Linh Dị Ngôn Tình Nữ Cường

Phật Hệ Quỷ Vương Ngược Quỷ Hằng Ngày

Vừa ngủ dậy, quỷ vương Tô Thiện phát hiện của nàng hang ổ bị người sao , của nàng mồ mả tổ tiên bị người bào , thân thể của nàng bị đưa vào quốc gia cấp bảo tàng, mà nàng tắc thành huyền môn Tô gia cuối cùng một cái truyền nhân…

Đã từng phú khả địch quốc, hiện tại cùng cả người chỉ còn sáu trăm đồng tiền Tô Thiện tỏ vẻ, còn sống quá gian nan, ta nghĩ tử vừa chết.

Vì sinh hoạt tiếp tục, Tô Thiện không thể không đi lên kiệt đem hết toàn lực phát gia trí phú đường.

# bát nhất bát cái kia không đương quỷ vương làm trảo quỷ đại sư truyền kỳ nữ nhân #

Tô Thiện: Cho các ngươi hai cái lộ, bị ta chém chết or khi ta tiểu đệ

Bị đánh cho chỉ còn một hơi chúng quỷ: Nhân gian rất đáng sợ, ta muốn hồi âm phủ

Thân là một cái chỉ biết họa chiêu quỷ phù huyền môn đại lão, quỷ vương Tô Thiện tỏ vẻ, chỉ cần quỷ hồn giáo dục hảo, ác quỷ cũng có thể làm thủ hộ thần

Nội dung nhãn: Chuyên nhất tình nhân duyên gặp gỡ bất ngờ xuyên việt thời không ngọt văn

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tô Thiện ┃ phối hợp diễn: Các loại quỷ ┃ cái khác: (~ ̄▽ ̄)~

Tác phẩm giản bình: vip cường thôi huy hiệu

Vừa ngủ dậy, lệ quỷ chi vương Tô Thiện phát hiện bản thân hang ổ bị người sao , của nàng mồ mả tổ tiên bị người bóc, của nàng xác chết bị đưa vào quốc gia cấp bảo tàng, mà nàng tắc thành huyền môn Tô gia cuối cùng một cái truyền nhân. Tô Thiện đã từng phú khả địch quốc, hiện tại cùng chỉ còn sáu trăm khối, vì sống sót, thân là quỷ vương nàng không thể không đi lên trảo quỷ tróc yêu đường… Bài này khôi hài hài hước, giọng văn thoải mái, tình tiết thiết trí tinh xảo, chuyện xưa hoàn hoàn tướng chụp, cấu tứ xảo diệu, đáng giá vừa thấy.

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Mộng Lang Vũ
 •  Chương: /333
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0001.mp3 2019-05-31 16:45
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0002.mp3 2019-05-31 16:46
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0003.mp3 2019-05-31 16:46
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0004.mp3 2019-05-31 16:46
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0005.mp3 2019-05-31 16:46
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0006.mp3 2019-05-31 16:46
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0007.mp3 2019-05-31 16:46
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0008.mp3 2019-05-31 16:47
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0009.mp3 2019-05-31 16:47
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0010.mp3 2019-05-31 16:47
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0011.mp3 2019-05-31 16:47
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0012.mp3 2019-05-31 16:47
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0013.mp3 2019-05-31 16:47
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0014.mp3 2019-05-31 16:47
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0015.mp3 2019-05-31 16:48
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0016.mp3 2019-05-31 16:48
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0017.mp3 2019-05-31 16:48
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0018.mp3 2019-05-31 16:48
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0019.mp3 2019-05-31 16:48
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0020.mp3 2019-05-31 16:48
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0021.mp3 2019-05-31 16:49
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0022.mp3 2019-05-31 16:49
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0023.mp3 2019-05-31 16:49
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0024.mp3 2019-05-31 16:49
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0025.mp3 2019-05-31 16:49
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0026.mp3 2019-05-31 16:49
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0027.mp3 2019-05-31 16:49
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0028.mp3 2019-05-31 16:49
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0029.mp3 2019-05-31 16:50
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0030.mp3 2019-05-31 16:50
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0031.mp3 2019-05-31 16:50
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0032.mp3 2019-05-31 16:50
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0033.mp3 2019-05-31 16:50
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0034.mp3 2019-05-31 16:50
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0035.mp3 2019-05-31 16:50
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0036.mp3 2019-05-31 16:51
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0037.mp3 2019-05-31 16:51
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0038.mp3 2019-05-31 16:51
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0039.mp3 2019-05-31 16:51
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0040.mp3 2019-05-31 16:51
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0041.mp3 2019-05-31 16:51
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0042.mp3 2019-05-31 16:51
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0043.mp3 2019-05-31 16:51
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0044.mp3 2019-05-31 16:51
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0045.mp3 2019-05-31 16:52
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0046.mp3 2019-05-31 16:52
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0047.mp3 2019-05-31 16:52
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0048.mp3 2019-05-31 16:52
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0049.mp3 2019-05-31 16:52
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0050.mp3 2019-05-31 16:52
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0051.mp3 2019-05-31 16:52
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0052.mp3 2019-05-31 16:53
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0053.mp3 2019-05-31 16:53
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0054.mp3 2019-05-31 16:53
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0055.mp3 2019-05-31 16:53
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0056.mp3 2019-05-31 16:53
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0057.mp3 2019-05-31 16:53
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0058.mp3 2019-05-31 16:53
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0059.mp3 2019-05-31 16:54
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0060.mp3 2019-05-31 16:54
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0061.mp3 2019-05-31 16:54
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0062.mp3 2019-05-31 16:54
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0063.mp3 2019-05-31 16:54
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0064.mp3 2019-05-31 16:54
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0065.mp3 2019-05-31 16:54
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0066.mp3 2019-05-31 16:55
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0067.mp3 2019-05-31 16:55
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0068.mp3 2019-05-31 16:55
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0069.mp3 2019-05-31 16:55
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0070.mp3 2019-05-31 16:55
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0071.mp3 2019-05-31 16:55
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0072.mp3 2019-05-31 16:55
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0073.mp3 2019-05-31 16:56
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0074.mp3 2019-05-31 16:56
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0075.mp3 2019-05-31 16:56
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0076.mp3 2019-05-31 16:56
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0077.mp3 2019-05-31 16:56
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0078.mp3 2019-05-31 16:56
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0079.mp3 2019-05-31 16:56
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0080.mp3 2019-05-31 16:57
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0081.mp3 2019-05-31 16:57
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0082.mp3 2019-05-31 16:57
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0083.mp3 2019-05-31 16:57
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0084.mp3 2019-05-31 16:57
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0085.mp3 2019-05-31 16:57
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0086.mp3 2019-05-31 16:57
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0087.mp3 2019-05-31 16:57
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0088.mp3 2019-05-31 16:58
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0089.mp3 2019-05-31 16:58
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0090.mp3 2019-05-31 16:58
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0091.mp3 2019-05-31 16:58
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0092.mp3 2019-05-31 16:58
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0093.mp3 2019-05-31 16:58
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0094.mp3 2019-05-31 16:58
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0095.mp3 2019-05-31 16:58
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0096.mp3 2019-05-31 16:59
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0097.mp3 2019-05-31 16:59
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0098.mp3 2019-05-31 16:59
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0099.mp3 2019-05-31 16:59
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0100.mp3 2019-05-31 16:59
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0101.mp3 2019-05-31 16:59
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0102.mp3 2019-05-31 16:59
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0103.mp3 2019-05-31 16:59
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0104.mp3 2019-05-31 17:00
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0105.mp3 2019-05-31 17:00
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0106.mp3 2019-05-31 17:00
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0107.mp3 2019-05-31 17:00
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0108.mp3 2019-05-31 17:00
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0109.mp3 2019-05-31 17:00
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0110.mp3 2019-05-31 17:01
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0111.mp3 2019-05-31 17:01
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0112.mp3 2019-05-31 17:01
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0113.mp3 2019-05-31 17:01
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0114.mp3 2019-05-31 17:01
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0115.mp3 2019-05-31 17:01
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0116.mp3 2019-05-31 17:01
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0117.mp3 2019-05-31 17:02
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0118.mp3 2019-05-31 17:02
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0119.mp3 2019-05-31 17:02
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0120.mp3 2019-05-31 17:02
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0121.mp3 2019-05-31 17:02
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0122.mp3 2019-05-31 17:02
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0123.mp3 2019-05-31 17:02
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0124.mp3 2019-05-31 17:02
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0125.mp3 2019-05-31 17:03
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0126.mp3 2019-05-31 17:03
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0127.mp3 2019-05-31 17:03
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0128.mp3 2019-05-31 17:03
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0129.mp3 2019-05-31 17:03
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0130.mp3 2019-05-31 17:03
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0131.mp3 2019-05-31 17:03
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0132.mp3 2019-05-31 17:03
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0133.mp3 2019-05-31 17:04
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0134.mp3 2019-05-31 17:04
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0135.mp3 2019-05-31 17:04
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0136.mp3 2019-05-31 17:04
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0137.mp3 2019-05-31 17:04
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0138.mp3 2019-05-31 17:04
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0139.mp3 2019-05-31 17:04
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0140.mp3 2019-05-31 17:05
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0141.mp3 2019-05-31 17:05
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0142.mp3 2019-05-31 17:05
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0143.mp3 2019-05-31 17:05
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0144.mp3 2019-05-31 17:05
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0145.mp3 2019-05-31 17:05
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0146.mp3 2019-05-31 17:06
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0147.mp3 2019-05-31 17:06
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0148.mp3 2019-05-31 17:06
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0149.mp3 2019-05-31 17:06
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0150.mp3 2019-05-31 17:06
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0151.mp3 2019-05-31 17:06
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0152.mp3 2019-05-31 17:06
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0153.mp3 2019-05-31 17:07
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0154.mp3 2019-05-31 17:07
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0155.mp3 2019-05-31 17:07
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0156.mp3 2019-05-31 17:07
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0157.mp3 2019-05-31 17:07
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0158.mp3 2019-05-31 17:07
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0159.mp3 2019-05-31 17:07
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0160.mp3 2019-05-31 17:08
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0161.mp3 2019-05-31 17:08
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0162.mp3 2019-05-31 17:08
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0163.mp3 2019-05-31 17:08
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0164.mp3 2019-05-31 17:08
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0165.mp3 2019-05-31 17:08
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0166.mp3 2019-05-31 17:08
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0167.mp3 2019-05-31 17:08
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0168.mp3 2019-05-31 17:09
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0169.mp3 2019-05-31 17:09
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0170.mp3 2019-05-31 17:09
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0171.mp3 2019-05-31 17:09
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0172.mp3 2019-05-31 17:09
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0173.mp3 2019-05-31 17:09
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0174.mp3 2019-05-31 17:09
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0175.mp3 2019-05-31 17:10
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0176.mp3 2019-05-31 17:10
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0177.mp3 2019-05-31 17:10
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0178.mp3 2019-05-31 17:10
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0179.mp3 2019-05-31 17:10
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0180.mp3 2019-05-31 17:10
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0181.mp3 2019-05-31 17:10
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0182.mp3 2019-05-31 17:11
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0183.mp3 2019-05-31 17:11
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0184.mp3 2019-05-31 17:11
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0185.mp3 2019-05-31 17:11
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0186.mp3 2019-05-31 17:11
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0187.mp3 2019-05-31 17:11
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0188.mp3 2019-05-31 17:11
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0189.mp3 2019-05-31 17:11
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0190.mp3 2019-05-31 17:12
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0191.mp3 2019-05-31 17:12
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0192.mp3 2019-05-31 17:12
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0193.mp3 2019-05-31 17:12
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0194.mp3 2019-05-31 17:12
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0195.mp3 2019-05-31 17:12
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0196.mp3 2019-05-31 17:12
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0197.mp3 2019-05-31 17:13
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0198.mp3 2019-05-31 17:13
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0199.mp3 2019-05-31 17:13
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0200.mp3 2019-05-31 17:13
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0201.mp3 2019-05-31 17:13
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0202.mp3 2019-05-31 17:13
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0203.mp3 2019-05-31 17:14
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0204.mp3 2019-05-31 17:14
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0205.mp3 2019-05-31 17:14
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0206.mp3 2019-05-31 17:14
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0207.mp3 2019-05-31 17:14
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0208.mp3 2019-05-31 17:14
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0209.mp3 2019-05-31 17:14
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0210.mp3 2019-05-31 17:15
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0211.mp3 2019-05-31 17:15
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0212.mp3 2019-05-31 17:15
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0213.mp3 2019-05-31 17:15
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0214.mp3 2019-05-31 17:15
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0215.mp3 2019-05-31 17:15
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0216.mp3 2019-05-31 17:16
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0217.mp3 2019-05-31 17:16
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0218.mp3 2019-05-31 17:16
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0219.mp3 2019-05-31 17:16
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0220.mp3 2019-05-31 17:16
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0221.mp3 2019-05-31 17:16
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0222.mp3 2019-05-31 17:17
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0223.mp3 2019-05-31 17:17
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0224.mp3 2019-05-31 17:17
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0225.mp3 2019-05-31 17:17
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0226.mp3 2019-05-31 17:17
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0227.mp3 2019-05-31 17:17
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0228.mp3 2019-05-31 17:17
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0229.mp3 2019-05-31 17:18
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0230.mp3 2019-05-31 17:18
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0231.mp3 2019-05-31 17:18
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0232.mp3 2019-05-31 17:18
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0233.mp3 2019-05-31 17:18
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0234.mp3 2019-05-31 17:18
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0235.mp3 2019-05-31 17:19
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0236.mp3 2019-05-31 17:19
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0237.mp3 2019-05-31 17:19
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0238.mp3 2019-05-31 17:19
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0239.mp3 2019-05-31 17:19
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0240.mp3 2019-05-31 17:19
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0241.mp3 2019-05-31 17:20
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0242.mp3 2019-05-31 17:20
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0243.mp3 2019-05-31 17:20
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0244.mp3 2019-05-31 17:20
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0245.mp3 2019-05-31 17:20
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0246.mp3 2019-05-31 17:20
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0247.mp3 2019-05-31 17:21
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0248.mp3 2019-05-31 17:21
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0249.mp3 2019-05-31 17:21
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0250.mp3 2019-05-31 17:21
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0251.mp3 2019-05-31 17:21
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0252.mp3 2019-05-31 17:21
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0253.mp3 2019-05-31 17:22
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0254.mp3 2019-05-31 17:22
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0255.mp3 2019-05-31 17:22
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0256.mp3 2019-05-31 17:22
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0257.mp3 2019-05-31 17:22
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0258.mp3 2019-05-31 17:22
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0259.mp3 2019-05-31 17:22
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0260.mp3 2019-05-31 17:23
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0261.mp3 2019-05-31 17:23
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0262.mp3 2019-05-31 17:23
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0263.mp3 2019-05-31 17:23
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0264.mp3 2019-05-31 17:23
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0265.mp3 2019-05-31 17:24
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0266.mp3 2019-05-31 17:24
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0267.mp3 2019-05-31 17:24
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0268.mp3 2019-05-31 17:24
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0269.mp3 2019-05-31 17:24
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0270.mp3 2019-05-31 17:24
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0271.mp3 2019-05-31 17:25
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0272.mp3 2019-05-31 17:25
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0273.mp3 2019-05-31 17:25
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0274.mp3 2019-05-31 17:25
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0275.mp3 2019-05-31 17:25
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0276.mp3 2019-05-31 17:25
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0277.mp3 2019-05-31 17:26
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0278.mp3 2019-05-31 17:26
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0279.mp3 2019-05-31 17:26
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0280.mp3 2019-05-31 17:26
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0281.mp3 2019-05-31 17:26
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0282.mp3 2019-05-31 17:27
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0283.mp3 2019-05-31 17:27
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0284.mp3 2019-05-31 17:27
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0285.mp3 2019-05-31 17:27
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0286.mp3 2019-05-31 17:27
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0287.mp3 2019-05-31 17:27
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0288.mp3 2019-05-31 17:28
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0289.mp3 2019-05-31 17:28
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0290.mp3 2019-05-31 17:28
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0291.mp3 2019-05-31 17:28
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0292.mp3 2019-05-31 17:28
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0293.mp3 2019-05-31 17:28
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0294.mp3 2019-05-31 17:29
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0295.mp3 2019-05-31 17:29
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0296.mp3 2019-05-31 17:29
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0297.mp3 2019-05-31 17:29
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0298.mp3 2019-05-31 17:29
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0299.mp3 2019-05-31 17:29
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0300.mp3 2019-05-31 17:29
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0301.mp3 2019-05-31 17:30
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0302.mp3 2019-05-31 17:30
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0303.mp3 2019-05-31 17:30
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0304.mp3 2019-05-31 17:30
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0305.mp3 2019-05-31 17:30
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0306.mp3 2019-05-31 17:31
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0307.mp3 2019-05-31 17:31
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0308.mp3 2019-05-31 17:31
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0309.mp3 2019-05-31 17:31
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0310.mp3 2019-05-31 17:31
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0311.mp3 2019-05-31 17:31
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0312.mp3 2019-05-31 17:31
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0313.mp3 2019-05-31 17:32
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0314.mp3 2019-05-31 17:32
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0315.mp3 2019-05-31 17:32
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0316.mp3 2019-05-31 17:32
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0317.mp3 2019-05-31 17:32
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0318.mp3 2019-05-31 17:32
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0319.mp3 2019-05-31 17:33
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0320.mp3 2019-05-31 17:33
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0321.mp3 2019-05-31 17:33
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0322.mp3 2019-05-31 17:33
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0323.mp3 2019-05-31 17:33
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0324.mp3 2019-05-31 17:33
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0325.mp3 2019-05-31 17:34
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0326.mp3 2019-05-31 17:34
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0327.mp3 2019-05-31 17:34
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0328.mp3 2019-05-31 17:34
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0329.mp3 2019-05-31 17:34
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0330.mp3 2019-05-31 17:34
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0331.mp3 2019-05-31 17:34
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0332.mp3 2019-05-31 17:35
 • phat-he-quy-vuong-nguoc-quy-hang-ngay-chuong-0333.mp3 2019-05-31 17:35
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký

TiKay

Chú à! Đừng nên thế!

TiKay

Y Thủ Che Thiên

TiKay

Leave a Reply