Cổ Đại Ngôn Tình

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

Đây là phiên bản sách giấy của truyện “Làm Dâu Nhà Phú Ông” đã từng được đăng tải trên mạng. Truyện có bối cảnh thời xa xưa, tất cả mọi thứ đều là hư cấu, được tác giả sáng tạo.

Cúng chính vì thế, tác giả xếp truyện vào nhóm truyện chỉ mang tính chất GIẢI TRÍ. Nó không phù hợp với những người nghiêm túc, những người không thể chấp nhận được tính hư cấu trong một câu truyện. Những người yêu thích gu truyện chân thật, không hợp với những thể loại ảo ảo tùng chảo.

Nhím.

Nơi có nắng, có gió và yêu thương đong đầy.

P/S: Lan Rua”s story ~ Porcupine & Duck Family

Nguồn: Wattpad


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Lan Rùa
 •  Chương: /96
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0001.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0002.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0003.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0004.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0005.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0006.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0007.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0008.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0009.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0010.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0011.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0012.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0013.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0014.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0015.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0016.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0017.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0018.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0019.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0020.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0021.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0022.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0023.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0024.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0025.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0026.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0027.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0028.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0029.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0030.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0031.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0032.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0033.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0034.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0035.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0036.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0037.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0038.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0039.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0040.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0041.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0042.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0043.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0044.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0045.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0046.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0047.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0048.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0049.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0050.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0051.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0052.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0053.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0054.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0055.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0056.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0057.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0058.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0059.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0060.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0061.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0062.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0063.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0064.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0065.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0066.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0067.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0068.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0069.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0070.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0071.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0072.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0073.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0074.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0075.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0076.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0077.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0078.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0079.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0080.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0081.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0082.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0083.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0084.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0085.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0086.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0087.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0088.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0089.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0090.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0091.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0092.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0093.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0094.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0095.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0096.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Tâm Can Bảo Bối

THUYS♥️

Chỉ Đợi Hoa Nở Cầm Hoa Cười

TiKay

Bảo vệ quốc sư đại nhân

THUYS♥️

Leave a Reply