Hiện Đại Ngôn Tình Võng Du

Máu Chó Ba Ngàn Thước

Tên Tiếng Trung: 狗血三千尺
Thể loại: Võng du, đô thị, ngôn tình
Converter: ngocquynh520
Chuyển Ngữ: Lik

Này chính là máu chó vô số, thiên lôi hạ phàm.

Tụ tập vô số Tiểu Tam môn sự kiện, bệnh máu trắng  sự kiện,  sát giới sự kiện, cầu bao nuôi sự kiện ~~

Khi chơi cần thận trọng.

Tung hoành tứ hải, đùa giỡn bát đại môn phái

Thiên Vũ uy vũ, nhất thống gi­ang sơn cho nàng ~~

PS: đây là tác giả một lần cuối cùng viết thiên hạ nhị Võng Du văn, ít nhất là minh xác lấy thiên hạ nhị Võng Du văn, cho nên hẳn là gặp được nhìn đến sở hữu máu chó tập hợp, thật là máu chó văn, khi nhảy hố muốn cần phải cẩn thận và cẩn thận.

Nguồn : liknaz.wordpress.com


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Lão Nương Không Nói Tên
 •  Chương: /73
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0001.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0002.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0003.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0004.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0005.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0006.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0007.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0008.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0009.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0010.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0011.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0012.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0013.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0014.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0015.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0016.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0017.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0018.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0019.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0020.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0021.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0022.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0023.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0024.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0025.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0026.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0027.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0028.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0029.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0030.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0031.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0032.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0033.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0034.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0035.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0036.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0037.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0038.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0039.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0040.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0041.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0042.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0043.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0044.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0045.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0046.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0047.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0048.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0049.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0050.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0051.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0052.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0053.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0054.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0055.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0056.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0057.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0058.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0059.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0060.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0061.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0062.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0063.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0064.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0065.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0066.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0067.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0068.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0069.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0070.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0071.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0072.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0073.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0074.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0075.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0076.mp3
 • mau-cho-ba-ngan-thuoc-chuong-0077.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký

TinoTK

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

TinoTK

Hôn Trộm 55 Lần

TinoTK

Leave a Reply