Hiện Đại Linh Dị Ngôn Tình

Lão Quỷ Chăn Nuôi Chỉ Nam

Người tu đạo ngũ tệ tam khuyết, lại nghèo lại nguy hiểm.

Lâm Y Diễm thề muốn khảo nhân viên công vụ, nói cái gì cũng không làm thần côn.

Không nghĩ đến không cẩn thận nuôi chỉ quỷ đại lão,

Đại lão hung tàn oán độc, khởi xướng tiêu đến Hắc Bạch Vô Thường đều sợ.

Cái khác lệ quỷ ở trước mặt hắn tất cả đều là sức chiến đấu bằng 0.

Lâm Y Diễm cảm giác mình tìm được làm giàu hảo phương pháp.

—— có hộ khách bị lệ quỷ lấy mạng.

—— ăn thì xong rồi.

Lâm Y Diễm: “Có hộ khách bị quỷ áp giường.”

Quỷ đại lão (rơi vào trầm tư → bỗng nhiên hưng phấn → mặt đỏ): “Hừ, tiểu lưu manh.”

Nguồn : truyencv


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Hỗn Nguyên Tam Hỉ
 •  Chương: /46
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0001.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0002.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0003.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0004.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0005.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0006.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0007.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0008.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0009.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0010.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0011.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0012.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0013.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0014.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0015.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0016.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0017.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0018.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0019.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0020.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0021.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0022.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0023.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0024.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0025.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0026.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0027.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0028.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0029.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0030.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0031.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0032.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0033.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0034.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0035.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0036.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0037.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0038.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0039.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0040.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0041.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0042.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0043.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0044.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0045.mp3
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0046.mp3
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Điên Cuồng Yêu Em

TiKay

Truy đuổi

THUYS♥️

Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh

THUYS♥️

Leave a Reply