Cổ Đại Ngôn Tình

Quyền Thần Bất Lão Kiều Thê

Thân là trưởng công chúa duy nhất đích nữ, hoàng đế duy nhất ngoại sinh nữ, Tạ Gia Nhu từ nhỏ là muốn gió được gió muốn mưa được mưa.

Không ngờ, có 1 ngày, thân trúng kịch độc hôn mê.

Lại tỉnh lại thì ngày xưa cùng sau lưng tự mình tiểu biểu đệ đã muốn thành hoàng đế. Thấy nàng lần đầu tiên, nước mắt nước mũi lưu vẻ mặt, vươn ra tràn đầy nếp nhăn tay, kích động đạo: “Biểu tỷ, ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại.”

Tạ Gia Nhu tâm can run lên, thốt ra: “Tiểu Hoa Hoa, ngươi sao như vậy già đi?”

Vẫn ghen tỵ với nàng mỹ mạo, lấy tài nữ tự cho mình là, cũng đoạt nàng vị hôn phu Hầu phủ tiểu thư, nay đã muốn tóc trắng xoá.

Mà cái kia bị đoạt vị hôn phu, ha ha, tuổi già sức yếu, thê thiếp thành đàn.

Tạ Gia Nhu sờ sờ chính mình nhẵn nhụi trơn mềm khuôn mặt, ưỡn ưỡn ngực, quyết định rộng lượng tha thứ bọn họ.

Nguồn : truyencv


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Nghiên Nghiên Hạ Nhật
 •  Chương: /200
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0001.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0002.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0003.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0004.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0005.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0006.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0007.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0008.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0009.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0010.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0011.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0012.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0013.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0014.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0015.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0016.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0017.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0018.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0019.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0020.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0021.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0022.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0023.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0024.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0025.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0026.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0027.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0028.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0029.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0030.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0031.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0032.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0033.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0034.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0035.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0036.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0037.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0038.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0039.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0040.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0041.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0042.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0043.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0044.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0045.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0046.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0047.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0048.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0049.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0050.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0051.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0052.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0053.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0054.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0055.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0056.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0057.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0058.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0059.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0060.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0061.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0062.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0063.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0064.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0065.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0066.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0067.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0068.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0069.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0070.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0071.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0072.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0073.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0074.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0075.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0076.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0077.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0078.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0079.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0080.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0081.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0082.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0083.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0084.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0085.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0086.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0087.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0088.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0089.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0090.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0091.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0092.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0093.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0094.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0095.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0096.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0097.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0098.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0099.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0100.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0101.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0102.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0103.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0104.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0105.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0106.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0107.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0108.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0109.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0110.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0111.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0112.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0113.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0114.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0115.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0116.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0117.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0118.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0119.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0120.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0121.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0122.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0123.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0124.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0125.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0126.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0127.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0128.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0129.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0130.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0131.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0132.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0133.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0134.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0135.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0136.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0137.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0138.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0139.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0140.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0141.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0142.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0143.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0144.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0145.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0146.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0147.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0148.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0149.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0150.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0151.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0152.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0153.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0154.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0155.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0156.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0157.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0158.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0159.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0160.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0161.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0162.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0163.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0164.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0165.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0166.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0167.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0168.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0169.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0170.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0171.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0172.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0173.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0174.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0175.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0176.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0177.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0178.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0179.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0180.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0181.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0182.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0183.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0184.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0185.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0186.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0187.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0188.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0189.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0190.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0191.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0192.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0193.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0194.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0195.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0196.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0197.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0198.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0199.mp3
 • quyen-than-bat-lao-kieu-the-chuong-0200.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Nữ Phụ Công Tâm Kế

TiKay

Nuôi Dưỡng Bạo Vương

TiKay

Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

THUYS♥️

Leave a Reply