Hài Hước Ngôn Tình

Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Vì hoàn thành luận văn tốt nghiệp, Vương Vượng Vượng che dấu thân phận nghiên cứu sinh khoa xã hội học tại trường đại học T của mình, cô trở thành một người giúp việc phục vụ cộng đồng, giả dạng trong nhà Chung Thanh Văn, bắt đầu một cuộc sống mới!

Chung Thanh Văn: “Vương Vượng Vượng!”

Vương Vượng Vượng: “Tới đây tới đây… Không cần sủa.”

Nguồn : truyenfull


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Superpanda
 •  Chương: /53
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0001.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0002.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0003.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0004.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0005.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0006.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0007.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0008.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0009.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0010.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0011.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0012.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0013.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0014.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0015.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0016.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0017.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0018.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0019.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0020.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0021.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0022.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0023.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0024.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0025.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0026.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0027.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0028.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0029.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0030.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0031.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0032.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0033.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0034.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0035.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0036.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0037.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0038.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0039.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0040.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0041.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0042.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0043.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0044.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0045.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0046.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0047.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0048.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0049.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0050.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0051.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0052.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0053.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Đừng Làm Loạn, Chuyện Này Không Khoa Học

thuydemons

Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

thuydemons

Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

thuydemons

Leave a Reply