Đô Thị Hiện Đại Nữ Cường Trọng Sinh Võng Du

Liệp Giả Thiên Hạ

  Việc hạnh phúc nhất trên đời là có cơ hội để hối hận.

Trước kia cô chỉ biết mỗi game, bỗng nhiên sống lại lúc cha mẹ vẫn còn yêu nhau. Để chiếu cố người nhà, cô trở thành game thủ chuyên nghiệp. Chẳng qua cô không chọn nghề nghiệp pháp sư như trước nữa, bây giờ cô muốn làm Tinh linh Thợ săn. Cô chỉ muốn làm một người bình thường nhưng sao không thể thoát khỏi chữ ‘thần’ ấy?

Người nào đó: Thật ra anh là thần.

Nguồn : Bàn Long Hội, chizhoang.wordpress.com, DĐ Lê Quý Đôn, wikidich


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Na Thì Yên Hoa
 •  Chương: /508
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0001.mp3 2018-10-17 15:29
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0002.mp3 2018-10-17 15:33
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0003.mp3 2018-10-17 15:34
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0004.mp3 2018-10-17 15:35
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0005.mp3 2018-10-17 15:35
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0006.mp3 2018-10-17 15:35
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0007.mp3 2018-10-17 15:35
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0008.mp3 2018-10-17 15:36
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0009.mp3 2018-10-17 15:36
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0010.mp3 2018-10-17 15:36
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0011.mp3 2018-10-17 15:36
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0012.mp3 2018-10-17 15:36
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0013.mp3 2018-10-17 15:36
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0014.mp3 2018-10-17 15:37
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0015.mp3 2018-10-17 15:37
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0016.mp3 2018-10-17 15:38
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0017.mp3 2018-10-17 15:39
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0018.mp3 2018-10-17 15:39
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0019.mp3 2018-10-17 15:40
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0020.mp3 2018-10-17 15:41
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0021.mp3 2018-10-17 15:42
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0022.mp3 2018-10-17 15:42
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0023.mp3 2018-10-17 15:43
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0024.mp3 2018-10-17 15:43
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0025.mp3 2018-10-17 15:44
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0026.mp3 2018-10-17 15:45
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0027.mp3 2018-10-17 15:45
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0028.mp3 2018-10-17 15:47
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0029.mp3 2018-10-17 15:48
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0030.mp3 2018-10-17 15:48
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0031.mp3 2018-10-17 15:48
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0032.mp3 2018-10-17 15:49
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0033.mp3 2018-10-17 15:49
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0034.mp3 2018-10-17 15:50
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0035.mp3 2018-10-17 15:51
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0036.mp3 2018-10-17 15:51
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0037.mp3 2018-10-17 15:51
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0038.mp3 2018-10-17 15:51
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0039.mp3 2018-10-17 15:52
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0040.mp3 2018-10-17 15:53
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0041.mp3 2018-10-17 15:53
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0042.mp3 2018-10-17 15:53
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0043.mp3 2018-10-17 15:53
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0044.mp3 2018-10-17 15:54
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0045.mp3 2018-10-17 15:54
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0046.mp3 2018-10-17 15:54
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0047.mp3 2018-10-17 15:54
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0048.mp3 2018-10-17 15:54
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0049.mp3 2018-10-17 15:55
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0050.mp3 2018-10-17 15:55
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0051.mp3 2018-10-17 15:55
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0052.mp3 2018-10-17 15:56
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0053.mp3 2018-10-17 15:56
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0054.mp3 2018-10-17 15:57
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0055.mp3 2018-10-17 15:57
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0056.mp3 2018-10-17 15:57
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0057.mp3 2018-10-17 15:57
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0058.mp3 2018-10-17 15:58
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0059.mp3 2018-10-17 15:58
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0060.mp3 2018-10-17 15:58
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0061.mp3 2018-10-17 15:58
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0062.mp3 2018-10-17 15:59
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0063.mp3 2018-10-17 15:59
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0064.mp3 2018-10-17 15:59
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0065.mp3 2018-10-17 15:59
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0066.mp3 2018-10-17 16:00
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0067.mp3 2018-10-17 16:00
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0068.mp3 2018-10-17 16:00
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0069.mp3 2018-10-17 16:00
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0070.mp3 2018-10-17 16:00
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0071.mp3 2018-10-17 16:00
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0072.mp3 2018-10-17 16:01
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0073.mp3 2018-10-17 16:02
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0074.mp3 2018-10-17 16:02
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0075.mp3 2018-10-17 16:02
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0076.mp3 2018-10-17 16:03
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0077.mp3 2018-10-17 16:03
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0078.mp3 2018-10-17 16:03
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0079.mp3 2018-10-17 16:15
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0080.mp3 2018-10-18 03:33
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0081.mp3 2018-10-18 03:42
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0082.mp3 2018-10-18 03:42
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0083.mp3 2018-10-18 03:43
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0084.mp3 2018-10-18 03:43
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0085.mp3 2018-10-18 03:43
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0086.mp3 2018-10-18 03:43
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0087.mp3 2018-10-18 03:44
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0088.mp3 2018-10-18 03:44
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0089.mp3 2018-10-18 03:44
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0090.mp3 2018-10-18 03:44
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0091.mp3 2018-10-18 03:45
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0092.mp3 2018-10-18 03:45
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0093.mp3 2018-10-18 03:45
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0094.mp3 2018-10-18 03:47
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0095.mp3 2018-10-18 03:47
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0096.mp3 2018-10-18 03:47
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0097.mp3 2018-10-18 03:47
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0098.mp3 2018-10-18 03:47
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0099.mp3 2018-10-18 03:48
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0100.mp3 2018-10-18 03:48
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0101.mp3 2018-10-18 03:48
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0102.mp3 2018-10-18 03:48
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0103.mp3 2018-10-18 03:48
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0104.mp3 2018-10-18 03:50
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0105.mp3 2018-10-18 03:50
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0106.mp3 2018-10-18 03:52
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0107.mp3 2018-10-18 03:53
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0108.mp3 2018-10-18 03:53
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0109.mp3 2018-10-18 03:54
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0110.mp3 2018-10-18 03:54
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0111.mp3 2018-10-18 03:54
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0112.mp3 2018-10-18 03:54
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0113.mp3 2018-10-18 03:54
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0114.mp3 2018-10-18 03:54
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0115.mp3 2018-10-18 03:56
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0116.mp3 2018-10-18 03:57
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0117.mp3 2018-10-18 03:57
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0118.mp3 2018-10-18 03:57
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0119.mp3 2018-10-18 03:57
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0120.mp3 2018-10-18 03:59
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0121.mp3 2018-10-18 03:59
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0122.mp3 2018-10-18 03:59
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0123.mp3 2018-10-18 03:59
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0124.mp3 2018-10-18 03:59
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0125.mp3 2018-10-18 04:00
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0126.mp3 2018-10-18 04:01
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0127.mp3 2018-10-18 04:01
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0128.mp3 2018-10-18 04:02
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0129.mp3 2018-10-18 04:02
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0130.mp3 2018-10-18 04:03
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0131.mp3 2018-10-18 04:03
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0132.mp3 2018-10-18 04:03
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0133.mp3 2018-10-18 04:04
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0134.mp3 2018-10-18 04:04
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0135.mp3 2018-10-18 04:04
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0136.mp3 2018-10-18 04:04
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0137.mp3 2018-10-18 04:04
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0138.mp3 2018-10-18 04:04
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0139.mp3 2018-10-18 04:05
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0140.mp3 2018-10-18 04:05
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0141.mp3 2018-10-18 04:06
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0142.mp3 2018-10-18 04:06
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0143.mp3 2018-10-18 04:07
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0144.mp3 2018-10-18 04:07
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0145.mp3 2018-10-18 04:11
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0146.mp3 2018-10-18 04:12
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0147.mp3 2018-10-18 04:13
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0148.mp3 2018-10-18 04:14
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0149.mp3 2018-10-18 04:14
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0150.mp3 2018-10-18 04:16
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0151.mp3 2018-10-18 04:16
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0152.mp3 2018-10-18 04:16
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0153.mp3 2018-10-18 04:16
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0154.mp3 2018-10-18 04:24
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0155.mp3 2018-10-18 04:24
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0156.mp3 2018-10-18 04:25
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0157.mp3 2018-10-18 04:25
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0158.mp3 2018-10-18 04:26
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0159.mp3 2018-10-18 04:26
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0160.mp3 2018-10-18 04:26
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0161.mp3 2018-10-18 04:26
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0162.mp3 2018-10-18 04:26
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0163.mp3 2018-10-18 04:27
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0164.mp3 2018-10-18 04:27
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0165.mp3 2018-10-18 04:27
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0166.mp3 2018-10-18 04:27
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0167.mp3 2018-10-18 04:28
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0168.mp3 2018-10-18 04:28
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0169.mp3 2018-10-18 04:28
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0170.mp3 2018-10-18 04:28
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0171.mp3 2018-10-18 04:28
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0172.mp3 2018-10-18 04:28
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0173.mp3 2018-10-18 04:29
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0174.mp3 2018-10-18 04:29
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0175.mp3 2018-10-18 04:29
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0176.mp3 2018-10-18 04:29
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0177.mp3 2018-10-18 04:29
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0178.mp3 2018-10-18 04:29
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0179.mp3 2018-10-18 04:30
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0180.mp3 2018-10-18 04:30
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0181.mp3 2018-10-18 04:30
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0182.mp3 2018-10-18 04:31
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0183.mp3 2018-10-18 04:31
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0184.mp3 2018-10-18 04:31
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0185.mp3 2018-10-18 04:31
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0186.mp3 2018-10-18 04:31
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0187.mp3 2018-10-18 04:32
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0188.mp3 2018-10-18 04:32
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0189.mp3 2018-10-18 04:32
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0190.mp3 2018-10-18 04:32
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0191.mp3 2018-10-18 04:33
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0192.mp3 2018-10-18 04:34
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0193.mp3 2018-10-18 04:34
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0194.mp3 2018-10-18 04:34
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0195.mp3 2018-10-18 04:35
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0196.mp3 2018-10-18 04:35
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0197.mp3 2018-10-18 04:35
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0198.mp3 2018-10-18 04:35
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0199.mp3 2018-10-18 04:35
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0200.mp3 2018-10-18 04:36
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0201.mp3 2018-10-18 04:36
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0202.mp3 2018-10-18 04:36
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0203.mp3 2018-10-18 04:36
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0204.mp3 2018-10-18 04:36
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0205.mp3 2018-10-18 04:37
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0206.mp3 2018-10-18 04:37
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0207.mp3 2018-10-18 04:37
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0208.mp3 2018-10-18 04:37
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0209.mp3 2018-10-18 04:37
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0210.mp3 2018-10-18 04:37
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0211.mp3 2018-10-18 04:38
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0212.mp3 2018-10-18 04:38
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0213.mp3 2018-10-18 04:38
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0214.mp3 2018-10-18 04:38
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0215.mp3 2018-10-18 04:38
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0216.mp3 2018-10-18 04:39
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0217.mp3 2018-10-18 04:39
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0218.mp3 2018-10-18 04:39
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0219.mp3 2018-10-18 04:40
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0220.mp3 2018-10-18 04:40
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0221.mp3 2018-10-18 04:40
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0222.mp3 2018-10-18 04:40
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0223.mp3 2018-10-18 04:40
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0224.mp3 2018-10-18 04:41
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0225.mp3 2018-10-18 04:41
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0226.mp3 2018-10-18 04:41
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0227.mp3 2018-10-18 04:41
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0228.mp3 2018-10-18 04:41
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0229.mp3 2018-10-18 04:41
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0230.mp3 2018-10-18 04:41
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0231.mp3 2018-10-18 04:42
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0232.mp3 2018-10-18 04:42
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0233.mp3 2018-10-18 04:42
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0234.mp3 2018-10-18 04:42
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0235.mp3 2018-10-18 04:42
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0236.mp3 2018-10-18 04:43
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0237.mp3 2018-10-18 04:43
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0238.mp3 2018-10-18 04:43
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0239.mp3 2018-10-18 04:43
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0240.mp3 2018-10-18 04:43
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0241.mp3 2018-10-18 04:43
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0242.mp3 2018-10-18 04:44
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0243.mp3 2018-10-18 04:44
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0244.mp3 2018-10-18 04:44
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0245.mp3 2018-10-18 04:44
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0246.mp3 2018-10-18 04:44
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0247.mp3 2018-10-18 04:44
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0248.mp3 2018-10-18 04:44
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0249.mp3 2018-10-18 04:45
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0250.mp3 2018-10-18 04:45
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0251.mp3 2018-10-18 04:45
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0252.mp3 2018-10-18 04:45
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0253.mp3 2018-10-18 04:45
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0254.mp3 2018-10-18 04:46
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0255.mp3 2018-10-18 04:47
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0256.mp3 2018-10-18 04:47
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0257.mp3 2018-10-18 04:48
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0258.mp3 2018-10-18 04:48
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0259.mp3 2018-10-18 04:51
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0260.mp3 2018-10-18 04:52
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0261.mp3 2018-10-18 04:52
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0262.mp3 2018-10-18 04:54
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0263.mp3 2018-10-18 04:55
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0264.mp3 2018-10-18 04:55
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0265.mp3 2018-10-18 04:57
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0266.mp3 2018-10-18 05:00
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0267.mp3 2018-10-18 05:00
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0268.mp3 2018-10-18 05:00
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0269.mp3 2018-10-18 05:01
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0270.mp3 2018-10-18 05:01
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0271.mp3 2018-10-18 05:02
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0272.mp3 2018-10-18 05:02
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0273.mp3 2018-10-18 05:02
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0274.mp3 2018-10-18 05:02
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0275.mp3 2018-10-18 05:02
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0276.mp3 2018-10-18 05:03
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0277.mp3 2018-10-18 05:03
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0278.mp3 2018-10-18 05:03
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0279.mp3 2018-10-18 05:03
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0280.mp3 2018-10-18 05:03
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0281.mp3 2018-10-18 05:03
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0282.mp3 2018-10-18 05:04
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0283.mp3 2018-10-18 05:04
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0284.mp3 2018-10-18 05:04
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0285.mp3 2018-10-18 05:04
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0286.mp3 2018-10-18 05:05
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0287.mp3 2018-10-18 05:05
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0288.mp3 2018-10-18 05:05
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0289.mp3 2018-10-18 05:06
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0290.mp3 2018-10-18 05:06
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0291.mp3 2018-10-18 05:06
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0292.mp3 2018-10-18 05:06
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0293.mp3 2018-10-18 05:07
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0294.mp3 2018-10-18 05:08
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0295.mp3 2018-10-18 05:10
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0296.mp3 2018-10-18 05:11
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0297.mp3 2018-10-18 05:11
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0298.mp3 2018-10-18 05:13
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0299.mp3 2018-10-18 05:13
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0300.mp3 2018-10-18 05:14
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0301.mp3 2018-10-18 05:14
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0302.mp3 2018-10-18 05:14
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0303.mp3 2018-10-18 05:14
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0304.mp3 2018-10-18 05:15
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0305.mp3 2018-10-18 05:15
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0306.mp3 2018-10-18 05:15
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0307.mp3 2018-10-18 05:15
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0308.mp3 2018-10-18 05:15
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0309.mp3 2018-10-18 05:16
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0310.mp3 2018-10-18 05:16
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0311.mp3 2018-10-18 05:16
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0312.mp3 2018-10-18 05:16
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0313.mp3 2018-10-18 05:17
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0314.mp3 2018-10-18 05:17
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0315.mp3 2018-10-18 05:17
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0316.mp3 2018-10-18 05:17
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0317.mp3 2018-10-18 05:18
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0318.mp3 2018-10-18 05:18
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0319.mp3 2018-10-18 05:19
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0320.mp3 2018-10-18 05:19
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0321.mp3 2018-10-18 05:19
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0322.mp3 2018-10-18 05:19
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0323.mp3 2018-10-18 05:20
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0324.mp3 2018-10-18 05:20
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0325.mp3 2018-10-18 05:20
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0326.mp3 2018-10-18 05:20
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0327.mp3 2018-10-18 05:21
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0328.mp3 2018-10-18 05:21
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0329.mp3 2018-10-18 05:21
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0330.mp3 2018-10-18 05:21
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0331.mp3 2018-10-18 05:21
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0332.mp3 2018-10-18 05:22
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0333.mp3 2018-10-18 05:22
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0334.mp3 2018-10-18 05:22
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0335.mp3 2018-10-18 05:22
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0336.mp3 2018-10-18 05:22
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0337.mp3 2018-10-18 05:23
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0338.mp3 2018-10-18 05:23
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0339.mp3 2018-10-18 05:23
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0340.mp3 2018-10-18 05:23
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0341.mp3 2018-10-18 05:23
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0342.mp3 2018-10-18 05:23
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0343.mp3 2018-10-18 05:24
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0344.mp3 2018-10-18 05:24
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0345.mp3 2018-10-18 05:24
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0346.mp3 2018-10-18 05:25
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0347.mp3 2018-10-18 05:25
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0348.mp3 2018-10-18 05:25
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0349.mp3 2018-10-18 05:25
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0350.mp3 2018-10-18 05:25
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0351.mp3 2018-10-18 05:25
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0352.mp3 2018-10-18 05:26
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0353.mp3 2018-10-18 05:27
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0354.mp3 2018-10-18 05:27
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0355.mp3 2018-10-18 05:27
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0356.mp3 2018-10-18 05:28
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0357.mp3 2018-10-18 05:28
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0358.mp3 2018-10-18 05:28
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0359.mp3 2018-10-18 05:28
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0360.mp3 2018-10-18 05:28
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0361.mp3 2018-10-18 05:29
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0362.mp3 2018-10-18 05:29
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0363.mp3 2018-10-18 05:29
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0364.mp3 2018-10-18 05:29
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0365.mp3 2018-10-18 05:29
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0366.mp3 2018-10-18 05:30
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0367.mp3 2018-10-18 05:30
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0368.mp3 2018-10-18 05:30
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0369.mp3 2018-10-18 05:30
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0370.mp3 2018-10-18 05:30
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0371.mp3 2018-10-18 05:30
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0372.mp3 2018-10-18 05:31
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0373.mp3 2018-10-18 05:31
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0374.mp3 2018-10-18 05:31
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0375.mp3 2018-10-18 05:32
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0376.mp3 2018-10-18 05:32
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0377.mp3 2018-10-18 05:32
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0378.mp3 2018-10-18 05:32
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0379.mp3 2018-10-18 05:32
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0380.mp3 2018-10-18 05:33
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0381.mp3 2018-10-18 05:33
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0382.mp3 2018-10-18 05:34
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0383.mp3 2018-10-18 05:34
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0384.mp3 2018-10-18 05:34
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0385.mp3 2018-10-18 05:35
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0386.mp3 2018-10-18 05:35
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0387.mp3 2018-10-18 05:35
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0388.mp3 2018-10-18 05:36
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0389.mp3 2018-10-18 05:36
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0390.mp3 2018-10-18 05:36
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0391.mp3 2018-10-18 05:36
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0392.mp3 2018-10-18 05:37
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0393.mp3 2018-10-18 05:37
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0394.mp3 2018-10-18 05:37
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0395.mp3 2018-10-18 05:37
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0396.mp3 2018-10-18 05:37
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0397.mp3 2018-10-18 05:38
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0398.mp3 2018-10-18 05:38
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0399.mp3 2018-10-18 05:38
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0400.mp3 2018-10-18 05:38
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0401.mp3 2018-10-18 05:38
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0402.mp3 2018-10-18 05:39
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0403.mp3 2018-10-18 05:39
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0404.mp3 2018-10-18 05:39
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0405.mp3 2018-10-18 05:39
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0406.mp3 2018-10-18 05:39
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0407.mp3 2018-10-18 05:40
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0408.mp3 2018-10-18 05:40
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0409.mp3 2018-10-18 05:40
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0410.mp3 2018-10-18 05:41
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0411.mp3 2018-10-18 05:41
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0412.mp3 2018-10-18 05:41
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0413.mp3 2018-10-18 05:41
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0414.mp3 2018-10-18 05:41
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0415.mp3 2018-10-18 05:42
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0416.mp3 2018-10-18 05:42
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0417.mp3 2018-10-18 05:42
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0418.mp3 2018-10-18 05:42
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0419.mp3 2018-10-18 05:42
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0420.mp3 2018-10-18 05:43
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0421.mp3 2018-10-18 05:43
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0422.mp3 2018-10-18 05:43
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0423.mp3 2018-10-18 05:43
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0424.mp3 2018-10-18 05:44
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0425.mp3 2018-10-18 05:44
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0426.mp3 2018-10-18 05:44
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0427.mp3 2018-10-18 05:45
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0428.mp3 2018-10-18 05:45
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0429.mp3 2018-10-18 05:45
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0430.mp3 2018-10-18 05:46
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0431.mp3 2018-10-18 05:46
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0432.mp3 2018-10-18 05:46
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0433.mp3 2018-10-18 05:46
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0434.mp3 2018-10-18 05:47
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0435.mp3 2018-10-18 05:47
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0436.mp3 2018-10-18 05:47
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0437.mp3 2018-10-18 05:47
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0438.mp3 2018-10-18 05:47
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0439.mp3 2018-10-18 05:48
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0440.mp3 2018-10-18 05:48
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0441.mp3 2018-10-18 05:48
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0442.mp3 2018-10-18 05:48
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0443.mp3 2018-10-18 05:49
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0444.mp3 2018-10-18 05:50
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0445.mp3 2018-10-18 05:50
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0446.mp3 2018-10-18 05:50
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0447.mp3 2018-10-18 05:50
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0448.mp3 2018-10-18 05:51
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0449.mp3 2018-10-18 05:51
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0450.mp3 2018-10-18 05:51
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0451.mp3 2018-10-18 05:51
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0452.mp3 2018-10-18 05:52
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0453.mp3 2018-10-18 05:52
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0454.mp3 2018-10-18 05:52
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0455.mp3 2018-10-18 05:52
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0456.mp3 2018-10-18 05:52
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0457.mp3 2018-10-18 05:53
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0458.mp3 2018-10-18 05:53
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0459.mp3 2018-10-18 05:53
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0460.mp3 2018-10-18 05:53
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0461.mp3 2018-10-18 05:53
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0462.mp3 2018-10-18 05:54
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0463.mp3 2018-10-18 05:54
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0464.mp3 2018-10-18 05:54
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0465.mp3 2018-10-18 05:54
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0466.mp3 2018-10-18 05:54
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0467.mp3 2018-10-18 05:55
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0468.mp3 2018-10-18 05:55
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0469.mp3 2018-10-18 05:55
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0470.mp3 2018-10-18 05:55
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0471.mp3 2018-10-18 05:57
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0472.mp3 2018-10-18 05:57
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0473.mp3 2018-10-18 05:57
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0474.mp3 2018-10-18 05:57
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0475.mp3 2018-10-18 05:58
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0476.mp3 2018-10-18 05:58
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0477.mp3 2018-10-18 05:58
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0478.mp3 2018-10-18 05:58
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0479.mp3 2018-10-18 05:58
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0480.mp3 2018-10-18 05:59
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0481.mp3 2018-10-18 05:59
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0482.mp3 2018-10-18 05:59
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0483.mp3 2018-10-18 05:59
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0484.mp3 2018-10-18 05:59
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0485.mp3 2018-10-18 06:00
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0486.mp3 2018-10-18 06:00
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0487.mp3 2018-10-18 06:00
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0488.mp3 2018-10-18 06:00
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0489.mp3 2018-10-18 06:01
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0490.mp3 2018-10-18 06:01
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0491.mp3 2018-10-18 06:01
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0492.mp3 2018-10-18 06:01
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0493.mp3 2018-10-18 06:01
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0494.mp3 2018-10-18 06:02
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0495.mp3 2018-10-18 06:02
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0496.mp3 2018-10-18 06:02
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0497.mp3 2018-10-18 06:02
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0498.mp3 2018-10-18 06:03
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0499.mp3 2018-10-18 06:03
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0500.mp3 2018-10-18 06:03
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0501.mp3 2018-10-18 06:04
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0502.mp3 2018-10-18 06:04
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0503.mp3 2018-10-18 06:04
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0504.mp3 2018-10-18 06:04
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0505.mp3 2018-10-18 06:04
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0506.mp3 2018-10-18 06:05
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0507.mp3 2018-10-18 06:05
 • liep-gia-thien-ha-chuong-0508.mp3 2018-10-19 01:55
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Huyền Huyễn Mạnh Nhất Phò Mã

TiKay

Trọng Sinh Hào Môn Kiều Kiều Nữ

THUYS♥️

Quyền Lực Tuyệt Đối

TiKay

Leave a Reply