Huyền Huyễn Ngôn Tình

Long Phượng Trình Tường

Nàng là công chúa Phượng Tộc, miễn cưỡng xem như vậy đi.

Hắn là hoàng tử của Long Tộc, ừ, cũng miễn cưỡng xem như vậy đi.

Lúc ban đầu nàng nảy sinh tình cảm với hắn, lại phát hiện hắn chẳng những phong lưu, còn rất hay quên, vì bảo vệ mạng nhỏ, nàng đành phải dùng cách tôn trọng nhưng tránh gần gũi để đối xử với hắn.

Thật vất vả lắm hắn mới trở thành người bình thường, nói hết tâm sự với nàng, kết quả ——

Thân phận thật sự của hắn là con trai của Thiên Đế!

Mà nàng, là kẻ thù sống còn của Thiên Đình, công chúa của Tu La Tộc!

Hơn nữa thái tử Thiên Giới như hổ rình mồi, hoàng tử Giao Tộc yêu thầm đưa tình, công chúa Phượng Tộc oán hận khó yên. . . . . .

Ôi, phải phổ một khúc hoan ca long phượng trình tường, sao mà khó như vậy?

Nguồn: https://bongbongbien.wordpress.com/


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Lam Ngả Thảo
 •  Chương: /119
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0001.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0002.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0003.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0004.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0005.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0006.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0007.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0008.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0009.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0010.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0011.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0012.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0013.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0014.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0015.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0016.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0017.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0018.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0019.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0020.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0021.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0022.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0023.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0024.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0025.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0026.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0027.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0028.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0029.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0030.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0031.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0032.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0033.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0034.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0035.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0036.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0037.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0038.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0039.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0040.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0041.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0042.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0043.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0044.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0045.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0046.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0047.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0048.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0049.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0050.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0051.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0052.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0053.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0054.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0055.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0056.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0057.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0058.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0059.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0060.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0061.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0062.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0063.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0064.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0065.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0066.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0067.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0068.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0069.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0070.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0071.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0072.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0073.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0074.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0075.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0076.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0077.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0078.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0079.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0080.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0081.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0082.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0083.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0084.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0085.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0086.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0087.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0088.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0089.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0090.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0091.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0092.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0093.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0094.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0095.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0096.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0097.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0098.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0099.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0100.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0101.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0102.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0103.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0104.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0105.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0106.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0107.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0108.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0109.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0110.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0111.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0112.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0113.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0114.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0115.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0116.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0117.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0118.mp3
 • long-phuong-tinh-truong-chuong-0119.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Đạo Tình

TinoTK

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

TinoTK

Bút Nói Ngươi Yêu Thầm Ta

thuydemons

Leave a Reply