cổ quái 2
 • #892: Tụ Linh thuật
 • #893: Cửa thứ ba 1
 • #894: Cửa thứ ba 2
 • #895: Yêu nữ Vệ Hạnh Nhi 1
 • #896: Yêu nữ Vệ Hạnh Nhi 2
 • #897: Quỷ đan lưu, Giang Trần kiểm lậu 1
 • #898: Quỷ đan lưu, Giang Trần kiểm lậu 2
 • #899: Vạn Thọ đan 1
 • #900: Vạn Thọ đan 2
 • #901: Không đề
 • #902: Tranh giành miệng lưỡi 1
 • #903: Tranh giành miệng lưỡi 2
 • #904: Tiêu Dao tông đắc ý 1
 • #905: Tiêu Dao tông đắc ý 2
 • #906: Lật ngược thế cờ 1
 • #907: Lật ngược thế cờ 2
 • #908: Oanh động do Vạn Thọ đan mang tới 1
 • #909: Oanh động do Vạn Thọ đan mang tới 2
 • #910: Đan vương, đan đế 1
 • #911: Đan vương, đan đế 2
 • #912: Hai cự đầu đoạt Giang Trần 1
 • #913: Hai cự đầu đoạt Giang Trần 2
 • #914: Đoạt Vạn Thọ đan
 • #915: Đấu giá dã man 1
 • #916: Đấu giá dã man 2
 • #917: Vạn Thọ đan nghịch chuyển quan âm 1
 • #918: Vạn Thọ đan nghịch chuyển quan âm 2
 • #919: Hiệu quả rung động nhân tâm 1
 • #920: Hiệu quả rung động nhân tâm 2
 • #921: Huyễn Ba sơn 1
 • #922: Huyễn Ba sơn 2
 • #923: Lai lịch của Đinh Đồng
 • #924: Ai là con mồi? 1
 • #925: Ai là con mồi? 2
 • #926: Diệt Đinh Đồng 1
 • #927: Diệt Đinh Đồng 2
 • #928: Thiên Huyễn Ẩn Vân tùng, Thiên cấp 1
 • #929: Thiên Huyễn Ẩn Vân tùng, Thiên cấp 2
 • #930: Thấy tiền tài nổi lòng tham
 • #931: Giết và phản giết 1
 • #932: Giết và phản giết 2
 • #933: Lục đục với nhau 1
 • #934: Lục đục với nhau 2
 • #935: Vô Ngân trưởng lão phiền muộn 1
 • #936: Vô Ngân trưởng lão phiền muộn 2
 • #937: Phát hiện ngoài ý muốn
 • #938: Dược viên thượng cổ xuất hiện 1
 • #939: Dược viên thượng cổ xuất hiện 2
 • #940: Ba ngàn năm vừa hiện 1
 • #941: Ba ngàn năm vừa hiện 2
 • #942: Tam Tinh Tông tâm hoài quỷ thai
 • #943: Thánh Kiếm Cung khiến nhiều người tức giận 1
 • #944: Thánh Kiếm Cung khiến nhiều người tức giận 2
 • #945: Huyễn Ba Đại Trận 1
 • #946: Huyễn Ba Đại Trận 2
 • #947: Thánh Anh Thảo
 • #948: Giang Trần phát tài 1
 • #949: Giang Trần phát tài 2
 • #950: Mang ngọc có tội 1
 • #951: Mang ngọc có tội 2
 • #952: Việc lạ liên tục
 • #953: Giang Trần, ngươi giả heo ăn thịt hổ 1
 • #954: Giang Trần, ngươi giả heo ăn thịt hổ 2
 • #955: Gặp lại Uông Hàn 1
 • #956: Gặp lại Uông Hàn 2
 • #957: Hòn đảo Thần thánh
 • #958: Vu oan hãm hại 1
 • #959: Vu oan hãm hại 2
 • #960: Vẽ mặt yêu cầu 1
 • #961: Vẽ mặt yêu cầu 2
 • #962: Uông Hàn tự mình vẽ mặt
 • #963: Quy tắc phân phối 1
 • #964: Quy tắc phân phối 2
 • #965: Tranh đoạt linh dược
 • #966: Ác ý chèn ép khiêu khích 1
 • #967: Ác ý chèn ép khiêu khích 2
 • #968: Thần thánh tế đàn 1
 • #969: Thần thánh tế đàn 2
 • #970: Thiên cấp linh dược hiện
 • #971: Giang Trần điên rồi sao? 1
 • #972: Giang Trần điên rồi sao? 2
 • #973: Giang Trần chưởng khống hết thảy 1
 • #974: Giang Trần chưởng khống hết thảy 2
 • #975: Đầu cơ kiếm lợi
 • #976: Giải dược giá trên trời 1
 • #977: Giải dược giá trên trời 2
 • #978: Thu hoạch lớn mà đi 1
 • #979: Thu hoạch lớn mà đi 2
 • #980: Một mình hành động
 • #981: Tất cả có tính kế 1
 • #982: Tất cả có tính kế 2
 • #983: Trần trưởng lão tận thế
 • #984: Tế đàn đột biến 1
 • #985: Tế đàn đột biến 2
 • #986: Truyền tống môn đóng 1
 • #987: Truyền tống môn đóng 2
 • #988: Thần bí Mộ Viên, Đan Tiêu cổ phái
 • #989: Di chỉ thần bí 1
 • #990: Di chỉ thần bí 2
 • #991: Giang Trần bị nhốt 1
 • #992: Giang Trần bị nhốt 2
 • #993: Thiên nguyên cảnh, Phá thủ trận 1
 • #994: Thiên nguyên cảnh, Phá thủ trận 2
 • #995: Kim Thiền chi dực, Nguyên Từ Kim Sơn 1
 • #996: Kim Thiền chi dực, Nguyên Từ Kim Sơn 2
 • #997: Tâm tư của chúng nữ
 • #998: Thập đại chân truyền, thiên tài Thiên tông 1
 • #999: Thập đại chân truyền, thiên tài Thiên tông 2
 • #1000: Giết tới Đan Kiền cung 1
 • #1001: Giết tới Đan Kiền cung 2
 • #1002: Tào Tấn hung hăng càn quấy 1
 • #1003: Tào Tấn hung hăng càn quấy 2
 • #1004: Người mặc áo choàng thần bí 1
 • #1005: Người mặc áo choàng thần bí 2
 • #1006: Trong người mạnh còn có kẻ mạnh hơn
 • #1007: Chạy trối chết 1
 • #1008: Chạy trối chết 2
 • #1009: U Cổ thất sát trận 1
 • #1010: U Cổ thất sát trận 2
 • #1011: Giang Trần đấu trận 1
 • #1012: Giang Trần đấu trận 2
 • #1013: Bí ẩn của Thần Uyên đại lục
 • #1014: Tam Tinh tông giải tán 1
 • #1015: Tam Tinh tông giải tán 2
 • #1016: Chia cắt Tam Tinh tông 1
 • #1017: Chia cắt Tam Tinh tông 2
 • #1018: Nguyên Cảnh cửu trọng 1
 • #1019: Nguyên Cảnh cửu trọng 2
 • #1020: Ba trận đều bị phá 1
 • #1021: Ba trận đều bị phá 2
 • #1022: Tào Tấn chưa từ bỏ ý định
 • #1023: Huyễn Ba sơn lại phong vân 1
 • #1024: Huyễn Ba sơn lại phong vân 2
 • #1025: Cò kè mặc cả 1
 • #1026: Cò kè mặc cả 2
 • #1027: Nhập Thánh Cảnh 1
 • #1028: Nhập Thánh Cảnh 2
 • #1029: Trùng kích tháp truyền thừa 1
 • #1030: Trùng kích tháp truyền thừa 2
 • #1031: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
 • #1032: Ba kiện bảo vật truyền thừa 1
 • #1033: Ba kiện bảo vật truyền thừa 2
 • #1034: Ai là con mồi? 1
 • #1035: Ai là con mồi? 2
 • #1036: Trước tiên diệt một 1
 • #1037: Trước tiên diệt một 2
 • #1038: Trận pháp trêu đùa 1
 • #1039: Trận pháp trêu đùa 2
 • #1040: Chia để trị, lại giết một người
 • #1041: Lấy nhiều thủ thắng, ai sợ ai? 1
 • #1042: Lấy nhiều thủ thắng, ai sợ ai? 2
 • #1043: Chiến đấu làm cho Tào Tấn sụp đổ 1
 • #1044: Chiến đấu làm cho Tào Tấn sụp đổ 2
 • #1045: Tào Tấn chết không nhắm mắt 1
 • #1046: Tào Tấn chết không nhắm mắt 2
 • #1047: Giang Trần rời khỏi 1
 • #1048: Giang Trần rời khỏi 2
 • #1049: Đan Kiền cung tranh chấp
 • #1050: Trở về Đan Kiền cung 1
 • #1051: Trở về Đan Kiền cung 2
 • #1052: Lời đồn từ thượng cổ 1
 • #1053: Lời đồn từ thượng cổ 2
 • #1054: Thiếu chủ tấn chức Thánh Cảnh? 1
 • #1055: Thiếu chủ tấn chức Thánh Cảnh? 2
 • #1056: Giải quyết Mê Thần chướng, tâm tư của sư tỷ 1
 • #1057: Giải quyết Mê Thần chướng, tâm tư của sư tỷ 2
 • #1058: Cửu Môn Phần Thiên trận thăng cấp
 • #1059: Vạn Tượng đại điển, xuất phát! 1
 • #1060: Vạn Tượng đại điển, xuất phát! 2
 • #1061: Phế tích thảm thiết 1
 • #1062: Phế tích thảm thiết 2
 • #1063: Thánh Kiếm cung càn rỡ 1
 • #1064: Thánh Kiếm cung càn rỡ 2
 • #1065: Đề nghị kết minh 1
 • #1066: Đề nghị kết minh 2
 • #1067: Xích Đỉnh trung vực 1
 • #1068: Xích Đỉnh trung vực 2
 • #1069: Dã tâm bừng bừng
 • #1070: Tâm hồn thiếu nữ của Hoàng Nhi, Bích Nhi 1
 • #1071: Tâm hồn thiếu nữ của Hoàng Nhi, Bích Nhi 2
 • #1072: Giang Trần thụ kiếm đao 1
 • #1073: Giang Trần thụ kiếm đao 2
 • #1074: Gặp thiên tài Thánh Kiếm cung 1
 • #1075: Gặp thiên tài Thánh Kiếm cung 2
 • #1076: Cuộc chiến quỷ dị 1
 • #1077: Cuộc chiến quỷ dị 2
 • #1078: Một cước đạp bay
 • #1079: Khiếp sợ khắp nơi 1
 • #1080: Khiếp sợ khắp nơi 2
 • #1081: Chiến Hỏa lại hiện 1
 • #1082: Chiến Hỏa lại hiện 2
 • #1083: Chủ động nhận thua 1
 • #1084: Chủ động nhận thua 2
 • #1085: Giang Trần giảo hoạt 1
 • #1086: Giang Trần giảo hoạt 2
 • #1087: Giang Trần xuất mã 1
 • #1088: Giang Trần xuất mã 2
 • #1089: Giang Trần đấu với Uông Hàn
 • #1090: Đồng quang phá huyền băng 1
 • #1091: Đồng quang phá huyền băng 2
 • #1092: Dùng hết tuyệt chiêu, ép ngươi một lần 1
 • #1093: Dùng hết tuyệt chiêu, ép ngươi một lần 2
 • #1094: Hành hạ Uông Hàn 1
 • #1095: Hành hạ Uông Hàn 2
 • #1096: Thánh Kiếm cung rời khỏi 1
 • #1097: Thánh Kiếm cung rời khỏi 2
 • #1098: Danh sách tứ cường
 • #1099: Quyết chiến, từng quyền đến thịt? 1
 • #1100: Quyết chiến, từng quyền đến thịt ? 2
 • #1101: Lực lượng huyết mạch, rung động 1
 • #1102: Lực lượng huyết mạch, rung động 2
 • #1103: Võ đấu tới văn đấu, cuộc chiến khí độ 1
 • #1104: Võ đấu tới văn đấu, cuộc chiến khí độ 2
 • #1105: Nhận thua
 • #1106: Giang Trần hiện thân 1
 • #1107: Giang Trần hiện thân 2
 • #1108: Thánh Kiếm cung các ngươi cùng lên đi 1
 • #1109: Thánh Kiếm cung các ngươi cùng lên đi 2
 • #1110: Vạn Tượng cực cảnh mở ra 1
 • #1111: Vạn Tượng cực cảnh mở ra 2
 • #1112: Minh Đà xá lợi
 • #1113: Ngoại cảnh cực cảnh 1
 • #1114: Ngoại cảnh cực cảnh 2
 • #1115: Hoàng Nhi cảnh báo
 • #1116: Đan Trì lui lại 1
 • #1117: Đan Trì lui lại 2
 • #1118: Cá trong chậu 1
 • #1119: Cá trong chậu 2
 • #1120: Cầm ma, thập diện mai phục
 • #1121: Họa thủy đông dẫn 1
 • #1122: Họa thủy đông dẫn 2
 • #1123: Thánh Kiếm cung làm phản 1
 • #1124: Thánh Kiếm cung làm phản 2
 • #1125: Tiến vào Vạn Tượng cực cảnh 1
 • #1126: Tiến vào Vạn Tượng cực cảnh 2
 • #1127: Phi Vũ đại đế, cung điện thần bí 1
 • #1128: Phi Vũ đại đế, cung điện thần bí 2
 • #1129: Cảnh ngộ của Lăng Bích Nhi
 • #1130: Giang Trần hiện thân 1
 • #1131: Giang Trần hiện thân 2
 • #1132: Tính toán hai người, Giang Trần đắc thủ 1
 • #1133: Tính toán hai người, Giang Trần đắc thủ 2
 • #1134: Thi hài của Phi Vũ Đế 1
 • #1135: Thi hài của Phi Vũ Đế 2
 • #1136: Luyện hóa động phủ 1
 • #1137: Luyện hóa động phủ 1
 • #1138: Hai phần truyền thừa
 • #1139: Không thể buông tha 1
 • #1140: Không thể buông tha 2
 • #1141: Lăng Bích Nhi tình thâm ý trọng 1
 • #1142: Lăng Bích Nhi tình thâm ý trọng 2
 • #1143: Lực lượng hủy diệt đáng sợ của cấm chế 1
 • #1144: Lực lượng hủy diệt đáng sợ của cấm chế 2
 • #1145: Chiến đấu thảm thiết 1
 • #1146: Chiến đấu thảm thiết 2
 • #1147: Giang Trần cứu người
 • #1148: Tông môn nghiền nát 1
 • #1149: Tông môn nghiền nát 2
 • #1150: Hoàng Nhi lại ra tay 1
 • #1151: Hoàng Nhi lại ra tay 2
 • #1152: Tình ý của Hoàng Nhi
 • #1153: Phản kích 1
 • #1154: Phản kích 2
 • #1155: Kế hoạch lớn mật 1
 • #1156: Kế hoạch lớn mật 2
 • #1157: Dụ ra để giết thiên tài Thánh Cảnh ngũ trọng 1
 • #1158: Dụ ra để giết thiên tài Thánh Cảnh ngũ trọng 2
 • #1159: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
 • #1160: Bắt giữ Cung Kỳ 1
 • #1161: Bắt giữ Cung Kỳ 2
 • #1162: Ngoài ý muốn 1
 • #1163: Ngoài ý muốn 2
 • #1164: Liên tục đả kích 1
 • #1165: Liên tục đả kích 2
 • #1166: Tổn thất thảm trọng
 • #1167: Treo giải thưởng đuổi giết 1
 • #1168: Treo giải thưởng đuổi giết 2
 • #1169: Chinh đồ, Lưu Ly vương thành 1
 • #1170: Chinh đồ, Lưu Ly vương thành 2
 • #1171: Đan Trì cung chủ bị bắt ? 1
 • #1172: Đan Trì cung chủ bị bắt ? 2
 • #1173: Bất Diệt Thiên Đô bá đạo
 • #1174: Gặp lại cố nhân 1
 • #1175: Gặp lại cố nhân 2
 • #1176: Tông mông nhất phẩm chó cắn chó 1
 • #1177: Tông mông nhất phẩm chó cắn chó 2
 • #1178: Một thanh kiếm dẫn tới thảm án 1
 • #1179: Một thanh kiếm dẫn tới thảm án 2
 • #1180: Bị Giang Trần đùa giỡn
 • #1181: Đưa cho Hoàng Nhi một cọc tạo hóa 1
 • #1182: Đưa cho Hoàng Nhi một cọc tạo hóa 2
 • #1183: Diện mạo của Hoàng Nhi 1
 • #1184: Diện mạo của Hoàng Nhi 2
 • #1185: Tề tụ ở Anh Khấp cốc 1
 • #1186: Tề tụ ở Anh Khấp cốc 2
 • #1187: Ba phương đấu sức 1
 • #1188: Ba phương đấu sức 2
 • #1189: Đan Tiêu trận bàn hiển uy
 • #1190: Toàn quân bị diệt ? 1
 • #1191: Toàn quân bị diệt ? 2
 • #1192: Không có một người nào còn sống 1
 • #1193: Không có một người nào còn sống 2
 • #1194: Dương danh tất cả các vực 1
 • #1195: Dương danh tất cả các vực 2
 • #1196: Cửa ải cuối cùng
 • #1197: Phiền toái nhiều hơn 1
 • #1198: Phiền toái nhiều hơn 2
 • #1199: Cửu Tiếu Kim phật tán 1
 • #1200: Cửu Tiếu Kim phật tán 2
 • #1201: Hội chuẩn 1
 • #1202: Hội chuẩn 2
 • #1203: Vi thiếu gia 1
 • #1204: Vi thiếu gia 2
 • #1205: Bị ngăn lại ở cửa Bắc
 • #1206: Hữu kinh vô hiểm ra khỏi cửa Bắc 1
 • #1207: Hữu kinh vô hiểm ra khỏi cửa Bắc 2
 • #1208: Thẳng thắn đối đãi 1
 • #1209: Thẳng thắn đối đãi 2
 • #1210: Lưu Ly vương thành 1
 • #1211: Lưu Ly vương thành 2
 • #1212: Thị trường nô lệ 1
 • #1213: Thị trường nô lệ 2
 • #1214: Ngươi cầu hắn không bằng ngươi cầu ta
 • #1215: Tin tức sơ bộ 1
 • #1216: Tin tức sơ bộ 2
 • #1217: Luật lệ buồn nôn 1
 • #1218: Luật lệ buồn nôn 2
 • #1219: Ngươi bức ta đoạt người 1
 • #1220: Ngươi bức ta đoạt người 2
 • #1221: Đệ tử Đan Kiền Cung 1
 • #1222: Đệ tử Đan Kiền Cung 2
 • #1223: Lại gặp nan đề
 • #1224: Câu Ngọc tỉnh lại 1
 • #1225: Câu Ngọc tỉnh lại 2
 • #1226: Tình đồng môn 1
 • #1227: Tình đồng môn 2
 • #1228: Nhân tâm thuần phục 1
 • #1229: Nhân tâm thuần phục 2
 • #1230: Thánh Cảnh quy thuận
 • #1231: Vương Đình phiệt chủ 1
 • #1232: Vương Đình phiệt chủ 2
 • #1233: Sóng gió cũ chưa tan, sóng gió mới lại nổi 1
 • #1234: Sóng gió cũ chưa tan, sóng gió mới lại nổi 2
 • #1235: Mục tiêu dừng chân ở Lưu Ly vương thành 1
 • #1236: Mục tiêu dừng chân ở Lưu Ly vương thành 2
 • #1237: Vi gia nội loạn 1
 • #1238: Vi gia nội loạn 2
 • #1239: Quỷ Đan lưu
 • #1240: Giang Trần xuất kích 1
 • #1241: Giang Trần xuất kích 2
 • #1242: Trác lão bái phục 1
 • #1243: Trác lão bái phục 2
 • #1244: Phương pháp làm cho Vi Mặc xấu hổ 1
 • #1245: Phương pháp làm cho Vi Mặc xấu hổ 2
 • #1246: Đại công cáo thành 1
 • #1247: Đại công cáo thành 2
 • #1248: Bán bộ tiên đan
 • #1249: Tranh giành Đan Vương 1
 • #1250: Tranh giành Đan Vương 2
 • #1251: Kết quả sinh tử 1
 • #1252: Kết quả sinh tử 2
 • #1253: Thế cục đại biến 1
 • #1254: Thế cục đại biến 2
 • #1255: Tận thế đã tới
 • #1256: Mọi sự đã chuẩn bị 1
 • #1257: Mọi sự đã chuẩn bị 2
 • #1258: Lưu Ly vương tháp 1
 • #1259: Lưu Ly vương tháp 2
 • #1260: Chuyện kinh người 1
 • #1261: Chuyện kinh người 2
 • #1262: Long Tiểu Huyền muốn đột phá 1
 • #1263: Long Tiểu Huyền muốn đột phá 2
 • #1264: Vẽ mặt trong đấu giá hội
 • #1265: Thiếu chủ Đại phiệt 1
 • #1266: Thiếu chủ Đại phiệt 2
 • #1267: Ba khỏa Vạn Thọ đan 1
 • #1268: Ba khỏa Vạn Thọ đan 2
 • #1269: Tính toán âm hiểm của Vương Đằng 1
 • #1270: Tính toán âm hiểm của Vương Đằng 2
 • #1271: Vẽ mặt và phản vẽ mặt 1
 • #1272: Vẽ mặt và phản vẽ mặt 2
 • #1273: Thâu Thiên đan đỉnh
 • #1274: Kim Quan Vân hạc 1
 • #1275: Kim Quan Vân hạc 2
 • #1276: Cơ Tam công tử hào sảng 1
 • #1277: Cơ Tam công tử hào sảng 2
 • #1278: Tin tức về Tùng Hạc đan 1
 • #1279: Tin tức về Tùng Hạc đan 2
 • #1280: Khai trương trước tin dữ 1
 • #1281: Khai trương trước tin dữ 2
 • #1282: Phụ tử Vi gia nghẹn khuất
 • #1283: Giang Trần nổi giận 1
 • #1284: Giang Trần nổi giận 2
 • #1285: Đề nghị quyết đấu 1
 • #1286: Đề nghị quyết đấu 2
 • #1287: Nếu đánh cuộc thì điên cuồng một chút
 • #1288: Vương Đằng, ngươi không đánh cược nổi sao? 1
 • #1289: Vương Đằng, ngươi không đánh cược nổi sao? 2
 • #1290: Thua 1
 • #1291: Thua 2
 • #1292: Thiên Cương đan cục 1
 • #1293: Thiên Cương đan cục 2
 • #1294: Người so với người giận điên người 1
 • #1295: Người so với người giận điên người 2
 • #1296: Chọn nhân tài quỷ dị
 • #1297: Khống hỏa thuật kinh diễm 1
 • #1298: Khống hỏa thuật kinh diễm 2
 • #1299: Tam Sinh đan 1
 • #1300: Tam Sinh đan 2
 • #1301: Quỷ đan lưu thần kỹ
 • #1302: Vương Đằng náo loạn 1
 • #1303: Vương Đằng náo loạn 2
 • #1304: Thần tượng Quỷ đan lưu 1
 • #1305: Thần tượng Quỷ đan lưu 2
 • #1306: Giang Trần toàn lực phát huy 1
 • #1307: Giang Trần toàn lực phát huy 2
 • #1308: Phân thắng bại 1
 • #1309: Phân thắng bại 2
 • #1310: Thắng cuộc
 • #1311: Chúng tinh ủng nguyệt 1
 • #1312: Chúng tinh ủng nguyệt 2
 • #1313: Ta muốn bái ngươi làm sư phụ 1
 • #1314: Ta muốn bái ngươi làm sư phụ 2
 • #1315: Thăng cấp cảnh giới 1
 • #1316: Thăng cấp cảnh giới 2
 • #1317: Kết bái huynh đệ
 • #1318: Đế Lâm Ngự Giáp phù 1
 • #1319: Đế Lâm Ngự Giáp phù 2
 • #1320: Lưỡng tình tương duyệt, thân thế Hoàng Nhi 1
 • #1321: Lưỡng tình tương duyệt, thân thế Hoàng Nhi 2
 • #1322: Vạn Uyên đảo, Vĩnh Hằng thần quốc 1
 • #1323: Vạn Uyên đảo, Vĩnh Hằng thần quốc 2
 • #1324: Tin tức của Thuấn lão
 • #1325: Tin tức Mộc Cao Kỳ 1
 • #1326: Tin tức Mộc Cao Kỳ 2
 • #1327: Bàn Long phiệt chủ 1
 • #1328: Bàn Long phiệt chủ 2
 • #1329: Chuẩn đoán bệnh cho phiệt chủ Bàn Long đại phiệt 1
 • #1330: Chuẩn đoán bệnh cho phiệt chủ Bàn Long đại phiệt 2
 • #1331: Biện pháp trì hoãn tán công
 • #1332: Ngũ Hành Độ Dương thuật, công thành 1
 • #1333: Ngũ Hành Độ Dương thuật, công thành 2
 • #1334: Chuẩn bị cho Long Tiểu Huyền đột phá 1
 • #1335: Chuẩn bị cho Long Tiểu Huyền đột phá 2
 • #1336: Người xâm nhập 1
 • #1337: Người xâm nhập 2
 • #1338: Một người cũng không lưu
 • #1339: Trương thống lĩnh trung thành 1
 • #1340: Trương thống lĩnh trung thành 2
 • #1341: Mộ Dung đại phiệt 1
 • #1342: Mộ Dung đại phiệt 2
 • #1343: Bàn Long đại phiệt xoay người 1
 • #1344: Bàn Long đại phiệt xoay người 2
 • #1345: Chân Long hóa hình Long Tiểu Huyền
 • #1346: Tu La Đại Đế tham gia ? 1
 • #1347: Tu La Đại Đế tham gia ? 2
 • #1348: Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn 1
 • #1349: Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn 2
 • #1350: Giang Trần động kế
 • #1351: Thái Uyên lâu trọng tân khai trương 1
 • #1352: Thái Uyên lâu trọng tân khai trương 2
 • #1353: Miễn phí Vạn Thọ Đan 1
 • #1354: Miễn phí Vạn Thọ Đan 2
 • #1355: Xâu người khẩu vị
 • #1356: Khổng Tước vệ 1
 • #1357: Khổng Tước vệ 2
 • #1358: Bắt lại cho ta 1
 • #1359: Bắt lại cho ta 2
 • #1360: Bá khí Khổng Tước vệ
 • #1361: Thái Uyên lâu lại xong đời 1
 • #1362: Thái Uyên lâu lại xong đời 2
 • #1363: Tu La Đại Đế 1
 • #1364: Tu La Đại Đế 2
 • #1365: Trong cơn giận dữ
 • #1366: Thánh cảnh ngũ trọng 1
 • #1367: Thánh cảnh ngũ trọng 2
 • #1368: Khổng Tước Đại Đế
 • #1369: Ý đồ đến của Khổng Tước Đại Đế 1
 • #1370: Ý đồ đến của Khổng Tước Đại Đế 2
 • #1371: Chư Thiên tuệ nhãn 1
 • #1372: Chư Thiên tuệ nhãn 2
 • #1373: Khổng Tước Thánh Sơn
 • #1374: Đại Đế cơ duyên 1
 • #1375: Đại Đế cơ duyên 2
 • #1376: Khảo hạch bắt đầu 1
 • #1377: Khảo hạch bắt đầu 2
 • #1378: Liền qua ba cửa ải
 • #1379: Ngàn tôn Khổng Tước 1
 • #1380: Ngàn tôn Khổng Tước 2
 • #1381: Tin tức ngoài ý muốn
 • #1382: Ngũ Sắc Thần Quang kiếm 1
 • #1383: Ngũ Sắc Thần Quang kiếm 2
 • #1384: Đan Hỏa Thành khiêu khích 1
 • #1385: Đan Hỏa Thành khiêu khích 2
 • #1386: Chủ động xuất kích
 • #1387: Đan Cực Đại Đế 1
 • #1388: Đan Cực Đại Đế 2
 • #1389: Đồn đoán 1
 • #1390: Đồn đoán 2
 • #1391: Tâm nguyện của Khổng Tước Đại Đế
 • #1392: Khổng Tước Thánh Sơn truyền thừa số mệnh 1
 • #1393: Khổng Tước Thánh Sơn truyền thừa số mệnh 2
 • #1394: Tin tức của Lăng Huệ Nhi 1
 • #1395: Tin tức của Lăng Huệ Nhi 2
 • #1396: Lăng thị phụ nữ
 • #1397: Bên đường gây chuyện 1
 • #1398: Bên đường gây chuyện 2
 • #1399: Vạn Xà Bang quỳ 1
 • #1400: Vạn Xà Bang quỳ 2
 • #1401: Phá huỷ Vạn Xà Bang
 • #1402: Đồng môn lại tụ họp 1
 • #1403: Đồng môn lại tụ họp 2
 • #1404: Đan đạo cự đầu tề tụ 1
 • #1405: Đan đạo cự đầu tề tụ 2
 • #1406: Hào khí nóng nảy
 • #1407: Kế sách của Giang Trần 1
 • #1408: Kế sách của Giang Trần 2
 • #1409: Liên tục ra chiêu 1
 • #1410: Liên tục ra chiêu 2
 • #1411: Vạn Thọ Đan thành
 • #1412: Thắng bại đã phân 1
 • #1413: Thắng bại đã phân 2
 • #1414: Chân Đan Vương nhất chiến thành danh 1
 • #1415: Chân Đan Vương nhất chiến thành danh 2
 • #1416: Đan nhi ôm ấp tình cảm
 • #1417: Đan Hỏa Thành mật tín 1
 • #1418: Đan Hỏa Thành mật tín 2
 • #1419: Tin tức nặng cân 1
 • #1420: Tin tức nặng cân 2
 • #1421: An Hồn Mộc tuyến nhân
 • #1422: Một mảnh lá cây An Hồn Mộc 1
 • #1423: Một mảnh lá cây An Hồn Mộc 2
 • #1424: Cổ trùng đáng sợ 1
 • #1425: Cổ trùng đáng sợ 2
 • #1426: Dễ như trở bàn tay
 • #1427: Ý định trở lại cố thổ 1
 • #1428: Ý định trở lại cố thổ 2
 • #1429: Chuẩn bị trước khi xuất phát 1
 • #1430: Chuẩn bị trước khi xuất phát 2
 • #1431: Bất Diệt Thiên Đô Pháp vương tụ
 • #1432: Mộc Ma nhất tộc 1
 • #1433: Mộc Ma nhất tộc 2
 • #1434: Cường thế cảnh cáo 1
 • #1435: Cường thế cảnh cáo 2
 • #1436: Vô tình gặp được cố nhân
 • #1437: Thúy Hoa Hiên Thiếu nãi nãi 1
 • #1438: Thúy Hoa Hiên Thiếu nãi nãi 2
 • #1439: Mặt khác của Vệ Hạnh Nhi 1
 • #1440: Mặt khác của Vệ Hạnh Nhi 2
 • #1441: Đan Càn Cung ngũ đại bảo đỉnh
 • #1442: Tài lực kinh người 1
 • #1443: Tài lực kinh người 2
 • #1444: Giang Trần mua ba người 1
 • #1445: Giang Trần mua ba người 2
 • #1446: Huynh đệ tình như thủ túc
 • #1447: Kẻ đuổi giết 1
 • #1448: Kẻ đuổi giết 2
 • #1449: Ý đồ chân chính của Thúy Hoa Hiên chủ 1
 • #1450: Ý đồ chân chính của Thúy Hoa Hiên chủ 2
 • #1451: Cố thổ như trước, nhân sự toàn bộ không phải
 • #1452: Trở lại Vô Tận Địa Quật 1
 • #1453: Trở lại Vô Tận Địa Quật 2
 • #1454: Lai lịch chân thật của Mãng Kỳ 1
 • #1455: Lai lịch chân thật của Mãng Kỳ 2
 • #1456: Bí mật của Ma tộc
 • #1457: Hoang Man Chi Địa 1
 • #1458: Hoang Man Chi Địa 2
 • #1459: Bá khí ra tay 1
 • #1460: Bá khí ra tay 2
 • #1461: Tán tu chào hàng đan dược
 • #1462: Yến Sơn Lục Lang 1
 • #1463: Yến Sơn Lục Lang 2
 • #1464: Thân phận lai của lịch Lâm Yến Vũ
 • #1465: Tìm hiểu tin tức 1
 • #1466: Tìm hiểu tin tức 2
 • #1467: Cái gọi là liên minh ? 1
 • #1468: Cái gọi là liên minh ? 2
 • #1469: Quy tắc chế định người
 • #1470: Cường giả chế định quy tắc 1
 • #1471: Cường giả chế định quy tắc 2
 • #1472: Tiến vào hoang man
 • #1473: Linh Dược khắp nơi trên đất chưa từng hái 1
 • #1474: Linh Dược khắp nơi trên đất chưa từng hái 2
 • #1475: Bạch hóa xương hình (1)
 • #1476: Bạch hóa xương hình (2)
 • #1477: Âm Ma Ma Quân
 • #1478: Lục Triết Sâm quái (1)
 • #1479: Lục Triết Sâm quái (2)
 • #1480: Vạn Thi Cốc (1)
 • #1481: Vạn Thi Cốc (2)
 • #1482: Tám pho tượng
 • #1483: Chạy trối chết (1)
 • #1484: Chạy trối chết (2)
 • #1485: Cấu kết với nhau làm việc xấu (1)
 • #1486: Cấu kết với nhau làm việc xấu (2)
 • #1487: Cửu Âm Ma Quân
 • #1488: Đi ra Vạn Thi Cốc (1)
 • #1489: Đi ra Vạn Thi Cốc (2)
 • #1490: Loạn lưu Cương Phong (1)
 • #1491: Loạn lưu Cương Phong (2)
 • #1492: Quái vật cùng tế đàn
 • #1493: Mộc Ma Cổ Trùng Nguyên Tổ (1)
 • #1494: Mộc Ma Cổ Trùng Nguyên Tổ (2)
 • #1495: Ma Đế uy áp
 • #1496: Đấu Lữ Sư Nam (1)
 • #1497: Đấu Lữ Sư Nam (2)
 • #1498: Long Tiểu Huyền bá khí (1)
 • #1499: Long Tiểu Huyền bá khí (2)
 • #1500: Diệt Yến Sơn Lục Lang
 • #1501: Thiên Vương Trấn Nhạc Trận (1)
 • #1502: Thiên Vương Trấn Nhạc Trận (2)
 • #1503: Long Nha vệ bị đuổi giết
 • #1504: Một chưởng chụp chết (1)
 • #1505: Một chưởng chụp chết (2)
 • #1506: Người cũ cuồng hỉ (1)
 • #1507: Người cũ cuồng hỉ (2)
 • #1508: Diệt Tử Quang phân đà
 • #1509: Bách Thế đồng tâm chú được giải trừ (1)
 • #1510: Bách Thế đồng tâm chú được giải trừ (2)
 • #1511: Lưu Ly vương tháp (1)
 • #1512: Lưu Ly vương tháp (2)
 • #1513: Khổng Tước đại đế tuyển người nối nghiệp (1)
 • #1514: Khổng Tước đại đế tuyển người nối nghiệp (2)
 • #1515: Chân Đan Vương trở về (1)
 • #1516: Chân Đan Vương trở về (2)
 • #1517: Nhân khí bạo phát
 • #1518: Khiêu khích ác ý (1)
 • #1519: Khiêu khích ác ý (2)
 • #1520: Lại lập ván bài (1)
 • #1521: Lại lập ván bài (2)
 • #1522: Thương tích đầy mình (1)
 • #1523: Thương tích đầy mình (2)
 • #1524: Chọn đan phương
 • #1525: Bách Chuyển Luyện Tủy đan (1)
 • #1526: Bách Chuyển Luyện Tủy đan (2)
 • #1527: Lập làm thiếu chủ ? (1)
 • #1528: Lập làm thiếu chủ ? (2)
 • #1529: Tùng Hạc đan (1)
 • #1530: Tùng Hạc đan (2)
 • #1531: Thu phục Bộ Đan Vương
 • #1532: Triệt để bái phục (1)
 • #1533: Triệt để bái phục (2)
 • #1534: Ba môn đồ (1)
 • #1535: Ba môn đồ (2)
 • #1536: Đan đạo đệ nhất nhân của Lưu Ly vương thành (1)
 • #1537: Đan đạo đệ nhất nhân của Lưu Ly vương thành (2)
 • #1538: Ý định khắc trận bàn
 • #1539: Thuận lợi hoàn thành (1)
 • #1540: Thuận lợi hoàn thành (2)
 • #1541: Tranh giành ba bảng (1)
 • #1542: Tranh giành ba bảng (2)
 • #1543: Thi đấu võ tháp bắt đầu (1)
 • #1544: Thi đấu võ tháp bắt đầu (2)
 • #1545: Sàng lọc vòng thứ nhất
 • #1546: Chân Đan Vương được mọi người chú ý (1)
 • #1547: Chân Đan Vương được mọi người chú ý (2)
 • #1548: Muốn nghịch thiên sao ? (1)
 • #1549: Muốn nghịch thiên sao ? (2)
 • #1550: Thủ thắng (1)
 • #1551: Thủ thắng (2)
 • #1552: Thắng liền chín trận
 • #1553: Ba loại pháp tướng (1)
 • #1554: Ba loại pháp tướng (2)
 • #1555: Đối thủ cường đại khó hiểu (1)
 • #1556: Đối thủ cường đại khó hiểu (2)
 • #1557: Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân
 • #1558: Pháp tướng đấu với pháp tướng (1)
 • #1559: Pháp tướng đấu với pháp tướng (2)
 • #1560: Át chủ bài không ngừng hiện thân (1)
 • #1561: Át chủ bài không ngừng hiện thân (2)
 • #1562: Một trảm kinh thiên (1)
 • #1563: Một trảm kinh thiên (2)
 • #1564: Chém giết
 • #1565: Vạn kiếm bôn lưu kiếm ý (1)
 • #1566: Vạn kiếm bôn lưu kiếm ý (2)
 • #1567: Long Huyết truyền thừa (1)
 • #1568: Long Huyết truyền thừa (2)
 • #1569: Tranh giành Thiên Tài bảng
 • #1570: Thiên tài kiếm đạo (1)
 • #1571: Thiên tài kiếm đạo (2)
 • #1572: Không phải oan gia không gặp lại
 • #1573: Đánh đòn phủ đầu, gọn gàn mà linh hoạt (1)
 • #1574: Đánh đòn phủ đầu, gọn gàn mà linh hoạt (2)
 • #1575: Thiên tài kiếm đạo đệ nhất Lưu Ly vương thành (1)
 • #1576: Thiên tài kiếm đạo đệ nhất Lưu Ly vương thành (2)
 • #1577: Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn
 • #1578: Vòng sáu kết thúc (1)
 • #1579: Vòng sáu kết thúc (2)
 • #1580: Bài danh chiến, mở ra! (1)
 • #1581: Bài danh chiến, mở ra! (2)
 • #1582: Thiên tài võ đạo toàn năng
 • #1583: Ta chỉ ra một chiêu (1)
 • #1584: Ta chỉ ra một chiêu (2)
 • #1585: Tám thắng liên tiếp, đứng đầu bảng
 • #1586: Đối thủ cường đại (1)
 • #1587: Đối thủ cường đại (2)
 • #1588: Long ngâm thần thông, phản chế! (1)
 • #1589: Long ngâm thần thông, phản chế! (2)
 • #1590: Ngoài ý muốn nhận thua
 • #1591: Khiêu chiến Thiếu Chủ Bảng (1)
 • #1592: Khiêu chiến Thiếu Chủ Bảng (2)
 • #1593: Kiến thức võ đạo của Giang Trần (1)
 • #1594: Kiến thức võ đạo của Giang Trần (2)
 • #1595: Lưu Ly Vương Thành cần thần tượng mới
 • #1596: Khiêu khích (1)
 • #1597: Khiêu khích (2)
 • #1598: Tiên Thiên Thủy Linh thân thể đáng sợ (1)
 • #1599: Tiên Thiên Thủy Linh thân thể đáng sợ (2)
 • #1600: Một ngụm hút hết
 • #1601: Trùng kích Thánh cảnh bát trọng (1)
 • #1602: Trùng kích Thánh cảnh bát trọng (2)
 • #1603: Thái Uyên các phấn chấn (1)
 • #1604: Thái Uyên các phấn chấn (2)
 • #1605: Giang Trần bị khiêu chiến
 • #1606: Một kiếm này phong tình (1)
 • #1607: Một kiếm này phong tình (2)
 • #1608: Tình nghĩa huynh đệ (1)
 • #1609: Tình nghĩa huynh đệ (2)
 • #1610: Thiên tài Khổng Tước Đại Đế nhất mạch
 • #1611: Đố kị thiên tài (1)
 • #1612: Đố kị thiên tài (2)
 • #1613: Công thủ đổi chiều (1)
 • #1614: Công thủ đổi chiều (2)
 • #1615: Oan gia tập hợp
 • #1616: Tái ngộ màn nước lao tù (1)
 • #1617: Tái ngộ màn nước lao tù (2)
 • #1618: Ác liệt phản kích
 • #1619: Ngự Phong Chi Dực (1)
 • #1620: Ngự Phong Chi Dực (2)
 • #1621: Hắc mã hắc đến cùng (1)
 • #1622: Hắc mã hắc đến cùng (2)
 • #1623: Một trận chiến mấu chốt nhất
 • #1624: Ma Thần chi nộ (1)
 • #1625: Ma Thần chi nộ (2)
 • #1626: Kim Ấn Quân Chủ tái xuất (1)
 • #1627: Kim Ấn Quân Chủ tái xuất (2)
 • #1628: Cuộc chiến đỉnh phong
 • #1629: Cường thế chiến thắng (1)
 • #1630: Cường thế chiến thắng (2)
 • #1631: Bài danh chiến chấm dứt (1)
 • #1632: Bài danh chiến chấm dứt (2)
 • #1633: Lập làm Thiếu chủ
 • #1634: Thiếu chủ nhân khí cao nhất (1)
 • #1635: Thiếu chủ nhân khí cao nhất (2)
 • #1636: Ai đi ai lưu
 • #1637: Vào ở Khổng Tước Thánh Sơn (1)
 • #1638: Vào ở Khổng Tước Thánh Sơn (2)
 • #1639: Đan nhi tiểu thư (1)
 • #1640: Đan nhi tiểu thư (2)
 • #1641: Bí mật của Chủ tháp
 • #1642: Lực ảnh hưởng của thiếu chủ (1)
 • #1643: Lực ảnh hưởng của thiếu chủ (2)
 • #1644: Lâm Minh tất cung tất kính (1)
 • #1645: Lâm Minh tất cung tất kính (2)
 • #1646: Ân và uy của Thiếu chủ (1)
 • #1647: Ân và uy của Thiếu chủ (2)
 • #1648: Niệm nhi
 • #1649: Đa Mai minh hoàng (1)
 • #1650: Đa Mai minh hoàng (2)
 • #1651: Tam đại bí cảnh (1)
 • #1652: Tam đại bí cảnh (2)
 • #1653: Chân thiếu chủ khiến cho người ta khiếp sợ (1)
 • #1654: Chân thiếu chủ khiến cho người ta khiếp sợ (2)
 • #1655: Nguyên từ kim sơn mở rộng
 • #1656: Truyền thừa lục cung (1)
 • #1657: Truyền thừa lục cung (2)
 • #1658: Cường thế đột phá, một đời tuyệt trần (1)
 • #1659: Cường thế đột phá, một đời tuyệt trần (2)
 • #1660: Phá liền năm quan
 • #1661: Thu hoạch cực lớn (1)
 • #1662: Thu hoạch cực lớn (2)
 • #1663: Ngộ tính kinh người (1)
 • #1664: Ngộ tính kinh người (2)
 • #1665: Tranh giành khí phách (1)
 • #1666: Tranh giành khí phách (2)
 • #1667: Cơ Tam công tử bỗng nhiên nổi tiếng
 • #1668: Tiếc nuối duy nhất khi trùng kích Hoàng cảnh (1)
 • #1669: Tiếc nuối duy nhất khi trùng kích Hoàng cảnh (2)
 • #1670: Đột phá, Thánh Cảnh cửu trọng (1)
 • #1671: Đột phá, Thánh Cảnh cửu trọng (2)
 • #1672: Chinh phục tấm Lưu Ly bia thứ bảy
 • #1673: Chân thiếu chủ điên cuồng (1)
 • #1674: Chân thiếu chủ điên cuồng (2)
 • #1675: Thiên tài đối lập (1)
 • #1676: Thiên tài đối lập (2)
 • #1677: Thế khiêu chiến khiến cho người ta im lặng
 • #1678: Dây chuyền phong ấn thần bí (1)
 • #1679: Dây chuyền phong ấn thần bí (2)
 • #1680: Cửa cuối cùng trước mắt (1)
 • #1681: Cửa cuối cùng trước mắt (2)
 • #1682: Lục cung truyền thừa
 • #1683: Thiên Côn thượng nhân (1)
 • #1684: Thiên Côn thượng nhân (2)
 • #1685: Lão đầu phẫn nộ (1)
 • #1686: Lão đầu phẫn nộ (2)
 • #1687: Thiên Côn lưu quang độn (1)
 • #1688: Thiên Côn lưu quang độn (2)
 • #1689: Phản ứng của các phương
 • #1690: Tiếp nhận khảo nghiệm (1)
 • #1691: Tiếp nhận khảo nghiệm (2)
 • #1692: Tin tức khiếp cho Giang Trần khiếp sợ (1)
 • #1693: Tin tức khiếp cho Giang Trần khiếp sợ (2)
 • #1694: Giang Trần rời tháp
 • #1695: Đưa giọt huyết mạch Côn Bằng thứ nhất (1)
 • #1696: Đưa giọt huyết mạch Côn Bằng thứ nhất (2)
 • #1697: Luyện chế Tùng Hạc đan (1)
 • #1698: Luyện chế Tùng Hạc đan (2)
 • #1699: Đại công cáo thành (1)
 • #1700: Đại công cáo thành (2)
 • #1701: Cảnh cáo
 • #1702: Ý định của Giang Trần (1)
 • #1703: Ý định của Giang Trần (2)
 • #1704: Phân công Lâm Yến Vũ (1)
 • #1705: Phân công Lâm Yến Vũ (2)
 • #1706: Lễ vật đại đế
 • #1707: Cách cục bảy đại đế (1)
 • #1708: Cách cục bảy đại đế (2)
 • #1709: Một câu làm bừng tỉnh người trong mộng (1)
 • #1710: Một câu làm bừng tỉnh người trong mộng (2)
 • #1711: Lưu Ly vương thành rung động (1)
 • #1712: Lưu Ly vương thành rung động (2)
 • #1713: Rục rịch
 • #1714: Tin tức ngoài ý muốn thứ nhất (1)
 • #1715: Tin tức ngoài ý muốn thứ nhất (2)
 • #1716: Khách điếm Phi Mã (1)
 • #1717: Khách điếm Phi Mã (2)
 • #1718: Bức ta đánh các ngươi
 • #1719: Cứu tinh mà Ngưu chưởng quỹ trông mong đã tới (1)
 • #1720: Cứu tinh mà Ngưu chưởng quỹ trông mong đã tới (2)
 • #1721: Tìm hiểu tin tức phụ mẫu (1)
 • #1722: Tìm hiểu tin tức phụ mẫu (2)
 • #1723: Phương thức báo đáp một lần vất vả, an nhàn cả đời (1)
 • #1724: Phương thức báo đáp một lần vất vả, an nhàn cả đời (2)
 • #1725: Sửa đá thành vàng, biến phế thành bảo
 • #1726: Xong chuyện dứt áo rời đi (1)
 • #1727: Xong chuyện dứt áo rời đi (2)
 • #1728: Thái tử khiếp sợ (1)
 • #1729: Thái tử khiếp sợ (2)
 • #1730: Đan Hỏa thành (1)
 • #1731: Đan Hỏa thành (2)
 • #1732: Tinh Thần phường
 • #1733: Phong cách độc nhất vô nhị của Mộc Cao Kỳ (1)
 • #1734: Phong cách độc nhất vô nhị của Mộc Cao Kỳ (2)
 • #1735: Dụ dỗ giao dịch (1)
 • #1736: Dụ dỗ giao dịch (2)
 • #1737: Bang chủ Trích Tinh bang (1)
 • #1738: Bang chủ Trích Tinh bang (2)
 • #1739: Hai loại ý định
 • #1740: Khả Khả cô nương tới chơi (1)
 • #1741: Khả Khả cô nương tới chơi (2)
 • #1742: Quyết định của Trích Tinh Bang (1)
 • #1743: Quyết định của Trích Tinh Bang (2)
 • #1744: Báo danh tham dự
 • #1745: Vô Song đại đế (1)
 • #1746: Vô Song đại đế (2)
 • #1747: Cấp bậc của Thưởng Kim lôi đài tăng lên (1)
 • #1748: Cấp bậc của Thưởng Kim lôi đài tăng lên (2)
 • #1749: Tam đại cao nhân
 • #1750: Dã tâm của Giang Trần (1)
 • #1751: Dã tâm của Giang Trần (2)
 • #1752: Giang Trần bị người ta khinh bỉ (1)
 • #1753: Giang Trần bị người ta khinh bỉ (2)
 • #1754: Người duy nhất khiêu chiến hai lĩnh vực (1)
 • #1755: Người duy nhất khiêu chiến hai lĩnh vực (2)
 • #1756: Toàn thể khiếp sợ
 • #1757: Ta tới từ Vạn Uyên đảo (1)
 • #1758: Ta tới từ Vạn Uyên đảo (2)
 • #1759: Vô Song đại đế chiếu cố (1)
 • #1760: Vô Song đại đế chiếu cố (2)
 • #1761: Thưởng Kim lôi đài bắt đầu
 • #1762: Tốc độ kiếm tiền (1)
 • #1763: Tốc độ kiếm tiền (2)
 • #1764: Việc xen giữa ngoài ý muốn (1)
 • #1765: Việc xen giữa ngoài ý muốn (2)
 • #1766: Một tấc lấn (1)
 • #1767: Một tấc lấn (2)
 • #1768: Đại đế giận dữ, thiên hạ kinh sợ (1)
 • #1769: Đại đế giận dữ, thiên hạ kinh sợ (2)
 • #1770: Giang Trần lừa đảo
 • #1771: Tâm sự của đại đế (1)
 • #1772: Tâm sự của đại đế (2)
 • #1773: Bạn vong niên (1)
 • #1774: Bạn vong niên (2)
 • #1775: Vấn đề chí tôn (1)
 • #1776: Vấn đề chí tôn (2)
 • #1777: Đan Hỏa thành kinh người
 • #1778: Quyết định của Giang Trần (1)
 • #1779: Quyết định của Giang Trần (2)
 • #1780: Cò kè mặc cả Hình Ý đan (1)
 • #1781: Cò kè mặc cả Hình Ý đan (2)
 • #1782: Thiên Thiền cổ viện
 • #1783: Thu hoạch lớn (1)
 • #1784: Thu hoạch lớn (2)
 • #1785: Đấu giá hội mời (1)
 • #1786: Đấu giá hội mời (2)
 • #1787: Thiên Oánh thảo
 • #1788: Giang Trần ra tay (1)
 • #1789: Giang Trần ra tay (2)
 • #1790: Mộc đại sư – kiện đồ vật đấu giá thứ năm (1)
 • #1791: Mộc đại sư – kiện đồ vật đấu giá thứ năm (2)
 • #1792: Vô Song đại đế dứt khoát (1)
 • #1793: Vô Song đại đế dứt khoát (2)
 • #1794: Bí văn
 • #1795: Lại cứu Vân Niết trưởng lão (1)
 • #1796: Lại cứu Vân Niết trưởng lão (2)
 • #1797: Huynh đệ gặp lại nhau sau nhiều năm (1)
 • #1798: Huynh đệ gặp lại nhau sau nhiều năm (2)
 • #1799: Mạch lão ca, ta thỉnh tội với lão ca (1)
 • #1800: Mạch lão ca, ta thỉnh tội với lão ca (2)
 • #1801: Huynh đệ (1)
 • #1802: Huynh đệ (2)
 • #1803: Hư hư thực thực, Thôn Vân Hổ linh thú
 • #1804: Lại có Thiên Oánh thảo (1)
 • #1805: Lại có Thiên Oánh thảo (2)
 • #1806: So đấu tốc độ (1)
 • #1807: So đấu tốc độ (2)
 • #1808: Sương Nguyệt thành
 • #1809: Nảy sinh biến cố, tình độc độc nhất (1)
 • #1810: Nảy sinh biến cố, tình độc độc nhất (2)
 • #1811: Nhất định phải cứu Vô Song đại đế (1)
 • #1812: Nhất định phải cứu Vô Song đại đế (2)
 • #1813: Tỉnh Tam gia bá đạo (1)
 • #1814: Tỉnh Tam gia bá đạo (2)
 • #1815: Long huynh Hổ đệ
 • #1816: Tỉnh Tam gia lần nữa gây hấn (1)
 • #1817: Tỉnh Tam gia lần nữa gây hấn (2)
 • #1818: Long Tiểu Huyền ra tay (1)
 • #1819: Long Tiểu Huyền ra tay (2)
 • #1820: Chuyện náo lớn
 • #1821: Trước ngạo mạn sau cung kính (1)
 • #1822: Trước ngạo mạn sau cung kính (2)
 • #1823: Long huynh càng ngày càng rắm thí (1)
 • #1824: Long huynh càng ngày càng rắm thí (2)
 • #1825: Tất cả đều vui vẻ (1)
 • #1826: Tất cả đều vui vẻ (2)
 • #1827: Thiên Oánh thảo dùng không hết?
 • #1828: Giá lâm Vẫn Thiên hội (1)
 • #1829: Giá lâm Vẫn Thiên hội (2)
 • #1830: Năm ức vạn tiền chuộc (1)
 • #1831: Năm ức vạn tiền chuộc (2)
 • #1832: Khiêu khích là một việc làm cần có kỹ thuật
 • #1833: Không phục lại đánh (1)
 • #1834: Không phục lại đánh (2)
 • #1835: Tin tức phụ mẫu (1)
 • #1836: Tin tức phụ mẫu (2)
 • #1837: Hắn cũng họ Giang?
 • #1838: Vẫn Thiên tứ nghĩa (1)
 • #1839: Vẫn Thiên tứ nghĩa (2)
 • #1840: Đấu tranh nội bộ ? (1)
 • #1841: Đấu tranh nội bộ ? (2)
 • #1842: Đại đế tức giận
 • #1843: Vẫn Thiên tứ nghĩa sợ hãi (1)
 • #1844: Vẫn Thiên tứ nghĩa sợ hãi (2)
 • #1845: Khóc không ra nước mắt (1)
 • #1846: Khóc không ra nước mắt (2)
 • #1847: Còn có đệ đệ, muội muội sao?
 • #1848: Lãnh Nguyệt Hình đường (1)
 • #1849: Lãnh Nguyệt Hình đường (2)
 • #1850: Ngài là Vô Song Đại Đế ? (1)
 • #1851: Ngài là Vô Song Đại Đế ? (2)
 • #1852: Tỉnh tam gia muốn kết giao
 • #1853: Một đường hi vọng (1)
 • #1854: Một đường hi vọng (2)
 • #1855: Hắc lao khu (1)
 • #1856: Hắc lao khu (2)
 • #1857: Phụ thân Giang Phong hạ lạc
 • #1858: Thập Tuyệt khu hung địa (1)
 • #1859: Thập Tuyệt khu hung địa (2)
 • #1860: Một chiêu miểu bại (1)
 • #1861: Một chiêu miểu bại (2)
 • #1862: Phụ tử tương kiến không nhận thức
 • #1863: Cứu phụ thân Giang Phong (1)
 • #1864: Cứu phụ thân Giang Phong (2)
 • #1865: Phụ tử tình thâm (1)
 • #1866: Phụ tử tình thâm (2)
 • #1867: Giang Phong kích động
 • #1868: Nan đề mới (1)
 • #1869: Nan đề mới (2)
 • #1870: Khó khăn trắc trở tái sinh (1)
 • #1871: Khó khăn trắc trở tái sinh (2)
 • #1872: Đại Đế chỗ dựa
 • #1873: Nan đề của Nguyệt Thần Giáo (1)
 • #1874: Nan đề của Nguyệt Thần Giáo (2)
 • #1875: Hai đời Thánh Nữ (1)
 • #1876: Hai đời Thánh Nữ (2)
 • #1877: Nguyệt Thần Bảo Thụ
 • #1878: Làm trò hề (1)
 • #1879: Làm trò hề (2)
 • #1880: Giang Trần được đề cử (1)
 • #1881: Giang Trần được đề cử (2)
 • #1882: Giang Trần xuất mã
 • #1883: Thanh Tuyền Thánh Nữ tâm hồn thiếu nữ mất trật tự (1)
 • #1884: Thanh Tuyền Thánh Nữ tâm hồn thiếu nữ mất trật tự (2)
 • #1885: Toàn bộ tông môn khiếp sợ (1)
 • #1886: Toàn bộ tông môn khiếp sợ (2)
 • #1887: Cái hôn này, không quan hệ tình yêu
 • #1888: Cuồng hỉ Từ Mộng Thánh Nữ (1)
 • #1889: Cuồng hỉ Từ Mộng Thánh Nữ (2)
 • #1890: Miêu tả sinh động (1)
 • #1891: Miêu tả sinh động (2)
 • #1892: Quen biết nhau
 • #1893: Đường về (1)
 • #1894: Đường về (2)
 • #1895: Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông (1)
 • #1896: Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông (2)
 • #1897: Thiên Kiếm Tông thịnh tình mời
 • #1898: Khách khanh Đan Đế (1)
 • #1899: Khách khanh Đan Đế (2)
 • #1900: Lưu Chấn ủy khuất (1)
 • #1901: Lưu Chấn ủy khuất (2)
 • #1902: Có tiền có thể ma xui quỷ khiến
 • #1903: Liễu gia mất trật tự (1)
 • #1904: Liễu gia mất trật tự (2)
 • #1905: Lưu Chấn hãnh diện
 • #1906: Trở lại Lưu Ly Vương Thành (1)
 • #1907: Trở lại Lưu Ly Vương Thành (2)
 • #1908: Ngửi được khí tức nguy cơ ? (1)
 • #1909: Ngửi được khí tức nguy cơ ? (2)
 • #1910: Cửu Vi Phi Hoa Trận
 • #1911: Lại đến Xích Đỉnh vương đô (1)
 • #1912: Lại đến Xích Đỉnh vương đô (2)
 • #1913: Tứ đại tán tu (1)
 • #1914: Tứ đại tán tu (2)
 • #1915: Lẫn vào Thúy Hoa Hiên
 • #1916: Tâm tư của Vệ Hạnh Nhi (1)
 • #1917: Tâm tư của Vệ Hạnh Nhi (2)
 • #1918: Trận pháp ngăn lộ
 • #1919: Diễn ra đùa giỡn (1)
 • #1920: Diễn ra đùa giỡn (2)
 • #1921: Bảo tàng Bí Cảnh? (1)
 • #1922: Bảo tàng Bí Cảnh? (2)
 • #1923: Thúy Hoa Hiên chủ
 • #1924: Huyết quang khốn trận (1)
 • #1925: Huyết quang khốn trận (2)
 • #1926: Cứu ra Vệ Hạnh Nhi
 • #1927: Tứ đại tán tu chặn đường (1)
 • #1928: Tứ đại tán tu chặn đường (2)
 • #1929: Chấn nhiếp cường giả Hoàng cảnh (1)
 • #1930: Chấn nhiếp cường giả Hoàng cảnh (2)
 • #1931: Diệu công ử ma hóa
 • #1932: Chu Tước pháp tướng, một kích trí mạng (1)
 • #1933: Chu Tước pháp tướng, một kích trí mạng (2)
 • #1934: Lòng còn sợ hãi (1)
 • #1935: Lòng còn sợ hãi (2)
 • #1936: Cự thạch lâm (1)
 • #1937: Cự thạch lâm (2)
 • #1938: Chiêu Thân vương (1)
 • #1939: Chiêu Thân vương (2)
 • #1940: Cự thạch thành trận
 • #1941: Huyết sắc vụ hải (1)
 • #1942: Huyết sắc vụ hải (2)
 • #1943: Cò kè mặc cả (1)
 • #1944: Cò kè mặc cả (2)
 • #1945: Khai Thiên Kiến nhật phù (1)
 • #1946: Khai Thiên Kiến nhật phù (2)
 • #1947: Lưỡng bại câu thương (1)
 • #1948: Lưỡng bại câu thương (2)
 • #1949: Tương kế tựu kế
 • #1950: Ma Đế thức tỉnh (1)
 • #1951: Ma Đế thức tỉnh (2)
 • #1952: Huyết Quỳ Ma Đế (1)
 • #1953: Huyết Quỳ Ma Đế (2)
 • #1954: Đối kháng với Huyết Quỳ Ma Đế
 • #1955: Đánh lén (1)
 • #1956: Đánh lén (2)
 • #1957: Giết trở lại tế đàn (1)
 • #1958: Giết trở lại tế đàn (2)
 • #1959: Huyết mạch trở lại như cũ (1)
 • #1960: Huyết mạch trở lại như cũ (2)
 • #1961: Trùng Tiêu tôn giả
 • #1962: Đột phá Hoàng cảnh (1)
 • #1963: Đột phá Hoàng cảnh (2)
 • #1964: Ban thưởng của cung thứ hai (1)
 • #1965: Ban thưởng của cung thứ hai (2)
 • #1966: Hy vọng duy nhất của nhân tộc
 • #1967: Rời khỏi Lưu Ly vương tháp (1)
 • #1968: Rời khỏi Lưu Ly vương tháp (2)
 • #1969: Thị phi trước cửa Thái Uyên các (1)
 • #1970: Thị phi trước cửa Thái Uyên các (2)
 • #1971: Giang Trần muốn đánh mặt mũi (1)
 • #1972: Giang Trần muốn đánh mặt mũi (2)
 • #1973: Giang Trần phong độ ra vấn đề (1)
 • #1974: Giang Trần phong độ ra vấn đề (2)
 • #1975: Chênh lệch quá xa
 • #1976: Biến cố nảy sinh (1)
 • #1977: Biến cố nảy sinh (2)
 • #1978: Dứt khoát giết vào (1)
 • #1979: Dứt khoát giết vào (2)
 • #1980: Khổng Tước đại đế vẫn lạc
 • #1981: Căn nguyên của mâu thuẫn (1)
 • #1982: Căn nguyên của mâu thuẫn (2)
 • #1983: Chư hầu triệu tập lệnh (1)
 • #1984: Chư hầu triệu tập lệnh (2)
 • #1985: Nhị vị đại đế
 • #1986: Sự lo lắng của Giang Trần (1)
 • #1987: Sự lo lắng của Giang Trần (2)
 • #1988: Vân Tiêu Kim Đấu trận đáng sợ (1)
 • #1989: Vân Tiêu Kim Đấu trận đáng sợ (2)
 • #1990: Giang Trần chuẩn bị chiến tranh (1)
 • #1991: Giang Trần chuẩn bị chiến tranh (2)
 • #1992: Đạo của anh hùng
 • #1993: Cơ duyên Thiên Vị (1)
 • #1994: Cơ duyên Thiên Vị (2)
 • #1995: Lại đưa Thiên Côn huyết mạch (1)
 • #1996: Lại đưa Thiên Côn huyết mạch (2)
 • #1997: Chư hầu hội tụ (1)
 • #1998: Chư hầu hội tụ (2)
 • #1999: Tuôn ra Tùng Hạc đan
 • #2000: Tin tức của Khổng Tước đại đế (1)
 • #2001: Tin tức của Khổng Tước đại đế (2)
 • #2002: Minh hữu của Giang Trần (1)
 • #2003: Minh hữu của Giang Trần (2)
 • #2004: Thế lực từ bên ngoài tới (1)
 • #2005: Thế lực từ bên ngoài tới (2)
 • #2006: Thiên Thiền cổ viện
 • #2007: Đại hội chư hầu (1)
 • #2008: Đại hội chư hầu (2)
 • #2009: Chúng ta không có ý định cho ngươi cơ hội (1)
 • #2010: Chúng ta không có ý định cho ngươi cơ hội (2)
 • #2011: Mùi thuốc súng mười phần (1)
 • #2012: Mùi thuốc súng mười phần (2)
 • #2013: Tuyển chọn?
 • #2014: Bỏ phiếu (1)
 • #2015: Bỏ phiếu (2)
 • #2016: Khí thế Giang Trần (1)
 • #2017: Khí thế Giang Trần (2)
 • #2018: Đấu võ bắt đầu (1)
 • #2019: Đấu võ bắt đầu (2)
 • #2020: Hòa, bất phân thắng bại ngoài ý muốn
 • #2021: Thi đấu quyết định ? (1)
 • #2022: Thi đấu quyết định ? (2)
 • #2023: Từng bước ép sát (1)
 • #2024: Từng bước ép sát (2)
 • #2025: Át chủ bài (1)
 • #2026: Át chủ bài (2)
 • #2027: Mời ba ván phân định thắng bại
 • #2028: Gia nhập Khổng Tước thánh sơn (1)
 • #2029: Gia nhập Khổng Tước thánh sơn (2)
 • #2030: Người chọn lựa ai cũng không thể tưởng tượng nổi (1)
 • #2031: Người chọn lựa ai cũng không thể tưởng tượng nổi (2)
 • #2032: Tranh luận về người được chọn (1)
 • #2033: Tranh luận về người được chọn (2)
 • #2034: Bắt đầu đan đạo
 • #2035: Thất bại (1)
 • #2036: Thất bại (2)
 • #2037: Ngươi thích tự ngược hay sao ? (1)
 • #2038: Ngươi thích tự ngược hay sao ? (2)
 • #2039: Hắc Dực Long lão (1)
 • #2040: Hắc Dực Long lão (2)
 • #2041: Chân long hiển thánh
 • #2042: Sĩ khí tăng lên (1)
 • #2043: Sĩ khí tăng lên (2)
 • #2044: Chân thiếu chủ ba chiến ba thắng (1)
 • #2045: Chân thiếu chủ ba chiến ba thắng (2)
 • #2046: Lý Kiến Thành tâm địa gian xảo (1)
 • #2047: Lý Kiến Thành tâm địa gian xảo (2)
 • #2048: Không thể lại thua một ván
 • #2049: Võ đấu bắt đầu (1)
 • #2050: Võ đấu bắt đầu (2)
 • #2051: Cường thế san bằng tỉ số (1)
 • #2052: Cường thế san bằng tỉ số (2)
 • #2053: Tu La đạo tràng đắc ý
 • #2054: Hoàng Nhi, nàng lên giáo huấn hắn biết nên làm người thế nào đi (1)
 • #2055: Hoàng Nhi, nàng lên giáo huấn hắn biết nên làm người thế nào đi (2)
 • #2056: Ai bảo ai ba chiêu ? (1)
 • #2057: Ai bảo ai ba chiêu ? (2)
 • #2058: Chật vật nuốt lời (1)
 • #2059: Chật vật nuốt lời (2)
 • #2060: Hoàng Nhi phát uy
 • #2061: Tại sao lại thua ? (1)
 • #2062: Tại sao lại thua ? (2)
 • #2063: Trận chiến cuối cùng (1)
 • #2064: Trận chiến cuối cùng (2)
 • #2065: Lực phòng ngự kinh người
 • #2066: Tu La đại đế gần như phát điên (1)
 • #2067: Tu La đại đế gần như phát điên (2)
 • #2068: Tu La huyết vũ đao (1)
 • #2069: Tu La huyết vũ đao (2)
 • #2070: Cùng thi triển thần thông (1)
 • #2071: Cùng thi triển thần thông (2)
 • #2072: Tử Sắc hoàn quyển
 • #2073: Át chủ bài cuối cùng (1)
 • #2074: Át chủ bài cuối cùng (2)
 • #2075: Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp (1)
 • #2076: Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp (2)
 • #2077: Đã tới giờ (1)
 • #2078: Đã tới giờ (2)
 • #2079: Rời khỏi Lưu Ly vương thành
 • #2080: Lôi kéo nhân tâm (1)
 • #2081: Lôi kéo nhân tâm (2)
 • #2082: Vô đề (1)
 • #2083: Vô đề (2)
 • #2084: Bỏ trốn mất dạng (1)
 • #2085: Bỏ trốn mất dạng (2)
 • #2086: Người đầu tiên muốn trung với Chân thiếu chủ (1)
 • #2087: Người đầu tiên muốn trung với Chân thiếu chủ (2)
 • #2088: Quyết định của Giang Trần
 • #2089: Ba cái lợi (1)
 • #2090: Ba cái lợi (2)
 • #2091: Giới bi chi cảnh (1)
 • #2092: Giới bi chi cảnh (2)
 • #2093: Phản ứng của Nguyệt Thần giáo
 • #2094: Thanh Tuyền thánh nữ ủng hộ huynh trưởng (1)
 • #2095: Thanh Tuyền thánh nữ ủng hộ huynh trưởng (2)
 • #2096: Đan Hỏa thành phẫn nộ (1)
 • #2097: Đan Hỏa thành phẫn nộ (2)
 • #2098: Khiêu khích, đối chọi gay gắt
 • #2099: Vô đề (1)
 • #2100: Vô đề (2)
 • #2101: Bạch Thủ Thái Huyền đan (1)
 • #2102: Bạch Thủ Thái Huyền đan (2)
 • #2103: Điên cuồng hiến kế (1)
 • #2104: Điên cuồng hiến kế (2)
 • #2105: Bát Đại Nhất phẩm tông môn
 • #2106: Cửu Dương Thiên Tông cầu hoà (1)
 • #2107: Cửu Dương Thiên Tông cầu hoà (2)
 • #2108: Hiện tại lập tức cút ngay! (1)
 • #2109: Hiện tại lập tức cút ngay! (2)
 • #2110: Địch ý không rõ
 • #2111: Đại Đế tụ tập (1)
 • #2112: Đại Đế tụ tập (2)
 • #2113: Dẫn cá mắc câu (1)
 • #2114: Dẫn cá mắc câu (2)
 • #2115: Lâm trận đào ngũ?
 • #2116: Thái độ của Giang Trần (1)
 • #2117: Thái độ của Giang Trần (2)
 • #2118: Chúng bạn xa lánh (1)
 • #2119: Chúng bạn xa lánh (2)
 • #2120: Vây công
 • #2121: Giang Trần diệu chiêu (1)
 • #2122: Giang Trần diệu chiêu (2)
 • #2123: Tất cả đều vui vẻ (1)
 • #2124: Tất cả đều vui vẻ (2)
 • #2125: Cao thấp đồng lòng
 • #2126: Tâm phục khẩu phục (1)
 • #2127: Tâm phục khẩu phục (2)
 • #2128: Thịnh hội mở ra (1)
 • #2129: Thịnh hội mở ra (2)
 • #2130: Mời cự đầu
 • #2131: Giám bảo bắt đầu (1)
 • #2132: Giám bảo bắt đầu (2)
 • #2133: Ba kiện siêu phẩm (1)
 • #2134: Ba kiện siêu phẩm (2)
 • #2135: Thiên Địa Lăng Vân Chi
 • #2136: Thất Tinh Vân Tụ Phù! (1)
 • #2137: Thất Tinh Vân Tụ Phù! (2)
 • #2138: Công nhiên bày tỏ bảo vật
 • #2139: Khiếp sợ, khiếp sợ! (1)
 • #2140: Khiếp sợ, khiếp sợ! (2)
 • #2141: Ngọc giản gây ra sóng to gió lớn (1)
 • #2142: Ngọc giản gây ra sóng to gió lớn (2)
 • #2143: Thiên Long Phái yêu cầu
 • #2144: Chủ nhân của Thiên Địa Lăng Vân Chi (1)
 • #2145: Chủ nhân của Thiên Địa Lăng Vân Chi (2)
 • #2146: Giao dịch Thiên Địa Lăng Vân Chi (1)
 • #2147: Giao dịch Thiên Địa Lăng Vân Chi (2)
 • #2148: Thân phận chân thật của Đàm Chí
 • #2149: Cố nhân Đan Càn Cung tái tụ (1)
 • #2150: Cố nhân Đan Càn Cung tái tụ (2)
 • #2151: Giao dịch đại hội mở ra
 • #2152: Danh sách thu mua của Chân thiếu chủ (1)
 • #2153: Danh sách thu mua của Chân thiếu chủ (2)
 • #2154: Thiên Vẫn Chân Thiết ?
 • #2155: Phong ba tái khởi (1)
 • #2156: Phong ba tái khởi (2)
 • #2157: Sự tình náo lớn (1)
 • #2158: Sự tình náo lớn (2)
 • #2159: Lăng Vân chi biện
 • #2160: Giang Trần thần hồ kỳ kỹ (1)
 • #2161: Giang Trần thần hồ kỳ kỹ (2)
 • #2162: Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha
 • #2163: Đại thủ bút (1)
 • #2164: Đại thủ bút (2)
 • #2165: Tranh luận danh sách đấu giá (1)
 • #2166: Tranh luận danh sách đấu giá (2)
 • #2167: Phát hiện mình là tài chủ
 • #2168: Đấu giá đại hội mở ra! (1)
 • #2169: Đấu giá đại hội mở ra! (2)
 • #2170: Kỳ vật lộ ra
 • #2171: Tranh đoạt siêu phẩm bảo vật (1)
 • #2172: Tranh đoạt siêu phẩm bảo vật (2)
 • #2173: Đánh ra giá trên trời (1)
 • #2174: Đánh ra giá trên trời (2)
 • #2175: Đấu giá chấm dứt
 • #2176: Đan nhi xuất quan (1)
 • #2177: Đan nhi xuất quan (2)
 • #2178: Đan nhi quyết định (1)
 • #2179: Đan nhi quyết định (2)
 • #2180: Đan đạo mạnh đến không thể tưởng tượng nổi
 • #2181: Cường thế khu trục (1)
 • #2182: Cường thế khu trục (2)
 • #2183: Hoàng Nhi có tâm sự ? (1)
 • #2184: Hoàng Nhi có tâm sự ? (2)
 • #2185: Khách không mời mà tới
 • #2186: Ngươi cũng xứng đại biểu thiên đạo sao ? (1)
 • #2187: Ngươi cũng xứng đại biểu thiên đạo sao ? (2)
 • #2188: Số mệnh ràng buộc (1)
 • #2189: Số mệnh ràng buộc (2)
 • #2190: Hoàng cảnh nhị trọng đỉnh phong
 • #2191: Thương nghị trùng kiến Đan Kiền Cung (1)
 • #2192: Thương nghị trùng kiến Đan Kiền Cung (2)
 • #2193: Bố cục và khách tới thăm (1)
 • #2194: Bố cục và khách tới thăm (2)
 • #2195: Giang Trần ép giá
 • #2196: Thu hoạch cực lớn (1)
 • #2197: Thu hoạch cực lớn (2)
 • #2198: Công bằng (1)
 • #2199: Công bằng (2)
 • #2200: Cửu Dương Thiên Tông (1)
 • #2201: Cửu Dương Thiên Tông (2)
 • #2202: Tranh luận không ngớt (1)
 • #2203: Tranh luận không ngớt (2)
 • #2204: Ngăn đạo trước sơn môn
 • #2205: Giao dịch (1)
 • #2206: Giao dịch (2)
 • #2207: Kiếm chỉ cố thổ (1)
 • #2208: Kiếm chỉ cố thổ (2)
 • #2209: Hoảng sợ không chịu nổi một ngày (1)
 • #2210: Hoảng sợ không chịu nổi một ngày (2)
 • #2211: Không chiến đã bại
 • #2212: Lang Gia tông lập công (1)
 • #2213: Lang Gia tông lập công (2)
 • #2214: Lão tổ Yến gia (1)
 • #2215: Lão tổ Yến gia (2)
 • #2216: Thử triều đáng sợ (1)
 • #2217: Thử triều đáng sợ (2)
 • #2218: Tế cờ Thái tử
 • #2219: Mượn đao giết người (1)
 • #2220: Mượn đao giết người (2)
 • #2221: Ba đại tông môn (1)
 • #2222: Ba đại tông môn (2)
 • #2223: Trận pháp đáng sợ (1)
 • #2224: Trận pháp đáng sợ (2)
 • #2225: Thực lực đáng sợ của cường giả Đế cảnh
 • #2226: Trong ngoài trận pháp (1)
 • #2227: Trong ngoài trận pháp (2)
 • #2228: Tứ đại đế tề tụ (1)
 • #2229: Tứ đại đế tề tụ (2)
 • #2230: Lão tổ đánh lén
 • #2231: Lão tổ vẫn lạc (1)
 • #2232: Lão tổ vẫn lạc (2)
 • #2233: Đường cùng, tận thế (1)
 • #2234: Đường cùng, tận thế (2)
 • #2235: Đại cục đã định
 • #2236: Bảo Thụ tông, Đan Phi hiện (1)
 • #2237: Bảo Thụ tông, Đan Phi hiện (2)
 • #2238: Trực tiếp sát nhập (1)
 • #2239: Trực tiếp sát nhập (2)
 • #2240: Giằng co
 • #2241: Ba cái Khổng Tước linh (1)
 • #2242: Ba cái Khổng Tước linh (2)
 • #2243: Chân truyền Thiên Hà cung (1)
 • #2244: Chân truyền Thiên Hà cung (2)
 • #2245: Quyết đấu cường thế (1)
 • #2246: Quyết đấu cường thế (2)
 • #2247: Trưởng lão Thiên Hà cung
 • #2248: Tới gần chân tướng (1)
 • #2249: Tới gần chân tướng (2)
 • #2250: Vui tới phát khóc (1)
 • #2251: Vui tới phát khóc (2)
 • #2252: Quyết định của Đan Phi (1)
 • #2253: Quyết định của Đan Phi (2)
 • #2254: Đan Phi, Đan Nhi?
 • #2255: Xu thế vây công (1)
 • #2256: Xu thế vây công (2)
 • #2257: Thật hay là mơ ? (1)
 • #2258: Thật hay là mơ ? (2)
 • #2259: Cố nhân lại tụ họp
 • #2260: Giết không tha (1)
 • #2261: Giết không tha (2)
 • #2262: Tin tức của Khổng Tước đại đế (1)
 • #2263: Tin tức của Khổng Tước đại đế (2)
 • #2264: Đông Phương Chỉ Nhược (1)
 • #2265: Đông Phương Chỉ Nhược (2)
 • #2266: Trùng kiến Đan Kiền Cung
 • #2267: Giang Trần mời (1)
 • #2268: Giang Trần mời (2)
 • #2269: Lão gia tử Diệp Trọng Lâu (1)
 • #2270: Lão gia tử Diệp Trọng Lâu (2)
 • #2271: Con gái Niệm nhi
 • #2272: Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển (1)
 • #2273: Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển (2)
 • #2274: Đội hình cầu hôn kinh người (1)
 • #2275: Đội hình cầu hôn kinh người (2)
 • #2276: Cầu hôn chi nghị
 • #2277: Vợ chồng lại tụ họp (1)
 • #2278: Vợ chồng lại tụ họp (2)
 • #2279: Tất cả đều vui vẻ (1)
 • #2280: Tất cả đều vui vẻ (2)
 • #2281: Đại thế chi luận
 • #2282: Đan Hỏa Thành, Đại Đế tụ (1)
 • #2283: Đan Hỏa Thành, Đại Đế tụ (2)
 • #2284: Lập kế hoạch
 • #2285: Dã tâm của Đan Cực Đại Đế (1)
 • #2286: Dã tâm của Đan Cực Đại Đế (2)
 • #2287: Kỳ chiêu của Giang Trần (1)
 • #2288: Kỳ chiêu của Giang Trần (2)
 • #2289: Không thể buông tha (1)
 • #2290: Không thể buông tha (2)
 • #2291: Giằng co trước trận
 • #2292: Quyết định khiến người ngoài ý muốn (1)
 • #2293: Quyết định khiến người ngoài ý muốn (2)
 • #2294: Át chủ bài của Giang Trần (1)
 • #2295: Át chủ bài của Giang Trần (2)
 • #2296: Kế hoạch lớn mật
 • #2297: Tâm Vân Đại Đế (1)
 • #2298: Tâm Vân Đại Đế (2)
 • #2299: Khuynh sào mà vào
 • #2300: Kế sách ác độc (1)
 • #2301: Kế sách ác độc (2)
 • #2302: Bất đắc dĩ (1)
 • #2303: Bất đắc dĩ (2)
 • #2304: Kế cầm Thiên Lân Công Tử
 • #2305: Liên mông đái phiến (1)
 • #2306: Liên mông đái phiến (2)
 • #2307: Lại đến Nguyệt Thần Giáo
 • #2308: Ly khai (1)
 • #2309: Ly khai (2)
 • #2310: Giằng co một tháng (1)
 • #2311: Giằng co một tháng (2)
 • #2312: Đề nghị điên cuồng
 • #2313: Chia cắt lợi ích (1)
 • #2314: Chia cắt lợi ích (2)
 • #2315: Giang Trần vẽ mặt (1)
 • #2316: Giang Trần vẽ mặt (2)
 • #2317: Đan Hỏa Thành chịu thua
 • #2318: Giang Trần yêu cầu (1)
 • #2319: Giang Trần yêu cầu (2)
 • #2320: Trở về Lưu Ly Vương Thành (1)
 • #2321: Trở về Lưu Ly Vương Thành (2)
 • #2322: Cách cục Thượng Bát Vực
 • #2323: Tỉnh Trung Đại Đế lo lắng (1)
 • #2324: Tỉnh Trung Đại Đế lo lắng (2)
 • #2325: Ủng hộ Giang Trần (1)
 • #2326: Ủng hộ Giang Trần (2)
 • #2327: Bí mật của Ma tộc
 • #2328: Phụ tử Giang Đồng (1)
 • #2329: Phụ tử Giang Đồng (2)
 • #2330: Khách không mời mà đến (1)
 • #2331: Khách không mời mà đến (2)
 • #2332: Toàn bộ tông rung động lắc lư
 • #2333: Hãnh diện (1)
 • #2334: Hãnh diện (2)
 • #2335: Tử Yên Tông sợ hãi (1)
 • #2336: Tử Yên Tông sợ hãi (2)
 • #2337: Cùng Lưu Ly Vương Thành có quan hệ ?
 • #2338: Đến nhà Xin lỗi (1)
 • #2339: Đến nhà Xin lỗi (2)
 • #2340: Thái Tuế Bạch Hổ thức tỉnh
 • #2341: Bế quan, đột phá! (1)
 • #2342: Bế quan, đột phá! (2)
 • #2343: Hoàn mỹ xuất quan (1)
 • #2344: Hoàn mỹ xuất quan (2)
 • #2345: Cường giả Đế cảnh luận bàn
 • #2346: Vô Song Đại Đế khiếp sợ thiên hạ (1)
 • #2347: Vô Song Đại Đế khiếp sợ thiên hạ (2)
 • #2348: Cơ duyên Thiên Vị (1)
 • #2349: Cơ duyên Thiên Vị (2)
 • #2350: Tỉnh Trung Đại Đế quy thuận
 • #2351: Phượng kêu Hạ Vực Tử Yên tông (1)
 • #2352: Phượng kêu Hạ Vực Tử Yên tông (2)
 • #2353: Trầm Hương cốc (1)
 • #2354: Trầm Hương cốc (2)
 • #2355: Thế lực lớn tụ tập (1)
 • #2356: Thế lực lớn tụ tập (2)
 • #2357: Trầm Hương cốc quỷ dị (1)
 • #2358: Trầm Hương cốc quỷ dị (2)
 • #2359: Trầm Hương cốc quỷ dị (3)
 • #2360: Cột sáng thần bí (1)
 • #2361: Cột sáng thần bí (2)
 • #2362: Bí cảnh như ẩn như hiện
 • #2363: Pháo hôi dò đường (1)
 • #2364: Pháo hôi dò đường (2)
 • #2365: Cuối cùng cũng vào bí cảnh (1)
 • #2366: Cuối cùng cũng vào bí cảnh (2)
 • #2367: Thượng cổ Thánh Nhất tông ?
 • #2368: Khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp (1)
 • #2369: Khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp (2)
 • #2370: Miêu tả sinh động (1)
 • #2371: Miêu tả sinh động (2)
 • #2372: Phân phối lợi ích
 • #2373: Hồng Vân áp đỉnh, Chu Tước thượng cổ ? (1)
 • #2374: Hồng Vân áp đỉnh, Chu Tước thượng cổ ? (2)
 • #2375: Tai họa ngập đầu (1)
 • #2376: Tai họa ngập đầu (2)
 • #2377: Tàng Bảo các
 • #2378: Giang Trần quỷ dị (1)
 • #2379: Giang Trần quỷ dị (2)
 • #2380: Thú ngữ thượng cổ (1)
 • #2381: Thú ngữ thượng cổ (2)
 • #2382: Ma chủ thiên ma ?
 • #2383: Cảnh cáo và khuyên bảo (1)
 • #2384: Cảnh cáo và khuyên bảo (2)
 • #2385: Sợ hãi, tuyệt vọng (1)
 • #2386: Sợ hãi, tuyệt vọng (2)
 • #2387: Bàn tay bằng xương trắng lớn
 • #2388: Ma thức lạc ấn (1)
 • #2389: Ma thức lạc ấn (2)
 • #2390: Trấn tông chi bảo ? (1)
 • #2391: Trấn tông chi bảo ? (2)
 • #2392: Thái Cổ Cự thạch nhất tộc (1)
 • #2393: Thái Cổ Cự thạch nhất tộc (2)
 • #2394: Bí pháp Thánh Nhất tông
 • #2395: Thái Cổ cự nhân, phục sinh (1)
 • #2396: Thái Cổ cự nhân, phục sinh (2)
 • #2397: Tâm tư của Ma chủ (1)
 • #2398: Tâm tư của Ma chủ (2)
 • #2399: Nhiệm vụ mới
 • #2400: Cự thạch nhất tộc phát huy (1)
 • #2401: Cự thạch nhất tộc phát huy (2)
 • #2402: Ma bộc tan tác (1)
 • #2403: Ma bộc tan tác (2)
 • #2404: Tám huynh đệ Cự thạch nhất tộc nhận chủ (1)
 • #2405: Tám huynh đệ Cự thạch nhất tộc nhận chủ (2)
 • #2406: Ba đại pháp bảo trấn tông..
 • #2407: Trận pháp huyền ảo (1)
 • #2408: Trận pháp huyền ảo (2)
 • #2409: Giằng co (1)
 • #2410: Giằng co (2)
 • #2411: Khu vực biên giới bị đánh vỡ? (1)
 • #2412: Khu vực biên giới bị đánh vỡ? (2)
 • #2413: Ba đại cường giả Thiên Vị
 • #2414: Nam Đấu ly tộc, Thiên Ma xuất thế (1)
 • #2415: Nam Đấu ly tộc, Thiên Ma xuất thế (2)
 • #2416: Thần cung xuất thế (1)
 • #2417: Thần cung xuất thế (2)
 • #2418: Uy năng của thần cung
 • #2419: Linh thạch nguyên quáng (1)
 • #2420: Linh thạch nguyên quáng (2)
 • #2421: Rời khỏi, biến hóa (1)
 • #2422: Rời khỏi, biến hóa (2)
 • #2423: Tin tức quỷ dị
 • #2424: Chết mà phục sinh? (1)
 • #2425: Chết mà phục sinh? (2)
 • #2426: Quyết định (1)
 • #2427: Quyết định (2)
 • #2428: Vạch mặt
 • #2429: Tranh luận trước khi chiến đấu (1)
 • #2430: Tranh luận trước khi chiến đấu (2)
 • #2431: Chí tại nghiền nát (1)
 • #2432: Chí tại nghiền nát (2)
 • #2433: Trao đổi con tin (1)
 • #2434: Trao đổi con tin (2)
 • #2435: Thử Triều không cùng
 • #2436: Tuyệt vọng lan tràn (1)
 • #2437: Tuyệt vọng lan tràn (2)
 • #2438: Phòng tuyến sụp đổ
 • #2439: Đánh trước bàn lại (1)
 • #2440: Đánh trước bàn lại (2)
 • #2441: Chúng bạn xa lánh (1)
 • #2442: Chúng bạn xa lánh (2)
 • #2443: Ngoan cố chống cự, một chưởng đập phế
 • #2444: Đại cục sơ định (1)
 • #2445: Đại cục sơ định (2)
 • #2446: Đan Nhi Hoàng Nhi, đều khó dứt bỏ (1)
 • #2447: Đan Nhi Hoàng Nhi, đều khó dứt bỏ (2)
 • #2448: Tinh huyết Chu Tước
 • #2449: Bế quan ba năm (1)
 • #2450: Bế quan ba năm (2)
 • #2451: Phong Vân Giáo? (1)
 • #2452: Phong Vân Giáo? (2)
 • #2453: Cửu Dương Thiên Tông cầu viện
 • #2454: Tin dữ truyền tới (1)
 • #2455: Tin dữ truyền tới (2)
 • #2456: Lựa chọn lưỡng nan (1)
 • #2457: Lựa chọn lưỡng nan (2)
 • #2458: Thực lực của Phong Vân Giáo
 • #2459: Phong Vân Giáo chủ (1)
 • #2460: Phong Vân Giáo chủ (2)
 • #2461: Thiên Long Phái tràn đầy nguy cơ
 • #2462: Không ai bì nổi (1)
 • #2463: Không ai bì nổi (2)
 • #2464: Hiện trường hội minh (1)
 • #2465: Hiện trường hội minh (2)
 • #2466: Chiêu hàng Giang Trần
 • #2467: Giang Trần Minh chủ (1)
 • #2468: Giang Trần Minh chủ (2)
 • #2469: Kì thực hư chi, hư thì thực chi (1)
 • #2470: Kì thực hư chi, hư thì thực chi (2)
 • #2471: Ma Vân Pháp Vương thần bí
 • #2472: Nghi ngờ khắp nơi (1)
 • #2473: Nghi ngờ khắp nơi (2)
 • #2474: Hạ Hầu công tử (1)
 • #2475: Hạ Hầu công tử (2)
 • #2476: Hâm mộ ghen ghét hận thù
 • #2477: Khẩu vị thật lớn (1)
 • #2478: Khẩu vị thật lớn (2)
 • #2479: Thân phận của Ma Vân Pháp Vương (1)
 • #2480: Thân phận của Ma Vân Pháp Vương (2)
 • #2481: Cấp tốc
 • #2482: Mượn đường cung thứ ba của truyền thừa cung (1)
 • #2483: Mượn đường cung thứ ba của truyền thừa cung (2)
 • #2484: Vây điểm đánh viện binh (1)
 • #2485: Vây điểm đánh viện binh (2)
 • #2486: Diễu võ dương oai
 • #2487: Trước trận đào ngũ, thế cục đột biến (1)
 • #2488: Trước trận đào ngũ, thế cục đột biến (2)
 • #2489: Tương kế tựu kế (1)
 • #2490: Tương kế tựu kế (2)
 • #2491: Thiên La Địa Võng
 • #2492: Ai thông minh hơn ai? (1)
 • #2493: Ai thông minh hơn ai? (2)
 • #2494: Bắt đầu đồ Sát (1)
 • #2495: Bắt đầu đồ Sát (2)
 • #2496: Hạ Hầu nhất tộc
 • #2497: Một mũi tên đỉnh phong (1)
 • #2498: Một mũi tên đỉnh phong (2)
 • #2499: Giang Trần trở về (1)
 • #2500: Giang Trần trở về (2)
 • #2501: Bắt đầu phản sát
 • #2502: Ngoài ý muốn thay nhau nổi lên (1)
 • #2503: Ngoài ý muốn thay nhau nổi lên (2)
 • #2504: Thống mạ Thiên Vị cường giả (1)
 • #2505: Thống mạ Thiên Vị cường giả (2)
 • #2506: Giải dược
 • #2507: Cấu kết với nhau làm việc xấu (1)
 • #2508: Cấu kết với nhau làm việc xấu (2)
 • #2509: Tây Bắc tuyệt địa (1)
 • #2510: Tây Bắc tuyệt địa (2)
 • #2511: Mạch suy nghĩ biến đổi
 • #2512: Giới Bi Chi Cảnh, nghiền nát? (1)
 • #2513: Giới Bi Chi Cảnh, nghiền nát? (2)
 • #2514: Khổ Man tộc (1)
 • #2515: Cổ Na bộ lạc (1)
 • #2516: Cổ Na bộ lạc (2)
 • #2517: Tràn ngập nguy cơ (1)
 • #2518: Tràn ngập nguy cơ (2)
 • #2519: Mũi tên của thần (1)
 • #2520: Mũi tên của thần (2)
 • #2521: Ngàn cân treo sợi tóc, viện binh tới
 • #2522: Nghiêm túc cảnh cáo (1)
 • #2523: Nghiêm túc cảnh cáo (2)
 • #2524: Nguyệt Thần giáo bàng hoàng (1)
 • #2525: Nguyệt Thần giáo bàng hoàng (2)
 • #2526: Quyết định gian nan
 • #2527: Nguyệt Thần giáo tới (1)
 • #2528: Nguyệt Thần giáo tới (2)
 • #2529: Tu hú chiếm tổ chim khách (1)
 • #2530: Tu hú chiếm tổ chim khách (2)
 • #2531: Cung truyền thừa thứ ba (1)
 • #2532: Cung truyền thừa thứ ba (2)
 • #2533: Hồng Hầu cung
 • #2534: Hai đạo khảo nghiệm (1)
 • #2535: Hai đạo khảo nghiệm (2)
 • #2536: Mê Thần khôi ngẫu (1)
 • #2537: Mê Thần khôi ngẫu (2)
 • #2538: Thế cục lại biến hóa
 • #2539: Thương nghị thảo phạt (1)
 • #2540: Thương nghị thảo phạt (2)
 • #2541: Minh Tu sạn đạo, Ám độ trần thương (1)
 • #2542: Minh Tu sạn đạo, Ám độ trần thương (2)
 • #2543: Tất cả thủ đoạn
 • #2544: Linh cơ khẽ động (1)
 • #2545: Linh cơ khẽ động (2)
 • #2546: Lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn (1)
 • #2547: Lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn (2)
 • #2548: Giang Trần hiển uy (1)
 • #2549: Giang Trần hiển uy (2)
 • #2550: Khôi ngẫu xuất lực
 • #2551: Thư Vạn Thanh trọng thương (1)
 • #2552: Thư Vạn Thanh trọng thương (2)
 • #2553: Liên tục thúc dục (1)
 • #2554: Liên tục thúc dục (2)
 • #2555: Từng bước tới gần
 • #2556: Người thắng làm vua, người thua làm giặc (1)
 • #2557: Người thắng làm vua, người thua làm giặc (2)
 • #2558: Thiên Vị phù chiếu (1)
 • #2559: Thiên Vị phù chiếu (2)
 • #2560: Hành động kinh người
 • #2561: Tất cả đã có sắp xếp (1)
 • #2562: Tất cả đã có sắp xếp (2)
 • #2563: Cường địch xâm phạm (1)
 • #2564: Cường địch xâm phạm (2)
 • #2565: Diện mạo thực sự
 • #2566: Lựa chọn cấp tiến (1)
 • #2567: Lựa chọn cấp tiến (2)
 • #2568: Thu hoạch cực lớn (1)
 • #2569: Thu hoạch cực lớn (2)
 • #2570: Phát tài lớn (1)
 • #2571: Phát tài lớn (2)
 • #2572: Dây chuyền phong ấn thần bí
 • #2573: Thánh địa Khổ Man tộc (1)
 • #2574: Thánh địa Khổ Man tộc (2)
 • #2575: Khổ Trúc lão tổ phiền muộn (1)
 • #2576: Khổ Trúc lão tổ phiền muộn (2)
 • #2577: Chia kế hoạch
 • #2578: Kế hoạch chặn đánh (1)
 • #2579: Kế hoạch chặn đánh (2)
 • #2580: Cổ Na vương lo lắng (1)
 • #2581: Cổ Na vương lo lắng (2)
 • #2582: Hết thảy bắt lại
 • #2583: Hàng phục Cổ Na vương (1)
 • #2584: Hàng phục Cổ Na vương (2)
 • #2585: Một lần là xong (1)
 • #2586: Một lần là xong (2)
 • #2587: Kế hoạch và biến hóa (1)
 • #2588: Kế hoạch và biến hóa (2)
 • #2589: Đã tới giờ thu hoạch
 • #2590: Làm tôi tớ (1)
 • #2591: Làm tôi tớ (2)
 • #2592: Giang Trần đại đế (1)
 • #2593: Giang Trần đại đế (2)
 • #2594: Vòng tròn luẩn quẩn của cường giả lánh đời
 • #2595: Chủ trương của Hạc lão (1)
 • #2596: Chủ trương của Hạc lão (2)
 • #2597: Gặp mặt
 • #2598: Vũ đạo, trà hội (1)
 • #2599: Vũ đạo, trà hội (2)
 • #2600: Thái Thượng tham thiên đạo (1)
 • #2601: Thái Thượng tham thiên đạo (2)
 • #2602: Thần đạo chi luận
 • #2603: Hạc lão hứa hẹn (1)
 • #2604: Hạc lão hứa hẹn (2)
 • #2605: Chuẩn bị cuối cùng (1)
 • #2606: Chuẩn bị cuối cùng (2)
 • #2607: Thiên Thiền Cổ Viện
 • #2608: Ba khu di chỉ (1)
 • #2609: Ba khu di chỉ (2)
 • #2610: Đông Diên đảo (1)
 • #2611: Đông Diên đảo (2)
 • #2612: Lưu đày chi địa
 • #2613: Người tốt Giang Trần (1)
 • #2614: Người tốt Giang Trần (2)
 • #2615: Tội Nghiệt Chi Thành
 • #2616: Bán mình cứu phụ (1)
 • #2617: Bán mình cứu phụ (2)
 • #2618: Thiếu nữ Tinh Đồng (1)
 • #2619: Thiếu nữ Tinh Đồng (2)
 • #2620: Tìm được đường sống trong chỗ chết
 • #2621: Tiếu công tử (1)
 • #2622: Tiếu công tử (2)
 • #2623: Cách cục của Đông Diên đảo (1)
 • #2624: Cách cục của Đông Diên đảo (2)
 • #2625: Cơ hội tuyển bạt
 • #2626: Thành Vệ quân, Ung thống lĩnh (1)
 • #2627: Thành Vệ quân, Ung thống lĩnh (2)
 • #2628: Chẩn đoán bệnh (1)
 • #2629: Chẩn đoán bệnh (2)
 • #2630: Biện pháp giải quyết
 • #2631: Thanh danh lan truyền lớn (1)
 • #2632: Thanh danh lan truyền lớn (2)
 • #2633: Quy cách lại tăng lên lần nữa
 • #2634: Tuyển bạt bắt đầu (1)
 • #2635: Tuyển bạt bắt đầu (2)
 • #2636: Cửa thứ hai (1)
 • #2637: Cửa thứ hai (2)
 • #2638: Sinh Tử quan
 • #2639: Trùng kích tinh anh thi đấu (1)
 • #2640: Trùng kích tinh anh thi đấu (2)
 • #2641: Đào thải quyết đấu
 • #2642: Một chiêu nghiền áp (1)
 • #2643: Một chiêu nghiền áp (2)
 • #2644: Làm cho người khiếp sợ
 • #2645: Đối thủ cuối cùng (1)
 • #2646: Đối thủ cuối cùng (2)
 • #2647: Pháp Tướng đối Pháp Tướng (1)
 • #2648: Pháp Tướng đối Pháp Tướng (2)
 • #2649: Tuyển bạt chấm dứt
 • #2650: Thu thập tin tức (1)
 • #2651: Thu thập tin tức (2)
 • #2652: Hắc Yểm sơn mạch (1)
 • #2653: Hắc Yểm sơn mạch (2)
 • #2654: Khách quý giá lâm
 • #2655: Đa Văn Thần Quốc (1)
 • #2656: Đa Văn Thần Quốc (2)
 • #2657: Bí mật kinh người (1)
 • #2658: Bí mật kinh người (2)
 • #2659: Huyền Hoàng Thủ Ô
 • #2660: Muốn kiếm tiện nghi? (1)
 • #2661: Muốn kiếm tiện nghi? (2)
 • #2662: Thiên tài quyết đấu
 • #2663: Thần thông không ngừng (1)
 • #2664: Thần thông không ngừng (2)
 • #2665: Ngoài ý muốn thay nhau nổi lên
 • #2666: Chân tướng (1)
 • #2667: Chân tướng (2)
 • #2668: Tiễn đạo giằng co (1)
 • #2669: Tiễn đạo giằng co (2)
 • #2670: Đột phá Đế cảnh Trung giai
 • #2671: Lại gặp phiền toái (1)
 • #2672: Lại gặp phiền toái (2)
 • #2673: Rơi vào tầm bắn tên
 • #2674: Tận diệt (1)
 • #2675: Tận diệt (2)
 • #2676: Công phu không phụ lòng người (1)
 • #2677: Công phu không phụ lòng người (2)
 • #2678: Hồn đăng nghiền nát
 • #2679: Ngày kết thúc (1)
 • #2680: Ngày kết thúc (2)
 • #2681: Tạc nồi (1)
 • #2682: Tạc nồi (2)
 • #2683: Kế hoạch phá sản (1)
 • #2684: Kế hoạch phá sản (2)
 • #2685: Không có lựa chọn nào khác
 • #2686: Đường chạy trốn (1)
 • #2687: Đường chạy trốn (2)
 • #2688: Khác nhau, quyết đoán (1)
 • #2689: Khác nhau, quyết đoán (2)
 • #2690: Bí pháp truy tung
 • #2691: Vận dụng Tiềm hành phù (1)
 • #2692: Vận dụng Tiềm hành phù (2)
 • #2693: Cự thạch pháp trận
 • #2694: Hư không chi môn (1)
 • #2695: Hư không chi môn (2)
 • #2696: Bí mật chung cực của Đông Duyên đảo (1)
 • #2697: Bí mật chung cực của Đông Duyên đảo (2)
 • #2698: Trật tự nứt vỡ (1)
 • #2699: Trật tự nứt vỡ (2)
 • #2700: Tinh Duyến phi chu
 • #2701: Tiêu sái rời khỏi (1)
 • #2702: Tiêu sái rời khỏi (2)
 • #2703: Tất cả các đường (1)
 • #2704: Tất cả các đường (2)
 • #2705: Lam Yên đảo vực
 • #2706: Thi Bì Địa Ngục đảo (1)
 • #2707: Thi Bì Địa Ngục đảo (2)
 • #2708: Thu mua Lăng Vân chi (1)
 • #2709: Thu mua Lăng Vân chi (2)
 • #2710: Lam Yên cổ ngọc (1)
 • #2711: Lam Yên cổ ngọc (2)
 • #2712: Tranh đoạt
 • #2713: Xung đột (1)
 • #2714: Xung đột (2)
 • #2715: Hóa giải (1)
 • #2716: Hóa giải (2)
 • #2717: Kinh hỉ, thu đồ Đệ
 • #2718: Diệt sát (1)
 • #2719: Diệt sát (2)
 • #2720: Long Tiểu Huyền tấn chức Thiên Vị (1)
 • #2721: Long Tiểu Huyền tấn chức Thiên Vị (2)
 • #2722: Hoàng Nhi khiếp sợ
 • #2723: Kỳ tích chi thành (1)
 • #2724: Kỳ tích chi thành (2)
 • #2725: Thực lực đỉnh phong của thần điểu Chu Tước (1)
 • #2726: Thực lực đỉnh phong của thần điểu Chu Tước (2)
 • #2727: Hung linh dưới đáy hải vực
 • #2728: Hốt hoảng chạy trốn (1)
 • #2729: Hốt hoảng chạy trốn (2)
 • #2730: Dục hỏa trùng sinh, Chu Tước niết bàn (1)
 • #2731: Dục hỏa trùng sinh, Chu Tước niết bàn (2)
 • #2732: Phong vân tụ Kỳ tích chi thành (1)
 • #2733: Phong vân tụ Kỳ tích chi thành (2)
 • #2734: Thịnh hội cổ ngọc
 • #2735: Gương mặt quen thuộc (1)
 • #2736: Gương mặt quen thuộc (2)
 • #2737: Yến gia, Hạ Hầu gia (1)
 • #2738: Yến gia, Hạ Hầu gia (2)
 • #2739: Chủ động tiếp cận
 • #2740: Mục tiêu sơ bộ đạt thành (1)
 • #2741: Mục tiêu sơ bộ đạt thành (2)
 • #2742: Tiếng đàn xuyên tường vang tới (1)
 • #2743: Tiếng đàn xuyên tường vang tới (2)
 • #2744: Gặp lại
 • #2745: Hoàng Nhi giận dữ (1)
 • #2746: Hoàng Nhi giận dữ (2)
 • #2747: Hoàng Long lĩnh (1)
 • #2748: Hoàng Long lĩnh (2)
 • #2749: Người có tình cuối cùng cũng tụ họp (1)
 • #2750: Người có tình cuối cùng cũng tụ họp (2)
 • #2751: Tình ý miên man
 • #2752: Không thể buông tha (1)
 • #2753: Không thể buông tha (2)
 • #2754: Trước ngạo mạn, sau cung kính, làm trò hề (1)
 • #2755: Trước ngạo mạn, sau cung kính, làm trò hề (2)
 • #2756: Vẫn lạc và hậu quả
 • #2757: Thắng cược, mưu tương lai (1)
 • #2758: Thắng cược, mưu tương lai (2)
 • #2759: Công chúa chiêu thân (1)
 • #2760: Công chúa chiêu thân (2)
 • #2761: Luận võ chiêu thân
 • #2762: Thân phận công chúa (1)
 • #2763: Thân phận công chúa (2)
 • #2764: Không ngờ lại là nàng (1)
 • #2765: Không ngờ lại là nàng (2)
 • #2766: Kỳ chiêu của Hoàng Nhi
 • #2767: Thế như chẻ tre (1)
 • #2768: Thế như chẻ tre (2)
 • #2769: Ta lấy nàng (1)
 • #2770: Ta lấy nàng (2)
 • #2771: Tất cả đều vui vẻ
 • #2772: Vĩnh Hằng Thần Quốc (1)
 • #2773: Vĩnh Hằng Thần Quốc (2)
 • #2774: Đường về bị ngăn trở
 • #2775: Bình an trở về (1)
 • #2776: Bình an trở về (2)
 • #2777: Cao tầng Yến gia (1)
 • #2778: Cao tầng Yến gia (2)
 • #2779: Hai nữ tâm tư
 • #2780: Giang Trần nhắc nhở (1)
 • #2781: Giang Trần nhắc nhở (2)
 • #2782: Vạn Quân trưởng lão (1)
 • #2783: Vạn Quân trưởng lão (2)
 • #2784: Trưởng lão khiếp sợ
 • #2785: Dự tiệc (1)
 • #2786: Dự tiệc (2)
 • #2787: Yến gia đệ nhất thiên tài (1)
 • #2788: Yến gia đệ nhất thiên tài (2)
 • #2789: Tặng lễ
 • #2790: Hai đại tiền bối (1)
 • #2791: Hai đại tiền bối (2)
 • #2792: Luận bàn đan đạo
 • #2793: Luận bàn bắt đầu (1)
 • #2794: Luận bàn bắt đầu (2)
 • #2795: Kinh hãi rớt mắt (1)
 • #2796: Kinh hãi rớt mắt (2)
 • #2797: Cân đối chi đạo
 • #2798: Tam Cửu Quần Anh Cục (1)
 • #2799: Tam Cửu Quần Anh Cục (2)
 • #2800: Tranh đoạt kịch liệt (1)
 • #2801: Tranh đoạt kịch liệt (2)
 • #2802: Khiêu chiến quyền uy
 • #2803: Thực tế so đấu (1)
 • #2804: Thực tế so đấu (2)
 • #2805: Tập trung quán quân
 • #2806: Tử Xa đại nhân mời (1)
 • #2807: Tử Xa đại nhân mời (2)
 • #2808: Cự tuyệt hôn ước, lại nghênh đột phá (1)
 • #2809: Cự tuyệt hôn ước, lại nghênh đột phá (2)
 • #2810: Ba kiện đại sự
 • #2811: Giang Trần giận dữ (1)
 • #2812: Giang Trần giận dữ (2)
 • #2813: Tử Xa Mân tới chơi (1)
 • #2814: Tử Xa Mân tới chơi (2)
 • #2815: Mạch suy nghĩ mới
 • #2816: Gia nhập liên minh Thánh Địa (1)
 • #2817: Gia nhập liên minh Thánh Địa (2)
 • #2818: Thành thật với nhau (1)
 • #2819: Thành thật với nhau (2)
 • #2820: Huynh đệ hoà giải
 • #2821: Minh Đấu Lão Tiên (1)
 • #2822: Minh Đấu Lão Tiên (2)
 • #2823: Cao thấp lập phán (1)
 • #2824: Cao thấp lập phán (2)
 • #2825: Thanh danh lan truyền lớn
 • #2826: Vĩnh Hằng Thánh Địa (1)
 • #2827: Vĩnh Hằng Thánh Địa (2)
 • #2828: Đế cảnh đỉnh phong
 • #2829: Khảo hạch bắt đầu (1)
 • #2830: Khảo hạch bắt đầu (2)
 • #2831: Cửu khúc vân quật (1)
 • #2832: Cửu khúc vân quật (2)
 • #2833: Kinh diễm phát huy
 • #2834: Kinh động Thánh Chủ (1)
 • #2835: Kinh động Thánh Chủ (2)
 • #2836: Kích động nhân tâm
 • #2837: Truy cầu chí cao (1)
 • #2838: Truy cầu chí cao (2)
 • #2839: Gian khổ khiêu chiến (1)
 • #2840: Gian khổ khiêu chiến (2)
 • #2841: Thái độ của cao tầng
 • #2842: Chiến thuật mài mòn (1)
 • #2843: Chiến thuật mài mòn (2)
 • #2844: Thành tích hoàn mỹ
 • #2845: Thánh Tổ đại nhân (1)
 • #2846: Thánh Tổ đại nhân (2)
 • #2847: Công Đức Điện (1)
 • #2848: Công Đức Điện (2)
 • #2849: Đẳng cấp nhiệm vụ
 • #2850: Hạ Hầu tiểu thư (1)
 • #2851: Hạ Hầu tiểu thư (2)
 • #2852: Giáo huấn ngươi làm người (1)
 • #2853: Giáo huấn ngươi làm người (2)
 • #2854: Vạch mặt (1)
 • #2855: Vạch mặt (2)
 • #2856: Tốc độ và không gian tranh giành
 • #2857: Thánh địa khiếp sợ (1)
 • #2858: Thánh địa khiếp sợ (2)
 • #2859: Tỉnh táo phân tích (1)
 • #2860: Tỉnh táo phân tích (2)
 • #2861: Không xứng để ta khiêu chiến hắn
 • #2862: Ngộ đạo, đột phá Thiên Vị (1)
 • #2863: Ngộ đạo, đột phá Thiên Vị (2)
 • #2864: Xuất quan (1)
 • #2865: Xuất quan (2)
 • #2866: Nhiệm vụ Chí Tôn
 • #2867: Lửa giận báo thù (1)
 • #2868: Lửa giận báo thù (2)
 • #2869: Thạch Huyền đại sư (1)
 • #2870: Thạch Huyền đại sư (2)
 • #2871: Ba loại đan dược
 • #2872: Tử Xa Mân khiếp sợ (1)
 • #2873: Tử Xa Mân khiếp sợ (2)
 • #2874: Xin ủng hộ (1)
 • #2875: Xin ủng hộ (2)
 • #2876: Mọi sự đã chuẩn bị
 • #2877: Hạ Hầu Tông xuất quan (1)
 • #2878: Hạ Hầu Tông xuất quan (2)
 • #2879: Huynh muội Hạ Hầu (1)
 • #2880: Huynh muội Hạ Hầu (2)
 • #2881: Toàn lực ủng hộ
 • #2882: Thiên hạ kinh sợ (1)
 • #2883: Thiên hạ kinh sợ (2)
 • #2884: Đạt thành nhận thức chung (1)
 • #2885: Đạt thành nhận thức chung (2)
 • #2886: Bách Hoa thánh địa
 • #2887: Hoàng Nhi gần như tuyệt vọng (1)
 • #2888: Hoàng Nhi gần như tuyệt vọng (2)
 • #2889: Tặng đan (1)
 • #2890: Tặng đan (2)
 • #2891: Đọ đồng thuật
 • #2892: Đánh võ mồm (1)
 • #2893: Đánh võ mồm (2)
 • #2894: Khích tướng từng bước (1)
 • #2895: Khích tướng từng bước (2)
 • #2896: Phương thức đánh cuộc (1)
 • #2897: Phương thức đánh cuộc (2)
 • #2898: Đánh cuộc bắt đầu
 • #2899: Đả kích nghiêm trọng (1)
 • #2900: Đả kích nghiêm trọng (2)
 • #2901: Chật vật không chịu nổi (1)
 • #2902: Chật vật không chịu nổi (2)
 • #2903: Hiện thế báo, tới cũng nhanh
 • #2904: Kỹ nghệ thần kỳ (1)
 • #2905: Kỹ nghệ thần kỳ (2)
 • #2906: Triệt để thua (1)
 • #2907: Triệt để thua (2)
 • #2908: Triệt để thay đổi
 • #2909: Thương nghị cầu hôn (1)
 • #2910: Thương nghị cầu hôn (2)
 • #2911: Giương cung bạt kiếm
 • #2912: Không phải quân không lấy chồng (1)
 • #2913: Không phải quân không lấy chồng (2)
 • #2914: Ước đấu, thiên tài luận kiếm (1)
 • #2915: Ước đấu, thiên tài luận kiếm (2)
 • #2916: Thịnh hội chấm dứt
 • #2917: Thánh Tổ tập kích (1)
 • #2918: Thánh Tổ tập kích (2)
 • #2919: Kinh thiên bí văn
 • #2920: Nguy cơ Thánh Địa (1)
 • #2921: Nguy cơ Thánh Địa (2)
 • #2922: Yến gia rung chuyển (1)
 • #2923: Yến gia rung chuyển (2)
 • #2924: Phong ba gợn sóng
 • #2925: Gặp nhau ở Vân Đà Sơn (1)
 • #2926: Gặp nhau ở Vân Đà Sơn (2)
 • #2927: Giấy thông hành (1)
 • #2928: Giấy thông hành (2)
 • #2929: Địa mạch đáng sợ
 • #2930: Ước định (1)
 • #2931: Ước định (2)
 • #2932: Hắc Ngọc Linh San mai
 • #2933: Yến Vạn Quân thương tâm (1)
 • #2934: Yến Vạn Quân thương tâm (2)
 • #2935: Quyết định
 • #2936: Tiểu Bạch đột phá (1)
 • #2937: Tiểu Bạch đột phá (2)
 • #2938: Thu hoạch không nhỏ (1)
 • #2939: Thu hoạch không nhỏ (2)
 • #2940: Thần đô sôi trào
 • #2941: Tiêu Dao Hầu (1)
 • #2942: Tiêu Dao Hầu (2)
 • #2943: Luận kiếm đếm ngược
 • #2944: Danh ngạch dự thi (1)
 • #2945: Danh ngạch dự thi (2)
 • #2946: Xuất quan! (1)
 • #2947: Xuất quan! (2)
 • #2948: Thiên tài tụ tập
 • #2949: Luận kiếm mở màn (1)
 • #2950: Luận kiếm mở màn (2)
 • #2951: Ít lưu ý thay nhau nổi lên
 • #2952: Hạ Hầu Tông tàn nhẫn (1)
 • #2953: Hạ Hầu Tông tàn nhẫn (2)
 • #2954: Hình như có âm mưu (1)
 • #2955: Hình như có âm mưu (2)
 • #2956: Nộ Giao Chi Tiên
 • #2957: Run rẩy a, Nộ Giao tinh hồn! (1)
 • #2958: Run rẩy a, Nộ Giao tinh hồn! (2)
 • #2959: Cuộc chiến số mệnh
 • #2960: Ân oán lại tục (1)
 • #2961: Ân oán lại tục (2)
 • #2962: Lại đấu đồng thuật (1)
 • #2963: Lại đấu đồng thuật (2)
 • #2964: Đối chọi gay gắt
 • #2965: Ai càng mạnh hơn nữa? (1)
 • #2966: Ai càng mạnh hơn nữa? (2)
 • #2967: Càng tốt hơn
 • #2968: Thế cục biến hóa (1)
 • #2969: Thế cục biến hóa (2)
 • #2970: Khốn thú chi đấu
 • #2971: Diệt Hạ Hầu Tông (1)
 • #2972: Diệt Hạ Hầu Tông (2)
 • #2973: Đãi ngộ anh hung
 • #2974: Ta chỉ là thông tri các ngươi (1)
 • #2975: Ta chỉ là thông tri các ngươi (2)
 • #2976: Là bá đạo như vậy
 • #2977: Giang Trần chuẩn bị (1)
 • #2978: Giang Trần chuẩn bị (2)
 • #2979: Hạ Hầu lão tổ (1)
 • #2980: Hạ Hầu lão tổ (2)
 • #2981: Đóng cửa đánh chó
 • #2982: Quả nhiên muốn tạo phản? (1)
 • #2983: Quả nhiên muốn tạo phản? (2)
 • #2984: Người đến ngoài ý muốn (1)
 • #2985: Người đến ngoài ý muốn (2)
 • #2986: Truyền Tống Trận, lại chia lìa
 • #2987: Lại lên đường lần nữa (1)
 • #2988: Lại lên đường lần nữa (2)
 • #2989: Tiểu Thang đảo
 • #2990: Ngân Kiếm Bang (1)
 • #2991: Ngân Kiếm Bang (2)
 • #2992: Trực tiếp giết đến tận cửa (1)
 • #2993: Trực tiếp giết đến tận cửa (2)
 • #2994: Lại đi Thi Tì Địa Ngục Đảo
 • #2995: Bóp nát Chu Tước vũ (1)
 • #2996: Bóp nát Chu Tước vũ (2)
 • #2997: Âm Tàm Đoạt Mệnh Ti (1)
 • #2998: Âm Tàm Đoạt Mệnh Ti (2)
 • #2999: Thời khắc sinh tử
 • #3000: Thế cục xoay ngược (1)
 • #3001: Thế cục xoay ngược (2)
 • #3002: Cam làm nô bộc
 • #3003: Dàn xếp cùng quyết định (1)
 • #3004: Dàn xếp cùng quyết định (2)
 • #3005: Phản hồi Vĩnh Hằng Thần Quốc
 • #3006: Tổ bốn người Trụ Quang Tông (1)
 • #3007: Tổ bốn người Trụ Quang Tông (2)
 • #3008: Ra tay (1)
 • #3009: Ra tay (2)
 • #3010: Thần Quốc sôi trào
 • #3011: Tiến vào Thánh Địa (1)
 • #3012: Tiến vào Thánh Địa (2)
 • #3013: Sắp chết đến nơi (1)
 • #3014: Sắp chết đến nơi (2)
 • #3015: Cố nhân xâm nhập
 • #3016: Giang Trần bố cục (1)
 • #3017: Giang Trần bố cục (2)
 • #3018: Thánh Địa tranh luận
 • #3019: Ngày tổng tiến công (1)
 • #3020: Ngày tổng tiến công (2)
 • #3021: Lộ Thiền lão tổ (1)
 • #3022: Lộ Thiền lão tổ (2)
 • #3023: Thế cục quỷ dị
 • #3024: Tập trung tình hình quân địch (1)
 • #3025: Tập trung tình hình quân địch (2)
 • #3026: Chu Tước bá đạo
 • #3027: Thế cục thay đổi (1)
 • #3028: Thế cục thay đổi (2)
 • #3029: Liên minh kinh hoàng (1)
 • #3030: Liên minh kinh hoàng (2)
 • #3031: Xu thế quân lâm
 • #3032: Liên minh sụp đổ (1)
 • #3033: Liên minh sụp đổ (2)
 • #3034: Tan đàn xẻ nghé (1)
 • #3035: Tan đàn xẻ nghé (2)
 • #3036: Hoàng thất bị diệt, Hạ Hầu ngoan cố chống lại
 • #3037: Hai đại lão tổ (1)
 • #3038: Hai đại lão tổ (2)
 • #3039: Chu Tước sính uy
 • #3040: Dùng lợi dụ (1)
 • #3041: Dùng lợi dụ (2)
 • #3042: Thần đạo trở về (1)
 • #3043: Thần đạo trở về (2)
 • #3044: Chu Tước đấu Thần đạo
 • #3045: Toàn diện vây quanh (1)
 • #3046: Toàn diện vây quanh (2)
 • #3047: Yến gia run rẩy
 • #3048: Thiệu Uyên, Giang Trần! (1)
 • #3049: Thiệu Uyên, Giang Trần! (2)
 • #3050: Gõ mạnh
 • #3051: Thuấn lão rộng lượng (1)
 • #3052: Thuấn lão rộng lượng (2)
 • #3053: Thiên Vị ngũ trọng (1)
 • #3054: Thiên Vị ngũ trọng (2)
 • #3055: Nhiệm vụ mới
 • #3056: Tâm Ma hiện ra (1)
 • #3057: Tâm Ma hiện ra (2)
 • #3058: Thu hoạch xa xỉ (1)
 • #3059: Thu hoạch xa xỉ (2)
 • #3060: Căn cứ Linh dược
 • #3061: Giang Trần hiến kế (1)
 • #3062: Giang Trần hiến kế (2)
 • #3063: Tư tâm của Kim Chung lão tổ
 • #3064: Con mồi tới gần (1)
 • #3065: Con mồi tới gần (2)
 • #3066: Chu Tước giết ra
 • #3067: Diệt Kim Chung lão tổ
 • #3068: Thánh Chủ cùng Thánh Nữ (1)
 • #3069: Thánh Chủ cùng Thánh Nữ (2)
 • #3070: Viện quân đã đến? (1)
 • #3071: Viện quân đã đến? (2)
 • #3072: Thiên về một bên đồ Sát
 • #3073: Cứu viện chi ân (1)
 • #3074: Cứu viện chi ân (2)
 • #3075: Địa Tạng Môn sâu xa? (1)
 • #3076: Địa Tạng Môn sâu xa? (2)
 • #3077: Thiếu một thứ cũng không được
 • #3078: Đề nghị hợp tác (1)
 • #3079: Đề nghị hợp tác (2)
 • #3080: Phương lược mới
 • #3081: Sát nhập Mộng Lam Tông (1)
 • #3082: Sát nhập Mộng Lam Tông (2)
 • #3083: Trêu đùa hí lộng Mộng Thiên Hành (1)
 • #3084: Trêu đùa hí lộng Mộng Thiên Hành (2)
 • #3085: Lại hạ một thành
 • #3086: Theo kế hoạch làm việc (1)
 • #3087: Theo kế hoạch làm việc (2)
 • #3088: Hoàn mỹ phục kích
 • #3089: Úy Trì Phúc bị diệt (1)
 • #3090: Úy Trì Phúc bị diệt (2)
 • #3091: Quyết định của Mộng Thiên Thu
 • #3092: Mộng Lam tông hàng
 • #3093: Sách lược phản kích
 • #3094: Giết tới
 • #3095: Triệt để lật ngược thế cờ (1)
 • #3096: Triệt để lật ngược thế cờ (2)
 • #3097: Mấu chốt của Chư Thiên Vạn Linh tỏa thần đại trận
 • #3098: Khách không mời mà tới
 • #3099: Tranh giành địa bàn
 • #3100: Hoắc Thân vương khiếp sợ
 • #3101: Rời khỏi
 • #3102: Trở về cương vực nhân loại
 • #3103: Thái độ của cường giả Thiên Vị
 • #3104: Quần lão khiếp sợ
 • #3105: Triệu tập quần hùng
 • #3106: Không thể giết người (1)
 • #3107: Không thể giết người (2)
 • #3108: Cơ Tam công tử không thể tưởng tượng nổi
 • #3109: Cảnh tỉnh
 • #3110: Cảnh cáo mạnh nhất
 • #3111: Hưng suy thay đổi
 • #3112: Tin vui kinh người
 • #3113: Giác ngộ xứng đáng
 • #3114: Những thứ cần thiết của trận pháp
 • #3115: Chuẩn bị cuối cùng (1)
 • #3116: Chuẩn bị cuối cùng (2)
 • #3117: Lại tiến tới lục cung truyền thừa
 • #3118: Lão quái điên cuồng
 • #3119: Tư đấu
 • #3120: Đề nghị của Giang Trần
 • #3121: Quân tử ước định
 • #3122: Long tranh hổ đấu
 • #3123: Lực lượng ngang nhau
 • #3124: Thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ
 • #3125: Thái Cực Song ngư kiếm
 • #3126: Hư không phù văn
 • #3127: Quỷ dị không ngừng
 • #3128: Thế giới trong lò luyện đan
 • #3129: Đan Phù lão nhân
 • #3130: Chỉ điểm giang sơn, uy của đan đạo
 • #3131: Chinh phục Đan Phù lão nhân
 • #3132: Thiên Vị lục trọng, đột phá
 • #3133: Lần nữa xuất quan
 • #3134: Dị tượng thiên địa
 • #3135: Thần đạo Chu Tước
 • #3136: Lại về Vạn Uyên đảo
 • #3137: Hồi Xuân đảo vực xun xoe
 • #3138: Ý đồ Tới đây
 • #3139: Giao dịch
 • #3140: Nói làm là làm
 • #3141: Phục kích ven đường
 • #3142: Lập tức cuốn
 • #3143: Rung động nhân tâm
 • #3144: Hoàng thất của Hồi Xuân đảo vực
 • #3145: Định ra nhạc dạo
 • #3146: Tam Tài đảo vực
 • #3147: Kinh hoàng thất thố
 • #3148: Chưa thấy quan tài không rơi lệ
 • #3149: Giang Trần sính uy
 • #3150: Nhanh nhẹn dũng mãnh bất khuất
 • #3151: Vô tình nghiền áp
 • #3152: Ý Mời chào
 • #3153: Thu phục
 • #3154: Biến cố tái sinh
 • #3155: Không rõ lai lịch địch nhân
 • #3156: Thiên Chiếu đảo vực
 • #3157: Thấp thỏm lo âu
 • #3158: Triệt để kinh sợ
 • #3159: Phương án cấp tiến nhất
 • #3160: Hiệu suất điên cuồng
 • #3161: Mang ngọc có tội
 • #3162: Hứa dùng lợi lớn
 • #3163: Thu hoạch cực lớn
 • #3164: Trở lại chốn cũ
 • #3165: Ngoài ý muốn thay nhau nổi lên
 • #3166: Lam Ưng vệ
 • #3167: Hoành hành ngang ngược
 • #3168: Lai giả bất thiện
 • #3169: Uy chấn Lam Ưng vệ
 • #3170: Đối chiến Thiên Vị cửu trọng
 • #3171: Bắt xuống Yến thống lĩnh
 • #3172: Tin tức kinh người
 • #3173: Thỏa thích càn quét
 • #3174: Ép hỏi Yến thống lĩnh
 • #3175: Quy hàng
 • #3176: Chợt nghe tin dữ
 • #3177: Yến gia chi thương
 • #3178: Dấu vết để lại
 • #3179: Bốn người áo choàng thần bí
 • #3180: Mười chiêu ước hẹn
 • #3181: Vòng xoáy Đại địa
 • #3182: Trời sinh khắc tinh
 • #3183: Áp trục một chiêu
 • #3184: Đỉnh phong quyết đấu
 • #3185: Triệt để tuyệt vọng
 • #3186: Chân tướng rõ ràng
 • #3187: Tin tức của cha mẹ
 • #3188: Già Diệp Thần Tôn
 • #3189: Thần Tôn thất lạc
 • #3190: Nghe rợn cả người
 • #3191: Thiên Vị xá lợi
 • #3192: Đột phá, Thiên Vị thất trọng
 • #3193: Phụ mẫu xuất quan
 • #3194: Tiêu tan hiềm khích lúc trước
 • #3195: Trở lại thánh địa
 • #3196: Tu hú chiếm tổ chim khách?
 • #3197: Ngọn nguồn của Ngũ sắc tinh thạch
 • #3198: Người nửa đường cướp bóc
 • #3199: Kiêng kỵ
 • #3200: Thiên tài thi đấu, đề nghị kết minh
 • #3201: Nỗi khổ tâm của Thánh Tổ đại nhân
 • #3202: Thiên tài thi đấu
 • #3203: Bí mật của bốn thần thú
 • #3204: Đã tới giờ thi đấu
 • #3205: Bình Sa đảo
 • #3206: Gặp lại giai nhân
 • #3207: Phong ba từ Đỉnh Thiên đan
 • #3208: Cảnh tượng nóng bỏng
 • #3209: Công khai tuyển chọn
 • #3210: Lam Yên đảo vực khiến cho người ta giật mình
 • #3211: Tuyển chọn tàn nhẫn
 • #3212: Cạnh tranh tăng lên
 • #3213: Lại gặp cố nhân
 • #3214: Thiên tài chính thức xuất hiện
 • #3215: Thắng được một lần
 • #3216: Tranh đoạt thập đại thiên tài
 • #3217: Cục diện quỷ dị
 • #3218: Chính thức gia nhập
 • #3219: Quy tắc thi đấu
 • #3220: Bắt đầu hành động
 • #3221: Tình cảnh gian nan
 • #3222: Đối thủ đáng sợ
 • #3223: Giang Trần giá lâm
 • #3224: Ngươi là Giang Trần?
 • #3225: Đánh cuộc
 • #3226: Lông tóc không tổn hao gì
 • #3227: Nguyện đánh cuộc nguyện chịu thua
 • #3228: Cam Trữ hạnh phúc
 • #3229: Cản đường ăn cướp
 • #3230: Phù văn quỷ dị
 • #3231: Tràn ngập thu hoạch
 • #3232: Độc Phi thạch thanh lộ?
 • #3233: Trận thế bày sẵn
 • #3234: Lại cướp một lần
 • #3235: Có mắt không tròng
 • #3236: Song tinh bất hòa, không cùng chí hướng
 • #3237: Khảo nghiệm thân thủ
 • #3238: Giang Trần mất tích
 • #3239: Thế cục đại biến
 • #3240: Độc Phi sợ hãi
 • #3241: Thất Thải Trường Lăng Trận
 • #3242: Bị bại triệt để
 • #3243: Khuất phục yêu nữ
 • #3244: Độc Phi tà mị
 • #3245: Thí Luyện Châu tăng nhiều
 • #3246: Hai đại Thánh Nữ
 • #3247: Cầm tiêu hợp tấu
 • #3248: Tâm tư của Thánh Nữ
 • #3249: Tiểu thử thân thủ
 • #3250: Khiếp sợ hai nữ
 • #3251: Chinh phục
 • #3252: Thuận lợi kết thúc công việc
 • #3253: Mất mặt xấu hổ
 • #3254: Số lượng kinh người
 • #3255: Thống kê thành tích
 • #3256: Không hề lo lắng đoạt giải nhất
 • #3257: Khâu thí luyện thứ hai
 • #3258: Khôi Lang Vương
 • #3259: Thế như chẻ tre
 • #3260: Hỏa Sơn Cự Nhân
 • #3261: Thực Cốt Cương Phong
 • #3262: Cao tầng khiếp sợ
 • #3263: Tin đồn ở cấm đảo thứ mười
 • #3264: Lo lắng công bố
 • #3265: Cấm đảo thứ mười
 • #3266: Kinh người phát hiện
 • #3267: Huyền Vũ Thần Thú
 • #3268: Khẩu tài của Chu Tước Thần Cầm
 • #3269: Huyền Vũ cố chấp
 • #3270: Khiêu chiến Huyền Vũ Thần Thú
 • #3271: Ba chiêu ước hẹn
 • #3272: Lại khiêng qua một kích
 • #3273: Huyền Vũ thi khí
 • #3274: Huyền Vũ chịu thua
 • #3275: Chúng sinh chi tướng
 • #3276: Giang Trần trở về
 • #3277: Giang Trần phản kích
 • #3278: Bách Hoa Thánh Địa thái độ
 • #3279: Minh chủ chi tranh
 • #3280: Giang Trần diễn giải
 • #3281: Ứng đối tự nhiên
 • #3282: Lão tổ hỏi
 • #3283: Thua chị kém em
 • #3284: Ưu thế áp đảo
 • #3285: Ma lực của Đỉnh Thiên Đan
 • #3286: Tất cả đều vui vẻ
 • #3287: Nguy cơ bao phủ
 • #3288: Thái Bạch Phân Quang Tụ Hợp Trận
 • #3289: Phương pháp xử lý của Giang Trần
 • #3290: Âm thầm đau buồn
 • #3291: Phá vỡ điếm mấu chốt
 • #3292: Lựa chọn tiến thoái lưỡng nan
 • #3293: Biện pháp không tưởng nhất
 • #3294: Bí pháp bơi qua
 • #3295: Thần thú Huyền Vũ đại triển thần uy
 • #3296: Lối ra xuất hiện
 • #3297: Địch nhân là ai?
 • #3298: Chiến đấu ở cửa ra vào
 • #3299: Chiến cục nhẹ nhõm
 • #3300: Kiểm tra phản đồ
 • #3301: Nguy cơ mới
 • #3302: Quyết định kinh người của Giang Trần
 • #3303: Già Diệp thần tôn xuất mã
 • #3304: Tràn ngập nguy cơ
 • #3305: Hai đại hộ pháp tới
 • #3306: Già Diệp thần tôn tử thủ
 • #3307: Chiến đấu khai hỏa
 • #3308: Giang Trần hiện thân
 • #3309: Kết cục giằng co
 • #3310: Không có đường lui
 • #3311: Lần nữa khai chiến
 • #3312: Ám toán liên tục
 • #3313: Hai đại hộ pháp bi thảm
 • #3314: Không đề
 • #3315: Xử trí thế nào?
 • #3316: Tinh hoa tính mạng của tu si thần đạo
 • #3317: Quang Độ lão nhân
 • #3318: Kinh nghi và lửa giận
 • #3319: Tích cực chuẩn bị
 • #3320: Quang Độ đột kích
 • #3321: Triền đấu Quang Độ lão nhân
 • #3322: Quang Độ tức giận
 • #3323: Đánh bại tất cả
 • #3324: Đánh bại tất cả
 • #3325: Vạn Biến Thiên Ma thần thông
 • #3326: Cứng chọi cứng
 • #3327: Quang Độ lão nhân kinh sợ thối lui
 • #3328: Chiến lợi phẩm phong phú
 • #3329: Lại tiến giai, Thiên Vị bát trọng
 • #3330: Thần Tôn khuyên bảo
 • #3331: Đi con đường nào?
 • #3332: Ba loại sách lược
 • #3333: Mục tiêu thứ nhất
 • #3334: Thăm dò
 • #3335: Tất cả đều đã tính toán
 • #3336: Thuận lợi bắt giữ
 • #3337: Lần nữa hạ một thánh địa
 • #3338: Đi thêm một nước cờ hiểm
 • #3339: Chân tướng phơi bày
 • #3340: Hàng phục
 • #3341: Đồng tâm hiệp lực
 • #3342: Quang Độ vồ Hụt
 • #3343: Hoàn toàn tỉnh ngộ
 • #3344: Trước giờ Lâm chiến
 • #3345: Binh lâm dưới thành
 • #3346: Vạch mặt
 • #3347: Cá trong chậu
 • #3348: Cởi bỏ nỗi băn khoăn?
 • #3349: Kết quả giằng co
 • #3350: Ma tộc mười mạch
 • #3351: Lộ ra nguyên hình
 • #3352: Vùng vẫy giãy chết
 • #3353: Chân Long nhập thần đạo
 • #3354: Tử kỳ đến vậy!
 • #3355: Lão ma đền tội
 • #3356: Tiếp nhận đầu hàng
 • #3357: Ai là phản đồ
 • #3358: Phá được hang ổ
 • #3359: Ma tộc dư nghiệt
 • #3360: Vĩnh tuyệt hậu hoạn
 • #3361: Thánh Tổ thái độ
 • #3362: Phản hồi Nhân loại cương vực
 • #3363: Đột phá Thiên Vị cửu trọng!
 • #3364: Lời tuyên bố của huynh muội
 • #3365: Truyền thừa cung thứ sáu!
 • #3366: Tất cả biến hóa
 • #3367: Cường giả thần bí Hạ Thiên Trạch
 • #3368: Lưu Ly Đại Thần Tôn
 • #3369: Bí mật Phong Ma đại chiến
 • #3370: Bí văn kinh người
 • #3371: Thần Tôn chi năng
 • #3372: Thiên tuyển chi tài
 • #3373: Giang Trần im lặng
 • #3374: Đại La Vân Anh Thụ
 • #3375: Chư Thiên Tạo Hóa Bảng
 • #3376: Thần Tôn nhắc nhở
 • #3377: Lễ gặp mặt
 • #3378: Ba phần bảo vật
 • #3379: Khúc mắc cuối cùng
 • #3380: Nội tình truyền thừa
 • #3381: Tạo hóa chi lực, trùng kích thần đạo
 • #3382: Một cái thước
 • #3383: Giang Trần xuất quan
 • #3384: Sách lược của Giang Trần
 • #3385: Thế cục bên ngoài
 • #3386: Triệu tập quần hùng
 • #3387: Chia sẻ bí mật
 • #3388: Nhiệm vụ thứ nhất
 • #3389: Thương thế của Bàn Long đại đế
 • #3390: Càng có ẩn tình khác
 • #3391: Trấn an tứ đại thần thú
 • #3392: Triệt để quy tâm
 • #3393: Không đề
 • #3394: Trùng Tiêu tôn giả tâm sự
 • #3395: Ba khu vực hạch tâm của trận pháp
 • #3396: Thạch Sát lão tổ
 • #3397: Âm ma và Ảnh ma
 • #3398: Hai mạch cấu kết
 • #3399: Nhân sinh như hí kịch, toàn bộ đều nhờ kỹ năng diễn
 • #3400: Ma tung xuất hiện
 • #3401: Kế hoạch tập kích
 • #3402: Ác linh vây công
 • #3403: Tình huống nguy cấp
 • #3404: Tên đã lên dây
 • #3405: Gậy ông đập lưng ông
 • #3406: Không đề
 • #3407: Chiến đấu chấm dứt
 • #3408: Làm tăng sĩ khí
 • #3409: Tương kế tựu kế
 • #3410: Ngọc Diện thần ma thoát đi
 • #3411: Gặp lại Mãng Kỳ
 • #3412: Trở lại Đan Kiền Cung
 • #3413: Dụng ý âm hiểm
 • #3414: Chữa trị hoàn tất
 • #3415: Ước định
 • #3416: Trận pháp trọng tổ
 • #3417: Lưu Ly cung khai tông lập phái
 • #3418: Khổng Tước trở về
 • #3419: Thạch Sát lão tổ bại lộ
 • #3420: Thạch Sát lão tổ sợ hãi
 • #3421: Uy lực tứ đại thần thú liên thủ
 • #3422: Tập trung khu vực
 • #3423: Tà Ảnh lão tổ
 • #3424: Lại trảm một ma
 • #3425: Linh mạch phong ấn
 • #3426: Linh mạch khôi phục
 • #3427: Bế quan mười năm
 • #3428: Bảo vật hóa phàm
 • #3429: Kiếp Vân xuất hiện
 • #3430: Thương nghị trùng kiến Đan Tiêu cổ phái
 • #3431: Hiện trạng của Thiên Thiền cổ viện
 • #3432: Giang Trần đi tới
 • #3433: Trùng Tiêu tôn giả
 • #3434: Ông trời tác hợp
 • #3435: Vạn Uyên đảo báo nguy
 • #3436: Điều binh khiển tướng
 • #3437: Ma ảnh lay động
 • #3438: Tam đại lão tổ
 • #3439: Tất cả đều có tính toán
 • #3440: Không thể buông tha
 • #3441: Thế cục đột biến
 • #3442: Kim Ma cường hãn
 • #3443: Thủy Hỏa Chân long tác
 • #3444: Tập hợp tình báo
 • #3445: Thế cục gian nan
 • #3446: Nguy cơ của thánh địa
 • #3447: Thần đạo tụ tập
 • #3448: Trùng kiến tam đảo
 • #3449: An Già Diệp tới gia nhập
 • #3450: Chỉ điểm tiến hành
 • #3451: Triệt để bái phục
 • #3452: Chủ động gia nhập
 • #3453: Hứa hẹn của Giang Trần
 • #3454: Tin dữ không ngừng
 • #3455: Sách lược tấn công
 • #3456: Át chủ bài
 • #3457: Bất Hủ thánh địa
 • #3458: Kim Ma nhất mạch
 • #3459: Phát động công kích
 • #3460: Lại dùng chiêu cũ
 • #3461: Điệu hổ ly sơn
 • #3462: Toàn quân bị diệt
 • #3463: Bách Hoa thánh địa giãy dụa
 • #3464: Rục rịch
 • #3465: Quyết định kế sách
 • #3466: Yêu Ma lão tổ
 • #3467: Bắt nạt
 • #3468: Ma tộc nội chiên.s
 • #3469: Giết đỏ mắt
 • #3470: Thế cục trở nên xấu đi
 • #3471: Bách Hoa thánh địa trùng sinh trong tuyệt cảnh
 • #3472: Bị đùa giỡn sao?
 • #3473: Giang Trần hiện thân
 • #3474: Bắt giặc trước bắt vua
 • #3475: Đại Lưu Ly quang trản sinh uy
 • #3476: Ma tộc tan tác
 • #3477: Toàn diệt hai mạch
 • #3478: Yêu cầu Thần Tê thảo
 • #3479: Khó khăn trắc trở
 • #3480: Quang Minh thánh địa
 • #3481: Nhị nữ nghênh đón
 • #3482: Mục tiêu mới
 • #3483: Sơ Dương chi hỏa
 • #3484: Hỏa Ma lão tổ
 • #3485: Hỏa liên hoa trì
 • #3486: Không đề
 • #3487: Giang Trần ra tay
 • #3488: Không đề
 • #3489: Uy năng của Diệt Thế bảo quang
 • #3490: Còn có thể chiến hay không
 • #3491: Dực ma nhất mạch
 • #3492: Hai đại lão tổ
 • #3493: Loạn chiến lại bắt đầu
 • #3494: Ra tay, trạng thái siêu việt cực hạn
 • #3495: Hôn mê bất tỉnh
 • #3496: Không đề
 • #3497: Thần đạo tứ trọng
 • #3498: Vĩnh Hằng thánh địa kiên quyết
 • #3499: Mộc Ma nhất mạch đáng sợ
 • #3500: Tham niệm
 • #3501: Quy mô xâm lấn
 • #3502: Sứt đầu mẻ trán
 • #3503: Trượng nghĩa ra tay
 • #3504: Thế giới Mộc Ma thực vật
 • #3505: Một sáng một tối
 • #3506: Quỷ Chi lão tổ
 • #3507: Quỷ Chi đền tội
 • #3508: Hạ một mục tiêu
 • #3509: Toàn lực công kích
 • #3510: Vương Ban sợ hãi
 • #3511: Sự thực tàn khốc
 • #3512: Trên dưới một lòng
 • #3513: Đại quân ma tộc
 • #3514: Thiên Ma thất tổ
 • #3515: Coi trọng cao độ
 • #3516: Biết mình biết người
 • #3517: Một cơ hội
 • #3518: Tiến công ma tộc
 • #3519: Không đề
 • #3520: Trở lại Đông Duyên đảo
 • #3521: Thần đạo ngũ trọng
 • #3522: Tay không mà về
 • #3523: Thông Thần đan
 • #3524: Đại quân tới gần
 • #3525: Vẽ mặt tại chỗ
 • #3526: Ma tộc chấn kinh
 • #3527: Kiên trì lên trên
 • #3528: Hết sức căng thẳng
 • #3529: Trước giờ quyết chiến
 • #3530: Bắt đầu công kích
 • #3531: Lợi dụng thời cơ
 • #3532: Lực lượng ngang nhau
 • #3533: Lâm vào hỗn chiến
 • #3534: Lưu ly thần phù phát uy
 • #3535: Thiên ma nổi giận
 • #3536: Ma tộc nội chiến
 • #3537: Ma tộc hoảng sợ
 • #3538: Thiên ma bí pháp
 • #3539: Thấp thỏm lo âu
 • #3540: Thực lực chân chính của Thiên ma lão tổ
 • #3541: Một chết một trốn
 • #3542: Đường sống duy nhất
 • #3543: Rơi vào bẫy rập
 • #3544: Diệt hai ma
 • #3545: Liên tục đắc thủ
 • #3546: Chỉ còn lại một người
 • #3547: Đuổi theo không bỏ
 • #3548: Thiên Đế thần phù
 • #3549: Thiên ma đền tội
 • #3550: Một trăm năm
 • #3551: Nhen nhóm thần cách, thức tỉnh thần lực
 • #3552: Khuyết điểm duy nhất
 • #3553: Càng gần nhà càng e sợ
 • #3554: Giang Hoàn thần bí
 • #3555: Tâm phúc Thiên Đế
 • #3556: Huyết mạch tứ thần thú
 • #3557: Thời khắc tạm biệt
 • #3558: Hoàng Nhi không bỏ
 • #3559: Xuất phát
 • #3560: Hành trình gian nan
 • #3561: Xích Thủy tiểu thế giới
 • #3562: Sát Tinh tông
 • #3563: Nữ tử dị tộc
 • #3564: Br/>
 • #3565: Cầu hiền như khát nước
 • #3566: Gia nhập Sát Tinh tông
 • #3567: Thi đấu nội bộ
 • #3568: Đều là Một chiêu
 • #3569: Ngũ đại Thần vương
 • #3570: Thần Vương thảo luận chính sự
 • #3571: Tin tức kinh người
 • #3572: Xét duyệt báo danh
 • #3573: Thông qua xét duyệt
 • #3574: Xích Thủy Thiên trì
 • #3575: Thi đấu bắt đầu
 • #3576: Xu thế hắc mã
 • #3577: Hai vòng tỷ võ
 • #3578: Nhận được danh gnajch
 • #3579: Tiến độ Huyết mạch dung hợp
 • #3580: Tiến độ Huyết mạch dung hợp
 • #3581: Tâm tư tứ đại thần thú
 • #3582: Hàn Sảng tới chơi
 • #3583: Đề Phòng lẫn nhau
 • #3584: Cò Kè mặc cả
 • #3585: Hàn Sảng nhận thua
 • #3586: Hoài niệm Thiên Đế
 • #3587: Nghe rợn cả người
 • #3588: Mục tiêu nhất trí
 • #3589: Thần Vương hoài nghi
 • #3590: Thần Vương triệu kiến
 • #3591: Một khỏa hạt giống
 • #3592: Một bước ngắn
 • #3593: Đến Thiên Trì Bí cảnh
 • #3594: Trước giờ Xuất phát
 • #3595: Thái Uyên thiên cung
 • #3596: Ngũ đại Thần vương cùng nhau khuyên bảo
 • #3597: Ngang hàng nói chuyện
 • #3598: Thịnh hội mở ra
 • #3599: Chương 3598
 • #3600: Đấu võ mồm
 • #3601: Đối chọi gay gắt
 • #3602: Chân tướng phơi bày
 • #3603: Thiên đạo Thái Uyên lệnh
 • #3604: Thái Uyên Thiên Đế
 • #3605: Độc thủ chính thức
 • #3606: Kính Hoa đại thế giới
 • #3607: Điên cuồng
 • #3608: Thái Uyên Thiên Đế tràn ngập nguy cơ
 • #3609: Kính Hoa thủy nguyệt công dã tràng
 • #3610: Chí ở bốn phương
 • #3611: Chương 3610
 • #3612: Phản hồi Thần uyên đại lục
 • #3613: Đại thế giới truyền thuyết
Click to rate this post!
[Total: 84 Average: 3.9]

Related posts

Cửa Tiệm Cổ Quái

THUYS♥️

Thôn Phệ Hồn Đế

TiKay

Bất Diệt Tinh Chủ

TiKay

Mạnh Nhất Trong Lịch Sử Giao Lưu Nhóm

TiKay

Đế Tôn

TiKay

Toàn Năng Tu Luyện Chí Tôn

TiKay

Leave a Reply