Dị Giới Khoa Huyễn Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Ngự Lôi

Nàng, sinh ra trong một gia đình giàu có, tuy nhiên bi kịch xảy đến khi cha mẹ nàng đều qua đời, nỗi bi thương của nàng dường như thấu đến trời xanh, sấm sét đánh xuống, đưa nàng xuyên đến một thế giới mới.

Ở thế giới mới, hoàn cảnh của nàng như ngược lại, gia đình của nàng rất khốn khó nhưng cha mẹ vẫn còn sống và biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

Vốn nghĩ ngày tháng gia đình đầm ấm trôi qua thật yên bình thì cha nàng bị người khác ức hiếp, khiến nàng nhận ra quy tắc sinh tồn ở thế giới mới này: Cường giả vi tôn!
Rốt cuộc tâm tính của nàng cũng thay đổi, có được linh hồn Tiên Thiên thần lôi, tại thế giới này, nàng như cá gặp nước, dần dần cường đại!

Nắm quyền sinh sát trong tay, phiên vân phúc vũ.

Nguồn: Tâm Nguyệt Vũ Lâu


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Tiêu Gia Tiểu Khanh
 •  Chương: /159
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • ngu-loi-chuong-0001.mp3
 • ngu-loi-chuong-0002.mp3
 • ngu-loi-chuong-0003.mp3
 • ngu-loi-chuong-0004.mp3
 • ngu-loi-chuong-0005.mp3
 • ngu-loi-chuong-0006.mp3
 • ngu-loi-chuong-0007.mp3
 • ngu-loi-chuong-0008.mp3
 • ngu-loi-chuong-0009.mp3
 • ngu-loi-chuong-0010.mp3
 • ngu-loi-chuong-0011.mp3
 • ngu-loi-chuong-0012.mp3
 • ngu-loi-chuong-0013.mp3
 • ngu-loi-chuong-0014.mp3
 • ngu-loi-chuong-0015.mp3
 • ngu-loi-chuong-0016.mp3
 • ngu-loi-chuong-0017.mp3
 • ngu-loi-chuong-0018.mp3
 • ngu-loi-chuong-0019.mp3
 • ngu-loi-chuong-0020.mp3
 • ngu-loi-chuong-0021.mp3
 • ngu-loi-chuong-0022.mp3
 • ngu-loi-chuong-0023.mp3
 • ngu-loi-chuong-0024.mp3
 • ngu-loi-chuong-0025.mp3
 • ngu-loi-chuong-0026.mp3
 • ngu-loi-chuong-0027.mp3
 • ngu-loi-chuong-0028.mp3
 • ngu-loi-chuong-0029.mp3
 • ngu-loi-chuong-0030.mp3
 • ngu-loi-chuong-0031.mp3
 • ngu-loi-chuong-0032.mp3
 • ngu-loi-chuong-0033.mp3
 • ngu-loi-chuong-0034.mp3
 • ngu-loi-chuong-0035.mp3
 • ngu-loi-chuong-0036.mp3
 • ngu-loi-chuong-0037.mp3
 • ngu-loi-chuong-0038.mp3
 • ngu-loi-chuong-0039.mp3
 • ngu-loi-chuong-0040.mp3
 • ngu-loi-chuong-0041.mp3
 • ngu-loi-chuong-0042.mp3
 • ngu-loi-chuong-0043.mp3
 • ngu-loi-chuong-0044.mp3
 • ngu-loi-chuong-0045.mp3
 • ngu-loi-chuong-0046.mp3
 • ngu-loi-chuong-0047.mp3
 • ngu-loi-chuong-0048.mp3
 • ngu-loi-chuong-0049.mp3
 • ngu-loi-chuong-0050.mp3
 • ngu-loi-chuong-0051.mp3
 • ngu-loi-chuong-0052.mp3
 • ngu-loi-chuong-0053.mp3
 • ngu-loi-chuong-0054.mp3
 • ngu-loi-chuong-0055.mp3
 • ngu-loi-chuong-0056.mp3
 • ngu-loi-chuong-0057.mp3
 • ngu-loi-chuong-0058.mp3
 • ngu-loi-chuong-0059.mp3
 • ngu-loi-chuong-0060.mp3
 • ngu-loi-chuong-0061.mp3
 • ngu-loi-chuong-0062.mp3
 • ngu-loi-chuong-0063.mp3
 • ngu-loi-chuong-0064.mp3
 • ngu-loi-chuong-0065.mp3
 • ngu-loi-chuong-0066.mp3
 • ngu-loi-chuong-0067.mp3
 • ngu-loi-chuong-0068.mp3
 • ngu-loi-chuong-0069.mp3
 • ngu-loi-chuong-0070.mp3
 • ngu-loi-chuong-0071.mp3
 • ngu-loi-chuong-0072.mp3
 • ngu-loi-chuong-0073.mp3
 • ngu-loi-chuong-0074.mp3
 • ngu-loi-chuong-0075.mp3
 • ngu-loi-chuong-0076.mp3
 • ngu-loi-chuong-0077.mp3
 • ngu-loi-chuong-0078.mp3
 • ngu-loi-chuong-0079.mp3
 • ngu-loi-chuong-0080.mp3
 • ngu-loi-chuong-0081.mp3
 • ngu-loi-chuong-0082.mp3
 • ngu-loi-chuong-0083.mp3
 • ngu-loi-chuong-0084.mp3
 • ngu-loi-chuong-0085.mp3
 • ngu-loi-chuong-0086.mp3
 • ngu-loi-chuong-0087.mp3
 • ngu-loi-chuong-0088.mp3
 • ngu-loi-chuong-0089.mp3
 • ngu-loi-chuong-0090.mp3
 • ngu-loi-chuong-0091.mp3
 • ngu-loi-chuong-0092.mp3
 • ngu-loi-chuong-0093.mp3
 • ngu-loi-chuong-0094.mp3
 • ngu-loi-chuong-0095.mp3
 • ngu-loi-chuong-0096.mp3
 • ngu-loi-chuong-0097.mp3
 • ngu-loi-chuong-0098.mp3
 • ngu-loi-chuong-0099.mp3
 • ngu-loi-chuong-0100.mp3
 • ngu-loi-chuong-0101.mp3
 • ngu-loi-chuong-0102.mp3
 • ngu-loi-chuong-0103.mp3
 • ngu-loi-chuong-0104.mp3
 • ngu-loi-chuong-0105.mp3
 • ngu-loi-chuong-0106.mp3
 • ngu-loi-chuong-0107.mp3
 • ngu-loi-chuong-0108.mp3
 • ngu-loi-chuong-0109.mp3
 • ngu-loi-chuong-0110.mp3
 • ngu-loi-chuong-0111.mp3
 • ngu-loi-chuong-0112.mp3
 • ngu-loi-chuong-0113.mp3
 • ngu-loi-chuong-0114.mp3
 • ngu-loi-chuong-0115.mp3
 • ngu-loi-chuong-0116.mp3
 • ngu-loi-chuong-0117.mp3
 • ngu-loi-chuong-0118.mp3
 • ngu-loi-chuong-0119.mp3
 • ngu-loi-chuong-0120.mp3
 • ngu-loi-chuong-0121.mp3
 • ngu-loi-chuong-0122.mp3
 • ngu-loi-chuong-0123.mp3
 • ngu-loi-chuong-0124.mp3
 • ngu-loi-chuong-0125.mp3
 • ngu-loi-chuong-0126.mp3
 • ngu-loi-chuong-0127.mp3
 • ngu-loi-chuong-0128.mp3
 • ngu-loi-chuong-0129.mp3
 • ngu-loi-chuong-0130.mp3
 • ngu-loi-chuong-0131.mp3
 • ngu-loi-chuong-0132.mp3
 • ngu-loi-chuong-0133.mp3
 • ngu-loi-chuong-0134.mp3
 • ngu-loi-chuong-0135.mp3
 • ngu-loi-chuong-0136.mp3
 • ngu-loi-chuong-0137.mp3
 • ngu-loi-chuong-0138.mp3
 • ngu-loi-chuong-0139.mp3
 • ngu-loi-chuong-0140.mp3
 • ngu-loi-chuong-0141.mp3
 • ngu-loi-chuong-0142.mp3
 • ngu-loi-chuong-0143.mp3
 • ngu-loi-chuong-0144.mp3
 • ngu-loi-chuong-0145.mp3
 • ngu-loi-chuong-0146.mp3
 • ngu-loi-chuong-0147.mp3
 • ngu-loi-chuong-0148.mp3
 • ngu-loi-chuong-0149.mp3
 • ngu-loi-chuong-0150.mp3
 • ngu-loi-chuong-0151.mp3
 • ngu-loi-chuong-0152.mp3
 • ngu-loi-chuong-0153.mp3
 • ngu-loi-chuong-0154.mp3
 • ngu-loi-chuong-0155.mp3
 • ngu-loi-chuong-0156.mp3
 • ngu-loi-chuong-0157.mp3
 • ngu-loi-chuong-0158.mp3
 • ngu-loi-chuong-0159.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Hàn Môn Kiêu Sĩ

TinoTK

Vô Hạn Dị Hỏa Lục

TinoTK

Thiên Hữu

TinoTK

Leave a Reply