Đam Mỹ Huyền Huyễn Ngôn Tình

Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

Tên khác: Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Editor: Socola chấm nước mắm
Thể loại: hiện đại, phong thủy, huyền huyễn, ấm áp, 1×1, HE.

Kỳ Yến từ lúc có lại được ký ức luôn luôn có hai điểm bắt mãn với chính mình.

Đầu tiên là cái tên của hắn không đủ mạnh mẽ, thứ hai là diện mạo hắn lại bình thường không có gì xuất sắc tầm thường hơn cả cái tên của hắn.

Nhưng tất cả những yếu tố đó không hề ảnh hưởng tới việc cậu đi lên con đường tiểu bạch thỏ răng sắc thênh thang.

Nguồn: booluyyly.wordpress.com


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
 •  Chương: /164
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0001.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0002.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0003.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0004.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0005.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0006.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0007.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0008.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0009.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0010.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0011.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0012.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0013.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0014.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0015.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0016.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0017.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0018.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0019.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0020.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0021.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0022.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0023.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0024.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0025.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0026.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0027.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0028.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0029.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0030.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0031.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0032.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0033.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0034.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0035.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0036.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0037.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0038.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0039.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0040.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0041.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0042.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0043.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0044.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0045.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0046.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0047.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0048.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0049.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0050.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0051.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0052.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0053.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0054.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0055.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0056.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0057.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0058.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0059.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0060.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0061.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0062.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0063.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0064.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0065.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0066.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0067.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0068.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0069.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0070.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0071.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0072.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0073.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0074.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0075.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0076.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0077.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0078.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0079.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0080.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0081.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0082.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0083.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0084.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0085.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0086.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0087.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0088.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0089.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0090.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0091.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0092.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0093.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0094.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0095.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0096.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0097.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0098.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0099.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0100.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0101.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0102.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0103.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0104.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0105.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0106.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0107.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0108.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0109.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0110.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0111.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0112.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0113.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0114.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0115.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0116.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0117.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0118.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0119.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0120.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0121.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0122.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0123.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0124.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0125.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0126.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0127.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0128.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0129.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0130.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0131.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0132.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0133.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0134.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0135.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0136.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0137.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0138.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0139.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0140.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0141.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0142.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0143.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0144.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0145.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0146.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0147.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0148.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0149.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0150.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0151.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0152.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0153.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0154.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0155.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0156.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0157.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0158.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0159.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0160.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0161.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0162.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0163.mp3
 • luan-di-mao-thu-nhan-dich-ha-trang-chuong-0164.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

TinoTK

Hồng Thiên Thần Tôn

TinoTK

Thế Giới Hoàn Mỹ

TinoTK

Leave a Reply