Cổ Đại Ngôn Tình

Làm Dâu Nhà Phú Ông

Con trai của phú ông đã đến tuổi cập kê, ông bèn kén vợ cho con.

Truyện có yếu tố hư cấu hơi cao, không thích hợp với những người nghiêm túc, thích phong cách chân thật.

P/S: Lan Ruass story ~ Porcupine & Duck Family

Nguồn: Wattpad


Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Lan Rùa
 •  Chương: /97
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0001.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0002.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0003.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0004.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0005.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0006.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0007.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0008.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0009.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0010.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0011.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0012.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0013.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0014.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0015.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0016.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0017.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0018.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0019.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0020.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0021.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0022.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0023.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0024.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0025.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0026.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0027.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0028.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0029.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0030.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0031.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0032.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0033.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0034.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0035.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0036.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0037.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0038.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0039.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0040.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0041.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0042.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0043.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0044.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0045.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0046.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0047.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0048.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0049.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0050.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0051.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0052.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0053.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0054.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0055.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0056.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0057.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0058.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0059.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0060.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0061.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0062.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0063.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0064.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0065.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0066.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0067.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0068.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0069.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0070.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0071.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0072.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0073.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0074.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0075.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0076.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0077.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0078.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0079.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0080.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0081.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0082.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0083.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0084.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0085.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0086.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0087.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0088.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0089.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0090.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0091.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0092.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0093.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0094.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0095.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0096.mp3
 • lam-dau-nha-phu-ong-chuong-0097.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ha Hả

thuydemons

Địa phủ WeChat đàn: Lão công của ta là Minh Vương

thuydemons

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

TinoTK

Leave a Reply