Đam Mỹ Sắc Xuyên Không

Khuynh Tẫn Triền Miên

Thể loại: Xuyên việt giá không, nhất thụ tam công, thụ song tính nhân, sinh tử văn, có H, HE.

Ấm áp xuyên qua, nhiều người sủng ái, có tiểu bao tử, nhân vật mỹ hình, nội dung bao quát giang hồ cung đình. . .

Ái tình cố sự của tuyệt mỹ niên thiếu mang theo ký ức sống lại tại cổ đại giá không cùng ba huynh đệ một nhà. . .

Warning: truyện có H tả khá kỹ, yêu cầu các bạn trẻ cân nhắc trước khi đọc.

Nguồn: cuclaccung.com

Edit + Beta: Huyết Vũ.


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Vô Hoan Dã Tiếu
 •  Chương: /318
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0001.mp3 2018-07-27 05:39
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0002.mp3 2018-07-27 05:39
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0003.mp3 2018-07-27 05:39
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0004.mp3 2018-07-27 05:39
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0005.mp3 2018-07-27 05:39
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0006.mp3 2018-07-27 05:39
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0007.mp3 2018-07-27 05:39
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0008.mp3 2018-07-27 05:39
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0009.mp3 2018-07-27 05:39
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0010.mp3 2018-07-27 05:40
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0011.mp3 2018-07-27 05:40
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0012.mp3 2018-07-27 05:40
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0013.mp3 2018-07-27 05:40
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0014.mp3 2018-07-27 05:40
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0015.mp3 2018-07-27 05:40
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0016.mp3 2018-07-27 05:40
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0017.mp3 2018-07-27 05:40
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0018.mp3 2018-07-27 05:40
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0019.mp3 2018-07-27 05:40
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0020.mp3 2018-07-27 05:40
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0021.mp3 2018-07-27 05:40
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0022.mp3 2018-07-27 05:41
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0023.mp3 2018-07-27 05:41
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0024.mp3 2018-07-27 05:41
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0025.mp3 2018-07-27 05:41
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0026.mp3 2018-07-27 05:41
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0027.mp3 2018-07-27 05:41
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0028.mp3 2018-07-27 05:41
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0029.mp3 2018-07-27 05:41
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0030.mp3 2018-07-27 05:41
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0031.mp3 2018-07-27 05:41
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0032.mp3 2018-07-27 05:41
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0033.mp3 2018-07-27 05:41
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0034.mp3 2018-07-27 05:41
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0035.mp3 2018-07-27 05:42
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0036.mp3 2018-07-27 05:42
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0037.mp3 2018-07-27 05:42
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0038.mp3 2018-07-27 05:42
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0039.mp3 2018-07-27 05:42
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0040.mp3 2018-07-27 05:42
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0041.mp3 2018-07-27 05:42
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0042.mp3 2018-07-27 05:42
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0043.mp3 2018-07-27 05:42
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0044.mp3 2018-07-27 05:42
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0045.mp3 2018-07-27 05:42
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0046.mp3 2018-07-27 05:42
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0047.mp3 2018-07-27 05:43
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0048.mp3 2018-07-27 05:43
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0049.mp3 2018-07-27 05:43
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0050.mp3 2018-07-27 05:43
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0051.mp3 2018-07-27 05:43
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0052.mp3 2018-07-27 05:43
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0053.mp3 2018-07-27 05:43
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0054.mp3 2018-07-27 05:43
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0055.mp3 2018-07-27 05:43
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0056.mp3 2018-07-27 05:43
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0057.mp3 2018-07-27 05:43
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0058.mp3 2018-07-27 05:44
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0059.mp3 2018-07-27 05:44
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0060.mp3 2018-07-27 05:44
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0061.mp3 2018-07-27 05:44
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0062.mp3 2018-07-27 05:44
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0063.mp3 2018-07-27 05:44
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0064.mp3 2018-07-27 05:44
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0065.mp3 2018-07-27 05:44
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0066.mp3 2018-07-27 05:44
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0067.mp3 2018-07-27 05:44
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0068.mp3 2018-07-27 05:44
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0069.mp3 2018-07-27 05:45
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0070.mp3 2018-07-27 05:45
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0071.mp3 2018-07-27 05:45
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0072.mp3 2018-07-27 05:45
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0073.mp3 2018-07-27 05:45
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0074.mp3 2018-07-27 05:45
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0075.mp3 2018-07-27 05:45
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0076.mp3 2018-07-27 05:45
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0077.mp3 2018-07-27 05:45
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0078.mp3 2018-07-27 05:45
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0079.mp3 2018-07-27 05:45
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0080.mp3 2018-07-27 05:46
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0081.mp3 2018-07-27 05:46
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0082.mp3 2018-07-27 05:46
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0083.mp3 2018-07-27 05:46
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0084.mp3 2018-07-27 05:46
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0085.mp3 2018-07-27 05:46
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0086.mp3 2018-07-27 05:46
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0087.mp3 2018-07-27 05:46
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0088.mp3 2018-07-27 05:46
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0089.mp3 2018-07-27 05:46
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0090.mp3 2018-07-27 05:46
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0091.mp3 2018-07-27 05:46
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0092.mp3 2018-07-27 05:47
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0093.mp3 2018-07-27 05:47
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0094.mp3 2018-07-27 05:47
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0095.mp3 2018-07-27 05:47
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0096.mp3 2018-07-27 05:47
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0097.mp3 2018-07-27 05:47
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0098.mp3 2018-07-27 05:47
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0099.mp3 2018-07-27 05:47
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0100.mp3 2018-07-27 05:47
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0101.mp3 2018-07-27 05:47
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0102.mp3 2018-07-27 05:47
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0103.mp3 2018-07-27 05:47
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0104.mp3 2018-07-27 05:48
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0105.mp3 2018-07-27 05:48
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0106.mp3 2018-07-27 05:48
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0107.mp3 2018-07-27 05:48
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0108.mp3 2018-07-27 05:48
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0109.mp3 2018-07-27 05:48
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0110.mp3 2018-07-27 05:48
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0111.mp3 2018-07-27 05:48
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0112.mp3 2018-07-27 05:48
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0113.mp3 2018-07-27 05:48
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0114.mp3 2018-07-27 05:48
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0115.mp3 2018-07-27 05:49
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0116.mp3 2018-07-27 05:49
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0117.mp3 2018-07-27 05:49
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0118.mp3 2018-07-27 05:49
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0119.mp3 2018-07-27 05:49
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0120.mp3 2018-07-27 05:49
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0121.mp3 2018-07-27 05:49
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0122.mp3 2018-07-27 05:49
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0123.mp3 2018-07-27 05:49
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0124.mp3 2018-07-27 05:49
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0125.mp3 2018-07-27 05:49
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0126.mp3 2018-07-27 05:50
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0127.mp3 2018-07-27 05:50
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0128.mp3 2018-07-27 05:50
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0129.mp3 2018-07-27 05:50
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0130.mp3 2018-07-27 05:50
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0131.mp3 2018-07-27 05:50
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0132.mp3 2018-07-27 05:50
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0133.mp3 2018-07-27 05:50
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0134.mp3 2018-07-27 05:50
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0135.mp3 2018-07-27 05:50
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0136.mp3 2018-07-27 05:50
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0137.mp3 2018-07-27 05:51
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0138.mp3 2018-07-27 05:51
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0139.mp3 2018-07-27 05:51
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0140.mp3 2018-07-27 05:51
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0141.mp3 2018-07-27 05:51
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0142.mp3 2018-07-27 05:51
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0143.mp3 2018-07-27 05:51
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0144.mp3 2018-07-27 05:51
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0145.mp3 2018-07-27 05:51
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0146.mp3 2018-07-27 05:51
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0147.mp3 2018-07-27 05:51
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0148.mp3 2018-07-27 05:52
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0149.mp3 2018-07-27 05:52
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0150.mp3 2018-07-27 05:52
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0151.mp3 2018-07-27 05:52
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0152.mp3 2018-07-27 05:52
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0153.mp3 2018-07-27 05:52
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0154.mp3 2018-07-27 05:52
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0155.mp3 2018-07-27 05:52
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0156.mp3 2018-07-27 05:52
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0157.mp3 2018-07-27 05:53
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0158.mp3 2018-07-27 05:53
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0159.mp3 2018-07-27 05:53
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0160.mp3 2018-07-27 05:53
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0161.mp3 2018-07-27 05:53
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0162.mp3 2018-07-27 05:53
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0163.mp3 2018-07-27 05:53
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0164.mp3 2018-07-27 05:54
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0165.mp3 2018-07-27 05:54
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0166.mp3 2018-07-27 05:54
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0167.mp3 2018-07-27 05:54
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0168.mp3 2018-07-27 05:54
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0169.mp3 2018-07-27 05:54
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0170.mp3 2018-07-27 05:54
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0171.mp3 2018-07-27 05:54
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0172.mp3 2018-07-27 05:55
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0173.mp3 2018-07-27 05:55
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0174.mp3 2018-07-27 05:55
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0175.mp3 2018-07-27 05:55
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0176.mp3 2018-07-27 05:55
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0177.mp3 2018-07-27 05:55
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0178.mp3 2018-07-27 05:55
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0179.mp3 2018-07-27 05:55
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0180.mp3 2018-07-27 05:56
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0181.mp3 2018-07-27 05:56
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0182.mp3 2018-07-27 05:56
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0183.mp3 2018-07-27 05:56
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0184.mp3 2018-07-27 05:56
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0185.mp3 2018-07-27 05:56
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0186.mp3 2018-07-27 05:56
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0187.mp3 2018-07-27 05:56
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0188.mp3 2018-07-27 05:56
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0189.mp3 2018-07-27 05:57
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0190.mp3 2018-07-27 05:57
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0191.mp3 2018-07-27 05:57
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0192.mp3 2018-07-27 05:57
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0193.mp3 2018-07-27 05:57
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0194.mp3 2018-07-27 05:57
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0195.mp3 2018-07-27 05:57
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0196.mp3 2018-07-27 05:57
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0197.mp3 2018-07-27 05:57
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0198.mp3 2018-07-27 05:57
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0199.mp3 2018-07-27 05:58
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0200.mp3 2018-07-27 05:58
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0201.mp3 2018-07-27 05:58
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0202.mp3 2018-07-27 05:58
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0203.mp3 2018-07-27 05:58
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0204.mp3 2018-07-27 05:58
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0205.mp3 2018-07-27 05:58
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0206.mp3 2018-07-27 05:58
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0207.mp3 2018-07-27 05:58
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0208.mp3 2018-07-27 05:58
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0209.mp3 2018-07-27 05:59
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0210.mp3 2018-07-27 05:59
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0211.mp3 2018-07-27 05:59
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0212.mp3 2018-07-27 05:59
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0213.mp3 2018-07-27 05:59
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0214.mp3 2018-07-27 05:59
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0215.mp3 2018-07-27 05:59
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0216.mp3 2018-07-27 05:59
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0217.mp3 2018-07-27 05:59
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0218.mp3 2018-07-27 06:00
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0219.mp3 2018-07-27 06:00
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0220.mp3 2018-07-27 06:00
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0221.mp3 2018-07-27 06:00
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0222.mp3 2018-07-27 06:00
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0223.mp3 2018-07-27 06:00
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0224.mp3 2018-07-27 06:00
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0225.mp3 2018-07-27 06:00
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0226.mp3 2018-07-27 06:00
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0227.mp3 2018-07-27 06:01
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0228.mp3 2018-07-27 06:01
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0229.mp3 2018-07-27 06:01
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0230.mp3 2018-07-27 06:01
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0231.mp3 2018-07-27 06:01
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0232.mp3 2018-07-27 06:01
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0233.mp3 2018-07-27 06:01
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0234.mp3 2018-07-27 06:01
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0235.mp3 2018-07-27 06:02
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0236.mp3 2018-07-27 06:02
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0237.mp3 2018-07-27 06:02
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0238.mp3 2018-07-27 06:02
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0239.mp3 2018-07-27 06:02
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0240.mp3 2018-07-27 06:02
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0241.mp3 2018-07-27 06:02
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0242.mp3 2018-07-27 06:02
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0243.mp3 2018-07-27 06:02
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0244.mp3 2018-07-27 06:03
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0245.mp3 2018-07-27 06:03
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0246.mp3 2018-07-27 06:03
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0247.mp3 2018-07-27 06:03
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0248.mp3 2018-07-27 06:03
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0249.mp3 2018-07-27 06:03
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0250.mp3 2018-07-27 06:03
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0251.mp3 2018-07-27 06:03
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0252.mp3 2018-07-27 06:03
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0253.mp3 2018-07-27 06:03
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0254.mp3 2018-07-27 06:04
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0255.mp3 2018-07-27 06:04
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0256.mp3 2018-07-27 06:04
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0257.mp3 2018-07-27 06:04
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0258.mp3 2018-07-27 06:04
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0259.mp3 2018-07-27 06:04
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0260.mp3 2018-07-27 06:04
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0261.mp3 2018-07-27 06:04
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0262.mp3 2018-07-27 06:04
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0263.mp3 2018-07-27 06:04
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0264.mp3 2018-07-27 06:05
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0265.mp3 2018-07-27 06:05
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0266.mp3 2018-07-27 06:05
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0267.mp3 2018-07-27 06:05
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0268.mp3 2018-07-27 06:05
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0269.mp3 2018-07-27 06:05
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0270.mp3 2018-07-27 06:05
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0271.mp3 2018-07-27 06:05
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0272.mp3 2018-07-27 06:05
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0273.mp3 2018-07-27 06:06
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0274.mp3 2018-07-27 06:06
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0275.mp3 2018-07-27 06:06
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0276.mp3 2018-07-27 06:06
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0277.mp3 2018-07-27 06:06
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0278.mp3 2018-07-27 06:06
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0279.mp3 2018-07-27 06:06
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0280.mp3 2018-07-27 06:06
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0281.mp3 2018-07-27 06:06
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0282.mp3 2018-07-27 06:07
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0283.mp3 2018-07-27 06:07
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0284.mp3 2018-07-27 06:07
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0285.mp3 2018-07-27 06:07
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0286.mp3 2018-07-27 06:07
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0287.mp3 2018-07-27 06:07
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0288.mp3 2018-07-27 06:07
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0289.mp3 2018-07-27 06:07
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0290.mp3 2018-07-27 06:08
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0291.mp3 2018-07-27 06:08
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0292.mp3 2018-07-27 06:08
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0293.mp3 2018-07-27 06:08
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0294.mp3 2018-07-27 06:08
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0295.mp3 2018-07-27 06:08
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0296.mp3 2018-07-27 06:08
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0297.mp3 2018-07-27 06:08
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0298.mp3 2018-07-27 06:08
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0299.mp3 2018-07-27 06:09
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0300.mp3 2018-07-27 06:09
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0301.mp3 2018-07-27 06:09
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0302.mp3 2018-07-27 06:09
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0303.mp3 2018-07-27 06:09
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0304.mp3 2018-07-27 06:09
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0305.mp3 2018-07-27 06:09
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0306.mp3 2018-07-27 06:09
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0307.mp3 2018-07-27 06:09
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0308.mp3 2018-07-27 06:09
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0309.mp3 2018-07-27 06:10
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0310.mp3 2018-07-27 06:10
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0311.mp3 2018-07-27 06:10
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0312.mp3 2018-07-27 06:10
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0313.mp3 2018-07-27 06:10
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0314.mp3 2018-07-27 06:10
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0315.mp3 2018-07-27 06:10
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0316.mp3 2018-07-27 06:10
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0317.mp3 2018-07-27 06:10
 • khuynh-tan-trien-mien-chuong-0318.mp3 2018-07-27 06:10
[Total: 2    Average: 4.5/5]

Related posts

Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân

TiKay

Cấm Kỵ Chi Luyến

TiKay

Boss Là Nữ Phụ

TiKay

Leave a Reply