Hài Hước Huyền Huyễn Nữ Cường Tiên Hiệp

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma….
Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La……
Độ dài: 1300 chương +
Dịch: QT và Google ca ca
Bản convert: Tiểu Tuyền

 

Đám nhóc từng ngày lớn lên, đối với cái gì cũng tò mò, cho nên hỏi mẫu thân “Tại sao lại gả cho phụ thân?”

Ninh Tiểu Nhàn: “Nhớ năm đó phụ thân các con bị giam hơn ba vạn năm, ngồi đến sắp chai mông. Mẫu thân tội nghiệp hắn, cho nên trải qua nhiều trăm cay nghìn đắng, đi trăm vạn dặm hành trình, một đường vượt qua mọi chông gai, trảm yêu trừ ma, giết người đoạt bảo, mưu tài hại  mệnh. . . . . . Á, dù sao cuối cùng liều chết đã cứu được hắn ra. Phụ thân các con cảm động đến rơi nước mắt, cho nên lấy thân báo đáp! Đã hiểu chưa?”

Đám nhóc trăm miệng một lời: “Đã hiểu, hoá ra là cha gả cho mẹ”

Ninh Tiểu Nhàn: “╮( ̄▽ ̄)╭  Bảo Nhi của ta thật là thông minh.”

Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói lạnh như băng : “Mới vừa rồi, nàng nói ai lấy thân báo đáp?”

Ninh Tiểu Nhàn: “Ta, ta, đương nhiên là ta! Khụ, làm sao chàng xuất quan sớm vậy?”

Được rồi, đây là một câu chuyện giải cứu và bị giải cứu, tấn công và bị tấn công, mưu tính cùng phản mưu tính.

Nguồn : Tâm Vũ Nguyệt Lầu


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Phong Hành Thuỷ Vân Gian
 •  Chương: /?
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0001.mp3 2019-02-24 16:23
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0002.mp3 2019-02-24 16:23
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0003.mp3 2019-02-24 16:24
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0004.mp3 2019-02-24 16:24
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0005.mp3 2019-02-24 16:24
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0006.mp3 2019-02-24 16:24
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0007.mp3 2019-02-24 16:24
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0008.mp3 2019-02-24 16:24
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0009.mp3 2019-02-24 16:24
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0010.mp3 2019-02-24 16:24
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0011.mp3 2019-02-24 16:25
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0012.mp3 2019-02-24 16:25
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0013.mp3 2019-02-24 16:25
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0014.mp3 2019-02-24 16:25
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0015.mp3 2019-02-24 16:25
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0016.mp3 2019-02-24 16:25
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0017.mp3 2019-02-24 16:25
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0018.mp3 2019-02-24 16:26
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0019.mp3 2019-02-24 16:26
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0020.mp3 2019-02-24 16:26
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0021.mp3 2019-02-24 16:26
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0022.mp3 2019-02-24 16:26
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0023.mp3 2019-02-24 16:26
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0024.mp3 2019-02-24 16:26
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0025.mp3 2019-02-24 16:26
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0026.mp3 2019-02-24 16:27
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0027.mp3 2019-02-24 16:27
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0028.mp3 2019-02-24 16:27
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0029.mp3 2019-02-24 16:27
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0030.mp3 2019-02-24 16:27
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0031.mp3 2019-02-24 16:27
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0032.mp3 2019-02-24 16:27
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0033.mp3 2019-02-24 16:27
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0034.mp3 2019-02-24 16:28
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0035.mp3 2019-02-24 16:28
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0036.mp3 2019-02-24 16:28
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0037.mp3 2019-02-24 16:28
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0038.mp3 2019-02-24 16:28
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0039.mp3 2019-02-24 16:28
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0040.mp3 2019-02-24 16:28
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0041.mp3 2019-02-24 16:28
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0042.mp3 2019-02-24 16:29
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0043.mp3 2019-02-24 16:29
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0044.mp3 2019-02-24 16:29
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0045.mp3 2019-02-24 16:29
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0046.mp3 2019-02-24 16:29
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0047.mp3 2019-02-24 16:30
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0048.mp3 2019-02-24 16:30
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0049.mp3 2019-02-24 16:30
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0050.mp3 2019-02-24 16:30
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0051.mp3 2019-02-24 16:30
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0052.mp3 2019-02-24 16:30
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0053.mp3 2019-02-24 16:30
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0054.mp3 2019-02-24 16:30
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0055.mp3 2019-02-24 16:31
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0056.mp3 2019-02-24 16:31
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0057.mp3 2019-02-24 16:31
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0058.mp3 2019-02-24 16:31
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0059.mp3 2019-02-24 16:31
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0060.mp3 2019-02-24 16:31
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0061.mp3 2019-02-24 16:31
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0062.mp3 2019-02-24 16:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0063.mp3 2019-02-24 16:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0064.mp3 2019-02-24 16:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0065.mp3 2019-02-24 16:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0066.mp3 2019-02-24 16:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0067.mp3 2019-02-24 16:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0068.mp3 2019-02-24 16:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0069.mp3 2019-02-24 16:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0070.mp3 2019-02-24 16:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0071.mp3 2019-02-24 16:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0072.mp3 2019-02-24 16:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0073.mp3 2019-02-24 16:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0074.mp3 2019-02-24 16:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0075.mp3 2019-02-24 16:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0076.mp3 2019-02-24 16:34
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0077.mp3 2019-02-24 16:34
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0078.mp3 2019-02-24 16:34
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0079.mp3 2019-02-24 16:34
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0080.mp3 2019-02-24 16:34
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0081.mp3 2019-02-24 16:35
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0082.mp3 2019-02-24 16:35
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0083.mp3 2019-02-24 16:35
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0084.mp3 2019-02-24 16:35
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0085.mp3 2019-02-24 16:35
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0086.mp3 2019-02-24 16:35
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0087.mp3 2019-02-24 16:35
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0088.mp3 2019-02-24 16:35
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0089.mp3 2019-02-24 16:36
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0090.mp3 2019-02-24 16:36
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0091.mp3 2019-02-24 16:36
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0092.mp3 2019-02-24 16:36
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0093.mp3 2019-02-24 16:36
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0094.mp3 2019-02-24 16:36
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0095.mp3 2019-02-24 16:36
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0096.mp3 2019-02-24 16:36
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0097.mp3 2019-02-24 16:37
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0098.mp3 2019-02-24 16:37
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0099.mp3 2019-02-24 16:37
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0100.mp3 2019-02-24 16:37
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0101.mp3 2019-02-24 16:37
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0102.mp3 2019-02-24 16:37
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0103.mp3 2019-02-24 16:37
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0104.mp3 2019-02-24 16:38
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0105.mp3 2019-02-24 16:38
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0106.mp3 2019-02-24 16:38
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0107.mp3 2019-02-24 16:38
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0108.mp3 2019-02-24 16:38
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0109.mp3 2019-02-24 16:38
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0110.mp3 2019-02-24 16:38
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0111.mp3 2019-02-24 16:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0112.mp3 2019-02-24 16:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0113.mp3 2019-02-24 16:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0114.mp3 2019-02-24 16:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0115.mp3 2019-02-24 16:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0116.mp3 2019-02-24 16:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0117.mp3 2019-02-24 16:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0118.mp3 2019-02-24 16:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0119.mp3 2019-02-24 16:40
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0120.mp3 2019-02-24 16:40
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0121.mp3 2019-02-24 16:40
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0122.mp3 2019-02-24 16:40
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0123.mp3 2019-02-24 16:40
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0124.mp3 2019-02-24 16:40
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0125.mp3 2019-02-24 16:41
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0126.mp3 2019-02-24 16:41
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0127.mp3 2019-02-24 16:41
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0128.mp3 2019-02-24 16:41
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0129.mp3 2019-02-24 16:41
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0130.mp3 2019-02-24 16:41
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0131.mp3 2019-02-24 16:41
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0132.mp3 2019-02-24 16:41
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0133.mp3 2019-02-24 16:42
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0134.mp3 2019-02-24 16:42
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0135.mp3 2019-02-24 16:42
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0136.mp3 2019-02-24 16:42
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0137.mp3 2019-02-24 16:42
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0138.mp3 2019-02-24 16:42
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0139.mp3 2019-02-24 16:43
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0140.mp3 2019-02-24 16:43
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0141.mp3 2019-02-24 16:43
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0142.mp3 2019-02-24 16:43
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0143.mp3 2019-02-24 16:43
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0144.mp3 2019-02-24 16:43
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0145.mp3 2019-02-24 16:43
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0146.mp3 2019-02-24 16:44
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0147.mp3 2019-02-24 16:44
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0148.mp3 2019-02-24 16:44
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0149.mp3 2019-02-24 16:44
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0150.mp3 2019-02-24 16:44
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0151.mp3 2019-02-24 16:44
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0152.mp3 2019-02-24 16:44
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0153.mp3 2019-02-24 16:45
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0154.mp3 2019-02-24 16:45
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0155.mp3 2019-02-24 16:45
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0156.mp3 2019-02-24 16:45
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0157.mp3 2019-02-24 16:45
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0158.mp3 2019-02-24 16:45
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0159.mp3 2019-02-24 16:45
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0160.mp3 2019-02-24 16:46
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0161.mp3 2019-02-24 16:46
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0162.mp3 2019-02-24 16:46
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0163.mp3 2019-02-24 16:46
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0164.mp3 2019-02-24 16:46
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0165.mp3 2019-02-24 16:47
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0166.mp3 2019-02-24 16:47
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0167.mp3 2019-02-24 16:47
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0168.mp3 2019-02-24 16:47
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0169.mp3 2019-02-24 16:47
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0170.mp3 2019-02-24 16:47
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0171.mp3 2019-02-24 16:48
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0172.mp3 2019-02-24 16:48
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0173.mp3 2019-02-24 16:48
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0174.mp3 2019-02-24 16:48
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0175.mp3 2019-02-24 16:48
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0176.mp3 2019-02-24 16:49
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0177.mp3 2019-02-24 16:49
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0178.mp3 2019-02-24 16:49
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0179.mp3 2019-02-24 16:49
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0180.mp3 2019-02-24 16:49
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0181.mp3 2019-02-24 16:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0182.mp3 2019-02-24 16:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0183.mp3 2019-02-24 16:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0184.mp3 2019-02-24 16:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0185.mp3 2019-02-24 16:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0186.mp3 2019-02-24 16:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0187.mp3 2019-02-24 16:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0188.mp3 2019-02-24 16:51
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0189.mp3 2019-02-24 16:51
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0190.mp3 2019-02-24 16:51
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0191.mp3 2019-02-24 16:51
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0192.mp3 2019-02-24 16:51
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0193.mp3 2019-02-24 16:51
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0194.mp3 2019-02-24 16:51
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0195.mp3 2019-02-24 16:51
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0196.mp3 2019-02-24 16:52
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0197.mp3 2019-02-24 16:52
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0198.mp3 2019-02-24 16:52
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0199.mp3 2019-02-24 16:52
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0200.mp3 2019-02-24 16:52
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0201.mp3 2019-02-24 16:52
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0202.mp3 2019-02-24 16:52
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0203.mp3 2019-02-24 16:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0204.mp3 2019-02-24 16:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0205.mp3 2019-02-24 16:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0206.mp3 2019-02-24 16:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0207.mp3 2019-02-24 16:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0208.mp3 2019-02-24 16:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0209.mp3 2019-02-24 16:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0210.mp3 2019-02-24 16:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0211.mp3 2019-02-24 16:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0212.mp3 2019-02-24 16:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0213.mp3 2019-02-24 16:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0214.mp3 2019-02-24 16:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0215.mp3 2019-02-24 16:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0216.mp3 2019-02-24 16:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0217.mp3 2019-02-24 16:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0218.mp3 2019-02-24 16:55
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0219.mp3 2019-02-24 16:55
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0220.mp3 2019-02-24 16:55
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0221.mp3 2019-02-24 16:55
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0222.mp3 2019-02-24 16:55
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0223.mp3 2019-02-24 16:56
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0224.mp3 2019-02-24 16:56
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0225.mp3 2019-02-24 16:56
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0226.mp3 2019-02-24 16:56
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0227.mp3 2019-02-24 16:56
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0228.mp3 2019-02-24 16:57
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0229.mp3 2019-02-24 16:57
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0230.mp3 2019-02-24 16:57
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0231.mp3 2019-02-24 16:57
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0232.mp3 2019-02-24 16:57
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0233.mp3 2019-02-24 16:58
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0234.mp3 2019-02-24 16:58
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0235.mp3 2019-02-24 16:58
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0236.mp3 2019-02-24 16:58
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0237.mp3 2019-02-24 16:58
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0238.mp3 2019-02-24 16:58
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0239.mp3 2019-02-24 16:58
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0240.mp3 2019-02-24 16:59
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0241.mp3 2019-02-24 16:59
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0242.mp3 2019-02-24 16:59
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0243.mp3 2019-02-24 16:59
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0244.mp3 2019-02-24 16:59
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0245.mp3 2019-02-24 16:59
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0246.mp3 2019-02-24 16:59
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0247.mp3 2019-02-24 17:00
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0248.mp3 2019-02-24 17:00
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0249.mp3 2019-02-24 17:00
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0250.mp3 2019-02-24 17:00
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0251.mp3 2019-02-24 17:00
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0252.mp3 2019-02-24 17:00
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0253.mp3 2019-02-24 17:01
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0254.mp3 2019-02-24 17:01
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0255.mp3 2019-02-24 17:01
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0256.mp3 2019-02-24 17:01
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0257.mp3 2019-02-24 17:01
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0258.mp3 2019-02-24 17:01
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0259.mp3 2019-02-24 17:01
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0260.mp3 2019-02-24 17:02
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0261.mp3 2019-02-26 11:03
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0262.mp3 2019-02-26 11:04
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0263.mp3 2019-02-26 11:04
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0264.mp3 2019-02-26 11:04
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0265.mp3 2019-02-26 11:05
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0266.mp3 2019-02-26 11:05
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0267.mp3 2019-02-26 11:05
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0268.mp3 2019-02-26 11:06
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0269.mp3 2019-02-26 11:06
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0270.mp3 2019-02-26 11:06
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0271.mp3 2019-02-26 11:07
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0272.mp3 2019-02-26 11:07
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0273.mp3 2019-02-26 11:07
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0274.mp3 2019-02-26 11:08
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0275.mp3 2019-02-26 11:08
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0276.mp3 2019-02-26 11:08
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0277.mp3 2019-02-26 11:08
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0278.mp3 2019-02-26 11:09
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0279.mp3 2019-02-26 11:09
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0280.mp3 2019-02-26 11:09
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0281.mp3 2019-02-26 11:09
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0282.mp3 2019-02-26 11:10
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0283.mp3 2019-02-26 11:10
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0284.mp3 2019-02-26 11:10
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0285.mp3 2019-02-26 11:10
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0286.mp3 2019-02-26 11:11
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0287.mp3 2019-02-26 11:11
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0288.mp3 2019-02-26 11:12
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0289.mp3 2019-02-26 11:12
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0290.mp3 2019-02-26 11:13
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0291.mp3 2019-02-26 11:13
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0292.mp3 2019-02-26 11:14
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0293.mp3 2019-02-26 11:14
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0294.mp3 2019-02-26 11:15
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0295.mp3 2019-02-26 11:15
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0296.mp3 2019-02-26 11:15
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0297.mp3 2019-02-26 11:15
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0298.mp3 2019-02-26 11:15
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0299.mp3 2019-02-26 11:16
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0300.mp3 2019-02-26 11:16
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0301.mp3 2019-02-26 11:16
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0302.mp3 2019-02-26 11:17
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0303.mp3 2019-02-26 11:17
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0304.mp3 2019-02-26 11:17
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0305.mp3 2019-02-26 11:17
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0306.mp3 2019-02-26 11:18
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0307.mp3 2019-02-26 11:18
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0308.mp3 2019-02-26 11:18
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0309.mp3 2019-02-26 11:18
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0310.mp3 2019-02-26 11:18
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0311.mp3 2019-02-26 11:19
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0312.mp3 2019-02-26 11:19
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0313.mp3 2019-02-26 11:19
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0314.mp3 2019-02-26 11:19
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0315.mp3 2019-02-26 11:20
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0316.mp3 2019-02-26 11:20
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0317.mp3 2019-02-26 11:20
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0318.mp3 2019-02-26 11:20
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0319.mp3 2019-02-26 11:20
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0320.mp3 2019-02-26 11:21
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0321.mp3 2019-02-26 11:21
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0322.mp3 2019-02-26 11:21
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0323.mp3 2019-02-26 11:22
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0324.mp3 2019-02-26 11:22
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0325.mp3 2019-02-26 11:22
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0326.mp3 2019-02-26 11:22
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0327.mp3 2019-02-26 11:22
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0328.mp3 2019-02-26 11:22
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0329.mp3 2019-02-26 11:23
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0330.mp3 2019-02-26 11:24
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0331.mp3 2019-02-26 11:24
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0332.mp3 2019-02-26 11:24
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0333.mp3 2019-02-26 11:24
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0334.mp3 2019-02-26 11:25
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0335.mp3 2019-02-26 11:25
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0336.mp3 2019-02-26 11:25
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0337.mp3 2019-02-26 11:25
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0338.mp3 2019-02-26 11:26
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0339.mp3 2019-02-26 11:26
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0340.mp3 2019-02-26 11:26
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0341.mp3 2019-02-26 11:27
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0342.mp3 2019-02-26 11:27
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0343.mp3 2019-02-26 11:27
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0344.mp3 2019-02-26 11:28
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0345.mp3 2019-02-26 11:28
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0346.mp3 2019-02-26 11:29
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0347.mp3 2019-02-26 11:29
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0348.mp3 2019-02-26 11:29
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0349.mp3 2019-02-26 11:30
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0350.mp3 2019-02-26 11:30
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0351.mp3 2019-02-26 11:30
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0352.mp3 2019-02-26 11:31
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0353.mp3 2019-02-26 11:31
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0354.mp3 2019-02-26 11:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0355.mp3 2019-02-26 11:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0356.mp3 2019-02-26 11:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0357.mp3 2019-02-26 11:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0358.mp3 2019-02-26 11:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0359.mp3 2019-02-26 11:34
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0360.mp3 2019-02-26 11:34
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0361.mp3 2019-02-26 11:34
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0362.mp3 2019-02-26 11:35
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0363.mp3 2019-02-26 11:35
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0364.mp3 2019-02-26 11:35
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0365.mp3 2019-02-26 11:35
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0366.mp3 2019-02-26 11:36
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0367.mp3 2019-02-26 11:36
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0368.mp3 2019-02-26 11:37
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0369.mp3 2019-02-26 11:37
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0370.mp3 2019-02-26 11:38
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0371.mp3 2019-02-26 11:38
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0372.mp3 2019-02-26 11:38
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0373.mp3 2019-02-26 11:38
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0374.mp3 2019-02-26 11:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0375.mp3 2019-02-26 11:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0376.mp3 2019-02-26 11:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0377.mp3 2019-02-26 11:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0378.mp3 2019-02-26 11:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0379.mp3 2019-02-26 11:40
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0380.mp3 2019-02-26 11:40
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0381.mp3 2019-02-26 11:40
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0382.mp3 2019-02-26 11:40
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0383.mp3 2019-02-26 11:41
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0384.mp3 2019-02-26 11:41
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0385.mp3 2019-02-26 11:41
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0386.mp3 2019-02-26 11:41
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0387.mp3 2019-02-26 11:41
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0388.mp3 2019-02-26 11:42
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0389.mp3 2019-02-26 11:42
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0390.mp3 2019-02-26 11:42
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0391.mp3 2019-02-26 11:42
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0392.mp3 2019-02-26 11:42
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0393.mp3 2019-02-26 11:43
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0394.mp3 2019-02-26 11:43
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0395.mp3 2019-02-26 11:43
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0396.mp3 2019-02-26 11:43
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0397.mp3 2019-02-26 11:43
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0398.mp3 2019-02-26 11:44
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0399.mp3 2019-02-26 11:44
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0400.mp3 2019-02-26 11:44
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0401.mp3 2019-02-26 11:44
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0402.mp3 2019-02-26 11:45
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0403.mp3 2019-02-26 11:45
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0404.mp3 2019-02-26 11:45
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0405.mp3 2019-02-26 11:46
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0406.mp3 2019-02-26 11:46
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0407.mp3 2019-02-26 11:46
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0408.mp3 2019-02-26 11:46
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0409.mp3 2019-02-26 11:46
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0410.mp3 2019-02-26 11:47
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0411.mp3 2019-02-26 11:47
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0412.mp3 2019-02-26 11:47
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0413.mp3 2019-02-26 11:47
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0414.mp3 2019-02-26 11:48
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0415.mp3 2019-02-26 11:48
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0416.mp3 2019-02-26 11:48
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0417.mp3 2019-02-26 11:48
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0418.mp3 2019-02-26 11:49
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0419.mp3 2019-02-26 11:49
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0420.mp3 2019-02-26 11:49
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0421.mp3 2019-02-26 11:49
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0422.mp3 2019-02-26 11:49
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0423.mp3 2019-02-26 11:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0424.mp3 2019-02-26 11:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0425.mp3 2019-02-26 11:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0426.mp3 2019-02-26 11:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0427.mp3 2019-02-26 11:51
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0428.mp3 2019-02-26 11:51
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0429.mp3 2019-02-26 11:51
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0430.mp3 2019-02-26 11:51
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0431.mp3 2019-02-26 11:52
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0432.mp3 2019-02-26 11:52
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0433.mp3 2019-02-26 11:52
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0434.mp3 2019-02-26 11:52
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0435.mp3 2019-02-26 11:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0436.mp3 2019-02-26 11:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0437.mp3 2019-02-26 11:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0438.mp3 2019-02-26 11:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0439.mp3 2019-02-26 11:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0440.mp3 2019-02-26 11:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0441.mp3 2019-02-26 11:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0442.mp3 2019-02-26 11:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0443.mp3 2019-02-26 11:55
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0444.mp3 2019-02-26 11:55
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0445.mp3 2019-02-26 11:55
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0446.mp3 2019-02-26 11:55
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0447.mp3 2019-02-26 11:56
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0448.mp3 2019-02-26 11:56
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0449.mp3 2019-02-26 11:56
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0450.mp3 2019-02-26 11:56
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0451.mp3 2019-02-26 11:58
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0452.mp3 2019-02-26 11:59
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0453.mp3 2019-02-26 11:59
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0454.mp3 2019-02-26 11:59
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0455.mp3 2019-02-26 12:00
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0456.mp3 2019-02-26 12:00
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0457.mp3 2019-02-26 12:01
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0458.mp3 2019-02-26 12:01
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0459.mp3 2019-02-26 12:02
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0460.mp3 2019-02-26 12:03
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0461.mp3 2019-02-26 12:03
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0462.mp3 2019-02-26 12:04
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0463.mp3 2019-02-26 12:04
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0464.mp3 2019-02-26 12:05
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0465.mp3 2019-02-26 12:05
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0466.mp3 2019-02-26 12:06
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0467.mp3 2019-02-26 12:08
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0468.mp3 2019-02-26 12:08
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0469.mp3 2019-02-26 12:09
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0470.mp3 2019-02-26 12:09
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0471.mp3 2019-02-26 12:10
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0472.mp3 2019-02-26 12:11
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0473.mp3 2019-02-26 12:12
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0474.mp3 2019-02-26 12:12
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0475.mp3 2019-02-26 12:14
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0476.mp3 2019-02-26 12:15
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0477.mp3 2019-02-26 12:15
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0478.mp3 2019-02-26 12:15
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0479.mp3 2019-02-26 12:16
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0480.mp3 2019-02-26 12:17
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0481.mp3 2019-02-26 12:17
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0482.mp3 2019-02-26 12:18
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0483.mp3 2019-02-26 12:18
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0484.mp3 2019-02-26 12:18
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0485.mp3 2019-02-26 12:19
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0486.mp3 2019-02-26 12:19
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0487.mp3 2019-02-26 12:20
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0488.mp3 2019-02-26 12:21
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0489.mp3 2019-02-26 12:21
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0490.mp3 2019-02-26 12:22
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0491.mp3 2019-02-26 12:22
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0492.mp3 2019-02-26 12:23
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0493.mp3 2019-02-26 12:23
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0494.mp3 2019-02-26 12:24
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0495.mp3 2019-02-26 12:24
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0496.mp3 2019-02-26 12:25
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0497.mp3 2019-02-26 12:26
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0498.mp3 2019-02-26 12:27
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0499.mp3 2019-02-26 12:29
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0500.mp3 2019-02-26 12:30
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0501.mp3 2019-02-26 12:31
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0502.mp3 2019-02-26 12:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0503.mp3 2019-02-26 12:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0504.mp3 2019-02-26 12:34
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0505.mp3 2019-02-26 12:35
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0506.mp3 2019-02-26 12:36
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0507.mp3 2019-02-26 12:38
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0508.mp3 2019-02-26 12:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0509.mp3 2019-02-26 12:41
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0510.mp3 2019-02-26 12:42
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0511.mp3 2019-02-26 12:43
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0512.mp3 2019-02-26 12:44
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0513.mp3 2019-02-26 12:45
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0514.mp3 2019-02-26 12:45
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0515.mp3 2019-02-26 12:46
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0516.mp3 2019-02-26 12:48
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0517.mp3 2019-02-26 12:49
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0518.mp3 2019-02-26 12:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0519.mp3 2019-02-26 12:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0520.mp3 2019-02-26 12:51
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0521.mp3 2019-02-26 12:51
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0522.mp3 2019-02-26 12:52
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0523.mp3 2019-02-26 12:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0524.mp3 2019-02-26 12:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0525.mp3 2019-02-26 12:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0526.mp3 2019-02-26 12:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0527.mp3 2019-02-26 12:55
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0528.mp3 2019-02-26 12:56
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0529.mp3 2019-02-26 12:56
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0530.mp3 2019-02-26 12:57
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0531.mp3 2019-02-26 12:58
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0532.mp3 2019-02-26 12:58
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0533.mp3 2019-02-26 12:59
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0534.mp3 2019-02-26 12:59
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0535.mp3 2019-02-26 13:00
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0536.mp3 2019-02-26 13:01
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0537.mp3 2019-02-26 13:02
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0538.mp3 2019-02-26 13:04
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0539.mp3 2019-02-26 13:05
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0540.mp3 2019-02-26 13:06
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0541.mp3 2019-02-26 13:07
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0542.mp3 2019-02-26 13:08
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0543.mp3 2019-02-26 13:09
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0544.mp3 2019-02-26 13:10
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0545.mp3 2019-02-26 13:11
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0546.mp3 2019-02-26 13:12
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0547.mp3 2019-02-26 13:12
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0548.mp3 2019-02-26 13:13
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0549.mp3 2019-02-26 13:14
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0550.mp3 2019-02-26 13:14
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0551.mp3 2019-02-26 13:15
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0552.mp3 2019-02-26 13:16
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0553.mp3 2019-02-26 13:16
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0554.mp3 2019-02-26 13:17
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0555.mp3 2019-02-26 13:18
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0556.mp3 2019-02-26 13:18
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0557.mp3 2019-02-26 13:19
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0558.mp3 2019-02-26 13:20
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0559.mp3 2019-02-26 13:21
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0560.mp3 2019-02-26 13:21
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0561.mp3 2019-02-26 13:22
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0562.mp3 2019-02-26 13:23
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0563.mp3 2019-02-26 13:23
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0564.mp3 2019-02-26 13:24
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0565.mp3 2019-02-26 13:25
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0566.mp3 2019-02-26 13:26
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0567.mp3 2019-02-26 13:27
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0568.mp3 2019-02-26 13:27
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0569.mp3 2019-02-26 13:29
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0570.mp3 2019-02-26 13:30
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0571.mp3 2019-02-26 13:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0572.mp3 2019-02-26 13:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0573.mp3 2019-02-26 13:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0574.mp3 2019-02-26 13:34
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0575.mp3 2019-02-26 13:35
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0576.mp3 2019-02-26 13:35
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0577.mp3 2019-02-26 13:36
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0578.mp3 2019-02-26 13:36
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0579.mp3 2019-02-26 13:37
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0580.mp3 2019-02-26 13:37
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0581.mp3 2019-02-26 13:38
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0582.mp3 2019-02-26 13:38
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0583.mp3 2019-02-26 13:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0584.mp3 2019-02-26 13:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0585.mp3 2019-02-26 13:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0586.mp3 2019-02-26 13:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0587.mp3 2019-02-26 13:40
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0588.mp3 2019-02-26 13:40
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0589.mp3 2019-02-26 13:40
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0590.mp3 2019-02-26 13:41
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0591.mp3 2019-02-26 13:41
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0592.mp3 2019-02-26 13:41
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0593.mp3 2019-02-26 13:42
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0594.mp3 2019-02-26 13:42
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0595.mp3 2019-02-26 13:42
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0596.mp3 2019-02-26 13:43
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0597.mp3 2019-02-26 13:43
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0598.mp3 2019-02-26 13:43
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0599.mp3 2019-02-26 13:43
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0600.mp3 2019-02-26 13:44
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0601.mp3 2019-02-26 13:44
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0602.mp3 2019-02-26 13:45
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0603.mp3 2019-02-26 13:45
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0604.mp3 2019-02-26 13:46
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0605.mp3 2019-02-26 13:46
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0606.mp3 2019-02-26 13:47
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0607.mp3 2019-02-26 13:47
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0608.mp3 2019-02-26 13:48
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0609.mp3 2019-02-26 13:48
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0610.mp3 2019-02-26 13:49
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0611.mp3 2019-02-26 13:49
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0612.mp3 2019-02-26 13:49
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0613.mp3 2019-02-26 13:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0614.mp3 2019-02-26 13:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0615.mp3 2019-02-26 13:51
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0616.mp3 2019-02-26 13:52
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0617.mp3 2019-02-26 13:52
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0618.mp3 2019-02-26 13:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0619.mp3 2019-02-26 13:55
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0620.mp3 2019-02-26 13:58
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0621.mp3 2019-02-26 13:59
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0622.mp3 2019-02-26 14:06
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0623.mp3 2019-02-26 14:06
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0624.mp3 2019-02-26 14:07
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0625.mp3 2019-02-26 14:07
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0626.mp3 2019-02-26 14:08
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0627.mp3 2019-02-26 14:08
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0628.mp3 2019-02-26 14:08
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0629.mp3 2019-02-26 14:09
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0630.mp3 2019-02-26 14:09
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0631.mp3 2019-02-26 14:10
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0632.mp3 2019-02-26 14:10
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0633.mp3 2019-02-26 14:10
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0634.mp3 2019-02-26 14:11
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0635.mp3 2019-02-26 14:11
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0636.mp3 2019-02-26 14:12
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0637.mp3 2019-02-26 14:12
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0638.mp3 2019-02-26 14:13
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0639.mp3 2019-02-26 14:13
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0640.mp3 2019-02-26 14:13
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0641.mp3 2019-02-26 14:13
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0642.mp3 2019-02-26 14:14
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0643.mp3 2019-02-26 14:14
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0644.mp3 2019-02-26 14:15
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0645.mp3 2019-02-26 14:15
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0646.mp3 2019-02-26 14:16
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0647.mp3 2019-02-26 14:16
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0648.mp3 2019-02-26 14:16
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0649.mp3 2019-02-26 14:16
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0650.mp3 2019-02-26 14:17
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0651.mp3 2019-02-26 14:17
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0652.mp3 2019-02-26 14:17
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0653.mp3 2019-02-26 14:17
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0654.mp3 2019-02-26 14:18
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0655.mp3 2019-02-26 14:18
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0656.mp3 2019-02-26 14:18
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0657.mp3 2019-02-26 14:19
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0658.mp3 2019-02-26 14:20
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0659.mp3 2019-02-26 14:20
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0660.mp3 2019-02-26 14:21
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0661.mp3 2019-02-26 14:21
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0662.mp3 2019-02-26 14:21
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0663.mp3 2019-02-26 14:21
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0664.mp3 2019-02-26 14:22
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0665.mp3 2019-02-26 14:23
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0666.mp3 2019-02-26 14:23
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0667.mp3 2019-02-26 14:23
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0668.mp3 2019-02-26 14:23
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0669.mp3 2019-02-26 14:24
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0670.mp3 2019-02-26 14:24
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0671.mp3 2019-02-26 14:24
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0672.mp3 2019-02-26 14:24
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0673.mp3 2019-02-26 14:25
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0674.mp3 2019-02-26 14:25
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0675.mp3 2019-02-26 14:25
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0676.mp3 2019-02-26 14:26
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0677.mp3 2019-02-26 14:26
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0678.mp3 2019-02-26 14:27
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0679.mp3 2019-02-26 14:27
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0680.mp3 2019-02-26 14:27
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0681.mp3 2019-02-26 14:27
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0682.mp3 2019-02-26 14:28
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0683.mp3 2019-02-26 14:28
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0684.mp3 2019-02-26 14:29
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0685.mp3 2019-02-26 14:29
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0686.mp3 2019-02-26 14:29
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0687.mp3 2019-02-26 14:30
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0688.mp3 2019-02-26 14:31
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0689.mp3 2019-02-26 14:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0690.mp3 2019-02-26 14:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0691.mp3 2019-02-26 14:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0692.mp3 2019-02-26 14:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0693.mp3 2019-02-26 14:34
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0694.mp3 2019-02-26 14:35
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0695.mp3 2019-02-26 14:36
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0696.mp3 2019-02-26 14:38
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0697.mp3 2019-02-26 14:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0698.mp3 2019-02-26 14:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0699.mp3 2019-02-26 14:40
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0700.mp3 2019-02-26 14:40
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0701.mp3 2019-02-26 14:41
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0702.mp3 2019-02-26 14:42
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0703.mp3 2019-02-26 14:43
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0704.mp3 2019-02-26 14:44
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0705.mp3 2019-02-26 14:45
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0706.mp3 2019-02-26 14:45
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0707.mp3 2019-02-26 14:45
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0708.mp3 2019-02-26 14:46
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0709.mp3 2019-02-26 14:47
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0710.mp3 2019-02-26 14:47
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0711.mp3 2019-02-26 14:48
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0712.mp3 2019-02-26 14:48
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0713.mp3 2019-02-26 14:48
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0714.mp3 2019-02-26 14:49
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0715.mp3 2019-02-26 14:49
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0716.mp3 2019-02-26 14:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0717.mp3 2019-02-26 14:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0718.mp3 2019-02-26 14:51
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0719.mp3 2019-02-26 14:52
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0720.mp3 2019-02-26 14:52
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0721.mp3 2019-02-26 14:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0722.mp3 2019-02-26 14:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0723.mp3 2019-02-26 14:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0724.mp3 2019-02-26 14:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0725.mp3 2019-02-26 14:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0726.mp3 2019-02-26 14:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0727.mp3 2019-02-26 14:55
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0728.mp3 2019-02-26 14:55
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0729.mp3 2019-02-26 14:56
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0730.mp3 2019-02-26 14:56
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0731.mp3 2019-02-26 14:57
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0732.mp3 2019-02-26 14:57
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0733.mp3 2019-02-26 14:57
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0734.mp3 2019-02-26 14:58
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0735.mp3 2019-02-26 14:59
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0736.mp3 2019-02-26 14:59
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0737.mp3 2019-02-26 15:00
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0738.mp3 2019-02-26 15:01
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0739.mp3 2019-02-26 15:02
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0740.mp3 2019-02-26 15:02
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0741.mp3 2019-02-26 15:03
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0742.mp3 2019-02-26 15:04
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0743.mp3 2019-02-26 15:05
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0744.mp3 2019-02-26 15:05
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0745.mp3 2019-02-26 15:05
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0746.mp3 2019-02-26 15:06
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0747.mp3 2019-02-26 15:06
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0748.mp3 2019-02-26 15:06
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0749.mp3 2019-02-26 15:07
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0750.mp3 2019-02-26 15:08
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0751.mp3 2019-02-26 15:10
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0752.mp3 2019-02-26 15:13
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0753.mp3 2019-02-26 15:15
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0754.mp3 2019-02-26 15:17
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0755.mp3 2019-02-26 15:18
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0756.mp3 2019-02-26 15:19
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0757.mp3 2019-02-26 15:20
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0758.mp3 2019-02-26 15:21
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0759.mp3 2019-02-26 15:25
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0760.mp3 2019-02-26 15:26
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0761.mp3 2019-02-26 15:27
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0762.mp3 2019-02-26 15:27
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0763.mp3 2019-02-26 15:28
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0764.mp3 2019-02-26 15:29
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0765.mp3 2019-02-26 15:29
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0766.mp3 2019-02-26 15:29
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0767.mp3 2019-02-26 15:29
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0768.mp3 2019-02-26 15:30
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0769.mp3 2019-02-26 15:31
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0770.mp3 2019-02-26 15:31
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0771.mp3 2019-02-26 15:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0772.mp3 2019-02-26 15:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0773.mp3 2019-02-26 15:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0774.mp3 2019-02-26 15:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0775.mp3 2019-02-26 15:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0776.mp3 2019-02-26 15:35
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0777.mp3 2019-02-26 15:36
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0778.mp3 2019-02-26 15:36
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0779.mp3 2019-02-26 15:37
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0780.mp3 2019-02-26 15:37
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0781.mp3 2019-02-26 15:38
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0782.mp3 2019-02-26 15:38
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0783.mp3 2019-02-26 15:38
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0784.mp3 2019-02-26 15:38
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0785.mp3 2019-02-26 15:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0786.mp3 2019-02-26 15:39
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0787.mp3 2019-02-26 15:40
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0788.mp3 2019-02-26 15:41
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0789.mp3 2019-02-26 15:42
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0790.mp3 2019-02-26 15:43
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0791.mp3 2019-02-26 15:43
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0792.mp3 2019-02-26 15:44
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0793.mp3 2019-02-26 15:45
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0794.mp3 2019-02-26 16:01
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0795.mp3 2019-02-26 16:02
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0796.mp3 2019-02-26 16:03
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0797.mp3 2019-02-26 16:05
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0798.mp3 2019-02-26 16:06
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0799.mp3 2019-02-26 16:07
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0800.mp3 2019-02-26 16:08
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0801.mp3 2019-02-26 16:10
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0802.mp3 2019-02-26 16:11
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0803.mp3 2019-02-26 16:12
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0804.mp3 2019-02-26 16:13
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0805.mp3 2019-02-26 16:13
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0806.mp3 2019-02-26 16:13
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0807.mp3 2019-02-26 16:15
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0808.mp3 2019-02-26 16:16
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0809.mp3 2019-02-26 16:17
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0810.mp3 2019-02-26 16:18
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0811.mp3 2019-02-26 16:18
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0812.mp3 2019-02-26 16:19
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0813.mp3 2019-02-26 16:19
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0814.mp3 2019-02-26 16:20
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0815.mp3 2019-02-26 16:20
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0816.mp3 2019-02-26 16:21
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0817.mp3 2019-02-26 16:21
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0818.mp3 2019-02-26 16:22
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0819.mp3 2019-02-26 16:22
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0820.mp3 2019-02-26 16:23
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0821.mp3 2019-02-26 16:23
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0822.mp3 2019-02-26 16:23
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0823.mp3 2019-02-26 16:24
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0824.mp3 2019-05-28 06:47
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0825.mp3 2019-05-28 06:48
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0826.mp3 2019-05-28 06:48
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0827.mp3 2019-05-28 06:48
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0828.mp3 2019-05-28 06:49
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0829.mp3 2019-05-28 06:49
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0830.mp3 2019-05-28 06:49
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0831.mp3 2019-05-28 06:49
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0832.mp3 2019-05-28 06:49
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0833.mp3 2019-05-28 06:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0834.mp3 2019-05-28 06:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0835.mp3 2019-05-28 06:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0836.mp3 2019-05-28 06:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0837.mp3 2019-05-28 06:50
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0838.mp3 2019-05-28 06:51
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0839.mp3 2019-05-28 06:51
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0840.mp3 2019-05-28 06:51
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0841.mp3 2019-05-28 06:52
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0842.mp3 2019-05-28 06:52
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0843.mp3 2019-05-28 06:52
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0844.mp3 2019-05-28 06:52
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0845.mp3 2019-05-28 06:52
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0846.mp3 2019-05-28 06:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0847.mp3 2019-05-28 06:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0848.mp3 2019-05-28 06:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0849.mp3 2019-05-28 06:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0850.mp3 2019-05-28 06:53
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0851.mp3 2019-05-28 06:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0852.mp3 2019-05-28 06:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0853.mp3 2019-05-28 06:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0854.mp3 2019-05-28 06:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0855.mp3 2019-05-28 06:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0856.mp3 2019-05-28 06:54
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0857.mp3 2019-05-28 06:55
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0858.mp3 2019-05-28 06:55
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0859.mp3 2019-05-28 06:55
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0860.mp3 2019-05-28 06:55
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0861.mp3 2019-05-28 06:55
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0862.mp3 2019-05-28 06:56
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0863.mp3 2019-05-28 06:56
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0864.mp3 2019-05-28 06:56
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0865.mp3 2019-05-28 06:56
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0866.mp3 2019-05-28 06:56
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0867.mp3 2019-05-28 06:56
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0868.mp3 2019-05-28 06:57
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0869.mp3 2019-05-28 06:57
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0870.mp3 2019-05-28 06:57
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0871.mp3 2019-05-28 06:57
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0872.mp3 2019-05-28 06:57
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0873.mp3 2019-05-28 06:58
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0874.mp3 2019-05-28 06:58
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0875.mp3 2019-05-28 06:58
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0876.mp3 2019-05-28 06:58
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0877.mp3 2019-05-28 06:58
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0878.mp3 2019-05-28 06:58
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0879.mp3 2019-05-28 06:59
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0880.mp3 2019-05-28 06:59
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0881.mp3 2019-05-28 06:59
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0882.mp3 2019-05-28 06:59
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0883.mp3 2019-05-28 06:59
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0884.mp3 2019-05-28 07:00
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0885.mp3 2019-05-28 07:01
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0886.mp3 2019-05-28 07:01
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0887.mp3 2019-05-28 07:01
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0888.mp3 2019-05-28 07:01
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0889.mp3 2019-05-28 07:02
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0890.mp3 2019-05-28 07:02
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0891.mp3 2019-05-28 07:02
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0892.mp3 2019-05-28 07:02
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0893.mp3 2019-05-28 07:03
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0894.mp3 2019-05-28 07:03
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0895.mp3 2019-05-28 07:03
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0896.mp3 2019-08-05 08:31
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0897.mp3 2019-08-05 08:31
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0898.mp3 2019-08-05 08:31
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0899.mp3 2019-08-05 08:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0900.mp3 2019-08-05 08:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0901.mp3 2019-08-05 08:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0902.mp3 2019-08-05 08:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0903.mp3 2019-08-05 08:32
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0904.mp3 2019-08-05 08:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0905.mp3 2019-08-05 08:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0906.mp3 2019-08-05 08:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0907.mp3 2019-08-05 08:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0908.mp3 2019-08-05 08:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0909.mp3 2019-08-05 08:33
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0910.mp3 2019-08-05 08:34
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0911.mp3 2019-08-05 08:34
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0912.mp3 2019-08-05 08:34
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0913.mp3 2019-08-05 08:34
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0914.mp3 2019-08-05 08:34
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0915.mp3 2019-08-05 08:34
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0916.mp3 2019-08-05 08:34
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0917.mp3 2019-08-05 08:35
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0918.mp3 2019-08-05 08:35
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0919.mp3 2019-08-05 08:35
 • ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc-chuong-0920.mp3 2019-08-05 14:22
[Total: 2    Average: 3/5]

Related posts

Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương

THUYS♥️

Trọng Sinh Nữ Xứng: Chí Tôn Y Tiên

TiKay

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

TiKay

Leave a Reply