Hiện Đại Ngôn Tình Trọng Sinh

Lại Lại Lại Lên Hot Search Rồi

Giang Khê bị quải sau trọng sinh.

Trọng sinh trở lại mười sáu tuổi, trừ bỏ có được mỹ mạo, mặt khác hết thảy đều đến trọng đầu lại đến.

Vì sinh tồn, Giang Khê khai phát sóng trực tiếp, đương học bá, cuối cùng tam kim ảnh hậu thêm thân, thuận tiện còn đạt được một con bệnh tâm thần trung khuyển.

Truyện này còn có tên là:

# Luận có một cái bệnh tâm thần bạn trai là cái gì thể nghiệm #

# Ta bạn trai mỗi thời mỗi khắc đều tưởng tú ân ái #

# Giang Khê ảnh hậu thành thần ký #

Nữ chủ diễn kẻ điên, giới giải trí thăng cấp lưu sảng văn, WC sách báo, chớ coi trọng logic.

Bổn văn dùng ăn chỉ nam:

1. Tác giả thân mụ, phi song xử, cao khiết đảng chớ nhập.

2. Nữ chủ tô, nữ chủ mỹ.

Nguồn : wikidich


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Bạch Nhật Thượng Lâu
 •  Chương: /180
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0001.mp3 2019-03-16 06:18
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0002.mp3 2019-03-16 06:18
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0003.mp3 2019-03-16 06:19
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0004.mp3 2019-03-16 06:19
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0005.mp3 2019-03-16 06:19
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0006.mp3 2019-03-16 06:19
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0007.mp3 2019-03-16 06:19
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0008.mp3 2019-03-16 06:19
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0009.mp3 2019-03-16 06:19
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0010.mp3 2019-03-16 06:19
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0011.mp3 2019-03-16 06:19
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0012.mp3 2019-03-16 06:20
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0013.mp3 2019-03-16 06:20
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0014.mp3 2019-03-16 06:20
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0015.mp3 2019-03-16 06:20
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0016.mp3 2019-03-16 06:20
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0017.mp3 2019-03-16 06:20
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0018.mp3 2019-03-16 06:20
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0019.mp3 2019-03-16 06:20
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0020.mp3 2019-03-16 06:20
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0021.mp3 2019-03-16 06:20
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0022.mp3 2019-03-16 06:21
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0023.mp3 2019-03-16 06:21
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0024.mp3 2019-03-16 06:21
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0025.mp3 2019-03-16 06:21
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0026.mp3 2019-03-16 06:21
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0027.mp3 2019-03-16 06:21
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0028.mp3 2019-03-16 06:21
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0029.mp3 2019-03-16 06:21
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0030.mp3 2019-03-16 06:22
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0031.mp3 2019-03-16 06:22
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0032.mp3 2019-03-16 06:22
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0033.mp3 2019-03-16 06:22
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0034.mp3 2019-03-16 06:22
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0035.mp3 2019-03-16 06:22
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0036.mp3 2019-03-16 06:22
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0037.mp3 2019-03-16 06:23
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0038.mp3 2019-03-16 06:23
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0039.mp3 2019-03-16 06:23
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0040.mp3 2019-03-16 06:23
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0041.mp3 2019-03-16 06:23
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0042.mp3 2019-03-16 06:23
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0043.mp3 2019-03-16 06:23
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0044.mp3 2019-03-16 06:23
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0045.mp3 2019-03-16 06:23
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0046.mp3 2019-03-16 06:24
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0047.mp3 2019-03-16 06:24
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0048.mp3 2019-03-16 06:24
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0049.mp3 2019-03-16 06:24
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0050.mp3 2019-03-16 06:24
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0051.mp3 2019-03-16 06:24
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0052.mp3 2019-03-16 06:24
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0053.mp3 2019-03-16 06:24
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0054.mp3 2019-03-16 06:25
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0055.mp3 2019-03-16 06:25
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0056.mp3 2019-03-16 06:25
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0057.mp3 2019-03-16 06:25
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0058.mp3 2019-03-16 06:25
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0059.mp3 2019-03-16 06:25
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0060.mp3 2019-03-16 06:25
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0061.mp3 2019-03-16 06:25
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0062.mp3 2019-03-16 06:25
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0063.mp3 2019-03-16 06:26
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0064.mp3 2019-03-16 06:26
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0065.mp3 2019-03-16 06:26
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0066.mp3 2019-03-16 06:26
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0067.mp3 2019-03-16 06:26
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0068.mp3 2019-03-16 06:26
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0069.mp3 2019-03-16 06:26
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0070.mp3 2019-03-16 06:26
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0071.mp3 2019-03-16 06:27
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0072.mp3 2019-03-16 06:27
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0073.mp3 2019-03-16 06:27
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0074.mp3 2019-03-16 06:27
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0075.mp3 2019-03-16 06:27
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0076.mp3 2019-03-16 06:27
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0077.mp3 2019-03-16 06:27
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0078.mp3 2019-03-16 06:27
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0079.mp3 2019-03-16 06:28
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0080.mp3 2019-03-16 06:28
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0081.mp3 2019-03-16 06:28
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0082.mp3 2019-03-16 06:28
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0083.mp3 2019-03-16 06:28
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0084.mp3 2019-03-16 06:28
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0085.mp3 2019-03-16 06:28
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0086.mp3 2019-03-16 06:28
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0087.mp3 2019-03-16 06:28
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0088.mp3 2019-03-16 06:29
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0089.mp3 2019-03-16 06:29
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0090.mp3 2019-03-16 06:29
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0091.mp3 2019-03-16 06:29
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0092.mp3 2019-03-16 06:29
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0093.mp3 2019-03-16 06:29
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0094.mp3 2019-03-16 06:29
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0095.mp3 2019-03-16 06:29
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0096.mp3 2019-03-16 06:30
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0097.mp3 2019-03-16 06:30
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0098.mp3 2019-03-16 06:30
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0099.mp3 2019-03-16 06:30
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0100.mp3 2019-03-16 06:30
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0101.mp3 2019-03-16 06:30
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0102.mp3 2019-03-16 06:30
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0103.mp3 2019-03-16 06:30
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0104.mp3 2019-03-16 06:30
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0105.mp3 2019-03-16 06:31
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0106.mp3 2019-03-16 06:31
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0107.mp3 2019-03-16 06:31
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0108.mp3 2019-03-16 06:31
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0109.mp3 2019-03-16 06:31
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0110.mp3 2019-03-16 06:31
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0111.mp3 2019-03-16 06:31
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0112.mp3 2019-03-16 06:31
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0113.mp3 2019-03-16 06:32
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0114.mp3 2019-03-16 06:32
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0115.mp3 2019-03-16 06:32
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0116.mp3 2019-03-16 06:32
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0117.mp3 2019-03-16 06:32
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0118.mp3 2019-03-16 06:32
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0119.mp3 2019-03-16 06:32
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0120.mp3 2019-03-16 06:32
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0121.mp3 2019-03-16 06:32
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0122.mp3 2019-03-16 06:33
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0123.mp3 2019-03-16 06:33
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0124.mp3 2019-03-16 06:33
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0125.mp3 2019-03-16 06:33
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0126.mp3 2019-03-16 06:33
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0127.mp3 2019-03-16 06:33
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0128.mp3 2019-03-16 06:34
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0129.mp3 2019-03-16 06:34
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0130.mp3 2019-03-16 06:34
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0131.mp3 2019-03-16 06:34
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0132.mp3 2019-03-16 06:34
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0133.mp3 2019-03-16 06:34
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0134.mp3 2019-03-16 06:34
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0135.mp3 2019-03-16 06:34
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0136.mp3 2019-03-16 06:34
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0137.mp3 2019-03-16 06:35
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0138.mp3 2019-03-16 06:35
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0139.mp3 2019-03-16 06:35
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0140.mp3 2019-03-16 06:35
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0141.mp3 2019-03-16 06:35
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0142.mp3 2019-03-16 06:35
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0143.mp3 2019-03-16 06:35
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0144.mp3 2019-03-16 06:35
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0145.mp3 2019-03-16 06:36
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0146.mp3 2019-03-16 06:36
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0147.mp3 2019-03-16 06:36
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0148.mp3 2019-03-16 06:36
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0149.mp3 2019-03-16 06:36
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0150.mp3 2019-03-16 06:36
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0151.mp3 2019-03-16 06:36
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0152.mp3 2019-03-16 06:36
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0153.mp3 2019-03-16 06:37
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0154.mp3 2019-03-16 06:37
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0155.mp3 2019-03-16 06:37
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0156.mp3 2019-03-16 06:37
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0157.mp3 2019-03-16 06:37
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0158.mp3 2019-03-16 06:37
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0159.mp3 2019-03-16 06:37
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0160.mp3 2019-03-16 06:37
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0161.mp3 2019-03-16 06:37
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0162.mp3 2019-03-16 06:38
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0163.mp3 2019-03-16 06:38
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0164.mp3 2019-03-16 06:38
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0165.mp3 2019-03-16 06:38
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0166.mp3 2019-03-16 06:38
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0167.mp3 2019-03-16 06:38
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0168.mp3 2019-03-16 06:38
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0169.mp3 2019-03-16 06:38
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0170.mp3 2019-03-16 06:39
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0171.mp3 2019-03-16 06:39
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0172.mp3 2019-03-16 06:39
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0173.mp3 2019-03-16 06:39
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0174.mp3 2019-03-16 06:39
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0175.mp3 2019-03-16 06:39
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0176.mp3 2019-03-16 06:39
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0177.mp3 2019-03-16 06:39
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0178.mp3 2019-03-16 06:40
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0179.mp3 2019-03-16 06:40
 • lai-lai-lai-len-hot-search-roi-chuong-0180.mp3 2019-03-16 06:40
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Trọng Sinh Ác Bà Bà

THUYS♥️

Tiên Giới Trở Về

TiKay

Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Không Bi Thương

TiKay

Leave a Reply