Dị Giới Huyền Huyễn

Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

Vân Ẩn đại lục, tông môn san sát.

Một tông môn không không có cấp bậc nhưng lại chỉ thu đệ tử thiên tài.

Một tông môn không có cấp bậc nhưng thiên tài, siêu cấp cường giả muốn gia nhập lại phải phải nộp tiền!

Ngoài ra, còn thêm một tông chủ khá trâu bò, không lớn, mới 18 tuổi, thế nhưng rất tinh tướng.

≡ CẢNH GIỚI TU LUYỆN
1. Luyện thể cảnh (Nhất trọng → Thập tam trọng)
2. Thông Huyền (Hạ cảnh → Trung cảnh → Thượng cảnh)
3. Thần Huyền (Hạ cảnh → Trung cảnh → Thượng cảnh)

Converter: ngaythodng


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Phi Tước Đoạt Bôi
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0001.mp32018-07-31 21:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0002.mp32018-07-31 21:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0003.mp32018-07-31 21:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0004.mp32018-07-31 21:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0005.mp32018-07-31 21:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0006.mp32018-07-31 21:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0007.mp32018-07-31 21:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0008.mp32018-07-31 21:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0009.mp32018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0010.mp32018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0011.mp32018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0012.mp32018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0013.mp32018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0014.mp32018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0015.mp32018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0016.mp32018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0017.mp32018-07-31 21:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0018.mp32018-07-31 21:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0019.mp32018-07-31 21:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0020.mp32018-07-31 21:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0021.mp32018-07-31 21:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0022.mp32018-07-31 21:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0023.mp32018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0024.mp32018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0025.mp32018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0026.mp32018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0027.mp32018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0028.mp32018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0029.mp32018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0030.mp32018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0031.mp32018-07-31 21:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0032.mp32018-07-31 21:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0033.mp32018-07-31 21:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0034.mp32018-07-31 21:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0035.mp32018-07-31 21:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0036.mp32018-07-31 21:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0037.mp32018-07-31 21:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0038.mp32018-07-31 21:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0039.mp32018-07-31 21:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0040.mp32018-07-31 21:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0041.mp32018-07-31 21:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0042.mp32018-07-31 21:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0043.mp32018-07-31 21:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0044.mp32018-07-31 21:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0045.mp32018-07-31 21:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0046.mp32018-07-31 21:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0047.mp32018-07-31 21:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0048.mp32018-07-31 21:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0049.mp32018-07-31 21:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0050.mp32018-07-31 21:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0051.mp32018-07-31 21:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0052.mp32018-07-31 21:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0053.mp32018-07-31 21:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0054.mp32018-07-31 21:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0055.mp32018-07-31 21:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0056.mp32018-07-31 21:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0057.mp32018-07-31 21:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0058.mp32018-07-31 21:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0059.mp32018-07-31 21:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0060.mp32018-07-31 21:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0061.mp32018-07-31 21:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0062.mp32018-07-31 21:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0063.mp32018-07-31 21:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0064.mp32018-07-31 21:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0065.mp32018-07-31 21:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0066.mp32018-07-31 21:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0067.mp32018-07-31 21:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0068.mp32018-07-31 21:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0069.mp32018-07-31 21:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0070.mp32018-07-31 21:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0071.mp32018-07-31 21:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0072.mp32018-07-31 21:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0073.mp32018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0074.mp32018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0075.mp32018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0076.mp32018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0077.mp32018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0078.mp32018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0079.mp32018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0080.mp32018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0081.mp32018-07-31 21:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0082.mp32018-07-31 21:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0083.mp32018-07-31 21:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0084.mp32018-07-31 21:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0085.mp32018-07-31 21:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0086.mp32018-07-31 21:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0087.mp32018-07-31 21:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0088.mp32018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0089.mp32018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0090.mp32018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0091.mp32018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0092.mp32018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0093.mp32018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0094.mp32018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0095.mp32018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0096.mp32018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0097.mp32018-07-31 21:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0098.mp32018-07-31 21:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0099.mp32018-07-31 21:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0100.mp32018-07-31 21:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0101.mp32018-07-31 21:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0102.mp32018-07-31 21:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0103.mp32018-07-31 21:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0104.mp32018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0105.mp32018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0106.mp32018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0107.mp32018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0108.mp32018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0109.mp32018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0110.mp32018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0111.mp32018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0112.mp32018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0113.mp32018-07-31 21:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0114.mp32018-07-31 21:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0115.mp32018-07-31 21:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0116.mp32018-07-31 21:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0117.mp32018-07-31 21:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0118.mp32018-07-31 21:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0119.mp32018-07-31 21:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0120.mp32018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0121.mp32018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0122.mp32018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0123.mp32018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0124.mp32018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0125.mp32018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0126.mp32018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0127.mp32018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0128.mp32018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0129.mp32018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0130.mp32018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0131.mp32018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0132.mp32018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0133.mp32018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0134.mp32018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0135.mp32018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0136.mp32018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0137.mp32018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0138.mp32018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0139.mp32018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0140.mp32018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0141.mp32018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0142.mp32018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0143.mp32018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0144.mp32018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0145.mp32018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0146.mp32018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0147.mp32018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0148.mp32018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0149.mp32018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0150.mp32018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0151.mp32018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0152.mp32018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0153.mp32018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0154.mp32018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0155.mp32018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0156.mp32018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0157.mp32018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0158.mp32018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0159.mp32018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0160.mp32018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0161.mp32018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0162.mp32018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0163.mp32018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0164.mp32018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0165.mp32018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0166.mp32018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0167.mp32018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0168.mp32018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0169.mp32018-07-31 21:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0170.mp32018-07-31 21:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0171.mp32018-07-31 21:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0172.mp32018-07-31 21:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0173.mp32018-07-31 21:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0174.mp32018-07-31 21:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0175.mp32018-07-31 21:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0176.mp32018-07-31 21:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0177.mp32018-07-31 21:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0178.mp32018-07-31 21:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0179.mp32018-07-31 21:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0180.mp32018-07-31 21:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0181.mp32018-07-31 21:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0182.mp32018-07-31 21:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0183.mp32018-07-31 21:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0184.mp32018-07-31 21:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0185.mp32018-07-31 21:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0186.mp32018-07-31 21:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0187.mp32018-07-31 21:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0188.mp32018-07-31 21:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0189.mp32018-07-31 21:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0190.mp32018-07-31 21:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0191.mp32018-07-31 21:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0192.mp32018-07-31 21:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0193.mp32018-07-31 21:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0194.mp32018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0195.mp32018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0196.mp32018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0197.mp32018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0198.mp32018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0199.mp32018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0200.mp32018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0201.mp32018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0202.mp32018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0203.mp32018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0204.mp32018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0205.mp32018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0206.mp32018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0207.mp32018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0208.mp32018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0209.mp32018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0210.mp32018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0211.mp32018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0212.mp32018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0213.mp32018-07-31 22:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0214.mp32018-07-31 22:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0215.mp32018-07-31 22:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0216.mp32018-07-31 22:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0217.mp32018-07-31 22:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0218.mp32018-07-31 22:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0219.mp32018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0220.mp32018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0221.mp32018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0222.mp32018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0223.mp32018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0224.mp32018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0225.mp32018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0226.mp32018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0227.mp32018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0228.mp32018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0229.mp32018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0230.mp32018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0231.mp32018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0232.mp32018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0233.mp32018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0234.mp32018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0235.mp32018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0236.mp32018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0237.mp32018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0238.mp32018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0239.mp32018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0240.mp32018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0241.mp32018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0242.mp32018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0243.mp32018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0244.mp32018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0245.mp32018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0246.mp32018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0247.mp32018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0248.mp32018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0249.mp32018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0250.mp32018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0251.mp32018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0252.mp32018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0253.mp32018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0254.mp32018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0255.mp32018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0256.mp32018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0257.mp32018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0258.mp32018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0259.mp32018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0260.mp32018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0261.mp32018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0262.mp32018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0263.mp32018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0264.mp32018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0265.mp32018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0266.mp32018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0267.mp32018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0268.mp32018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0269.mp32018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0270.mp32018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0271.mp32018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0272.mp32018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0273.mp32018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0274.mp32018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0275.mp32018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0276.mp32018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0277.mp32018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0278.mp32018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0279.mp32018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0280.mp32018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0281.mp32018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0282.mp32018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0283.mp32018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0284.mp32018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0285.mp32018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0286.mp32018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0287.mp32018-07-31 22:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0288.mp32018-07-31 22:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0289.mp32018-07-31 22:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0290.mp32018-07-31 22:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0291.mp32018-07-31 22:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0292.mp32018-08-01 00:34
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0293.mp32018-08-01 00:35
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0294.mp32018-08-01 00:36
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0295.mp32018-08-01 00:37
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0296.mp32018-08-01 00:38
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0297.mp32018-08-01 00:39
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0298.mp32018-08-01 22:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0299.mp32018-08-01 22:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0300.mp32018-08-02 18:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0301.mp32018-08-02 18:16
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0302.mp32018-08-02 18:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0303.mp32018-08-02 18:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0304.mp32018-08-03 19:17
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0305.mp32018-08-03 19:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0306.mp32018-08-03 19:20
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0307.mp32018-08-04 15:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0308.mp32018-08-04 15:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0309.mp32018-08-06 17:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0310.mp32018-08-06 17:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0311.mp32018-08-06 17:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0312.mp32018-08-06 17:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0313.mp32018-08-06 17:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0314.mp32018-08-06 17:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0315.mp32018-08-06 17:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0316.mp32018-08-06 17:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0317.mp32018-08-06 17:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0318.mp32018-08-07 15:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0319.mp32018-08-07 15:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0320.mp32018-08-07 15:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0321.mp32018-08-07 15:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0322.mp32018-08-07 18:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0323.mp32018-08-08 16:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0324.mp32018-08-08 16:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0325.mp32018-08-08 16:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0326.mp32018-08-08 16:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0327.mp32018-08-10 17:40
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0328.mp32018-08-10 17:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0329.mp32018-08-10 17:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0330.mp32018-08-10 17:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0331.mp32018-08-10 17:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0332.mp32018-08-10 17:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0333.mp32018-08-10 17:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0334.mp32018-08-11 16:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0335.mp32018-08-11 16:11
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0336.mp32018-08-11 16:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0337.mp32018-08-11 16:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0338.mp32018-08-12 17:39
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0339.mp32018-08-12 17:40
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0340.mp32018-08-12 17:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0341.mp32018-08-12 17:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0342.mp32018-08-13 18:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0343.mp32018-08-13 18:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0344.mp32018-08-14 16:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0345.mp32018-08-15 17:31
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0346.mp32018-08-15 17:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0347.mp32018-08-15 17:33
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0348.mp32018-08-16 15:34
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0349.mp32018-08-16 15:35
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0350.mp32018-08-16 20:21
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0351.mp32018-08-16 20:22
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0352.mp32018-08-17 15:36
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0353.mp32018-08-17 15:38
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0354.mp32018-08-18 17:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0355.mp32018-08-18 17:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0356.mp32018-08-18 17:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0357.mp32018-08-18 17:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0358.mp32018-08-18 17:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0359.mp32018-08-18 17:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0360.mp32018-08-19 15:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0361.mp32018-08-19 15:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0362.mp32018-08-19 15:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0363.mp32018-08-19 18:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0364.mp32018-08-20 15:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0365.mp32018-08-20 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0366.mp32018-08-20 22:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0367.mp32018-08-21 17:36
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0368.mp32018-08-21 17:37
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0369.mp32018-08-22 17:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0370.mp32018-08-22 17:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0371.mp32018-08-23 17:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0372.mp32018-08-23 17:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0373.mp32018-08-24 17:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0374.mp32018-08-25 17:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0375.mp32018-08-25 17:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0376.mp32018-08-26 17:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0377.mp32018-08-26 17:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0378.mp32018-08-26 17:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0379.mp32018-08-27 13:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0380.mp32018-08-28 04:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0381.mp32018-08-28 05:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0382.mp32018-08-29 05:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0383.mp32018-08-29 05:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0384.mp32018-08-30 04:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0385.mp32018-08-30 04:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0386.mp32018-08-30 04:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0387.mp32018-08-30 13:26
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0388.mp32018-08-31 04:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0389.mp32018-09-01 06:16
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0390.mp32018-09-01 06:17
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0391.mp32018-09-01 06:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0392.mp32018-09-01 06:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0393.mp32018-09-02 21:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0394.mp32018-09-02 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0395.mp32018-09-02 21:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0396.mp32018-09-02 21:11
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0397.mp32018-09-04 14:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0398.mp32018-09-04 14:31
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0399.mp32018-09-04 14:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0400.mp32018-09-04 14:34
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0401.mp32018-09-05 06:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0402.mp32018-09-05 06:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0403.mp32018-09-07 06:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0404.mp32018-09-07 06:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0405.mp32018-09-07 06:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0406.mp32018-09-07 06:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0407.mp32018-09-07 06:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0408.mp32018-09-07 06:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0409.mp32018-09-09 02:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0410.mp32018-09-10 03:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0411.mp32018-09-10 03:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0412.mp32018-09-10 03:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0413.mp32018-09-10 03:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0414.mp32018-09-10 03:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0415.mp32018-09-10 14:16
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0416.mp32018-09-11 04:37
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0417.mp32018-09-12 14:39
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0418.mp32018-09-12 14:40
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0419.mp32018-09-14 02:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0420.mp32018-09-14 02:33
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0421.mp32018-09-14 02:34
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0422.mp32018-09-15 17:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0423.mp32018-09-16 19:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0424.mp32018-09-16 19:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0425.mp32018-09-24 04:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0426.mp32018-09-19 06:39
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0427.mp32018-09-19 06:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0428.mp32018-09-19 16:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0429.mp32018-09-20 02:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0430.mp32018-09-21 17:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0431.mp32018-09-21 17:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0432.mp32018-09-21 17:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0433.mp32018-09-22 16:30
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0434.mp32018-09-22 22:25
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0435.mp32018-09-23 18:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0436.mp32018-09-23 20:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0437.mp32018-09-26 13:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0438.mp32018-09-28 04:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0439.mp32018-10-01 07:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0440.mp32018-10-01 07:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0441.mp32018-10-01 07:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0442.mp32018-10-01 07:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0443.mp32018-10-01 07:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0444.mp32018-10-01 07:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0445.mp32018-10-01 07:16
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0446.mp32018-10-01 07:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0447.mp32018-10-02 04:24
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0448.mp32018-10-02 04:27
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0449.mp32018-10-04 14:23
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0450.mp32018-10-04 14:24
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0451.mp32018-10-04 14:25
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0452.mp32018-10-05 14:21
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0453.mp32018-10-06 15:22
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0454.mp32018-10-07 15:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0455.mp32018-10-08 14:37
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0456.mp32018-10-12 14:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0457.mp32018-10-12 14:20
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0458.mp32018-10-12 14:22
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0459.mp32018-10-13 16:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0460.mp32018-10-18 14:27
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0461.mp32018-10-19 15:30
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0462.mp32018-10-20 16:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0463.mp32018-10-21 16:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0464.mp32018-10-21 16:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0465.mp32018-10-23 14:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0466.mp32018-10-25 02:25
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0467.mp32018-10-28 17:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0468.mp32018-10-28 17:23
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0469.mp32018-10-28 17:27
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0470.mp32018-10-28 17:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0471.mp32018-10-30 14:33
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0472.mp32018-10-30 14:35
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0473.mp32018-11-01 14:17
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0474.mp32018-11-02 14:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0475.mp32018-11-03 02:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0476.mp32018-11-04 16:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0477.mp32018-11-04 21:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0478.mp32018-11-09 03:38
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0479.mp32018-11-09 03:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0480.mp32018-11-10 15:28
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0481.mp32018-11-10 15:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0482.mp32018-11-11 17:20
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0483.mp32018-11-11 17:23
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0484.mp32018-11-13 15:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0485.mp32018-11-15 15:39
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0486.mp32018-11-23 16:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0487.mp32018-12-19 16:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0488.mp32018-12-20 16:21
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0489.mp32018-12-21 15:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0490.mp32018-12-22 23:38
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0491.mp32019-02-14 01:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0492.mp32019-02-14 01:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0493.mp32019-02-14 20:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0494.mp32019-02-14 20:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0495.mp32019-02-14 20:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0496.mp32019-02-14 20:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0497.mp32019-02-14 20:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0498.mp32019-02-14 20:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0499.mp32019-02-14 20:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0500.mp32019-02-14 20:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0501.mp32019-02-14 20:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0502.mp32019-02-14 20:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0503.mp32019-02-15 15:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0504.mp32019-02-16 15:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0505.mp32019-02-16 15:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0506.mp32019-02-17 18:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0507.mp32019-02-17 18:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0508.mp32019-02-18 15:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0509.mp32019-02-20 16:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0510.mp32019-02-20 16:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0511.mp32019-02-21 16:37
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0512.mp32019-02-22 17:33
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0513.mp32019-02-22 17:33
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0514.mp32019-02-25 02:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0515.mp32019-02-27 00:23
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0516.mp32019-02-27 00:23
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0517.mp32019-03-02 18:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0518.mp32019-03-02 18:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0519.mp32019-03-03 16:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0520.mp32019-03-03 17:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0521.mp32019-03-04 18:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0522.mp32019-03-04 18:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0523.mp32019-03-05 17:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0524.mp32019-03-05 17:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0525.mp32019-03-06 16:11
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0526.mp32019-03-07 16:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0527.mp32019-03-07 16:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0528.mp32019-03-07 16:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0529.mp32019-03-09 03:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0530.mp32019-03-09 03:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0531.mp32019-03-10 14:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0532.mp32019-03-13 07:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0533.mp32019-03-13 07:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0534.mp32019-03-14 02:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0535.mp32019-03-15 16:21
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0536.mp32019-03-16 15:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0537.mp32019-03-17 15:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0538.mp32019-03-17 15:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0539.mp32019-03-18 16:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0540.mp32019-03-20 15:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0541.mp32019-03-26 04:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0542.mp32019-03-26 04:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0543.mp32019-03-27 14:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0544.mp32019-03-27 14:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0545.mp32019-03-28 15:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0546.mp32019-03-28 15:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0547.mp32019-03-30 15:36
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0548.mp32019-04-01 15:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0549.mp32019-04-01 15:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0550.mp32019-04-02 15:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0551.mp32019-04-02 15:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0552.mp32019-04-04 15:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0553.mp32019-04-04 15:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0554.mp32019-04-04 15:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0555.mp32019-04-04 15:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0556.mp32019-04-04 15:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0557.mp32019-04-04 15:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0558.mp32019-04-04 15:11
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0559.mp32019-04-04 15:11
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0560.mp32019-04-08 16:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0561.mp32019-04-08 16:16
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0562.mp32019-04-09 15:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0563.mp32019-04-10 16:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0564.mp32019-04-12 04:23
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0565.mp32019-04-13 15:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0566.mp32019-04-13 15:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0567.mp32019-04-13 23:21
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0568.mp32019-04-16 15:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0569.mp32019-04-20 15:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0570.mp32019-04-24 17:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0571.mp32019-04-28 15:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0572.mp32019-05-02 15:24
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0573.mp32019-05-05 15:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0574.mp32019-05-05 15:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0575.mp32019-05-11 23:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0576.mp32019-05-16 15:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0577.mp32019-05-22 01:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0578.mp32019-05-31 15:31
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0579.mp32019-06-03 18:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0580.mp32019-06-06 15:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0581.mp32019-06-06 15:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0582.mp32019-06-08 15:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0583.mp32019-06-09 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0584.mp32019-06-11 15:20
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0585.mp32019-06-13 04:34
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0586.mp32019-06-14 14:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0587.mp32019-06-15 14:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0588.mp32019-06-15 14:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0589.mp32019-06-17 15:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0590.mp32019-06-17 15:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0591.mp32019-06-17 15:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0592.mp32019-06-18 15:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0593.mp32019-06-18 15:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0594.mp32019-06-19 03:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0595.mp32019-06-19 03:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0596.mp32019-06-19 15:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0597.mp32019-06-21 14:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0598.mp32019-06-22 15:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0599.mp32019-06-22 15:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0600.mp32019-06-23 22:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0601.mp32019-06-26 02:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0602.mp32019-06-26 02:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0603.mp32019-06-26 02:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0604.mp32019-06-27 17:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0605.mp32019-06-27 17:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0606.mp32019-06-30 05:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0607.mp32019-06-30 05:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0608.mp32019-07-01 15:30
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0609.mp32019-07-01 15:30
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0610.mp32019-07-02 14:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0611.mp32019-07-03 16:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0612.mp32019-07-04 15:38
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0613.mp32019-07-05 15:11
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0614.mp32019-07-06 15:17
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0615.mp32019-07-08 05:37
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0616.mp32019-07-08 05:37
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0617.mp32019-07-09 15:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0618.mp32019-07-09 15:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0619.mp32019-07-09 15:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0620.mp32019-07-10 15:22
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0621.mp32019-07-10 15:22
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0622.mp32019-07-10 15:22
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0623.mp32019-07-12 14:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0624.mp32019-07-13 15:34
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0625.mp32019-07-15 15:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0626.mp32019-07-15 15:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0627.mp32019-07-15 15:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0628.mp32019-07-17 15:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0629.mp32019-07-17 15:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0630.mp32019-07-18 15:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0631.mp32019-07-18 15:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0632.mp32019-07-19 16:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0633.mp32019-07-21 15:38
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0634.mp32019-07-23 05:11
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0635.mp32019-07-23 05:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0636.mp32019-07-24 15:17
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0637.mp32019-07-26 05:27
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0638.mp32019-07-26 14:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0639.mp32019-07-27 15:36
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0640.mp32019-07-28 17:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0641.mp32019-07-30 16:28
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0642.mp32019-07-30 16:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0643.mp32019-07-31 15:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0644.mp32019-08-01 16:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0645.mp32019-08-03 03:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0646.mp32019-08-03 15:40
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0647.mp32019-08-04 15:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0648.mp32019-08-04 15:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0649.mp32019-08-05 19:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0650.mp32019-08-07 02:22
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0651.mp32019-08-07 15:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0652.mp32019-08-08 15:38
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0653.mp32019-08-09 15:33
 • #654: Chương 653, Tiềm Long tông quẫn cảnh2019-08-11 16:21
 • #655: Chương 654, Tân Tú chiến mở ra!2019-08-12 15:26
 • #656: Chương 656, đối thủ —— hai vị Tiên Thiên dị mạch thiên tài!2019-08-13 15:19
 • #657: Chương 657, trong dự liệu thắng lợi2019-08-14 15:44
 • #658: Chương 658, thắng thua, không trọng yếu2019-08-17 15:15
 • #659: Chương 659, Hạ gia bẫy rập2019-08-19 15:40
 • #660: Chương 660, Bất Hủ tông đoàn đội cái thứ hai đối thủ2019-08-20 16:51
 • #661: Chương 661, pháp thuật vs Mạch thuật, Bất Hủ tông vs Quý Dương môn2019-08-21 22:39
 • #662: Chương 662, Thiêu Hỏa côn, Phong Chi Cấm Cố lại hiện ra!2019-08-22 16:21
 • #663: Chương 663, Bổn tông chủ chỉ bảo đệ tử, ngươi xen vào làm gì!2019-08-22 16:21
 • #664: Chương 664, một vị thất vọng phụ thân2019-08-24 15:47
 • #665: Chương 665, Tiềm Long tông đệ tử, vĩnh viễn không sợ!2019-08-25 15:59
 • #666: Chương 666, cháy bỏng cuộc chiến, thắng lợi cân tiểu ly như thế nào nghiêng?2019-08-27 01:03
 • #667: Chương 667, mưu lợi?2019-08-28 16:05
 • #668: Chương 668, Bất Hủ tông lại thêm một người!2019-08-30 16:45
 • #669: Chương 669, tiếp nhận khiêu chiến!2019-09-02 17:12
 • #670: Chương 670, Ngự Kiếm thuật, cho tới bây giờ ngự cũng không phải là một thanh kiếm!2019-09-03 16:59
 • #671: Chương 671, cây chổi tinh?2019-09-05 15:27
 • #672: Chương 672, bái gì nhân vi sư?2019-09-07 15:51
 • #673: Chương 673, đoàn đội thi đấu kết thúc!2019-09-09 04:37
 • #674: Chương 674, gặp lại phụ thân (canh thứ hai)2019-09-09 15:36
 • #675: Chương 675, thân phận bại lộ, Long gia người tới!2019-09-11 02:11
 • #676: Chương 676, vong linh sinh vật đại chiến Long Dã2019-09-11 15:31
 • #677: Chương 677, Tứ Toàn Tuyền Qua Đồ, Địa cấp lưu phái Mạch thuật!2019-09-15 16:13
 • #678: Chương 678, vạn chúng chú mục2019-09-19 17:47
 • #679: Chương 679, Long Dã xuống tràng2019-09-20 15:37
 • #680: Chương 680, đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!2019-09-24 15:31
 • #681: Chương 681, cho phụ thân bảo tiêu2019-09-25 19:00
 • #682: Chương 682, ba tấm Tuyền Qua Đồ2019-09-29 16:34
 • #683: Chương 683, Hà phủ, Long Dương vương (canh thứ nhất)2019-09-30 15:22
 • #684: Chương 684, yêu tộc ấp tràng (canh thứ hai)2019-09-30 15:23
 • #685: Chương 685, thân phận bại lộ2019-10-02 16:48
 • #686: Chương 686, Tán Nhân dịch làm phụ thuộc, như thế nào?2019-10-04 15:43
 • #687: Chương 687, vào Yêu giới2019-10-07 15:28
 • #688: Chương 688, Hạ Nghiệp trả thù2019-10-09 15:51
[Total: 6    Average: 3.8/5]

Related posts

Độc Bộ Tiêu Dao

TiKay

Linh Vũ Thiên Hạ

TiKay

Vạn Thế Chí Tôn

TiKay

Leave a Reply