Huyền Huyễn Linh Dị

Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới

Nếu là có thể lựa chọn, Chu Phàm vĩnh viễn không muốn giáng lâm cái này khủng bố thế giới, bởi vì hắn cảm thấy thế giới này đối với hắn cực lớn ác ý!

Tim hiển hiện số tuổi thọ tựa như một cái tính theo thời gian bom, tại tí tách đếm ngược lấy tuổi thọ của hắn, số tuổi thọ cuối cùng lúc, sẽ có kinh khủng tồn tại đoạt đi tính mạng của hắn

Làm đoản mệnh loại nhất định phải gia nhập tỉ lệ tử vong cao thôn đội tuần tra, đối mặt với tầng tầng lớp lớp quái dị, mỗi ngày giãy dụa cầu sinh.

Ban ngày nhận chỗ tối cực ác cực tham lam ánh mắt thăm dò, ban đêm nằm mộng lúc sẽ còn bị kéo vào quái dị sương mù xám không gian.

Chu Phàm có đôi khi hoài nghi mình có thể hay không sống mà đi ra cái này khủng bố đến cực điểm Tân Thủ thôn?

Chớ nói chi là đạp lên con đường tu chân, gia tăng tuổi thọ của mình.

Quỷ bí khó lường du oán, giãy dụa cầu sinh nhân tộc, thần bí nguy hiểm bao la địa vực. . . Hoan nghênh tiến vào khủng bố, kinh dị tu tiên thế giới.

Converter: ๖ۣۜÉp ๖ۣۜTuy ๖ۣۜÔ

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Long Xà Chi
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0001.mp32019-04-06 21:05
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0002.mp32019-04-06 21:05
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0003.mp32019-04-06 21:05
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0004.mp32019-04-06 21:05
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0005.mp32019-04-06 21:05
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0006.mp32019-04-06 21:05
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0007.mp32019-04-06 21:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0008.mp32019-04-06 21:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0009.mp32019-04-06 21:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0010.mp32019-04-06 21:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0011.mp32019-04-06 21:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0012.mp32019-04-06 21:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0013.mp32019-04-06 21:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0014.mp32019-04-06 21:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0015.mp32019-04-06 21:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0016.mp32019-04-06 21:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0017.mp32019-04-06 21:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0018.mp32019-04-06 21:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0019.mp32019-04-06 21:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0020.mp32019-04-06 21:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0021.mp32019-04-06 21:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0022.mp32019-04-06 21:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0023.mp32019-04-06 21:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0024.mp32019-04-06 21:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0025.mp32019-04-06 21:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0026.mp32019-04-06 21:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0027.mp32019-04-06 21:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0028.mp32019-04-06 21:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0029.mp32019-04-06 21:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0030.mp32019-04-06 21:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0031.mp32019-04-06 21:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0032.mp32019-04-06 21:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0033.mp32019-04-06 21:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0034.mp32019-04-06 21:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0035.mp32019-04-06 21:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0036.mp32019-04-06 21:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0037.mp32019-04-06 21:10
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0038.mp32019-04-06 21:10
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0039.mp32019-04-06 21:10
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0040.mp32019-04-06 21:10
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0041.mp32019-04-06 21:10
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0042.mp32019-04-06 21:10
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0043.mp32019-04-06 21:10
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0044.mp32019-04-06 21:10
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0045.mp32019-04-06 21:11
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0046.mp32019-04-06 21:11
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0047.mp32019-04-06 21:11
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0048.mp32019-04-06 21:11
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0049.mp32019-04-06 21:11
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0050.mp32019-04-06 21:11
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0051.mp32019-04-06 21:11
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0052.mp32019-04-06 21:11
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0053.mp32019-04-06 21:12
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0054.mp32019-04-06 21:12
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0055.mp32019-04-06 21:12
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0056.mp32019-04-06 21:12
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0057.mp32019-04-06 21:12
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0058.mp32019-04-06 21:12
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0059.mp32019-04-06 21:12
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0060.mp32019-04-06 21:13
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0061.mp32019-04-06 21:13
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0062.mp32019-04-06 21:13
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0063.mp32019-04-06 21:13
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0064.mp32019-04-06 21:13
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0065.mp32019-04-06 21:13
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0066.mp32019-04-06 21:13
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0067.mp32019-04-06 21:13
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0068.mp32019-04-06 21:13
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0069.mp32019-04-06 21:14
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0070.mp32019-04-06 21:14
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0071.mp32019-04-06 21:14
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0072.mp32019-04-06 21:14
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0073.mp32019-04-06 21:14
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0074.mp32019-04-06 21:14
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0075.mp32019-04-06 21:14
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0076.mp32019-04-06 21:14
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0077.mp32019-04-06 21:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0078.mp32019-04-06 21:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0079.mp32019-04-06 21:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0080.mp32019-04-06 21:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0081.mp32019-04-06 21:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0082.mp32019-04-06 21:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0083.mp32019-04-06 21:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0084.mp32019-04-06 21:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0085.mp32019-04-06 21:16
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0086.mp32019-04-06 21:16
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0087.mp32019-04-06 21:16
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0088.mp32019-04-06 21:16
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0089.mp32019-04-06 21:16
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0090.mp32019-04-06 21:16
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0091.mp32019-04-06 21:16
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0092.mp32019-04-06 21:17
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0093.mp32019-04-06 21:17
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0094.mp32019-04-06 21:17
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0095.mp32019-04-06 21:17
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0096.mp32019-04-06 21:17
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0097.mp32019-04-06 21:17
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0098.mp32019-04-06 21:17
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0099.mp32019-04-06 21:17
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0100.mp32019-04-06 21:17
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0101.mp32019-04-06 21:18
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0102.mp32019-04-06 21:18
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0103.mp32019-04-06 21:18
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0104.mp32019-04-06 21:18
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0105.mp32019-04-06 21:18
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0106.mp32019-04-06 21:18
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0107.mp32019-04-06 21:18
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0108.mp32019-04-06 21:18
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0109.mp32019-04-06 21:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0110.mp32019-04-06 21:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0111.mp32019-04-06 21:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0112.mp32019-04-06 21:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0113.mp32019-04-06 21:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0114.mp32019-04-06 21:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0115.mp32019-04-06 21:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0116.mp32019-04-06 21:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0117.mp32019-04-06 21:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0118.mp32019-04-06 21:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0119.mp32019-04-06 21:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0120.mp32019-04-06 21:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0121.mp32019-04-06 21:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0122.mp32019-04-06 21:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0123.mp32019-04-06 21:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0124.mp32019-04-06 21:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0125.mp32019-04-06 21:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0126.mp32019-04-06 21:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0127.mp32019-04-06 21:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0128.mp32019-04-06 21:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0129.mp32019-04-06 21:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0130.mp32019-04-06 21:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0131.mp32019-04-06 21:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0132.mp32019-04-06 21:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0133.mp32019-04-06 21:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0134.mp32019-04-06 21:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0135.mp32019-04-06 21:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0136.mp32019-04-06 21:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0137.mp32019-04-06 21:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0138.mp32019-04-06 21:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0139.mp32019-04-06 21:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0140.mp32019-04-06 21:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0141.mp32019-04-06 21:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0142.mp32019-04-06 21:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0143.mp32019-04-06 21:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0144.mp32019-04-06 21:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0145.mp32019-04-06 21:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0146.mp32019-04-06 21:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0147.mp32019-04-06 21:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0148.mp32019-04-06 21:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0149.mp32019-04-06 21:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0150.mp32019-04-06 21:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0151.mp32019-04-06 21:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0152.mp32019-04-06 21:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0153.mp32019-04-06 21:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0154.mp32019-04-06 21:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0155.mp32019-04-06 21:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0156.mp32019-04-06 21:25
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0157.mp32019-04-06 21:25
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0158.mp32019-04-06 21:25
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0159.mp32019-04-06 21:25
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0160.mp32019-04-06 21:25
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0161.mp32019-04-06 21:25
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0162.mp32019-04-06 21:25
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0163.mp32019-04-06 21:25
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0164.mp32019-04-06 21:26
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0165.mp32019-04-06 21:26
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0166.mp32019-04-06 21:26
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0167.mp32019-04-06 21:26
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0168.mp32019-04-06 21:26
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0169.mp32019-04-06 21:26
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0170.mp32019-04-06 21:26
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0171.mp32019-04-06 21:26
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0172.mp32019-04-06 21:27
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0173.mp32019-04-06 21:27
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0174.mp32019-04-06 21:27
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0175.mp32019-04-06 21:27
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0176.mp32019-04-06 21:27
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0177.mp32019-04-06 21:27
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0178.mp32019-04-06 21:27
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0179.mp32019-04-06 21:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0180.mp32019-04-06 21:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0181.mp32019-04-06 21:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0182.mp32019-04-06 21:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0183.mp32019-04-06 21:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0184.mp32019-04-06 21:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0185.mp32019-04-07 01:14
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0186.mp32019-04-07 01:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0187.mp32019-04-07 01:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0188.mp32019-04-07 01:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0189.mp32019-04-07 01:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0190.mp32019-04-07 01:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0191.mp32019-04-07 01:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0192.mp32019-04-07 01:16
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0193.mp32019-04-07 01:16
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0194.mp32019-04-07 01:16
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0195.mp32019-04-07 01:16
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0196.mp32019-04-07 01:16
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0197.mp32019-04-07 01:17
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0198.mp32019-04-07 01:17
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0199.mp32019-04-07 01:17
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0200.mp32019-04-07 01:17
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0201.mp32019-04-07 01:17
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0202.mp32019-04-07 01:17
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0203.mp32019-04-07 01:18
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0204.mp32019-04-07 01:18
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0205.mp32019-04-07 01:18
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0206.mp32019-04-07 01:18
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0207.mp32019-04-07 01:18
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0208.mp32019-04-07 01:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0209.mp32019-04-07 01:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0210.mp32019-04-07 01:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0211.mp32019-04-07 01:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0212.mp32019-04-07 01:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0213.mp32019-04-07 01:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0214.mp32019-04-07 01:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0215.mp32019-04-07 01:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0216.mp32019-04-07 01:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0217.mp32019-04-07 01:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0218.mp32019-04-07 01:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0219.mp32019-04-07 01:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0220.mp32019-04-07 01:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0221.mp32019-04-07 01:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0222.mp32019-04-07 01:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0223.mp32019-04-07 01:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0224.mp32019-04-07 01:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0225.mp32019-04-07 01:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0226.mp32019-04-07 01:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0227.mp32019-04-07 01:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0228.mp32019-04-07 01:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0229.mp32019-04-07 01:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0230.mp32019-04-07 01:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0231.mp32019-04-07 01:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0232.mp32019-04-07 01:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0233.mp32019-04-07 01:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0234.mp32019-04-07 01:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0235.mp32019-04-07 01:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0236.mp32019-04-07 01:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0237.mp32019-04-07 01:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0238.mp32019-04-07 01:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0239.mp32019-04-07 01:25
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0240.mp32019-04-07 01:25
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0241.mp32019-04-07 01:25
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0242.mp32019-04-07 01:25
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0243.mp32019-04-07 01:25
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0244.mp32019-04-07 01:25
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0245.mp32019-04-07 01:26
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0246.mp32019-04-07 01:26
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0247.mp32019-04-07 01:26
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0248.mp32019-04-07 01:26
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0249.mp32019-04-07 01:26
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0250.mp32019-04-07 01:27
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0251.mp32019-04-07 01:27
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0252.mp32019-04-07 01:27
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0253.mp32019-04-07 01:27
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0254.mp32019-04-07 01:27
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0255.mp32019-04-07 01:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0256.mp32019-04-07 01:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0257.mp32019-04-07 01:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0258.mp32019-04-07 01:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0259.mp32019-04-07 01:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0260.mp32019-04-07 01:29
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0261.mp32019-04-07 01:29
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0262.mp32019-04-07 01:29
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0263.mp32019-04-07 01:29
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0264.mp32019-04-07 01:29
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0265.mp32019-04-07 01:30
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0266.mp32019-04-07 01:30
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0267.mp32019-04-07 01:30
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0268.mp32019-04-07 01:30
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0269.mp32019-04-07 01:30
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0270.mp32019-04-07 01:30
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0271.mp32019-04-07 01:31
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0272.mp32019-04-07 01:31
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0273.mp32019-04-07 01:31
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0274.mp32019-04-07 01:31
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0275.mp32019-04-07 01:31
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0276.mp32019-04-07 01:32
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0277.mp32019-04-07 01:32
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0278.mp32019-04-07 01:32
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0279.mp32019-04-07 01:32
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0280.mp32019-04-07 01:32
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0281.mp32019-04-07 01:32
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0282.mp32019-04-07 01:33
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0283.mp32019-04-07 01:33
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0284.mp32019-04-07 01:33
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0285.mp32019-04-07 01:33
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0286.mp32019-04-07 01:34
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0287.mp32019-04-07 01:34
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0288.mp32019-04-07 01:34
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0289.mp32019-04-07 01:34
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0290.mp32019-04-07 01:35
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0291.mp32019-04-07 01:35
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0292.mp32019-04-07 01:35
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0293.mp32019-04-07 01:35
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0294.mp32019-04-07 01:35
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0295.mp32019-04-07 01:35
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0296.mp32019-04-07 01:35
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0297.mp32019-04-07 01:36
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0298.mp32019-04-07 01:36
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0299.mp32019-04-07 01:36
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0300.mp32019-04-07 01:36
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0301.mp32019-04-07 01:37
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0302.mp32019-04-07 01:37
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0303.mp32019-04-07 01:37
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0304.mp32019-04-07 01:37
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0305.mp32019-04-07 01:38
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0306.mp32019-04-07 01:38
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0307.mp32019-04-07 01:38
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0308.mp32019-04-07 01:38
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0309.mp32019-04-07 01:38
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0310.mp32019-04-07 01:38
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0311.mp32019-04-07 01:39
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0312.mp32019-04-07 01:39
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0313.mp32019-04-07 01:39
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0314.mp32019-04-07 01:40
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0315.mp32019-04-07 01:40
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0316.mp32019-04-07 01:40
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0317.mp32019-04-07 01:40
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0318.mp32019-04-07 01:40
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0319.mp32019-04-07 01:41
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0320.mp32019-04-07 01:41
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0321.mp32019-04-07 01:41
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0322.mp32019-04-07 01:41
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0323.mp32019-04-07 01:41
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0324.mp32019-04-07 01:42
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0325.mp32019-04-07 01:42
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0326.mp32019-04-07 01:42
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0327.mp32019-04-07 01:42
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0328.mp32019-04-07 01:42
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0329.mp32019-04-07 01:43
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0330.mp32019-04-07 01:43
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0331.mp32019-04-07 01:43
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0332.mp32019-04-07 01:43
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0333.mp32019-04-07 01:43
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0334.mp32019-04-07 01:44
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0335.mp32019-04-07 01:44
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0336.mp32019-04-07 01:44
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0337.mp32019-04-07 01:44
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0338.mp32019-04-07 01:44
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0339.mp32019-04-07 01:45
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0340.mp32019-04-07 01:45
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0341.mp32019-04-07 01:45
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0342.mp32019-04-07 01:45
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0343.mp32019-04-07 01:45
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0344.mp32019-04-07 01:46
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0345.mp32019-04-07 01:46
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0346.mp32019-04-07 01:46
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0347.mp32019-04-07 01:46
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0348.mp32019-04-07 01:47
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0349.mp32019-04-07 01:47
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0350.mp32019-04-07 01:47
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0351.mp32019-04-07 01:47
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0352.mp32019-04-07 01:47
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0353.mp32019-04-07 01:48
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0354.mp32019-04-07 01:48
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0355.mp32019-04-07 01:48
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0356.mp32019-04-07 01:48
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0357.mp32019-04-07 01:48
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0358.mp32019-04-07 01:49
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0359.mp32019-04-07 01:49
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0360.mp32019-04-07 01:49
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0361.mp32019-04-07 01:49
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0362.mp32019-04-07 01:50
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0363.mp32019-04-07 01:50
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0364.mp32019-04-07 01:50
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0365.mp32019-04-07 01:50
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0366.mp32019-04-07 01:50
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0367.mp32019-04-07 01:51
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0368.mp32019-04-07 01:51
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0369.mp32019-04-07 01:51
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0370.mp32019-04-07 01:51
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0371.mp32019-04-07 01:51
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0372.mp32019-04-07 01:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0373.mp32019-04-07 01:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0374.mp32019-04-07 01:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0375.mp32019-04-07 01:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0376.mp32019-04-07 01:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0377.mp32019-04-07 01:53
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0378.mp32019-04-07 01:53
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0379.mp32019-04-07 01:53
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0380.mp32019-04-07 01:53
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0381.mp32019-04-07 01:53
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0382.mp32019-04-07 01:54
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0383.mp32019-04-07 01:54
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0384.mp32019-04-07 01:54
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0385.mp32019-04-07 01:54
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0386.mp32019-04-07 01:54
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0387.mp32019-04-07 01:55
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0388.mp32019-04-07 01:55
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0389.mp32019-04-07 01:55
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0390.mp32019-04-07 01:55
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0391.mp32019-04-07 01:55
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0392.mp32019-04-07 01:56
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0393.mp32019-04-07 01:56
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0394.mp32019-04-07 01:56
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0395.mp32019-04-07 01:56
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0396.mp32019-04-07 01:56
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0397.mp32019-04-07 01:56
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0398.mp32019-04-07 01:57
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0399.mp32019-04-07 01:57
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0400.mp32019-04-07 01:57
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0401.mp32019-04-07 01:57
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0402.mp32019-04-07 01:57
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0403.mp32019-04-07 01:58
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0404.mp32019-04-07 01:58
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0405.mp32019-04-07 01:58
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0406.mp32019-04-07 01:58
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0407.mp32019-04-07 01:58
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0408.mp32019-04-07 01:59
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0409.mp32019-04-07 01:59
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0410.mp32019-04-07 01:59
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0411.mp32019-04-07 01:59
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0412.mp32019-04-07 02:00
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0413.mp32019-04-07 02:00
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0414.mp32019-04-07 02:00
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0415.mp32019-04-07 02:00
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0416.mp32019-04-07 02:00
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0417.mp32019-04-07 02:01
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0418.mp32019-04-07 02:01
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0419.mp32019-04-07 02:01
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0420.mp32019-04-07 02:01
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0421.mp32019-04-07 02:01
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0422.mp32019-04-07 02:02
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0423.mp32019-04-07 02:02
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0424.mp32019-04-07 02:02
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0425.mp32019-04-07 02:02
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0426.mp32019-04-07 02:02
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0427.mp32019-04-07 02:03
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0428.mp32019-04-07 02:03
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0429.mp32019-04-07 02:03
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0430.mp32019-04-07 02:03
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0431.mp32019-04-07 02:03
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0432.mp32019-04-07 02:04
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0433.mp32019-04-07 02:04
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0434.mp32019-04-07 02:04
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0435.mp32019-04-07 02:04
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0436.mp32019-04-07 02:04
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0437.mp32019-04-07 02:05
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0438.mp32019-04-07 02:05
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0439.mp32019-04-07 02:05
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0440.mp32019-04-07 02:05
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0441.mp32019-04-07 02:05
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0442.mp32019-04-07 02:05
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0443.mp32019-04-07 02:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0444.mp32019-04-07 02:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0445.mp32019-04-07 02:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0446.mp32019-04-07 02:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0447.mp32019-04-07 02:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0448.mp32019-04-07 02:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0449.mp32019-04-07 02:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0450.mp32019-04-07 02:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0451.mp32019-04-07 02:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0452.mp32019-04-07 02:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0453.mp32019-04-07 02:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0454.mp32019-04-07 02:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0455.mp32019-04-07 02:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0456.mp32019-04-07 02:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0457.mp32019-04-07 02:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0458.mp32019-04-07 02:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0459.mp32019-04-07 02:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0460.mp32019-04-07 02:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0461.mp32019-04-07 02:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0462.mp32019-04-08 16:29
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0463.mp32019-04-08 16:29
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0464.mp32019-04-08 16:29
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0465.mp32019-04-08 16:29
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0466.mp32019-04-08 16:30
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0467.mp32019-04-08 16:30
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0468.mp32019-04-08 16:30
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0469.mp32019-04-08 16:30
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0470.mp32019-04-08 16:30
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0471.mp32019-04-10 17:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0472.mp32019-04-10 17:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0473.mp32019-04-10 17:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0474.mp32019-04-10 17:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0475.mp32019-04-10 17:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0476.mp32019-04-10 17:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0477.mp32019-04-12 05:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0478.mp32019-04-12 05:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0479.mp32019-04-12 05:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0480.mp32019-04-13 15:16
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0481.mp32019-04-13 15:16
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0482.mp32019-04-13 15:16
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0483.mp32019-04-13 23:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0484.mp32019-04-13 23:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0485.mp32019-04-13 23:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0486.mp32019-04-15 15:32
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0487.mp32019-04-15 15:32
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0488.mp32019-04-15 15:32
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0489.mp32019-04-16 15:45
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0490.mp32019-04-16 15:45
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0491.mp32019-04-16 15:45
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0492.mp32019-04-16 15:46
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0493.mp32019-04-16 15:46
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0494.mp32019-04-16 15:46
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0495.mp32019-04-17 15:16
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0496.mp32019-04-17 15:16
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0497.mp32019-04-17 15:16
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0498.mp32019-04-18 15:33
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0499.mp32019-04-18 15:33
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0500.mp32019-04-18 15:33
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0501.mp32019-04-18 15:33
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0502.mp32019-04-18 15:34
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0503.mp32019-04-19 01:42
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0504.mp32019-04-19 01:43
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0505.mp32019-04-19 01:43
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0506.mp32019-04-19 01:44
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0507.mp32019-04-19 01:45
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0508.mp32019-04-19 16:05
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0509.mp32019-04-19 16:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0510.mp32019-04-20 16:39
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0511.mp32019-04-20 16:40
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0512.mp32019-04-20 16:40
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0513.mp32019-04-20 16:41
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0514.mp32019-04-20 16:42
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0515.mp32019-04-20 16:42
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0516.mp32019-04-20 16:42
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0517.mp32019-04-20 16:43
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0518.mp32019-04-22 05:03
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0519.mp32019-04-22 05:03
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0520.mp32019-04-22 05:03
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0521.mp32019-04-22 05:03
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0522.mp32019-04-22 05:04
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0523.mp32019-04-23 16:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0524.mp32019-04-23 16:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0525.mp32019-04-23 16:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0526.mp32019-04-23 16:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0527.mp32019-04-23 16:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0528.mp32019-04-23 16:10
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0529.mp32019-04-23 16:10
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0530.mp32019-04-24 17:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0531.mp32019-04-24 17:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0532.mp32019-04-24 17:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0533.mp32019-04-24 17:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0534.mp32019-04-24 17:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0535.mp32019-04-24 17:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0536.mp32019-04-26 15:17
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0537.mp32019-04-26 15:17
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0538.mp32019-04-26 15:17
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0539.mp32019-04-27 18:14
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0540.mp32019-04-27 18:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0541.mp32019-04-27 18:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0542.mp32019-04-27 18:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0543.mp32019-04-27 18:16
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0544.mp32019-04-27 18:17
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0545.mp32019-04-29 16:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0546.mp32019-04-29 16:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0547.mp32019-04-29 16:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0548.mp32019-04-29 16:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0549.mp32019-04-29 16:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0550.mp32019-04-29 16:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0551.mp32019-04-29 16:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0552.mp32019-04-30 16:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0553.mp32019-04-30 16:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0554.mp32019-04-30 16:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0555.mp32019-05-01 16:29
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0556.mp32019-05-01 16:29
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0557.mp32019-05-01 16:29
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0558.mp32019-05-01 16:29
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0559.mp32019-05-01 16:30
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0560.mp32019-05-02 15:33
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0561.mp32019-05-02 15:33
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0562.mp32019-05-04 02:49
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0563.mp32019-05-04 02:49
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0564.mp32019-05-04 02:49
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0565.mp32019-05-04 02:50
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0566.mp32019-05-04 02:50
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0567.mp32019-05-04 02:50
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0568.mp32019-05-05 15:14
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0569.mp32019-05-05 15:14
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0570.mp32019-05-05 15:14
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0571.mp32019-05-05 15:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0572.mp32019-05-09 18:18
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0573.mp32019-05-09 18:18
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0574.mp32019-05-09 18:18
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0575.mp32019-05-09 18:18
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0576.mp32019-05-09 18:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0577.mp32019-05-09 18:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0578.mp32019-05-09 18:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0579.mp32019-05-09 18:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0580.mp32019-05-09 18:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0581.mp32019-05-09 18:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0582.mp32019-05-09 18:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0583.mp32019-05-09 18:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0584.mp32019-05-09 18:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0585.mp32019-05-09 18:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0586.mp32019-05-09 18:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0587.mp32019-05-09 18:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0588.mp32019-05-09 18:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0589.mp32019-05-10 18:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0590.mp32019-05-10 18:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0591.mp32019-05-10 18:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0592.mp32019-05-10 18:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0593.mp32019-05-10 18:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0594.mp32019-05-11 23:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0595.mp32019-05-11 23:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0596.mp32019-05-11 23:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0597.mp32019-05-11 23:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0598.mp32019-05-11 23:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0599.mp32019-05-13 17:39
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0600.mp32019-05-13 17:40
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0601.mp32019-05-13 17:40
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0602.mp32019-05-13 17:41
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0603.mp32019-05-13 17:41
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0604.mp32019-05-13 17:41
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0605.mp32019-05-13 17:42
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0606.mp32019-05-13 17:42
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0607.mp32019-05-13 17:43
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0608.mp32019-05-14 16:18
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0609.mp32019-05-14 16:18
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0610.mp32019-05-15 15:48
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0611.mp32019-05-15 15:48
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0612.mp32019-05-15 15:49
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0613.mp32019-05-15 15:50
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0614.mp32019-05-15 15:50
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0615.mp32019-05-15 15:50
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0616.mp32019-05-17 17:25
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0617.mp32019-05-17 17:26
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0618.mp32019-05-17 17:26
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0619.mp32019-05-17 17:26
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0620.mp32019-05-17 17:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0621.mp32019-05-17 17:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0622.mp32019-05-19 17:03
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0623.mp32019-05-19 17:03
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0624.mp32019-05-19 17:04
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0625.mp32019-05-19 17:04
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0626.mp32019-05-19 17:04
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0627.mp32019-05-19 17:04
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0628.mp32019-05-22 01:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0629.mp32019-05-22 01:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0630.mp32019-05-22 01:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0631.mp32019-05-22 01:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0632.mp32019-05-22 01:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0633.mp32019-05-22 01:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0634.mp32019-05-23 15:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0635.mp32019-05-23 15:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0636.mp32019-05-23 15:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0637.mp32019-05-24 15:56
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0638.mp32019-05-24 15:56
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0639.mp32019-05-24 15:57
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0640.mp32019-05-25 14:59
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0641.mp32019-05-25 14:59
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0642.mp32019-05-25 14:59
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0643.mp32019-05-26 15:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0644.mp32019-05-26 15:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0645.mp32019-05-26 15:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0646.mp32019-05-27 15:04
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0647.mp32019-05-27 15:04
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0648.mp32019-05-27 15:04
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0649.mp32019-05-29 01:43
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0650.mp32019-05-29 01:43
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0651.mp32019-05-29 01:44
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0652.mp32019-05-29 01:44
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0653.mp32019-05-29 01:44
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0654.mp32019-05-29 01:44
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0655.mp32019-05-30 15:45
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0656.mp32019-05-30 15:45
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0657.mp32019-05-30 15:45
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0658.mp32019-05-31 00:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0659.mp32019-05-31 00:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0660.mp32019-05-31 00:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0661.mp32019-06-01 15:10
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0662.mp32019-06-01 15:10
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0663.mp32019-06-01 15:10
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0664.mp32019-06-03 18:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0665.mp32019-06-03 18:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0666.mp32019-06-03 18:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0667.mp32019-06-03 18:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0668.mp32019-06-03 18:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0669.mp32019-06-03 18:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0670.mp32019-06-03 18:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0671.mp32019-06-03 18:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0672.mp32019-06-03 18:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0673.mp32019-06-03 18:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0674.mp32019-06-03 18:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0675.mp32019-06-03 18:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0676.mp32019-06-03 18:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0677.mp32019-06-06 16:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0678.mp32019-06-06 16:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0679.mp32019-06-06 16:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0680.mp32019-06-06 16:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0681.mp32019-06-06 16:08
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0682.mp32019-06-06 16:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0683.mp32019-06-06 16:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0684.mp32019-06-06 16:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0685.mp32019-06-06 16:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0686.mp32019-06-07 15:02
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0687.mp32019-06-08 15:10
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0688.mp32019-06-08 15:10
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0689.mp32019-06-08 15:10
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0690.mp32019-06-09 21:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0691.mp32019-06-09 21:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0692.mp32019-06-09 21:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0693.mp32019-06-09 21:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0694.mp32019-06-09 21:23
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0695.mp32019-06-09 21:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0696.mp32019-06-11 15:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0697.mp32019-06-11 15:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0698.mp32019-06-11 15:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0699.mp32019-06-13 04:46
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0700.mp32019-06-13 04:46
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0701.mp32019-06-13 04:46
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0702.mp32019-06-13 04:46
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0703.mp32019-06-13 04:47
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0704.mp32019-06-13 04:47
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0705.mp32019-06-13 04:47
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0706.mp32019-06-14 03:51
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0707.mp32019-06-14 03:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0708.mp32019-06-14 03:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0709.mp32019-06-14 03:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0710.mp32019-06-15 01:35
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0711.mp32019-06-15 01:35
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0712.mp32019-06-15 01:35
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0713.mp32019-06-15 01:35
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0714.mp32019-06-17 15:54
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0715.mp32019-06-17 15:54
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0716.mp32019-06-17 15:54
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0717.mp32019-06-17 15:54
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0718.mp32019-06-17 15:54
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0719.mp32019-06-17 15:55
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0720.mp32019-06-17 15:55
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0721.mp32019-06-17 15:55
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0722.mp32019-06-17 15:55
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0723.mp32019-06-17 15:55
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0724.mp32019-06-19 03:51
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0725.mp32019-06-19 03:51
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0726.mp32019-06-19 03:51
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0727.mp32019-06-20 15:30
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0728.mp32019-06-20 15:31
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0729.mp32019-06-20 15:31
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0730.mp32019-06-20 15:31
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0731.mp32019-06-21 15:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0732.mp32019-06-21 15:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0733.mp32019-06-21 15:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0734.mp32019-06-21 15:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0735.mp32019-06-22 15:18
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0736.mp32019-06-22 15:18
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0737.mp32019-06-22 15:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0738.mp32019-06-22 15:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0739.mp32019-06-23 22:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0740.mp32019-06-23 22:53
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0741.mp32019-06-23 22:53
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0742.mp32019-06-23 22:53
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0743.mp32019-06-23 22:53
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0744.mp32019-06-23 22:53
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0745.mp32019-06-23 22:53
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0746.mp32019-06-26 02:29
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0747.mp32019-06-26 02:29
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0748.mp32019-06-26 02:29
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0749.mp32019-06-26 02:30
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0750.mp32019-06-26 02:30
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0751.mp32019-06-26 02:30
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0752.mp32019-06-27 17:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0753.mp32019-06-27 17:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0754.mp32019-06-27 17:24
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0755.mp32019-06-27 17:25
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0756.mp32019-06-27 17:25
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0757.mp32019-06-27 17:25
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0758.mp32019-06-30 05:10
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0759.mp32019-06-30 05:10
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0760.mp32019-06-30 05:10
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0761.mp32019-06-30 05:11
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0762.mp32019-06-30 05:11
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0763.mp32019-06-30 05:11
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0764.mp32019-06-30 05:11
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0765.mp32019-06-30 05:11
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0766.mp32019-07-01 15:34
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0767.mp32019-07-01 15:34
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0768.mp32019-07-01 15:34
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0769.mp32019-07-01 15:34
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0770.mp32019-07-02 15:04
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0771.mp32019-07-02 15:04
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0772.mp32019-07-02 15:04
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0773.mp32019-07-03 16:14
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0774.mp32019-07-03 16:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0775.mp32019-07-03 16:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0776.mp32019-07-03 16:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0777.mp32019-07-03 16:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0778.mp32019-07-03 16:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0779.mp32019-07-03 16:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0780.mp32019-07-04 15:45
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0781.mp32019-07-05 15:14
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0782.mp32019-07-05 15:14
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0783.mp32019-07-05 15:14
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0784.mp32019-07-06 15:19
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0785.mp32019-07-06 15:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0786.mp32019-07-06 15:20
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0787.mp32019-07-08 05:46
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0788.mp32019-07-08 05:46
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0789.mp32019-07-08 05:47
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0790.mp32019-07-08 05:47
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0791.mp32019-07-08 05:47
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0792.mp32019-07-08 05:47
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0793.mp32019-07-09 15:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0794.mp32019-07-09 15:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0795.mp32019-07-09 15:07
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0796.mp32019-07-10 15:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0797.mp32019-07-10 15:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0798.mp32019-07-10 15:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0799.mp32019-07-11 15:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0800.mp32019-07-11 15:09
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0801.mp32019-07-11 15:10
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0802.mp32019-07-12 14:59
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0803.mp32019-07-12 14:59
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0804.mp32019-07-12 14:59
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0805.mp32019-07-12 14:59
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0806.mp32019-07-13 15:37
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0807.mp32019-07-13 15:37
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0808.mp32019-07-13 15:37
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0809.mp32019-07-15 15:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0810.mp32019-07-15 15:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0811.mp32019-07-15 15:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0812.mp32019-07-15 15:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0813.mp32019-07-15 15:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0814.mp32019-07-15 15:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0815.mp32019-07-15 15:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0816.mp32019-07-17 15:54
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0817.mp32019-07-17 15:55
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0818.mp32019-07-17 15:55
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0819.mp32019-07-17 15:55
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0820.mp32019-07-17 15:55
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0821.mp32019-07-17 15:55
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0822.mp32019-07-17 15:55
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0823.mp32019-07-17 15:55
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0824.mp32019-07-17 15:56
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0825.mp32019-07-18 15:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0826.mp32019-07-18 15:06
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0827.mp32019-07-19 16:14
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0828.mp32019-07-19 16:14
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0829.mp32019-07-19 16:14
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0830.mp32019-07-19 16:14
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0831.mp32019-07-19 16:15
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0832.mp32019-07-21 15:43
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0833.mp32019-07-21 15:43
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0834.mp32019-07-21 15:44
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0835.mp32019-07-21 15:44
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0836.mp32019-07-23 05:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0837.mp32019-07-23 05:21
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0838.mp32019-07-23 05:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0839.mp32019-07-23 05:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0840.mp32019-07-23 05:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0841.mp32019-07-23 05:22
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0842.mp32019-07-24 01:55
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0843.mp32019-07-24 01:55
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0844.mp32019-07-24 01:56
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0845.mp32019-07-26 05:32
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0846.mp32019-07-26 05:32
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0847.mp32019-07-26 05:33
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0848.mp32019-07-26 05:33
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0849.mp32019-07-26 05:33
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0850.mp32019-07-26 05:33
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0851.mp32019-07-27 04:33
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0852.mp32019-07-27 04:33
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0853.mp32019-07-27 04:33
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0854.mp32019-07-29 10:44
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0855.mp32019-07-29 10:44
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0856.mp32019-07-29 10:44
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0857.mp32019-07-29 10:44
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0858.mp32019-07-29 10:44
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0859.mp32019-07-29 10:44
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0860.mp32019-07-29 10:45
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0861.mp32019-07-29 10:45
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0862.mp32019-07-30 16:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0863.mp32019-07-30 16:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0864.mp32019-07-30 16:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0865.mp32019-07-30 16:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0866.mp32019-07-30 16:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0867.mp32019-07-30 16:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0868.mp32019-07-31 16:01
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0869.mp32019-07-31 16:01
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0870.mp32019-07-31 16:01
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0871.mp32019-08-03 03:57
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0872.mp32019-08-03 03:57
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0873.mp32019-08-03 03:57
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0874.mp32019-08-03 03:57
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0875.mp32019-08-03 03:58
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0876.mp32019-08-03 03:58
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0877.mp32019-08-04 15:51
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0878.mp32019-08-04 15:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0879.mp32019-08-04 15:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0880.mp32019-08-04 15:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0881.mp32019-08-04 15:52
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0882.mp32019-08-05 19:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0883.mp32019-08-05 19:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0884.mp32019-08-05 19:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0885.mp32019-08-05 19:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0886.mp32019-08-05 19:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0887.mp32019-08-05 19:28
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0888.mp32019-08-07 02:32
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0889.mp32019-08-07 02:32
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0890.mp32019-08-07 02:33
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0891.mp32019-08-08 15:46
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0892.mp32019-08-08 15:46
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0893.mp32019-08-08 15:46
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0894.mp32019-08-08 15:46
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0895.mp32019-08-09 00:48
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0896.mp32019-08-09 00:48
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0897.mp32019-08-09 00:48
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0898.mp32019-08-09 00:48
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0899.mp32019-08-10 15:59
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0900.mp32019-08-10 15:59
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0901.mp32019-08-10 15:59
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0902.mp32019-08-10 16:00
 • khung-bo-tu-tien-the-gioi-chuong-0903.mp32019-08-10 16:00
 • #904: Trăm ngao thành thép2019-08-11 16:29
 • #905: Mặt khác hai hạng ban thưởng2019-08-11 16:30
 • #906: Cùng Trọng Điền nói chuyện2019-08-11 16:30
 • #907: Ánh mắt u oán2019-08-11 16:30
 • #908: Tại thư viện học tập an bài2019-08-11 16:30
 • #909: Tiểu Quyển nhắc nhở2019-08-13 15:26
 • #910: Loạn tâm ta người2019-08-13 15:26
 • #911: Đặc biệt Dẫn đạo giả2019-08-13 15:26
 • #912: Cho ngươi một bàn tay2019-08-14 15:51
 • #913: Tiểu Miêu2019-08-14 15:51
 • #914: Bồi luyện quy củ2019-08-14 15:51
 • #915: Đền bù vật2019-08-15 15:30
 • #916: Muốn cùng Chu Phàm quyết đấu Đỗ Nê2019-08-15 15:30
 • #917: Tuyên dương2019-08-15 15:30
 • #918: Người hiểu ta2019-08-15 15:30
 • #919: Cùng một người2019-08-16 15:33
 • #920: Chết đi sống lại2019-08-16 15:33
 • #921: Đại nhân cho mời2019-08-16 15:33
 • #922: Phủ Ti sử2019-08-17 15:21
 • #923: Trên đường gặp người quen2019-08-17 15:21
 • #924: Quản sự cái chết2019-08-17 15:21
 • #925: Thi tuyến trùng2019-08-18 15:30
 • #926: Trùng hợp?2019-08-18 15:30
 • #927: Mua nhà2019-08-18 15:31
 • #928: Vào ở2019-08-18 15:31
 • #929: Hắn đang cười2019-08-19 15:48
 • #930: Thi thể2019-08-19 15:48
 • #931: Võ thức ngũ thức2019-08-19 15:48
 • #932: Nhất định muốn thắng2019-08-20 02:26
 • #933: Chó hậu bối2019-08-20 02:26
 • #934: Hỏi không nổi2019-08-20 02:26
 • #935: Huyền diệu khoảng không2019-08-20 17:01
 • #936: Lục Đạo ngọc2019-08-20 17:01
 • #937: Đây là dương mưu2019-08-20 17:01
 • #938: Khuất phục2019-08-21 22:54
 • #939: Tiền mặt2019-08-21 22:54
 • #940: Vô song câu vận2019-08-21 22:54
 • #941: Tấm gương cùng sách2019-08-21 22:54
 • #942: Tân sinh ý2019-08-22 16:32
 • #943: Lòng cầu đạo2019-08-22 16:33
 • #944: Vì cái gì giúp hắn2019-08-22 16:33
 • #945: Thức Thần quyết2019-08-22 16:33
 • #946: Ngươi còn dám giảo biện2019-08-23 15:57
 • #947: Án cần xử lý ngay2019-08-23 15:58
 • #948: Mục nát phòng2019-08-24 16:02
 • #949: Tìm được cái hộp2019-08-24 16:02
 • #950: Đưa tiền đến2019-08-24 16:02
 • #951: Bạch gia áy náy2019-08-24 16:03
 • #952: Đặc sứ đại nhân2019-08-24 16:03
 • #953: Ép2019-08-24 16:03
 • #954: Nhiệt tình2019-08-26 04:11
 • #955: Đồng dạng cười2019-08-26 04:11
 • #956: Đột nhiên cản đường người2019-08-26 04:11
 • #957: Lấy đi đồ vật2019-08-26 04:11
 • #958: Bên cửa sổ cô nương2019-08-27 01:13
 • #959: Trai lơ2019-08-27 01:13
 • #960: Dưỡng lão cùng phụ thân2019-08-27 01:13
 • #961: Nghị sự2019-08-28 16:17
 • #962: Đêm nay không người ngủ2019-08-28 16:17
 • #963: Quanh quẩn không tiêu tan ác mộng2019-08-28 16:18
 • #964: Án mạng xuất hiện2019-08-28 16:18
 • #965: Tìm không thấy2019-08-29 16:01
 • #966: Hữu tâm trồng hoa2019-08-29 16:01
 • #967: Bệnh mèo điên2019-08-29 16:01
 • #968: Thẩm vấn2019-08-29 16:01
 • #969: Nguyên khởi nơi nào2019-08-30 17:11
 • #970: Vào đêm trước đó2019-08-30 17:11
 • #971: Đầy bụi đất2019-08-30 17:11
 • #972: Cực hạn mười bước2019-08-30 17:11
 • #973: Tổng phủ hồi phục2019-08-30 17:11
 • #974: Bạch Tuế2019-08-30 17:11
 • #975: Giai đoạn hai2019-08-30 17:12
 • #976: Thiên la địa võng2019-09-01 22:54
 • #977: Đạo thứ hai tồn ảnh2019-09-01 22:54
 • #978: Phạm vi mở rộng2019-09-01 22:54
 • #979: Khí cương tính chất2019-09-01 22:55
 • #980: Vô Cực Đao Cương2019-09-01 22:55
 • #981: Tự thuật2019-09-01 22:55
 • #982: Không cho phép chửi bới hắn2019-09-02 19:56
 • #983: Đêm tối trước chuẩn bị2019-09-02 19:56
 • #984: Diệt đi2019-09-02 19:56
 • #985: Diệt môn2019-09-02 19:56
 • #986: Hà Nhân nơi nào2019-09-03 17:36
 • #987: Mộng hoàn2019-09-03 17:36
 • #988: Phía sau thế gia2019-09-03 17:36
 • #989: Liên quan2019-09-03 17:36
 • #990: Một bước sai2019-09-04 22:55
 • #991: Tay cụt cầu sinh2019-09-04 22:55
 • #992: Đe dọa2019-09-04 22:56
 • #993: Ác mộng quái dị lai lịch2019-09-06 15:54
 • #994: Ai nói láo2019-09-06 15:54
 • #995: Dạ Lâm đột biến2019-09-06 15:54
 • #996: Cơn xoáy văn2019-09-07 16:12
 • #997: Công thiên phù nỏ2019-09-07 16:12
 • #998: Âm Ẩn Tuyến2019-09-07 16:13
 • #999: Thực Nhật cùng Thiên Quyệt2019-09-09 05:34
 • #1000: Muốn làm hoàng tước?2019-09-09 05:35
 • #1001: Ta chú ngươi2019-09-09 05:35
 • #1002: Đến chậm người2019-09-09 05:35
 • #1003: Nuốt2019-09-09 05:35
 • #1004: Thu hoạch cùng bút ký2019-09-09 05:35
 • #1005: Ăn xương cốt2019-09-09 05:36
 • #1006: Thổ lộ ngày2019-09-11 02:32
 • #1007: Đưa tin2019-09-11 02:32
 • #1008: Tiến vào khí cương2019-09-11 02:32
 • #1009: Đao cương lựa chọn2019-09-11 02:32
 • #1010: Gặp lại Cửu Nguyệt2019-09-11 02:33
 • #1011: Lý Cửu Nguyệt bí mật2019-09-11 02:33
 • #1012: Một điều thỉnh cầu2019-09-12 15:58
 • #1013: Một đáp án2019-09-12 15:59
 • #1014: Mới khiêu chiến2019-09-12 15:59
 • #1015: Đánh cược rồi2019-09-13 15:50
 • #1016: Không nên khinh thường2019-09-13 15:51
 • #1017: Chân nguyên thuật pháp2019-09-13 15:51
 • #1018: Quang Phật2019-09-15 17:03
 • #1019: Thức đêm tác dụng phụ2019-09-15 17:03
 • #1020: Phật tàng Ma Thai2019-09-15 17:03
 • #1021: Lưu Sa2019-09-15 17:03
 • #1022: Hắc Nha2019-09-15 17:03
 • #1023: Ai dám đi2019-09-15 17:03
 • #1024: Sẽ là cái gì2019-09-15 17:04
 • #1025: Vẫn luôn tại2019-09-15 17:04
 • #1026: Hư ảo cùng chân thật ở giữa2019-09-15 17:04
 • #1027: Dạ dày2019-09-16 16:37
 • #1028: Lam lục vân khí2019-09-16 16:37
 • #1029: Sau cùng phù trận2019-09-16 16:37
 • #1030: Cầu cứu2019-09-17 16:11
 • #1031: Trở về nó2019-09-17 16:11
 • #1032: Tai họa sau2019-09-17 16:11
 • #1033: Thế đạo như vậy2019-09-19 18:21
 • #1034: Miệng chó nôn châu2019-09-19 18:21
 • #1035: Cẩu vận khí2019-09-19 18:21
 • #1036: Xài tiền như nước2019-09-19 18:22
 • #1037: Đại ti thủ2019-09-19 18:22
 • #1038: Đại kiếp lời đồn?2019-09-19 18:22
 • #1039: Bảo trọng2019-09-19 18:22
 • #1040: Đông mộng không dấu vết2019-09-20 15:51
 • #1041: Ai làm?2019-09-20 15:51
 • #1042: Nghi thần nghi quỷ2019-09-21 16:13
 • #1043: Tích mộng2019-09-22 17:05
 • #1044: Đại Mộng Thiên Xuân Thu2019-09-22 17:06
 • #1045: Đặt tên quỷ tài2019-09-22 17:06
 • #1046: Trong nhà biến hóa2019-09-22 17:06
 • #1047: Ngọc bội bí mật2019-09-22 17:06
 • #1048: Tiện nghi tương trợ2019-09-22 17:06
 • #1049: Ngọc bội chó con2019-09-24 15:46
 • #1050: Chuyện xưa của hắn2019-09-24 15:46
 • #1051: Đồi Phất Liễu2019-09-24 15:46
 • #1052: Đi2019-09-25 19:34
 • #1053: Câu cá hảo thủ2019-09-25 19:34
 • #1054: Chết?2019-09-25 19:34
 • #1055: Nhân Tước sơn2019-09-25 19:34
 • #1056: Đệ nhị đường núi2019-09-25 19:34
 • #1057: Nhân Tước sơn đêm thứ nhất2019-09-25 19:34
 • #1058: Moi tim2019-09-25 19:35
 • #1059: Trở lại tại chỗ2019-09-26 16:11
 • #1060: Hồ đồ không biết2019-09-26 16:11
 • #1061: Còn tại trên núi2019-09-26 16:11
 • #1062: Không Chuyển Đồng2019-09-27 16:42
 • #1063: Cây2019-09-27 16:42
 • #1064: Phù trận cạm bẫy2019-09-27 16:42
 • #1065: Muốn hết2019-09-27 16:43
 • #1066: Lần thứ ba na di2019-09-28 16:34
 • #1067: Điểm đỏ2019-09-28 16:34
 • #1068: Hồng vân2019-09-28 16:34
 • #1069: Ứng đối phương pháp2019-09-29 16:57
 • #1070: Pháp tắc ổ quay2019-09-29 16:57
 • #1071: Chuộc mạng tiền2019-09-29 16:57
 • #1072: Cái bình2019-09-29 16:58
 • #1073: Bình Tiên địa2019-10-01 16:15
 • #1074: Đồng hóa2019-10-01 16:15
 • #1075: Hài cốt2019-10-01 16:16
 • #1076: Tàng Cốt sơn2019-10-01 16:16
 • #1077: Tàng Cốt bí mật2019-10-01 16:16
 • #1078: Toái Không cốt2019-10-01 16:16
 • #1079: Gia sư nói2019-10-01 16:16
 • #1080: Bắt không được2019-10-02 17:12
 • #1081: Dung hợp2019-10-03 16:48
 • #1082: Thoát đi2019-10-03 16:48
 • #1083: Bắt giữ phụ thân2019-10-03 16:48
 • #1084: Ngày vui2019-10-03 16:48
 • #1085: Đệ nhị phụ tá2019-10-03 16:49
 • #1086: Phụ tá giả quy tắc2019-10-04 16:03
 • #1087: Long chi truyền thừa2019-10-04 16:03
 • #1088: Thần Ẩn Thất cước trùng cùng khí linh2019-10-04 16:03
 • #1089: Chìa khoá2019-10-05 17:12
 • #1090: Ta nữ chi danh2019-10-05 17:12
 • #1091: Song xích đạo bên trên2019-10-05 17:13
 • #1092: Huyễn Nhân hội2019-10-06 16:39
 • #1093: Mù lòa2019-10-06 16:39
 • #1094: Đồ tể2019-10-06 16:39
 • #1095: Mộc điêu, Bất Tiếu2019-10-08 17:47
 • #1096: Đạo cảnh hóa nguyên2019-10-08 17:47
 • #1097: Tối cường ba loại thuộc tính2019-10-08 17:47
 • #1098: Họa long quả2019-10-08 17:48
 • #1099: Huyết thống phong tỏa2019-10-08 17:48
 • #1100: Tuyệt thuật nhẫn2019-10-08 17:48
 • #1101: Báo danh2019-10-09 16:04
 • #1102: Tranh đấu tư cách2019-10-09 16:04
 • #1103: Tranh đấu đẩy tay2019-10-11 17:23
 • #1104: Khảo sát biện pháp2019-10-11 17:23
 • #1105: Ranh giới cuối cùng2019-10-11 17:23
 • #1106: Cảm ứng pháp2019-10-11 17:24
 • #1107: Hư Sinh Linh2019-10-11 17:24
 • #1108: Thập tuyến cánh2019-10-11 17:24
 • #1109: Nhập đạo2019-10-11 17:24
 • #1110: Không có manh mối2019-10-11 17:24
 • #1111: Cong cong quấn quấn2019-10-11 17:25
 • #1112: Vịnh ngâm2019-10-13 16:26
 • #1113: Thanh Mai trấn2019-10-13 16:27
 • #1114: Đại trạch2019-10-13 16:27
 • #1115: Tường quỷ2019-10-13 16:27
 • #1116: Thanh Quỷ đồ2019-10-13 16:27
 • #1117: Thỉnh giáo2019-10-13 16:27
 • #1118: Thuật pháp đạo thức2019-10-13 16:28
 • #1119: Quy Nhất2019-10-15 01:42
 • #1120: Dày vò chờ đợi2019-10-15 01:42
 • #1121: Chắp nối2019-10-15 01:42
 • #1122: Hồ sơ manh mối2019-10-15 17:23
 • #1123: Nghiệm thi2019-10-15 17:23
 • #1124: Hồn thân tách rời2019-10-15 17:23
 • #1125: Giấu diếm sự thật2019-10-16 18:18
 • #1126: Hành tung2019-10-16 18:19
 • #1127: Cảm Dương đồng2019-10-16 18:19
 • #1128: Tìm Hồn Hắc Hoa trùng2019-10-16 18:19
 • #1129: Đuổi2019-10-17 16:49
 • #1130: Mất dấu2019-10-17 16:49
 • #1131: Quanh đi quẩn lại2019-10-17 16:49
 • #1132: Bánh răng2019-10-18 17:05
 • #1133: Xuất đao2019-10-18 17:05
 • #1134: Không muốn chết2019-10-18 17:05
 • #1135: Hoạt Tử Thi2019-10-19 16:04
 • #1136: Không nghĩ tới Thiên Nam lai sứ2019-10-19 16:04
 • #1137: Rượu Hồn Hải2019-10-20 17:16
 • #1138: Ăn mèo2019-10-20 17:16
 • #1139: Quan mới đệ nhất án2019-10-20 17:16
 • #1140: Nữ tử thần bí2019-10-20 17:17
 • #1141: Thiên Nam đạo tin gấp2019-10-20 17:17
 • #1142: Yếu, yếu2019-10-24 21:45
 • #1143: Tên của ngươi2019-10-24 21:45
 • #1144: Thực lực cường hãn nàng2019-10-24 21:46
 • #1145: Trí quỷ tôn2019-10-24 21:46
 • #1146: Đánh không lại?2019-10-24 21:46
 • #1147: Xin lỗi2019-10-24 21:47
 • #1148: Hoạt Tử Thi tình hình chiến đấu2019-10-24 21:47
 • #1149: Bách Khanh chi địa2019-10-24 21:47
 • #1150: Một cái khác lý do2019-10-24 21:47
 • #1151: Triệu Bá2019-10-24 21:48
 • #1152: Một đời mới cùng hung cực ác chi đồ2019-10-24 21:48
 • #1153: Đến kẻ hung hãn2019-10-24 21:48
 • #1154: Triệu Bá mục đích2019-10-24 21:49
 • #1155: Bách Khanh quy củ2019-10-24 21:49
 • #1156: Độc chiếm2019-10-25 16:19
 • #1157: Lui không thể lui2019-10-25 16:19
 • #1158: Hắc giới tuyến2019-10-25 16:19
 • #1159: Dò xét hố2019-10-25 16:20
 • #1160: Mặc Mặc biến hóa2019-10-27 16:52
 • #1161: Phong phú lợi nhuận2019-10-27 16:52
 • #1162: Chạy tứ tán2019-10-27 16:52
 • #1163: Tàn Dương Bảo2019-10-27 16:52
 • #1164: Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa2019-10-27 16:52
 • #1165: Mặt mũi2019-10-27 16:53
 • #1166: Nhát gan bọn chuột nhắt2019-10-27 16:53
 • #1167: Mãnh Hổ huynh2019-10-28 21:40
 • #1168: Suy đoán2019-10-28 21:40
 • #1169: Quỷ nghèo2019-10-28 21:40
 • #1170: Dùng tiền bá khí Triệu tiền bối2019-10-28 21:40
 • #1171: Độc Tàm bang lựa chọn2019-10-29 16:07
 • #1172: Quá điên cuồng2019-10-29 16:07
 • #1173: Hành thích2019-10-29 16:07
 • #1174: Tàn Dương kỵ2019-10-29 16:08
 • #1175: Nguyên dịch2019-10-30 16:31
 • #1176: Quỷ tu2019-10-30 16:31
 • #1177: Đầu người dâng lên2019-10-30 16:31
 • #1178: Thiên Cơ2019-10-30 16:31
 • #1179: Không định kỳ thăm dò2019-10-31 16:52
 • #1180: Thu thập tin tức2019-10-31 16:52
 • #1181: Đường Văn Khang yêu cầu2019-10-31 16:52
 • #1182: Rừng cây lối vào2019-10-31 16:52
 • #1183: Thần bí hai người2019-11-01 15:55
 • #1184: Hố vách2019-11-01 15:56
 • #1185: Bình an vô sự2019-11-02 15:40
 • #1186: Mủ2019-11-02 15:40
 • #1187: Hoàng Pháo trùng chú2019-11-02 15:40
 • #1188: Miệng hang2019-11-04 20:03
 • #1189: Trường sinh vân quả2019-11-04 20:03
 • #1190: Phong Bế Nhãn2019-11-04 20:03
 • #1191: Giết chóc quen tay2019-11-04 20:04
 • #1192: Huyết thảo nguyên2019-11-04 20:04
 • #1193: Mập cự nhân2019-11-04 20:04
 • #1194: Bàn Ngột2019-11-04 20:04
 • #1195: Kim khuẩn anh2019-11-04 20:04
 • #1196: Cầm tới liền đi2019-11-04 20:04
 • #1197: Nàng là ai2019-11-05 16:31
 • #1198: Cha2019-11-05 16:32
 • #1199: Phong quỷ tướng2019-11-05 16:32
 • #1200: Cửu Tức Hoán Nguyên2019-11-06 16:32
 • #1201: Hắn sẽ thích ngươi2019-11-06 16:32
 • #1202: Bay2019-11-06 16:32
 • #1203: Hắc tuyến vòng xoáy2019-11-06 16:33
 • #1204: Ta biết giải chú biện pháp2019-11-07 17:15
 • #1205: Ác Tuyến Qua2019-11-07 17:15
 • #1206: Hắc Toàn chú2019-11-07 17:16
 • #1207: Ra ngoài lại nói2019-11-10 11:39
 • #1208: Đen trắng2019-11-10 11:39
 • #1209: Hắc Bạch Ly2019-11-10 11:40
 • #1210: Đen trắng tử địch2019-11-10 11:40
 • #1211: Biện pháp duy nhất2019-11-10 11:40
 • #1212: Quay về Huyết thảo nguyên2019-11-10 11:40
 • #1213: Hòa thượng thỉnh cầu2019-11-10 11:40
 • #1214: Không rõ lai lịch2019-11-10 18:10
 • #1215: Đột ngột vấn đề2019-11-10 18:10
 • #1216: Không nỡ2019-11-10 18:11
 • #1217: Đầu người tại sau lưng tung bay2019-11-10 18:11
 • #1218: Kinh Thần thạch2019-11-12 20:27
 • #1219: Chiến tranh kết quả2019-11-12 20:27
 • #1220: Về châu phủ2019-11-12 20:27
 • #1221: Biến cố2019-11-12 20:27
 • #1222: Gian vực2019-11-12 20:27
 • #1223: Tước đoạt2019-11-12 20:27
 • #1224: Vì cái gì không giúp hắn2019-11-12 20:27
 • #1225: Không có chếch đi2019-11-14 19:39
 • #1226: Mất tích2019-11-14 19:39
 • #1227: Tham Nhân bàn2019-11-14 19:39
 • #1228: Cường đại đội hình2019-11-14 19:39
 • #1229: Hất ra2019-11-14 19:40
 • #1230: Nghiêm trọng tình huống2019-11-14 19:40
 • #1231: Mau tới giúp ta2019-11-14 19:40
 • #1232: Đen tuyết phù chủng2019-11-14 19:40
 • #1233: Đau buồn2019-11-15 18:32
 • #1234: Ôm đầu2019-11-15 18:32
 • #1235: Phao2019-11-15 18:32
 • #1236: Thuyền2019-11-15 18:33
 • #1237: Hai tay chuẩn bị2019-11-17 07:50
 • #1238: Thường Cao Bình cái chết2019-11-17 07:50
 • #1239: Tổ phụ tổ mẫu2019-11-17 07:50
 • #1240: Phức tạp thủ đoạn2019-11-18 16:47
 • #1241: Chuyển thế nói đến2019-11-18 16:48
 • #1242: Sáng Thế Thần2019-11-18 16:48
 • #1243: Lựa chọn trở về2019-11-18 16:48
 • #1244: Bí Mật các2019-11-18 16:49
 • #1245: Nguyệt Nha hiệu buôn2019-11-18 16:49
 • #1246: Trong các bóng đen2019-11-18 16:49
 • #1247: Thập đại bí mật2019-11-18 16:49
 • #1248: Mặt khác hai đầu tin tức2019-11-19 17:02
 • #1249: Một phần hai2019-11-19 17:02
 • #1250: Thần bí Cực hoàng đế2019-11-19 17:02
 • #1251: Bất Tử tướng thần2019-11-19 17:02
 • #1252: Giữ bí mật tiền2019-11-20 16:43
 • #1253: Ba ngàn năm cừu hận2019-11-20 16:43
 • #1254: Hài tử là ta2019-11-20 16:43
 • #1255: Chu gia Quyệt nhân2019-11-20 16:43
 • #1256: Quỷ Sinh Minh Tức Mẫu2019-11-21 16:38
 • #1257: Thất truyền bí pháp2019-11-21 16:38
 • #1258: Chu gia tiên tổ2019-11-21 16:38
 • #1259: Thức thứ nhất2019-11-22 16:47
 • #1260: Hồng não2019-11-22 16:47
 • #1261: Chi viện đội hình2019-11-22 16:47
 • #1262: Giải trừ lệnh cấm2019-11-23 17:08
 • #1263: Tiêu Lôi thư viện2019-11-23 17:08
 • #1264: Tìm kiếm vật gì đó2019-11-23 17:08
 • #1265: Hôi Hầu bắc địa2019-11-23 17:09
 • #1266: Ba doanh Đại thống lĩnh2019-11-24 16:56
 • #1267: Bắc địa sơ bộ2019-11-24 16:56
 • #1268: Kim cấp tiểu Não Ma2019-11-24 16:56
 • #1269: Màu vàng não hoàn2019-11-25 16:49
 • #1270: Ngày kiếm mười vạn2019-11-25 16:49
 • #1271: Nguy hiểm kim thân cảnh2019-11-25 16:50
 • #1272: Mười thành nắm chắc pháp2019-11-26 18:41
 • #1273: Dị thể2019-11-26 18:41
 • #1274: Mượn đầu người dùng một chút2019-11-26 18:42
 • #1275: Cái thứ hai2019-11-26 18:42
 • #1276: Một mình hành động2019-11-27 17:28
 • #1277: Tiểu Miêu giảng đao2019-11-27 17:28
 • #1278: Rút đao linh cảm2019-11-27 17:28
 • #1279: Trảm thiên2019-11-28 17:23
 • #1280: Vô dụng chi thức2019-11-28 17:23
 • #1281: Giết hắn2019-11-28 17:23
 • #1282: Chạy trốn?2019-11-29 17:12
 • #1283: Lại một cái2019-11-29 17:12
 • #1284: Tiêu hao chiến2019-11-29 17:12
 • #1285: Cái cuối cùng2019-11-29 17:13
 • #1286: Tái nhợt tay2019-11-30 16:40
 • #1287: Một chưởng2019-11-30 16:40
 • #1288: Nói khoác2019-11-30 16:40
 • #1289: Bảo thạch giai2019-11-30 16:40
 • #1290: Huyết thi chi pháp2019-12-04 04:45
 • #1291: Tin tức kinh người2019-12-04 04:45
 • #1292: Kế hoạch không thay đổi2019-12-04 04:45
 • #1293: Văn tự cổ đại2019-12-04 04:46
 • #1294: Não ma biến hóa2019-12-04 04:46
 • #1295: Rút lui2019-12-04 04:46
 • #1296: Thăm dò trước thay đổi2019-12-04 04:46
 • #1297: Biến mất tiểu Não Ma2019-12-04 04:46
 • #1298: Càng ngày càng gần2019-12-04 04:46
 • #1299: Càng ngày càng nhiều2019-12-04 04:47
 • #1300: Mãng phu2019-12-04 04:47
 • #1301: Gặp ngăn2019-12-05 06:26
 • #1302: Gặp lại Thất thải bảo thạch giai2019-12-05 06:26
 • #1303: Vào núi2019-12-05 06:26
 • #1304: Thất thải não cầu2019-12-05 06:26
 • #1305: Đoan Mộc xuất thủ2019-12-05 17:19
 • #1306: Râu đuôi quái dị2019-12-05 17:19
 • #1307: Kiên nhẫn chờ đợi2019-12-05 17:19
 • #1308: Đường hoàng2019-12-05 17:20
 • #1309: Có ánh sáng từ Kính đô đến2019-12-06 16:26
 • #1310: Về doanh2019-12-06 16:26
 • #1311: Thiên Nam đô đốc2019-12-06 16:26
 • #1312: Lập đạo thề2019-12-07 16:31
 • #1313: Đạo thề không thể nhẹ lập2019-12-07 16:31
 • #1314: Chẳng lẽ là ta giết?2019-12-07 16:31
 • #1315: Thú vị Kính đô2019-12-08 16:31
 • #1316: Thông Thiên kính suy đoán2019-12-08 16:32
 • #1317: Tuỳ bút2019-12-08 16:32
 • #1318: Hỗn Độn Cựu Ma công2019-12-09 16:35
 • #1319: Ba Vương tộc2019-12-09 16:35
 • #1320: Vương Kim2019-12-09 16:35
 • #1321: May mắn giọt nước2019-12-09 16:36
 • #1322: Ta không thể thu2019-12-10 16:47
 • #1323: Dám gạt ta2019-12-10 16:47
 • #1324: Triều nghị2019-12-10 16:47
 • #1325: Vạch tội2019-12-11 16:37
 • #1326: Chẳng lẽ là thật2019-12-11 16:37
 • #1327: Lời đồn đại2019-12-11 16:37
 • #1328: Nổi giận Hoa Phi Hoa2019-12-11 16:37
 • #1329: Ngươi xong!2019-12-11 16:37
 • #1330: Đi đày2019-12-12 17:23
 • #1331: Thổ huyết2019-12-12 17:23
 • #1332: Lại đến Bí Mật các2019-12-12 17:23
 • #1333: Kim thân2019-12-12 17:23
 • #1334: Cường hoành kim thân2019-12-13 16:53
 • #1335: Điều lệnh2019-12-13 16:53
 • #1336: Hắc Thủy Đô Hộ phủ2019-12-13 16:53
 • #1337: Hủy đi cánh cửa2019-12-15 16:51
 • #1338: Tám người2019-12-15 16:51
 • #1339: Cái hộp bên trong đồ vật2019-12-15 16:51
 • #1340: Muốn rời đi2019-12-15 16:51
 • #1341: Tạ lễ2019-12-15 16:52
 • #1342: Khảo nghiệm2019-12-15 16:52
 • #1343: Minh Tức Nghịch Tưởng Pháp2019-12-17 03:59
 • #1344: Hài nhi2019-12-17 03:59
 • #1345: Mời xé ra bụng của ta2019-12-17 03:59
 • #1346: Trân quý đồ cất giữ2019-12-18 17:04
 • #1347: Anh Cửu2019-12-18 17:04
 • #1348: Cắt ngón tay2019-12-18 17:04
 • #1349: Hài nhi đáp án2019-12-18 17:04
 • #1350: Chết yểu2019-12-18 17:05
 • #1351: Hỏi một chút2019-12-18 17:05
 • #1352: Ta chỗ nào có lỗi với ngươi2019-12-18 17:05
 • #1353: Hài tử tên2019-12-20 16:49
 • #1354: Phụ tá giả mới biến hóa2019-12-20 16:49
 • #1355: Kỳ huyễn trái cây2019-12-20 16:49
 • #1356: Nhiều Quyệt nhân thiên phú2019-12-20 16:49
 • #1357: Loại thứ tư biện pháp2019-12-20 16:49
 • #1358: Một năm2019-12-20 16:49
 • #1359: Cái thứ nhất đến2019-12-20 16:50
 • #1360: Nhăn cùng chu2019-12-21 16:44
 • #1361: Chúng ta đương nhiên là cùng một chỗ2019-12-21 16:44
 • #1362: Hai lần thổ huyết2019-12-21 16:44
 • #1363: Tách ra đi2019-12-23 17:14
 • #1364: Một mình lên đường2019-12-23 17:14
 • #1365: Trước quan sát2019-12-23 17:15
 • #1366: Một đao2019-12-23 17:15
 • #1367: Thương Đông đạo thành2019-12-23 17:15
 • #1368: Tống Tinh Thần2019-12-23 17:15
 • #1369: Hoàng Tốt Tử2019-12-23 17:15
 • #1370: Hũ lớn2019-12-24 17:21
 • #1371: Kỳ giới2019-12-24 17:22
 • #1372: Khốn cảnh2019-12-24 17:22
 • #1373: Bạch ngân tường2019-12-27 05:13
 • #1374: Tiểu sừng trâu bóng đen2019-12-27 05:13
 • #1375: Ảnh chiến2019-12-27 05:13
 • #1376: Ma thể2019-12-27 05:13
 • #1377: Không có tăng nhiều ít2019-12-27 05:14
 • #1378: Hũ lớn Chử Ảnh2019-12-27 05:14
 • #1379: Kim Ảnh Thì Ti2019-12-27 05:14
 • #1380: Cường hóa2019-12-27 16:21
 • #1381: Gặp cường đạo2019-12-27 16:22
 • #1382: Cướp sạch không còn2019-12-27 16:22
 • #1383: Âm mưu khí tức2019-12-28 16:28
 • #1384: Ra oai phủ đầu2019-12-28 16:28
 • #1385: Giá không2019-12-28 16:29
 • #1386: Hỏi kế đám người2019-12-28 16:29
 • #1387: Cục bộ ma hóa2019-12-29 16:34
 • #1388: Kiểm tra sổ sách phương pháp2019-12-29 16:35
 • #1389: Tham ô2019-12-29 16:35
 • #1390: Có lời muốn nói2019-12-29 16:35
 • #1391: Ngươi dám không cho2019-12-31 18:05
 • #1392: Phản kích lại2019-12-31 18:05
 • #1393: Một người là đủ2019-12-31 18:05
 • #1394: Ưng Đoạn nhai2019-12-31 18:05
 • #1395: Đồ sát bắt đầu2019-12-31 18:05
 • #1396: Tạm dừng giết chóc2019-12-31 18:05
 • #1397: Quái dị làm?2019-12-31 18:06
 • #1398: Mồi nhử2020-01-01 16:19
 • #1399: Quỷ Thủy phù chủng2020-01-01 16:20
 • #1400: Nổ lớn2020-01-01 16:20
 • #1401: Rõ ràng cường đạo2020-01-01 16:20
 • #1402: Phù chủng chuẩn bị2020-01-02 16:40
 • #1403: Mạnh nhất phù chủng2020-01-02 16:40
 • #1404: Vương Chi Quỷ Tưởng2020-01-02 16:40
 • #1405: Phi Lô làm loạn2020-01-02 16:40
 • #1406: Man Yêu lịch sử2020-01-03 16:31
 • #1407: Tìm được2020-01-03 16:31
 • #1408: Hai cái điều kiện2020-01-03 16:31
 • #1409: Huyết tự so tài2020-01-03 16:31
 • #1410: Yêu Linh hoa2020-01-04 17:31
 • #1411: Thức tỉnh loại thứ nhất2020-01-04 17:31
 • #1412: Ác mộng2020-01-04 17:32
 • #1413: Đại Đạo chi quả2020-01-04 17:32
 • #1414: Kèm theo ban thưởng2020-01-06 17:04
 • #1415: Đối thủ là thuyền2020-01-06 17:04
 • #1416: Nương ngươi là ai2020-01-06 17:05
 • #1417: Nuốt quả2020-01-06 17:05
 • #1418: Chúc mừng ngươi2020-01-06 17:05
 • #1419: Ba thai2020-01-06 17:06
 • #1420: Tan phù2020-01-06 17:06
 • #1421: Cây Nhân Đầu quả xuất hiện2020-01-06 17:06
 • #1422: Một bên doanh2020-01-07 16:31
 • #1423: Man Yêu năm bộ2020-01-07 16:31
 • #1424: Tái hiện lam lục2020-01-07 16:31
 • #1425: Đao Phong đại tướng quân2020-01-07 16:32
 • #1426: Cho các ngươi một cái cơ hội2020-01-08 16:43
 • #1427: Các ngươi quá yếu2020-01-08 16:43
 • #1428: Một cái không cho2020-01-08 16:43
 • #1429: Vân Lôi quặng mỏ2020-01-08 16:44
 • #1430: Liên hoàn trọng quyền2020-01-09 16:33
 • #1431: Trời giá rét thành2020-01-09 16:33
 • #1432: Trúng thuật2020-01-09 16:33
 • #1433: Mọi việc dĩ hòa vi quý2020-01-10 16:50
 • #1434: Giết gà dùng đao mổ trâu2020-01-10 16:50
 • #1435: Sầu bạch đầu2020-01-10 16:51
 • #1436: Thụ thương đều là ta2020-01-11 16:23
 • #1437: Băng phong bạo2020-01-11 16:23
 • #1438: Kiếp lực2020-01-11 16:23
 • #1439: Ta có một cái xưng hào2020-01-12 16:28
 • #1440: Từ Nơi Sâu Xa Tự Có Thiên Ý2020-01-12 16:28
 • #1441: Dẫn cướp2020-01-12 16:28
 • #1442: Cũ mộng2020-01-13 16:46
 • #1443: Dầu mỡ Chu đại nhân2020-01-13 16:46
 • #1444: Huyễn thuật tự động giải trừ2020-01-13 16:46
 • #1445: Ngươi sẽ yêu bọn chúng2020-01-14 16:45
 • #1446: Biến mất băng phong bạo2020-01-14 16:45
 • #1447: Độc chân Vân Lộc2020-01-14 16:45
 • #1448: Vượt quá tưởng tượng2020-01-17 06:15
 • #1449: Vân Yên Chủ2020-01-17 06:15
 • #1450: Sinh ra tà ác2020-01-17 06:15
 • #1451: Đối sách2020-01-17 06:16
 • #1452: Thế cục chuyển biến xấu2020-01-17 06:16
 • #1453: Mới biện pháp2020-01-17 06:16
 • #1454: Nó đến2020-01-18 16:31
 • #1455: Vô pháp2020-01-18 16:31
 • #1456: Thất Mộc lý2020-01-18 16:31
 • #1457: Đảo ngược2020-01-18 16:32
 • #1458: Chết đuổi không thả2020-01-18 16:32
 • #1459: Thoát đi về sau2020-01-18 16:32
 • #1460: Mây khói hành tung2020-01-18 16:32
 • #1461: Hàn Bắc Đạo chủ phủ kế sách2020-01-18 16:32
 • #1462: Ngoài ý muốn thanh âm2020-01-19 16:10
 • #1463: Chân thực tồn tại thế giới?2020-01-19 16:11
 • #1464: Đại bại2020-01-19 16:11
 • #1465: Tàn khốc biện pháp2020-01-20 16:55
 • #1466: Dự phòng2020-01-20 16:56
 • #1467: Ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy2020-01-20 16:56
 • #1468: Điên2020-01-20 16:56
 • #1469: Ngươi đang nghe sao2020-01-21 16:56
 • #1470: Mới mộng2020-01-21 16:56
 • #1471: Hình tròn tháp2020-01-21 16:56
 • #1472: Đừng lên đi2020-01-22 16:14
 • #1473: Cảm xúc chữ cổ2020-01-22 16:14
 • #1474: To lớn bi thương2020-01-22 16:14
 • #1475: Thúy Hoa2020-01-23 16:30
 • #1476: Đỉnh phong2020-01-23 16:30
 • #1477: Một ngàn vạn2020-01-23 16:30
 • #1478: Khôi lỗi suy đoán2020-01-25 16:48
 • #1479: Hàn Bắc Đạo chủ?2020-01-25 16:48
 • #1480: Đã thành họa lớn2020-01-25 16:49
 • #1481: Không quan trọng2020-01-25 16:49
 • #1482: Phong tứ2020-01-25 16:49
 • #1483: Kim Đan Bí Lục2020-01-25 16:49
 • #1484: Huyễn Tràng Băng2020-01-27 16:23
 • #1485: Tâm người2020-01-27 16:23
 • #1486: Tâm chi pháp tắc2020-01-27 16:23
 • #1487: Tâm đại giới2020-01-28 16:32
 • #1488: Kim đan2020-01-28 16:32
 • #1489: Luyện Hồn bát2020-01-28 16:32
 • #1490: Tên điên2020-01-28 16:32
 • #1491: Thương tâm đao nhỏ2020-01-28 16:32
 • #1492: Tinh lệ đan2020-01-28 16:32
 • #1493: Lý Cửu Nguyệt khuyến cáo2020-02-02 21:35
 • #1494: Lòng son dạ sắt2020-02-02 21:35
 • #1495: Ba loại biện pháp2020-02-02 21:35
 • #1496: Thần đạo lưu2020-02-02 21:35
 • #1497: Thái Cổ chi thần2020-02-02 21:36
 • #1498: Võ giả hội nghị2020-02-02 21:36
 • #1499: Đại tiên2020-02-02 21:36
 • #1500: Phát triển cấp tốc2020-02-02 21:36
 • #1501: Tay trái đánh tay phải2020-02-02 21:36
 • #1502: Hùng Giác tộc2020-02-02 21:36
 • #1503: Mười tám phòng2020-02-02 21:37
 • #1504: Hương hỏa phòng2020-02-02 21:37
 • #1505: Phật gia thủ đoạn2020-02-02 21:37
 • #1506: Tìm thần phù2020-02-02 21:37
 • #1507: Tiểu Phật Phật2020-02-02 21:37
 • #1508: Ta chỉ là đi ngang qua2020-02-02 21:37
 • #1509: Mặc Mặc mất tích2020-02-02 21:38
 • #1510: Ta cái gì cũng không biết2020-02-03 16:20
 • #1511: Lẫn nhau thỏa hiệp2020-02-03 16:20
 • #1512: Huyết mạch truyền tống2020-02-03 16:20
 • #1513: Thuyền biện pháp2020-02-03 16:20
 • #1514: Biến hóa đến2020-02-04 17:09
 • #1515: Thủy tổ thiên thư2020-02-04 17:09
 • #1516: Ta muốn sinh hài tử2020-02-04 17:09
 • #1517: Mẫu thân đại nhân2020-02-05 16:39
 • #1518: Hài nhi của ta2020-02-05 16:39
 • #1519: Đầu gỗ bé con2020-02-05 16:39
 • #1520: Tham lam ánh mắt2020-02-05 16:39
 • #1521: Pháp tắc chi tử2020-02-06 16:22
 • #1522: Dạy bảo điều kiện2020-02-06 16:22
 • #1523: Kính đô ý chỉ2020-02-07 01:35
 • #1524: Trời cao đố kỵ anh tài2020-02-07 01:35
 • #1525: Kiến giáo2020-02-07 16:13
 • #1526: Đường xá2020-02-07 16:13
 • #1527: Gặp cho nên2020-02-07 16:13
 • #1528: Tặng sách2020-02-09 16:33
 • #1529: Lão phu đi2020-02-09 16:33
 • #1530: Một hòn đá ném hai chim2020-02-09 16:33
 • #1531: Lại bộ cùng Dã Hồ phái2020-02-09 16:33
 • #1532: Thiếp mời2020-02-10 16:35
 • #1533: Không tranh thư viện2020-02-10 16:35
 • #1534: Tá pháp2020-02-10 16:35
 • #1535: Rời đi Anh Cửu2020-02-10 16:36
 • #1536: Vạn Quốc Thiên cùng Địa2020-02-10 16:36
 • #1537: Người đến2020-02-10 16:36
 • #1538: Nhị giai công pháp2020-02-10 16:36
 • #1539: Công tích2020-02-12 16:46
 • #1540: Sáng cùng tối2020-02-12 16:46
 • #1541: Phẫn nộ cùng lão Yến2020-02-12 16:47
 • #1542: Mất khống chế2020-02-12 16:47
 • #1543: Tăng lên2020-02-12 16:47
 • #1544: Nguyên do2020-02-12 16:47
 • #1545: Hợp Hợp Cốt2020-02-14 01:42
 • #1546: Pháp tắc xảo dụng2020-02-14 01:42
 • #1547: Mưu đồ đã lâu2020-02-14 01:42
 • #1548: Thiên tử giận dữ2020-02-14 16:00
 • #1549: Xú Trùng phường2020-02-14 16:01
 • #1550: Thực lực để lộ2020-02-15 16:24
 • #1551: Đến nhà bái phỏng2020-02-15 16:25
 • #1552: Hồi Ảnh châu2020-02-15 16:25
 • #1553: Đại hoàng tử2020-02-15 16:26
 • #1554: Thuyền hoa bên trên2020-02-15 21:24
 • #1555: Tình yêu tưởng niệm2020-02-15 21:24
 • #1556: Quái Quyệt phiên chợ2020-02-17 16:43
 • #1557: Đầu óc có bệnh2020-02-17 16:43
 • #1558: Tứ Cô Nương phường2020-02-17 16:43
 • #1559: Diện thánh2020-02-17 16:43
 • #1560: Hiền hoà2020-02-17 16:44
 • #1561: Thôi động người2020-02-17 16:44
 • #1562: Thẳng hỏi2020-02-17 16:44
 • #1563: Thánh nhân cổ quái2020-02-17 16:44
 • #1564: Linh Lung tửu lâu2020-02-20 03:02
 • #1565: Đột ngột tao ngộ2020-02-20 03:03
 • #1566: Thi Lô Thiên Ma thuật2020-02-20 03:03
 • #1567: Bắt sống Thi Giáp Nguyên2020-02-20 03:03
 • #1568: Liên luỵ2020-02-20 03:03
 • #1569: Huyền Hòa điện2020-02-20 03:04
 • #1570: Hoạt Tử Thi thủ lĩnh2020-02-20 03:04
 • #1571: Thi Khôi Chuyển chi thuật2020-02-20 16:14
 • #1572: Tái thẩm2020-02-20 16:14
 • #1573: Thi Giáp Nguyên tâm tư2020-02-20 16:14
 • #1574: Linh niệm cảnh2020-02-20 16:14
 • #1575: Thiên phú quá cao2020-02-21 16:26
 • #1576: Tụ Bảo phường2020-02-21 16:26
 • #1577: Một ức mua được tin tức2020-02-21 16:26
 • #1578: Kính đô Bí Mật các2020-02-21 16:27
 • #1579: Phá cảnh2020-02-23 06:54
 • #1580: Hôn thiếp2020-02-23 06:55
 • #1581: Lại gạt ta2020-02-23 06:55
 • #1582: Cũng không gặp lại2020-02-23 06:55
 • #1583: Thế gia đề nghị2020-02-24 17:30
 • #1584: Lập hoàng trữ2020-02-24 17:30
 • #1585: Cấp tốc2020-02-24 17:30
 • #1586: Sứ giả2020-02-24 17:31
 • #1587: Lai sứ mục đích2020-02-24 17:31
 • #1588: Trước cửa thành2020-02-24 17:31
 • #1589: Đại kiếp sắp tới2020-02-25 16:36
 • #1590: Ba nước đại kế2020-02-25 16:36
 • #1591: Ra giá2020-02-25 16:36
 • #1592: Thiên tử cảnh giới2020-02-26 17:00
 • #1593: Hoàng thất bí đàm2020-02-26 17:00
 • #1594: Đại Nhật Phần Diễm2020-02-26 17:00
 • #1595: Không Mạch Viêm Luân2020-02-28 16:20
 • #1596: Hoạt Tử Thi văn2020-02-28 16:21
 • #1597: Kính đô loạn2020-02-28 16:21
 • #1598: Chúng sinh mong muốn2020-02-28 16:21
 • #1599: Kính đô loạn các hoàng tử2020-02-28 16:21
 • #1600: Tất cả cũng không có thay đổi2020-02-28 16:21
 • #1601: Công công bọn họ2020-02-29 16:20
 • #1602: Còn có thể chiến không2020-02-29 16:21
 • #1603: Thế gia tam lão2020-03-01 16:33
 • #1604: Trước cửa cung2020-03-01 16:34
 • #1605: Một cái bí mật2020-03-01 16:34
 • #1606: Tin tức2020-03-01 16:34
 • #1607: Hộp bạc2020-03-01 16:34
 • #1608: Rời thành2020-03-03 16:43
 • #1609: Song Thể Chu2020-03-03 16:43
 • #1610: Loạn cục2020-03-03 16:43
 • #1611: Tạm hoãn2020-03-03 16:43
 • #1612: Đàm phán2020-03-03 16:44
 • #1613: Chồn hoang ý đồ2020-03-03 16:44
 • #1614: Thánh thượng2020-03-03 16:44
 • #1615: Khí phách2020-03-05 18:26
 • #1616: Ra ngoài ý định2020-03-05 18:27
 • #1617: Loạn tượng dần hiện2020-03-05 18:27
 • #1618: Không có ý nghĩa2020-03-05 18:27
 • #1619: Các chủ2020-03-05 18:27
 • #1620: Thiên hạ không đầu2020-03-05 18:28
 • #1621: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của2020-03-05 18:29
 • #1622: Khô lâu cùng ác mộng2020-03-07 16:42
 • #1623: Hoa, quan tài, hoang mạc2020-03-07 16:42
 • #1624: Cánh cửa, một nửa, mưa nữ, nhạc thiếu nhi2020-03-07 16:42
 • #1625: Đại kiếp báo hiệu2020-03-09 16:05
 • #1626: Mời về2020-03-09 16:06
 • #1627: Hoàng canh gà2020-03-09 16:06
 • #1628: Xuyên qua Gian vực biện pháp2020-03-09 16:06
 • #1629: Ta trở về2020-03-09 16:06
 • #1630: Chuẩn bị chiến đấu2020-03-09 16:06
 • #1631: Ngăn cửa giết2020-03-09 16:06
 • #1632: Thiên Hạ Đệ Tam2020-03-09 16:07
 • #1633: Chiến tranh2020-03-09 16:07
 • #1634: Lần nữa mời2020-03-10 15:37
 • #1635: Dương phi2020-03-11 15:41
 • #1636: Dã tâm bừng bừng2020-03-11 15:41
 • #1637: Cửu Nguyệt cùng Trùng Nương2020-03-11 15:41
 • #1638: Hai cái thoại bản2020-03-12 15:35
 • #1639: Đại chiến bắt đầu2020-03-12 15:35
 • #1640: Tây Lương binh lực2020-03-12 15:35
 • #1641: Hàn Bắc quân dị thường2020-03-13 15:47
 • #1642: Tiếp tục đi tới2020-03-13 15:47
 • #1643: Rút lui2020-03-13 15:47
 • #1644: Thần nói2020-03-14 15:34
 • #1645: Đại quyết chiến2020-03-14 15:34
 • #1646: Đường cùng2020-03-14 15:35
 • #1647: Hòa đàm2020-03-14 15:35
 • #1648: Tiến thối lưỡng nan2020-03-18 03:33
 • #1649: Khoan dung rộng lượng2020-03-18 03:33
 • #1650: Bất lực uy hiếp2020-03-18 03:34
 • #1651: Thần Tướng châu2020-03-18 03:34
 • #1652: Lấy tín nhiệm2020-03-18 03:34
 • #1653: Tốt nhất biện pháp2020-03-18 03:34
 • #1654: Hưởng Âm Đống2020-03-18 03:34
 • #1655: Người thành đại sự2020-03-18 03:34
 • #1656: Lửa giận công tâm2020-03-18 03:34
 • #1657: Quyết nghị2020-03-18 03:35
 • #1658: Đánh vỡ cân đối2020-03-18 03:35
 • #1659: Bắt sống2020-03-18 03:35
 • #1660: Thật thật giả giả hư hư thật thật2020-03-18 03:35
 • #1661: Thiên về một bên2020-03-19 15:21
 • #1662: Khôi phục2020-03-19 15:22
 • #1663: Đánh giá thấp2020-03-19 15:22
 • #1664: Quy củ2020-03-21 15:56
 • #1665: Thái Linh tông2020-03-21 15:57
 • #1666: Dự Ngôn Huyết Sa2020-03-21 15:57
 • #1667: Tấu rời2020-03-21 15:57
 • #1668: Đền bù2020-03-21 15:57
 • #1669: Đặc sứ đến2020-03-21 15:57
 • #1670: Tuyệt vọng2020-03-21 15:57
 • #1671: Không đánh mà thắng2020-03-21 15:58
 • #1672: Bảo khố2020-03-23 15:47
 • #1673: Âm hình chữ cổ2020-03-23 15:47
 • #1674: Hai phong thư2020-03-23 15:48
 • #1675: Đáng sợ nhất địch nhân2020-03-23 15:48
 • #1676: Nguyên thần bảo lục2020-03-23 15:48
 • #1677: Nguyên thần kỹ là như thế nào luyện thành2020-03-30 17:53
 • #1678: Trảm thiên thức2020-03-30 17:53
 • #1679: Lăng Tuyết thành2020-03-30 17:53
 • #1680: Tương lai2020-03-30 17:53
 • #1681: Lão nông2020-03-30 17:54
 • #1682: Quái vật2020-03-30 17:54
 • #1683: Ác quấn2020-03-30 17:54
 • #1684: Biện pháp đơn giản2020-03-30 17:54
 • #1685: Sát Nhân Y2020-03-30 17:54
 • #1686: Khí Quyệt lưu2020-03-30 17:55
 • #1687: Ngươi cho rằng ta ngốc nha2020-03-30 17:55
 • #1688: Đi bộ mang phong2020-03-30 17:55
 • #1689: Hàn đại nhân2020-03-30 17:55
 • #1690: Đại Phật tự chi ưu2020-03-30 17:55
 • #1691: Ba2020-03-30 17:56
 • #1692: Ba đạo Phật dụ2020-03-30 17:56
 • #1693: Lòng có đại sợ hãi2020-03-30 17:56
 • #1694: Nhân quả2020-03-30 17:56
 • #1695: Tìm đường sống2020-03-30 17:56
 • #1696: Thiên Cung Đạo chủ cái chết2020-03-30 17:56
 • #1697: Thiên Cung Đạo thành2020-03-30 17:57
 • #1698: Giao dịch2020-03-30 17:57
 • #1699: Tìm dấu vết2020-03-30 17:57
 • #1700: Tung tích2020-03-30 17:57
 • #1701: Giày thêu2020-03-30 17:57
 • #1702: Lai lịch2020-03-30 17:57
[Total: 2   Average: 5/5]

Related posts

Vũ Nghịch Càn Khôn

TiKay

Cửu Tôn Thần Ấn

TiKay

Toàn Chức Pháp Sư

TiKay

1 comment

bi đạt September 6, 2019 at 11:40 pm

hay quá..thanks ad

Reply

Leave a Reply