Cổ Đại Ngôn Tình

Liêu Vương Phi

Tên gốc: Liêu vương dược nữ vương phi
Thể loại:
 Ngôn tình, cổ đại, cường thủ đoạt hào, sủng, HE
Editor: trollingkyu (hết quyển 4), nhóm editor của Liệt Hỏa Các làm phần còn lại.
Beta: Nhóm beta-er của Liệt Hỏa Các

Đông Lâm Vương Da Luật Ngạn Thác hắn là kẻ dưới một người nhưng trên vạn người của nước Khiết Đan.

Trên chiến trường hắn được mệnh danh là “Chiến Thần”.

Nhưng một đời chiến thần khi bắt gặp hình bóng xinh đẹp của Tân Lạc Y, hắn đã không từ thủ đoạn để giữ nàng ở bên cạnh.

Nàng dùng y thuật của mình để đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng cha nuôi cùng hôn phu lại bị bắt làm con tin.

Hắn cuồng ngạo, không chút kiêng dè thăm dò tâm tư nàng khiến nàng đau khổ…

Nhưng cuối cùng trái tim lại lầm đường lạc lối…

Nguồn: Liệt Hỏa Các


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Ân Tầm
 •  Chương: /186
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • lieu-vuong-phi-chuong-0001.mp3 2018-08-19 17:36
 • lieu-vuong-phi-chuong-0002.mp3 2018-08-19 17:37
 • lieu-vuong-phi-chuong-0003.mp3 2018-08-19 17:37
 • lieu-vuong-phi-chuong-0004.mp3 2018-08-19 17:37
 • lieu-vuong-phi-chuong-0005.mp3 2018-08-19 17:37
 • lieu-vuong-phi-chuong-0006.mp3 2018-08-19 17:38
 • lieu-vuong-phi-chuong-0007.mp3 2018-08-19 17:38
 • lieu-vuong-phi-chuong-0008.mp3 2018-08-19 17:38
 • lieu-vuong-phi-chuong-0009.mp3 2018-08-19 17:38
 • lieu-vuong-phi-chuong-0010.mp3 2018-08-19 17:39
 • lieu-vuong-phi-chuong-0011.mp3 2018-08-19 17:39
 • lieu-vuong-phi-chuong-0012.mp3 2018-08-19 17:39
 • lieu-vuong-phi-chuong-0013.mp3 2018-08-19 17:39
 • lieu-vuong-phi-chuong-0014.mp3 2018-08-19 17:39
 • lieu-vuong-phi-chuong-0015.mp3 2018-08-19 17:40
 • lieu-vuong-phi-chuong-0016.mp3 2018-08-19 17:40
 • lieu-vuong-phi-chuong-0017.mp3 2018-08-19 17:40
 • lieu-vuong-phi-chuong-0018.mp3 2018-08-19 17:40
 • lieu-vuong-phi-chuong-0019.mp3 2018-08-19 17:40
 • lieu-vuong-phi-chuong-0020.mp3 2018-08-19 17:40
 • lieu-vuong-phi-chuong-0021.mp3 2018-08-19 17:41
 • lieu-vuong-phi-chuong-0022.mp3 2018-08-19 17:41
 • lieu-vuong-phi-chuong-0023.mp3 2018-08-19 17:41
 • lieu-vuong-phi-chuong-0024.mp3 2018-08-19 17:41
 • lieu-vuong-phi-chuong-0025.mp3 2018-08-19 17:41
 • lieu-vuong-phi-chuong-0026.mp3 2018-08-19 17:41
 • lieu-vuong-phi-chuong-0027.mp3 2018-08-19 17:42
 • lieu-vuong-phi-chuong-0028.mp3 2018-08-19 17:42
 • lieu-vuong-phi-chuong-0029.mp3 2018-08-19 17:42
 • lieu-vuong-phi-chuong-0030.mp3 2018-08-19 17:42
 • lieu-vuong-phi-chuong-0031.mp3 2018-08-19 17:43
 • lieu-vuong-phi-chuong-0032.mp3 2018-08-19 17:43
 • lieu-vuong-phi-chuong-0033.mp3 2018-08-19 17:43
 • lieu-vuong-phi-chuong-0034.mp3 2018-08-19 17:43
 • lieu-vuong-phi-chuong-0035.mp3 2018-08-19 17:43
 • lieu-vuong-phi-chuong-0036.mp3 2018-08-19 17:44
 • lieu-vuong-phi-chuong-0037.mp3 2018-08-19 17:44
 • lieu-vuong-phi-chuong-0038.mp3 2018-08-19 17:44
 • lieu-vuong-phi-chuong-0039.mp3 2018-08-19 17:44
 • lieu-vuong-phi-chuong-0040.mp3 2018-08-19 17:45
 • lieu-vuong-phi-chuong-0041.mp3 2018-08-19 17:45
 • lieu-vuong-phi-chuong-0042.mp3 2018-08-19 17:45
 • lieu-vuong-phi-chuong-0043.mp3 2018-08-19 17:45
 • lieu-vuong-phi-chuong-0044.mp3 2018-08-19 17:46
 • lieu-vuong-phi-chuong-0045.mp3 2018-08-19 17:46
 • lieu-vuong-phi-chuong-0046.mp3 2018-08-19 17:46
 • lieu-vuong-phi-chuong-0047.mp3 2018-08-19 17:47
 • lieu-vuong-phi-chuong-0048.mp3 2018-08-19 17:47
 • lieu-vuong-phi-chuong-0049.mp3 2018-08-19 17:47
 • lieu-vuong-phi-chuong-0050.mp3 2018-08-19 17:47
 • lieu-vuong-phi-chuong-0051.mp3 2018-08-19 17:48
 • lieu-vuong-phi-chuong-0052.mp3 2018-08-19 17:48
 • lieu-vuong-phi-chuong-0053.mp3 2018-08-19 17:48
 • lieu-vuong-phi-chuong-0054.mp3 2018-08-19 17:48
 • lieu-vuong-phi-chuong-0055.mp3 2018-08-19 17:49
 • lieu-vuong-phi-chuong-0056.mp3 2018-08-19 17:49
 • lieu-vuong-phi-chuong-0057.mp3 2018-08-19 17:49
 • lieu-vuong-phi-chuong-0058.mp3 2018-08-19 17:49
 • lieu-vuong-phi-chuong-0059.mp3 2018-08-19 17:49
 • lieu-vuong-phi-chuong-0060.mp3 2018-08-19 17:50
 • lieu-vuong-phi-chuong-0061.mp3 2018-08-19 17:50
 • lieu-vuong-phi-chuong-0062.mp3 2018-08-19 17:50
 • lieu-vuong-phi-chuong-0063.mp3 2018-08-19 17:50
 • lieu-vuong-phi-chuong-0064.mp3 2018-08-19 17:50
 • lieu-vuong-phi-chuong-0065.mp3 2018-08-19 17:51
 • lieu-vuong-phi-chuong-0066.mp3 2018-08-19 17:51
 • lieu-vuong-phi-chuong-0067.mp3 2018-08-19 17:52
 • lieu-vuong-phi-chuong-0068.mp3 2018-08-19 17:52
 • lieu-vuong-phi-chuong-0069.mp3 2018-08-19 17:53
 • lieu-vuong-phi-chuong-0070.mp3 2018-08-19 17:53
 • lieu-vuong-phi-chuong-0071.mp3 2018-08-19 17:53
 • lieu-vuong-phi-chuong-0072.mp3 2018-08-19 17:53
 • lieu-vuong-phi-chuong-0073.mp3 2018-08-19 17:53
 • lieu-vuong-phi-chuong-0074.mp3 2018-08-19 17:53
 • lieu-vuong-phi-chuong-0075.mp3 2018-08-19 17:54
 • lieu-vuong-phi-chuong-0076.mp3 2018-08-19 17:54
 • lieu-vuong-phi-chuong-0077.mp3 2018-08-19 17:55
 • lieu-vuong-phi-chuong-0078.mp3 2018-08-19 17:55
 • lieu-vuong-phi-chuong-0079.mp3 2018-08-19 17:55
 • lieu-vuong-phi-chuong-0080.mp3 2018-08-19 17:55
 • lieu-vuong-phi-chuong-0081.mp3 2018-08-19 17:56
 • lieu-vuong-phi-chuong-0082.mp3 2018-08-19 17:56
 • lieu-vuong-phi-chuong-0083.mp3 2018-08-19 17:56
 • lieu-vuong-phi-chuong-0084.mp3 2018-08-19 17:56
 • lieu-vuong-phi-chuong-0085.mp3 2018-08-19 17:57
 • lieu-vuong-phi-chuong-0086.mp3 2018-08-19 17:57
 • lieu-vuong-phi-chuong-0087.mp3 2018-08-19 17:57
 • lieu-vuong-phi-chuong-0088.mp3 2018-08-19 17:58
 • lieu-vuong-phi-chuong-0089.mp3 2018-08-19 17:58
 • lieu-vuong-phi-chuong-0090.mp3 2018-08-19 17:58
 • lieu-vuong-phi-chuong-0091.mp3 2018-08-19 17:58
 • lieu-vuong-phi-chuong-0092.mp3 2018-08-19 17:59
 • lieu-vuong-phi-chuong-0093.mp3 2018-08-19 17:59
 • lieu-vuong-phi-chuong-0094.mp3 2018-08-19 17:59
 • lieu-vuong-phi-chuong-0095.mp3 2018-08-19 17:59
 • lieu-vuong-phi-chuong-0096.mp3 2018-08-19 18:00
 • lieu-vuong-phi-chuong-0097.mp3 2018-08-19 18:00
 • lieu-vuong-phi-chuong-0098.mp3 2018-08-19 18:00
 • lieu-vuong-phi-chuong-0099.mp3 2018-08-19 18:01
 • lieu-vuong-phi-chuong-0100.mp3 2018-08-19 18:01
 • lieu-vuong-phi-chuong-0101.mp3 2018-08-19 18:01
 • lieu-vuong-phi-chuong-0102.mp3 2018-08-19 18:01
 • lieu-vuong-phi-chuong-0103.mp3 2018-08-19 18:01
 • lieu-vuong-phi-chuong-0104.mp3 2018-08-19 18:02
 • lieu-vuong-phi-chuong-0105.mp3 2018-08-19 18:02
 • lieu-vuong-phi-chuong-0106.mp3 2018-08-19 18:02
 • lieu-vuong-phi-chuong-0107.mp3 2018-08-19 18:03
 • lieu-vuong-phi-chuong-0108.mp3 2018-08-19 18:03
 • lieu-vuong-phi-chuong-0109.mp3 2018-08-19 18:03
 • lieu-vuong-phi-chuong-0110.mp3 2018-08-19 18:03
 • lieu-vuong-phi-chuong-0111.mp3 2018-08-19 18:04
 • lieu-vuong-phi-chuong-0112.mp3 2018-08-19 18:04
 • lieu-vuong-phi-chuong-0113.mp3 2018-08-19 18:04
 • lieu-vuong-phi-chuong-0114.mp3 2018-08-19 18:04
 • lieu-vuong-phi-chuong-0115.mp3 2018-08-19 18:05
 • lieu-vuong-phi-chuong-0116.mp3 2018-08-19 18:05
 • lieu-vuong-phi-chuong-0117.mp3 2018-08-19 18:05
 • lieu-vuong-phi-chuong-0118.mp3 2018-08-19 18:05
 • lieu-vuong-phi-chuong-0119.mp3 2018-08-19 18:05
 • lieu-vuong-phi-chuong-0120.mp3 2018-08-19 18:06
 • lieu-vuong-phi-chuong-0121.mp3 2018-08-19 18:06
 • lieu-vuong-phi-chuong-0122.mp3 2018-08-19 18:06
 • lieu-vuong-phi-chuong-0123.mp3 2018-08-19 18:07
 • lieu-vuong-phi-chuong-0124.mp3 2018-08-19 18:07
 • lieu-vuong-phi-chuong-0125.mp3 2018-08-19 18:07
 • lieu-vuong-phi-chuong-0126.mp3 2018-08-19 18:07
 • lieu-vuong-phi-chuong-0127.mp3 2018-08-19 18:07
 • lieu-vuong-phi-chuong-0128.mp3 2018-08-19 18:08
 • lieu-vuong-phi-chuong-0129.mp3 2018-08-19 18:08
 • lieu-vuong-phi-chuong-0130.mp3 2018-08-19 18:08
 • lieu-vuong-phi-chuong-0131.mp3 2018-08-19 18:09
 • lieu-vuong-phi-chuong-0132.mp3 2018-08-19 18:09
 • lieu-vuong-phi-chuong-0133.mp3 2018-08-19 18:09
 • lieu-vuong-phi-chuong-0134.mp3 2018-08-19 18:09
 • lieu-vuong-phi-chuong-0135.mp3 2018-08-19 18:09
 • lieu-vuong-phi-chuong-0136.mp3 2018-08-19 18:10
 • lieu-vuong-phi-chuong-0137.mp3 2018-08-19 18:10
 • lieu-vuong-phi-chuong-0138.mp3 2018-08-19 18:10
 • lieu-vuong-phi-chuong-0139.mp3 2018-08-19 18:10
 • lieu-vuong-phi-chuong-0140.mp3 2018-08-19 18:11
 • lieu-vuong-phi-chuong-0141.mp3 2018-08-19 18:11
 • lieu-vuong-phi-chuong-0142.mp3 2018-08-19 18:11
 • lieu-vuong-phi-chuong-0143.mp3 2018-08-19 18:11
 • lieu-vuong-phi-chuong-0144.mp3 2018-08-19 18:11
 • lieu-vuong-phi-chuong-0145.mp3 2018-08-19 18:12
 • lieu-vuong-phi-chuong-0146.mp3 2018-08-19 18:12
 • lieu-vuong-phi-chuong-0147.mp3 2018-08-19 18:12
 • lieu-vuong-phi-chuong-0148.mp3 2018-08-19 18:12
 • lieu-vuong-phi-chuong-0149.mp3 2018-08-19 18:13
 • lieu-vuong-phi-chuong-0150.mp3 2018-08-19 18:13
 • lieu-vuong-phi-chuong-0151.mp3 2018-08-19 18:13
 • lieu-vuong-phi-chuong-0152.mp3 2018-08-19 18:14
 • lieu-vuong-phi-chuong-0153.mp3 2018-08-19 18:14
 • lieu-vuong-phi-chuong-0154.mp3 2018-08-19 18:14
 • lieu-vuong-phi-chuong-0155.mp3 2018-08-19 18:14
 • lieu-vuong-phi-chuong-0156.mp3 2018-08-19 18:15
 • lieu-vuong-phi-chuong-0157.mp3 2018-08-19 18:15
 • lieu-vuong-phi-chuong-0158.mp3 2018-08-19 18:15
 • lieu-vuong-phi-chuong-0159.mp3 2018-08-19 18:15
 • lieu-vuong-phi-chuong-0160.mp3 2018-08-19 18:15
 • lieu-vuong-phi-chuong-0161.mp3 2018-08-19 18:16
 • lieu-vuong-phi-chuong-0162.mp3 2018-08-19 18:16
 • lieu-vuong-phi-chuong-0163.mp3 2018-08-19 18:16
 • lieu-vuong-phi-chuong-0164.mp3 2018-08-19 18:16
 • lieu-vuong-phi-chuong-0165.mp3 2018-08-19 18:17
 • lieu-vuong-phi-chuong-0166.mp3 2018-08-19 18:17
 • lieu-vuong-phi-chuong-0167.mp3 2018-08-19 18:17
 • lieu-vuong-phi-chuong-0168.mp3 2018-08-19 18:17
 • lieu-vuong-phi-chuong-0169.mp3 2018-08-19 18:18
 • lieu-vuong-phi-chuong-0170.mp3 2018-08-19 18:18
 • lieu-vuong-phi-chuong-0171.mp3 2018-08-19 18:18
 • lieu-vuong-phi-chuong-0172.mp3 2018-08-19 18:18
 • lieu-vuong-phi-chuong-0173.mp3 2018-08-19 18:19
 • lieu-vuong-phi-chuong-0174.mp3 2018-08-19 18:19
 • lieu-vuong-phi-chuong-0175.mp3 2018-08-19 18:19
 • lieu-vuong-phi-chuong-0176.mp3 2018-08-19 18:19
 • lieu-vuong-phi-chuong-0177.mp3 2018-08-19 18:20
 • lieu-vuong-phi-chuong-0178.mp3 2018-08-19 18:20
 • lieu-vuong-phi-chuong-0179.mp3 2018-08-19 18:20
 • lieu-vuong-phi-chuong-0180.mp3 2018-08-19 18:20
 • lieu-vuong-phi-chuong-0181.mp3 2018-08-19 18:21
 • lieu-vuong-phi-chuong-0182.mp3 2018-08-19 18:21
 • lieu-vuong-phi-chuong-0183.mp3 2018-08-19 18:21
 • lieu-vuong-phi-chuong-0184.mp3 2018-08-19 18:21
 • lieu-vuong-phi-chuong-0185.mp3 2018-08-19 18:22
 • lieu-vuong-phi-chuong-0186.mp3 2018-08-19 18:22
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

THUYS♥️

Không Thể Quên Em

THUYS♥️

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

THUYS♥️

Leave a Reply