Cổ Đại Ngôn Tình

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Trước mặt người khác, một người lương thiện khiêm tốn, một người ôn nhã hiền thục, bọn họ là đôi phu thê mẫu mực mà người đời ao ước.

Nhưng sau lưng người khác………

Bùi Cẩn: Ái phi, nàng thật là giả dối.

Nhan Thế Ninh: Đó là phu quân có phương pháp dạy bảo hay.

Convert: ngocquynh520

Edit: Vivi Chan

Beta: Hường Bùi

Nguồn: diendanlequydon.com


Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Tô Hành Nhạc
 •  Chương: /85
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0001.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0002.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0003.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0004.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0005.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0006.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0007.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0008.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0009.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0010.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0011.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0012.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0013.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0014.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0015.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0016.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0017.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0018.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0019.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0020.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0021.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0022.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0023.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0024.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0025.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0026.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0027.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0028.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0029.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0030.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0031.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0032.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0033.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0034.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0035.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0036.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0037.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0038.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0039.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0040.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0041.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0042.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0043.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0044.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0045.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0046.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0047.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0048.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0049.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0050.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0051.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0052.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0053.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0054.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0055.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0056.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0057.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0058.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0059.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0060.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0061.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0062.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0063.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0064.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0065.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0066.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0067.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0068.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0069.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0070.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0071.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0072.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0073.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0074.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0075.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0076.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0077.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0078.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0079.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0080.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0081.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0082.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0083.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0084.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0085.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Khủng Bố Nữ Chủ Bá

thuydemons

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

TinoTK

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

TinoTK

Leave a Reply