Cổ Đại Ngôn Tình

Làm Dâu Nhà Phú Ông

Con trai của phú ông đã đến tuổi cập kê, ông bèn kén vợ cho con.

Truyện có yếu tố hư cấu hơi cao, không thích hợp với những người nghiêm túc, thích phong cách chân thật.

P/S: Lan Ruass story ~ Porcupine & Duck Family

Nguồn: Wattpad


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Lan Rùa
 •  Chương: /97
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0001.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0002.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0003.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0004.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0005.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0006.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0007.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0008.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0009.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0010.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0011.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0012.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0013.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0014.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0015.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0016.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0017.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0018.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0019.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0020.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0021.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0022.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0023.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0024.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0025.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0026.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0027.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0028.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0029.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0030.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0031.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0032.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0033.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0034.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0035.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0036.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0037.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0038.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0039.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0040.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0041.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0042.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0043.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0044.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0045.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0046.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0047.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0048.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0049.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0050.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0051.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0052.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0053.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0054.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0055.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0056.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0057.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0058.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0059.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0060.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0061.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0062.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0063.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0064.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0065.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0066.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0067.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0068.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0069.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0070.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0071.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0072.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0073.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0074.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0075.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0076.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0077.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0078.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0079.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0080.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0081.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0082.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0083.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0084.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0085.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0086.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0087.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0088.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0089.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0090.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0091.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0092.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0093.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0094.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0095.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0096.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0097.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Em Gái Dịu Dàng Và Anh Trai Ma Quỷ

TinoTK

Cá Mực Hầm Mật

thuydemons

Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Không Bi Thương

TinoTK

Leave a Reply