Ngôn Tình Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nếu có thể quay trở lại thời gian thì Chung Linh nhất định sẽ nắm bắt được hạnh phúc, hưởng thụ bình an. Hiện giờ nàng thực sự đã có được cơ hội như vậy.

Từ một người phụ nữ trung niên nghèo túng, khắc khổ, nàng trở lại tuổi mười tám, khi đó nàng là nàng dâu mới cưới, là vợ của một quân nhân.

Nguồn: kitesvn.co


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Nhạc Tiểu Nữu
 •  Chương: /80
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0001.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0002.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0003.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0004.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0005.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0006.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0007.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0008.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0009.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0010.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0011.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0012.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0013.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0014.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0015.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0016.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0017.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0018.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0019.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0020.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0021.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0022.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0023.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0024.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0025.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0026.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0027.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0028.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0029.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0030.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0031.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0032.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0033.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0034.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0035.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0036.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0037.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0038.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0039.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0040.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0041.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0042.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0043.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0044.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0045.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0046.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0047.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0048.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0049.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0050.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0051.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0052.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0053.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0054.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0055.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0056.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0057.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0058.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0059.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0060.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0061.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0062.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0063.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0064.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0065.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0066.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0067.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0068.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0069.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0070.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0071.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0072.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0073.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0074.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0075.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0076.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0077.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0078.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0079.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0080.mp3
[Total: 4    Average: 4.8/5]

Related posts

Đế Thiếu Tâm Sủng

TiKay

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Thị Huyết Thiên Hoàng

THUYS♥️

Không Thể Quên Em

THUYS♥️

Leave a Reply