Dị Giới Khoa Huyễn Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Ngự Lôi

Nàng, sinh ra trong một gia đình giàu có, tuy nhiên bi kịch xảy đến khi cha mẹ nàng đều qua đời, nỗi bi thương của nàng dường như thấu đến trời xanh, sấm sét đánh xuống, đưa nàng xuyên đến một thế giới mới.

Ở thế giới mới, hoàn cảnh của nàng như ngược lại, gia đình của nàng rất khốn khó nhưng cha mẹ vẫn còn sống và biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

Vốn nghĩ ngày tháng gia đình đầm ấm trôi qua thật yên bình thì cha nàng bị người khác ức hiếp, khiến nàng nhận ra quy tắc sinh tồn ở thế giới mới này: Cường giả vi tôn!
Rốt cuộc tâm tính của nàng cũng thay đổi, có được linh hồn Tiên Thiên thần lôi, tại thế giới này, nàng như cá gặp nước, dần dần cường đại!

Nắm quyền sinh sát trong tay, phiên vân phúc vũ.

Nguồn: Tâm Nguyệt Vũ Lâu


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Tiêu Gia Tiểu Khanh
 •  Chương: /159
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • ngu-loi-chuong-0001.mp3
 • ngu-loi-chuong-0002.mp3
 • ngu-loi-chuong-0003.mp3
 • ngu-loi-chuong-0004.mp3
 • ngu-loi-chuong-0005.mp3
 • ngu-loi-chuong-0006.mp3
 • ngu-loi-chuong-0007.mp3
 • ngu-loi-chuong-0008.mp3
 • ngu-loi-chuong-0009.mp3
 • ngu-loi-chuong-0010.mp3
 • ngu-loi-chuong-0011.mp3
 • ngu-loi-chuong-0012.mp3
 • ngu-loi-chuong-0013.mp3
 • ngu-loi-chuong-0014.mp3
 • ngu-loi-chuong-0015.mp3
 • ngu-loi-chuong-0016.mp3
 • ngu-loi-chuong-0017.mp3
 • ngu-loi-chuong-0018.mp3
 • ngu-loi-chuong-0019.mp3
 • ngu-loi-chuong-0020.mp3
 • ngu-loi-chuong-0021.mp3
 • ngu-loi-chuong-0022.mp3
 • ngu-loi-chuong-0023.mp3
 • ngu-loi-chuong-0024.mp3
 • ngu-loi-chuong-0025.mp3
 • ngu-loi-chuong-0026.mp3
 • ngu-loi-chuong-0027.mp3
 • ngu-loi-chuong-0028.mp3
 • ngu-loi-chuong-0029.mp3
 • ngu-loi-chuong-0030.mp3
 • ngu-loi-chuong-0031.mp3
 • ngu-loi-chuong-0032.mp3
 • ngu-loi-chuong-0033.mp3
 • ngu-loi-chuong-0034.mp3
 • ngu-loi-chuong-0035.mp3
 • ngu-loi-chuong-0036.mp3
 • ngu-loi-chuong-0037.mp3
 • ngu-loi-chuong-0038.mp3
 • ngu-loi-chuong-0039.mp3
 • ngu-loi-chuong-0040.mp3
 • ngu-loi-chuong-0041.mp3
 • ngu-loi-chuong-0042.mp3
 • ngu-loi-chuong-0043.mp3
 • ngu-loi-chuong-0044.mp3
 • ngu-loi-chuong-0045.mp3
 • ngu-loi-chuong-0046.mp3
 • ngu-loi-chuong-0047.mp3
 • ngu-loi-chuong-0048.mp3
 • ngu-loi-chuong-0049.mp3
 • ngu-loi-chuong-0050.mp3
 • ngu-loi-chuong-0051.mp3
 • ngu-loi-chuong-0052.mp3
 • ngu-loi-chuong-0053.mp3
 • ngu-loi-chuong-0054.mp3
 • ngu-loi-chuong-0055.mp3
 • ngu-loi-chuong-0056.mp3
 • ngu-loi-chuong-0057.mp3
 • ngu-loi-chuong-0058.mp3
 • ngu-loi-chuong-0059.mp3
 • ngu-loi-chuong-0060.mp3
 • ngu-loi-chuong-0061.mp3
 • ngu-loi-chuong-0062.mp3
 • ngu-loi-chuong-0063.mp3
 • ngu-loi-chuong-0064.mp3
 • ngu-loi-chuong-0065.mp3
 • ngu-loi-chuong-0066.mp3
 • ngu-loi-chuong-0067.mp3
 • ngu-loi-chuong-0068.mp3
 • ngu-loi-chuong-0069.mp3
 • ngu-loi-chuong-0070.mp3
 • ngu-loi-chuong-0071.mp3
 • ngu-loi-chuong-0072.mp3
 • ngu-loi-chuong-0073.mp3
 • ngu-loi-chuong-0074.mp3
 • ngu-loi-chuong-0075.mp3
 • ngu-loi-chuong-0076.mp3
 • ngu-loi-chuong-0077.mp3
 • ngu-loi-chuong-0078.mp3
 • ngu-loi-chuong-0079.mp3
 • ngu-loi-chuong-0080.mp3
 • ngu-loi-chuong-0081.mp3
 • ngu-loi-chuong-0082.mp3
 • ngu-loi-chuong-0083.mp3
 • ngu-loi-chuong-0084.mp3
 • ngu-loi-chuong-0085.mp3
 • ngu-loi-chuong-0086.mp3
 • ngu-loi-chuong-0087.mp3
 • ngu-loi-chuong-0088.mp3
 • ngu-loi-chuong-0089.mp3
 • ngu-loi-chuong-0090.mp3
 • ngu-loi-chuong-0091.mp3
 • ngu-loi-chuong-0092.mp3
 • ngu-loi-chuong-0093.mp3
 • ngu-loi-chuong-0094.mp3
 • ngu-loi-chuong-0095.mp3
 • ngu-loi-chuong-0096.mp3
 • ngu-loi-chuong-0097.mp3
 • ngu-loi-chuong-0098.mp3
 • ngu-loi-chuong-0099.mp3
 • ngu-loi-chuong-0100.mp3
 • ngu-loi-chuong-0101.mp3
 • ngu-loi-chuong-0102.mp3
 • ngu-loi-chuong-0103.mp3
 • ngu-loi-chuong-0104.mp3
 • ngu-loi-chuong-0105.mp3
 • ngu-loi-chuong-0106.mp3
 • ngu-loi-chuong-0107.mp3
 • ngu-loi-chuong-0108.mp3
 • ngu-loi-chuong-0109.mp3
 • ngu-loi-chuong-0110.mp3
 • ngu-loi-chuong-0111.mp3
 • ngu-loi-chuong-0112.mp3
 • ngu-loi-chuong-0113.mp3
 • ngu-loi-chuong-0114.mp3
 • ngu-loi-chuong-0115.mp3
 • ngu-loi-chuong-0116.mp3
 • ngu-loi-chuong-0117.mp3
 • ngu-loi-chuong-0118.mp3
 • ngu-loi-chuong-0119.mp3
 • ngu-loi-chuong-0120.mp3
 • ngu-loi-chuong-0121.mp3
 • ngu-loi-chuong-0122.mp3
 • ngu-loi-chuong-0123.mp3
 • ngu-loi-chuong-0124.mp3
 • ngu-loi-chuong-0125.mp3
 • ngu-loi-chuong-0126.mp3
 • ngu-loi-chuong-0127.mp3
 • ngu-loi-chuong-0128.mp3
 • ngu-loi-chuong-0129.mp3
 • ngu-loi-chuong-0130.mp3
 • ngu-loi-chuong-0131.mp3
 • ngu-loi-chuong-0132.mp3
 • ngu-loi-chuong-0133.mp3
 • ngu-loi-chuong-0134.mp3
 • ngu-loi-chuong-0135.mp3
 • ngu-loi-chuong-0136.mp3
 • ngu-loi-chuong-0137.mp3
 • ngu-loi-chuong-0138.mp3
 • ngu-loi-chuong-0139.mp3
 • ngu-loi-chuong-0140.mp3
 • ngu-loi-chuong-0141.mp3
 • ngu-loi-chuong-0142.mp3
 • ngu-loi-chuong-0143.mp3
 • ngu-loi-chuong-0144.mp3
 • ngu-loi-chuong-0145.mp3
 • ngu-loi-chuong-0146.mp3
 • ngu-loi-chuong-0147.mp3
 • ngu-loi-chuong-0148.mp3
 • ngu-loi-chuong-0149.mp3
 • ngu-loi-chuong-0150.mp3
 • ngu-loi-chuong-0151.mp3
 • ngu-loi-chuong-0152.mp3
 • ngu-loi-chuong-0153.mp3
 • ngu-loi-chuong-0154.mp3
 • ngu-loi-chuong-0155.mp3
 • ngu-loi-chuong-0156.mp3
 • ngu-loi-chuong-0157.mp3
 • ngu-loi-chuong-0158.mp3
 • ngu-loi-chuong-0159.mp3
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Nữ Phụ Không Trộn Lẫn [ xuyên nhanh ]

THUYS♥️

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

TiKay

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

TiKay

Leave a Reply