Ngôn Tình Võng Du

Khủng Bố Trực Tiếp Trò Chơi

Nguyên danh [ trực tiếp giết người trò chơi ]

Mỗ thiên, hồi lâu không liên hệ bằng hữu phát ra một cái nhị duy mã, Tất Tiểu Nhứ không chút suy nghĩ đảo qua chi, thế nào tưởng, chính là vì vậy nhị duy mã, nàng bị bắt tiến vào một gian vô pháp rời khỏi trực tiếp phòng, trơ mắt xem bằng hữu bị không thể tưởng tượng trống rỗng tách rời.

Vốn tưởng rằng chính là đùa dai Tất Tiểu Nhứ đột nhiên hoảng sợ phát hiện, trong hiện thực bằng hữu nhưng lại cũng gặp được giống nhau thủ đoạn chết thảm ở nhà.

Mà này, gần chính là bắt đầu.

Chung quanh nhân làm nàng bị kích thích xuất hiện ảo giác, chút không tin nàng theo như lời gì đó, nàng hết đường chối cãi, á khẩu không trả lời được.

Xin giúp đỡ vô môn là lúc, duy nhất tin tưởng nàng đúng là ba năm trước bị nàng vung điệu bạn trai trước.

Này năm đó bởi vì quá mức thần bí lẩm nhẩm tự xưng hiện đại thay đổi bản chức nghiệp đạo sĩ mà bị nàng ghét bỏ nhân.

Tất Tiểu Nhứ cảm giác thật không tốt.

—— “Nếu ta bị kéo vào cái kia trực tiếp phòng, ngươi hội cứu ta sao?” Tất Tiểu Nhứ đầy cõi lòng hi vọng hỏi.

—— Tân Xuyên sắc mặt ngưng trọng nói: “Chỉ có thể năm sau nhiều cho ngươi thiêu chút giấy.”

—— “…”

Nội dung nhãn: Thần quái thần tiên ma quái khủng bố hiềm nghi trinh thám

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tất Tiểu Nhứ, Tân Xuyên ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:

Nguồn : truyencv


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Hư Tòng
 •  Chương: /75
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0001.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0002.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0003.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0004.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0005.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0006.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0007.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0008.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0009.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0010.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0011.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0012.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0013.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0014.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0015.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0016.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0017.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0018.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0019.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0020.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0021.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0022.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0023.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0024.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0025.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0026.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0027.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0028.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0029.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0030.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0031.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0032.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0033.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0034.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0035.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0036.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0037.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0038.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0039.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0040.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0041.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0042.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0043.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0044.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0045.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0046.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0047.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0048.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0049.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0050.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0051.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0052.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0053.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0054.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0055.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0056.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0057.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0058.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0059.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0060.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0061.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0062.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0063.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0064.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0065.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0066.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0067.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0068.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0069.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0070.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0071.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0072.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0073.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0074.mp3
 • khung-bo-truc-tiep-tro-choi-chuong-0075.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Sư Phụ Như Phu

TiKay

Hôm Nay Mật Đường Có Chút Ngọt

THUYS♥️

Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký

TiKay

Leave a Reply