Cổ Đại Ngôn Tình

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Trước mặt người khác, một người lương thiện khiêm tốn, một người ôn nhã hiền thục, bọn họ là đôi phu thê mẫu mực mà người đời ao ước.

Nhưng sau lưng người khác………

Bùi Cẩn: Ái phi, nàng thật là giả dối.

Nhan Thế Ninh: Đó là phu quân có phương pháp dạy bảo hay.

Convert: ngocquynh520

Edit: Vivi Chan

Beta: Hường Bùi

Nguồn: diendanlequydon.com


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Tô Hành Nhạc
 •  Chương: /85
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0001.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0002.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0003.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0004.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0005.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0006.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0007.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0008.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0009.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0010.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0011.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0012.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0013.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0014.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0015.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0016.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0017.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0018.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0019.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0020.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0021.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0022.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0023.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0024.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0025.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0026.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0027.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0028.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0029.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0030.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0031.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0032.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0033.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0034.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0035.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0036.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0037.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0038.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0039.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0040.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0041.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0042.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0043.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0044.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0045.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0046.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0047.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0048.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0049.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0050.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0051.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0052.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0053.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0054.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0055.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0056.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0057.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0058.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0059.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0060.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0061.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0062.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0063.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0064.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0065.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0066.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0067.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0068.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0069.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0070.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0071.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0072.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0073.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0074.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0075.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0076.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0077.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0078.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0079.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0080.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0081.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0082.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0083.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0084.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0085.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù

TinoTK

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

TinoTK

Boss Là Nữ Phụ

TinoTK

Leave a Reply