Đô Thị Ngôn Tình

Nữ Thần Trở Về

Editor: CaS, Tiểu Thoa Tử, Ốc

Ninh Tây đã rời đi nhiều năm lúc này lại quay trở về nơi khiến lồng ngực cô đầy cảm giác đau thương và mệt mỏi.

Nhưng cho dù thế nào cũng không thể đối mặt với nó, cho nên cô đã quyết định ở lại nơi này…


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
 •  Chương: /153
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • nu-than-tro-ve-chuong-0001.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0002.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0003.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0004.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0005.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0006.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0007.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0008.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0009.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0010.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0011.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0012.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0013.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0014.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0015.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0016.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0017.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0018.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0019.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0020.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0021.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0022.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0023.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0024.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0025.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0026.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0027.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0028.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0029.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0030.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0031.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0032.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0033.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0034.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0035.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0036.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0037.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0038.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0039.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0040.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0041.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0042.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0043.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0044.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0045.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0046.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0047.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0048.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0049.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0050.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0051.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0052.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0053.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0054.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0055.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0056.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0057.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0058.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0059.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0060.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0061.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0062.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0063.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0064.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0065.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0066.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0067.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0068.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0069.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0070.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0071.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0072.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0073.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0074.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0075.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0076.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0077.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0078.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0079.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0080.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0081.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0082.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0083.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0084.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0085.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0086.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0087.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0088.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0089.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0090.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0091.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0092.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0093.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0094.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0095.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0096.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0097.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0098.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0099.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0100.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0101.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0102.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0103.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0104.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0105.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0106.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0107.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0108.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0109.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0110.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0111.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0112.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0113.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0114.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0115.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0116.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0117.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0118.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0119.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0120.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0121.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0122.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0123.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0124.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0125.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0126.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0127.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0128.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0129.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0130.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0131.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0132.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0133.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0134.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0135.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0136.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0137.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0138.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0139.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0140.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0141.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0142.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0143.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0144.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0145.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0146.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0147.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0148.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0149.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0150.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0151.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0152.mp3
 • nu-than-tro-ve-chuong-0153.mp3
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

TinoTK

Bổn Vương Ở Đây

TinoTK

Tám Hệ Triệu Hoán Sư: Phế Vật Đích Tiểu Thư

TinoTK

Leave a Reply