Ngôn Tình Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nếu có thể quay trở lại thời gian thì Chung Linh nhất định sẽ nắm bắt được hạnh phúc, hưởng thụ bình an. Hiện giờ nàng thực sự đã có được cơ hội như vậy.

Từ một người phụ nữ trung niên nghèo túng, khắc khổ, nàng trở lại tuổi mười tám, khi đó nàng là nàng dâu mới cưới, là vợ của một quân nhân.

Nguồn: kitesvn.co


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Nhạc Tiểu Nữu
 •  Chương: /80
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0001.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0002.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0003.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0004.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0005.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0006.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0007.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0008.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0009.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0010.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0011.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0012.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0013.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0014.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0015.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0016.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0017.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0018.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0019.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0020.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0021.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0022.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0023.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0024.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0025.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0026.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0027.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0028.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0029.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0030.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0031.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0032.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0033.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0034.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0035.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0036.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0037.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0038.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0039.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0040.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0041.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0042.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0043.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0044.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0045.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0046.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0047.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0048.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0049.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0050.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0051.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0052.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0053.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0054.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0055.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0056.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0057.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0058.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0059.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0060.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0061.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0062.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0063.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0064.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0065.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0066.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0067.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0068.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0069.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0070.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0071.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0072.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0073.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0074.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0075.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0076.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0077.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0078.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0079.mp3
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0080.mp3
[Total: 1    Average: 4/5]

Related posts

Động Lòng

TinoTK

Nữ Thần Trở Về

TinoTK

Vũ Thần Không Gian

TinoTK

Leave a Reply