Đô Thị

Hệ Thống Để Ta Đi Đoán Mệnh

Hệ thống cho hắn một đôi nhìn thấu quá khứ tương lai thiên cơ mắt, hắn lại dùng để nhìn mỹ nữ; cho hắn một cây sửa đá thành vàng thiên cơ côn, hắn lại dùng để đâm rắc rối.

Không may hài tử Vu Tuấn, tuổi vừa mới đôi chín có một, hệ thống muốn đem hắn bồi dưỡng thành nhìn ra vũ trụ chí lý, chỉ dẫn thiên đạo tuần hoàn chí tôn Thiên Sư, hắn lại tại một con đường khác bên trên càng chạy càng xa, càng chạy càng happy.

Converter: ★๖ۣۜPɦαη๖ۣۜPɦσηɠ★

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Mục Tam Hà
 •  Chương: /908
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0001.mp32019-06-27 14:39
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0002.mp32019-06-27 14:39
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0003.mp32019-06-27 14:39
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0004.mp32019-06-27 14:40
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0005.mp32019-06-27 14:40
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0006.mp32019-06-27 14:40
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0007.mp32019-06-27 14:40
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0008.mp32019-06-27 14:41
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0009.mp32019-06-27 14:41
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0010.mp32019-06-27 14:41
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0011.mp32019-06-27 14:41
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0012.mp32019-06-27 14:41
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0013.mp32019-06-27 14:42
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0014.mp32019-06-27 14:42
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0015.mp32019-06-27 14:42
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0016.mp32019-06-27 14:42
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0017.mp32019-06-27 14:42
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0018.mp32019-06-27 14:43
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0019.mp32019-06-27 14:43
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0020.mp32019-06-27 14:43
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0021.mp32019-06-27 14:43
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0022.mp32019-06-27 14:43
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0023.mp32019-06-27 14:43
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0024.mp32019-06-27 14:44
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0025.mp32019-06-27 14:44
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0026.mp32019-06-27 14:44
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0027.mp32019-06-27 14:44
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0028.mp32019-06-27 14:45
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0029.mp32019-06-27 14:45
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0030.mp32019-06-27 14:45
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0031.mp32019-06-27 14:45
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0032.mp32019-06-27 14:46
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0033.mp32019-06-27 14:46
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0034.mp32019-06-27 14:46
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0035.mp32019-06-27 14:46
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0036.mp32019-06-27 14:47
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0037.mp32019-06-27 14:47
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0038.mp32019-06-27 14:47
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0039.mp32019-06-27 14:47
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0040.mp32019-06-27 14:47
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0041.mp32019-06-27 14:48
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0042.mp32019-06-27 14:48
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0043.mp32019-06-27 14:48
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0044.mp32019-06-27 14:48
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0045.mp32019-06-27 14:48
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0046.mp32019-06-27 14:49
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0047.mp32019-06-27 14:49
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0048.mp32019-06-27 14:49
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0049.mp32019-06-27 14:49
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0050.mp32019-06-27 14:49
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0051.mp32019-06-27 14:49
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0052.mp32019-06-27 14:50
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0053.mp32019-06-27 14:50
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0054.mp32019-06-27 14:50
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0055.mp32019-06-27 14:50
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0056.mp32019-06-27 14:51
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0057.mp32019-06-27 14:51
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0058.mp32019-06-27 14:51
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0059.mp32019-06-27 14:51
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0060.mp32019-06-27 14:52
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0061.mp32019-06-27 14:52
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0062.mp32019-06-27 14:52
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0063.mp32019-06-27 14:52
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0064.mp32019-06-27 14:53
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0065.mp32019-06-27 14:53
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0066.mp32019-06-27 14:53
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0067.mp32019-06-27 14:53
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0068.mp32019-06-27 14:53
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0069.mp32019-06-27 14:53
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0070.mp32019-06-27 14:54
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0071.mp32019-06-27 14:54
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0072.mp32019-06-27 14:54
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0073.mp32019-06-27 14:54
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0074.mp32019-06-27 14:55
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0075.mp32019-06-27 14:55
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0076.mp32019-06-27 14:55
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0077.mp32019-06-27 14:55
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0078.mp32019-06-27 14:56
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0079.mp32019-06-27 14:56
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0080.mp32019-06-27 14:56
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0081.mp32019-06-27 14:56
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0082.mp32019-06-27 14:57
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0083.mp32019-06-27 14:57
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0084.mp32019-06-27 14:57
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0085.mp32019-06-27 14:57
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0086.mp32019-06-27 14:58
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0087.mp32019-06-27 14:58
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0088.mp32019-06-27 14:58
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0089.mp32019-06-27 14:58
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0090.mp32019-06-27 14:59
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0091.mp32019-06-27 14:59
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0092.mp32019-06-27 14:59
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0093.mp32019-06-27 14:59
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0094.mp32019-06-27 14:59
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0095.mp32019-06-27 15:00
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0096.mp32019-06-27 15:00
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0097.mp32019-06-27 15:00
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0098.mp32019-06-27 15:00
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0099.mp32019-06-27 15:01
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0100.mp32019-06-27 15:01
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0101.mp32019-06-27 15:01
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0102.mp32019-06-27 15:01
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0103.mp32019-06-27 15:02
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0104.mp32019-06-27 15:02
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0105.mp32019-06-27 15:02
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0106.mp32019-06-27 15:02
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0107.mp32019-06-27 15:02
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0108.mp32019-06-27 15:03
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0109.mp32019-06-27 15:03
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0110.mp32019-06-27 15:03
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0111.mp32019-06-27 15:03
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0112.mp32019-06-27 15:03
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0113.mp32019-06-27 15:04
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0114.mp32019-06-27 15:04
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0115.mp32019-06-27 15:04
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0116.mp32019-06-27 15:04
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0117.mp32019-06-27 15:04
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0118.mp32019-06-27 15:05
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0119.mp32019-06-27 15:05
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0120.mp32019-06-27 15:05
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0121.mp32019-06-27 15:05
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0122.mp32019-06-27 15:05
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0123.mp32019-06-27 15:06
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0124.mp32019-06-27 15:06
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0125.mp32019-06-27 15:06
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0126.mp32019-06-27 15:06
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0127.mp32019-06-27 15:07
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0128.mp32019-06-27 15:07
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0129.mp32019-06-27 15:07
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0130.mp32019-06-27 15:07
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0131.mp32019-06-27 15:07
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0132.mp32019-06-27 15:08
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0133.mp32019-06-27 15:08
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0134.mp32019-06-27 15:08
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0135.mp32019-06-27 15:08
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0136.mp32019-06-27 15:08
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0137.mp32019-06-27 15:09
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0138.mp32019-06-27 15:09
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0139.mp32019-06-27 15:09
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0140.mp32019-06-27 15:09
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0141.mp32019-06-27 15:10
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0142.mp32019-06-27 15:10
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0143.mp32019-06-27 15:10
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0144.mp32019-06-27 15:10
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0145.mp32019-06-27 15:10
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0146.mp32019-06-27 15:11
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0147.mp32019-06-27 15:11
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0148.mp32019-06-27 15:11
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0149.mp32019-06-27 15:11
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0150.mp32019-06-27 15:11
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0151.mp32019-06-27 15:12
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0152.mp32019-06-27 15:12
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0153.mp32019-06-27 15:12
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0154.mp32019-06-27 15:12
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0155.mp32019-06-27 15:12
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0156.mp32019-06-27 15:13
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0157.mp32019-06-27 15:13
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0158.mp32019-06-27 15:13
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0159.mp32019-06-27 15:13
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0160.mp32019-06-27 15:14
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0161.mp32019-06-27 15:14
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0162.mp32019-06-27 15:14
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0163.mp32019-06-27 15:14
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0164.mp32019-06-27 15:14
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0165.mp32019-06-27 15:15
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0166.mp32019-06-27 15:15
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0167.mp32019-06-27 15:15
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0168.mp32019-06-27 15:15
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0169.mp32019-06-27 15:15
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0170.mp32019-06-27 15:16
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0171.mp32019-06-27 15:16
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0172.mp32019-06-27 15:16
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0173.mp32019-06-27 15:16
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0174.mp32019-06-27 15:17
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0175.mp32019-06-27 15:17
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0176.mp32019-06-27 15:17
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0177.mp32019-06-27 15:17
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0178.mp32019-06-27 15:18
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0179.mp32019-06-27 15:18
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0180.mp32019-06-27 15:18
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0181.mp32019-06-27 15:18
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0182.mp32019-06-27 15:19
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0183.mp32019-06-27 15:19
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0184.mp32019-06-27 15:19
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0185.mp32019-06-27 15:19
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0186.mp32019-06-27 15:20
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0187.mp32019-06-27 15:20
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0188.mp32019-06-27 15:20
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0189.mp32019-06-27 15:20
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0190.mp32019-06-27 15:20
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0191.mp32019-06-27 15:21
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0192.mp32019-06-27 15:21
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0193.mp32019-06-27 15:21
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0194.mp32019-06-27 15:21
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0195.mp32019-06-27 15:21
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0196.mp32019-06-27 15:21
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0197.mp32019-06-27 15:22
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0198.mp32019-06-27 15:22
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0199.mp32019-06-27 15:22
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0200.mp32019-06-27 15:22
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0201.mp32019-06-27 15:23
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0202.mp32019-06-27 15:23
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0203.mp32019-06-27 15:23
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0204.mp32019-06-27 15:23
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0205.mp32019-06-27 15:23
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0206.mp32019-06-27 15:24
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0207.mp32019-06-27 15:24
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0208.mp32019-06-27 15:24
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0209.mp32019-06-27 15:24
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0210.mp32019-06-27 15:24
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0211.mp32019-06-27 15:25
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0212.mp32019-06-27 15:25
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0213.mp32019-06-27 15:25
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0214.mp32019-06-27 15:25
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0215.mp32019-06-27 15:25
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0216.mp32019-06-27 15:26
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0217.mp32019-06-27 15:26
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0218.mp32019-06-27 15:26
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0219.mp32019-06-27 15:26
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0220.mp32019-06-27 15:26
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0221.mp32019-06-27 15:27
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0222.mp32019-06-27 15:27
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0223.mp32019-06-27 15:27
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0224.mp32019-06-27 15:27
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0225.mp32019-06-27 15:27
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0226.mp32019-06-27 15:28
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0227.mp32019-06-27 15:28
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0228.mp32019-06-27 15:28
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0229.mp32019-06-27 15:28
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0230.mp32019-06-27 15:29
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0231.mp32019-06-27 15:29
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0232.mp32019-06-27 15:29
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0233.mp32019-06-27 15:29
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0234.mp32019-06-27 15:29
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0235.mp32019-06-27 15:30
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0236.mp32019-06-27 15:30
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0237.mp32019-06-27 15:30
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0238.mp32019-06-27 15:30
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0239.mp32019-06-27 15:30
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0240.mp32019-06-27 15:31
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0241.mp32019-06-27 15:31
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0242.mp32019-06-27 15:31
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0243.mp32019-06-27 15:31
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0244.mp32019-06-27 15:31
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0245.mp32019-06-27 15:32
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0246.mp32019-06-27 15:32
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0247.mp32019-06-27 15:32
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0248.mp32019-06-27 15:32
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0249.mp32019-06-27 15:33
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0250.mp32019-06-27 15:33
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0251.mp32019-06-27 15:33
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0252.mp32019-06-27 15:33
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0253.mp32019-06-27 15:33
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0254.mp32019-06-27 15:34
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0255.mp32019-06-27 15:34
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0256.mp32019-06-27 15:34
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0257.mp32019-06-27 15:34
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0258.mp32019-06-27 15:34
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0259.mp32019-06-27 15:34
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0260.mp32019-06-27 15:35
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0261.mp32019-06-27 15:35
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0262.mp32019-06-27 15:35
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0263.mp32019-06-27 15:35
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0264.mp32019-06-27 15:35
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0265.mp32019-06-27 15:35
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0266.mp32019-06-27 15:36
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0267.mp32019-06-27 15:36
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0268.mp32019-06-27 15:36
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0269.mp32019-06-27 15:36
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0270.mp32019-06-27 15:37
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0271.mp32019-06-27 15:37
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0272.mp32019-06-27 15:37
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0273.mp32019-06-27 15:37
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0274.mp32019-06-27 15:37
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0275.mp32019-06-27 15:38
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0276.mp32019-06-27 15:38
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0277.mp32019-06-27 15:38
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0278.mp32019-06-27 15:38
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0279.mp32019-06-27 15:39
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0280.mp32019-06-27 15:39
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0281.mp32019-06-27 15:39
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0282.mp32019-06-27 15:39
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0283.mp32019-06-27 15:39
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0284.mp32019-06-27 15:40
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0285.mp32019-06-27 15:40
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0286.mp32019-06-27 15:40
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0287.mp32019-06-27 15:40
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0288.mp32019-06-27 15:40
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0289.mp32019-06-27 15:41
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0290.mp32019-06-27 15:41
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0291.mp32019-06-27 15:41
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0292.mp32019-06-27 15:41
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0293.mp32019-06-27 15:42
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0294.mp32019-06-27 15:42
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0295.mp32019-06-27 15:42
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0296.mp32019-06-27 15:42
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0297.mp32019-06-27 15:42
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0298.mp32019-06-27 15:43
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0299.mp32019-06-27 15:43
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0300.mp32019-06-27 15:43
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0301.mp32019-06-27 15:43
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0302.mp32019-06-27 15:43
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0303.mp32019-06-27 15:44
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0304.mp32019-06-27 15:44
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0305.mp32019-06-27 15:44
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0306.mp32019-06-27 15:44
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0307.mp32019-06-27 15:44
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0308.mp32019-06-27 15:45
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0309.mp32019-06-27 15:45
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0310.mp32019-06-27 15:45
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0311.mp32019-06-27 15:45
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0312.mp32019-06-27 15:45
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0313.mp32019-06-27 15:45
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0314.mp32019-06-27 15:46
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0315.mp32019-06-27 15:46
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0316.mp32019-06-27 15:46
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0317.mp32019-06-27 15:46
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0318.mp32019-06-27 15:47
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0319.mp32019-06-27 15:47
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0320.mp32019-06-27 15:47
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0321.mp32019-06-27 15:47
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0322.mp32019-06-27 15:48
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0323.mp32019-06-27 15:48
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0324.mp32019-06-27 15:48
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0325.mp32019-06-27 15:48
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0326.mp32019-06-27 15:48
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0327.mp32019-06-27 15:48
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0328.mp32019-06-27 15:49
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0329.mp32019-06-27 15:49
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0330.mp32019-06-27 15:49
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0331.mp32019-06-27 15:49
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0332.mp32019-06-27 15:50
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0333.mp32019-06-27 15:50
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0334.mp32019-06-27 15:50
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0335.mp32019-06-27 15:50
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0336.mp32019-06-27 15:50
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0337.mp32019-06-27 15:51
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0338.mp32019-06-27 15:51
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0339.mp32019-06-27 15:51
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0340.mp32019-06-27 15:51
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0341.mp32019-06-27 15:51
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0342.mp32019-06-27 15:52
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0343.mp32019-06-27 15:52
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0344.mp32019-06-27 15:52
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0345.mp32019-06-27 15:52
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0346.mp32019-06-27 15:53
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0347.mp32019-06-27 15:53
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0348.mp32019-06-27 15:53
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0349.mp32019-06-27 15:53
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0350.mp32019-06-27 15:54
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0351.mp32019-06-27 15:54
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0352.mp32019-06-27 15:55
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0353.mp32019-06-27 15:55
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0354.mp32019-06-27 15:55
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0355.mp32019-06-27 15:56
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0356.mp32019-06-27 15:56
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0357.mp32019-06-27 15:56
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0358.mp32019-06-27 15:56
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0359.mp32019-06-27 15:56
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0360.mp32019-06-27 15:57
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0361.mp32019-06-27 15:57
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0362.mp32019-06-27 15:57
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0363.mp32019-06-27 15:57
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0364.mp32019-06-27 15:58
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0365.mp32019-06-27 15:58
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0366.mp32019-06-27 15:58
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0367.mp32019-06-27 15:58
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0368.mp32019-06-27 15:59
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0369.mp32019-06-27 15:59
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0370.mp32019-06-27 15:59
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0371.mp32019-06-27 15:59
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0372.mp32019-06-27 16:00
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0373.mp32019-06-27 16:00
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0374.mp32019-06-27 16:00
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0375.mp32019-06-27 16:00
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0376.mp32019-06-27 16:00
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0377.mp32019-06-27 16:01
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0378.mp32019-06-27 16:01
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0379.mp32019-06-27 16:01
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0380.mp32019-06-27 16:01
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0381.mp32019-06-27 16:01
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0382.mp32019-06-27 16:02
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0383.mp32019-06-27 16:02
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0384.mp32019-06-27 16:02
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0385.mp32019-06-27 16:02
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0386.mp32019-06-27 16:03
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0387.mp32019-06-27 16:03
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0388.mp32019-06-27 16:03
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0389.mp32019-06-27 16:03
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0390.mp32019-06-27 16:04
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0391.mp32019-06-27 16:04
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0392.mp32019-06-27 16:04
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0393.mp32019-06-27 16:04
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0394.mp32019-06-27 16:05
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0395.mp32019-06-27 16:05
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0396.mp32019-06-27 16:05
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0397.mp32019-06-27 16:05
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0398.mp32019-06-27 16:06
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0399.mp32019-06-27 16:06
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0400.mp32019-06-27 16:06
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0401.mp32019-06-27 16:06
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0402.mp32019-06-27 16:07
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0403.mp32019-06-27 16:07
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0404.mp32019-06-27 16:07
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0405.mp32019-06-27 16:07
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0406.mp32019-06-27 16:08
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0407.mp32019-06-27 16:08
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0408.mp32019-06-27 16:08
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0409.mp32019-06-27 16:08
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0410.mp32019-06-27 16:09
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0411.mp32019-06-27 16:09
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0412.mp32019-06-27 16:09
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0413.mp32019-06-27 16:09
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0414.mp32019-06-27 16:09
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0415.mp32019-06-27 16:10
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0416.mp32019-06-27 16:10
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0417.mp32019-06-27 16:10
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0418.mp32019-06-27 16:10
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0419.mp32019-06-27 16:11
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0420.mp32019-06-27 16:11
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0421.mp32019-06-27 16:11
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0422.mp32019-06-27 16:11
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0423.mp32019-06-27 16:12
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0424.mp32019-06-27 16:12
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0425.mp32019-06-27 16:12
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0426.mp32019-06-27 16:12
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0427.mp32019-06-27 16:13
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0428.mp32019-06-27 16:13
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0429.mp32019-06-27 16:13
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0430.mp32019-06-27 16:14
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0431.mp32019-06-27 16:14
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0432.mp32019-06-27 16:14
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0433.mp32019-06-27 16:14
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0434.mp32019-06-27 16:15
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0435.mp32019-06-27 16:15
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0436.mp32019-06-27 16:15
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0437.mp32019-06-27 16:15
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0438.mp32019-06-27 16:15
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0439.mp32019-06-27 16:16
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0440.mp32019-06-27 16:16
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0441.mp32019-06-27 16:16
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0442.mp32019-06-27 16:17
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0443.mp32019-06-27 16:17
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0444.mp32019-06-27 16:17
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0445.mp32019-06-27 16:17
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0446.mp32019-06-27 16:18
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0447.mp32019-06-27 16:18
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0448.mp32019-06-27 16:18
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0449.mp32019-06-27 16:18
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0450.mp32019-06-27 16:18
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0451.mp32019-06-27 16:19
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0452.mp32019-06-27 16:19
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0453.mp32019-06-27 16:19
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0454.mp32019-06-27 16:20
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0455.mp32019-06-27 16:20
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0456.mp32019-06-27 16:20
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0457.mp32019-06-27 16:20
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0458.mp32019-06-27 16:20
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0459.mp32019-06-27 16:21
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0460.mp32019-06-27 16:21
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0461.mp32019-06-27 16:21
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0462.mp32019-06-27 16:22
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0463.mp32019-06-27 16:22
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0464.mp32019-06-27 16:22
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0465.mp32019-06-27 16:23
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0466.mp32019-06-27 16:23
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0467.mp32019-06-27 16:23
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0468.mp32019-06-27 16:23
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0469.mp32019-06-27 16:24
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0470.mp32019-06-27 16:24
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0471.mp32019-06-27 16:24
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0472.mp32019-06-27 16:24
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0473.mp32019-06-27 16:25
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0474.mp32019-06-27 16:25
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0475.mp32019-06-27 16:25
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0476.mp32019-06-27 16:26
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0477.mp32019-06-27 16:26
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0478.mp32019-06-27 16:26
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0479.mp32019-06-27 16:26
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0480.mp32019-06-27 16:26
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0481.mp32019-06-27 16:27
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0482.mp32019-06-27 16:27
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0483.mp32019-06-27 16:27
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0484.mp32019-06-27 16:27
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0485.mp32019-06-27 16:28
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0486.mp32019-06-27 16:28
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0487.mp32019-06-27 16:28
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0488.mp32019-06-27 16:28
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0489.mp32019-06-27 16:29
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0490.mp32019-06-27 16:29
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0491.mp32019-06-27 16:29
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0492.mp32019-06-27 16:29
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0493.mp32019-06-27 16:30
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0494.mp32019-06-27 16:30
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0495.mp32019-06-27 16:30
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0496.mp32019-06-27 16:30
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0497.mp32019-06-27 16:31
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0498.mp32019-06-27 16:31
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0499.mp32019-06-27 16:31
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0500.mp32019-06-27 16:31
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0501.mp32019-06-27 16:32
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0502.mp32019-06-27 16:32
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0503.mp32019-06-27 16:32
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0504.mp32019-06-27 16:33
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0505.mp32019-06-27 16:33
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0506.mp32019-06-27 16:33
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0507.mp32019-06-27 16:33
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0508.mp32019-06-27 16:34
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0509.mp32019-06-27 16:34
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0510.mp32019-06-27 16:34
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0511.mp32019-06-27 16:34
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0512.mp32019-06-27 16:35
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0513.mp32019-06-27 16:35
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0514.mp32019-06-27 16:35
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0515.mp32019-06-27 16:36
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0516.mp32019-06-27 16:36
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0517.mp32019-06-27 16:36
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0518.mp32019-06-27 16:37
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0519.mp32019-06-27 16:37
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0520.mp32019-06-27 16:37
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0521.mp32019-06-27 16:37
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0522.mp32019-06-27 16:38
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0523.mp32019-06-27 16:38
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0524.mp32019-06-27 16:39
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0525.mp32019-06-27 16:39
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0526.mp32019-06-27 16:39
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0527.mp32019-06-27 16:39
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0528.mp32019-06-27 16:40
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0529.mp32019-06-27 16:40
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0530.mp32019-06-27 16:40
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0531.mp32019-06-27 16:40
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0532.mp32019-06-27 16:41
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0533.mp32019-06-27 16:41
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0534.mp32019-06-27 16:41
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0535.mp32019-06-27 16:41
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0536.mp32019-06-27 16:42
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0537.mp32019-06-27 16:42
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0538.mp32019-06-27 16:42
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0539.mp32019-06-27 16:42
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0540.mp32019-06-27 16:42
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0541.mp32019-06-27 16:43
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0542.mp32019-06-27 16:43
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0543.mp32019-06-27 16:43
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0544.mp32019-06-27 16:44
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0545.mp32019-06-27 16:44
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0546.mp32019-06-27 16:44
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0547.mp32019-06-27 16:44
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0548.mp32019-06-27 16:44
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0549.mp32019-06-27 16:45
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0550.mp32019-06-27 16:45
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0551.mp32019-06-27 16:45
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0552.mp32019-06-27 16:46
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0553.mp32019-06-27 16:46
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0554.mp32019-06-27 16:46
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0555.mp32019-06-27 16:46
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0556.mp32019-06-27 16:47
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0557.mp32019-06-27 16:47
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0558.mp32019-06-27 16:47
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0559.mp32019-06-27 16:47
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0560.mp32019-06-27 16:48
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0561.mp32019-06-27 16:48
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0562.mp32019-06-27 16:48
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0563.mp32019-06-27 16:48
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0564.mp32019-06-27 16:48
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0565.mp32019-06-27 16:49
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0566.mp32019-06-27 16:49
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0567.mp32019-06-27 16:49
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0568.mp32019-06-27 16:49
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0569.mp32019-06-27 16:50
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0570.mp32019-06-27 16:50
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0571.mp32019-06-27 16:50
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0572.mp32019-06-27 16:50
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0573.mp32019-06-27 16:51
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0574.mp32019-06-27 16:51
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0575.mp32019-06-27 16:51
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0576.mp32019-06-27 16:51
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0577.mp32019-06-27 16:52
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0578.mp32019-06-27 16:52
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0579.mp32019-06-27 16:52
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0580.mp32019-06-27 16:52
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0581.mp32019-06-27 16:52
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0582.mp32019-06-27 16:53
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0583.mp32019-06-27 16:53
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0584.mp32019-06-27 16:53
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0585.mp32019-06-27 16:53
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0586.mp32019-06-27 16:53
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0587.mp32019-06-27 16:54
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0588.mp32019-06-27 16:54
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0589.mp32019-06-27 16:54
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0590.mp32019-06-27 16:54
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0591.mp32019-06-27 16:54
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0592.mp32019-06-27 16:55
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0593.mp32019-06-27 16:55
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0594.mp32019-06-27 16:55
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0595.mp32019-06-27 16:55
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0596.mp32019-06-27 16:56
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0597.mp32019-06-27 16:56
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0598.mp32019-06-27 16:56
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0599.mp32019-06-27 16:56
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0600.mp32019-06-27 16:56
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0601.mp32019-06-27 16:57
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0602.mp32019-06-27 16:57
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0603.mp32019-06-27 16:57
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0604.mp32019-06-27 16:57
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0605.mp32019-06-27 16:58
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0606.mp32019-06-27 16:58
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0607.mp32019-06-27 16:58
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0608.mp32019-06-27 16:59
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0609.mp32019-06-27 16:59
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0610.mp32019-06-27 16:59
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0611.mp32019-06-27 17:00
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0612.mp32019-06-27 17:00
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0613.mp32019-06-27 17:00
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0614.mp32019-06-27 17:00
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0615.mp32019-06-27 17:01
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0616.mp32019-06-27 17:01
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0617.mp32019-06-27 17:01
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0618.mp32019-06-27 17:01
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0619.mp32019-06-27 17:02
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0620.mp32019-06-27 17:02
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0621.mp32019-06-27 17:02
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0622.mp32019-06-27 17:02
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0623.mp32019-06-27 17:02
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0624.mp32019-06-27 17:03
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0625.mp32019-06-27 17:03
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0626.mp32019-06-27 17:03
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0627.mp32019-06-27 17:04
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0628.mp32019-06-27 17:04
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0629.mp32019-06-27 17:04
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0630.mp32019-06-27 17:04
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0631.mp32019-06-27 17:04
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0632.mp32019-06-27 17:05
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0633.mp32019-06-27 17:05
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0634.mp32019-06-27 17:05
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0635.mp32019-06-27 17:05
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0636.mp32019-06-27 17:06
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0637.mp32019-06-27 17:06
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0638.mp32019-06-27 17:06
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0639.mp32019-06-27 17:06
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0640.mp32019-06-27 17:06
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0641.mp32019-06-27 17:07
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0642.mp32019-06-27 17:07
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0643.mp32019-06-27 17:07
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0644.mp32019-06-27 17:07
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0645.mp32019-06-27 17:07
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0646.mp32019-06-27 17:08
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0647.mp32019-06-27 17:08
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0648.mp32019-06-27 17:08
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0649.mp32019-06-27 17:08
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0650.mp32019-06-27 17:08
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0651.mp32019-06-27 17:09
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0652.mp32019-06-27 17:09
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0653.mp32019-06-27 17:09
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0654.mp32019-06-27 17:09
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0655.mp32019-06-27 17:10
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0656.mp32019-06-27 17:10
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0657.mp32019-06-27 17:10
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0658.mp32019-06-27 17:10
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0659.mp32019-06-27 17:10
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0660.mp32019-06-27 17:11
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0661.mp32019-06-27 17:11
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0662.mp32019-06-27 17:11
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0663.mp32019-06-27 17:11
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0664.mp32019-06-27 17:12
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0665.mp32019-06-27 17:12
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0666.mp32019-06-27 17:12
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0667.mp32019-06-27 17:12
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0668.mp32019-06-27 17:13
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0669.mp32019-06-27 17:13
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0670.mp32019-06-27 17:13
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0671.mp32019-06-27 17:14
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0672.mp32019-06-27 17:14
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0673.mp32019-06-27 17:14
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0674.mp32019-06-27 17:14
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0675.mp32019-06-27 17:14
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0676.mp32019-06-27 17:15
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0677.mp32019-06-27 17:15
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0678.mp32019-06-27 17:15
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0679.mp32019-06-27 17:15
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0680.mp32019-06-27 17:16
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0681.mp32019-06-27 17:16
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0682.mp32019-06-27 17:16
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0683.mp32019-06-27 17:17
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0684.mp32019-06-27 17:17
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0685.mp32019-06-27 17:17
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0686.mp32019-06-27 17:17
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0687.mp32019-06-27 17:18
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0688.mp32019-06-27 17:18
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0689.mp32019-06-27 17:18
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0690.mp32019-06-27 17:18
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0691.mp32019-06-27 17:19
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0692.mp32019-06-27 17:19
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0693.mp32019-06-27 17:19
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0694.mp32019-06-27 17:19
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0695.mp32019-06-27 17:20
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0696.mp32019-06-27 17:20
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0697.mp32019-06-27 17:20
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0698.mp32019-06-27 17:20
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0699.mp32019-06-27 17:20
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0700.mp32019-06-27 17:21
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0701.mp32019-06-27 17:21
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0702.mp32019-06-27 17:21
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0703.mp32019-06-27 17:22
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0704.mp32019-06-27 17:22
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0705.mp32019-06-27 17:22
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0706.mp32019-06-27 17:22
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0707.mp32019-06-27 17:23
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0708.mp32019-06-27 17:23
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0709.mp32019-06-27 17:23
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0710.mp32019-06-27 17:24
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0711.mp32019-06-27 17:24
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0712.mp32019-06-27 17:24
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0713.mp32019-06-27 17:25
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0714.mp32019-06-27 17:25
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0715.mp32019-06-27 17:25
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0716.mp32019-06-27 17:26
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0717.mp32019-06-27 17:26
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0718.mp32019-06-27 17:26
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0719.mp32019-06-27 17:26
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0720.mp32019-06-27 17:27
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0721.mp32019-06-27 17:27
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0722.mp32019-06-27 17:27
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0723.mp32019-06-27 17:27
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0724.mp32019-06-27 17:28
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0725.mp32019-06-27 17:28
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0726.mp32019-06-27 17:28
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0727.mp32019-06-27 17:28
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0728.mp32019-06-27 17:28
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0729.mp32019-06-27 17:29
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0730.mp32019-06-27 17:29
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0731.mp32019-06-27 17:29
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0732.mp32019-06-27 17:29
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0733.mp32019-06-27 17:30
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0734.mp32019-06-27 17:30
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0735.mp32019-06-27 17:30
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0736.mp32019-06-27 17:30
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0737.mp32019-06-27 17:30
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0738.mp32019-06-27 17:31
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0739.mp32019-06-27 17:31
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0740.mp32019-06-27 17:31
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0741.mp32019-06-27 17:31
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0742.mp32019-06-27 17:32
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0743.mp32019-06-27 17:32
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0744.mp32019-06-27 17:32
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0745.mp32019-06-27 17:33
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0746.mp32019-06-27 17:33
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0747.mp32019-06-27 17:33
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0748.mp32019-06-27 17:34
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0749.mp32019-06-27 17:34
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0750.mp32019-06-27 17:34
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0751.mp32019-06-27 17:34
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0752.mp32019-06-27 17:35
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0753.mp32019-06-27 17:35
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0754.mp32019-06-27 17:35
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0755.mp32019-06-27 17:35
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0756.mp32019-06-27 17:36
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0757.mp32019-06-27 17:36
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0758.mp32019-06-27 17:36
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0759.mp32019-06-27 17:36
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0760.mp32019-06-27 17:37
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0761.mp32019-06-27 17:37
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0762.mp32019-06-27 17:37
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0763.mp32019-06-27 17:37
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0764.mp32019-06-27 17:38
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0765.mp32019-06-27 17:38
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0766.mp32019-06-27 17:38
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0767.mp32019-06-27 17:39
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0768.mp32019-06-27 17:39
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0769.mp32019-06-27 17:39
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0770.mp32019-06-27 17:40
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0771.mp32019-06-27 17:40
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0772.mp32019-06-27 17:40
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0773.mp32019-06-27 17:41
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0774.mp32019-06-27 17:41
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0775.mp32019-06-27 17:41
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0776.mp32019-06-27 17:41
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0777.mp32019-06-27 17:41
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0778.mp32019-06-27 17:42
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0779.mp32019-06-27 17:42
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0780.mp32019-06-27 17:42
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0781.mp32019-06-27 17:43
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0782.mp32019-06-27 17:43
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0783.mp32019-06-27 17:43
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0784.mp32019-06-27 17:44
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0785.mp32019-06-27 17:44
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0786.mp32019-06-27 17:44
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0787.mp32019-06-27 17:44
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0788.mp32019-06-27 17:44
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0789.mp32019-06-27 17:45
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0790.mp32019-06-27 17:45
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0791.mp32019-06-27 17:45
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0792.mp32019-06-27 17:45
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0793.mp32019-06-27 17:46
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0794.mp32019-06-27 17:46
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0795.mp32019-06-27 17:46
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0796.mp32019-06-27 17:46
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0797.mp32019-06-27 17:47
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0798.mp32019-06-27 17:47
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0799.mp32019-06-27 17:47
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0800.mp32019-06-27 17:47
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0801.mp32019-06-27 17:48
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0802.mp32019-06-27 17:48
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0803.mp32019-06-27 17:48
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0804.mp32019-06-27 17:48
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0805.mp32019-06-27 17:49
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0806.mp32019-06-27 17:49
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0807.mp32019-06-27 17:49
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0808.mp32019-06-27 17:50
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0809.mp32019-06-27 17:50
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0810.mp32019-06-27 17:50
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0811.mp32019-06-27 17:51
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0812.mp32019-06-27 17:51
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0813.mp32019-06-27 17:51
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0814.mp32019-06-27 17:51
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0815.mp32019-06-27 17:52
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0816.mp32019-06-27 17:52
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0817.mp32019-06-27 17:52
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0818.mp32019-06-27 17:52
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0819.mp32019-06-27 17:53
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0820.mp32019-06-27 17:53
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0821.mp32019-06-27 17:53
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0822.mp32019-06-27 17:53
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0823.mp32019-06-27 17:54
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0824.mp32019-06-27 17:54
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0825.mp32019-06-27 17:54
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0826.mp32019-06-27 17:54
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0827.mp32019-06-27 17:55
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0828.mp32019-06-27 17:55
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0829.mp32019-06-27 17:55
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0830.mp32019-06-27 17:55
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0831.mp32019-06-27 17:56
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0832.mp32019-06-27 17:56
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0833.mp32019-06-27 17:56
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0834.mp32019-06-27 17:56
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0835.mp32019-06-27 17:57
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0836.mp32019-06-27 17:57
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0837.mp32019-06-27 17:57
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0838.mp32019-06-27 17:57
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0839.mp32019-06-27 17:58
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0840.mp32019-06-27 17:58
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0841.mp32019-06-27 17:58
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0842.mp32019-06-27 17:58
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0843.mp32019-06-27 17:58
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0844.mp32019-06-27 17:59
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0845.mp32019-06-27 17:59
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0846.mp32019-06-27 17:59
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0847.mp32019-06-27 17:59
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0848.mp32019-06-27 18:00
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0849.mp32019-06-27 18:00
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0850.mp32019-06-27 18:00
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0851.mp32019-06-27 18:00
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0852.mp32019-06-27 18:01
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0853.mp32019-06-27 18:01
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0854.mp32019-06-27 18:01
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0855.mp32019-06-27 18:01
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0856.mp32019-06-27 18:02
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0857.mp32019-06-27 18:02
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0858.mp32019-06-27 18:02
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0859.mp32019-06-27 18:02
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0860.mp32019-06-27 18:03
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0861.mp32019-06-27 18:03
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0862.mp32019-06-27 18:03
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0863.mp32019-06-27 18:03
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0864.mp32019-06-27 18:04
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0865.mp32019-06-27 18:04
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0866.mp32019-06-27 18:04
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0867.mp32019-06-27 18:04
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0868.mp32019-06-27 18:04
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0869.mp32019-06-27 18:05
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0870.mp32019-06-27 18:05
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0871.mp32019-06-27 18:05
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0872.mp32019-06-27 18:06
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0873.mp32019-06-27 18:06
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0874.mp32019-06-27 18:06
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0875.mp32019-06-27 18:07
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0876.mp32019-06-27 18:07
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0877.mp32019-06-27 18:07
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0878.mp32019-06-27 18:08
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0879.mp32019-06-27 18:08
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0880.mp32019-06-27 18:08
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0881.mp32019-06-27 18:08
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0882.mp32019-06-27 18:09
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0883.mp32019-06-27 18:09
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0884.mp32019-06-27 18:09
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0885.mp32019-06-27 18:09
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0886.mp32019-06-27 18:10
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0887.mp32019-06-27 18:10
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0888.mp32019-06-27 18:10
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0889.mp32019-06-27 18:10
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0890.mp32019-06-27 18:11
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0891.mp32019-06-27 18:11
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0892.mp32019-06-27 18:11
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0893.mp32019-06-27 18:11
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0894.mp32019-06-27 18:12
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0895.mp32019-06-27 18:12
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0896.mp32019-06-27 18:12
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0897.mp32019-06-27 18:12
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0898.mp32019-06-27 18:13
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0899.mp32019-06-27 18:13
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0900.mp32019-06-27 18:13
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0901.mp32019-06-27 18:14
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0902.mp32019-06-27 18:14
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0903.mp32019-06-27 18:14
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0904.mp32019-06-27 18:14
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0905.mp32019-06-27 18:15
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0906.mp32019-06-27 18:15
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0907.mp32019-06-27 18:15
 • he-thong-de-ta-di-doan-menh-chuong-0908.mp32019-06-27 18:15
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Trên Người Ta Có Con Rồng

TiKay

Trọng Sinh Trường Quân Đội: Phúc Hắc Thiếu Tướng, Thiếu Dạy Dỗ

THUYS♥️

Tu Tiên Chúa Tể Ở Đô Thị

TiKay

Leave a Reply