Ngôn Tình Trọng Sinh

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng

Nguyên tác: Sống lại thượng nghiệt thủ trưởng

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, sủng

Edit và Beta: Ngân Nhi

Trước khi trùng sinh, cô và anh giống như một ly nước chanh đường cực nhạt, uống thì không vô, bỏ thì tiếc…

Thân là thư ký, cô lại có chứng bệnh sợ đàn ông, nhưng khi gặp gỡ thủ trưởng yêu nghiệt đó thì chỉ có thể bị động! Bị động! Lại bị động! Cuối cùng là chạy trốn~

Sau khi sống lại, cô quyết tâm cải tạo chính mình, muốn biến ly nước kia thành một ly cacao ngọt ngào, đậm đà đến quên cả ân oán, khiến cho anh yêu cô thật nhiều!

Nguồn: Cung Quảng Hằng


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Độc Cô Cầu Yêu
 •  Chương: /88
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0001.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0002.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0003.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0004.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0005.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0006.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0007.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0008.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0009.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0010.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0011.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0012.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0013.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0014.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0015.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0016.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0017.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0018.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0019.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0020.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0021.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0022.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0023.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0024.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0025.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0026.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0027.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0028.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0029.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0030.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0031.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0032.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0033.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0034.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0035.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0036.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0037.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0038.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0039.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0040.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0041.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0042.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0043.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0044.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0045.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0046.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0047.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0048.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0049.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0050.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0051.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0052.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0053.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0054.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0055.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0056.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0057.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0058.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0059.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0060.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0061.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0062.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0063.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0064.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0065.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0066.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0067.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0068.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0069.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0070.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0071.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0072.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0073.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0074.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0075.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0076.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0077.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0078.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0079.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0080.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0081.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0082.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0083.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0084.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0085.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0086.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0087.mp3
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0088.mp3
[Total: 2    Average: 3/5]

Related posts

Thần Long Chiến

TinoTK

Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

TinoTK

Mau Xuyên Hệ Thống: Phản Phái Nam Thần Công Lược Kế

TinoTK

Leave a Reply