Dị Giới Huyền Huyễn Trọng Sinh

Sát Thần Chi Thần

Nhiếp Chân, kiếp trước lọt vào trời ghen tỵ lôi kiếp, nhưng may mà một linh không dứt, trọng sinh đến một cái khác thế giới khác trở thành một cái hạ đẳng quý tộc trên người thiếu niên, lần thứ hai mở ra hắn võ đạo truy cầu con đường nghịch thiên.

Tập Tu La Thần Quyết, nắm Thần Vương Chí Bảo, luyện Dược Sư Thần Kinh, lấy chiến nuôi chiến, lấy giết chóc ngăn giết chóc, xem ta Sát Thần Chi Thần, lại sáng lập chư thiên truyền kỳ!

Review: Truyện không theo motip cũ của phế vật lưu. Main sát phạt quyết tuyệt, tâm cơ thâm sâu. Nhận được truyền thừa của hai đại Vô Thượng Thần Vương, một cái là giết người để tu luyện còn một cái là cứu người. Nói chung bao hay, không hay không lấy tiền =))

☆☆☆ Hệ Thống Tu Luyện ☆☆☆
– Võ Đồng
– Nhân Cảnh
– Địa Cảnh
– Thiên Cảnh
– Nhân Thánh Cảnh
– Địa Thánh Cảnh
– Thiên Thánh Cảnh
– Nguyên Cảnh
– Hoàng Cảnh
– Đế Cảnh
– Thiên Thần Cảnh (phi thăng map mới)
– Chủ Thần Cảnh
– Thần Vương Cảnh (tạm thời cao nhất hiện giờ)

Converter: ♫ ๖ۣۜLucario ♫

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Yến Sơn Thành Chủ
 •  Chương: /1078
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • sat-than-chi-than-chuong-0001.mp3 2018-11-13 14:50
 • sat-than-chi-than-chuong-0002.mp3 2018-11-13 14:51
 • sat-than-chi-than-chuong-0003.mp3 2018-11-13 14:51
 • sat-than-chi-than-chuong-0004.mp3 2018-11-13 14:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0005.mp3 2018-11-13 14:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0006.mp3 2018-11-13 14:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0007.mp3 2018-11-13 14:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0008.mp3 2018-11-13 14:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0009.mp3 2018-11-13 14:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0010.mp3 2018-11-13 14:54
 • sat-than-chi-than-chuong-0011.mp3 2018-11-13 14:54
 • sat-than-chi-than-chuong-0012.mp3 2018-11-13 14:54
 • sat-than-chi-than-chuong-0013.mp3 2018-11-13 14:54
 • sat-than-chi-than-chuong-0014.mp3 2018-11-13 14:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0015.mp3 2018-11-13 14:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0016.mp3 2018-11-13 14:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0017.mp3 2018-11-13 14:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0018.mp3 2018-11-13 14:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0019.mp3 2018-11-13 14:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0020.mp3 2018-11-13 14:57
 • sat-than-chi-than-chuong-0021.mp3 2018-11-13 14:57
 • sat-than-chi-than-chuong-0022.mp3 2018-11-13 14:58
 • sat-than-chi-than-chuong-0023.mp3 2018-11-13 14:58
 • sat-than-chi-than-chuong-0024.mp3 2018-11-13 14:58
 • sat-than-chi-than-chuong-0025.mp3 2018-11-13 14:59
 • sat-than-chi-than-chuong-0026.mp3 2018-11-13 14:59
 • sat-than-chi-than-chuong-0027.mp3 2018-11-13 15:00
 • sat-than-chi-than-chuong-0028.mp3 2018-11-13 15:00
 • sat-than-chi-than-chuong-0029.mp3 2018-11-13 15:00
 • sat-than-chi-than-chuong-0030.mp3 2018-11-13 15:01
 • sat-than-chi-than-chuong-0031.mp3 2018-11-13 15:01
 • sat-than-chi-than-chuong-0032.mp3 2018-11-13 15:01
 • sat-than-chi-than-chuong-0033.mp3 2018-11-13 15:02
 • sat-than-chi-than-chuong-0034.mp3 2018-11-13 15:03
 • sat-than-chi-than-chuong-0035.mp3 2018-11-13 15:03
 • sat-than-chi-than-chuong-0036.mp3 2018-11-13 15:04
 • sat-than-chi-than-chuong-0037.mp3 2018-11-13 15:04
 • sat-than-chi-than-chuong-0038.mp3 2018-11-13 15:04
 • sat-than-chi-than-chuong-0039.mp3 2018-11-13 15:05
 • sat-than-chi-than-chuong-0040.mp3 2018-11-13 15:05
 • sat-than-chi-than-chuong-0041.mp3 2018-11-13 15:05
 • sat-than-chi-than-chuong-0042.mp3 2018-11-13 15:05
 • sat-than-chi-than-chuong-0043.mp3 2018-11-13 15:05
 • sat-than-chi-than-chuong-0044.mp3 2018-11-13 15:06
 • sat-than-chi-than-chuong-0045.mp3 2018-11-13 15:06
 • sat-than-chi-than-chuong-0046.mp3 2018-11-13 15:06
 • sat-than-chi-than-chuong-0047.mp3 2018-11-13 15:07
 • sat-than-chi-than-chuong-0048.mp3 2018-11-13 15:07
 • sat-than-chi-than-chuong-0049.mp3 2018-11-13 15:07
 • sat-than-chi-than-chuong-0050.mp3 2018-11-13 15:08
 • sat-than-chi-than-chuong-0051.mp3 2018-11-13 15:08
 • sat-than-chi-than-chuong-0052.mp3 2018-11-13 15:08
 • sat-than-chi-than-chuong-0053.mp3 2018-11-13 15:09
 • sat-than-chi-than-chuong-0054.mp3 2018-11-13 15:09
 • sat-than-chi-than-chuong-0055.mp3 2018-11-13 15:09
 • sat-than-chi-than-chuong-0056.mp3 2018-11-13 15:10
 • sat-than-chi-than-chuong-0057.mp3 2018-11-13 15:10
 • sat-than-chi-than-chuong-0058.mp3 2018-11-13 15:10
 • sat-than-chi-than-chuong-0059.mp3 2018-11-13 15:11
 • sat-than-chi-than-chuong-0060.mp3 2018-11-13 15:11
 • sat-than-chi-than-chuong-0061.mp3 2018-11-13 15:11
 • sat-than-chi-than-chuong-0062.mp3 2018-11-13 15:11
 • sat-than-chi-than-chuong-0063.mp3 2018-11-13 15:12
 • sat-than-chi-than-chuong-0064.mp3 2018-11-13 15:12
 • sat-than-chi-than-chuong-0065.mp3 2018-11-13 15:13
 • sat-than-chi-than-chuong-0066.mp3 2018-11-13 15:13
 • sat-than-chi-than-chuong-0067.mp3 2018-11-13 15:13
 • sat-than-chi-than-chuong-0068.mp3 2018-11-13 15:14
 • sat-than-chi-than-chuong-0069.mp3 2018-11-13 15:14
 • sat-than-chi-than-chuong-0070.mp3 2018-11-13 15:14
 • sat-than-chi-than-chuong-0071.mp3 2018-11-13 15:15
 • sat-than-chi-than-chuong-0072.mp3 2018-11-13 15:15
 • sat-than-chi-than-chuong-0073.mp3 2018-11-13 15:15
 • sat-than-chi-than-chuong-0074.mp3 2018-11-13 15:16
 • sat-than-chi-than-chuong-0075.mp3 2018-11-13 15:16
 • sat-than-chi-than-chuong-0076.mp3 2018-11-13 15:17
 • sat-than-chi-than-chuong-0077.mp3 2018-11-13 15:17
 • sat-than-chi-than-chuong-0078.mp3 2018-11-13 15:18
 • sat-than-chi-than-chuong-0079.mp3 2018-11-13 15:18
 • sat-than-chi-than-chuong-0080.mp3 2018-11-13 15:19
 • sat-than-chi-than-chuong-0081.mp3 2018-11-13 15:19
 • sat-than-chi-than-chuong-0082.mp3 2018-11-13 15:19
 • sat-than-chi-than-chuong-0083.mp3 2018-11-13 15:20
 • sat-than-chi-than-chuong-0084.mp3 2018-11-13 15:20
 • sat-than-chi-than-chuong-0085.mp3 2018-11-13 15:21
 • sat-than-chi-than-chuong-0086.mp3 2018-11-13 15:21
 • sat-than-chi-than-chuong-0087.mp3 2018-11-13 15:21
 • sat-than-chi-than-chuong-0088.mp3 2018-11-13 15:22
 • sat-than-chi-than-chuong-0089.mp3 2018-11-13 15:22
 • sat-than-chi-than-chuong-0090.mp3 2018-11-13 15:22
 • sat-than-chi-than-chuong-0091.mp3 2018-11-13 15:23
 • sat-than-chi-than-chuong-0092.mp3 2018-11-13 15:23
 • sat-than-chi-than-chuong-0093.mp3 2018-11-13 15:23
 • sat-than-chi-than-chuong-0094.mp3 2018-11-13 15:24
 • sat-than-chi-than-chuong-0095.mp3 2018-11-13 15:24
 • sat-than-chi-than-chuong-0096.mp3 2018-11-13 15:24
 • sat-than-chi-than-chuong-0097.mp3 2018-11-13 15:25
 • sat-than-chi-than-chuong-0098.mp3 2018-11-13 15:25
 • sat-than-chi-than-chuong-0099.mp3 2018-11-13 15:25
 • sat-than-chi-than-chuong-0100.mp3 2018-11-13 15:25
 • sat-than-chi-than-chuong-0101.mp3 2018-11-13 15:25
 • sat-than-chi-than-chuong-0102.mp3 2018-11-13 15:26
 • sat-than-chi-than-chuong-0103.mp3 2018-11-13 15:26
 • sat-than-chi-than-chuong-0104.mp3 2018-11-13 15:26
 • sat-than-chi-than-chuong-0105.mp3 2018-11-13 15:26
 • sat-than-chi-than-chuong-0106.mp3 2018-11-13 15:27
 • sat-than-chi-than-chuong-0107.mp3 2018-11-13 15:27
 • sat-than-chi-than-chuong-0108.mp3 2018-11-13 15:27
 • sat-than-chi-than-chuong-0109.mp3 2018-11-13 15:28
 • sat-than-chi-than-chuong-0110.mp3 2018-11-13 15:28
 • sat-than-chi-than-chuong-0111.mp3 2018-11-13 15:28
 • sat-than-chi-than-chuong-0112.mp3 2018-11-13 15:29
 • sat-than-chi-than-chuong-0113.mp3 2018-11-13 15:29
 • sat-than-chi-than-chuong-0114.mp3 2018-11-13 15:29
 • sat-than-chi-than-chuong-0115.mp3 2018-11-13 15:30
 • sat-than-chi-than-chuong-0116.mp3 2018-11-13 15:30
 • sat-than-chi-than-chuong-0117.mp3 2018-11-13 15:30
 • sat-than-chi-than-chuong-0118.mp3 2018-11-13 15:30
 • sat-than-chi-than-chuong-0119.mp3 2018-11-13 15:31
 • sat-than-chi-than-chuong-0120.mp3 2018-11-13 15:31
 • sat-than-chi-than-chuong-0121.mp3 2018-11-13 15:32
 • sat-than-chi-than-chuong-0122.mp3 2018-11-13 15:32
 • sat-than-chi-than-chuong-0123.mp3 2018-11-13 15:32
 • sat-than-chi-than-chuong-0124.mp3 2018-11-13 15:32
 • sat-than-chi-than-chuong-0125.mp3 2018-11-13 15:33
 • sat-than-chi-than-chuong-0126.mp3 2018-11-13 15:33
 • sat-than-chi-than-chuong-0127.mp3 2018-11-13 15:33
 • sat-than-chi-than-chuong-0128.mp3 2018-11-13 15:34
 • sat-than-chi-than-chuong-0129.mp3 2018-11-13 15:34
 • sat-than-chi-than-chuong-0130.mp3 2018-11-13 15:34
 • sat-than-chi-than-chuong-0131.mp3 2018-11-13 15:35
 • sat-than-chi-than-chuong-0132.mp3 2018-11-13 15:35
 • sat-than-chi-than-chuong-0133.mp3 2018-11-13 15:35
 • sat-than-chi-than-chuong-0134.mp3 2018-11-13 15:35
 • sat-than-chi-than-chuong-0135.mp3 2018-11-13 15:36
 • sat-than-chi-than-chuong-0136.mp3 2018-11-13 15:36
 • sat-than-chi-than-chuong-0137.mp3 2018-11-13 15:36
 • sat-than-chi-than-chuong-0138.mp3 2018-11-13 15:37
 • sat-than-chi-than-chuong-0139.mp3 2018-11-13 15:37
 • sat-than-chi-than-chuong-0140.mp3 2018-11-13 15:37
 • sat-than-chi-than-chuong-0141.mp3 2018-11-13 15:38
 • sat-than-chi-than-chuong-0142.mp3 2018-11-13 15:38
 • sat-than-chi-than-chuong-0143.mp3 2018-11-13 15:38
 • sat-than-chi-than-chuong-0144.mp3 2018-11-13 15:39
 • sat-than-chi-than-chuong-0145.mp3 2018-11-13 15:39
 • sat-than-chi-than-chuong-0146.mp3 2018-11-13 15:39
 • sat-than-chi-than-chuong-0147.mp3 2018-11-13 15:39
 • sat-than-chi-than-chuong-0148.mp3 2018-11-13 15:40
 • sat-than-chi-than-chuong-0149.mp3 2018-11-13 15:40
 • sat-than-chi-than-chuong-0150.mp3 2018-11-13 15:41
 • sat-than-chi-than-chuong-0151.mp3 2018-11-13 15:41
 • sat-than-chi-than-chuong-0152.mp3 2018-11-13 15:41
 • sat-than-chi-than-chuong-0153.mp3 2018-11-13 15:42
 • sat-than-chi-than-chuong-0154.mp3 2018-11-13 15:42
 • sat-than-chi-than-chuong-0155.mp3 2018-11-13 15:43
 • sat-than-chi-than-chuong-0156.mp3 2018-11-13 15:43
 • sat-than-chi-than-chuong-0157.mp3 2018-11-13 15:43
 • sat-than-chi-than-chuong-0158.mp3 2018-11-13 15:44
 • sat-than-chi-than-chuong-0159.mp3 2018-11-13 15:44
 • sat-than-chi-than-chuong-0160.mp3 2018-11-13 15:44
 • sat-than-chi-than-chuong-0161.mp3 2018-11-13 15:45
 • sat-than-chi-than-chuong-0162.mp3 2018-11-13 15:45
 • sat-than-chi-than-chuong-0163.mp3 2018-11-13 15:46
 • sat-than-chi-than-chuong-0164.mp3 2018-11-13 15:46
 • sat-than-chi-than-chuong-0165.mp3 2018-11-13 15:46
 • sat-than-chi-than-chuong-0166.mp3 2018-11-13 15:46
 • sat-than-chi-than-chuong-0167.mp3 2018-11-13 15:47
 • sat-than-chi-than-chuong-0168.mp3 2018-11-13 15:47
 • sat-than-chi-than-chuong-0169.mp3 2018-11-13 15:48
 • sat-than-chi-than-chuong-0170.mp3 2018-11-13 15:48
 • sat-than-chi-than-chuong-0171.mp3 2018-11-13 15:49
 • sat-than-chi-than-chuong-0172.mp3 2018-11-13 15:49
 • sat-than-chi-than-chuong-0173.mp3 2018-11-13 15:51
 • sat-than-chi-than-chuong-0174.mp3 2018-11-13 15:51
 • sat-than-chi-than-chuong-0175.mp3 2018-11-13 15:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0176.mp3 2018-11-13 15:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0177.mp3 2018-11-13 15:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0178.mp3 2018-11-13 15:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0179.mp3 2018-11-13 15:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0180.mp3 2018-11-13 15:54
 • sat-than-chi-than-chuong-0181.mp3 2018-11-13 15:54
 • sat-than-chi-than-chuong-0182.mp3 2018-11-13 15:54
 • sat-than-chi-than-chuong-0183.mp3 2018-11-13 15:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0184.mp3 2018-11-13 15:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0185.mp3 2018-11-13 15:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0186.mp3 2018-11-13 15:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0187.mp3 2018-11-13 15:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0188.mp3 2018-11-13 15:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0189.mp3 2018-11-13 15:57
 • sat-than-chi-than-chuong-0190.mp3 2018-11-13 15:57
 • sat-than-chi-than-chuong-0191.mp3 2018-11-13 15:57
 • sat-than-chi-than-chuong-0192.mp3 2018-11-13 15:58
 • sat-than-chi-than-chuong-0193.mp3 2018-11-13 15:58
 • sat-than-chi-than-chuong-0194.mp3 2018-11-13 15:58
 • sat-than-chi-than-chuong-0195.mp3 2018-11-13 15:58
 • sat-than-chi-than-chuong-0196.mp3 2018-11-13 15:59
 • sat-than-chi-than-chuong-0197.mp3 2018-11-13 15:59
 • sat-than-chi-than-chuong-0198.mp3 2018-11-13 15:59
 • sat-than-chi-than-chuong-0199.mp3 2018-11-13 15:59
 • sat-than-chi-than-chuong-0200.mp3 2018-11-13 16:00
 • sat-than-chi-than-chuong-0201.mp3 2018-11-13 16:00
 • sat-than-chi-than-chuong-0202.mp3 2018-11-13 16:00
 • sat-than-chi-than-chuong-0203.mp3 2018-11-13 16:01
 • sat-than-chi-than-chuong-0204.mp3 2018-11-13 16:01
 • sat-than-chi-than-chuong-0205.mp3 2018-11-13 16:01
 • sat-than-chi-than-chuong-0206.mp3 2018-11-13 16:01
 • sat-than-chi-than-chuong-0207.mp3 2018-11-13 16:02
 • sat-than-chi-than-chuong-0208.mp3 2018-11-13 16:02
 • sat-than-chi-than-chuong-0209.mp3 2018-11-13 16:02
 • sat-than-chi-than-chuong-0210.mp3 2018-11-13 16:03
 • sat-than-chi-than-chuong-0211.mp3 2018-11-13 16:03
 • sat-than-chi-than-chuong-0212.mp3 2018-11-13 16:04
 • sat-than-chi-than-chuong-0213.mp3 2018-11-13 16:04
 • sat-than-chi-than-chuong-0214.mp3 2018-11-13 16:04
 • sat-than-chi-than-chuong-0215.mp3 2018-11-13 16:04
 • sat-than-chi-than-chuong-0216.mp3 2018-11-13 16:05
 • sat-than-chi-than-chuong-0217.mp3 2018-11-13 16:05
 • sat-than-chi-than-chuong-0218.mp3 2018-11-13 16:05
 • sat-than-chi-than-chuong-0219.mp3 2018-11-13 16:05
 • sat-than-chi-than-chuong-0220.mp3 2018-11-13 16:06
 • sat-than-chi-than-chuong-0221.mp3 2018-11-13 16:06
 • sat-than-chi-than-chuong-0222.mp3 2018-11-13 16:06
 • sat-than-chi-than-chuong-0223.mp3 2018-11-13 16:07
 • sat-than-chi-than-chuong-0224.mp3 2018-11-13 16:07
 • sat-than-chi-than-chuong-0225.mp3 2018-11-13 16:07
 • sat-than-chi-than-chuong-0226.mp3 2018-11-13 16:08
 • sat-than-chi-than-chuong-0227.mp3 2018-11-13 16:08
 • sat-than-chi-than-chuong-0228.mp3 2018-11-13 16:08
 • sat-than-chi-than-chuong-0229.mp3 2018-11-13 16:08
 • sat-than-chi-than-chuong-0230.mp3 2018-11-13 16:09
 • sat-than-chi-than-chuong-0231.mp3 2018-11-13 16:09
 • sat-than-chi-than-chuong-0232.mp3 2018-11-13 16:09
 • sat-than-chi-than-chuong-0233.mp3 2018-11-13 16:10
 • sat-than-chi-than-chuong-0234.mp3 2018-11-13 16:10
 • sat-than-chi-than-chuong-0235.mp3 2018-11-13 16:10
 • sat-than-chi-than-chuong-0236.mp3 2018-11-13 16:10
 • sat-than-chi-than-chuong-0237.mp3 2018-11-13 16:11
 • sat-than-chi-than-chuong-0238.mp3 2018-11-13 16:11
 • sat-than-chi-than-chuong-0239.mp3 2018-11-13 16:11
 • sat-than-chi-than-chuong-0240.mp3 2018-11-13 16:11
 • sat-than-chi-than-chuong-0241.mp3 2018-11-13 16:12
 • sat-than-chi-than-chuong-0242.mp3 2018-11-13 16:12
 • sat-than-chi-than-chuong-0243.mp3 2018-11-13 16:12
 • sat-than-chi-than-chuong-0244.mp3 2018-11-13 16:12
 • sat-than-chi-than-chuong-0245.mp3 2018-11-13 16:13
 • sat-than-chi-than-chuong-0246.mp3 2018-11-13 16:13
 • sat-than-chi-than-chuong-0247.mp3 2018-11-13 16:13
 • sat-than-chi-than-chuong-0248.mp3 2018-11-13 16:13
 • sat-than-chi-than-chuong-0249.mp3 2018-11-13 16:14
 • sat-than-chi-than-chuong-0250.mp3 2018-11-13 16:14
 • sat-than-chi-than-chuong-0251.mp3 2018-11-13 16:15
 • sat-than-chi-than-chuong-0252.mp3 2018-11-13 16:15
 • sat-than-chi-than-chuong-0253.mp3 2018-11-13 16:15
 • sat-than-chi-than-chuong-0254.mp3 2018-11-13 16:15
 • sat-than-chi-than-chuong-0255.mp3 2018-11-13 16:15
 • sat-than-chi-than-chuong-0256.mp3 2018-11-13 16:16
 • sat-than-chi-than-chuong-0257.mp3 2018-11-13 16:16
 • sat-than-chi-than-chuong-0258.mp3 2018-11-13 16:16
 • sat-than-chi-than-chuong-0259.mp3 2018-11-13 16:17
 • sat-than-chi-than-chuong-0260.mp3 2018-11-13 16:17
 • sat-than-chi-than-chuong-0261.mp3 2018-11-13 16:17
 • sat-than-chi-than-chuong-0262.mp3 2018-11-13 16:17
 • sat-than-chi-than-chuong-0263.mp3 2018-11-13 16:18
 • sat-than-chi-than-chuong-0264.mp3 2018-11-13 16:18
 • sat-than-chi-than-chuong-0265.mp3 2018-11-13 16:18
 • sat-than-chi-than-chuong-0266.mp3 2018-11-13 16:18
 • sat-than-chi-than-chuong-0267.mp3 2018-11-13 16:19
 • sat-than-chi-than-chuong-0268.mp3 2018-11-13 16:19
 • sat-than-chi-than-chuong-0269.mp3 2018-11-13 16:19
 • sat-than-chi-than-chuong-0270.mp3 2018-11-13 16:19
 • sat-than-chi-than-chuong-0271.mp3 2018-11-13 16:20
 • sat-than-chi-than-chuong-0272.mp3 2018-11-13 16:20
 • sat-than-chi-than-chuong-0273.mp3 2018-11-13 16:20
 • sat-than-chi-than-chuong-0274.mp3 2018-11-13 16:20
 • sat-than-chi-than-chuong-0275.mp3 2018-11-13 16:21
 • sat-than-chi-than-chuong-0276.mp3 2018-11-13 16:21
 • sat-than-chi-than-chuong-0277.mp3 2018-11-13 16:21
 • sat-than-chi-than-chuong-0278.mp3 2018-11-13 16:22
 • sat-than-chi-than-chuong-0279.mp3 2018-11-13 16:22
 • sat-than-chi-than-chuong-0280.mp3 2018-11-13 16:22
 • sat-than-chi-than-chuong-0281.mp3 2018-11-13 16:22
 • sat-than-chi-than-chuong-0282.mp3 2018-11-13 16:23
 • sat-than-chi-than-chuong-0283.mp3 2018-11-13 16:23
 • sat-than-chi-than-chuong-0284.mp3 2018-11-13 16:24
 • sat-than-chi-than-chuong-0285.mp3 2018-11-13 16:24
 • sat-than-chi-than-chuong-0286.mp3 2018-11-13 16:24
 • sat-than-chi-than-chuong-0287.mp3 2018-11-13 16:24
 • sat-than-chi-than-chuong-0288.mp3 2018-11-13 16:25
 • sat-than-chi-than-chuong-0289.mp3 2018-11-13 16:25
 • sat-than-chi-than-chuong-0290.mp3 2018-11-13 16:25
 • sat-than-chi-than-chuong-0291.mp3 2018-11-13 16:26
 • sat-than-chi-than-chuong-0292.mp3 2018-11-13 16:26
 • sat-than-chi-than-chuong-0293.mp3 2018-11-13 16:26
 • sat-than-chi-than-chuong-0294.mp3 2018-11-13 16:27
 • sat-than-chi-than-chuong-0295.mp3 2018-11-13 16:27
 • sat-than-chi-than-chuong-0296.mp3 2018-11-13 16:27
 • sat-than-chi-than-chuong-0297.mp3 2018-11-13 16:27
 • sat-than-chi-than-chuong-0298.mp3 2018-11-13 16:28
 • sat-than-chi-than-chuong-0299.mp3 2018-11-13 16:28
 • sat-than-chi-than-chuong-0300.mp3 2018-11-13 16:28
 • sat-than-chi-than-chuong-0301.mp3 2018-11-13 16:29
 • sat-than-chi-than-chuong-0302.mp3 2018-11-13 16:29
 • sat-than-chi-than-chuong-0303.mp3 2018-11-13 16:29
 • sat-than-chi-than-chuong-0304.mp3 2018-11-13 16:29
 • sat-than-chi-than-chuong-0305.mp3 2018-11-13 16:30
 • sat-than-chi-than-chuong-0306.mp3 2018-11-13 16:30
 • sat-than-chi-than-chuong-0307.mp3 2018-11-13 16:30
 • sat-than-chi-than-chuong-0308.mp3 2018-11-13 16:31
 • sat-than-chi-than-chuong-0309.mp3 2018-11-13 16:31
 • sat-than-chi-than-chuong-0310.mp3 2018-11-13 16:31
 • sat-than-chi-than-chuong-0311.mp3 2018-11-13 16:31
 • sat-than-chi-than-chuong-0312.mp3 2018-11-13 16:32
 • sat-than-chi-than-chuong-0313.mp3 2018-11-13 16:32
 • sat-than-chi-than-chuong-0314.mp3 2018-11-13 16:32
 • sat-than-chi-than-chuong-0315.mp3 2018-11-13 16:33
 • sat-than-chi-than-chuong-0316.mp3 2018-11-13 16:33
 • sat-than-chi-than-chuong-0317.mp3 2018-11-13 16:33
 • sat-than-chi-than-chuong-0318.mp3 2018-11-13 16:33
 • sat-than-chi-than-chuong-0319.mp3 2018-11-13 16:34
 • sat-than-chi-than-chuong-0320.mp3 2018-11-13 16:34
 • sat-than-chi-than-chuong-0321.mp3 2018-11-13 16:34
 • sat-than-chi-than-chuong-0322.mp3 2018-11-13 16:34
 • sat-than-chi-than-chuong-0323.mp3 2018-11-13 16:35
 • sat-than-chi-than-chuong-0324.mp3 2018-11-13 16:35
 • sat-than-chi-than-chuong-0325.mp3 2018-11-13 16:35
 • sat-than-chi-than-chuong-0326.mp3 2018-11-13 16:35
 • sat-than-chi-than-chuong-0327.mp3 2018-11-13 16:36
 • sat-than-chi-than-chuong-0328.mp3 2018-11-13 16:36
 • sat-than-chi-than-chuong-0329.mp3 2018-11-13 16:36
 • sat-than-chi-than-chuong-0330.mp3 2018-11-13 16:36
 • sat-than-chi-than-chuong-0331.mp3 2018-11-13 16:37
 • sat-than-chi-than-chuong-0332.mp3 2018-11-13 16:37
 • sat-than-chi-than-chuong-0333.mp3 2018-11-13 16:37
 • sat-than-chi-than-chuong-0334.mp3 2018-11-13 16:37
 • sat-than-chi-than-chuong-0335.mp3 2018-11-13 16:38
 • sat-than-chi-than-chuong-0336.mp3 2018-11-13 16:38
 • sat-than-chi-than-chuong-0337.mp3 2018-11-13 16:38
 • sat-than-chi-than-chuong-0338.mp3 2018-11-13 16:39
 • sat-than-chi-than-chuong-0339.mp3 2018-11-13 16:39
 • sat-than-chi-than-chuong-0340.mp3 2018-11-13 16:39
 • sat-than-chi-than-chuong-0341.mp3 2018-11-13 16:39
 • sat-than-chi-than-chuong-0342.mp3 2018-11-13 16:40
 • sat-than-chi-than-chuong-0343.mp3 2018-11-13 16:40
 • sat-than-chi-than-chuong-0344.mp3 2018-11-13 16:40
 • sat-than-chi-than-chuong-0345.mp3 2018-11-13 16:40
 • sat-than-chi-than-chuong-0346.mp3 2018-11-13 16:41
 • sat-than-chi-than-chuong-0347.mp3 2018-11-13 16:41
 • sat-than-chi-than-chuong-0348.mp3 2018-11-13 16:41
 • sat-than-chi-than-chuong-0349.mp3 2018-11-13 16:42
 • sat-than-chi-than-chuong-0350.mp3 2018-11-13 16:42
 • sat-than-chi-than-chuong-0351.mp3 2018-11-13 16:42
 • sat-than-chi-than-chuong-0352.mp3 2018-11-13 16:42
 • sat-than-chi-than-chuong-0353.mp3 2018-11-13 16:43
 • sat-than-chi-than-chuong-0354.mp3 2018-11-13 16:43
 • sat-than-chi-than-chuong-0355.mp3 2018-11-13 16:44
 • sat-than-chi-than-chuong-0356.mp3 2018-11-13 16:44
 • sat-than-chi-than-chuong-0357.mp3 2018-11-13 16:44
 • sat-than-chi-than-chuong-0358.mp3 2018-11-13 16:45
 • sat-than-chi-than-chuong-0359.mp3 2018-11-13 16:45
 • sat-than-chi-than-chuong-0360.mp3 2018-11-13 16:45
 • sat-than-chi-than-chuong-0361.mp3 2018-11-13 16:45
 • sat-than-chi-than-chuong-0362.mp3 2018-11-13 16:46
 • sat-than-chi-than-chuong-0363.mp3 2018-11-13 16:46
 • sat-than-chi-than-chuong-0364.mp3 2018-11-13 16:46
 • sat-than-chi-than-chuong-0365.mp3 2018-11-13 16:46
 • sat-than-chi-than-chuong-0366.mp3 2018-11-13 16:47
 • sat-than-chi-than-chuong-0367.mp3 2018-11-13 16:47
 • sat-than-chi-than-chuong-0368.mp3 2018-11-13 16:47
 • sat-than-chi-than-chuong-0369.mp3 2018-11-13 16:48
 • sat-than-chi-than-chuong-0370.mp3 2018-11-13 16:48
 • sat-than-chi-than-chuong-0371.mp3 2018-11-13 16:48
 • sat-than-chi-than-chuong-0372.mp3 2018-11-13 16:49
 • sat-than-chi-than-chuong-0373.mp3 2018-11-13 16:49
 • sat-than-chi-than-chuong-0374.mp3 2018-11-13 16:49
 • sat-than-chi-than-chuong-0375.mp3 2018-11-13 16:50
 • sat-than-chi-than-chuong-0376.mp3 2018-11-13 16:50
 • sat-than-chi-than-chuong-0377.mp3 2018-11-13 16:50
 • sat-than-chi-than-chuong-0378.mp3 2018-11-13 16:50
 • sat-than-chi-than-chuong-0379.mp3 2018-11-13 16:51
 • sat-than-chi-than-chuong-0380.mp3 2018-11-13 16:51
 • sat-than-chi-than-chuong-0381.mp3 2018-11-13 16:51
 • sat-than-chi-than-chuong-0382.mp3 2018-11-13 16:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0383.mp3 2018-11-13 16:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0384.mp3 2018-11-13 16:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0385.mp3 2018-11-13 16:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0386.mp3 2018-11-13 16:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0387.mp3 2018-11-13 16:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0388.mp3 2018-11-13 16:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0389.mp3 2018-11-13 16:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0390.mp3 2018-11-13 16:54
 • sat-than-chi-than-chuong-0391.mp3 2018-11-13 16:54
 • sat-than-chi-than-chuong-0392.mp3 2018-11-13 16:54
 • sat-than-chi-than-chuong-0393.mp3 2018-11-13 16:54
 • sat-than-chi-than-chuong-0394.mp3 2018-11-13 16:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0395.mp3 2018-11-13 16:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0396.mp3 2018-11-13 16:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0397.mp3 2018-11-13 16:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0398.mp3 2018-11-13 16:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0399.mp3 2018-11-13 16:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0400.mp3 2018-11-13 16:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0401.mp3 2018-11-13 16:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0402.mp3 2018-11-13 16:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0403.mp3 2018-11-13 16:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0404.mp3 2018-11-13 16:57
 • sat-than-chi-than-chuong-0405.mp3 2018-11-13 16:57
 • sat-than-chi-than-chuong-0406.mp3 2018-11-14 03:43
 • sat-than-chi-than-chuong-0407.mp3 2018-11-14 03:43
 • sat-than-chi-than-chuong-0408.mp3 2018-11-14 03:44
 • sat-than-chi-than-chuong-0409.mp3 2018-11-14 03:44
 • sat-than-chi-than-chuong-0410.mp3 2018-11-14 03:44
 • sat-than-chi-than-chuong-0411.mp3 2018-11-14 03:44
 • sat-than-chi-than-chuong-0412.mp3 2018-11-14 03:44
 • sat-than-chi-than-chuong-0413.mp3 2018-11-14 03:45
 • sat-than-chi-than-chuong-0414.mp3 2018-11-14 03:45
 • sat-than-chi-than-chuong-0415.mp3 2018-11-14 03:45
 • sat-than-chi-than-chuong-0416.mp3 2018-11-14 03:45
 • sat-than-chi-than-chuong-0417.mp3 2018-11-14 03:46
 • sat-than-chi-than-chuong-0418.mp3 2018-11-14 03:46
 • sat-than-chi-than-chuong-0419.mp3 2018-11-14 03:46
 • sat-than-chi-than-chuong-0420.mp3 2018-11-14 03:47
 • sat-than-chi-than-chuong-0421.mp3 2018-11-14 03:47
 • sat-than-chi-than-chuong-0422.mp3 2018-11-14 03:47
 • sat-than-chi-than-chuong-0423.mp3 2018-11-14 03:47
 • sat-than-chi-than-chuong-0424.mp3 2018-11-14 03:48
 • sat-than-chi-than-chuong-0425.mp3 2018-11-14 03:48
 • sat-than-chi-than-chuong-0426.mp3 2018-11-14 03:48
 • sat-than-chi-than-chuong-0427.mp3 2018-11-14 03:48
 • sat-than-chi-than-chuong-0428.mp3 2018-11-14 03:48
 • sat-than-chi-than-chuong-0429.mp3 2018-11-14 03:49
 • sat-than-chi-than-chuong-0430.mp3 2018-11-14 03:49
 • sat-than-chi-than-chuong-0431.mp3 2018-11-14 03:49
 • sat-than-chi-than-chuong-0432.mp3 2018-11-14 03:49
 • sat-than-chi-than-chuong-0433.mp3 2018-11-14 03:50
 • sat-than-chi-than-chuong-0434.mp3 2018-11-14 03:50
 • sat-than-chi-than-chuong-0435.mp3 2018-11-14 03:50
 • sat-than-chi-than-chuong-0436.mp3 2018-11-14 03:50
 • sat-than-chi-than-chuong-0437.mp3 2018-11-14 03:50
 • sat-than-chi-than-chuong-0438.mp3 2018-11-14 03:51
 • sat-than-chi-than-chuong-0439.mp3 2018-11-14 03:51
 • sat-than-chi-than-chuong-0440.mp3 2018-11-14 03:51
 • sat-than-chi-than-chuong-0441.mp3 2018-11-14 03:51
 • sat-than-chi-than-chuong-0442.mp3 2018-11-14 03:51
 • sat-than-chi-than-chuong-0443.mp3 2018-11-14 03:51
 • sat-than-chi-than-chuong-0444.mp3 2018-11-14 03:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0445.mp3 2018-11-14 03:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0446.mp3 2018-11-14 03:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0447.mp3 2018-11-14 03:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0448.mp3 2018-11-14 03:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0449.mp3 2018-11-14 03:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0450.mp3 2018-11-14 03:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0451.mp3 2018-11-14 03:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0452.mp3 2018-11-14 03:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0453.mp3 2018-11-14 03:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0454.mp3 2018-11-14 03:54
 • sat-than-chi-than-chuong-0455.mp3 2018-11-14 03:54
 • sat-than-chi-than-chuong-0456.mp3 2018-11-14 03:54
 • sat-than-chi-than-chuong-0457.mp3 2018-11-14 03:54
 • sat-than-chi-than-chuong-0458.mp3 2018-11-14 03:54
 • sat-than-chi-than-chuong-0459.mp3 2018-11-14 03:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0460.mp3 2018-11-14 03:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0461.mp3 2018-11-14 03:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0462.mp3 2018-11-14 03:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0463.mp3 2018-11-14 03:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0464.mp3 2018-11-14 03:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0465.mp3 2018-11-14 03:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0466.mp3 2018-11-14 03:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0467.mp3 2018-11-14 03:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0468.mp3 2018-11-14 03:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0469.mp3 2018-11-14 03:57
 • sat-than-chi-than-chuong-0470.mp3 2018-11-14 03:57
 • sat-than-chi-than-chuong-0471.mp3 2018-11-14 03:57
 • sat-than-chi-than-chuong-0472.mp3 2018-11-14 03:58
 • sat-than-chi-than-chuong-0473.mp3 2018-11-14 03:58
 • sat-than-chi-than-chuong-0474.mp3 2018-11-14 03:58
 • sat-than-chi-than-chuong-0475.mp3 2018-11-14 03:58
 • sat-than-chi-than-chuong-0476.mp3 2018-11-14 03:59
 • sat-than-chi-than-chuong-0477.mp3 2018-11-14 03:59
 • sat-than-chi-than-chuong-0478.mp3 2018-11-14 03:59
 • sat-than-chi-than-chuong-0479.mp3 2018-11-14 03:59
 • sat-than-chi-than-chuong-0480.mp3 2018-11-14 04:00
 • sat-than-chi-than-chuong-0481.mp3 2018-11-14 04:00
 • sat-than-chi-than-chuong-0482.mp3 2018-11-14 04:00
 • sat-than-chi-than-chuong-0483.mp3 2018-11-14 04:01
 • sat-than-chi-than-chuong-0484.mp3 2018-11-14 04:01
 • sat-than-chi-than-chuong-0485.mp3 2018-11-14 04:01
 • sat-than-chi-than-chuong-0486.mp3 2018-11-14 04:01
 • sat-than-chi-than-chuong-0487.mp3 2018-11-14 04:02
 • sat-than-chi-than-chuong-0488.mp3 2018-11-14 04:02
 • sat-than-chi-than-chuong-0489.mp3 2018-11-14 04:02
 • sat-than-chi-than-chuong-0490.mp3 2018-11-14 04:03
 • sat-than-chi-than-chuong-0491.mp3 2018-11-14 04:03
 • sat-than-chi-than-chuong-0492.mp3 2018-11-14 04:03
 • sat-than-chi-than-chuong-0493.mp3 2018-11-14 04:04
 • sat-than-chi-than-chuong-0494.mp3 2018-11-14 04:04
 • sat-than-chi-than-chuong-0495.mp3 2018-11-14 04:04
 • sat-than-chi-than-chuong-0496.mp3 2018-11-14 04:04
 • sat-than-chi-than-chuong-0497.mp3 2018-11-14 04:04
 • sat-than-chi-than-chuong-0498.mp3 2018-11-14 04:05
 • sat-than-chi-than-chuong-0499.mp3 2018-11-14 04:05
 • sat-than-chi-than-chuong-0500.mp3 2018-11-14 04:05
 • sat-than-chi-than-chuong-0501.mp3 2018-11-14 04:05
 • sat-than-chi-than-chuong-0502.mp3 2018-11-14 04:06
 • sat-than-chi-than-chuong-0503.mp3 2018-11-14 04:06
 • sat-than-chi-than-chuong-0504.mp3 2018-11-14 04:06
 • sat-than-chi-than-chuong-0505.mp3 2018-11-14 04:06
 • sat-than-chi-than-chuong-0506.mp3 2018-11-14 04:06
 • sat-than-chi-than-chuong-0507.mp3 2018-11-14 04:07
 • sat-than-chi-than-chuong-0508.mp3 2018-11-14 04:07
 • sat-than-chi-than-chuong-0509.mp3 2018-11-14 04:07
 • sat-than-chi-than-chuong-0510.mp3 2018-11-14 04:07
 • sat-than-chi-than-chuong-0511.mp3 2018-11-14 04:08
 • sat-than-chi-than-chuong-0512.mp3 2018-11-14 04:08
 • sat-than-chi-than-chuong-0513.mp3 2018-11-14 04:08
 • sat-than-chi-than-chuong-0514.mp3 2018-11-14 04:09
 • sat-than-chi-than-chuong-0515.mp3 2018-11-14 04:09
 • sat-than-chi-than-chuong-0516.mp3 2018-11-14 04:09
 • sat-than-chi-than-chuong-0517.mp3 2018-11-14 04:10
 • sat-than-chi-than-chuong-0518.mp3 2018-11-14 04:10
 • sat-than-chi-than-chuong-0519.mp3 2018-11-14 04:10
 • sat-than-chi-than-chuong-0520.mp3 2018-11-14 04:10
 • sat-than-chi-than-chuong-0521.mp3 2018-11-14 04:11
 • sat-than-chi-than-chuong-0522.mp3 2018-11-14 04:11
 • sat-than-chi-than-chuong-0523.mp3 2018-11-14 04:11
 • sat-than-chi-than-chuong-0524.mp3 2018-11-14 04:11
 • sat-than-chi-than-chuong-0525.mp3 2018-11-14 04:12
 • sat-than-chi-than-chuong-0526.mp3 2018-11-14 04:12
 • sat-than-chi-than-chuong-0527.mp3 2018-11-14 04:12
 • sat-than-chi-than-chuong-0528.mp3 2018-11-14 04:12
 • sat-than-chi-than-chuong-0529.mp3 2018-11-14 04:13
 • sat-than-chi-than-chuong-0530.mp3 2018-11-14 04:13
 • sat-than-chi-than-chuong-0531.mp3 2018-11-14 04:13
 • sat-than-chi-than-chuong-0532.mp3 2018-11-14 04:14
 • sat-than-chi-than-chuong-0533.mp3 2018-11-14 04:14
 • sat-than-chi-than-chuong-0534.mp3 2018-11-14 04:14
 • sat-than-chi-than-chuong-0535.mp3 2018-11-14 04:15
 • sat-than-chi-than-chuong-0536.mp3 2018-11-14 04:15
 • sat-than-chi-than-chuong-0537.mp3 2018-11-14 04:15
 • sat-than-chi-than-chuong-0538.mp3 2018-11-14 04:15
 • sat-than-chi-than-chuong-0539.mp3 2018-11-14 04:16
 • sat-than-chi-than-chuong-0540.mp3 2018-11-14 04:16
 • sat-than-chi-than-chuong-0541.mp3 2018-11-14 04:16
 • sat-than-chi-than-chuong-0542.mp3 2018-11-14 04:17
 • sat-than-chi-than-chuong-0543.mp3 2018-11-14 04:17
 • sat-than-chi-than-chuong-0544.mp3 2018-11-14 04:17
 • sat-than-chi-than-chuong-0545.mp3 2018-11-14 04:18
 • sat-than-chi-than-chuong-0546.mp3 2018-11-14 04:18
 • sat-than-chi-than-chuong-0547.mp3 2018-11-14 04:18
 • sat-than-chi-than-chuong-0548.mp3 2018-11-14 04:18
 • sat-than-chi-than-chuong-0549.mp3 2018-11-14 04:19
 • sat-than-chi-than-chuong-0550.mp3 2018-11-14 04:19
 • sat-than-chi-than-chuong-0551.mp3 2018-11-14 04:20
 • sat-than-chi-than-chuong-0552.mp3 2018-11-14 04:20
 • sat-than-chi-than-chuong-0553.mp3 2018-11-14 04:20
 • sat-than-chi-than-chuong-0554.mp3 2018-11-14 04:20
 • sat-than-chi-than-chuong-0555.mp3 2018-11-14 04:21
 • sat-than-chi-than-chuong-0556.mp3 2018-11-14 04:21
 • sat-than-chi-than-chuong-0557.mp3 2018-11-14 04:21
 • sat-than-chi-than-chuong-0558.mp3 2018-11-14 04:21
 • sat-than-chi-than-chuong-0559.mp3 2018-11-14 04:22
 • sat-than-chi-than-chuong-0560.mp3 2018-11-14 04:22
 • sat-than-chi-than-chuong-0561.mp3 2018-11-14 04:23
 • sat-than-chi-than-chuong-0562.mp3 2018-11-14 04:23
 • sat-than-chi-than-chuong-0563.mp3 2018-11-14 04:23
 • sat-than-chi-than-chuong-0564.mp3 2018-11-14 04:23
 • sat-than-chi-than-chuong-0565.mp3 2018-11-14 04:24
 • sat-than-chi-than-chuong-0566.mp3 2018-11-14 04:24
 • sat-than-chi-than-chuong-0567.mp3 2018-11-14 04:24
 • sat-than-chi-than-chuong-0568.mp3 2018-11-14 04:24
 • sat-than-chi-than-chuong-0569.mp3 2018-11-14 04:25
 • sat-than-chi-than-chuong-0570.mp3 2018-11-14 04:26
 • sat-than-chi-than-chuong-0571.mp3 2018-11-14 04:26
 • sat-than-chi-than-chuong-0572.mp3 2018-11-14 04:27
 • sat-than-chi-than-chuong-0573.mp3 2018-11-14 04:27
 • sat-than-chi-than-chuong-0574.mp3 2018-11-14 04:27
 • sat-than-chi-than-chuong-0575.mp3 2018-11-14 04:28
 • sat-than-chi-than-chuong-0576.mp3 2018-11-14 04:28
 • sat-than-chi-than-chuong-0577.mp3 2018-11-14 04:28
 • sat-than-chi-than-chuong-0578.mp3 2018-11-14 04:29
 • sat-than-chi-than-chuong-0579.mp3 2018-11-14 04:29
 • sat-than-chi-than-chuong-0580.mp3 2018-11-14 04:29
 • sat-than-chi-than-chuong-0581.mp3 2018-11-14 04:29
 • sat-than-chi-than-chuong-0582.mp3 2018-11-14 04:30
 • sat-than-chi-than-chuong-0583.mp3 2018-11-14 04:30
 • sat-than-chi-than-chuong-0584.mp3 2018-11-14 04:30
 • sat-than-chi-than-chuong-0585.mp3 2018-11-14 04:31
 • sat-than-chi-than-chuong-0586.mp3 2018-11-14 04:31
 • sat-than-chi-than-chuong-0587.mp3 2018-11-14 04:31
 • sat-than-chi-than-chuong-0588.mp3 2018-11-14 04:31
 • sat-than-chi-than-chuong-0589.mp3 2018-11-14 04:32
 • sat-than-chi-than-chuong-0590.mp3 2018-11-14 04:32
 • sat-than-chi-than-chuong-0591.mp3 2018-11-14 04:32
 • sat-than-chi-than-chuong-0592.mp3 2018-11-14 04:32
 • sat-than-chi-than-chuong-0593.mp3 2018-11-14 04:32
 • sat-than-chi-than-chuong-0594.mp3 2018-11-14 04:33
 • sat-than-chi-than-chuong-0595.mp3 2018-11-14 04:33
 • sat-than-chi-than-chuong-0596.mp3 2018-11-14 04:33
 • sat-than-chi-than-chuong-0597.mp3 2018-11-14 04:33
 • sat-than-chi-than-chuong-0598.mp3 2018-11-14 04:34
 • sat-than-chi-than-chuong-0599.mp3 2018-11-14 04:34
 • sat-than-chi-than-chuong-0600.mp3 2018-11-14 04:34
 • sat-than-chi-than-chuong-0601.mp3 2018-11-14 04:35
 • sat-than-chi-than-chuong-0602.mp3 2018-11-14 04:35
 • sat-than-chi-than-chuong-0603.mp3 2018-11-14 04:36
 • sat-than-chi-than-chuong-0604.mp3 2018-11-14 04:36
 • sat-than-chi-than-chuong-0605.mp3 2018-11-14 04:36
 • sat-than-chi-than-chuong-0606.mp3 2018-11-14 04:36
 • sat-than-chi-than-chuong-0607.mp3 2018-11-14 04:37
 • sat-than-chi-than-chuong-0608.mp3 2018-11-14 04:37
 • sat-than-chi-than-chuong-0609.mp3 2018-11-14 04:37
 • sat-than-chi-than-chuong-0610.mp3 2018-11-14 04:37
 • sat-than-chi-than-chuong-0611.mp3 2018-11-14 04:37
 • sat-than-chi-than-chuong-0612.mp3 2018-11-14 04:38
 • sat-than-chi-than-chuong-0613.mp3 2018-11-14 04:38
 • sat-than-chi-than-chuong-0614.mp3 2018-11-14 04:38
 • sat-than-chi-than-chuong-0615.mp3 2018-11-14 04:38
 • sat-than-chi-than-chuong-0616.mp3 2018-11-14 04:39
 • sat-than-chi-than-chuong-0617.mp3 2018-11-14 04:39
 • sat-than-chi-than-chuong-0618.mp3 2018-11-14 04:39
 • sat-than-chi-than-chuong-0619.mp3 2018-11-14 04:39
 • sat-than-chi-than-chuong-0620.mp3 2018-11-14 04:39
 • sat-than-chi-than-chuong-0621.mp3 2018-11-14 04:40
 • sat-than-chi-than-chuong-0622.mp3 2018-11-14 04:40
 • sat-than-chi-than-chuong-0623.mp3 2018-11-14 04:40
 • sat-than-chi-than-chuong-0624.mp3 2018-11-14 04:40
 • sat-than-chi-than-chuong-0625.mp3 2018-11-14 04:41
 • sat-than-chi-than-chuong-0626.mp3 2018-11-14 04:41
 • sat-than-chi-than-chuong-0627.mp3 2018-11-14 04:41
 • sat-than-chi-than-chuong-0628.mp3 2018-11-14 04:41
 • sat-than-chi-than-chuong-0629.mp3 2018-11-14 04:42
 • sat-than-chi-than-chuong-0630.mp3 2018-11-14 04:42
 • sat-than-chi-than-chuong-0631.mp3 2018-11-14 04:42
 • sat-than-chi-than-chuong-0632.mp3 2018-11-14 04:42
 • sat-than-chi-than-chuong-0633.mp3 2018-11-14 04:43
 • sat-than-chi-than-chuong-0634.mp3 2018-11-14 04:43
 • sat-than-chi-than-chuong-0635.mp3 2018-11-14 04:43
 • sat-than-chi-than-chuong-0636.mp3 2018-11-14 04:43
 • sat-than-chi-than-chuong-0637.mp3 2018-11-14 04:43
 • sat-than-chi-than-chuong-0638.mp3 2018-11-14 04:44
 • sat-than-chi-than-chuong-0639.mp3 2018-11-14 04:44
 • sat-than-chi-than-chuong-0640.mp3 2018-11-14 04:44
 • sat-than-chi-than-chuong-0641.mp3 2018-11-14 04:45
 • sat-than-chi-than-chuong-0642.mp3 2018-11-14 04:45
 • sat-than-chi-than-chuong-0643.mp3 2018-11-14 04:46
 • sat-than-chi-than-chuong-0644.mp3 2018-11-14 04:46
 • sat-than-chi-than-chuong-0645.mp3 2018-11-14 04:46
 • sat-than-chi-than-chuong-0646.mp3 2018-11-14 04:46
 • sat-than-chi-than-chuong-0647.mp3 2018-11-14 04:46
 • sat-than-chi-than-chuong-0648.mp3 2018-11-14 04:47
 • sat-than-chi-than-chuong-0649.mp3 2018-11-14 04:47
 • sat-than-chi-than-chuong-0650.mp3 2018-11-14 04:47
 • sat-than-chi-than-chuong-0651.mp3 2018-11-14 04:47
 • sat-than-chi-than-chuong-0652.mp3 2018-11-14 04:48
 • sat-than-chi-than-chuong-0653.mp3 2018-11-14 04:48
 • sat-than-chi-than-chuong-0654.mp3 2018-11-14 04:48
 • sat-than-chi-than-chuong-0655.mp3 2018-11-14 04:48
 • sat-than-chi-than-chuong-0656.mp3 2018-11-14 04:49
 • sat-than-chi-than-chuong-0657.mp3 2018-11-14 04:49
 • sat-than-chi-than-chuong-0658.mp3 2018-11-14 04:49
 • sat-than-chi-than-chuong-0659.mp3 2018-11-14 04:49
 • sat-than-chi-than-chuong-0660.mp3 2018-11-14 04:50
 • sat-than-chi-than-chuong-0661.mp3 2018-11-14 04:50
 • sat-than-chi-than-chuong-0662.mp3 2018-11-14 04:50
 • sat-than-chi-than-chuong-0663.mp3 2018-11-14 04:50
 • sat-than-chi-than-chuong-0664.mp3 2018-11-14 04:51
 • sat-than-chi-than-chuong-0665.mp3 2018-11-14 04:51
 • sat-than-chi-than-chuong-0666.mp3 2018-11-14 04:51
 • sat-than-chi-than-chuong-0667.mp3 2018-11-14 04:51
 • sat-than-chi-than-chuong-0668.mp3 2018-11-14 04:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0669.mp3 2018-11-14 04:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0670.mp3 2018-11-14 04:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0671.mp3 2018-11-14 04:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0672.mp3 2018-11-14 04:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0673.mp3 2018-11-14 04:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0674.mp3 2018-11-14 04:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0675.mp3 2018-11-14 04:54
 • sat-than-chi-than-chuong-0676.mp3 2018-11-14 04:54
 • sat-than-chi-than-chuong-0677.mp3 2018-11-14 04:54
 • sat-than-chi-than-chuong-0678.mp3 2018-11-14 04:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0679.mp3 2018-11-14 04:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0680.mp3 2018-11-14 04:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0681.mp3 2018-11-14 04:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0682.mp3 2018-11-14 04:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0683.mp3 2018-11-14 04:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0684.mp3 2018-11-14 04:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0685.mp3 2018-11-14 04:57
 • sat-than-chi-than-chuong-0686.mp3 2018-11-14 04:57
 • sat-than-chi-than-chuong-0687.mp3 2018-11-14 04:57
 • sat-than-chi-than-chuong-0688.mp3 2018-11-14 04:58
 • sat-than-chi-than-chuong-0689.mp3 2018-11-14 04:58
 • sat-than-chi-than-chuong-0690.mp3 2018-11-14 04:58
 • sat-than-chi-than-chuong-0691.mp3 2018-11-14 04:58
 • sat-than-chi-than-chuong-0692.mp3 2018-11-14 04:58
 • sat-than-chi-than-chuong-0693.mp3 2018-11-14 04:59
 • sat-than-chi-than-chuong-0694.mp3 2018-11-14 04:59
 • sat-than-chi-than-chuong-0695.mp3 2018-11-14 05:00
 • sat-than-chi-than-chuong-0696.mp3 2018-11-14 05:00
 • sat-than-chi-than-chuong-0697.mp3 2018-11-14 05:00
 • sat-than-chi-than-chuong-0698.mp3 2018-11-14 05:00
 • sat-than-chi-than-chuong-0699.mp3 2018-11-14 05:00
 • sat-than-chi-than-chuong-0700.mp3 2018-11-14 05:01
 • sat-than-chi-than-chuong-0701.mp3 2018-11-14 05:01
 • sat-than-chi-than-chuong-0702.mp3 2018-11-14 05:01
 • sat-than-chi-than-chuong-0703.mp3 2018-11-14 05:01
 • sat-than-chi-than-chuong-0704.mp3 2018-11-14 05:01
 • sat-than-chi-than-chuong-0705.mp3 2018-11-14 05:01
 • sat-than-chi-than-chuong-0706.mp3 2018-11-14 05:02
 • sat-than-chi-than-chuong-0707.mp3 2018-11-14 05:02
 • sat-than-chi-than-chuong-0708.mp3 2018-11-14 05:02
 • sat-than-chi-than-chuong-0709.mp3 2018-11-14 05:02
 • sat-than-chi-than-chuong-0710.mp3 2018-11-14 05:02
 • sat-than-chi-than-chuong-0711.mp3 2018-11-14 05:03
 • sat-than-chi-than-chuong-0712.mp3 2018-11-14 05:03
 • sat-than-chi-than-chuong-0713.mp3 2018-11-14 05:03
 • sat-than-chi-than-chuong-0714.mp3 2018-11-14 05:03
 • sat-than-chi-than-chuong-0715.mp3 2018-11-14 05:03
 • sat-than-chi-than-chuong-0716.mp3 2018-11-14 05:04
 • sat-than-chi-than-chuong-0717.mp3 2018-11-14 05:04
 • sat-than-chi-than-chuong-0718.mp3 2018-11-14 05:04
 • sat-than-chi-than-chuong-0719.mp3 2018-11-14 05:04
 • sat-than-chi-than-chuong-0720.mp3 2018-11-14 05:05
 • sat-than-chi-than-chuong-0721.mp3 2018-11-14 05:05
 • sat-than-chi-than-chuong-0722.mp3 2018-11-14 05:05
 • sat-than-chi-than-chuong-0723.mp3 2018-11-14 05:05
 • sat-than-chi-than-chuong-0724.mp3 2018-11-14 05:05
 • sat-than-chi-than-chuong-0725.mp3 2018-11-14 05:06
 • sat-than-chi-than-chuong-0726.mp3 2018-11-14 05:06
 • sat-than-chi-than-chuong-0727.mp3 2018-11-14 05:06
 • sat-than-chi-than-chuong-0728.mp3 2018-11-14 05:06
 • sat-than-chi-than-chuong-0729.mp3 2018-11-14 05:06
 • sat-than-chi-than-chuong-0730.mp3 2018-11-14 05:07
 • sat-than-chi-than-chuong-0731.mp3 2018-11-14 05:07
 • sat-than-chi-than-chuong-0732.mp3 2018-11-14 05:07
 • sat-than-chi-than-chuong-0733.mp3 2018-11-14 05:07
 • sat-than-chi-than-chuong-0734.mp3 2018-11-14 05:07
 • sat-than-chi-than-chuong-0735.mp3 2018-11-14 05:07
 • sat-than-chi-than-chuong-0736.mp3 2018-11-14 05:08
 • sat-than-chi-than-chuong-0737.mp3 2018-11-14 05:08
 • sat-than-chi-than-chuong-0738.mp3 2018-11-14 05:08
 • sat-than-chi-than-chuong-0739.mp3 2018-11-14 05:08
 • sat-than-chi-than-chuong-0740.mp3 2018-11-14 05:09
 • sat-than-chi-than-chuong-0741.mp3 2018-11-14 05:09
 • sat-than-chi-than-chuong-0742.mp3 2018-11-14 05:09
 • sat-than-chi-than-chuong-0743.mp3 2018-11-14 05:09
 • sat-than-chi-than-chuong-0744.mp3 2018-11-14 05:09
 • sat-than-chi-than-chuong-0745.mp3 2018-11-14 05:10
 • sat-than-chi-than-chuong-0746.mp3 2018-11-14 05:10
 • sat-than-chi-than-chuong-0747.mp3 2018-11-14 05:10
 • sat-than-chi-than-chuong-0748.mp3 2018-11-14 05:10
 • sat-than-chi-than-chuong-0749.mp3 2018-11-14 05:10
 • sat-than-chi-than-chuong-0750.mp3 2018-11-14 05:11
 • sat-than-chi-than-chuong-0751.mp3 2018-11-14 05:11
 • sat-than-chi-than-chuong-0752.mp3 2018-11-14 05:11
 • sat-than-chi-than-chuong-0753.mp3 2018-11-14 05:11
 • sat-than-chi-than-chuong-0754.mp3 2018-11-14 05:11
 • sat-than-chi-than-chuong-0755.mp3 2018-11-14 05:12
 • sat-than-chi-than-chuong-0756.mp3 2018-11-14 05:12
 • sat-than-chi-than-chuong-0757.mp3 2018-11-14 05:12
 • sat-than-chi-than-chuong-0758.mp3 2018-11-14 05:12
 • sat-than-chi-than-chuong-0759.mp3 2018-11-14 05:13
 • sat-than-chi-than-chuong-0760.mp3 2018-11-14 05:13
 • sat-than-chi-than-chuong-0761.mp3 2018-11-14 05:13
 • sat-than-chi-than-chuong-0762.mp3 2018-11-14 05:13
 • sat-than-chi-than-chuong-0763.mp3 2018-11-14 05:14
 • sat-than-chi-than-chuong-0764.mp3 2018-11-14 05:14
 • sat-than-chi-than-chuong-0765.mp3 2018-11-14 05:14
 • sat-than-chi-than-chuong-0766.mp3 2018-11-14 05:14
 • sat-than-chi-than-chuong-0767.mp3 2018-11-14 05:14
 • sat-than-chi-than-chuong-0768.mp3 2018-11-14 05:15
 • sat-than-chi-than-chuong-0769.mp3 2018-11-14 05:15
 • sat-than-chi-than-chuong-0770.mp3 2018-11-14 05:15
 • sat-than-chi-than-chuong-0771.mp3 2018-11-14 05:16
 • sat-than-chi-than-chuong-0772.mp3 2018-11-14 05:16
 • sat-than-chi-than-chuong-0773.mp3 2018-11-14 05:16
 • sat-than-chi-than-chuong-0774.mp3 2018-11-14 05:17
 • sat-than-chi-than-chuong-0775.mp3 2018-11-14 05:17
 • sat-than-chi-than-chuong-0776.mp3 2018-11-14 05:17
 • sat-than-chi-than-chuong-0777.mp3 2018-11-14 05:17
 • sat-than-chi-than-chuong-0778.mp3 2018-11-14 05:17
 • sat-than-chi-than-chuong-0779.mp3 2018-11-14 05:18
 • sat-than-chi-than-chuong-0780.mp3 2018-11-14 05:18
 • sat-than-chi-than-chuong-0781.mp3 2018-11-14 05:18
 • sat-than-chi-than-chuong-0782.mp3 2018-11-14 05:18
 • sat-than-chi-than-chuong-0783.mp3 2018-11-14 05:18
 • sat-than-chi-than-chuong-0784.mp3 2018-11-14 05:19
 • sat-than-chi-than-chuong-0785.mp3 2018-11-14 05:19
 • sat-than-chi-than-chuong-0786.mp3 2018-11-14 05:19
 • sat-than-chi-than-chuong-0787.mp3 2018-11-14 05:19
 • sat-than-chi-than-chuong-0788.mp3 2018-11-14 05:19
 • sat-than-chi-than-chuong-0789.mp3 2018-11-14 05:20
 • sat-than-chi-than-chuong-0790.mp3 2018-11-14 05:20
 • sat-than-chi-than-chuong-0791.mp3 2018-11-14 05:20
 • sat-than-chi-than-chuong-0792.mp3 2018-11-14 05:20
 • sat-than-chi-than-chuong-0793.mp3 2018-11-14 05:21
 • sat-than-chi-than-chuong-0794.mp3 2018-11-14 05:21
 • sat-than-chi-than-chuong-0795.mp3 2018-11-14 05:21
 • sat-than-chi-than-chuong-0796.mp3 2018-11-14 05:21
 • sat-than-chi-than-chuong-0797.mp3 2018-11-14 05:22
 • sat-than-chi-than-chuong-0798.mp3 2018-11-14 05:22
 • sat-than-chi-than-chuong-0799.mp3 2018-11-14 05:22
 • sat-than-chi-than-chuong-0800.mp3 2018-11-14 05:22
 • sat-than-chi-than-chuong-0801.mp3 2018-11-14 05:22
 • sat-than-chi-than-chuong-0802.mp3 2018-11-14 05:23
 • sat-than-chi-than-chuong-0803.mp3 2018-11-14 05:23
 • sat-than-chi-than-chuong-0804.mp3 2018-11-14 05:23
 • sat-than-chi-than-chuong-0805.mp3 2018-11-14 05:23
 • sat-than-chi-than-chuong-0806.mp3 2018-11-14 05:23
 • sat-than-chi-than-chuong-0807.mp3 2018-11-14 05:24
 • sat-than-chi-than-chuong-0808.mp3 2018-11-14 05:24
 • sat-than-chi-than-chuong-0809.mp3 2018-11-14 05:24
 • sat-than-chi-than-chuong-0810.mp3 2018-11-14 05:24
 • sat-than-chi-than-chuong-0811.mp3 2018-11-14 05:24
 • sat-than-chi-than-chuong-0812.mp3 2018-11-14 05:25
 • sat-than-chi-than-chuong-0813.mp3 2018-11-14 05:25
 • sat-than-chi-than-chuong-0814.mp3 2018-11-14 05:25
 • sat-than-chi-than-chuong-0815.mp3 2018-11-14 05:25
 • sat-than-chi-than-chuong-0816.mp3 2018-11-14 05:25
 • sat-than-chi-than-chuong-0817.mp3 2018-11-14 05:26
 • sat-than-chi-than-chuong-0818.mp3 2018-11-14 05:26
 • sat-than-chi-than-chuong-0819.mp3 2018-11-14 05:26
 • sat-than-chi-than-chuong-0820.mp3 2018-11-14 05:26
 • sat-than-chi-than-chuong-0821.mp3 2018-11-14 05:26
 • sat-than-chi-than-chuong-0822.mp3 2018-11-14 05:27
 • sat-than-chi-than-chuong-0823.mp3 2018-11-14 05:27
 • sat-than-chi-than-chuong-0824.mp3 2018-11-14 05:27
 • sat-than-chi-than-chuong-0825.mp3 2018-11-14 05:27
 • sat-than-chi-than-chuong-0826.mp3 2018-11-14 05:27
 • sat-than-chi-than-chuong-0827.mp3 2018-11-14 05:27
 • sat-than-chi-than-chuong-0828.mp3 2018-11-14 05:28
 • sat-than-chi-than-chuong-0829.mp3 2018-11-14 05:28
 • sat-than-chi-than-chuong-0830.mp3 2018-11-14 05:28
 • sat-than-chi-than-chuong-0831.mp3 2018-11-14 05:28
 • sat-than-chi-than-chuong-0832.mp3 2018-11-14 05:29
 • sat-than-chi-than-chuong-0833.mp3 2018-11-14 05:29
 • sat-than-chi-than-chuong-0834.mp3 2018-11-14 05:29
 • sat-than-chi-than-chuong-0835.mp3 2018-11-14 05:29
 • sat-than-chi-than-chuong-0836.mp3 2018-11-14 05:29
 • sat-than-chi-than-chuong-0837.mp3 2018-11-14 05:30
 • sat-than-chi-than-chuong-0838.mp3 2018-11-14 05:30
 • sat-than-chi-than-chuong-0839.mp3 2018-11-14 05:30
 • sat-than-chi-than-chuong-0840.mp3 2018-11-14 05:30
 • sat-than-chi-than-chuong-0841.mp3 2018-11-14 05:30
 • sat-than-chi-than-chuong-0842.mp3 2018-11-14 05:31
 • sat-than-chi-than-chuong-0843.mp3 2018-11-14 05:31
 • sat-than-chi-than-chuong-0844.mp3 2018-11-14 05:31
 • sat-than-chi-than-chuong-0845.mp3 2018-11-14 05:31
 • sat-than-chi-than-chuong-0846.mp3 2018-11-14 05:31
 • sat-than-chi-than-chuong-0847.mp3 2018-11-14 05:31
 • sat-than-chi-than-chuong-0848.mp3 2018-11-14 05:32
 • sat-than-chi-than-chuong-0849.mp3 2018-11-14 05:32
 • sat-than-chi-than-chuong-0850.mp3 2018-11-14 05:32
 • sat-than-chi-than-chuong-0851.mp3 2018-11-14 05:32
 • sat-than-chi-than-chuong-0852.mp3 2018-11-14 05:33
 • sat-than-chi-than-chuong-0853.mp3 2018-11-14 05:33
 • sat-than-chi-than-chuong-0854.mp3 2018-11-14 05:33
 • sat-than-chi-than-chuong-0855.mp3 2018-11-14 05:33
 • sat-than-chi-than-chuong-0856.mp3 2018-11-14 05:33
 • sat-than-chi-than-chuong-0857.mp3 2018-11-14 05:34
 • sat-than-chi-than-chuong-0858.mp3 2018-11-14 05:34
 • sat-than-chi-than-chuong-0859.mp3 2018-11-14 05:34
 • sat-than-chi-than-chuong-0860.mp3 2018-11-14 05:34
 • sat-than-chi-than-chuong-0861.mp3 2018-11-14 05:34
 • sat-than-chi-than-chuong-0862.mp3 2018-11-14 05:35
 • sat-than-chi-than-chuong-0863.mp3 2018-11-14 05:35
 • sat-than-chi-than-chuong-0864.mp3 2018-11-14 05:35
 • sat-than-chi-than-chuong-0865.mp3 2018-11-14 05:35
 • sat-than-chi-than-chuong-0866.mp3 2018-11-14 05:36
 • sat-than-chi-than-chuong-0867.mp3 2018-11-14 05:36
 • sat-than-chi-than-chuong-0868.mp3 2018-11-14 05:36
 • sat-than-chi-than-chuong-0869.mp3 2018-11-14 05:36
 • sat-than-chi-than-chuong-0870.mp3 2018-11-14 05:37
 • sat-than-chi-than-chuong-0871.mp3 2018-11-14 05:37
 • sat-than-chi-than-chuong-0872.mp3 2018-11-14 05:37
 • sat-than-chi-than-chuong-0873.mp3 2018-11-14 05:37
 • sat-than-chi-than-chuong-0874.mp3 2018-11-14 05:38
 • sat-than-chi-than-chuong-0875.mp3 2018-11-14 05:38
 • sat-than-chi-than-chuong-0876.mp3 2018-11-14 05:38
 • sat-than-chi-than-chuong-0877.mp3 2018-11-14 05:39
 • sat-than-chi-than-chuong-0878.mp3 2018-11-14 05:39
 • sat-than-chi-than-chuong-0879.mp3 2018-11-14 05:39
 • sat-than-chi-than-chuong-0880.mp3 2018-11-14 05:40
 • sat-than-chi-than-chuong-0881.mp3 2018-11-14 05:40
 • sat-than-chi-than-chuong-0882.mp3 2018-11-14 05:40
 • sat-than-chi-than-chuong-0883.mp3 2018-11-14 05:41
 • sat-than-chi-than-chuong-0884.mp3 2018-11-14 05:41
 • sat-than-chi-than-chuong-0885.mp3 2018-11-14 05:41
 • sat-than-chi-than-chuong-0886.mp3 2018-11-14 05:42
 • sat-than-chi-than-chuong-0887.mp3 2018-11-14 05:42
 • sat-than-chi-than-chuong-0888.mp3 2018-11-14 05:42
 • sat-than-chi-than-chuong-0889.mp3 2018-11-14 05:42
 • sat-than-chi-than-chuong-0890.mp3 2018-11-14 05:43
 • sat-than-chi-than-chuong-0891.mp3 2018-11-14 05:43
 • sat-than-chi-than-chuong-0892.mp3 2018-11-14 05:43
 • sat-than-chi-than-chuong-0893.mp3 2018-11-14 05:44
 • sat-than-chi-than-chuong-0894.mp3 2018-11-14 05:44
 • sat-than-chi-than-chuong-0895.mp3 2018-11-14 05:44
 • sat-than-chi-than-chuong-0896.mp3 2018-11-14 05:45
 • sat-than-chi-than-chuong-0897.mp3 2018-11-14 05:45
 • sat-than-chi-than-chuong-0898.mp3 2018-11-14 05:45
 • sat-than-chi-than-chuong-0899.mp3 2018-11-14 05:45
 • sat-than-chi-than-chuong-0900.mp3 2018-11-14 05:46
 • sat-than-chi-than-chuong-0901.mp3 2018-11-14 05:46
 • sat-than-chi-than-chuong-0902.mp3 2018-11-14 05:46
 • sat-than-chi-than-chuong-0903.mp3 2018-11-14 05:47
 • sat-than-chi-than-chuong-0904.mp3 2018-11-14 05:47
 • sat-than-chi-than-chuong-0905.mp3 2018-11-14 05:47
 • sat-than-chi-than-chuong-0906.mp3 2018-11-14 05:48
 • sat-than-chi-than-chuong-0907.mp3 2018-11-14 05:48
 • sat-than-chi-than-chuong-0908.mp3 2018-11-14 05:48
 • sat-than-chi-than-chuong-0909.mp3 2018-11-14 05:48
 • sat-than-chi-than-chuong-0910.mp3 2018-11-14 05:49
 • sat-than-chi-than-chuong-0911.mp3 2018-11-14 05:49
 • sat-than-chi-than-chuong-0912.mp3 2018-11-14 05:49
 • sat-than-chi-than-chuong-0913.mp3 2018-11-14 05:49
 • sat-than-chi-than-chuong-0914.mp3 2018-11-14 05:50
 • sat-than-chi-than-chuong-0915.mp3 2018-11-14 05:50
 • sat-than-chi-than-chuong-0916.mp3 2018-11-14 05:50
 • sat-than-chi-than-chuong-0917.mp3 2018-11-14 05:50
 • sat-than-chi-than-chuong-0918.mp3 2018-11-14 05:51
 • sat-than-chi-than-chuong-0919.mp3 2018-11-14 05:51
 • sat-than-chi-than-chuong-0920.mp3 2018-11-14 05:51
 • sat-than-chi-than-chuong-0921.mp3 2018-11-14 05:51
 • sat-than-chi-than-chuong-0922.mp3 2018-11-14 05:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0923.mp3 2018-11-14 05:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0924.mp3 2018-11-14 05:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0925.mp3 2018-11-14 05:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0926.mp3 2018-11-14 05:52
 • sat-than-chi-than-chuong-0927.mp3 2018-11-14 05:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0928.mp3 2018-11-14 05:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0929.mp3 2018-11-14 05:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0930.mp3 2018-11-14 05:53
 • sat-than-chi-than-chuong-0931.mp3 2018-11-14 05:54
 • sat-than-chi-than-chuong-0932.mp3 2018-11-14 05:54
 • sat-than-chi-than-chuong-0933.mp3 2018-11-14 05:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0934.mp3 2018-11-14 05:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0935.mp3 2018-11-14 05:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0936.mp3 2018-11-14 05:55
 • sat-than-chi-than-chuong-0937.mp3 2018-11-14 05:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0938.mp3 2018-11-14 05:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0939.mp3 2018-11-14 05:56
 • sat-than-chi-than-chuong-0940.mp3 2018-11-14 05:57
 • sat-than-chi-than-chuong-0941.mp3 2018-11-14 05:57
 • sat-than-chi-than-chuong-0942.mp3 2018-11-14 05:57
 • sat-than-chi-than-chuong-0943.mp3 2018-11-14 05:57
 • sat-than-chi-than-chuong-0944.mp3 2018-11-14 05:57
 • sat-than-chi-than-chuong-0945.mp3 2018-11-14 05:58
 • sat-than-chi-than-chuong-0946.mp3 2018-11-14 05:58
 • sat-than-chi-than-chuong-0947.mp3 2018-11-14 05:58
 • sat-than-chi-than-chuong-0948.mp3 2018-11-14 05:59
 • sat-than-chi-than-chuong-0949.mp3 2018-11-14 05:59
 • sat-than-chi-than-chuong-0950.mp3 2018-11-14 05:59
 • sat-than-chi-than-chuong-0951.mp3 2018-11-14 06:00
 • sat-than-chi-than-chuong-0952.mp3 2018-11-14 06:00
 • sat-than-chi-than-chuong-0953.mp3 2018-11-14 06:01
 • sat-than-chi-than-chuong-0954.mp3 2018-11-14 06:02
 • sat-than-chi-than-chuong-0955.mp3 2018-11-14 06:02
 • sat-than-chi-than-chuong-0956.mp3 2018-11-14 06:02
 • sat-than-chi-than-chuong-0957.mp3 2018-11-14 06:02
 • sat-than-chi-than-chuong-0958.mp3 2018-11-14 06:03
 • sat-than-chi-than-chuong-0959.mp3 2018-11-14 06:03
 • sat-than-chi-than-chuong-0960.mp3 2018-11-14 06:03
 • sat-than-chi-than-chuong-0961.mp3 2018-11-14 06:03
 • sat-than-chi-than-chuong-0962.mp3 2018-11-14 06:03
 • sat-than-chi-than-chuong-0963.mp3 2018-11-14 06:04
 • sat-than-chi-than-chuong-0964.mp3 2018-11-14 06:07
 • sat-than-chi-than-chuong-0965.mp3 2018-11-14 06:08
 • sat-than-chi-than-chuong-0966.mp3 2018-11-14 06:08
 • sat-than-chi-than-chuong-0967.mp3 2018-11-14 06:15
 • sat-than-chi-than-chuong-0968.mp3 2018-11-14 06:15
 • sat-than-chi-than-chuong-0969.mp3 2018-11-14 06:15
 • sat-than-chi-than-chuong-0970.mp3 2018-11-14 06:16
 • sat-than-chi-than-chuong-0971.mp3 2018-11-14 06:17
 • sat-than-chi-than-chuong-0972.mp3 2018-11-14 06:17
 • sat-than-chi-than-chuong-0973.mp3 2018-11-14 06:19
 • sat-than-chi-than-chuong-0974.mp3 2018-11-14 06:20
 • sat-than-chi-than-chuong-0975.mp3 2018-11-14 06:20
 • sat-than-chi-than-chuong-0976.mp3 2018-11-14 06:20
 • sat-than-chi-than-chuong-0977.mp3 2018-11-14 06:21
 • sat-than-chi-than-chuong-0978.mp3 2018-11-14 06:21
 • sat-than-chi-than-chuong-0979.mp3 2018-11-14 06:22
 • sat-than-chi-than-chuong-0980.mp3 2018-11-14 06:22
 • sat-than-chi-than-chuong-0981.mp3 2018-11-14 06:23
 • sat-than-chi-than-chuong-0982.mp3 2018-11-14 06:23
 • sat-than-chi-than-chuong-0983.mp3 2018-11-14 06:31
 • sat-than-chi-than-chuong-0984.mp3 2018-11-14 06:31
 • sat-than-chi-than-chuong-0985.mp3 2018-11-14 06:34
 • sat-than-chi-than-chuong-0986.mp3 2018-11-14 06:35
 • sat-than-chi-than-chuong-0987.mp3 2018-11-14 06:35
 • sat-than-chi-than-chuong-0988.mp3 2018-11-14 06:36
 • sat-than-chi-than-chuong-0989.mp3 2018-11-14 06:36
 • sat-than-chi-than-chuong-0990.mp3 2018-11-14 06:37
 • sat-than-chi-than-chuong-0991.mp3 2018-11-14 06:37
 • sat-than-chi-than-chuong-0992.mp3 2018-11-14 06:37
 • sat-than-chi-than-chuong-0993.mp3 2018-11-14 06:37
 • sat-than-chi-than-chuong-0994.mp3 2018-11-14 06:38
 • sat-than-chi-than-chuong-0995.mp3 2018-11-14 06:38
 • sat-than-chi-than-chuong-0996.mp3 2018-11-14 06:38
 • sat-than-chi-than-chuong-0997.mp3 2018-11-14 06:38
 • sat-than-chi-than-chuong-0998.mp3 2018-11-14 06:39
 • sat-than-chi-than-chuong-0999.mp3 2018-11-14 06:39
 • sat-than-chi-than-chuong-1000.mp3 2018-11-14 06:39
 • sat-than-chi-than-chuong-1001.mp3 2018-11-14 06:39
 • sat-than-chi-than-chuong-1002.mp3 2018-11-14 06:40
 • sat-than-chi-than-chuong-1003.mp3 2018-11-14 06:40
 • sat-than-chi-than-chuong-1004.mp3 2018-11-14 06:40
 • sat-than-chi-than-chuong-1005.mp3 2018-11-14 06:40
 • sat-than-chi-than-chuong-1006.mp3 2018-11-14 06:40
 • sat-than-chi-than-chuong-1007.mp3 2018-11-14 06:41
 • sat-than-chi-than-chuong-1008.mp3 2018-11-14 06:41
 • sat-than-chi-than-chuong-1009.mp3 2018-11-14 06:41
 • sat-than-chi-than-chuong-1010.mp3 2018-11-14 06:41
 • sat-than-chi-than-chuong-1011.mp3 2018-11-14 06:41
 • sat-than-chi-than-chuong-1012.mp3 2018-11-14 06:42
 • sat-than-chi-than-chuong-1013.mp3 2018-11-14 06:42
 • sat-than-chi-than-chuong-1014.mp3 2018-11-14 06:42
 • sat-than-chi-than-chuong-1015.mp3 2018-11-14 06:42
 • sat-than-chi-than-chuong-1016.mp3 2018-11-14 06:42
 • sat-than-chi-than-chuong-1017.mp3 2018-11-14 06:43
 • sat-than-chi-than-chuong-1018.mp3 2018-11-14 06:43
 • sat-than-chi-than-chuong-1019.mp3 2018-11-14 06:43
 • sat-than-chi-than-chuong-1020.mp3 2018-11-14 06:43
 • sat-than-chi-than-chuong-1021.mp3 2018-11-14 14:43
 • sat-than-chi-than-chuong-1022.mp3 2018-11-14 14:43
 • sat-than-chi-than-chuong-1023.mp3 2018-11-14 14:44
 • sat-than-chi-than-chuong-1024.mp3 2018-11-14 14:44
 • sat-than-chi-than-chuong-1025.mp3 2018-11-14 14:44
 • sat-than-chi-than-chuong-1026.mp3 2018-11-14 14:44
 • sat-than-chi-than-chuong-1027.mp3 2018-11-14 14:45
 • sat-than-chi-than-chuong-1028.mp3 2018-11-14 14:45
 • sat-than-chi-than-chuong-1029.mp3 2018-11-14 14:45
 • sat-than-chi-than-chuong-1030.mp3 2018-11-14 14:46
 • sat-than-chi-than-chuong-1031.mp3 2018-11-14 14:46
 • sat-than-chi-than-chuong-1032.mp3 2018-11-14 14:46
 • sat-than-chi-than-chuong-1033.mp3 2018-11-14 14:46
 • sat-than-chi-than-chuong-1034.mp3 2018-11-14 14:47
 • sat-than-chi-than-chuong-1035.mp3 2018-11-14 14:47
 • sat-than-chi-than-chuong-1036.mp3 2018-11-14 14:48
 • sat-than-chi-than-chuong-1037.mp3 2018-11-14 14:48
 • sat-than-chi-than-chuong-1038.mp3 2018-11-14 14:48
 • sat-than-chi-than-chuong-1039.mp3 2018-11-14 14:49
 • sat-than-chi-than-chuong-1040.mp3 2018-11-14 14:49
 • sat-than-chi-than-chuong-1041.mp3 2018-11-14 14:49
 • sat-than-chi-than-chuong-1042.mp3 2018-11-14 14:49
 • sat-than-chi-than-chuong-1043.mp3 2018-11-14 14:50
 • sat-than-chi-than-chuong-1044.mp3 2018-11-14 14:50
 • sat-than-chi-than-chuong-1045.mp3 2018-11-14 14:50
 • sat-than-chi-than-chuong-1046.mp3 2018-11-14 14:51
 • sat-than-chi-than-chuong-1047.mp3 2018-11-14 14:51
 • sat-than-chi-than-chuong-1048.mp3 2018-11-14 14:51
 • sat-than-chi-than-chuong-1049.mp3 2018-11-14 14:52
 • sat-than-chi-than-chuong-1050.mp3 2018-11-14 14:52
 • sat-than-chi-than-chuong-1051.mp3 2018-11-14 14:52
 • sat-than-chi-than-chuong-1052.mp3 2018-11-14 14:53
 • sat-than-chi-than-chuong-1053.mp3 2018-11-14 14:53
 • sat-than-chi-than-chuong-1054.mp3 2018-11-14 14:53
 • sat-than-chi-than-chuong-1055.mp3 2018-11-14 14:53
 • sat-than-chi-than-chuong-1056.mp3 2018-11-14 14:54
 • sat-than-chi-than-chuong-1057.mp3 2018-11-14 14:54
 • sat-than-chi-than-chuong-1058.mp3 2018-11-14 14:54
 • sat-than-chi-than-chuong-1059.mp3 2018-11-14 14:55
 • sat-than-chi-than-chuong-1060.mp3 2018-11-14 14:55
 • sat-than-chi-than-chuong-1061.mp3 2018-11-14 14:55
 • sat-than-chi-than-chuong-1062.mp3 2018-11-14 14:55
 • sat-than-chi-than-chuong-1063.mp3 2018-11-14 14:56
 • sat-than-chi-than-chuong-1064.mp3 2018-11-14 14:56
 • sat-than-chi-than-chuong-1065.mp3 2018-11-14 14:56
 • sat-than-chi-than-chuong-1066.mp3 2018-11-14 14:57
 • sat-than-chi-than-chuong-1067.mp3 2018-11-14 14:57
 • sat-than-chi-than-chuong-1068.mp3 2018-11-14 14:57
 • sat-than-chi-than-chuong-1069.mp3 2018-11-14 14:58
 • sat-than-chi-than-chuong-1070.mp3 2018-11-14 14:58
 • sat-than-chi-than-chuong-1071.mp3 2018-11-14 14:59
 • sat-than-chi-than-chuong-1072.mp3 2018-11-14 14:59
 • sat-than-chi-than-chuong-1073.mp3 2018-11-14 14:59
 • sat-than-chi-than-chuong-1074.mp3 2018-11-14 14:59
 • sat-than-chi-than-chuong-1075.mp3 2018-11-14 15:00
 • sat-than-chi-than-chuong-1076.mp3 2018-11-14 15:00
 • sat-than-chi-than-chuong-1077.mp3 2018-11-14 15:00
 • sat-than-chi-than-chuong-1078.mp3 2018-11-14 15:00
[Total: 8    Average: 4.5/5]

Related posts

Xuyên Nhanh: Vai Ác Nữ Xứng, Ngươi Có Độc

TiKay

Băng Hỏa Ma Trù

TiKay

Thông Linh Ảnh Hậu: Trọng Sinh Quốc Dân Nữ Thần

THUYS♥️

Leave a Reply