Hài Hước Ngôn Tình

Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Vì hoàn thành luận văn tốt nghiệp, Vương Vượng Vượng che dấu thân phận nghiên cứu sinh khoa xã hội học tại trường đại học T của mình, cô trở thành một người giúp việc phục vụ cộng đồng, giả dạng trong nhà Chung Thanh Văn, bắt đầu một cuộc sống mới!

Chung Thanh Văn: “Vương Vượng Vượng!”

Vương Vượng Vượng: “Tới đây tới đây… Không cần sủa.”

Nguồn : truyenfull


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Superpanda
 •  Chương: /53
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0001.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0002.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0003.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0004.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0005.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0006.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0007.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0008.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0009.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0010.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0011.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0012.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0013.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0014.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0015.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0016.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0017.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0018.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0019.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0020.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0021.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0022.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0023.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0024.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0025.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0026.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0027.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0028.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0029.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0030.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0031.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0032.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0033.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0034.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0035.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0036.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0037.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0038.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0039.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0040.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0041.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0042.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0043.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0044.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0045.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0046.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0047.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0048.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0049.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0050.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0051.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0052.mp3
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0053.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù

TiKay

Boss Là Nữ Phụ

TiKay

Tòa Thành Bị Vùi Lấp

TiKay

Leave a Reply