Ngôn Tình Thanh Xuân Vườn Trường

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Tớ chưa từng là công chúa của ai, kể cả cậu và cậu cũng không phải là chàng kỵ sĩ của tớ.
Chúng ta giống như những ngọn cây có bộ rễ dài quấn chặt lấy nhai, giống như những tảng đá cheo leo làm chỗ dựa cho nhau.
“Mạng của tớ không có giá trị như vậy”
“Nhưng đối với tớ là vô giá”
Một câu chuyện kể về tình yêu, cuộc sống của một học sinh tốt và cô nàng hư học.
Từ vườn trường đến đi làm, từ đồng phục đến áo cưới.

Nhân vật chính: Phương Huỳnh, Tưởng Tây Trì ┃ phối hợp diễn: ┃ người khác:

Nguồn : truyenfull


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Minh Khai Dạ Hợp
 •  Chương: /78
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0001.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0002.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0003.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0004.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0005.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0006.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0007.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0008.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0009.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0010.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0011.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0012.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0013.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0014.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0015.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0016.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0017.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0018.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0019.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0020.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0021.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0022.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0023.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0024.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0025.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0026.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0027.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0028.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0029.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0030.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0031.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0032.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0033.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0034.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0035.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0036.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0037.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0038.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0039.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0040.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0041.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0042.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0043.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0044.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0045.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0046.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0047.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0048.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0049.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0050.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0051.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0052.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0053.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0054.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0055.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0056.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0057.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0058.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0059.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0060.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0061.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0062.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0063.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0064.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0065.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0066.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0067.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0068.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0069.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0070.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0071.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0072.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0073.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0074.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0075.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0076.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0077.mp3
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0078.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Vương Phi 13 Tuổi

TiKay

Không Thể Không Có Em

TiKay

Không Gian Trọng Sinh: Vườn Trường Toàn Năng Thương Nữ

THUYS♥️

Leave a Reply