Dị Giới Huyền Huyễn

Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

Vân Ẩn đại lục, tông môn san sát.

Một tông môn không không có cấp bậc nhưng lại chỉ thu đệ tử thiên tài.

Một tông môn không có cấp bậc nhưng thiên tài, siêu cấp cường giả muốn gia nhập lại phải phải nộp tiền!

Ngoài ra, còn thêm một tông chủ khá trâu bò, không lớn, mới 18 tuổi, thế nhưng rất tinh tướng.

≡ CẢNH GIỚI TU LUYỆN
1. Luyện thể cảnh (Nhất trọng → Thập tam trọng)
2. Thông Huyền (Hạ cảnh → Trung cảnh → Thượng cảnh)
3. Thần Huyền (Hạ cảnh → Trung cảnh → Thượng cảnh)

Converter: ngaythodng


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Phi Tước Đoạt Bôi
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0001.mp3 2018-07-31 21:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0002.mp3 2018-07-31 21:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0003.mp3 2018-07-31 21:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0004.mp3 2018-07-31 21:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0005.mp3 2018-07-31 21:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0006.mp3 2018-07-31 21:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0007.mp3 2018-07-31 21:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0008.mp3 2018-07-31 21:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0009.mp3 2018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0010.mp3 2018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0011.mp3 2018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0012.mp3 2018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0013.mp3 2018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0014.mp3 2018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0015.mp3 2018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0016.mp3 2018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0017.mp3 2018-07-31 21:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0018.mp3 2018-07-31 21:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0019.mp3 2018-07-31 21:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0020.mp3 2018-07-31 21:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0021.mp3 2018-07-31 21:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0022.mp3 2018-07-31 21:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0023.mp3 2018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0024.mp3 2018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0025.mp3 2018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0026.mp3 2018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0027.mp3 2018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0028.mp3 2018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0029.mp3 2018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0030.mp3 2018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0031.mp3 2018-07-31 21:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0032.mp3 2018-07-31 21:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0033.mp3 2018-07-31 21:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0034.mp3 2018-07-31 21:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0035.mp3 2018-07-31 21:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0036.mp3 2018-07-31 21:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0037.mp3 2018-07-31 21:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0038.mp3 2018-07-31 21:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0039.mp3 2018-07-31 21:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0040.mp3 2018-07-31 21:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0041.mp3 2018-07-31 21:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0042.mp3 2018-07-31 21:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0043.mp3 2018-07-31 21:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0044.mp3 2018-07-31 21:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0045.mp3 2018-07-31 21:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0046.mp3 2018-07-31 21:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0047.mp3 2018-07-31 21:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0048.mp3 2018-07-31 21:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0049.mp3 2018-07-31 21:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0050.mp3 2018-07-31 21:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0051.mp3 2018-07-31 21:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0052.mp3 2018-07-31 21:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0053.mp3 2018-07-31 21:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0054.mp3 2018-07-31 21:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0055.mp3 2018-07-31 21:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0056.mp3 2018-07-31 21:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0057.mp3 2018-07-31 21:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0058.mp3 2018-07-31 21:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0059.mp3 2018-07-31 21:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0060.mp3 2018-07-31 21:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0061.mp3 2018-07-31 21:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0062.mp3 2018-07-31 21:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0063.mp3 2018-07-31 21:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0064.mp3 2018-07-31 21:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0065.mp3 2018-07-31 21:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0066.mp3 2018-07-31 21:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0067.mp3 2018-07-31 21:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0068.mp3 2018-07-31 21:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0069.mp3 2018-07-31 21:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0070.mp3 2018-07-31 21:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0071.mp3 2018-07-31 21:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0072.mp3 2018-07-31 21:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0073.mp3 2018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0074.mp3 2018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0075.mp3 2018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0076.mp3 2018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0077.mp3 2018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0078.mp3 2018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0079.mp3 2018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0080.mp3 2018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0081.mp3 2018-07-31 21:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0082.mp3 2018-07-31 21:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0083.mp3 2018-07-31 21:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0084.mp3 2018-07-31 21:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0085.mp3 2018-07-31 21:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0086.mp3 2018-07-31 21:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0087.mp3 2018-07-31 21:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0088.mp3 2018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0089.mp3 2018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0090.mp3 2018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0091.mp3 2018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0092.mp3 2018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0093.mp3 2018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0094.mp3 2018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0095.mp3 2018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0096.mp3 2018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0097.mp3 2018-07-31 21:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0098.mp3 2018-07-31 21:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0099.mp3 2018-07-31 21:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0100.mp3 2018-07-31 21:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0101.mp3 2018-07-31 21:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0102.mp3 2018-07-31 21:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0103.mp3 2018-07-31 21:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0104.mp3 2018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0105.mp3 2018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0106.mp3 2018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0107.mp3 2018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0108.mp3 2018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0109.mp3 2018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0110.mp3 2018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0111.mp3 2018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0112.mp3 2018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0113.mp3 2018-07-31 21:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0114.mp3 2018-07-31 21:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0115.mp3 2018-07-31 21:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0116.mp3 2018-07-31 21:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0117.mp3 2018-07-31 21:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0118.mp3 2018-07-31 21:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0119.mp3 2018-07-31 21:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0120.mp3 2018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0121.mp3 2018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0122.mp3 2018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0123.mp3 2018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0124.mp3 2018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0125.mp3 2018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0126.mp3 2018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0127.mp3 2018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0128.mp3 2018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0129.mp3 2018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0130.mp3 2018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0131.mp3 2018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0132.mp3 2018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0133.mp3 2018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0134.mp3 2018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0135.mp3 2018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0136.mp3 2018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0137.mp3 2018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0138.mp3 2018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0139.mp3 2018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0140.mp3 2018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0141.mp3 2018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0142.mp3 2018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0143.mp3 2018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0144.mp3 2018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0145.mp3 2018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0146.mp3 2018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0147.mp3 2018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0148.mp3 2018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0149.mp3 2018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0150.mp3 2018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0151.mp3 2018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0152.mp3 2018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0153.mp3 2018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0154.mp3 2018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0155.mp3 2018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0156.mp3 2018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0157.mp3 2018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0158.mp3 2018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0159.mp3 2018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0160.mp3 2018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0161.mp3 2018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0162.mp3 2018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0163.mp3 2018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0164.mp3 2018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0165.mp3 2018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0166.mp3 2018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0167.mp3 2018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0168.mp3 2018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0169.mp3 2018-07-31 21:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0170.mp3 2018-07-31 21:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0171.mp3 2018-07-31 21:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0172.mp3 2018-07-31 21:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0173.mp3 2018-07-31 21:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0174.mp3 2018-07-31 21:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0175.mp3 2018-07-31 21:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0176.mp3 2018-07-31 21:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0177.mp3 2018-07-31 21:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0178.mp3 2018-07-31 21:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0179.mp3 2018-07-31 21:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0180.mp3 2018-07-31 21:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0181.mp3 2018-07-31 21:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0182.mp3 2018-07-31 21:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0183.mp3 2018-07-31 21:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0184.mp3 2018-07-31 21:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0185.mp3 2018-07-31 21:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0186.mp3 2018-07-31 21:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0187.mp3 2018-07-31 21:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0188.mp3 2018-07-31 21:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0189.mp3 2018-07-31 21:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0190.mp3 2018-07-31 21:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0191.mp3 2018-07-31 21:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0192.mp3 2018-07-31 21:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0193.mp3 2018-07-31 21:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0194.mp3 2018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0195.mp3 2018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0196.mp3 2018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0197.mp3 2018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0198.mp3 2018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0199.mp3 2018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0200.mp3 2018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0201.mp3 2018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0202.mp3 2018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0203.mp3 2018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0204.mp3 2018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0205.mp3 2018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0206.mp3 2018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0207.mp3 2018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0208.mp3 2018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0209.mp3 2018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0210.mp3 2018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0211.mp3 2018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0212.mp3 2018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0213.mp3 2018-07-31 22:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0214.mp3 2018-07-31 22:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0215.mp3 2018-07-31 22:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0216.mp3 2018-07-31 22:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0217.mp3 2018-07-31 22:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0218.mp3 2018-07-31 22:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0219.mp3 2018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0220.mp3 2018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0221.mp3 2018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0222.mp3 2018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0223.mp3 2018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0224.mp3 2018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0225.mp3 2018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0226.mp3 2018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0227.mp3 2018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0228.mp3 2018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0229.mp3 2018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0230.mp3 2018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0231.mp3 2018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0232.mp3 2018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0233.mp3 2018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0234.mp3 2018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0235.mp3 2018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0236.mp3 2018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0237.mp3 2018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0238.mp3 2018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0239.mp3 2018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0240.mp3 2018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0241.mp3 2018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0242.mp3 2018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0243.mp3 2018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0244.mp3 2018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0245.mp3 2018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0246.mp3 2018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0247.mp3 2018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0248.mp3 2018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0249.mp3 2018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0250.mp3 2018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0251.mp3 2018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0252.mp3 2018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0253.mp3 2018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0254.mp3 2018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0255.mp3 2018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0256.mp3 2018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0257.mp3 2018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0258.mp3 2018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0259.mp3 2018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0260.mp3 2018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0261.mp3 2018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0262.mp3 2018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0263.mp3 2018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0264.mp3 2018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0265.mp3 2018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0266.mp3 2018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0267.mp3 2018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0268.mp3 2018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0269.mp3 2018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0270.mp3 2018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0271.mp3 2018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0272.mp3 2018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0273.mp3 2018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0274.mp3 2018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0275.mp3 2018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0276.mp3 2018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0277.mp3 2018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0278.mp3 2018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0279.mp3 2018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0280.mp3 2018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0281.mp3 2018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0282.mp3 2018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0283.mp3 2018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0284.mp3 2018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0285.mp3 2018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0286.mp3 2018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0287.mp3 2018-07-31 22:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0288.mp3 2018-07-31 22:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0289.mp3 2018-07-31 22:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0290.mp3 2018-07-31 22:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0291.mp3 2018-07-31 22:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0292.mp3 2018-08-01 00:34
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0293.mp3 2018-08-01 00:35
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0294.mp3 2018-08-01 00:36
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0295.mp3 2018-08-01 00:37
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0296.mp3 2018-08-01 00:38
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0297.mp3 2018-08-01 00:39
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0298.mp3 2018-08-01 22:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0299.mp3 2018-08-01 22:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0300.mp3 2018-08-02 18:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0301.mp3 2018-08-02 18:16
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0302.mp3 2018-08-02 18:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0303.mp3 2018-08-02 18:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0304.mp3 2018-08-03 19:17
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0305.mp3 2018-08-03 19:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0306.mp3 2018-08-03 19:20
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0307.mp3 2018-08-04 15:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0308.mp3 2018-08-04 15:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0309.mp3 2018-08-06 17:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0310.mp3 2018-08-06 17:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0311.mp3 2018-08-06 17:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0312.mp3 2018-08-06 17:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0313.mp3 2018-08-06 17:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0314.mp3 2018-08-06 17:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0315.mp3 2018-08-06 17:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0316.mp3 2018-08-06 17:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0317.mp3 2018-08-06 17:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0318.mp3 2018-08-07 15:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0319.mp3 2018-08-07 15:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0320.mp3 2018-08-07 15:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0321.mp3 2018-08-07 15:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0322.mp3 2018-08-07 18:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0323.mp3 2018-08-08 16:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0324.mp3 2018-08-08 16:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0325.mp3 2018-08-08 16:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0326.mp3 2018-08-08 16:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0327.mp3 2018-08-10 17:40
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0328.mp3 2018-08-10 17:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0329.mp3 2018-08-10 17:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0330.mp3 2018-08-10 17:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0331.mp3 2018-08-10 17:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0332.mp3 2018-08-10 17:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0333.mp3 2018-08-10 17:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0334.mp3 2018-08-11 16:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0335.mp3 2018-08-11 16:11
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0336.mp3 2018-08-11 16:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0337.mp3 2018-08-11 16:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0338.mp3 2018-08-12 17:39
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0339.mp3 2018-08-12 17:40
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0340.mp3 2018-08-12 17:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0341.mp3 2018-08-12 17:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0342.mp3 2018-08-13 18:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0343.mp3 2018-08-13 18:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0344.mp3 2018-08-14 16:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0345.mp3 2018-08-15 17:31
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0346.mp3 2018-08-15 17:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0347.mp3 2018-08-15 17:33
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0348.mp3 2018-08-16 15:34
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0349.mp3 2018-08-16 15:35
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0350.mp3 2018-08-16 20:21
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0351.mp3 2018-08-16 20:22
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0352.mp3 2018-08-17 15:36
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0353.mp3 2018-08-17 15:38
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0354.mp3 2018-08-18 17:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0355.mp3 2018-08-18 17:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0356.mp3 2018-08-18 17:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0357.mp3 2018-08-18 17:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0358.mp3 2018-08-18 17:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0359.mp3 2018-08-18 17:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0360.mp3 2018-08-19 15:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0361.mp3 2018-08-19 15:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0362.mp3 2018-08-19 15:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0363.mp3 2018-08-19 18:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0364.mp3 2018-08-20 15:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0365.mp3 2018-08-20 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0366.mp3 2018-08-20 22:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0367.mp3 2018-08-21 17:36
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0368.mp3 2018-08-21 17:37
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0369.mp3 2018-08-22 17:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0370.mp3 2018-08-22 17:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0371.mp3 2018-08-23 17:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0372.mp3 2018-08-23 17:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0373.mp3 2018-08-24 17:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0374.mp3 2018-08-25 17:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0375.mp3 2018-08-25 17:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0376.mp3 2018-08-26 17:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0377.mp3 2018-08-26 17:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0378.mp3 2018-08-26 17:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0379.mp3 2018-08-27 13:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0380.mp3 2018-08-28 04:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0381.mp3 2018-08-28 05:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0382.mp3 2018-08-29 05:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0383.mp3 2018-08-29 05:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0384.mp3 2018-08-30 04:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0385.mp3 2018-08-30 04:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0386.mp3 2018-08-30 04:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0387.mp3 2018-08-30 13:26
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0388.mp3 2018-08-31 04:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0389.mp3 2018-09-01 06:16
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0390.mp3 2018-09-01 06:17
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0391.mp3 2018-09-01 06:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0392.mp3 2018-09-01 06:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0393.mp3 2018-09-02 21:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0394.mp3 2018-09-02 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0395.mp3 2018-09-02 21:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0396.mp3 2018-09-02 21:11
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0397.mp3 2018-09-04 14:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0398.mp3 2018-09-04 14:31
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0399.mp3 2018-09-04 14:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0400.mp3 2018-09-04 14:34
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0401.mp3 2018-09-05 06:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0402.mp3 2018-09-05 06:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0403.mp3 2018-09-07 06:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0404.mp3 2018-09-07 06:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0405.mp3 2018-09-07 06:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0406.mp3 2018-09-07 06:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0407.mp3 2018-09-07 06:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0408.mp3 2018-09-07 06:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0409.mp3 2018-09-09 02:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0410.mp3 2018-09-10 03:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0411.mp3 2018-09-10 03:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0412.mp3 2018-09-10 03:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0413.mp3 2018-09-10 03:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0414.mp3 2018-09-10 03:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0415.mp3 2018-09-10 14:16
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0416.mp3 2018-09-11 04:37
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0417.mp3 2018-09-12 14:39
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0418.mp3 2018-09-12 14:40
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0419.mp3 2018-09-14 02:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0420.mp3 2018-09-14 02:33
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0421.mp3 2018-09-14 02:34
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0422.mp3 2018-09-15 17:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0423.mp3 2018-09-16 19:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0424.mp3 2018-09-16 19:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0425.mp3 2018-09-24 04:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0426.mp3 2018-09-19 06:39
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0427.mp3 2018-09-19 06:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0428.mp3 2018-09-19 16:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0429.mp3 2018-09-20 02:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0430.mp3 2018-09-21 17:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0431.mp3 2018-09-21 17:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0432.mp3 2018-09-21 17:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0433.mp3 2018-09-22 16:30
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0434.mp3 2018-09-22 22:25
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0435.mp3 2018-09-23 18:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0436.mp3 2018-09-23 20:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0437.mp3 2018-09-26 13:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0438.mp3 2018-09-28 04:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0439.mp3 2018-10-01 07:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0440.mp3 2018-10-01 07:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0441.mp3 2018-10-01 07:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0442.mp3 2018-10-01 07:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0443.mp3 2018-10-01 07:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0444.mp3 2018-10-01 07:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0445.mp3 2018-10-01 07:16
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0446.mp3 2018-10-01 07:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0447.mp3 2018-10-02 04:24
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0448.mp3 2018-10-02 04:27
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0449.mp3 2018-10-04 14:23
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0450.mp3 2018-10-04 14:24
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0451.mp3 2018-10-04 14:25
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0452.mp3 2018-10-05 14:21
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0453.mp3 2018-10-06 15:22
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0454.mp3 2018-10-07 15:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0455.mp3 2018-10-08 14:37
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0456.mp3 2018-10-12 14:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0457.mp3 2018-10-12 14:20
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0458.mp3 2018-10-12 14:22
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0459.mp3 2018-10-13 16:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0460.mp3 2018-10-18 14:27
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0461.mp3 2018-10-19 15:30
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0462.mp3 2018-10-20 16:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0463.mp3 2018-10-21 16:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0464.mp3 2018-10-21 16:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0465.mp3 2018-10-23 14:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0466.mp3 2018-10-25 02:25
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0467.mp3 2018-10-28 17:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0468.mp3 2018-10-28 17:23
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0469.mp3 2018-10-28 17:27
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0470.mp3 2018-10-28 17:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0471.mp3 2018-10-30 14:33
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0472.mp3 2018-10-30 14:35
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0473.mp3 2018-11-01 14:17
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0474.mp3 2018-11-02 14:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0475.mp3 2018-11-03 02:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0476.mp3 2018-11-04 16:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0477.mp3 2018-11-04 21:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0478.mp3 2018-11-09 03:38
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0479.mp3 2018-11-09 03:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0480.mp3 2018-11-10 15:28
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0481.mp3 2018-11-10 15:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0482.mp3 2018-11-11 17:20
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0483.mp3 2018-11-11 17:23
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0484.mp3 2018-11-13 15:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0485.mp3 2018-11-15 15:39
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0486.mp3 2018-11-23 16:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0487.mp3 2018-12-19 16:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0488.mp3 2018-12-20 16:21
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0489.mp3 2018-12-21 15:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0490.mp3 2018-12-22 23:38
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0491.mp3 2019-02-14 01:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0492.mp3 2019-02-14 01:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0493.mp3 2019-02-14 20:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0494.mp3 2019-02-14 20:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0495.mp3 2019-02-14 20:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0496.mp3 2019-02-14 20:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0497.mp3 2019-02-14 20:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0498.mp3 2019-02-14 20:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0499.mp3 2019-02-14 20:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0500.mp3 2019-02-14 20:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0501.mp3 2019-02-14 20:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0502.mp3 2019-02-14 20:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0503.mp3 2019-02-15 15:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0504.mp3 2019-02-16 15:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0505.mp3 2019-02-16 15:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0506.mp3 2019-02-17 18:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0507.mp3 2019-02-17 18:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0508.mp3 2019-02-18 15:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0509.mp3 2019-02-20 16:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0510.mp3 2019-02-20 16:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0511.mp3 2019-02-21 16:37
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0512.mp3 2019-02-22 17:33
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0513.mp3 2019-02-22 17:33
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0514.mp3 2019-02-25 02:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0515.mp3 2019-02-27 00:23
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0516.mp3 2019-02-27 00:23
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0517.mp3 2019-03-02 18:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0518.mp3 2019-03-02 18:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0519.mp3 2019-03-03 16:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0520.mp3 2019-03-03 17:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0521.mp3 2019-03-04 18:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0522.mp3 2019-03-04 18:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0523.mp3 2019-03-05 17:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0524.mp3 2019-03-05 17:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0525.mp3 2019-03-06 16:11
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0526.mp3 2019-03-07 16:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0527.mp3 2019-03-07 16:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0528.mp3 2019-03-07 16:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0529.mp3 2019-03-09 03:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0530.mp3 2019-03-09 03:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0531.mp3 2019-03-10 14:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0532.mp3 2019-03-13 07:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0533.mp3 2019-03-13 07:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0534.mp3 2019-03-14 02:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0535.mp3 2019-03-15 16:21
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0536.mp3 2019-03-16 15:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0537.mp3 2019-03-17 15:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0538.mp3 2019-03-17 15:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0539.mp3 2019-03-18 16:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0540.mp3 2019-03-20 15:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0541.mp3 2019-03-26 04:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0542.mp3 2019-03-26 04:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0543.mp3 2019-03-27 14:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0544.mp3 2019-03-27 14:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0545.mp3 2019-03-28 15:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0546.mp3 2019-03-28 15:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0547.mp3 2019-03-30 15:36
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0548.mp3 2019-04-01 15:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0549.mp3 2019-04-01 15:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0550.mp3 2019-04-02 15:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0551.mp3 2019-04-02 15:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0552.mp3 2019-04-04 15:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0553.mp3 2019-04-04 15:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0554.mp3 2019-04-04 15:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0555.mp3 2019-04-04 15:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0556.mp3 2019-04-04 15:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0557.mp3 2019-04-04 15:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0558.mp3 2019-04-04 15:11
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0559.mp3 2019-04-04 15:11
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0560.mp3 2019-04-08 16:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0561.mp3 2019-04-08 16:16
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0562.mp3 2019-04-09 15:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0563.mp3 2019-04-10 16:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0564.mp3 2019-04-12 04:23
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0565.mp3 2019-04-13 15:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0566.mp3 2019-04-13 15:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0567.mp3 2019-04-13 23:21
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0568.mp3 2019-04-16 15:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0569.mp3 2019-04-20 15:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0570.mp3 2019-04-24 17:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0571.mp3 2019-04-28 15:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0572.mp3 2019-05-02 15:24
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0573.mp3 2019-05-05 15:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0574.mp3 2019-05-05 15:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0575.mp3 2019-05-11 23:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0576.mp3 2019-05-16 15:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0577.mp3 2019-05-22 01:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0578.mp3 2019-05-31 15:31
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0579.mp3 2019-06-03 18:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0580.mp3 2019-06-06 15:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0581.mp3 2019-06-06 15:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0582.mp3 2019-06-08 15:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0583.mp3 2019-06-09 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0584.mp3 2019-06-11 15:20
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0585.mp3 2019-06-13 04:34
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0586.mp3 2019-06-14 14:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0587.mp3 2019-06-15 14:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0588.mp3 2019-06-15 14:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0589.mp3 2019-06-17 15:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0590.mp3 2019-06-17 15:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0591.mp3 2019-06-17 15:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0592.mp3 2019-06-18 15:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0593.mp3 2019-06-18 15:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0594.mp3 2019-06-19 03:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0595.mp3 2019-06-19 03:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0596.mp3 2019-06-19 15:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0597.mp3 2019-06-21 14:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0598.mp3 2019-06-22 15:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0599.mp3 2019-06-22 15:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0600.mp3 2019-06-23 22:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0601.mp3 2019-06-26 02:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0602.mp3 2019-06-26 02:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0603.mp3 2019-06-26 02:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0604.mp3 2019-06-27 17:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0605.mp3 2019-06-27 17:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0606.mp3 2019-06-30 05:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0607.mp3 2019-06-30 05:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0608.mp3 2019-07-01 15:30
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0609.mp3 2019-07-01 15:30
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0610.mp3 2019-07-02 14:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0611.mp3 2019-07-03 16:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0612.mp3 2019-07-04 15:38
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0613.mp3 2019-07-05 15:11
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0614.mp3 2019-07-06 15:17
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0615.mp3 2019-07-08 05:37
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0616.mp3 2019-07-08 05:37
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0617.mp3 2019-07-09 15:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0618.mp3 2019-07-09 15:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0619.mp3 2019-07-09 15:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0620.mp3 2019-07-10 15:22
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0621.mp3 2019-07-10 15:22
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0622.mp3 2019-07-10 15:22
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0623.mp3 2019-07-12 14:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0624.mp3 2019-07-13 15:34
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0625.mp3 2019-07-15 15:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0626.mp3 2019-07-15 15:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0627.mp3 2019-07-15 15:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0628.mp3 2019-07-17 15:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0629.mp3 2019-07-17 15:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0630.mp3 2019-07-18 15:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0631.mp3 2019-07-18 15:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0632.mp3 2019-07-19 16:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0633.mp3 2019-07-21 15:38
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0634.mp3 2019-07-23 05:11
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0635.mp3 2019-07-23 05:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0636.mp3 2019-07-24 15:17
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0637.mp3 2019-07-26 05:27
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0638.mp3 2019-07-26 14:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0639.mp3 2019-07-27 15:36
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0640.mp3 2019-07-28 17:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0641.mp3 2019-07-30 16:28
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0642.mp3 2019-07-30 16:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0643.mp3 2019-07-31 15:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0644.mp3 2019-08-01 16:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0645.mp3 2019-08-03 03:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0646.mp3 2019-08-03 15:40
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0647.mp3 2019-08-04 15:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0648.mp3 2019-08-04 15:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0649.mp3 2019-08-05 19:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0650.mp3 2019-08-07 02:22
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0651.mp3 2019-08-07 15:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0652.mp3 2019-08-08 15:38
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0653.mp3 2019-08-09 15:33
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0654.mp3 2019-08-11 16:21
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0655.mp3 2019-08-12 15:26
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0656.mp3 2019-08-13 15:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0657.mp3 2019-08-14 15:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0658.mp3 2019-08-17 15:15
[Total: 6    Average: 3.8/5]

Related posts

Tu Tiên Cao Thủ Tái Chiến Đô Thị

TiKay

Chân Võ Thế Giới

TiKay

Cân Cả Thiên Hạ

TiKay

Leave a Reply