Ngôn Tình Trọng Sinh

Quân Thiếu, Tới Đánh Một Trận

Hắn là thiếu tá bộ đội đặc chủng thẳng thắn cương nghị, tới cửa cầu thân, lại bị nhạc phụ một cước đá ra cửa —— ai bảo hắn tại trong quân sự diễn tập, đem nhạc phụ bắt giữ rồi!

Nàng ngóng trông không biên giới tổ chức bác sĩ, lại bị phụ thân ném vào quân doanh mài giũa ý chí, càng bị hắn ma quỷ huấn luyện!

Nàng cho là hắn cầu hôn, chỉ vì gia tộc trách nhiệm, nhưng không nghĩ, hắn vì nàng, dĩ nhiên bỏ ra hai đời chí ái …

Đời này, bảo vệ ngươi và tín ngưỡng không thể phụ lòng.

Đây là một cái Trọng Sinh quân thần sủng vợ, nguyên khí tiểu quân y suất khí trưởng thành cố sự, đây càng là một người lính chiến đấu không thôi, dùng nhiệt huyết cùng thanh xuân đi viết tín ngưỡng cố sự.

Tag: Quân nhân, nữ quân nhân, nhiệt huyết, trọng sinh (nam 9)

Nguồn : truyencv


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Ngã Ái Bổn Miêu
 •  Chương: /642
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0001.mp3 2019-03-16 06:47
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0002.mp3 2019-03-16 06:48
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0003.mp3 2019-03-16 06:48
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0004.mp3 2019-03-16 06:48
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0005.mp3 2019-03-16 06:48
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0006.mp3 2019-03-16 06:48
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0007.mp3 2019-03-16 06:48
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0008.mp3 2019-03-16 06:48
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0009.mp3 2019-03-16 06:48
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0010.mp3 2019-03-16 06:48
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0011.mp3 2019-03-16 06:49
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0012.mp3 2019-03-16 06:49
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0013.mp3 2019-03-16 06:49
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0014.mp3 2019-03-16 06:49
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0015.mp3 2019-03-16 06:49
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0016.mp3 2019-03-16 06:49
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0017.mp3 2019-03-16 06:49
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0018.mp3 2019-03-16 06:49
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0019.mp3 2019-03-16 06:49
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0020.mp3 2019-03-16 06:49
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0021.mp3 2019-03-16 06:50
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0022.mp3 2019-03-16 06:50
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0023.mp3 2019-03-16 06:50
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0024.mp3 2019-03-16 06:50
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0025.mp3 2019-03-16 06:50
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0026.mp3 2019-03-16 06:50
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0027.mp3 2019-03-16 06:50
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0028.mp3 2019-03-16 06:50
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0029.mp3 2019-03-16 06:50
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0030.mp3 2019-03-16 06:50
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0031.mp3 2019-03-16 06:51
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0032.mp3 2019-03-16 06:51
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0033.mp3 2019-03-16 06:51
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0034.mp3 2019-03-16 06:51
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0035.mp3 2019-03-16 06:51
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0036.mp3 2019-03-16 06:51
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0037.mp3 2019-03-16 06:51
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0038.mp3 2019-03-16 06:51
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0039.mp3 2019-03-16 06:51
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0040.mp3 2019-03-16 06:52
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0041.mp3 2019-03-16 06:52
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0042.mp3 2019-03-16 06:52
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0043.mp3 2019-03-16 06:52
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0044.mp3 2019-03-16 06:52
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0045.mp3 2019-03-16 06:52
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0046.mp3 2019-03-16 06:52
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0047.mp3 2019-03-16 06:52
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0048.mp3 2019-03-16 06:52
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0049.mp3 2019-03-16 06:52
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0050.mp3 2019-03-16 06:53
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0051.mp3 2019-03-16 06:53
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0052.mp3 2019-03-16 06:53
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0053.mp3 2019-03-16 06:53
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0054.mp3 2019-03-16 06:53
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0055.mp3 2019-03-16 06:53
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0056.mp3 2019-03-16 06:53
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0057.mp3 2019-03-16 06:53
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0058.mp3 2019-03-16 06:53
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0059.mp3 2019-03-16 06:54
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0060.mp3 2019-03-16 06:54
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0061.mp3 2019-03-16 06:54
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0062.mp3 2019-03-16 06:54
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0063.mp3 2019-03-16 06:54
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0064.mp3 2019-03-16 06:54
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0065.mp3 2019-03-16 06:54
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0066.mp3 2019-03-16 06:54
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0067.mp3 2019-03-16 06:54
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0068.mp3 2019-03-16 06:55
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0069.mp3 2019-03-16 06:55
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0070.mp3 2019-03-16 06:55
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0071.mp3 2019-03-16 06:55
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0072.mp3 2019-03-16 06:55
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0073.mp3 2019-03-16 06:55
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0074.mp3 2019-03-16 06:55
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0075.mp3 2019-03-16 06:55
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0076.mp3 2019-03-16 06:56
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0077.mp3 2019-03-16 06:56
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0078.mp3 2019-03-16 06:56
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0079.mp3 2019-03-16 06:56
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0080.mp3 2019-03-16 06:56
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0081.mp3 2019-03-16 06:56
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0082.mp3 2019-03-16 06:56
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0083.mp3 2019-03-16 06:56
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0084.mp3 2019-03-16 06:56
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0085.mp3 2019-03-16 06:57
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0086.mp3 2019-03-16 06:57
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0087.mp3 2019-03-16 06:57
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0088.mp3 2019-03-16 06:57
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0089.mp3 2019-03-16 06:57
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0090.mp3 2019-03-16 06:57
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0091.mp3 2019-03-16 06:57
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0092.mp3 2019-03-16 06:57
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0093.mp3 2019-03-16 06:57
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0094.mp3 2019-03-16 06:58
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0095.mp3 2019-03-16 06:58
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0096.mp3 2019-03-16 06:58
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0097.mp3 2019-03-16 06:58
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0098.mp3 2019-03-16 06:58
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0099.mp3 2019-03-16 06:58
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0100.mp3 2019-03-16 06:58
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0101.mp3 2019-03-16 06:58
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0102.mp3 2019-03-16 06:59
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0103.mp3 2019-03-16 06:59
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0104.mp3 2019-03-16 06:59
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0105.mp3 2019-03-16 06:59
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0106.mp3 2019-03-16 06:59
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0107.mp3 2019-03-16 06:59
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0108.mp3 2019-03-16 06:59
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0109.mp3 2019-03-16 06:59
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0110.mp3 2019-03-16 06:59
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0111.mp3 2019-03-16 07:00
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0112.mp3 2019-03-16 07:00
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0113.mp3 2019-03-16 07:00
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0114.mp3 2019-03-16 07:00
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0115.mp3 2019-03-16 07:00
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0116.mp3 2019-03-16 07:00
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0117.mp3 2019-03-16 07:00
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0118.mp3 2019-03-16 07:00
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0119.mp3 2019-03-16 07:01
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0120.mp3 2019-03-16 07:01
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0121.mp3 2019-03-16 07:01
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0122.mp3 2019-03-16 07:01
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0123.mp3 2019-03-16 07:01
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0124.mp3 2019-03-16 07:01
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0125.mp3 2019-03-16 07:01
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0126.mp3 2019-03-16 07:01
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0127.mp3 2019-03-16 07:01
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0128.mp3 2019-03-16 07:02
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0129.mp3 2019-03-16 07:02
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0130.mp3 2019-03-16 07:02
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0131.mp3 2019-03-16 07:02
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0132.mp3 2019-03-16 07:02
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0133.mp3 2019-03-16 07:02
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0134.mp3 2019-03-16 07:02
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0135.mp3 2019-03-16 07:02
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0136.mp3 2019-03-16 07:03
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0137.mp3 2019-03-16 07:03
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0138.mp3 2019-03-16 07:03
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0139.mp3 2019-03-16 07:03
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0140.mp3 2019-03-16 07:03
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0141.mp3 2019-03-16 07:03
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0142.mp3 2019-03-16 07:03
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0143.mp3 2019-03-16 07:03
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0144.mp3 2019-03-16 07:03
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0145.mp3 2019-03-16 07:04
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0146.mp3 2019-03-16 07:04
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0147.mp3 2019-03-16 07:04
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0148.mp3 2019-03-16 07:04
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0149.mp3 2019-03-16 07:04
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0150.mp3 2019-03-16 07:04
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0151.mp3 2019-03-16 07:04
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0152.mp3 2019-03-16 07:04
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0153.mp3 2019-03-16 07:05
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0154.mp3 2019-03-16 07:05
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0155.mp3 2019-03-16 07:05
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0156.mp3 2019-03-16 07:05
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0157.mp3 2019-03-16 07:05
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0158.mp3 2019-03-16 07:05
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0159.mp3 2019-03-16 07:05
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0160.mp3 2019-03-16 07:05
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0161.mp3 2019-03-16 07:05
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0162.mp3 2019-03-16 07:06
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0163.mp3 2019-03-16 07:06
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0164.mp3 2019-03-16 07:06
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0165.mp3 2019-03-16 07:06
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0166.mp3 2019-03-16 07:06
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0167.mp3 2019-03-16 07:06
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0168.mp3 2019-03-16 07:06
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0169.mp3 2019-03-16 07:06
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0170.mp3 2019-03-16 07:07
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0171.mp3 2019-03-16 07:07
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0172.mp3 2019-03-16 07:07
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0173.mp3 2019-03-16 07:07
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0174.mp3 2019-03-16 07:07
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0175.mp3 2019-03-16 07:07
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0176.mp3 2019-03-16 07:07
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0177.mp3 2019-03-16 07:07
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0178.mp3 2019-03-16 07:07
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0179.mp3 2019-03-16 07:08
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0180.mp3 2019-03-16 07:08
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0181.mp3 2019-03-16 07:08
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0182.mp3 2019-03-16 07:08
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0183.mp3 2019-03-16 07:08
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0184.mp3 2019-03-16 07:08
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0185.mp3 2019-03-16 07:08
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0186.mp3 2019-03-16 07:08
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0187.mp3 2019-03-16 07:09
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0188.mp3 2019-03-16 07:09
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0189.mp3 2019-03-16 07:09
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0190.mp3 2019-03-16 07:09
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0191.mp3 2019-03-16 07:09
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0192.mp3 2019-03-16 07:09
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0193.mp3 2019-03-16 07:09
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0194.mp3 2019-03-16 07:09
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0195.mp3 2019-03-16 07:10
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0196.mp3 2019-03-16 07:10
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0197.mp3 2019-03-16 07:10
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0198.mp3 2019-03-16 07:10
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0199.mp3 2019-03-16 07:10
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0200.mp3 2019-03-16 07:10
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0201.mp3 2019-03-16 07:10
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0202.mp3 2019-03-16 07:10
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0203.mp3 2019-03-16 07:11
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0204.mp3 2019-03-16 07:11
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0205.mp3 2019-03-16 07:11
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0206.mp3 2019-03-16 07:11
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0207.mp3 2019-03-16 07:11
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0208.mp3 2019-03-16 07:11
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0209.mp3 2019-03-16 07:11
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0210.mp3 2019-03-16 07:11
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0211.mp3 2019-03-16 07:12
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0212.mp3 2019-03-16 07:12
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0213.mp3 2019-03-16 07:12
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0214.mp3 2019-03-16 07:12
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0215.mp3 2019-03-16 07:12
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0216.mp3 2019-03-16 07:12
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0217.mp3 2019-03-16 07:12
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0218.mp3 2019-03-16 07:12
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0219.mp3 2019-03-16 07:13
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0220.mp3 2019-03-16 07:13
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0221.mp3 2019-03-16 07:13
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0222.mp3 2019-03-16 07:13
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0223.mp3 2019-03-16 07:13
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0224.mp3 2019-03-16 07:13
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0225.mp3 2019-03-16 07:13
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0226.mp3 2019-03-16 07:13
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0227.mp3 2019-03-16 07:14
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0228.mp3 2019-03-16 07:14
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0229.mp3 2019-03-16 07:14
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0230.mp3 2019-03-16 07:14
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0231.mp3 2019-03-16 07:14
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0232.mp3 2019-03-16 07:14
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0233.mp3 2019-03-16 07:14
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0234.mp3 2019-03-16 07:14
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0235.mp3 2019-03-16 07:15
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0236.mp3 2019-03-16 07:15
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0237.mp3 2019-03-16 07:15
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0238.mp3 2019-03-16 07:15
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0239.mp3 2019-03-16 07:15
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0240.mp3 2019-03-16 07:15
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0241.mp3 2019-03-16 07:15
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0242.mp3 2019-03-16 07:15
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0243.mp3 2019-03-16 07:16
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0244.mp3 2019-03-16 07:16
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0245.mp3 2019-03-16 07:16
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0246.mp3 2019-03-16 07:16
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0247.mp3 2019-03-16 07:16
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0248.mp3 2019-03-16 07:16
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0249.mp3 2019-03-16 07:16
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0250.mp3 2019-03-16 07:16
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0251.mp3 2019-03-16 07:17
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0252.mp3 2019-03-16 07:17
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0253.mp3 2019-03-16 07:17
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0254.mp3 2019-03-16 07:17
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0255.mp3 2019-03-16 07:17
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0256.mp3 2019-03-16 07:17
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0257.mp3 2019-03-16 07:17
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0258.mp3 2019-03-16 07:17
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0259.mp3 2019-03-16 07:18
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0260.mp3 2019-03-16 07:18
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0261.mp3 2019-03-16 07:18
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0262.mp3 2019-03-16 07:18
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0263.mp3 2019-03-16 07:18
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0264.mp3 2019-03-16 07:18
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0265.mp3 2019-03-16 07:18
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0266.mp3 2019-03-16 07:18
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0267.mp3 2019-03-16 07:19
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0268.mp3 2019-03-16 07:19
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0269.mp3 2019-03-16 07:19
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0270.mp3 2019-03-16 07:19
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0271.mp3 2019-03-16 07:19
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0272.mp3 2019-03-16 07:19
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0273.mp3 2019-03-16 07:19
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0274.mp3 2019-03-16 07:20
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0275.mp3 2019-03-16 07:20
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0276.mp3 2019-03-16 07:20
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0277.mp3 2019-03-16 07:20
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0278.mp3 2019-03-16 07:20
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0279.mp3 2019-03-16 07:20
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0280.mp3 2019-03-16 07:20
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0281.mp3 2019-03-16 07:20
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0282.mp3 2019-03-16 07:21
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0283.mp3 2019-03-16 07:21
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0284.mp3 2019-03-16 07:21
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0285.mp3 2019-03-16 07:21
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0286.mp3 2019-03-16 07:21
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0287.mp3 2019-03-16 07:21
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0288.mp3 2019-03-16 07:21
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0289.mp3 2019-03-16 07:22
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0290.mp3 2019-03-16 07:22
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0291.mp3 2019-03-16 07:22
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0292.mp3 2019-03-16 07:22
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0293.mp3 2019-03-16 07:22
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0294.mp3 2019-03-16 07:22
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0295.mp3 2019-03-16 07:22
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0296.mp3 2019-03-16 07:23
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0297.mp3 2019-03-16 07:23
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0298.mp3 2019-03-16 07:23
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0299.mp3 2019-03-16 07:23
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0300.mp3 2019-03-16 07:23
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0301.mp3 2019-03-16 07:23
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0302.mp3 2019-03-16 07:23
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0303.mp3 2019-03-16 07:23
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0304.mp3 2019-03-16 07:24
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0305.mp3 2019-03-16 07:24
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0306.mp3 2019-03-16 07:24
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0307.mp3 2019-03-16 07:24
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0308.mp3 2019-03-16 07:24
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0309.mp3 2019-03-16 07:24
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0310.mp3 2019-03-16 07:24
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0311.mp3 2019-03-16 07:25
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0312.mp3 2019-03-16 07:25
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0313.mp3 2019-03-16 07:25
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0314.mp3 2019-03-16 07:25
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0315.mp3 2019-03-16 07:25
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0316.mp3 2019-03-16 07:25
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0317.mp3 2019-03-16 07:25
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0318.mp3 2019-03-16 07:26
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0319.mp3 2019-03-16 07:26
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0320.mp3 2019-03-16 07:26
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0321.mp3 2019-03-16 07:26
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0322.mp3 2019-03-16 07:26
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0323.mp3 2019-03-16 07:26
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0324.mp3 2019-03-16 07:26
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0325.mp3 2019-03-16 07:27
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0326.mp3 2019-03-16 07:27
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0327.mp3 2019-03-16 07:27
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0328.mp3 2019-03-16 07:27
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0329.mp3 2019-03-16 07:27
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0330.mp3 2019-03-16 07:27
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0331.mp3 2019-03-16 07:27
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0332.mp3 2019-03-16 07:28
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0333.mp3 2019-03-16 07:28
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0334.mp3 2019-03-16 07:28
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0335.mp3 2019-03-16 07:28
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0336.mp3 2019-03-16 07:28
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0337.mp3 2019-03-16 07:28
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0338.mp3 2019-03-16 07:28
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0339.mp3 2019-03-16 07:28
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0340.mp3 2019-03-16 07:29
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0341.mp3 2019-03-16 07:29
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0342.mp3 2019-03-16 07:29
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0343.mp3 2019-03-16 07:29
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0344.mp3 2019-03-16 07:29
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0345.mp3 2019-03-16 07:29
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0346.mp3 2019-03-16 07:29
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0347.mp3 2019-03-16 07:30
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0348.mp3 2019-03-16 07:30
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0349.mp3 2019-03-16 07:30
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0350.mp3 2019-03-16 07:30
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0351.mp3 2019-03-16 07:30
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0352.mp3 2019-03-16 07:30
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0353.mp3 2019-03-16 07:30
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0354.mp3 2019-03-16 07:31
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0355.mp3 2019-03-16 07:31
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0356.mp3 2019-03-16 07:31
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0357.mp3 2019-03-16 07:31
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0358.mp3 2019-03-16 07:31
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0359.mp3 2019-03-16 07:31
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0360.mp3 2019-03-16 07:31
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0361.mp3 2019-03-16 07:32
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0362.mp3 2019-03-16 07:32
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0363.mp3 2019-03-16 07:32
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0364.mp3 2019-03-16 07:32
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0365.mp3 2019-03-16 07:32
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0366.mp3 2019-03-16 07:32
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0367.mp3 2019-03-16 07:32
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0368.mp3 2019-03-16 07:33
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0369.mp3 2019-03-16 07:33
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0370.mp3 2019-03-16 07:33
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0371.mp3 2019-03-16 07:33
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0372.mp3 2019-03-16 07:33
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0373.mp3 2019-03-16 07:33
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0374.mp3 2019-03-16 07:33
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0375.mp3 2019-03-16 07:34
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0376.mp3 2019-03-16 07:34
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0377.mp3 2019-03-16 07:34
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0378.mp3 2019-03-16 07:34
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0379.mp3 2019-03-16 07:34
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0380.mp3 2019-03-16 07:34
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0381.mp3 2019-03-16 07:34
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0382.mp3 2019-03-16 07:35
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0383.mp3 2019-03-16 07:35
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0384.mp3 2019-03-16 07:35
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0385.mp3 2019-03-16 07:35
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0386.mp3 2019-03-16 07:35
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0387.mp3 2019-03-16 07:35
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0388.mp3 2019-03-16 07:36
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0389.mp3 2019-03-16 07:36
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0390.mp3 2019-03-16 07:36
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0391.mp3 2019-03-16 07:36
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0392.mp3 2019-03-16 07:36
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0393.mp3 2019-03-16 07:36
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0394.mp3 2019-03-16 07:37
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0395.mp3 2019-03-16 07:37
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0396.mp3 2019-03-16 07:37
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0397.mp3 2019-03-16 07:37
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0398.mp3 2019-03-16 07:37
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0399.mp3 2019-03-16 07:37
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0400.mp3 2019-03-16 07:37
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0401.mp3 2019-03-16 07:38
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0402.mp3 2019-03-16 07:38
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0403.mp3 2019-03-16 07:38
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0404.mp3 2019-03-16 07:38
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0405.mp3 2019-03-16 07:38
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0406.mp3 2019-03-16 07:38
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0407.mp3 2019-03-16 07:39
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0408.mp3 2019-03-16 07:39
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0409.mp3 2019-03-16 07:39
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0410.mp3 2019-03-16 07:39
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0411.mp3 2019-03-16 07:39
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0412.mp3 2019-03-16 07:39
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0413.mp3 2019-03-16 07:39
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0414.mp3 2019-03-16 07:40
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0415.mp3 2019-03-16 07:40
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0416.mp3 2019-03-16 07:40
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0417.mp3 2019-03-16 07:40
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0418.mp3 2019-03-16 07:40
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0419.mp3 2019-03-16 07:40
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0420.mp3 2019-03-16 07:40
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0421.mp3 2019-03-16 07:41
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0422.mp3 2019-03-16 07:41
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0423.mp3 2019-03-16 07:41
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0424.mp3 2019-03-16 07:41
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0425.mp3 2019-03-16 07:41
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0426.mp3 2019-03-16 07:41
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0427.mp3 2019-03-16 07:42
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0428.mp3 2019-03-16 07:42
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0429.mp3 2019-03-16 07:42
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0430.mp3 2019-03-16 07:42
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0431.mp3 2019-03-16 07:42
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0432.mp3 2019-03-16 07:42
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0433.mp3 2019-03-16 07:42
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0434.mp3 2019-03-16 07:43
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0435.mp3 2019-03-16 07:43
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0436.mp3 2019-03-16 07:43
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0437.mp3 2019-03-16 07:43
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0438.mp3 2019-03-16 07:43
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0439.mp3 2019-03-16 07:43
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0440.mp3 2019-03-16 07:44
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0441.mp3 2019-03-16 07:44
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0442.mp3 2019-03-16 07:44
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0443.mp3 2019-03-16 07:44
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0444.mp3 2019-03-16 07:44
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0445.mp3 2019-03-16 07:44
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0446.mp3 2019-03-16 07:44
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0447.mp3 2019-03-16 07:45
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0448.mp3 2019-03-16 07:45
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0449.mp3 2019-03-16 07:45
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0450.mp3 2019-03-16 07:45
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0451.mp3 2019-03-16 07:45
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0452.mp3 2019-03-16 07:45
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0453.mp3 2019-03-16 07:45
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0454.mp3 2019-03-16 07:46
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0455.mp3 2019-03-16 07:46
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0456.mp3 2019-03-16 07:46
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0457.mp3 2019-03-16 07:46
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0458.mp3 2019-03-16 07:46
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0459.mp3 2019-03-16 07:46
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0460.mp3 2019-03-16 07:47
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0461.mp3 2019-03-16 07:47
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0462.mp3 2019-03-16 07:47
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0463.mp3 2019-03-16 07:47
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0464.mp3 2019-03-16 07:48
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0465.mp3 2019-03-16 07:48
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0466.mp3 2019-03-16 07:48
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0467.mp3 2019-03-16 07:48
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0468.mp3 2019-03-16 07:48
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0469.mp3 2019-03-16 07:48
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0470.mp3 2019-03-16 07:48
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0471.mp3 2019-03-16 07:49
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0472.mp3 2019-03-16 07:49
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0473.mp3 2019-03-16 07:49
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0474.mp3 2019-03-16 07:49
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0475.mp3 2019-03-16 07:49
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0476.mp3 2019-03-16 07:49
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0477.mp3 2019-03-16 08:16
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0478.mp3 2019-03-16 08:16
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0479.mp3 2019-03-16 08:16
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0480.mp3 2019-03-16 08:17
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0481.mp3 2019-03-16 08:17
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0482.mp3 2019-03-16 08:17
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0483.mp3 2019-03-16 08:17
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0484.mp3 2019-03-16 08:17
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0485.mp3 2019-03-16 08:17
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0486.mp3 2019-03-16 08:18
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0487.mp3 2019-03-16 08:18
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0488.mp3 2019-03-16 08:18
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0489.mp3 2019-03-16 08:18
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0490.mp3 2019-03-16 08:18
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0491.mp3 2019-03-16 08:18
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0492.mp3 2019-03-16 08:18
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0493.mp3 2019-03-16 08:19
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0494.mp3 2019-03-16 08:19
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0495.mp3 2019-03-16 08:19
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0496.mp3 2019-03-16 08:19
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0497.mp3 2019-03-16 08:19
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0498.mp3 2019-03-16 08:19
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0499.mp3 2019-03-16 08:19
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0500.mp3 2019-03-16 08:20
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0501.mp3 2019-03-16 08:20
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0502.mp3 2019-03-16 08:20
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0503.mp3 2019-03-16 08:20
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0504.mp3 2019-03-16 08:20
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0505.mp3 2019-03-16 08:20
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0506.mp3 2019-03-16 08:21
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0507.mp3 2019-03-16 08:21
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0508.mp3 2019-03-16 08:21
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0509.mp3 2019-03-16 08:21
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0510.mp3 2019-03-16 08:21
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0511.mp3 2019-03-16 08:21
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0512.mp3 2019-03-16 08:22
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0513.mp3 2019-03-16 08:22
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0514.mp3 2019-03-16 08:22
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0515.mp3 2019-03-16 08:22
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0516.mp3 2019-03-16 08:22
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0517.mp3 2019-03-16 08:22
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0518.mp3 2019-03-16 08:22
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0519.mp3 2019-03-16 08:23
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0520.mp3 2019-03-16 08:23
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0521.mp3 2019-03-16 08:23
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0522.mp3 2019-03-16 08:23
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0523.mp3 2019-03-16 08:23
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0524.mp3 2019-03-16 08:23
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0525.mp3 2019-03-16 08:24
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0526.mp3 2019-03-16 08:24
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0527.mp3 2019-03-16 08:24
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0528.mp3 2019-03-16 08:24
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0529.mp3 2019-03-16 08:24
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0530.mp3 2019-03-16 08:24
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0531.mp3 2019-03-16 08:24
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0532.mp3 2019-03-16 08:25
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0533.mp3 2019-03-16 08:25
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0534.mp3 2019-03-16 08:25
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0535.mp3 2019-03-16 08:25
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0536.mp3 2019-03-16 08:25
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0537.mp3 2019-03-16 08:25
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0538.mp3 2019-03-16 08:26
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0539.mp3 2019-03-16 08:26
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0540.mp3 2019-03-16 08:26
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0541.mp3 2019-03-16 08:26
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0542.mp3 2019-03-16 08:26
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0543.mp3 2019-03-16 08:26
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0544.mp3 2019-03-16 08:27
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0545.mp3 2019-03-16 08:27
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0546.mp3 2019-03-16 08:27
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0547.mp3 2019-03-16 08:27
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0548.mp3 2019-03-16 08:27
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0549.mp3 2019-03-16 08:27
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0550.mp3 2019-03-16 08:27
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0551.mp3 2019-03-16 08:28
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0552.mp3 2019-03-16 08:28
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0553.mp3 2019-03-16 08:28
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0554.mp3 2019-03-16 08:28
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0555.mp3 2019-03-16 08:28
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0556.mp3 2019-03-16 08:28
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0557.mp3 2019-03-16 08:29
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0558.mp3 2019-03-16 08:29
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0559.mp3 2019-03-16 08:29
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0560.mp3 2019-03-16 08:29
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0561.mp3 2019-03-16 08:29
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0562.mp3 2019-03-16 08:29
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0563.mp3 2019-03-16 08:29
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0564.mp3 2019-03-16 08:30
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0565.mp3 2019-03-16 08:30
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0566.mp3 2019-03-16 08:30
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0567.mp3 2019-03-16 08:30
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0568.mp3 2019-03-16 08:30
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0569.mp3 2019-03-16 08:30
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0570.mp3 2019-03-16 08:31
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0571.mp3 2019-03-16 08:31
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0572.mp3 2019-03-16 08:31
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0573.mp3 2019-03-16 08:31
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0574.mp3 2019-03-16 08:31
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0575.mp3 2019-03-16 08:31
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0576.mp3 2019-03-16 08:32
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0577.mp3 2019-03-16 08:32
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0578.mp3 2019-03-16 08:32
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0579.mp3 2019-03-16 08:32
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0580.mp3 2019-03-16 08:32
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0581.mp3 2019-03-16 08:32
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0582.mp3 2019-03-16 08:33
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0583.mp3 2019-03-16 08:33
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0584.mp3 2019-03-16 08:33
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0585.mp3 2019-03-16 08:33
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0586.mp3 2019-03-16 08:33
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0587.mp3 2019-03-16 08:33
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0588.mp3 2019-03-16 08:33
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0589.mp3 2019-03-16 08:34
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0590.mp3 2019-03-16 08:34
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0591.mp3 2019-03-16 08:34
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0592.mp3 2019-03-16 08:34
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0593.mp3 2019-03-16 08:34
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0594.mp3 2019-03-16 08:34
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0595.mp3 2019-03-16 08:35
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0596.mp3 2019-03-16 08:35
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0597.mp3 2019-03-16 08:35
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0598.mp3 2019-03-16 08:35
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0599.mp3 2019-03-16 08:35
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0600.mp3 2019-03-16 08:35
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0601.mp3 2019-03-16 08:36
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0602.mp3 2019-03-16 08:36
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0603.mp3 2019-03-16 08:36
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0604.mp3 2019-03-16 08:36
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0605.mp3 2019-03-16 08:36
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0606.mp3 2019-03-16 08:36
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0607.mp3 2019-03-16 08:37
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0608.mp3 2019-03-16 08:37
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0609.mp3 2019-03-16 08:37
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0610.mp3 2019-03-16 08:37
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0611.mp3 2019-03-16 08:37
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0612.mp3 2019-03-16 08:37
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0613.mp3 2019-03-16 08:37
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0614.mp3 2019-03-16 08:38
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0615.mp3 2019-03-16 08:38
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0616.mp3 2019-03-16 08:38
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0617.mp3 2019-03-16 08:38
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0618.mp3 2019-03-16 08:38
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0619.mp3 2019-03-16 08:38
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0620.mp3 2019-03-16 08:39
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0621.mp3 2019-03-16 08:39
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0622.mp3 2019-03-16 08:39
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0623.mp3 2019-03-16 08:39
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0624.mp3 2019-03-16 08:39
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0625.mp3 2019-03-16 08:39
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0626.mp3 2019-03-16 08:40
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0627.mp3 2019-03-16 08:40
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0628.mp3 2019-03-16 08:40
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0629.mp3 2019-03-16 08:40
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0630.mp3 2019-03-16 08:40
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0631.mp3 2019-03-16 08:40
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0632.mp3 2019-03-16 08:41
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0633.mp3 2019-03-16 08:41
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0634.mp3 2019-03-16 08:41
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0635.mp3 2019-03-16 08:41
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0636.mp3 2019-03-16 08:41
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0637.mp3 2019-03-16 08:41
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0638.mp3 2019-03-16 08:42
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0639.mp3 2019-03-16 08:42
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0640.mp3 2019-03-16 08:42
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0641.mp3 2019-03-16 08:42
 • quan-thieu-toi-danh-mot-tran-chuong-0642.mp3 2019-03-16 08:42
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Nhất Đẳng Cuồng Hậu: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư

THUYS♥️

Đặt Cược Trái Tim

TiKay

Bổn Vương Ở Đây

TiKay

Leave a Reply