Hài Hước Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường Võng Du

Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Yêu nữ có một ngày cũng gặp được đại thần phúc hắc thâm hiểm.

“Gả cho ta đi, ta sẽ đem hồ ly bán cho muội.” Là lời cầu hôn của đại thần.

“Ta chưa đồng ý mà các ngươi dám động vào lão bà của ta sao?” Là lúc đại thần anh hùng cứu mỹ nhân.

“Muội, phải là của ta!” Là lời tỏ tình của đại thần.

Kế hoạch của phúc hắc đại thần theo đuổi vợ ——-

Một yêu nữ như nàng cuối cùng cũng hoàn toàn bị thu phục….

Nguồn : airihoshina.wordpress.com


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Yêu Nữ Họ Triệu
 •  Chương: /51
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0001.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0002.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0003.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0004.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0005.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0006.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0007.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0008.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0009.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0010.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0011.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0012.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0013.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0014.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0015.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0016.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0017.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0018.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0019.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0020.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0021.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0022.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0023.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0024.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0025.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0026.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0027.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0028.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0029.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0030.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0031.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0032.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0033.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0034.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0035.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0036.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0037.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0038.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0039.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0040.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0041.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0042.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0043.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0044.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0045.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0046.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0047.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0048.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0049.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0050.mp3
 • lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than-chuong-0051.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Tâm Manh

TiKay

Ngàn Vạn Không Cần Cùng Yêu Quái Làm Bằng Hữu

THUYS♥️

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng

TiKay

Leave a Reply