Cổ Đại Ngôn Tình

Liêu Vương Phi

Tên gốc: Liêu vương dược nữ vương phi
Thể loại:
 Ngôn tình, cổ đại, cường thủ đoạt hào, sủng, HE
Editor: trollingkyu (hết quyển 4), nhóm editor của Liệt Hỏa Các làm phần còn lại.
Beta: Nhóm beta-er của Liệt Hỏa Các

Đông Lâm Vương Da Luật Ngạn Thác hắn là kẻ dưới một người nhưng trên vạn người của nước Khiết Đan.

Trên chiến trường hắn được mệnh danh là “Chiến Thần”.

Nhưng một đời chiến thần khi bắt gặp hình bóng xinh đẹp của Tân Lạc Y, hắn đã không từ thủ đoạn để giữ nàng ở bên cạnh.

Nàng dùng y thuật của mình để đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng cha nuôi cùng hôn phu lại bị bắt làm con tin.

Hắn cuồng ngạo, không chút kiêng dè thăm dò tâm tư nàng khiến nàng đau khổ…

Nhưng cuối cùng trái tim lại lầm đường lạc lối…

Nguồn: Liệt Hỏa Các


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Ân Tầm
 •  Chương: /186
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • lieu-vuong-phi-chuong-0001.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0002.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0003.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0004.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0005.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0006.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0007.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0008.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0009.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0010.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0011.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0012.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0013.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0014.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0015.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0016.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0017.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0018.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0019.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0020.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0021.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0022.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0023.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0024.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0025.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0026.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0027.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0028.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0029.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0030.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0031.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0032.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0033.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0034.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0035.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0036.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0037.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0038.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0039.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0040.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0041.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0042.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0043.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0044.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0045.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0046.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0047.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0048.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0049.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0050.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0051.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0052.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0053.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0054.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0055.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0056.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0057.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0058.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0059.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0060.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0061.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0062.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0063.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0064.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0065.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0066.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0067.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0068.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0069.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0070.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0071.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0072.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0073.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0074.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0075.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0076.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0077.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0078.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0079.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0080.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0081.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0082.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0083.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0084.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0085.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0086.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0087.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0088.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0089.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0090.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0091.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0092.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0093.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0094.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0095.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0096.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0097.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0098.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0099.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0100.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0101.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0102.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0103.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0104.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0105.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0106.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0107.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0108.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0109.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0110.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0111.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0112.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0113.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0114.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0115.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0116.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0117.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0118.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0119.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0120.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0121.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0122.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0123.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0124.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0125.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0126.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0127.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0128.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0129.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0130.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0131.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0132.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0133.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0134.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0135.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0136.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0137.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0138.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0139.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0140.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0141.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0142.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0143.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0144.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0145.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0146.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0147.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0148.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0149.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0150.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0151.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0152.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0153.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0154.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0155.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0156.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0157.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0158.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0159.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0160.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0161.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0162.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0163.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0164.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0165.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0166.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0167.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0168.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0169.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0170.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0171.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0172.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0173.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0174.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0175.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0176.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0177.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0178.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0179.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0180.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0181.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0182.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0183.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0184.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0185.mp3
 • lieu-vuong-phi-chuong-0186.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Boss Là Nữ Phụ

TiKay

Vương Phủ Sủng Thiếp

THUYS♥️

Trái Tim Bị Đánh Cắp

TiKay

Leave a Reply