Dị Năng Ngôn Tình

Lão Sư Của Ta Là Thần Toán

Nữ giáo sư Hà Điềm Điềm, thận trọng cẩn thận, bình thường sống qua ngày.

Thẳng đến có một ngày, nàng xui xẻo té ngã, mắt phải đột nhiên hơn cái bói toán công năng.

Không chỉ có thể nhìn thấu học sinh ưu khuyết điểm cùng tinh thần trạng thái, còn có thể thấy rõ học sinh tương lai vận thế!

Từ nay về sau, Hà Điềm Điềm hằng ngày liền biến thành:

“Lộ Minh, đừng lại hoang phế toán học, ngươi về sau nhưng là phải đăng đỉnh áo tính ra đỉnh nam nhân!”

“Cả ngày thức đêm chơi game, chính mình cái gì trình độ trong lòng không điểm x tính ra sao, có dám hay không kiên định một điểm? Đối, nói chính là ngươi, Hà Tu Nghi!”

“Tạ Mẫn, chú ý! Ba ngày sau ngàn vạn đừng đi Cảnh Thái vườn hoa. . .”

Từ thái điểu đến danh sư, chỉ điểm học sinh, mở ra đường giảng bài, tránh né phiêu lưu, trở thành cường giả. . . lão sư.

Hà Điềm Điềm thanh danh lên cao, cả người ngưu đại phát.

(chú: Nữ chủ bàn tay vàng chỉ đối học sinh hữu hiệu)

Nội dung nhãn: Ảo tưởng không gian xuyên việt thời không ngọt văn

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hà Điềm Điềm, Chu Tư Niên ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:

Nguồn : truyencv


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Tưởng Niệm Giang Nam
 •  Chương: /251
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0001.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0002.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0003.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0004.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0005.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0006.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0007.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0008.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0009.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0010.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0011.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0012.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0013.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0014.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0015.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0016.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0017.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0018.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0019.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0020.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0021.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0022.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0023.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0024.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0025.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0026.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0027.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0028.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0029.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0030.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0031.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0032.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0033.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0034.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0035.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0036.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0037.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0038.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0039.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0040.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0041.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0042.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0043.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0044.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0045.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0046.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0047.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0048.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0049.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0050.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0051.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0052.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0053.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0054.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0055.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0056.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0057.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0058.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0059.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0060.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0061.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0062.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0063.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0064.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0065.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0066.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0067.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0068.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0069.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0070.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0071.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0072.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0073.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0074.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0075.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0076.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0077.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0078.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0079.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0080.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0081.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0082.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0083.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0084.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0085.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0086.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0087.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0088.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0089.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0090.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0091.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0092.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0093.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0094.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0095.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0096.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0097.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0098.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0099.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0100.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0101.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0102.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0103.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0104.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0105.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0106.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0107.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0108.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0109.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0110.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0111.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0112.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0113.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0114.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0115.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0116.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0117.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0118.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0119.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0120.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0121.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0122.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0123.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0124.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0125.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0126.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0127.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0128.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0129.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0130.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0131.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0132.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0133.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0134.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0135.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0136.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0137.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0138.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0139.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0140.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0141.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0142.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0143.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0144.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0145.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0146.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0147.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0148.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0149.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0150.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0151.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0152.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0153.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0154.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0155.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0156.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0157.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0158.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0159.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0160.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0161.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0162.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0163.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0164.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0165.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0166.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0167.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0168.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0169.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0170.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0171.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0172.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0173.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0174.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0175.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0176.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0177.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0178.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0179.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0180.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0181.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0182.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0183.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0184.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0185.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0186.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0187.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0188.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0189.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0190.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0191.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0192.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0193.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0194.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0195.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0196.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0197.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0198.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0199.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0200.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0201.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0202.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0203.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0204.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0205.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0206.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0207.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0208.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0209.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0210.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0211.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0212.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0213.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0214.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0215.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0216.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0217.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0218.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0219.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0220.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0221.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0222.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0223.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0224.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0225.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0226.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0227.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0228.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0229.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0230.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0231.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0232.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0233.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0234.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0235.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0236.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0237.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0238.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0239.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0240.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0241.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0242.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0243.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0244.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0245.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0246.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0247.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0248.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0249.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0250.mp3
 • lao-su-cua-ta-la-than-toan-chuong-0251.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Mạt Thế Trọng Sinh: Quân Trưởng Đại Nhân, Không Được Nhúc Nhích

THUYS♥️

Trọng Sinh Hào Môn Kiều Kiều Nữ

THUYS♥️

Tu Chân Chi Siêu Cấp Thuật Thu Thập

THUYS♥️

Leave a Reply