Cổ Đại Ngôn Tình

Liêu Vương Phi

Tên gốc: Liêu vương dược nữ vương phi
Thể loại:
 Ngôn tình, cổ đại, cường thủ đoạt hào, sủng, HE
Editor: trollingkyu (hết quyển 4), nhóm editor của Liệt Hỏa Các làm phần còn lại.
Beta: Nhóm beta-er của Liệt Hỏa Các

Đông Lâm Vương Da Luật Ngạn Thác hắn là kẻ dưới một người nhưng trên vạn người của nước Khiết Đan.

Trên chiến trường hắn được mệnh danh là “Chiến Thần”.

Nhưng một đời chiến thần khi bắt gặp hình bóng xinh đẹp của Tân Lạc Y, hắn đã không từ thủ đoạn để giữ nàng ở bên cạnh.

Nàng dùng y thuật của mình để đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng cha nuôi cùng hôn phu lại bị bắt làm con tin.

Hắn cuồng ngạo, không chút kiêng dè thăm dò tâm tư nàng khiến nàng đau khổ…

Nhưng cuối cùng trái tim lại lầm đường lạc lối…

Nguồn: Liệt Hỏa Các


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Ân Tầm
 •  Chương: /186
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • lieu-vuong-phi-chuong-0001.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0002.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0003.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0004.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0005.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0006.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0007.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0008.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0009.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0010.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0011.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0012.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0013.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0014.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0015.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0016.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0017.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0018.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0019.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0020.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0021.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0022.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0023.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0024.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0025.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0026.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0027.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0028.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0029.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0030.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0031.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0032.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0033.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0034.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0035.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0036.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0037.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0038.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0039.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0040.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0041.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0042.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0043.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0044.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0045.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0046.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0047.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0048.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0049.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0050.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0051.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0052.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0053.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0054.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0055.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0056.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0057.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0058.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0059.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0060.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0061.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0062.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0063.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0064.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0065.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0066.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0067.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0068.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0069.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0070.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0071.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0072.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0073.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0074.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0075.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0076.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0077.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0078.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0079.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0080.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0081.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0082.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0083.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0084.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0085.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0086.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0087.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0088.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0089.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0090.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0091.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0092.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0093.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0094.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0095.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0096.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0097.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0098.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0099.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0100.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0101.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0102.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0103.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0104.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0105.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0106.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0107.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0108.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0109.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0110.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0111.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0112.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0113.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0114.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0115.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0116.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0117.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0118.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0119.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0120.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0121.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0122.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0123.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0124.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0125.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0126.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0127.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0128.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0129.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0130.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0131.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0132.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0133.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0134.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0135.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0136.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0137.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0138.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0139.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0140.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0141.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0142.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0143.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0144.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0145.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0146.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0147.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0148.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0149.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0150.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0151.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0152.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0153.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0154.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0155.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0156.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0157.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0158.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0159.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0160.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0161.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0162.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0163.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0164.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0165.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0166.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0167.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0168.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0169.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0170.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0171.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0172.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0173.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0174.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0175.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0176.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0177.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0178.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0179.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0180.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0181.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0182.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0183.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0184.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0185.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0186.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Máu Chó Ba Ngàn Thước

thuydemons

Hưu Thư Khó Cầu

TinoTK

Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư

thuydemons

Leave a Reply