Cổ Đại Trọng Sinh

Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Nguồn: diendanlequydon.com

Editor: Lanhthiennhi255,  VinJR, Sóc Là Ta

Nàng là đích nữ Bàng gia, được gả nhập làm Tấn vương phi.

10 tháng mang thai đến ngày sinh lại bị sát hại bỏ mạng.

Năm năm ân ái không sánh bằng ngôi vị hoàng đế, nhi tử chưa chào đời cùng bản thân nàng đã ở nơi hoàng tuyền.

Trùng sinh tại 7 năm trước

Nàng rốt cục cũng hiểu được kiếp trước mình chỉ là vật thế thân cho một cái bẫy hoàng đế.

Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền.

Kiếp trước vì hoàng quyền mà bỏ mạng, kiếp này nàng đùa giỡn trong tay.

Bàng Lạc Tuyết thề với trời, muốn những kẻ đã hại nàng phải trả giá gấp trăm nghìn lần.

Kiếp trước khi nhục nàng, kiếp này nàng giẫm đạp dưới chân.

Thứ thiếp tâm cơ, lão thái thái tính tình cổ quái, chúng tỷ muội bắt nạt, nàng vui đùa trả lại.

Nàng từng bước trù tính, cuộc đời này là do nàng quyết định.


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Bình Quả Trùng Tử
 •  Chương: /394
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0001.mp3 2018-04-11 18:42
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0002.mp3 2018-04-11 18:42
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0003.mp3 2018-04-11 18:42
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0004.mp3 2018-04-11 18:42
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0005.mp3 2018-04-11 18:43
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0006.mp3 2018-04-11 18:43
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0007.mp3 2018-04-11 18:43
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0008.mp3 2018-04-11 18:43
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0009.mp3 2018-04-11 18:43
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0010.mp3 2018-04-11 18:43
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0011.mp3 2018-04-11 18:43
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0012.mp3 2018-04-11 18:44
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0013.mp3 2018-04-11 18:44
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0014.mp3 2018-04-11 18:44
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0015.mp3 2018-04-11 18:44
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0016.mp3 2018-04-11 18:44
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0017.mp3 2018-04-11 18:44
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0018.mp3 2018-04-11 18:44
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0019.mp3 2018-04-11 18:44
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0020.mp3 2018-04-11 18:45
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0021.mp3 2018-04-11 18:45
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0022.mp3 2018-04-11 18:45
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0023.mp3 2018-04-11 18:45
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0024.mp3 2018-04-11 18:45
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0025.mp3 2018-04-11 18:45
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0026.mp3 2018-04-11 18:45
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0027.mp3 2018-04-11 18:45
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0028.mp3 2018-04-11 18:45
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0029.mp3 2018-04-11 18:46
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0030.mp3 2018-04-11 18:46
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0031.mp3 2018-04-11 18:46
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0032.mp3 2018-04-11 18:46
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0033.mp3 2018-04-11 18:46
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0034.mp3 2018-04-11 18:46
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0035.mp3 2018-04-11 18:46
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0036.mp3 2018-04-11 18:46
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0037.mp3 2018-04-11 18:46
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0038.mp3 2018-04-11 18:47
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0039.mp3 2018-04-11 18:47
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0040.mp3 2018-04-11 18:47
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0041.mp3 2018-04-11 18:47
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0042.mp3 2018-04-11 18:47
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0043.mp3 2018-04-11 18:47
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0044.mp3 2018-04-11 18:47
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0045.mp3 2018-04-11 18:47
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0046.mp3 2018-04-11 18:47
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0047.mp3 2018-04-11 18:48
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0048.mp3 2018-04-11 18:48
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0049.mp3 2018-04-11 18:48
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0050.mp3 2018-04-11 18:48
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0051.mp3 2018-04-11 18:48
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0052.mp3 2018-04-11 18:48
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0053.mp3 2018-04-11 18:48
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0054.mp3 2018-04-11 18:48
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0055.mp3 2018-04-11 18:48
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0056.mp3 2018-04-11 18:49
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0057.mp3 2018-04-11 18:49
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0058.mp3 2018-04-11 18:49
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0059.mp3 2018-04-11 18:49
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0060.mp3 2018-04-11 18:49
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0061.mp3 2018-04-11 18:49
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0062.mp3 2018-04-11 18:49
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0063.mp3 2018-04-11 18:49
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0064.mp3 2018-04-11 18:50
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0065.mp3 2018-04-11 18:50
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0066.mp3 2018-04-11 18:50
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0067.mp3 2018-04-11 18:50
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0068.mp3 2018-04-11 18:50
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0069.mp3 2018-04-11 18:50
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0070.mp3 2018-04-11 18:50
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0071.mp3 2018-04-11 18:51
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0072.mp3 2018-04-11 18:51
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0073.mp3 2018-04-11 18:51
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0074.mp3 2018-04-11 18:51
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0075.mp3 2018-04-11 18:51
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0076.mp3 2018-04-11 18:51
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0077.mp3 2018-04-11 18:51
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0078.mp3 2018-04-11 18:51
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0079.mp3 2018-04-11 18:51
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0080.mp3 2018-04-11 18:52
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0081.mp3 2018-04-11 18:52
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0082.mp3 2018-04-11 18:52
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0083.mp3 2018-04-11 18:52
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0084.mp3 2018-04-11 18:52
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0085.mp3 2018-04-11 18:52
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0086.mp3 2018-04-11 18:52
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0087.mp3 2018-04-11 18:53
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0088.mp3 2018-04-11 18:53
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0089.mp3 2018-04-11 18:53
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0090.mp3 2018-04-11 18:53
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0091.mp3 2018-04-11 18:53
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0092.mp3 2018-04-11 18:53
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0093.mp3 2018-04-11 18:53
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0094.mp3 2018-04-11 18:53
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0095.mp3 2018-04-11 18:54
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0096.mp3 2018-04-11 18:54
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0097.mp3 2018-04-11 18:54
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0098.mp3 2018-04-11 18:54
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0099.mp3 2018-04-11 18:54
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0100.mp3 2018-04-11 18:54
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0101.mp3 2018-04-11 18:54
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0102.mp3 2018-04-11 18:55
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0103.mp3 2018-04-11 18:55
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0104.mp3 2018-04-11 18:55
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0105.mp3 2018-04-11 18:55
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0106.mp3 2018-04-11 18:55
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0107.mp3 2018-04-11 18:55
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0108.mp3 2018-04-11 18:55
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0109.mp3 2018-04-11 18:56
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0110.mp3 2018-04-11 18:56
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0111.mp3 2018-04-11 18:56
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0112.mp3 2018-04-11 18:56
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0113.mp3 2018-04-11 18:56
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0114.mp3 2018-04-11 18:56
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0115.mp3 2018-04-11 18:56
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0116.mp3 2018-04-11 18:56
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0117.mp3 2018-04-11 18:57
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0118.mp3 2018-04-11 18:57
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0119.mp3 2018-04-11 18:57
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0120.mp3 2018-04-11 18:57
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0121.mp3 2018-04-11 18:57
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0122.mp3 2018-04-11 18:57
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0123.mp3 2018-04-11 18:57
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0124.mp3 2018-04-11 18:57
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0125.mp3 2018-04-11 18:58
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0126.mp3 2018-04-11 18:58
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0127.mp3 2018-04-11 18:58
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0128.mp3 2018-04-11 18:58
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0129.mp3 2018-04-11 18:58
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0130.mp3 2018-04-11 18:58
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0131.mp3 2018-04-11 18:59
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0132.mp3 2018-04-11 18:59
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0133.mp3 2018-04-11 18:59
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0134.mp3 2018-04-11 19:00
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0135.mp3 2018-04-11 19:00
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0136.mp3 2018-04-11 19:00
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0137.mp3 2018-04-11 19:00
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0138.mp3 2018-04-11 19:01
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0139.mp3 2018-04-11 19:01
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0140.mp3 2018-04-11 19:01
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0141.mp3 2018-04-11 19:01
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0142.mp3 2018-04-11 19:01
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0143.mp3 2018-04-11 19:01
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0144.mp3 2018-04-11 19:02
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0145.mp3 2018-04-11 19:02
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0146.mp3 2018-04-11 19:02
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0147.mp3 2018-04-11 19:02
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0148.mp3 2018-04-11 19:03
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0149.mp3 2018-04-11 19:03
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0150.mp3 2018-04-11 19:03
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0151.mp3 2018-04-11 19:04
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0152.mp3 2018-04-11 19:04
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0153.mp3 2018-04-11 19:04
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0154.mp3 2018-04-11 19:04
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0155.mp3 2018-04-11 19:05
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0156.mp3 2018-04-11 19:05
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0157.mp3 2018-04-11 19:05
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0158.mp3 2018-04-11 19:05
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0159.mp3 2018-04-11 19:05
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0160.mp3 2018-04-11 19:06
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0161.mp3 2018-04-11 19:06
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0162.mp3 2018-04-11 19:07
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0163.mp3 2018-04-11 19:07
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0164.mp3 2018-04-11 19:07
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0165.mp3 2018-04-11 19:07
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0166.mp3 2018-04-11 19:07
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0167.mp3 2018-04-11 19:07
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0168.mp3 2018-04-11 19:07
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0169.mp3 2018-04-11 19:08
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0170.mp3 2018-04-11 19:08
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0171.mp3 2018-04-11 19:08
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0172.mp3 2018-04-11 19:08
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0173.mp3 2018-04-11 19:08
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0174.mp3 2018-04-11 19:08
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0175.mp3 2018-04-11 19:08
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0176.mp3 2018-04-11 19:09
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0177.mp3 2018-04-11 19:09
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0178.mp3 2018-04-11 19:09
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0179.mp3 2018-04-11 19:09
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0180.mp3 2018-04-11 19:09
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0181.mp3 2018-04-11 19:09
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0182.mp3 2018-04-11 19:10
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0183.mp3 2018-04-11 19:10
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0184.mp3 2018-04-11 19:10
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0185.mp3 2018-04-11 19:10
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0186.mp3 2018-04-11 19:10
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0187.mp3 2018-04-11 19:10
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0188.mp3 2018-04-11 19:10
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0189.mp3 2018-04-11 19:10
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0190.mp3 2018-04-11 19:11
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0191.mp3 2018-04-11 19:11
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0192.mp3 2018-04-11 19:11
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0193.mp3 2018-04-11 19:11
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0194.mp3 2018-04-11 19:11
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0195.mp3 2018-04-11 19:11
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0196.mp3 2018-04-11 19:11
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0197.mp3 2018-04-11 19:12
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0198.mp3 2018-04-11 19:12
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0199.mp3 2018-04-11 19:12
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0200.mp3 2018-04-11 19:12
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0201.mp3 2018-04-11 19:12
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0202.mp3 2018-04-11 19:12
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0203.mp3 2018-04-11 19:12
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0204.mp3 2018-04-11 19:12
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0205.mp3 2018-04-11 19:13
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0206.mp3 2018-04-11 19:13
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0207.mp3 2018-04-11 19:13
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0208.mp3 2018-04-11 19:13
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0209.mp3 2018-04-11 19:13
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0210.mp3 2018-04-11 19:13
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0211.mp3 2018-04-11 19:13
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0212.mp3 2018-04-11 19:14
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0213.mp3 2018-04-11 19:14
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0214.mp3 2018-04-11 19:14
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0215.mp3 2018-04-11 19:14
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0216.mp3 2018-04-11 19:14
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0217.mp3 2018-04-11 19:14
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0218.mp3 2018-04-11 19:14
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0219.mp3 2018-04-11 19:14
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0220.mp3 2018-04-11 19:15
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0221.mp3 2018-04-11 19:15
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0222.mp3 2018-04-11 19:15
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0223.mp3 2018-04-11 19:15
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0224.mp3 2018-04-11 19:15
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0225.mp3 2018-04-11 19:15
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0226.mp3 2018-04-11 19:15
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0227.mp3 2018-04-11 19:15
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0228.mp3 2018-04-11 19:16
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0229.mp3 2018-04-11 19:16
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0230.mp3 2018-04-11 19:16
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0231.mp3 2018-04-11 19:16
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0232.mp3 2018-04-11 19:16
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0233.mp3 2018-04-11 19:16
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0234.mp3 2018-04-11 19:16
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0235.mp3 2018-04-11 19:16
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0236.mp3 2018-04-11 19:16
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0237.mp3 2018-04-11 19:17
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0238.mp3 2018-04-11 19:17
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0239.mp3 2018-04-11 19:17
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0240.mp3 2018-04-11 19:17
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0241.mp3 2018-04-11 19:17
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0242.mp3 2018-04-11 19:17
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0243.mp3 2018-04-11 19:17
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0244.mp3 2018-04-11 19:17
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0245.mp3 2018-04-11 19:18
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0246.mp3 2018-04-11 19:18
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0247.mp3 2018-04-11 19:18
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0248.mp3 2018-04-11 19:18
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0249.mp3 2018-04-11 19:18
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0250.mp3 2018-04-11 19:18
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0251.mp3 2018-04-11 19:18
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0252.mp3 2018-04-11 19:18
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0253.mp3 2018-04-11 19:18
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0254.mp3 2018-04-11 19:19
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0255.mp3 2018-04-11 19:19
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0256.mp3 2018-04-11 19:19
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0257.mp3 2018-04-11 19:19
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0258.mp3 2018-04-11 19:19
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0259.mp3 2018-04-11 19:19
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0260.mp3 2018-04-11 19:19
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0261.mp3 2018-04-11 19:20
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0262.mp3 2018-04-11 19:20
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0263.mp3 2018-04-11 19:20
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0264.mp3 2018-04-11 19:20
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0265.mp3 2018-04-11 19:20
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0266.mp3 2018-04-11 19:20
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0267.mp3 2018-04-11 19:20
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0268.mp3 2018-04-11 19:20
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0269.mp3 2018-04-11 19:20
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0270.mp3 2018-04-11 19:20
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0271.mp3 2018-04-11 19:21
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0272.mp3 2018-04-11 19:21
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0273.mp3 2018-04-11 19:21
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0274.mp3 2018-04-11 19:21
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0275.mp3 2018-04-11 19:21
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0276.mp3 2018-04-11 19:21
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0277.mp3 2018-04-11 19:21
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0278.mp3 2018-04-11 19:21
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0279.mp3 2018-04-11 19:21
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0280.mp3 2018-04-11 19:22
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0281.mp3 2018-04-11 19:22
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0282.mp3 2018-04-11 19:22
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0283.mp3 2018-04-11 19:22
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0284.mp3 2018-04-11 19:22
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0285.mp3 2018-04-11 19:22
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0286.mp3 2018-04-11 19:22
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0287.mp3 2018-04-11 19:22
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0288.mp3 2018-04-11 19:22
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0289.mp3 2018-04-11 19:22
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0290.mp3 2018-04-11 19:23
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0291.mp3 2018-04-11 19:23
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0292.mp3 2018-04-11 19:23
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0293.mp3 2018-04-11 19:23
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0294.mp3 2018-04-11 19:23
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0295.mp3 2018-04-11 19:23
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0296.mp3 2018-04-11 19:23
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0297.mp3 2018-04-11 19:23
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0298.mp3 2018-04-11 19:23
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0299.mp3 2018-04-11 19:24
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0300.mp3 2018-04-11 19:24
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0301.mp3 2018-04-11 19:24
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0302.mp3 2018-04-11 19:24
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0303.mp3 2018-04-11 19:24
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0304.mp3 2018-04-11 19:24
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0305.mp3 2018-04-11 19:24
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0306.mp3 2018-04-11 19:24
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0307.mp3 2018-04-11 19:24
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0308.mp3 2018-04-11 19:25
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0309.mp3 2018-04-11 19:25
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0310.mp3 2018-04-11 19:25
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0311.mp3 2018-04-11 19:25
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0312.mp3 2018-04-11 19:25
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0313.mp3 2018-04-11 19:25
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0314.mp3 2018-04-11 19:25
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0315.mp3 2018-04-11 19:25
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0316.mp3 2018-04-11 19:25
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0317.mp3 2018-04-11 19:26
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0318.mp3 2018-04-11 19:26
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0319.mp3 2018-04-11 19:26
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0320.mp3 2018-04-11 19:26
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0321.mp3 2018-04-11 19:26
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0322.mp3 2018-04-11 19:26
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0323.mp3 2018-04-11 19:26
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0324.mp3 2018-04-11 19:26
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0325.mp3 2018-04-11 19:26
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0326.mp3 2018-04-11 19:27
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0327.mp3 2018-04-11 19:27
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0328.mp3 2018-04-11 19:27
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0329.mp3 2018-04-11 19:27
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0330.mp3 2018-04-11 19:27
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0331.mp3 2018-04-11 19:27
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0332.mp3 2018-04-11 19:27
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0333.mp3 2018-04-11 19:27
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0334.mp3 2018-04-11 19:27
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0335.mp3 2018-04-11 19:27
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0336.mp3 2018-04-11 19:28
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0337.mp3 2018-04-11 19:28
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0338.mp3 2018-04-11 19:28
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0339.mp3 2018-04-11 19:28
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0340.mp3 2018-04-11 19:28
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0341.mp3 2018-04-11 19:28
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0342.mp3 2018-04-11 19:28
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0343.mp3 2018-04-11 19:28
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0344.mp3 2018-04-11 19:28
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0345.mp3 2018-04-11 19:29
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0346.mp3 2018-04-11 19:29
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0347.mp3 2018-04-11 19:29
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0348.mp3 2018-04-11 19:29
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0349.mp3 2018-04-11 19:29
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0350.mp3 2018-04-11 19:29
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0351.mp3 2018-04-11 19:29
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0352.mp3 2018-04-11 19:29
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0353.mp3 2018-04-11 19:29
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0354.mp3 2018-04-11 19:30
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0355.mp3 2018-04-11 19:30
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0356.mp3 2018-04-11 19:30
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0357.mp3 2018-04-11 19:30
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0358.mp3 2018-04-11 19:30
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0359.mp3 2018-04-11 19:30
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0360.mp3 2018-04-11 19:30
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0361.mp3 2018-04-11 19:30
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0362.mp3 2018-04-11 19:30
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0363.mp3 2018-04-11 19:31
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0364.mp3 2018-04-11 19:31
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0365.mp3 2018-04-11 19:31
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0366.mp3 2018-04-11 19:31
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0367.mp3 2018-04-11 19:31
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0368.mp3 2018-04-11 19:31
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0369.mp3 2018-04-11 19:31
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0370.mp3 2018-04-11 19:32
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0371.mp3 2018-04-11 19:32
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0372.mp3 2018-04-11 19:32
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0373.mp3 2018-04-11 19:32
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0374.mp3 2018-04-11 19:32
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0375.mp3 2018-04-11 19:32
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0376.mp3 2018-04-11 19:32
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0377.mp3 2018-04-11 19:32
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0378.mp3 2018-04-11 19:33
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0379.mp3 2018-04-11 19:33
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0380.mp3 2018-04-11 19:33
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0381.mp3 2018-04-11 19:33
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0382.mp3 2018-04-11 19:33
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0383.mp3 2018-04-11 19:33
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0384.mp3 2018-04-11 19:33
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0385.mp3 2018-04-11 19:33
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0386.mp3 2018-04-11 19:34
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0387.mp3 2018-04-11 19:34
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0388.mp3 2018-04-11 19:34
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0389.mp3 2018-04-11 19:34
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0390.mp3 2018-04-11 19:34
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0391.mp3 2018-04-11 19:34
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0392.mp3 2018-04-11 19:34
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0393.mp3 2018-04-11 19:34
 • khuynh-thanh-tieu-doc-phi-chuong-0394.mp3 2018-04-11 19:34
[Total: 3    Average: 2.3/5]

Related posts

Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

TiKay

Thần Long Chiến

TiKay

Đích Nữ Vương Phi

TiKay

Leave a Reply