Ngôn Tình Trọng Sinh

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng

Nguyên tác: Sống lại thượng nghiệt thủ trưởng

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, sủng

Edit và Beta: Ngân Nhi

Trước khi trùng sinh, cô và anh giống như một ly nước chanh đường cực nhạt, uống thì không vô, bỏ thì tiếc…

Thân là thư ký, cô lại có chứng bệnh sợ đàn ông, nhưng khi gặp gỡ thủ trưởng yêu nghiệt đó thì chỉ có thể bị động! Bị động! Lại bị động! Cuối cùng là chạy trốn~

Sau khi sống lại, cô quyết tâm cải tạo chính mình, muốn biến ly nước kia thành một ly cacao ngọt ngào, đậm đà đến quên cả ân oán, khiến cho anh yêu cô thật nhiều!

Nguồn: Cung Quảng Hằng


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Độc Cô Cầu Yêu
 •  Chương: /88
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0001.mp3 2018-07-24 15:50
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0002.mp3 2018-07-24 15:51
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0003.mp3 2018-07-24 15:52
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0004.mp3 2018-07-24 15:52
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0005.mp3 2018-07-24 15:53
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0006.mp3 2018-07-24 15:54
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0007.mp3 2018-07-24 15:54
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0008.mp3 2018-07-24 15:54
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0009.mp3 2018-07-24 15:55
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0010.mp3 2018-07-24 15:55
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0011.mp3 2018-07-24 15:55
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0012.mp3 2018-07-24 15:56
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0013.mp3 2018-07-24 15:56
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0014.mp3 2018-07-24 15:56
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0015.mp3 2018-07-24 15:57
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0016.mp3 2018-07-24 15:57
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0017.mp3 2018-07-24 15:57
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0018.mp3 2018-07-24 15:57
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0019.mp3 2018-07-24 15:58
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0020.mp3 2018-07-24 15:58
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0021.mp3 2018-07-24 15:58
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0022.mp3 2018-07-24 15:58
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0023.mp3 2018-07-24 15:59
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0024.mp3 2018-07-24 15:59
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0025.mp3 2018-07-24 15:59
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0026.mp3 2018-07-24 15:59
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0027.mp3 2018-07-24 16:00
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0028.mp3 2018-07-24 16:00
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0029.mp3 2018-07-24 16:01
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0030.mp3 2018-07-24 16:01
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0031.mp3 2018-07-24 16:01
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0032.mp3 2018-07-24 16:01
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0033.mp3 2018-07-24 16:01
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0034.mp3 2018-07-24 16:01
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0035.mp3 2018-07-24 16:02
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0036.mp3 2018-07-24 16:02
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0037.mp3 2018-07-24 16:02
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0038.mp3 2018-07-24 16:02
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0039.mp3 2018-07-24 16:03
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0040.mp3 2018-07-24 16:03
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0041.mp3 2018-07-24 16:03
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0042.mp3 2018-07-24 16:03
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0043.mp3 2018-07-24 16:04
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0044.mp3 2018-07-24 16:04
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0045.mp3 2018-07-24 16:04
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0046.mp3 2018-07-24 16:05
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0047.mp3 2018-07-24 16:05
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0048.mp3 2018-07-24 16:05
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0049.mp3 2018-07-24 16:05
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0050.mp3 2018-07-24 16:06
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0051.mp3 2018-07-24 16:06
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0052.mp3 2018-07-24 16:06
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0053.mp3 2018-07-24 16:06
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0054.mp3 2018-07-24 16:07
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0055.mp3 2018-07-24 16:07
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0056.mp3 2018-07-24 16:07
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0057.mp3 2018-07-24 16:08
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0058.mp3 2018-07-24 16:08
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0059.mp3 2018-07-24 16:08
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0060.mp3 2018-07-24 16:08
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0061.mp3 2018-07-24 16:08
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0062.mp3 2018-07-24 16:09
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0063.mp3 2018-07-24 16:09
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0064.mp3 2018-07-24 16:09
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0065.mp3 2018-07-24 16:10
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0066.mp3 2018-07-24 16:10
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0067.mp3 2018-07-24 16:10
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0068.mp3 2018-07-24 16:10
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0069.mp3 2018-07-24 16:11
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0070.mp3 2018-07-24 16:11
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0071.mp3 2018-07-24 16:11
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0072.mp3 2018-07-24 16:11
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0073.mp3 2018-07-24 16:11
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0074.mp3 2018-07-24 16:12
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0075.mp3 2018-07-24 16:12
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0076.mp3 2018-07-24 16:12
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0077.mp3 2018-07-24 16:12
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0078.mp3 2018-07-24 16:12
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0079.mp3 2018-07-24 16:13
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0080.mp3 2018-07-24 16:13
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0081.mp3 2018-07-24 16:13
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0082.mp3 2018-07-24 16:14
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0083.mp3 2018-07-24 16:14
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0084.mp3 2018-07-24 16:14
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0085.mp3 2018-07-24 16:15
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0086.mp3 2018-07-24 16:15
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0087.mp3 2018-07-24 16:16
 • quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong-chuong-0088.mp3 2018-07-24 16:16
[Total: 3    Average: 3.7/5]

Related posts

Bút Nói Ngươi Yêu Thầm Ta

THUYS♥️

Mười Hai Độ Ngọt

THUYS♥️

Lão Sư Của Ta Là Thần Toán

THUYS♥️

Leave a Reply