Huyền Huyễn

Phục Thiên Thị

Đông Phương Thần Châu, có Nhân Hoàng lập đạo thống, có Thánh Hiền tông môn truyền đạo, có chư hầu hùng cứ một phương vương quốc, chư cường san sát, Thần Châu náo động ngàn vạn năm, chấp này thời điểm, một đời thiên kiêu Diệp Thanh Đế cùng Đông Hoàng Đại Đế hoành không xuất thế, chém Nhân Hoàng, ngự Thánh Hiền, chư hầu thần phục, Đông Phương Thần Châu nhất thống!

Nhưng, Diệp Thanh Đế bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, thế gian pho tượng tất cả đều bị hủy, tại thế gian xoá tên, biến thành cấm kỵ; từ đây Thần Châu duy Đông Hoàng Đại Đế độc tôn!

Mười lăm năm về sau, Đông Hải Thanh Châu thành, một cái tên là Diệp Phục Thiên thiếu niên, mở ra hắn truyền kỳ chi lộ. . .


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tịnh Vô Ngân
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • phuc-thien-thi-chuong-0001.mp32018-06-23 18:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0002.mp32018-06-23 18:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0003.mp32018-06-23 18:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0004.mp32018-06-23 18:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0005.mp32018-06-23 18:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0006.mp32018-06-23 18:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0007.mp32018-06-23 18:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0008.mp32018-06-23 18:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0009.mp32018-06-23 18:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0010.mp32018-06-23 18:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0011.mp32018-06-23 18:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0012.mp32018-06-23 18:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0013.mp32018-06-23 18:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0014.mp32018-06-23 18:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0015.mp32018-06-23 18:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0016.mp32018-06-23 18:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0017.mp32018-06-23 18:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0018.mp32018-06-23 18:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0019.mp32018-06-23 18:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0020.mp32018-06-23 18:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0021.mp32018-06-23 18:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0022.mp32018-06-23 18:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0023.mp32018-06-23 18:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0024.mp32018-06-23 18:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0025.mp32018-06-23 18:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0026.mp32018-06-23 18:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0027.mp32018-06-23 18:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0028.mp32018-06-23 18:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0029.mp32018-06-23 18:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0030.mp32018-06-23 18:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0031.mp32018-06-23 18:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0032.mp32018-06-23 18:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0033.mp32018-06-23 18:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0034.mp32018-06-23 18:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0035.mp32018-06-23 18:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0036.mp32018-06-23 18:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0037.mp32018-06-23 18:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0038.mp32018-06-23 18:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0039.mp32018-06-23 18:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0040.mp32018-06-23 18:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0041.mp32018-06-23 18:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0042.mp32018-06-23 18:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0043.mp32018-06-23 18:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0044.mp32018-06-23 18:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0045.mp32018-06-23 18:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0046.mp32018-06-23 18:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0047.mp32018-06-23 18:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0048.mp32018-06-23 18:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0049.mp32018-06-23 18:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0050.mp32018-06-23 18:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0051.mp32018-06-23 18:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0052.mp32018-06-23 18:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0053.mp32018-06-23 18:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0054.mp32018-06-23 18:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0055.mp32018-06-23 18:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0056.mp32018-06-23 18:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0057.mp32018-06-23 18:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0058.mp32018-06-23 18:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0059.mp32018-06-23 18:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0060.mp32018-06-23 18:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0061.mp32018-06-23 18:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0062.mp32018-06-23 18:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0063.mp32018-06-23 18:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0064.mp32018-06-23 18:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0065.mp32018-06-23 18:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0066.mp32018-06-23 18:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0067.mp32018-06-23 18:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0068.mp32018-06-23 18:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0069.mp32018-06-23 18:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0070.mp32018-06-23 18:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0071.mp32018-06-23 18:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0072.mp32018-06-23 18:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0073.mp32018-06-23 18:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0074.mp32018-06-23 18:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0075.mp32018-06-23 18:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0076.mp32018-06-23 18:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0077.mp32018-06-23 18:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0078.mp32018-06-23 18:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0079.mp32018-06-23 18:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0080.mp32018-06-23 18:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0081.mp32018-06-23 18:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0082.mp32018-06-23 18:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0083.mp32018-06-23 18:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0084.mp32018-06-23 18:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0085.mp32018-06-23 18:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0086.mp32018-06-23 18:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0087.mp32018-06-23 18:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0088.mp32018-06-23 18:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0089.mp32018-06-23 18:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0090.mp32018-06-23 18:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0091.mp32018-06-23 18:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0092.mp32018-06-23 18:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0093.mp32018-06-23 18:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0094.mp32018-06-23 18:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0095.mp32018-06-23 18:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0096.mp32018-06-23 18:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0097.mp32018-06-23 18:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0098.mp32018-06-23 18:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0099.mp32018-06-23 18:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0100.mp32018-06-23 18:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0101.mp32018-06-23 18:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0102.mp32018-06-23 18:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0103.mp32018-06-23 18:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0104.mp32018-06-23 18:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0105.mp32018-06-23 18:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0106.mp32018-06-23 18:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0107.mp32018-06-23 18:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0108.mp32018-06-23 18:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0109.mp32018-06-23 18:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0110.mp32018-06-23 18:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0111.mp32018-06-23 18:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0112.mp32018-06-23 18:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0113.mp32018-06-23 18:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0114.mp32018-06-23 18:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0115.mp32018-06-23 18:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0116.mp32018-06-23 18:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0117.mp32018-06-23 18:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0118.mp32018-06-23 18:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0119.mp32018-06-23 18:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0120.mp32018-06-23 18:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0121.mp32018-06-23 18:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0122.mp32018-06-23 19:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0123.mp32018-06-23 19:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0124.mp32018-06-23 19:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0125.mp32018-06-23 19:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0126.mp32018-06-23 19:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0127.mp32018-06-23 19:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0128.mp32018-06-23 19:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0129.mp32018-06-23 19:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0130.mp32018-06-23 19:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0131.mp32018-06-23 19:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0132.mp32018-06-23 19:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0133.mp32018-06-23 19:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0134.mp32018-06-23 19:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0135.mp32018-06-23 19:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0136.mp32018-06-23 19:03
 • phuc-thien-thi-chuong-0137.mp32018-06-23 19:03
 • phuc-thien-thi-chuong-0138.mp32018-06-23 19:03
 • phuc-thien-thi-chuong-0139.mp32018-06-23 19:03
 • phuc-thien-thi-chuong-0140.mp32018-06-23 19:03
 • phuc-thien-thi-chuong-0141.mp32018-06-23 19:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0142.mp32018-06-23 19:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0143.mp32018-06-23 19:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0144.mp32018-06-23 19:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0145.mp32018-06-23 19:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0146.mp32018-06-23 19:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0147.mp32018-06-23 19:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0148.mp32018-06-23 19:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0149.mp32018-06-23 19:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0150.mp32018-06-23 19:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0151.mp32018-06-23 19:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0152.mp32018-06-23 19:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0153.mp32018-06-23 19:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0154.mp32018-06-23 19:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0155.mp32018-06-23 19:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0156.mp32018-06-23 19:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0157.mp32018-06-23 19:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0158.mp32018-06-23 19:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0159.mp32018-06-23 19:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0160.mp32018-06-23 19:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0161.mp32018-06-23 19:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0162.mp32018-06-23 19:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0163.mp32018-06-23 19:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0164.mp32018-06-23 19:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0165.mp32018-06-23 19:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0166.mp32018-06-23 19:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0167.mp32018-06-23 19:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0168.mp32018-06-23 19:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0169.mp32018-06-23 19:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0170.mp32018-06-23 19:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0171.mp32018-06-23 19:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0172.mp32018-06-23 19:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0173.mp32018-06-23 19:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0174.mp32018-06-23 19:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0175.mp32018-06-23 19:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0176.mp32018-06-23 19:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0177.mp32018-06-23 19:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0178.mp32018-06-23 19:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0179.mp32018-06-23 19:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0180.mp32018-06-23 19:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0181.mp32018-06-23 19:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0182.mp32018-06-23 19:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0183.mp32018-06-23 19:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0184.mp32018-06-23 19:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0185.mp32018-06-23 19:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0186.mp32018-06-23 19:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0187.mp32018-06-23 19:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0188.mp32018-06-23 19:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0189.mp32018-06-23 19:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0190.mp32018-06-23 19:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0191.mp32018-06-23 19:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0192.mp32018-06-23 19:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0193.mp32018-06-23 19:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0194.mp32018-06-23 19:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0195.mp32018-06-23 19:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0196.mp32018-06-23 19:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0197.mp32018-06-23 19:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0198.mp32018-06-23 19:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0199.mp32018-06-23 19:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0200.mp32018-06-23 19:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0201.mp32018-06-23 19:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0202.mp32018-06-23 19:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0203.mp32018-06-23 19:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0204.mp32018-06-23 19:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0205.mp32018-06-23 19:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0206.mp32018-06-23 19:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0207.mp32018-06-23 19:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0208.mp32018-06-23 19:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0209.mp32018-06-23 19:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0210.mp32018-06-23 19:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0211.mp32018-06-23 19:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0212.mp32018-06-23 19:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0213.mp32018-06-23 19:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0214.mp32018-06-23 19:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0215.mp32018-06-23 19:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0216.mp32018-06-23 19:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0217.mp32018-06-23 19:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0218.mp32018-06-23 19:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0219.mp32018-06-23 19:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0220.mp32018-06-23 19:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0221.mp32018-06-23 19:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0222.mp32018-06-23 19:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0223.mp32018-06-23 19:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0224.mp32018-06-23 19:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0225.mp32018-06-23 19:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0226.mp32018-06-23 19:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0227.mp32018-06-23 19:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0228.mp32018-06-23 19:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0229.mp32018-06-23 19:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0230.mp32018-06-23 19:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0231.mp32018-06-23 19:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0232.mp32018-06-23 19:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0233.mp32018-06-23 19:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0234.mp32018-06-23 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0235.mp32018-06-23 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0236.mp32018-06-23 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0237.mp32018-06-23 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0238.mp32018-06-23 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0239.mp32018-06-23 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0240.mp32018-06-23 19:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0241.mp32018-06-23 19:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0242.mp32018-06-23 19:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0243.mp32018-06-23 19:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0244.mp32018-06-23 19:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0245.mp32018-06-23 19:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0246.mp32018-06-23 19:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0247.mp32018-06-23 19:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0248.mp32018-06-23 19:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0249.mp32018-06-23 19:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0250.mp32018-06-23 19:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0251.mp32018-06-23 19:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0252.mp32018-06-23 19:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0253.mp32018-06-23 19:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0254.mp32018-06-23 19:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0255.mp32018-06-23 19:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0256.mp32018-06-23 19:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0257.mp32018-06-23 19:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0258.mp32018-06-23 19:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0259.mp32018-06-23 19:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0260.mp32018-06-23 19:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0261.mp32018-06-23 19:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0262.mp32018-06-23 19:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0263.mp32018-06-23 19:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0264.mp32018-06-23 19:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0265.mp32018-06-23 19:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0266.mp32018-06-23 19:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0267.mp32018-06-23 19:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0268.mp32018-06-23 19:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0269.mp32018-06-23 19:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0270.mp32018-06-23 19:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0271.mp32018-06-23 19:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0272.mp32018-06-23 19:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0273.mp32018-06-23 19:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0274.mp32018-06-23 19:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0275.mp32018-06-23 19:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0276.mp32018-06-23 19:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0277.mp32018-06-23 19:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0278.mp32018-06-23 19:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0279.mp32018-06-23 19:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0280.mp32018-06-23 19:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0281.mp32018-06-23 19:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0282.mp32018-06-23 19:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0283.mp32018-06-23 19:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0284.mp32018-06-23 19:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0285.mp32018-06-23 19:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0286.mp32018-06-23 19:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0287.mp32018-06-23 19:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0288.mp32018-06-23 19:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0289.mp32018-06-23 19:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0290.mp32018-06-23 19:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0291.mp32018-06-23 19:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0292.mp32018-06-23 20:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0293.mp32018-06-23 20:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0294.mp32018-06-23 20:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0295.mp32018-06-23 21:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0296.mp32018-06-23 21:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0297.mp32018-06-23 21:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0298.mp32018-06-23 21:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0299.mp32018-06-23 22:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0300.mp32018-06-23 22:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0301.mp32018-06-23 23:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0302.mp32018-06-23 23:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0303.mp32018-06-23 23:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0304.mp32018-06-23 23:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0305.mp32018-06-23 23:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0306.mp32018-06-23 23:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0307.mp32018-06-23 23:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0308.mp32018-06-23 23:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0309.mp32018-06-23 23:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0310.mp32018-06-23 23:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0311.mp32018-06-23 23:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0312.mp32018-06-23 23:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0313.mp32018-06-23 23:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0314.mp32018-06-23 23:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0315.mp32018-06-23 23:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0316.mp32018-06-23 23:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0317.mp32018-06-23 23:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0318.mp32018-06-23 23:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0319.mp32018-06-23 23:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0320.mp32018-06-23 23:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0321.mp32018-06-23 23:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0322.mp32018-06-23 23:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0323.mp32018-06-23 23:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0324.mp32018-06-23 23:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0325.mp32018-06-23 23:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0326.mp32018-06-23 23:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0327.mp32018-06-23 23:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0328.mp32018-06-23 23:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0329.mp32018-06-23 23:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0330.mp32018-06-23 23:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0331.mp32018-06-23 23:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0332.mp32018-06-23 23:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0333.mp32018-06-23 23:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0334.mp32018-06-23 23:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0335.mp32018-06-23 23:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0336.mp32018-06-23 23:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0337.mp32018-06-23 23:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0338.mp32018-06-23 23:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0339.mp32018-06-23 23:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0340.mp32018-06-23 23:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0341.mp32018-06-23 23:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0342.mp32018-06-23 23:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0343.mp32018-06-23 23:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0344.mp32018-06-23 23:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0345.mp32018-06-23 23:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0346.mp32018-06-23 23:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0347.mp32018-06-23 23:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0348.mp32018-06-24 00:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0349.mp32018-06-24 00:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0350.mp32018-06-24 00:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0351.mp32018-06-24 00:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0352.mp32018-06-24 00:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0353.mp32018-06-24 00:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0354.mp32018-06-24 00:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0355.mp32018-06-24 00:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0356.mp32018-06-24 00:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0357.mp32018-06-24 00:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0358.mp32018-06-24 00:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0359.mp32018-06-24 00:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0360.mp32018-06-24 00:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0361.mp32018-06-24 00:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0362.mp32018-06-24 00:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0363.mp32018-06-24 00:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0364.mp32018-06-25 22:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0365.mp32018-06-25 22:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0366.mp32018-06-25 22:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0367.mp32018-06-25 22:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0368.mp32018-06-25 22:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0369.mp32018-06-25 22:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0370.mp32018-06-25 22:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0371.mp32018-06-26 19:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0372.mp32018-06-26 20:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0373.mp32018-06-28 00:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0374.mp32018-06-28 00:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0375.mp32018-06-28 18:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0376.mp32018-06-28 18:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0377.mp32018-07-02 18:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0378.mp32018-07-02 18:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0379.mp32018-07-02 18:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0380.mp32018-07-02 18:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0381.mp32018-07-02 18:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0382.mp32018-07-02 18:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0383.mp32018-07-02 18:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0384.mp32018-07-02 18:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0385.mp32018-07-03 22:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0386.mp32018-07-03 22:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0387.mp32018-07-05 18:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0388.mp32018-07-05 18:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0389.mp32018-07-05 18:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0390.mp32018-07-05 18:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0391.mp32018-07-06 18:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0392.mp32018-07-06 18:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0393.mp32018-07-07 21:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0394.mp32018-07-07 21:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0395.mp32018-07-08 19:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0396.mp32018-07-08 19:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0397.mp32018-07-09 19:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0398.mp32018-07-10 17:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0399.mp32018-07-10 17:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0400.mp32018-07-10 17:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0401.mp32018-07-11 21:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0402.mp32018-07-11 21:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0403.mp32018-07-12 18:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0404.mp32018-07-12 18:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0405.mp32018-07-13 15:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0406.mp32018-07-13 15:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0407.mp32018-07-14 19:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0408.mp32018-07-14 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0409.mp32018-07-16 17:31
 • phuc-thien-thi-chuong-0410.mp32018-07-16 17:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0411.mp32018-07-16 17:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0412.mp32018-07-16 17:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0413.mp32018-07-17 18:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0414.mp32018-07-17 18:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0415.mp32018-07-18 19:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0416.mp32018-07-18 19:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0417.mp32018-07-19 18:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0418.mp32018-07-19 19:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0419.mp32018-07-20 17:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0420.mp32018-07-21 07:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0421.mp32018-07-22 04:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0422.mp32018-07-23 06:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0423.mp32018-07-23 06:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0424.mp32018-07-23 06:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0425.mp32018-07-23 14:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0426.mp32018-07-24 05:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0427.mp32018-07-24 19:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0428.mp32018-07-24 19:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0429.mp32018-07-25 19:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0430.mp32018-07-25 19:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0431.mp32018-07-26 19:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0432.mp32018-07-26 19:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0433.mp32018-07-27 19:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0434.mp32018-07-27 19:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0435.mp32018-07-28 16:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0436.mp32018-07-28 16:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0437.mp32018-07-29 16:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0438.mp32018-07-29 16:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0439.mp32018-07-30 18:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0440.mp32018-07-30 18:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0441.mp32018-07-31 19:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0442.mp32018-07-31 19:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0443.mp32018-08-01 18:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0444.mp32018-08-01 18:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0445.mp32018-08-01 18:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0446.mp32018-08-02 16:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0447.mp32018-08-02 16:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0448.mp32018-08-03 18:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0449.mp32018-08-03 18:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0450.mp32018-08-04 15:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0451.mp32018-08-04 15:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0452.mp32018-08-06 18:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0453.mp32018-08-06 18:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0454.mp32018-08-06 18:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0455.mp32018-08-07 16:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0456.mp32018-08-07 16:03
 • phuc-thien-thi-chuong-0457.mp32018-08-07 16:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0458.mp32018-08-08 16:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0459.mp32018-08-08 17:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0460.mp32018-08-10 18:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0461.mp32018-08-10 18:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0462.mp32018-08-10 18:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0463.mp32018-08-10 18:31
 • phuc-thien-thi-chuong-0464.mp32018-08-11 17:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0465.mp32018-08-11 17:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0466.mp32018-08-12 17:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0467.mp32018-08-12 18:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0468.mp32018-08-13 18:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0469.mp32018-08-13 18:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0470.mp32018-08-14 16:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0471.mp32018-08-14 16:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0472.mp32018-08-15 19:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0473.mp32018-08-15 19:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0474.mp32018-08-16 15:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0475.mp32018-08-16 15:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0476.mp32018-08-17 15:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0477.mp32018-08-17 15:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0478.mp32018-08-18 18:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0479.mp32018-08-18 18:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0480.mp32018-08-19 16:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0481.mp32018-08-19 16:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0482.mp32018-08-20 16:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0483.mp32018-08-20 16:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0484.mp32018-08-21 18:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0485.mp32018-08-22 15:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0486.mp32018-08-22 15:31
 • phuc-thien-thi-chuong-0487.mp32018-08-23 18:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0488.mp32018-08-23 18:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0489.mp32018-08-23 18:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0490.mp32018-08-24 16:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0491.mp32018-08-24 16:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0492.mp32018-08-25 17:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0493.mp32018-08-25 17:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0494.mp32018-08-26 17:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0495.mp32018-08-26 17:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0496.mp32018-08-28 05:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0497.mp32018-08-28 05:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0498.mp32018-08-28 05:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0499.mp32018-08-29 05:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0500.mp32018-08-30 04:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0501.mp32018-08-30 04:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0502.mp32018-08-30 13:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0503.mp32018-08-31 04:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0504.mp32018-09-01 06:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0505.mp32018-09-01 06:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0506.mp32018-09-01 06:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0507.mp32018-09-02 22:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0508.mp32018-09-02 22:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0509.mp32018-09-02 22:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0510.mp32018-09-03 16:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0511.mp32018-09-03 16:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0512.mp32018-09-04 15:03
 • phuc-thien-thi-chuong-0513.mp32018-09-04 15:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0514.mp32018-09-05 06:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0515.mp32018-09-05 15:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0516.mp32018-09-07 07:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0517.mp32018-09-07 07:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0518.mp32018-09-07 07:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0519.mp32018-09-07 16:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0520.mp32018-09-07 16:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0521.mp32018-09-09 02:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0522.mp32018-09-09 02:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0523.mp32018-09-10 04:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0524.mp32018-09-10 04:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0525.mp32018-09-10 14:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0526.mp32018-09-11 04:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0527.mp32018-09-12 15:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0528.mp32018-09-12 15:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0529.mp32018-09-12 15:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0530.mp32018-09-14 03:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0531.mp32018-09-14 03:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0532.mp32018-09-14 03:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0533.mp32018-09-15 05:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0534.mp32018-09-15 05:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0535.mp32018-09-15 05:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0536.mp32018-09-15 18:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0537.mp32018-09-16 20:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0538.mp32018-09-16 20:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0539.mp32018-09-24 13:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0540.mp32018-09-24 13:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0541.mp32018-09-19 07:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0542.mp32018-09-19 07:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0543.mp32018-09-19 07:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0544.mp32018-09-19 16:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0545.mp32018-09-20 14:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0546.mp32018-09-21 17:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0547.mp32018-09-21 17:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0548.mp32018-09-21 17:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0549.mp32018-09-22 16:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0550.mp32018-09-22 16:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0551.mp32018-09-23 18:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0552.mp32018-09-23 18:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0553.mp32018-09-25 06:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0554.mp32018-09-25 06:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0555.mp32018-09-25 06:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0556.mp32018-09-25 15:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0557.mp32018-09-26 14:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0558.mp32018-09-26 14:31
 • phuc-thien-thi-chuong-0559.mp32018-09-28 05:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0560.mp32018-09-28 05:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0561.mp32018-09-28 05:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0562.mp32018-09-28 14:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0563.mp32018-10-01 08:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0564.mp32018-10-01 08:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0565.mp32018-10-01 08:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0566.mp32018-10-01 08:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0567.mp32018-10-01 09:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0568.mp32018-10-01 09:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0569.mp32018-10-02 05:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0570.mp32018-10-02 05:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0571.mp32018-10-02 05:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0572.mp32018-10-03 03:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0573.mp32018-10-03 13:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0574.mp32018-10-04 14:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0575.mp32018-10-04 14:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0576.mp32018-10-05 15:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0577.mp32018-10-05 15:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0578.mp32018-10-05 15:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0579.mp32018-10-06 16:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0580.mp32018-10-06 16:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0581.mp32018-10-07 15:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0582.mp32018-10-07 15:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0583.mp32018-10-08 15:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0584.mp32018-10-08 15:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0585.mp32018-10-10 03:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0586.mp32018-10-10 03:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0587.mp32018-10-10 18:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0588.mp32018-10-11 14:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0589.mp32018-10-11 14:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0590.mp32018-10-12 14:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0591.mp32018-10-12 14:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0592.mp32018-10-13 16:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0593.mp32018-10-13 16:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0594.mp32018-10-14 16:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0595.mp32018-10-14 16:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0596.mp32018-10-15 14:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0597.mp32018-10-16 14:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0598.mp32018-10-16 14:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0599.mp32018-10-17 06:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0600.mp32018-10-17 14:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0601.mp32018-10-17 14:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0602.mp32018-10-18 15:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0603.mp32018-10-18 15:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0604.mp32018-10-19 15:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0605.mp32018-10-19 15:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0606.mp32018-10-20 16:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0607.mp32018-10-20 16:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0608.mp32018-10-21 16:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0609.mp32018-10-21 16:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0610.mp32018-10-23 02:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0611.mp32018-10-23 02:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0612.mp32018-10-24 03:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0613.mp32018-10-24 03:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0614.mp32018-10-24 14:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0615.mp32018-10-24 14:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0616.mp32018-10-26 03:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0617.mp32018-10-26 04:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0618.mp32018-10-26 05:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0619.mp32018-10-26 14:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0620.mp32018-10-27 15:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0621.mp32018-10-27 15:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0622.mp32018-10-28 18:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0623.mp32018-10-28 18:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0624.mp32018-10-29 15:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0625.mp32018-10-29 15:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0626.mp32018-10-30 15:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0627.mp32018-10-30 15:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0628.mp32018-11-01 01:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0629.mp32018-11-01 01:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0630.mp32018-11-01 14:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0631.mp32018-11-01 14:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0632.mp32018-11-02 14:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0633.mp32018-11-02 14:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0634.mp32018-11-03 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0635.mp32018-11-03 15:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0636.mp32018-11-04 16:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0637.mp32018-11-04 16:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0638.mp32018-11-05 16:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0639.mp32018-11-05 16:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0640.mp32018-11-06 15:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0641.mp32018-11-06 15:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0642.mp32018-11-07 16:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0643.mp32018-11-07 16:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0644.mp32018-11-09 04:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0645.mp32018-11-09 04:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0646.mp32018-11-09 04:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0647.mp32018-11-09 15:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0648.mp32018-11-10 15:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0649.mp32018-11-10 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0650.mp32018-11-11 18:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0651.mp32018-11-11 18:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0652.mp32018-11-11 19:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0653.mp32018-11-11 19:03
 • phuc-thien-thi-chuong-0654.mp32018-11-11 19:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0655.mp32018-11-11 19:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0656.mp32018-11-11 19:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0657.mp32018-11-11 19:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0658.mp32018-11-11 19:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0659.mp32018-11-11 19:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0660.mp32018-11-12 17:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0661.mp32018-11-12 17:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0662.mp32018-11-12 17:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0663.mp32018-11-13 16:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0664.mp32018-11-13 16:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0665.mp32018-11-15 16:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0666.mp32018-11-15 17:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0667.mp32018-11-15 17:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0668.mp32018-11-15 17:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0669.mp32018-11-16 16:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0670.mp32018-11-16 16:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0671.mp32018-11-17 17:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0672.mp32018-11-17 17:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0673.mp32018-11-17 17:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0674.mp32018-11-19 01:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0675.mp32018-11-19 01:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0676.mp32018-11-19 16:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0677.mp32018-11-19 16:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0678.mp32018-11-21 05:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0679.mp32018-11-21 05:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0680.mp32018-11-21 05:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0681.mp32018-11-21 15:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0682.mp32018-11-22 18:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0683.mp32018-11-22 18:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0684.mp32018-11-23 17:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0685.mp32018-11-23 17:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0686.mp32018-11-24 19:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0687.mp32018-11-24 19:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0688.mp32018-11-25 17:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0689.mp32018-11-25 17:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0690.mp32018-11-26 15:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0691.mp32018-11-26 15:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0692.mp32018-11-27 16:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0693.mp32018-11-27 16:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0694.mp32018-11-28 16:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0695.mp32018-11-28 16:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0696.mp32018-11-29 16:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0697.mp32018-11-29 16:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0698.mp32018-11-30 16:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0699.mp32018-11-30 16:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0700.mp32018-12-01 18:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0701.mp32018-12-01 18:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0702.mp32018-12-02 17:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0703.mp32018-12-02 17:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0704.mp32018-12-04 04:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0705.mp32018-12-04 04:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0706.mp32018-12-04 04:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0707.mp32018-12-04 16:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0708.mp32018-12-05 16:31
 • phuc-thien-thi-chuong-0709.mp32018-12-05 16:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0710.mp32018-12-06 16:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0711.mp32018-12-06 16:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0712.mp32018-12-07 17:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0713.mp32018-12-07 17:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0714.mp32018-12-08 17:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0715.mp32018-12-08 17:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0716.mp32018-12-09 17:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0717.mp32018-12-09 17:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0718.mp32018-12-09 17:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0719.mp32018-12-11 18:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0720.mp32018-12-11 18:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0721.mp32018-12-11 18:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0722.mp32018-12-11 18:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0723.mp32018-12-11 18:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0724.mp32018-12-12 05:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0725.mp32018-12-12 16:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0726.mp32018-12-13 16:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0727.mp32018-12-13 16:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0728.mp32018-12-14 16:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0729.mp32018-12-14 16:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0730.mp32018-12-16 20:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0731.mp32018-12-16 20:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0732.mp32018-12-16 20:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0733.mp32018-12-16 20:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0734.mp32018-12-17 16:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0735.mp32018-12-17 16:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0736.mp32018-12-17 16:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0737.mp32018-12-18 16:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0738.mp32018-12-18 16:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0739.mp32018-12-18 16:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0740.mp32018-12-19 17:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0741.mp32018-12-19 17:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0742.mp32018-12-20 17:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0743.mp32018-12-20 17:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0744.mp32018-12-21 16:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0745.mp32018-12-21 16:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0746.mp32018-12-23 00:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0747.mp32018-12-23 00:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0748.mp32018-12-23 19:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0749.mp32018-12-23 19:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0750.mp32018-12-24 16:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0751.mp32018-12-24 16:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0752.mp32018-12-25 17:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0753.mp32018-12-25 17:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0754.mp32018-12-26 16:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0755.mp32018-12-26 16:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0756.mp32018-12-27 16:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0757.mp32018-12-27 16:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0758.mp32018-12-29 17:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0759.mp32018-12-29 17:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0760.mp32018-12-29 17:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0761.mp32018-12-29 17:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0762.mp32018-12-30 19:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0763.mp32018-12-30 19:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0764.mp32018-12-31 16:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0765.mp32018-12-31 16:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0766.mp32018-12-31 16:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0767.mp32019-01-01 17:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0768.mp32019-01-01 17:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0769.mp32019-01-01 17:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0770.mp32019-01-01 17:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0771.mp32019-01-02 16:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0772.mp32019-01-02 16:31
 • phuc-thien-thi-chuong-0773.mp32019-01-03 16:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0774.mp32019-01-03 16:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0775.mp32019-01-04 16:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0776.mp32019-01-04 16:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0777.mp32019-01-05 19:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0778.mp32019-01-05 19:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0779.mp32019-01-06 18:31
 • phuc-thien-thi-chuong-0780.mp32019-01-08 17:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0781.mp32019-01-08 17:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0782.mp32019-01-08 17:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0783.mp32019-01-08 17:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0784.mp32019-01-09 15:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0785.mp32019-01-09 15:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0786.mp32019-01-10 06:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0787.mp32019-01-11 16:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0788.mp32019-01-11 16:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0789.mp32019-01-11 16:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0790.mp32019-01-12 14:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0791.mp32019-01-13 23:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0792.mp32019-01-13 23:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0793.mp32019-01-13 23:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0794.mp32019-01-14 15:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0795.mp32019-01-14 16:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0796.mp32019-01-15 17:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0797.mp32019-01-15 17:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0798.mp32019-01-16 16:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0799.mp32019-01-16 17:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0800.mp32019-01-17 15:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0801.mp32019-01-17 15:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0802.mp32019-01-18 17:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0803.mp32019-01-18 17:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0804.mp32019-01-19 16:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0805.mp32019-01-19 16:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0806.mp32019-01-21 22:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0807.mp32019-01-21 22:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0808.mp32019-01-21 22:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0809.mp32019-01-21 22:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0810.mp32019-01-23 17:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0811.mp32019-01-23 17:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0812.mp32019-01-23 17:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0813.mp32019-01-23 17:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0814.mp32019-01-24 16:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0815.mp32019-01-24 16:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0816.mp32019-01-25 16:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0817.mp32019-01-25 16:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0818.mp32019-01-26 19:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0819.mp32019-01-26 20:03
 • phuc-thien-thi-chuong-0820.mp32019-01-27 17:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0821.mp32019-01-27 17:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0822.mp32019-01-28 15:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0823.mp32019-01-28 15:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0824.mp32019-01-29 15:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0825.mp32019-01-29 15:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0826.mp32019-01-30 17:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0827.mp32019-01-30 17:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0828.mp32019-01-31 16:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0829.mp32019-02-01 16:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0830.mp32019-02-01 16:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0831.mp32019-02-01 16:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0832.mp32019-02-02 17:03
 • phuc-thien-thi-chuong-0833.mp32019-02-02 17:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0834.mp32019-02-03 16:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0835.mp32019-02-03 16:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0836.mp32019-02-03 16:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0837.mp32019-02-04 16:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0838.mp32019-02-04 16:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0839.mp32019-02-05 15:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0840.mp32019-02-05 15:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0841.mp32019-02-06 16:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0842.mp32019-02-06 16:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0843.mp32019-02-07 16:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0844.mp32019-02-07 16:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0845.mp32019-02-08 15:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0846.mp32019-02-08 15:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0847.mp32019-02-09 16:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0848.mp32019-02-09 16:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0849.mp32019-02-11 03:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0850.mp32019-02-11 03:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0851.mp32019-02-11 15:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0852.mp32019-02-11 15:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0853.mp32019-02-14 06:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0854.mp32019-02-14 06:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0855.mp32019-02-14 06:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0856.mp32019-02-14 06:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0857.mp32019-02-14 06:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0858.mp32019-02-15 03:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0859.mp32019-02-15 08:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0860.mp32019-02-15 15:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0861.mp32019-02-16 17:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0862.mp32019-02-16 17:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0863.mp32019-02-17 18:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0864.mp32019-02-17 18:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0865.mp32019-02-17 18:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0866.mp32019-02-18 16:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0867.mp32019-02-18 16:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0868.mp32019-02-19 17:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0869.mp32019-02-19 17:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0870.mp32019-02-20 17:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0871.mp32019-02-20 17:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0872.mp32019-02-21 18:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0873.mp32019-02-21 18:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0874.mp32019-02-22 18:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0875.mp32019-02-22 18:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0876.mp32019-02-23 17:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0877.mp32019-02-23 17:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0878.mp32019-02-24 16:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0879.mp32019-02-24 16:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0880.mp32019-02-25 16:31
 • phuc-thien-thi-chuong-0881.mp32019-02-25 16:31
 • phuc-thien-thi-chuong-0882.mp32019-02-27 02:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0883.mp32019-02-27 02:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0884.mp32019-02-28 05:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0885.mp32019-02-28 05:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0886.mp32019-02-28 05:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0887.mp32019-02-28 17:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0888.mp32019-02-28 17:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0889.mp32019-03-01 19:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0890.mp32019-03-01 19:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0891.mp32019-03-01 19:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0892.mp32019-03-01 19:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0893.mp32019-03-03 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0894.mp32019-03-03 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0895.mp32019-03-03 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0896.mp32019-03-03 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0897.mp32019-03-03 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0898.mp32019-03-04 19:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0899.mp32019-03-04 19:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0900.mp32019-03-05 18:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0901.mp32019-03-05 18:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0902.mp32019-03-06 16:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0903.mp32019-03-06 16:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0904.mp32019-03-06 16:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0905.mp32019-03-07 16:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0906.mp32019-03-07 16:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0907.mp32019-03-09 04:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0908.mp32019-03-09 04:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0909.mp32019-03-09 16:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0910.mp32019-03-09 16:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0911.mp32019-03-09 16:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0912.mp32019-03-10 15:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0913.mp32019-03-10 15:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0914.mp32019-03-11 15:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0915.mp32019-03-11 15:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0916.mp32019-03-13 09:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0917.mp32019-03-13 09:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0918.mp32019-03-13 09:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0919.mp32019-03-13 09:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0920.mp32019-03-14 06:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0921.mp32019-03-14 06:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0922.mp32019-03-14 16:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0923.mp32019-03-14 16:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0924.mp32019-03-15 17:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0925.mp32019-03-15 17:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0926.mp32019-03-16 15:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0927.mp32019-03-16 15:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0928.mp32019-03-17 18:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0929.mp32019-03-17 18:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0930.mp32019-03-18 17:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0931.mp32019-03-18 17:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0932.mp32019-03-18 17:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0933.mp32019-03-19 16:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0934.mp32019-03-19 16:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0935.mp32019-03-20 16:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0936.mp32019-03-20 16:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0937.mp32019-03-21 16:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0938.mp32019-03-21 16:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0939.mp32019-03-21 16:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0940.mp32019-03-22 16:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0941.mp32019-03-22 16:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0942.mp32019-03-26 07:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0943.mp32019-03-26 07:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0944.mp32019-03-26 07:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0945.mp32019-03-26 07:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0946.mp32019-03-26 07:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0947.mp32019-03-26 07:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0948.mp32019-03-26 07:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0949.mp32019-03-27 04:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0950.mp32019-03-27 15:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0951.mp32019-03-27 15:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0952.mp32019-03-28 16:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0953.mp32019-03-28 16:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0954.mp32019-03-28 16:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0955.mp32019-03-29 15:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0956.mp32019-03-29 15:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0957.mp32019-03-30 16:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0958.mp32019-03-30 16:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0959.mp32019-03-31 15:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0960.mp32019-03-31 15:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0961.mp32019-04-01 16:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0962.mp32019-04-01 16:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0963.mp32019-04-01 16:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0964.mp32019-04-01 16:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0965.mp32019-04-01 16:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0966.mp32019-04-03 16:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0967.mp32019-04-03 16:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0968.mp32019-04-03 16:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0969.mp32019-04-03 16:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0970.mp32019-04-03 16:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0971.mp32019-04-04 16:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0972.mp32019-04-04 16:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0973.mp32019-04-04 16:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0974.mp32019-04-05 18:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0975.mp32019-04-05 18:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0976.mp32019-04-05 18:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0977.mp32019-04-06 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0978.mp32019-04-06 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0979.mp32019-04-09 02:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0980.mp32019-04-09 02:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0981.mp32019-04-09 02:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0982.mp32019-04-09 02:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0983.mp32019-04-09 17:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0984.mp32019-04-09 17:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0985.mp32019-04-10 18:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0986.mp32019-04-10 18:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0987.mp32019-04-10 18:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0988.mp32019-04-12 06:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0989.mp32019-04-12 06:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0990.mp32019-04-12 06:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0991.mp32019-04-13 16:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0992.mp32019-04-13 16:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0993.mp32019-04-13 16:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0994.mp32019-04-13 16:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0995.mp32019-04-14 17:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0996.mp32019-04-14 17:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0997.mp32019-04-15 15:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0998.mp32019-04-16 17:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0999.mp32019-04-16 17:14
 • phuc-thien-thi-chuong-1000.mp32019-04-16 17:15
 • phuc-thien-thi-chuong-1001.mp32019-04-17 16:02
 • phuc-thien-thi-chuong-1002.mp32019-04-17 16:02
 • phuc-thien-thi-chuong-1003.mp32019-04-17 16:02
 • phuc-thien-thi-chuong-1004.mp32019-04-19 18:16
 • phuc-thien-thi-chuong-1005.mp32019-04-19 18:18
 • phuc-thien-thi-chuong-1006.mp32019-04-19 18:18
 • phuc-thien-thi-chuong-1007.mp32019-04-19 18:18
 • phuc-thien-thi-chuong-1008.mp32019-04-20 18:59
 • phuc-thien-thi-chuong-1009.mp32019-04-20 18:59
 • phuc-thien-thi-chuong-1010.mp32019-04-20 19:00
 • phuc-thien-thi-chuong-1011.mp32019-04-22 06:38
 • phuc-thien-thi-chuong-1012.mp32019-04-22 06:39
 • phuc-thien-thi-chuong-1013.mp32019-04-22 06:40
 • phuc-thien-thi-chuong-1014.mp32019-04-22 15:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1015.mp32019-04-23 17:13
 • phuc-thien-thi-chuong-1016.mp32019-04-24 18:32
 • phuc-thien-thi-chuong-1017.mp32019-04-24 18:32
 • phuc-thien-thi-chuong-1018.mp32019-04-25 17:19
 • phuc-thien-thi-chuong-1019.mp32019-04-25 17:20
 • phuc-thien-thi-chuong-1020.mp32019-04-25 17:20
 • phuc-thien-thi-chuong-1021.mp32019-04-26 16:18
 • phuc-thien-thi-chuong-1022.mp32019-04-26 16:18
 • phuc-thien-thi-chuong-1023.mp32019-04-28 16:42
 • phuc-thien-thi-chuong-1024.mp32019-04-28 16:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1025.mp32019-04-28 16:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1026.mp32019-04-28 16:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1027.mp32019-04-28 16:44
 • phuc-thien-thi-chuong-1028.mp32019-04-28 16:45
 • phuc-thien-thi-chuong-1029.mp32019-04-29 17:29
 • phuc-thien-thi-chuong-1030.mp32019-04-29 17:29
 • phuc-thien-thi-chuong-1031.mp32019-04-29 17:29
 • phuc-thien-thi-chuong-1032.mp32019-04-30 17:46
 • phuc-thien-thi-chuong-1033.mp32019-04-30 17:47
 • phuc-thien-thi-chuong-1034.mp32019-04-30 17:47
 • phuc-thien-thi-chuong-1035.mp32019-05-01 17:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1036.mp32019-05-01 17:49
 • phuc-thien-thi-chuong-1037.mp32019-05-02 16:24
 • phuc-thien-thi-chuong-1038.mp32019-05-02 16:25
 • phuc-thien-thi-chuong-1039.mp32019-05-02 16:25
 • phuc-thien-thi-chuong-1040.mp32019-05-02 16:25
 • phuc-thien-thi-chuong-1041.mp32019-05-04 04:02
 • phuc-thien-thi-chuong-1042.mp32019-05-04 04:02
 • phuc-thien-thi-chuong-1043.mp32019-05-04 04:02
 • phuc-thien-thi-chuong-1044.mp32019-05-04 17:08
 • phuc-thien-thi-chuong-1045.mp32019-05-04 17:08
 • phuc-thien-thi-chuong-1046.mp32019-05-05 16:45
 • phuc-thien-thi-chuong-1047.mp32019-05-05 16:45
 • phuc-thien-thi-chuong-1048.mp32019-05-05 16:46
 • phuc-thien-thi-chuong-1049.mp32019-05-09 22:21
 • phuc-thien-thi-chuong-1050.mp32019-05-09 22:21
 • phuc-thien-thi-chuong-1051.mp32019-05-09 22:21
 • phuc-thien-thi-chuong-1052.mp32019-05-09 22:22
 • phuc-thien-thi-chuong-1053.mp32019-05-09 22:22
 • phuc-thien-thi-chuong-1054.mp32019-05-09 22:22
 • phuc-thien-thi-chuong-1055.mp32019-05-09 22:22
 • phuc-thien-thi-chuong-1056.mp32019-05-09 22:23
 • phuc-thien-thi-chuong-1057.mp32019-05-09 22:23
 • phuc-thien-thi-chuong-1058.mp32019-05-12 00:44
 • phuc-thien-thi-chuong-1059.mp32019-05-12 00:44
 • phuc-thien-thi-chuong-1060.mp32019-05-12 00:44
 • phuc-thien-thi-chuong-1061.mp32019-05-12 00:45
 • phuc-thien-thi-chuong-1062.mp32019-05-12 00:45
 • phuc-thien-thi-chuong-1063.mp32019-05-12 17:03
 • phuc-thien-thi-chuong-1064.mp32019-05-12 17:04
 • phuc-thien-thi-chuong-1065.mp32019-05-12 17:04
 • phuc-thien-thi-chuong-1066.mp32019-05-14 17:39
 • phuc-thien-thi-chuong-1067.mp32019-05-14 17:39
 • phuc-thien-thi-chuong-1068.mp32019-05-14 17:39
 • phuc-thien-thi-chuong-1069.mp32019-05-14 17:40
 • phuc-thien-thi-chuong-1070.mp32019-05-14 17:40
 • phuc-thien-thi-chuong-1071.mp32019-05-15 16:34
 • phuc-thien-thi-chuong-1072.mp32019-05-15 16:34
 • phuc-thien-thi-chuong-1073.mp32019-05-16 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-1074.mp32019-05-16 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-1075.mp32019-05-17 19:05
 • phuc-thien-thi-chuong-1076.mp32019-05-17 19:06
 • phuc-thien-thi-chuong-1077.mp32019-05-18 16:35
 • phuc-thien-thi-chuong-1078.mp32019-05-18 16:35
 • phuc-thien-thi-chuong-1079.mp32019-05-19 17:47
 • phuc-thien-thi-chuong-1080.mp32019-05-19 17:47
 • phuc-thien-thi-chuong-1081.mp32019-05-20 15:56
 • phuc-thien-thi-chuong-1082.mp32019-05-22 04:24
 • phuc-thien-thi-chuong-1083.mp32019-05-22 04:24
 • phuc-thien-thi-chuong-1084.mp32019-05-22 04:25
 • phuc-thien-thi-chuong-1085.mp32019-05-22 16:47
 • phuc-thien-thi-chuong-1086.mp32019-05-22 16:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1087.mp32019-05-23 15:41
 • phuc-thien-thi-chuong-1088.mp32019-05-23 15:41
 • phuc-thien-thi-chuong-1089.mp32019-05-24 16:58
 • phuc-thien-thi-chuong-1090.mp32019-05-24 16:58
 • phuc-thien-thi-chuong-1091.mp32019-05-24 16:58
 • phuc-thien-thi-chuong-1092.mp32019-05-25 15:42
 • phuc-thien-thi-chuong-1093.mp32019-05-25 15:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1094.mp32019-05-26 15:45
 • phuc-thien-thi-chuong-1095.mp32019-05-26 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-1096.mp32019-05-26 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-1097.mp32019-05-26 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-1098.mp32019-05-27 15:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1099.mp32019-05-27 15:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1100.mp32019-05-29 02:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1101.mp32019-05-29 02:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1102.mp32019-05-29 02:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1103.mp32019-05-29 16:32
 • phuc-thien-thi-chuong-1104.mp32019-05-29 16:32
 • phuc-thien-thi-chuong-1105.mp32019-05-29 16:32
 • phuc-thien-thi-chuong-1106.mp32019-05-31 00:59
 • phuc-thien-thi-chuong-1107.mp32019-05-31 01:00
 • phuc-thien-thi-chuong-1108.mp32019-05-31 01:00
 • phuc-thien-thi-chuong-1109.mp32019-05-31 16:29
 • phuc-thien-thi-chuong-1110.mp32019-05-31 16:30
 • phuc-thien-thi-chuong-1111.mp32019-06-01 15:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1112.mp32019-06-01 15:53
 • phuc-thien-thi-chuong-1113.mp32019-06-04 02:08
 • phuc-thien-thi-chuong-1114.mp32019-06-04 02:08
 • phuc-thien-thi-chuong-1115.mp32019-06-04 02:09
 • phuc-thien-thi-chuong-1116.mp32019-06-04 02:09
 • phuc-thien-thi-chuong-1117.mp32019-06-04 02:09
 • phuc-thien-thi-chuong-1118.mp32019-06-04 02:09
 • phuc-thien-thi-chuong-1119.mp32019-06-04 15:18
 • phuc-thien-thi-chuong-1120.mp32019-06-06 17:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1121.mp32019-06-06 17:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1122.mp32019-06-06 17:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1123.mp32019-06-06 17:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1124.mp32019-06-06 17:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1125.mp32019-06-06 17:49
 • phuc-thien-thi-chuong-1126.mp32019-06-07 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-1127.mp32019-06-07 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-1128.mp32019-06-08 15:51
 • phuc-thien-thi-chuong-1129.mp32019-06-08 15:51
 • phuc-thien-thi-chuong-1130.mp32019-06-09 22:44
 • phuc-thien-thi-chuong-1131.mp32019-06-09 22:44
 • phuc-thien-thi-chuong-1132.mp32019-06-10 15:40
 • phuc-thien-thi-chuong-1133.mp32019-06-10 15:41
 • phuc-thien-thi-chuong-1134.mp32019-06-10 15:41
 • phuc-thien-thi-chuong-1135.mp32019-06-11 16:21
 • phuc-thien-thi-chuong-1136.mp32019-06-11 16:21
 • phuc-thien-thi-chuong-1137.mp32019-06-11 16:22
 • phuc-thien-thi-chuong-1138.mp32019-06-13 05:51
 • phuc-thien-thi-chuong-1139.mp32019-06-13 05:51
 • phuc-thien-thi-chuong-1140.mp32019-06-13 05:51
 • phuc-thien-thi-chuong-1141.mp32019-06-14 05:22
 • phuc-thien-thi-chuong-1142.mp32019-06-14 05:22
 • phuc-thien-thi-chuong-1143.mp32019-06-14 15:27
 • phuc-thien-thi-chuong-1144.mp32019-06-15 15:25
 • phuc-thien-thi-chuong-1145.mp32019-06-15 15:25
 • phuc-thien-thi-chuong-1146.mp32019-06-15 15:26
 • phuc-thien-thi-chuong-1147.mp32019-06-17 17:12
 • phuc-thien-thi-chuong-1148.mp32019-06-17 17:13
 • phuc-thien-thi-chuong-1149.mp32019-06-17 17:13
 • phuc-thien-thi-chuong-1150.mp32019-06-19 04:06
 • phuc-thien-thi-chuong-1151.mp32019-06-19 15:31
 • phuc-thien-thi-chuong-1152.mp32019-06-19 15:31
 • phuc-thien-thi-chuong-1153.mp32019-06-20 16:17
 • phuc-thien-thi-chuong-1154.mp32019-06-21 15:45
 • phuc-thien-thi-chuong-1155.mp32019-06-22 16:03
 • phuc-thien-thi-chuong-1156.mp32019-06-23 23:27
 • phuc-thien-thi-chuong-1157.mp32019-06-26 06:11
 • phuc-thien-thi-chuong-1158.mp32019-06-26 06:11
 • phuc-thien-thi-chuong-1159.mp32019-06-26 06:11
 • phuc-thien-thi-chuong-1160.mp32019-06-26 06:12
 • phuc-thien-thi-chuong-1161.mp32019-06-27 19:00
 • phuc-thien-thi-chuong-1162.mp32019-06-27 19:01
 • phuc-thien-thi-chuong-1163.mp32019-06-27 19:01
 • phuc-thien-thi-chuong-1164.mp32019-06-28 15:38
 • phuc-thien-thi-chuong-1165.mp32019-06-28 15:38
 • phuc-thien-thi-chuong-1166.mp32019-06-30 06:09
 • phuc-thien-thi-chuong-1167.mp32019-06-30 06:09
 • phuc-thien-thi-chuong-1168.mp32019-06-30 06:09
 • phuc-thien-thi-chuong-1169.mp32019-06-30 06:10
 • phuc-thien-thi-chuong-1170.mp32019-06-30 15:56
 • phuc-thien-thi-chuong-1171.mp32019-07-01 16:14
 • phuc-thien-thi-chuong-1172.mp32019-07-01 16:14
 • phuc-thien-thi-chuong-1173.mp32019-07-01 16:14
 • phuc-thien-thi-chuong-1174.mp32019-07-02 15:33
 • phuc-thien-thi-chuong-1175.mp32019-07-02 15:33
 • phuc-thien-thi-chuong-1176.mp32019-07-03 17:16
 • phuc-thien-thi-chuong-1177.mp32019-07-03 17:17
 • phuc-thien-thi-chuong-1178.mp32019-07-03 17:17
 • phuc-thien-thi-chuong-1179.mp32019-07-04 16:42
 • phuc-thien-thi-chuong-1180.mp32019-07-04 16:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1181.mp32019-07-05 15:58
 • phuc-thien-thi-chuong-1182.mp32019-07-05 15:58
 • phuc-thien-thi-chuong-1183.mp32019-07-05 15:58
 • phuc-thien-thi-chuong-1184.mp32019-07-06 15:51
 • phuc-thien-thi-chuong-1185.mp32019-07-06 15:52
 • phuc-thien-thi-chuong-1186.mp32019-07-06 15:52
 • phuc-thien-thi-chuong-1187.mp32019-07-08 07:03
 • phuc-thien-thi-chuong-1188.mp32019-07-08 07:03
 • phuc-thien-thi-chuong-1189.mp32019-07-08 07:04
 • phuc-thien-thi-chuong-1190.mp32019-07-08 07:04
 • phuc-thien-thi-chuong-1191.mp32019-07-08 15:18
 • phuc-thien-thi-chuong-1192.mp32019-07-09 15:38
 • phuc-thien-thi-chuong-1193.mp32019-07-09 15:38
 • phuc-thien-thi-chuong-1194.mp32019-07-10 16:31
 • phuc-thien-thi-chuong-1195.mp32019-07-10 16:31
 • phuc-thien-thi-chuong-1196.mp32019-07-11 16:03
 • phuc-thien-thi-chuong-1197.mp32019-07-11 16:03
 • phuc-thien-thi-chuong-1198.mp32019-07-11 16:03
 • phuc-thien-thi-chuong-1199.mp32019-07-12 15:33
 • phuc-thien-thi-chuong-1200.mp32019-07-12 15:33
 • phuc-thien-thi-chuong-1201.mp32019-07-12 15:33
 • phuc-thien-thi-chuong-1202.mp32019-07-13 16:41
 • phuc-thien-thi-chuong-1203.mp32019-07-13 16:41
 • phuc-thien-thi-chuong-1204.mp32019-07-15 17:09
 • phuc-thien-thi-chuong-1205.mp32019-07-15 17:10
 • phuc-thien-thi-chuong-1206.mp32019-07-15 17:10
 • phuc-thien-thi-chuong-1207.mp32019-07-15 17:10
 • phuc-thien-thi-chuong-1208.mp32019-07-15 17:10
 • phuc-thien-thi-chuong-1209.mp32019-07-17 17:55
 • phuc-thien-thi-chuong-1210.mp32019-07-17 17:55
 • phuc-thien-thi-chuong-1211.mp32019-07-17 17:56
 • phuc-thien-thi-chuong-1212.mp32019-07-17 17:56
 • phuc-thien-thi-chuong-1213.mp32019-07-17 17:56
 • phuc-thien-thi-chuong-1214.mp32019-07-17 17:56
 • phuc-thien-thi-chuong-1215.mp32019-07-18 15:34
 • phuc-thien-thi-chuong-1216.mp32019-07-18 15:34
 • phuc-thien-thi-chuong-1217.mp32019-07-19 16:45
 • phuc-thien-thi-chuong-1218.mp32019-07-19 16:45
 • phuc-thien-thi-chuong-1219.mp32019-07-23 08:54
 • phuc-thien-thi-chuong-1220.mp32019-07-23 08:55
 • phuc-thien-thi-chuong-1221.mp32019-07-23 08:55
 • phuc-thien-thi-chuong-1222.mp32019-07-23 08:56
 • phuc-thien-thi-chuong-1223.mp32019-07-23 08:56
 • phuc-thien-thi-chuong-1224.mp32019-07-23 08:56
 • phuc-thien-thi-chuong-1225.mp32019-07-23 08:57
 • phuc-thien-thi-chuong-1226.mp32019-07-24 03:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1227.mp32019-07-26 07:28
 • phuc-thien-thi-chuong-1228.mp32019-07-26 07:28
 • phuc-thien-thi-chuong-1229.mp32019-07-26 07:28
 • phuc-thien-thi-chuong-1230.mp32019-07-26 07:28
 • phuc-thien-thi-chuong-1231.mp32019-07-26 07:28
 • phuc-thien-thi-chuong-1232.mp32019-07-27 06:10
 • phuc-thien-thi-chuong-1233.mp32019-07-27 06:11
 • phuc-thien-thi-chuong-1234.mp32019-07-27 06:11
 • phuc-thien-thi-chuong-1235.mp32019-07-29 12:53
 • phuc-thien-thi-chuong-1236.mp32019-07-29 12:53
 • phuc-thien-thi-chuong-1237.mp32019-07-29 12:54
 • phuc-thien-thi-chuong-1238.mp32019-07-29 12:54
 • phuc-thien-thi-chuong-1239.mp32019-07-29 12:54
 • phuc-thien-thi-chuong-1240.mp32019-07-30 18:04
 • phuc-thien-thi-chuong-1241.mp32019-07-30 18:04
 • phuc-thien-thi-chuong-1242.mp32019-07-30 18:04
 • phuc-thien-thi-chuong-1243.mp32019-08-01 17:42
 • phuc-thien-thi-chuong-1244.mp32019-08-01 17:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1245.mp32019-08-01 17:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1246.mp32019-08-01 17:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1247.mp32019-08-01 17:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1248.mp32019-08-01 17:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1249.mp32019-08-03 05:35
 • phuc-thien-thi-chuong-1250.mp32019-08-03 05:35
 • phuc-thien-thi-chuong-1251.mp32019-08-03 05:35
 • phuc-thien-thi-chuong-1252.mp32019-08-03 05:36
 • phuc-thien-thi-chuong-1253.mp32019-08-03 16:19
 • phuc-thien-thi-chuong-1254.mp32019-08-04 16:38
 • phuc-thien-thi-chuong-1255.mp32019-08-04 16:39
 • phuc-thien-thi-chuong-1256.mp32019-08-06 00:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1257.mp32019-08-06 00:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1258.mp32019-08-06 00:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1259.mp32019-08-06 00:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1260.mp32019-08-07 05:00
 • phuc-thien-thi-chuong-1261.mp32019-08-07 05:00
 • phuc-thien-thi-chuong-1262.mp32019-08-07 05:00
 • phuc-thien-thi-chuong-1263.mp32019-08-07 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-1264.mp32019-08-08 16:33
 • phuc-thien-thi-chuong-1265.mp32019-08-08 16:34
 • phuc-thien-thi-chuong-1266.mp32019-08-09 16:16
 • phuc-thien-thi-chuong-1267.mp32019-08-09 16:16
 • phuc-thien-thi-chuong-1268.mp32019-08-10 17:02
 • phuc-thien-thi-chuong-1269.mp32019-08-10 17:02
 • #1270: Hoa rơi hữu ý2019-08-11 17:14
 • #1271: Đại thủ bút2019-08-11 17:14
 • #1272: Ma cầm2019-08-12 16:07
 • #1273: Lắng nghe2019-08-12 16:08
 • #1274: Ngàn chữ châm ngôn2019-08-13 16:11
 • #1275: Luận bàn2019-08-13 16:11
 • #1276: Công chúa chi chiến2019-08-14 16:33
 • #1277: Cầu vấn Kiếm Đạo2019-08-14 16:33
 • #1278: Chờ mong2019-08-15 16:11
 • #1279: Có hoa không quả2019-08-15 16:12
 • #1280: Ta hi vọng ngươi thắng2019-08-15 16:12
 • #1281: Cùng một chỗ2019-08-16 16:22
 • #1282: Chung cực quyết đấu2019-08-16 16:23
 • #1283: Thảm như vậy sao2019-08-17 15:51
 • #1284: Lĩnh ngộ mạnh nhất2019-08-17 15:52
 • #1285: Trường kích chỉ2019-08-18 16:09
 • #1286: Tuyệt đại2019-08-18 16:09
 • #1287: Thần Võ Lộ2019-08-19 16:59
 • #1288: 12 bước2019-08-19 16:59
 • #1289: Cực hạn?2019-08-20 18:11
 • #1290: Bình lịch sử2019-08-20 18:11
 • #1291: Đào Hoa Yến chân ý2019-08-21 23:58
 • #1292: Sát niệm2019-08-22 17:23
 • #1293: Liên thủ2019-08-23 17:37
 • #1294: Đại chiến Hình Khai2019-08-24 17:11
 • #1295: Đánh lui2019-08-24 17:11
 • #1296: Ý chí tái hiện2019-08-26 06:58
 • #1297: Sát ý2019-08-26 06:59
 • #1298: Lưỡng bại câu thương2019-08-27 16:33
 • #1299: Ngộ đạo2019-08-28 19:04
 • #1300: Chiến thư2019-08-28 19:04
 • #1301: Trên Xích Hà2019-08-28 19:04
 • #1302: Cuồng chiến2019-08-29 17:07
 • #1303: Áp chế2019-08-29 17:07
 • #1304: Đập chết2019-08-30 18:36
 • #1305: Cửu Nô phẫn nộ2019-08-30 18:36
 • #1306: Tất sát chi kiếm2019-08-31 16:45
 • #1307: Thua chạy2019-08-31 16:46
 • #1308: Tâm sự2019-08-31 16:46
 • #1309: Không tha thứ2019-09-02 00:15
 • #1310: Không đứng đắn Hạ Hoàng2019-09-02 00:15
 • #1311: Nhắc nhở2019-09-03 19:36
 • #1312: Hắc thủ phía sau màn2019-09-03 19:36
 • #1313: Phục kích2019-09-03 19:36
 • #1314: Liên thủ2019-09-03 19:36
 • #1315: Bắt sống2019-09-03 19:37
 • #1316: Binh lâm thành hạ2019-09-04 23:38
 • #1317: Bức bách2019-09-04 23:38
 • #1318: Đánh cờ2019-09-05 16:13
 • #1319: Điều kiện2019-09-05 16:13
 • #1320: Quân tử phải tự cường không thôi2019-09-06 17:25
 • #1321: Giết2019-09-06 17:26
 • #1322: Từ đầu đến cuối2019-09-07 17:08
 • #1323: Chấm dứt2019-09-07 17:08
 • #1324: Truyền thuyết2019-09-09 08:18
 • #1325: Cửu Nô đối thủ2019-09-09 08:18
 • #1326: Nghiền ép2019-09-09 08:19
 • #1327: Kết thúc2019-09-09 16:52
 • #1328: Hôn lễ2019-09-11 03:12
 • #1329: Thiên Dụ giới2019-09-11 03:12
 • #1330: Rời đi2019-09-11 16:23
 • #1331: Mới đến2019-09-12 16:50
 • #1332: Nhân Hoàng lãnh địa2019-09-12 16:51
 • #1333: Phạm Tịnh Thiên2019-09-12 16:51
 • #1334: Tả Khâu thị2019-09-13 16:46
 • #1335: Vì gia tộc2019-09-15 19:00
 • #1336: Biến cố mới2019-09-15 19:00
 • #1337: Đi hoàng thành2019-09-15 19:01
 • #1338: Cái gọi là thiên tài2019-09-15 19:01
 • #1339: Cường thế2019-09-15 19:01
 • #1340: Cút ra đây2019-09-16 17:45
 • #1341: Một kích2019-09-16 17:45
 • #1342: Khi dễ người2019-09-17 17:05
 • #1343: Vô tâm trồng liễu2019-09-18 16:54
 • #1344: Tề Hoàng hỗ trợ2019-09-18 16:54
 • #1345: Hạo Thiên Tiên Môn2019-09-19 19:11
 • #1346: Diệt tuyệt Cổ tộc2019-09-19 19:11
 • #1347: Phong vân tế hội2019-09-20 16:20
 • #1348: Thần sơn2019-09-20 16:20
 • #1349: Nhận thiên lôi2019-09-21 17:19
 • #1350: Đánh đâu thắng đó2019-09-21 17:20
 • #1351: Lục U2019-09-21 17:20
 • #1352: Đăng đỉnh ( bổ canh )2019-09-22 18:12
 • #1353: Cực số2019-09-22 18:12
 • #1354: Đãi ngộ2019-09-23 17:05
 • #1355: Thiên Cung người tới2019-09-23 17:06
 • #1356: Thiên Dụ giới đỉnh phong thế lực2019-09-23 17:06
 • #1357: Áp bách2019-09-24 16:42
 • #1358: Cố Thiên Hành2019-09-24 16:42
 • #1359: Thất lạc2019-09-24 16:42
 • #1360: Thiên Dụ phía Tây2019-09-26 17:20
 • #1361: Thanh Dương cung chủ2019-09-26 17:20
 • #1362: Yêu Hoàng thái tử2019-09-26 17:20
 • #1363: Người có chí riêng2019-09-26 17:20
 • #1364: Điêu gia trở về ( bổ canh )2019-09-27 17:43
 • #1365: Yêu trận chi uy2019-09-27 17:43
 • #1366: Côn pháp2019-09-27 17:44
 • #1367: Nội chiến ( bổ canh )2019-09-28 22:03
 • #1368: Ma sát2019-09-28 22:03
 • #1369: Phá trận2019-09-28 22:03
 • #1370: Tử Tiêu Thiên Cung xuất thủ2019-09-29 18:37
 • #1371: Cuồng bạo thái tử2019-09-29 18:37
 • #1372: Đánh bay ( bổ canh )2019-09-30 04:49
 • #1373: Tùy các ngươi chọn2019-09-30 16:28
 • #1374: Bá đạo ma uy2019-09-30 16:28
 • #1375: Trận Đạo chi chiến2019-10-01 17:48
 • #1376: Yêu Đô2019-10-01 17:48
 • #1377: Cố Thiên Hành sinh tử (3k nguyệt phiếu tăng thêm chương )2019-10-01 17:48
 • #1378: Tiên Tri (6K nguyệt phiếu tăng thêm chương )2019-10-02 17:58
 • #1379: Tiên Tri tiên đoán2019-10-02 17:58
 • #1380: Thiên cơ bất khả lộ2019-10-02 17:58
 • #1381: Oanh động2019-10-03 17:32
 • #1382: Hồ ly tinh2019-10-03 17:32
 • #1383: Giao dịch2019-10-04 16:50
 • #1384: Một đoạn xương cốt2019-10-04 16:50
 • #1385: Xung đột2019-10-05 18:05
 • #1386: Nhường lại?2019-10-05 18:05
 • #1387: Áp bách (9k nguyệt phiếu tăng thêm chương )2019-10-06 17:28
 • #1388: Đổ chiến2019-10-06 17:28
 • #1389: Mượn xương2019-10-06 17:28
 • #1390: Tượng Hoàng cốt2019-10-07 18:03
 • #1391: Quần yêu loạn vũ2019-10-07 18:04
 • #1392: Hội tụ ( 12,000 nguyệt phiếu tăng thêm chương )2019-10-08 18:41
 • #1393: Khởi Nguyên sơn mạch2019-10-08 18:41
 • #1394: Tử Vong hạp cốc2019-10-09 16:59
 • #1395: Ta còn không có nhìn qua đâu2019-10-09 16:59
 • #1396: Thôn phệ2019-10-09 17:00
 • #1397: Đoạt thi2019-10-10 21:05
 • #1398: Nuốt vào trong miệng2019-10-10 21:06
 • #1399: Vui mừng ngoài ý muốn2019-10-11 18:42
 • #1400: Chiến Chí Tôn Đạo Thể2019-10-11 18:43
 • #1401: Các phương cướp đoạt ( 15,000 nguyệt phiếu tăng thêm chương )2019-10-12 18:57
 • #1402: Vây công2019-10-12 18:57
 • #1403: Nhân Hoàng uy hiếp2019-10-12 18:57
 • #1404: Tâm hướng quang minh2019-10-13 17:42
 • #1405: Đáp án2019-10-14 17:06
 • #1406: Lần lượt phá cảnh2019-10-14 17:06
 • #1407: Người thần bí2019-10-14 17:06
 • #1408: Cự đầu đều tới2019-10-15 18:24
 • #1409: Trận đồ2019-10-16 20:45
 • #1410: Muốn tạo tân vương2019-10-16 20:45
 • #1411: Tiên môn tham dự2019-10-16 20:46
 • #1412: Hoàng cốt chi tranh2019-10-17 19:27
 • #1413: Thần Tượng Đạp Thiên Thuật2019-10-17 19:28
 • #1414: Hỏi thăm Nữ Hoàng2019-10-18 18:52
 • #1415: Thần Tượng Hoàng nghi vấn2019-10-18 18:52
 • #1416: Ngoại giới biến hóa2019-10-19 18:29
 • #1417: Tử Tiêu Thiên Cung thịnh sự2019-10-19 18:29
 • #1418: Trên Thiên Cung2019-10-25 19:52
 • #1419: Chỉ điểm2019-10-25 19:52
 • #1420: Thay thế2019-10-25 19:53
 • #1421: Lý Bá2019-10-25 19:53
 • #1422: Có thể ngộ nhưng không thể cầu2019-10-25 19:53
 • #1423: Thưởng thức2019-10-25 19:53
 • #1424: Cự tuyệt2019-10-25 19:53
 • #1425: Thần triều thái tử2019-10-25 19:53
 • #1426: Nơi này không có ngươi vị trí ( bổ canh )2019-10-25 19:54
 • #1427: Có ta một người2019-10-25 19:54
 • #1428: Chỉ như vậy?2019-10-25 19:54
 • #1429: Đạo Thể Chí Tôn ( bổ canh )2019-10-25 19:54
 • #1430: Thiên Đạo Thần Thể2019-10-25 19:54
 • #1431: Mạnh hơn ta2019-10-25 19:54
 • #1432: Bi thảm Tử Tiêu Thiên Cung ( bổ canh )2019-10-28 00:32
 • #1433: Dựa thế2019-10-28 00:32
 • #1434: Tần Hòa2019-10-28 00:32
 • #1435: Tiên môn thị tộc2019-10-28 00:33
 • #1436: Vương Diễn Binh2019-10-28 00:33
 • #1437: Một ngày tu hành, thắng qua một năm2019-10-28 23:56
 • #1438: Nữ nhân chính là phiền phức2019-10-28 23:56
 • #1439: Hẻm Tiên Nhân ( bổ canh )2019-10-29 17:28
 • #1440: Liên thủ2019-10-29 17:28
 • #1441: Tiên môn mở2019-10-29 17:28
 • #1442: Tiên pháp chọn chủ ( bổ canh )2019-10-30 18:14
 • #1443: Tiên Hồn Dẫn2019-10-30 18:15
 • #1444: Xuất quan2019-10-31 18:04
 • #1445: Cố Đông Lưu chiến Vương Diễn Binh2019-10-31 18:04
 • #1446: Không vào tiên môn, không về2019-10-31 18:05
 • #1447: Binh giải2019-11-01 17:44
 • #1448: Rộng rãi2019-11-01 17:44
 • #1449: Thái tử bái phỏng2019-11-02 16:40
 • #1450: Nhắc nhở2019-11-02 16:40
 • #1451: Số mệnh chi địch2019-11-04 23:06
 • #1452: Uy áp2019-11-04 23:06
 • #1453: Độc chiến chín người2019-11-04 23:06
 • #1454: Ngươi muốn chết sao?2019-11-04 23:06
 • #1455: Còn đi2019-11-04 23:07
 • #1456: Số mệnh chi chiến2019-11-05 19:03
 • #1457: Cố Đông Lưu chiến Y Thiên Dụ2019-11-06 17:32
 • #1458: Tiên thần chi tranh2019-11-06 17:32
 • #1459: Cử thành chi lực2019-11-10 17:42
 • #1460: Trung thực ở lại đi2019-11-10 17:43
 • #1461: Hy vọng mới2019-11-10 17:43
 • #1462: Long Chi Uyên2019-11-10 17:43
 • #1463: Khác thường2019-11-10 17:43
 • #1464: Thần cung đệ tử2019-11-10 17:43
 • #1465: Mời2019-11-10 17:44
 • #1466: Huyền Thiên các2019-11-10 17:44
 • #1467: Chật vật2019-11-13 00:00
 • #1468: Huyền Thiên Trận2019-11-13 00:00
 • #1469: Âm luật giao phong2019-11-13 00:00
 • #1470: Trận phá2019-11-13 00:00
 • #1471: Một cái chớp mắt?2019-11-14 22:27
 • #1472: Thượng Tiêu Thần Cung2019-11-14 22:28
 • #1473: Hậu tuyển?2019-11-14 22:28
 • #1474: Nói chuyện2019-11-14 22:28
 • #1475: Vừa ra trò hay2019-11-15 19:39
 • #1476: Hỗn loạn2019-11-15 19:39
 • #1477: Quá thảm rồi2019-11-15 19:39
 • #1478: Mê2019-11-17 09:24
 • #1479: Ai đang chiến đấu2019-11-17 09:24
 • #1480: Quyết tâm2019-11-17 09:24
 • #1481: Y Thiên Dụ thái độ2019-11-18 17:56
 • #1482: Chiến Y Thiên Dụ2019-11-18 17:56
 • #1483: Ai có thể cái thế vô song2019-11-19 17:56
 • #1484: Sư đồ2019-11-19 17:56
 • #1485: Sát niệm mãnh liệt2019-11-20 17:41
 • #1486: Trên Phạm Tịnh Thiên2019-11-20 17:42
 • #1487: Phá cảnh2019-11-20 17:42
 • #1488: Tiên môn khí vận2019-11-21 17:37
 • #1489: Thoải mái2019-11-22 17:39
 • #1490: Tiên môn chi chiến2019-11-22 17:39
 • #1491: Đi ở2019-11-23 18:25
 • #1492: Thành ma2019-11-23 18:25
 • #1493: Không phụ tiên môn2019-11-24 17:42
 • #1494: Nhạc công2019-11-24 17:42
 • #1495: Thí luyện2019-11-25 17:36
 • #1496: Kiếm ấn2019-11-25 17:36
 • #1497: Đoạn Hồn2019-11-26 19:47
 • #1498: Không đơn giản2019-11-26 19:47
 • #1499: Giúp người hoàn thành ước vọng2019-11-27 18:29
 • #1500: Thái Huyền sơn2019-11-27 18:29
 • #1501: Tiểu Phượng Hoàng2019-11-28 18:35
 • #1502: Dặn dò2019-11-28 18:35
 • #1503: Kiếm Uyên2019-11-29 18:07
 • #1504: Trùng hợp?2019-11-29 18:08
 • #1505: Học trộm2019-12-04 07:39
 • #1506: Trong mỹ hảo bi thương2019-12-04 07:39
 • #1507: Đạo Tôn giảng đạo2019-12-04 07:39
 • #1508: Thái Huyền Đạo Tôn2019-12-04 07:39
 • #1509: Có bằng hữu từ phương xa tới2019-12-04 07:40
 • #1510: Nháo sự2019-12-04 07:40
 • #1511: Kiếm của ai2019-12-04 07:40
 • #1512: Thấy rõ ràng2019-12-04 07:40
 • #1513: Phá cảnh?2019-12-04 07:40
 • #1514: Lại bế quan2019-12-04 07:40
 • #1515: Di Thần Khúc2019-12-05 07:36
 • #1516: Danh ngạch2019-12-05 07:36
 • #1517: Xuất phát2019-12-05 18:55
 • #1518: Đạo Hải2019-12-06 17:11
 • #1519: Đã lâu không gặp2019-12-07 17:30
 • #1520: Tiếp dẫn2019-12-07 17:30
 • #1521: Chứng Đạo chi địa2019-12-08 17:08
 • #1522: Chiếu cố tiểu hài2019-12-08 17:09
 • #1523: Ăn cướp2019-12-09 17:06
 • #1524: Cầm Kiếm tương hợp2019-12-09 17:06
 • #1525: Đại Đạo Thần Luân2019-12-09 17:06
 • #1526: Thái Huyền sơn chi kiếm tái hiện2019-12-10 17:28
 • #1527: Sinh Mệnh Chi Tuyền2019-12-10 17:28
 • #1528: Được một tấc lại muốn tiến một thước2019-12-11 17:03
 • #1529: Ngộ Đạo Thần Thụ2019-12-12 18:00
 • #1530: Không người có thể lên2019-12-12 18:00
 • #1531: Một kiếm2019-12-13 17:32
 • #1532: Tặng một khúc, phụ Kiếm Đạo2019-12-13 17:32
 • #1533: Không phải nhằm vào ai2019-12-14 16:49
 • #1534: Một người2019-12-14 16:49
 • #1535: Điên?2019-12-15 18:10
 • #1536: Núi không đủ cao2019-12-15 18:10
 • #1537: Thiên Thần Thán Tức2019-12-15 18:10
 • #1538: Vô song2019-12-17 05:16
 • #1539: Cảm ngộ2019-12-17 05:16
 • #1540: Uy hiếp chư cường2019-12-17 05:16
 • #1541: Giải Kiếm sơn2019-12-18 17:53
 • #1542: Chú mục2019-12-18 17:53
 • #1543: Ngạo khí2019-12-19 17:29
 • #1544: Giải kiếm2019-12-19 17:29
 • #1545: May mắn2019-12-19 17:29
 • #1546: Kiếm Đạo chi chiến2019-12-20 17:36
 • #1547: Nhất kiếm phá vạn pháp2019-12-21 17:40
 • #1548: Dứt khoát2019-12-21 17:40
 • #1549: Quấy rầy2019-12-22 18:20
 • #1550: Vừa sải bước qua?2019-12-23 17:49
 • #1551: Cường thế mà đi2019-12-23 17:49
 • #1552: Không thể không tu hành2019-12-27 08:30
 • #1553: Hoàng Chung2019-12-27 08:31
 • #1554: Thiên địa có thiếu2019-12-27 08:31
 • #1555: Đi ra2019-12-27 08:31
 • #1556: Giải kiếm 812019-12-27 08:31
 • #1557: Sát niệm2019-12-27 08:32
 • #1558: Tái chiến Cái Thập Thế2019-12-27 08:32
 • #1559: Sát phạt2019-12-28 17:34
 • #1560: Đánh lén2019-12-28 17:34
 • #1561: Nghiền ép2019-12-28 17:35
 • #1562: Bạo lực Nữ Hoàng ( bổ canh )2019-12-29 17:26
 • #1563: Huyết ngược2019-12-29 17:26
 • #1564: Chư Hoàng xuất hiện2019-12-29 17:26
 • #1565: Đại đạo là dây ( bổ canh )2020-01-01 18:10
 • #1566: Hiển lộ thân phận2020-01-01 18:10
 • #1567: Bế quan2020-01-01 18:11
 • #1568: Thần Châu lịch năm 10,0342020-01-01 18:11
 • #1569: Tự rước lấy nhục2020-01-01 18:11
 • #1570: Đạo Tôn bạn cũ2020-01-01 18:11
 • #1571: Thiên Hà Đạo Tổ2020-01-01 18:12
 • #1572: Một cái cố sự2020-01-02 17:31
 • #1573: Trở về2020-01-03 17:20
 • #1574: Truyền nhân y bát2020-01-03 17:21
 • #1575: Càn quét2020-01-03 17:21
 • #1576: Sư đệ2020-01-04 18:40
 • #1577: Tiểu sư thúc2020-01-04 18:40
 • #1578: Phản bội2020-01-05 17:28
 • #1579: Từ Bình An2020-01-05 17:29
 • #1580: An tường rời đi2020-01-06 18:06
 • #1581: Thần tộc người tới2020-01-07 17:11
 • #1582: Đòi người2020-01-08 17:32
 • #1583: Hiện thân2020-01-08 17:32
 • #1584: Tru sát2020-01-09 17:26
 • #1585: Sinh tử chi lựa chọn2020-01-09 17:26
 • #1586: Phá cảnh2020-01-10 17:38
 • #1587: 350 năm2020-01-10 17:39
 • #1588: Thần chi di tích2020-01-11 17:11
 • #1589: Cúi đầu2020-01-11 17:11
 • #1590: Di Tích chi thành2020-01-12 17:37
 • #1591: Tụ hợp2020-01-12 17:37
 • #1592: Cửu Giới2020-01-12 17:37
 • #1593: Giao thủ2020-01-13 17:43
 • #1594: Vạn Tượng giới thế lực2020-01-14 17:38
 • #1595: Chủ nhân của ta2020-01-14 17:38
 • #1596: Tiếp về2020-01-14 17:39
 • #1597: Chuẩn bị2020-01-17 08:05
 • #1598: Phải khiêm tốn2020-01-17 08:05
 • #1599: Mới vào di tích thảm kịch2020-01-17 08:06
 • #1600: Khống chế2020-01-17 08:06
 • #1601: Tử Vi cung2020-01-17 08:06
 • #1602: Hỗn chiến2020-01-18 17:23
 • #1603: Chiến ý2020-01-18 17:23
 • #1604: Địa cung chiến đấu2020-01-19 16:45
 • #1605: Chiến Thần phụ thể2020-01-19 16:45
 • #1606: Cực hạn chiến đấu2020-01-20 17:39
 • #1607: Kế thừa2020-01-20 17:39
 • #1608: Kiếm Thành2020-01-21 17:58
 • #1609: Di tích thuộc về2020-01-22 16:50
 • #1610: Lựa chọn2020-01-22 16:51
 • #1611: Phá rồi lại lập2020-01-22 16:51
[Total: 5    Average: 3.8/5]

Related posts

Yêu Phi Khuynh Thành: Minh Đế Đầu Quả Tim Sủng Phi

THUYS♥️

Vũ Trụ Cấp Trùm Phản Diện

TiKay

Nhất Quyền Hoàng Giả

TiKay

Leave a Reply