Cổ Đại Dị Giới Huyền Huyễn Ngôn Tình Xuyên Không

Hồ Nữ

Thể loại: tu tiên, xuyên sách, ngọt sủng văn, song xử, 1V1
Editor: Goodnight + Jul_hh_8899 + momo1314
Nhân vật chính: Hồ Nữ Tuyết Hoa
Phối hợp diễn: tiên quân Lăng Vân, Lệ Quân Hoa

Nữ chính hơn người ở điểm nào? Như vậy thì nam thần sao có thể để ngươi nhúng chàm?

Biện pháp bảo vệ duy nhất chính là chiếm lấy nam thần làm của riêng.

Tiên quân sờ lỗ tai của tiểu hồ ly hỏi: “Tuyết Hoa, ngươi thích hồ ly đực như thế nào?”

Tiểu hồ ly nhìn đàm hồ ly tinh đực trước mặt nhưng đầu lại suy tính làm thế nào để đẩy ngãy tiên quân đây?

Biên tập đánh giá: 

Tiểu hồ ly tinh mơ ước tiên quân không nhiễm chút bụi trần, thanh nhã trong sáng như vầng trăng, ỷ vào diện mạo khả ái và tính tình dễ thương hay làm nũng đã gây ra những câu chuyện hài hước.

Tiên quân sống ngàn năm sớm đã phai nhạt thất tình lục dục, liền đem tiểu hồ ly tinh làm sủng vật, cưng chiều như cưng congái ruột của mình, lại bị tiểu hồ ly tinh âm thầm tính kế, trong lúc vô tình đã rơi vào lưới tình.

Nguồn: Cung Quảng Hằng


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Dịch Ngũ
 •  Chương: /152
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • ho-nu-chuong-0001.mp3
 • ho-nu-chuong-0002.mp3
 • ho-nu-chuong-0003.mp3
 • ho-nu-chuong-0004.mp3
 • ho-nu-chuong-0005.mp3
 • ho-nu-chuong-0006.mp3
 • ho-nu-chuong-0007.mp3
 • ho-nu-chuong-0008.mp3
 • ho-nu-chuong-0009.mp3
 • ho-nu-chuong-0010.mp3
 • ho-nu-chuong-0011.mp3
 • ho-nu-chuong-0012.mp3
 • ho-nu-chuong-0013.mp3
 • ho-nu-chuong-0014.mp3
 • ho-nu-chuong-0015.mp3
 • ho-nu-chuong-0016.mp3
 • ho-nu-chuong-0017.mp3
 • ho-nu-chuong-0018.mp3
 • ho-nu-chuong-0019.mp3
 • ho-nu-chuong-0020.mp3
 • ho-nu-chuong-0021.mp3
 • ho-nu-chuong-0022.mp3
 • ho-nu-chuong-0023.mp3
 • ho-nu-chuong-0024.mp3
 • ho-nu-chuong-0025.mp3
 • ho-nu-chuong-0026.mp3
 • ho-nu-chuong-0027.mp3
 • ho-nu-chuong-0028.mp3
 • ho-nu-chuong-0029.mp3
 • ho-nu-chuong-0030.mp3
 • ho-nu-chuong-0031.mp3
 • ho-nu-chuong-0032.mp3
 • ho-nu-chuong-0033.mp3
 • ho-nu-chuong-0034.mp3
 • ho-nu-chuong-0035.mp3
 • ho-nu-chuong-0036.mp3
 • ho-nu-chuong-0037.mp3
 • ho-nu-chuong-0038.mp3
 • ho-nu-chuong-0039.mp3
 • ho-nu-chuong-0040.mp3
 • ho-nu-chuong-0041.mp3
 • ho-nu-chuong-0042.mp3
 • ho-nu-chuong-0043.mp3
 • ho-nu-chuong-0044.mp3
 • ho-nu-chuong-0045.mp3
 • ho-nu-chuong-0046.mp3
 • ho-nu-chuong-0047.mp3
 • ho-nu-chuong-0048.mp3
 • ho-nu-chuong-0049.mp3
 • ho-nu-chuong-0050.mp3
 • ho-nu-chuong-0051.mp3
 • ho-nu-chuong-0052.mp3
 • ho-nu-chuong-0053.mp3
 • ho-nu-chuong-0054.mp3
 • ho-nu-chuong-0055.mp3
 • ho-nu-chuong-0056.mp3
 • ho-nu-chuong-0057.mp3
 • ho-nu-chuong-0058.mp3
 • ho-nu-chuong-0059.mp3
 • ho-nu-chuong-0060.mp3
 • ho-nu-chuong-0061.mp3
 • ho-nu-chuong-0062.mp3
 • ho-nu-chuong-0063.mp3
 • ho-nu-chuong-0064.mp3
 • ho-nu-chuong-0065.mp3
 • ho-nu-chuong-0066.mp3
 • ho-nu-chuong-0067.mp3
 • ho-nu-chuong-0068.mp3
 • ho-nu-chuong-0069.mp3
 • ho-nu-chuong-0070.mp3
 • ho-nu-chuong-0071.mp3
 • ho-nu-chuong-0072.mp3
 • ho-nu-chuong-0073.mp3
 • ho-nu-chuong-0074.mp3
 • ho-nu-chuong-0075.mp3
 • ho-nu-chuong-0076.mp3
 • ho-nu-chuong-0077.mp3
 • ho-nu-chuong-0078.mp3
 • ho-nu-chuong-0079.mp3
 • ho-nu-chuong-0080.mp3
 • ho-nu-chuong-0081.mp3
 • ho-nu-chuong-0082.mp3
 • ho-nu-chuong-0083.mp3
 • ho-nu-chuong-0084.mp3
 • ho-nu-chuong-0085.mp3
 • ho-nu-chuong-0086.mp3
 • ho-nu-chuong-0087.mp3
 • ho-nu-chuong-0088.mp3
 • ho-nu-chuong-0089.mp3
 • ho-nu-chuong-0090.mp3
 • ho-nu-chuong-0091.mp3
 • ho-nu-chuong-0092.mp3
 • ho-nu-chuong-0093.mp3
 • ho-nu-chuong-0094.mp3
 • ho-nu-chuong-0095.mp3
 • ho-nu-chuong-0096.mp3
 • ho-nu-chuong-0097.mp3
 • ho-nu-chuong-0098.mp3
 • ho-nu-chuong-0099.mp3
 • ho-nu-chuong-0100.mp3
 • ho-nu-chuong-0101.mp3
 • ho-nu-chuong-0102.mp3
 • ho-nu-chuong-0103.mp3
 • ho-nu-chuong-0104.mp3
 • ho-nu-chuong-0105.mp3
 • ho-nu-chuong-0106.mp3
 • ho-nu-chuong-0107.mp3
 • ho-nu-chuong-0108.mp3
 • ho-nu-chuong-0109.mp3
 • ho-nu-chuong-0110.mp3
 • ho-nu-chuong-0111.mp3
 • ho-nu-chuong-0112.mp3
 • ho-nu-chuong-0113.mp3
 • ho-nu-chuong-0114.mp3
 • ho-nu-chuong-0115.mp3
 • ho-nu-chuong-0116.mp3
 • ho-nu-chuong-0117.mp3
 • ho-nu-chuong-0118.mp3
 • ho-nu-chuong-0119.mp3
 • ho-nu-chuong-0120.mp3
 • ho-nu-chuong-0121.mp3
 • ho-nu-chuong-0122.mp3
 • ho-nu-chuong-0123.mp3
 • ho-nu-chuong-0124.mp3
 • ho-nu-chuong-0125.mp3
 • ho-nu-chuong-0126.mp3
 • ho-nu-chuong-0127.mp3
 • ho-nu-chuong-0128.mp3
 • ho-nu-chuong-0129.mp3
 • ho-nu-chuong-0130.mp3
 • ho-nu-chuong-0131.mp3
 • ho-nu-chuong-0132.mp3
 • ho-nu-chuong-0133.mp3
 • ho-nu-chuong-0134.mp3
 • ho-nu-chuong-0135.mp3
 • ho-nu-chuong-0136.mp3
 • ho-nu-chuong-0137.mp3
 • ho-nu-chuong-0138.mp3
 • ho-nu-chuong-0139.mp3
 • ho-nu-chuong-0140.mp3
 • ho-nu-chuong-0141.mp3
 • ho-nu-chuong-0142.mp3
 • ho-nu-chuong-0143.mp3
 • ho-nu-chuong-0144.mp3
 • ho-nu-chuong-0145.mp3
 • ho-nu-chuong-0146.mp3
 • ho-nu-chuong-0147.mp3
 • ho-nu-chuong-0148.mp3
 • ho-nu-chuong-0149.mp3
 • ho-nu-chuong-0150.mp3
 • ho-nu-chuong-0151.mp3
 • ho-nu-chuong-0152.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Phi Kiếm Vấn Đạo

TinoTK

Tôn Thượng

TinoTK

Phim Trường Kinh Dị

TinoTK

Leave a Reply