Cổ Đại Ngôn Tình

Làm Dâu Nhà Phú Ông

Con trai của phú ông đã đến tuổi cập kê, ông bèn kén vợ cho con.

Truyện có yếu tố hư cấu hơi cao, không thích hợp với những người nghiêm túc, thích phong cách chân thật.

P/S: Lan Ruass story ~ Porcupine & Duck Family

Nguồn: Wattpad


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Lan Rùa
 •  Chương: /97
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0001.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0002.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0003.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0004.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0005.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0006.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0007.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0008.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0009.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0010.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0011.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0012.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0013.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0014.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0015.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0016.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0017.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0018.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0019.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0020.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0021.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0022.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0023.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0024.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0025.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0026.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0027.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0028.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0029.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0030.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0031.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0032.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0033.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0034.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0035.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0036.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0037.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0038.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0039.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0040.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0041.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0042.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0043.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0044.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0045.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0046.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0047.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0048.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0049.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0050.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0051.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0052.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0053.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0054.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0055.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0056.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0057.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0058.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0059.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0060.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0061.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0062.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0063.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0064.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0065.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0066.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0067.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0068.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0069.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0070.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0071.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0072.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0073.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0074.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0075.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0076.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0077.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0078.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0079.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0080.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0081.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0082.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0083.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0084.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0085.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0086.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0087.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0088.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0089.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0090.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0091.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0092.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0093.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0094.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0095.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0096.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0097.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Tòa Thành Bị Vùi Lấp

TinoTK

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

THUYS♥️

Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt

TinoTK

Leave a Reply