Ngôn Tình Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nếu có thể quay trở lại thời gian thì Chung Linh nhất định sẽ nắm bắt được hạnh phúc, hưởng thụ bình an. Hiện giờ nàng thực sự đã có được cơ hội như vậy.

Từ một người phụ nữ trung niên nghèo túng, khắc khổ, nàng trở lại tuổi mười tám, khi đó nàng là nàng dâu mới cưới, là vợ của một quân nhân.

Nguồn: kitesvn.co


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Nhạc Tiểu Nữu
 •  Chương: /80
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0001.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0002.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0003.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0004.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0005.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0006.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0007.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0008.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0009.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0010.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0011.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0012.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0013.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0014.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0015.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0016.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0017.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0018.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0019.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0020.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0021.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0022.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0023.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0024.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0025.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0026.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0027.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0028.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0029.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0030.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0031.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0032.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0033.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0034.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0035.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0036.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0037.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0038.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0039.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0040.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0041.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0042.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0043.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0044.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0045.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0046.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0047.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0048.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0049.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0050.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0051.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0052.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0053.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0054.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0055.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0056.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0057.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0058.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0059.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0060.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0061.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0062.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0063.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0064.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0065.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0066.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0067.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0068.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0069.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0070.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0071.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0072.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0073.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0074.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0075.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0076.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0077.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0078.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0079.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0080.mp3
[Total: 1    Average: 4/5]

Related posts

Chỉ Đợi Hoa Nở Cầm Hoa Cười

TinoTK

Không Để Em Rời Xa

TinoTK

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

TinoTK

Leave a Reply