Mạt Thế Ngôn Tình Xuyên Không

Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế

Sống 1000 năm, mắt thấy tu luyện sắp sắp đạt thành vậy mà lại bị ám toán, Ngọc Thiên Di quyết định đồng quy vu tận ( chết chùm cho vui). Không ngờ xuyên đến một địa cầu khác lại càng không ngờ mói tỉnh dậy ngày đầu tiên lão thiên gia đã ban tang cho nàng vai cục thịt dư trong bụng. Vừa mới sinh xong bảo bảo, chưa kịp hưởng thụ vài năm thi gặp tận thế buông xuống.

Nguồn : DĐ Lê Quý Đôn


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Du Nhân
 •  Chương: /56
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0001.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0002.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0003.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0004.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0005.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0006.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0007.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0008.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0009.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0010.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0011.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0012.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0013.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0014.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0015.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0016.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0017.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0018.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0019.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0020.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0021.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0022.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0023.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0024.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0025.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0026.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0027.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0028.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0029.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0030.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0031.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0032.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0033.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0034.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0035.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0036.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0037.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0038.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0039.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0040.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0041.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0042.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0043.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0044.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0045.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0046.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0047.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0048.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0049.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0050.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0051.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0052.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0053.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0054.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0055.mp3
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0056.mp3
[Total: 1    Average: 1/5]

Related posts

Sủng Thê Vạn Vạn Tuế: Yêu Nghiệt Tà Quân Nghịch Thiên Phi

THUYS♥️

Trọng Sinh Mạt Thế: Pháo Hôi Muốn Quật Khởi

THUYS♥️

Sư Phụ Lại Rớt Tuyến

TiKay

Leave a Reply