Cổ Đại Ngôn Tình

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

Đây là phiên bản sách giấy của truyện “Làm Dâu Nhà Phú Ông” đã từng được đăng tải trên mạng. Truyện có bối cảnh thời xa xưa, tất cả mọi thứ đều là hư cấu, được tác giả sáng tạo.

Cúng chính vì thế, tác giả xếp truyện vào nhóm truyện chỉ mang tính chất GIẢI TRÍ. Nó không phù hợp với những người nghiêm túc, những người không thể chấp nhận được tính hư cấu trong một câu truyện. Những người yêu thích gu truyện chân thật, không hợp với những thể loại ảo ảo tùng chảo.

Nhím.

Nơi có nắng, có gió và yêu thương đong đầy.

P/S: Lan Rua”s story ~ Porcupine & Duck Family

Nguồn: Wattpad


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Lan Rùa
 •  Chương: /96
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0001.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0002.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0003.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0004.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0005.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0006.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0007.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0008.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0009.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0010.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0011.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0012.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0013.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0014.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0015.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0016.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0017.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0018.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0019.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0020.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0021.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0022.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0023.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0024.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0025.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0026.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0027.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0028.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0029.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0030.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0031.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0032.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0033.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0034.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0035.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0036.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0037.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0038.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0039.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0040.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0041.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0042.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0043.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0044.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0045.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0046.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0047.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0048.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0049.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0050.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0051.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0052.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0053.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0054.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0055.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0056.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0057.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0058.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0059.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0060.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0061.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0062.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0063.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0064.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0065.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0066.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0067.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0068.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0069.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0070.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0071.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0072.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0073.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0074.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0075.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0076.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0077.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0078.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0079.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0080.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0081.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0082.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0083.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0084.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0085.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0086.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0087.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0088.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0089.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0090.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0091.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0092.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0093.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0094.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0095.mp3
 • nho-ai-do-den-kiet-que-chuong-0096.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Phụ Xoay Người

thuydemons

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

TinoTK

Nghề Làm Phi

TinoTK

Leave a Reply