Cổ Đại Ngôn Tình

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Trước mặt người khác, một người lương thiện khiêm tốn, một người ôn nhã hiền thục, bọn họ là đôi phu thê mẫu mực mà người đời ao ước.

Nhưng sau lưng người khác………

Bùi Cẩn: Ái phi, nàng thật là giả dối.

Nhan Thế Ninh: Đó là phu quân có phương pháp dạy bảo hay.

Convert: ngocquynh520

Edit: Vivi Chan

Beta: Hường Bùi

Nguồn: diendanlequydon.com


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Tô Hành Nhạc
 •  Chương: /85
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0001.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0002.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0003.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0004.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0005.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0006.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0007.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0008.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0009.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0010.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0011.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0012.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0013.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0014.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0015.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0016.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0017.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0018.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0019.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0020.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0021.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0022.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0023.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0024.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0025.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0026.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0027.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0028.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0029.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0030.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0031.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0032.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0033.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0034.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0035.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0036.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0037.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0038.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0039.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0040.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0041.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0042.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0043.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0044.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0045.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0046.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0047.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0048.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0049.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0050.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0051.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0052.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0053.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0054.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0055.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0056.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0057.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0058.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0059.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0060.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0061.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0062.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0063.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0064.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0065.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0066.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0067.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0068.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0069.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0070.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0071.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0072.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0073.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0074.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0075.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0076.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0077.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0078.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0079.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0080.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0081.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0082.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0083.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0084.mp3
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0085.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Dưỡng Nữ Thành Phi

TiKay

Hôm Nay Mật Đường Có Chút Ngọt

THUYS♥️

Thần Côn Tiến Hóa Sử

THUYS♥️

Leave a Reply