Đô Thị Khoa Huyễn Võng Du

Siêu Cấp Máy Tính Hệ Thống

Trần Húc đánh mất latop, vì thế hắn phải nghĩ biện pháp.

Hắn lấy một tờ giấy tốt, dùng mực tàu không phai viết lên tờ giấy:

“Gửi con cháu của ta. Ta là Trần Húc – tổ tiên của các ngươi. Hiện tại theo giờ Bắc Kinh là 12 giờ 07 phút ngày 01 tháng 09 năm 2006, hôm nay, ta – tổ tiên của các ngươi – gặp chuyện bi thảm nhất trong đời: ngay ngày đầu tiên khai giảng đại học, ta bị trộm mất cái laptop trị giá 8.000 tệ. Nếu ngươi là con cháu của ta, vậy hãy giúp ta làm chút chuyện đi.

Nếu ở thời đại của các ngươi đã xuất hiện ‘Máy Thời gian’ trong truyền thuyết, vậy thì gởi cho ta một cái laptop nhá. Địa chỉ: khu 14, phòng 207, đại học Tổng Hợp tỉnh XX “.

Một phút sau, một cái máy tính tương lai từ trên trời giáng xuống…

Trong truyện nói về cuộc sống trong trường đại học, có các cô gái xinh đẹp, có các kỷ niệm khó quên, làm chúng ta phải nhớ đến thời hoàng kim trong cuộc đời mình – thời sinh viên.


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Phong Cuồng
 •  Chương: /456
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0001.mp3 2018-06-05 20:30
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0002.mp3 2018-06-05 20:31
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0003.mp3 2018-06-05 20:31
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0004.mp3 2018-06-05 20:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0005.mp3 2018-06-05 20:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0006.mp3 2018-06-05 20:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0007.mp3 2018-06-05 20:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0008.mp3 2018-06-05 20:33
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0009.mp3 2018-06-05 20:33
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0010.mp3 2018-06-05 20:33
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0011.mp3 2018-06-05 20:34
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0012.mp3 2018-06-05 20:34
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0013.mp3 2018-06-05 20:34
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0014.mp3 2018-06-05 20:35
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0015.mp3 2018-06-05 20:35
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0016.mp3 2018-06-05 20:35
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0017.mp3 2018-06-05 20:35
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0018.mp3 2018-06-05 20:36
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0019.mp3 2018-06-05 20:36
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0020.mp3 2018-06-05 20:36
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0021.mp3 2018-06-05 20:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0022.mp3 2018-06-05 20:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0023.mp3 2018-06-05 20:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0024.mp3 2018-06-05 20:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0025.mp3 2018-06-05 20:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0026.mp3 2018-06-05 20:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0027.mp3 2018-06-05 20:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0028.mp3 2018-06-05 20:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0029.mp3 2018-06-05 21:22
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0030.mp3 2018-06-05 21:22
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0031.mp3 2018-06-05 21:23
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0032.mp3 2018-06-05 21:23
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0033.mp3 2018-06-05 21:23
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0034.mp3 2018-06-05 21:24
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0035.mp3 2018-06-05 21:24
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0036.mp3 2018-06-05 21:24
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0037.mp3 2018-06-05 21:25
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0038.mp3 2018-06-05 21:25
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0039.mp3 2018-06-05 21:26
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0040.mp3 2018-06-05 21:26
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0041.mp3 2018-06-05 21:26
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0042.mp3 2018-06-05 21:27
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0043.mp3 2018-06-05 21:27
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0044.mp3 2018-06-05 21:27
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0045.mp3 2018-06-05 21:28
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0046.mp3 2018-06-05 21:28
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0047.mp3 2018-06-05 21:28
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0048.mp3 2018-06-05 21:29
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0049.mp3 2018-06-05 21:29
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0050.mp3 2018-06-05 21:29
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0051.mp3 2018-06-05 21:29
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0052.mp3 2018-06-05 21:30
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0053.mp3 2018-06-05 21:30
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0054.mp3 2018-06-05 21:31
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0055.mp3 2018-06-05 21:31
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0056.mp3 2018-06-05 21:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0057.mp3 2018-06-05 21:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0058.mp3 2018-06-05 21:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0059.mp3 2018-06-05 21:33
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0060.mp3 2018-06-05 21:33
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0061.mp3 2018-06-05 21:34
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0062.mp3 2018-06-05 21:34
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0063.mp3 2018-06-05 21:34
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0064.mp3 2018-06-05 21:35
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0065.mp3 2018-06-05 21:35
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0066.mp3 2018-06-05 21:36
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0067.mp3 2018-06-05 21:36
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0068.mp3 2018-06-05 21:36
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0069.mp3 2018-06-05 21:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0070.mp3 2018-06-05 21:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0071.mp3 2018-06-05 21:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0072.mp3 2018-06-05 21:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0073.mp3 2018-06-05 21:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0074.mp3 2018-06-05 21:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0075.mp3 2018-06-05 21:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0076.mp3 2018-06-05 21:39
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0077.mp3 2018-06-05 21:39
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0078.mp3 2018-06-05 21:39
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0079.mp3 2018-06-05 21:40
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0080.mp3 2018-06-05 21:40
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0081.mp3 2018-06-05 21:40
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0082.mp3 2018-06-05 21:41
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0083.mp3 2018-06-05 21:41
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0084.mp3 2018-06-05 21:42
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0085.mp3 2018-06-05 21:42
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0086.mp3 2018-06-05 21:43
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0087.mp3 2018-06-05 21:43
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0088.mp3 2018-06-05 21:43
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0089.mp3 2018-06-05 21:44
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0090.mp3 2018-06-05 21:44
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0091.mp3 2018-06-05 21:44
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0092.mp3 2018-06-05 21:45
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0093.mp3 2018-06-05 21:45
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0094.mp3 2018-06-05 21:46
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0095.mp3 2018-06-05 21:46
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0096.mp3 2018-06-05 21:47
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0097.mp3 2018-06-05 21:47
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0098.mp3 2018-06-05 21:47
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0099.mp3 2018-06-05 21:48
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0100.mp3 2018-06-05 21:48
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0101.mp3 2018-06-05 21:49
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0102.mp3 2018-06-05 21:49
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0103.mp3 2018-06-05 21:49
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0104.mp3 2018-06-05 21:50
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0105.mp3 2018-06-05 21:50
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0106.mp3 2018-06-05 21:51
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0107.mp3 2018-06-05 21:52
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0108.mp3 2018-06-05 21:52
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0109.mp3 2018-06-05 21:52
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0110.mp3 2018-06-05 21:53
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0111.mp3 2018-06-05 21:53
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0112.mp3 2018-06-05 21:53
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0113.mp3 2018-06-05 21:54
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0114.mp3 2018-06-05 21:54
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0115.mp3 2018-06-05 21:54
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0116.mp3 2018-06-05 21:55
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0117.mp3 2018-06-05 21:55
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0118.mp3 2018-06-05 21:55
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0119.mp3 2018-06-05 21:56
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0120.mp3 2018-06-05 21:56
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0121.mp3 2018-06-05 21:57
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0122.mp3 2018-06-05 21:57
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0123.mp3 2018-06-05 21:57
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0124.mp3 2018-06-05 21:57
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0125.mp3 2018-06-05 21:58
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0126.mp3 2018-06-05 21:58
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0127.mp3 2018-06-05 21:58
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0128.mp3 2018-06-05 21:59
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0129.mp3 2018-06-05 21:59
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0130.mp3 2018-06-05 22:00
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0131.mp3 2018-06-05 22:00
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0132.mp3 2018-06-05 22:01
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0133.mp3 2018-06-05 22:01
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0134.mp3 2018-06-05 22:02
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0135.mp3 2018-06-05 22:02
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0136.mp3 2018-06-05 22:03
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0137.mp3 2018-06-05 22:04
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0138.mp3 2018-06-05 22:04
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0139.mp3 2018-06-05 22:05
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0140.mp3 2018-06-05 22:05
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0141.mp3 2018-06-05 22:06
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0142.mp3 2018-06-05 22:07
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0143.mp3 2018-06-05 22:07
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0144.mp3 2018-06-05 22:08
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0145.mp3 2018-06-05 22:08
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0146.mp3 2018-06-05 22:09
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0147.mp3 2018-06-05 22:09
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0148.mp3 2018-06-05 22:10
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0149.mp3 2018-06-05 22:10
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0150.mp3 2018-06-05 22:11
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0151.mp3 2018-06-05 22:11
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0152.mp3 2018-06-05 22:12
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0153.mp3 2018-06-05 22:12
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0154.mp3 2018-06-05 22:13
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0155.mp3 2018-06-05 22:13
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0156.mp3 2018-06-05 22:14
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0157.mp3 2018-06-05 22:14
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0158.mp3 2018-06-05 22:15
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0159.mp3 2018-06-05 22:15
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0160.mp3 2018-06-05 22:16
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0161.mp3 2018-06-05 22:16
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0162.mp3 2018-06-05 22:17
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0163.mp3 2018-06-05 22:17
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0164.mp3 2018-06-05 22:17
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0165.mp3 2018-06-05 22:18
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0166.mp3 2018-06-05 22:19
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0167.mp3 2018-06-05 22:19
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0168.mp3 2018-06-05 22:20
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0169.mp3 2018-06-05 22:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0170.mp3 2018-06-05 22:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0171.mp3 2018-06-05 22:39
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0172.mp3 2018-06-05 22:40
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0173.mp3 2018-06-05 22:40
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0174.mp3 2018-06-05 22:41
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0175.mp3 2018-06-05 22:42
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0176.mp3 2018-06-05 22:42
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0177.mp3 2018-06-05 22:43
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0178.mp3 2018-06-05 22:43
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0179.mp3 2018-06-05 22:44
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0180.mp3 2018-06-05 22:44
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0181.mp3 2018-06-05 22:45
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0182.mp3 2018-06-05 22:45
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0183.mp3 2018-06-05 22:46
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0184.mp3 2018-06-05 22:46
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0185.mp3 2018-06-05 22:47
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0186.mp3 2018-06-05 22:47
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0187.mp3 2018-06-05 22:58
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0188.mp3 2018-06-05 22:58
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0189.mp3 2018-06-05 22:59
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0190.mp3 2018-06-05 22:59
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0191.mp3 2018-06-05 22:59
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0192.mp3 2018-06-05 23:00
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0193.mp3 2018-06-05 23:00
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0194.mp3 2018-06-05 23:01
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0195.mp3 2018-06-05 23:01
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0196.mp3 2018-06-05 23:01
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0197.mp3 2018-06-05 23:02
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0198.mp3 2018-06-05 23:02
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0199.mp3 2018-06-05 23:03
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0200.mp3 2018-06-05 23:03
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0201.mp3 2018-06-05 23:03
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0202.mp3 2018-06-05 23:03
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0203.mp3 2018-06-05 23:04
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0204.mp3 2018-06-05 23:05
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0205.mp3 2018-06-05 23:05
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0206.mp3 2018-06-05 23:05
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0207.mp3 2018-06-05 23:06
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0208.mp3 2018-06-05 23:06
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0209.mp3 2018-06-05 23:07
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0210.mp3 2018-06-05 23:07
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0211.mp3 2018-06-05 23:07
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0212.mp3 2018-06-05 23:08
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0213.mp3 2018-06-05 23:08
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0214.mp3 2018-06-05 23:09
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0215.mp3 2018-06-05 23:09
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0216.mp3 2018-06-05 23:09
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0217.mp3 2018-06-05 23:10
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0218.mp3 2018-06-05 23:11
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0219.mp3 2018-06-05 23:11
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0220.mp3 2018-06-05 23:12
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0221.mp3 2018-06-05 23:13
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0222.mp3 2018-06-05 23:13
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0223.mp3 2018-06-05 23:13
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0224.mp3 2018-06-05 23:14
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0225.mp3 2018-06-05 23:14
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0226.mp3 2018-06-05 23:15
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0227.mp3 2018-06-05 23:15
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0228.mp3 2018-06-05 23:16
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0229.mp3 2018-06-05 23:16
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0230.mp3 2018-06-05 23:17
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0231.mp3 2018-06-05 23:17
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0232.mp3 2018-06-05 23:18
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0233.mp3 2018-06-05 23:18
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0234.mp3 2018-06-05 23:19
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0235.mp3 2018-06-05 23:19
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0236.mp3 2018-06-05 23:19
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0237.mp3 2018-06-05 23:20
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0238.mp3 2018-06-05 23:20
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0239.mp3 2018-06-05 23:21
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0240.mp3 2018-06-05 23:21
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0241.mp3 2018-06-05 23:22
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0242.mp3 2018-06-05 23:22
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0243.mp3 2018-06-05 23:22
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0244.mp3 2018-06-05 23:23
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0245.mp3 2018-06-05 23:23
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0246.mp3 2018-06-05 23:23
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0247.mp3 2018-06-05 23:24
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0248.mp3 2018-06-05 23:24
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0249.mp3 2018-06-05 23:25
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0250.mp3 2018-06-05 23:25
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0251.mp3 2018-06-05 23:25
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0252.mp3 2018-06-05 23:26
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0253.mp3 2018-06-05 23:26
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0254.mp3 2018-06-05 23:27
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0255.mp3 2018-06-05 23:27
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0256.mp3 2018-06-05 23:28
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0257.mp3 2018-06-05 23:28
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0258.mp3 2018-06-05 23:28
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0259.mp3 2018-06-05 23:29
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0260.mp3 2018-06-05 23:29
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0261.mp3 2018-06-06 01:27
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0262.mp3 2018-06-06 01:28
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0263.mp3 2018-06-06 01:29
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0264.mp3 2018-06-06 01:29
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0265.mp3 2018-06-06 01:30
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0266.mp3 2018-06-06 01:30
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0267.mp3 2018-06-06 01:31
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0268.mp3 2018-06-06 01:31
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0269.mp3 2018-06-06 01:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0270.mp3 2018-06-06 01:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0271.mp3 2018-06-06 01:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0272.mp3 2018-06-06 01:33
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0273.mp3 2018-06-06 01:33
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0274.mp3 2018-06-06 01:34
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0275.mp3 2018-06-06 01:34
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0276.mp3 2018-06-06 01:35
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0277.mp3 2018-06-06 01:36
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0278.mp3 2018-06-06 01:36
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0279.mp3 2018-06-06 01:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0280.mp3 2018-06-06 01:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0281.mp3 2018-06-06 01:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0282.mp3 2018-06-06 01:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0283.mp3 2018-06-06 01:39
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0284.mp3 2018-06-06 01:39
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0285.mp3 2018-06-06 01:39
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0286.mp3 2018-06-06 01:40
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0287.mp3 2018-06-06 01:41
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0288.mp3 2018-06-06 01:41
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0289.mp3 2018-06-06 01:42
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0290.mp3 2018-06-06 01:42
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0291.mp3 2018-06-06 01:42
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0292.mp3 2018-06-06 01:43
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0293.mp3 2018-06-06 01:43
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0294.mp3 2018-06-06 01:44
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0295.mp3 2018-06-06 01:44
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0296.mp3 2018-06-06 01:45
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0297.mp3 2018-06-06 01:45
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0298.mp3 2018-06-06 01:46
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0299.mp3 2018-06-06 01:47
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0300.mp3 2018-06-06 01:47
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0301.mp3 2018-06-06 01:48
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0302.mp3 2018-06-06 01:48
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0303.mp3 2018-06-06 01:49
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0304.mp3 2018-06-06 01:50
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0305.mp3 2018-06-06 01:50
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0306.mp3 2018-06-06 01:52
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0307.mp3 2018-06-06 01:52
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0308.mp3 2018-06-06 01:53
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0309.mp3 2018-06-06 01:53
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0310.mp3 2018-06-06 01:54
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0311.mp3 2018-06-06 01:55
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0312.mp3 2018-06-06 01:55
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0313.mp3 2018-06-06 01:56
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0314.mp3 2018-06-06 01:56
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0315.mp3 2018-06-06 01:57
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0316.mp3 2018-06-06 01:57
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0317.mp3 2018-06-06 01:58
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0318.mp3 2018-06-06 01:58
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0319.mp3 2018-06-06 01:59
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0320.mp3 2018-06-06 01:59
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0321.mp3 2018-06-06 02:00
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0322.mp3 2018-06-06 02:00
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0323.mp3 2018-06-06 02:01
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0324.mp3 2018-06-06 02:01
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0325.mp3 2018-06-06 02:02
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0326.mp3 2018-06-06 02:03
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0327.mp3 2018-06-06 02:03
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0328.mp3 2018-06-06 02:04
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0329.mp3 2018-06-06 02:04
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0330.mp3 2018-06-06 02:05
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0331.mp3 2018-06-06 02:05
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0332.mp3 2018-06-06 02:07
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0333.mp3 2018-06-06 02:08
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0334.mp3 2018-06-06 02:08
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0335.mp3 2018-06-06 02:09
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0336.mp3 2018-06-06 02:10
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0337.mp3 2018-06-06 02:11
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0338.mp3 2018-06-06 02:12
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0339.mp3 2018-06-06 02:12
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0340.mp3 2018-06-06 02:13
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0341.mp3 2018-06-06 02:14
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0342.mp3 2018-06-06 02:15
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0343.mp3 2018-06-06 02:15
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0344.mp3 2018-06-06 02:16
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0345.mp3 2018-06-06 02:16
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0346.mp3 2018-06-06 02:17
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0347.mp3 2018-06-06 02:17
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0348.mp3 2018-06-06 02:18
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0349.mp3 2018-06-06 02:19
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0350.mp3 2018-06-06 02:19
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0351.mp3 2018-06-06 02:20
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0352.mp3 2018-06-06 02:21
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0353.mp3 2018-06-06 02:21
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0354.mp3 2018-06-06 02:22
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0355.mp3 2018-06-06 02:22
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0356.mp3 2018-06-06 02:23
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0357.mp3 2018-06-06 02:23
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0358.mp3 2018-06-06 02:24
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0359.mp3 2018-06-06 02:25
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0360.mp3 2018-06-06 02:25
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0361.mp3 2018-06-06 02:26
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0362.mp3 2018-06-06 02:26
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0363.mp3 2018-06-06 02:27
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0364.mp3 2018-06-06 02:27
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0365.mp3 2018-06-06 02:28
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0366.mp3 2018-06-06 02:29
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0367.mp3 2018-06-06 02:30
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0368.mp3 2018-06-06 02:30
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0369.mp3 2018-06-06 02:31
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0370.mp3 2018-06-06 02:31
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0371.mp3 2018-06-06 02:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0372.mp3 2018-06-06 02:33
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0373.mp3 2018-06-06 02:33
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0374.mp3 2018-06-06 02:34
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0375.mp3 2018-06-06 02:35
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0376.mp3 2018-06-06 02:35
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0377.mp3 2018-06-06 02:36
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0378.mp3 2018-06-06 02:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0379.mp3 2018-06-06 02:37
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0380.mp3 2018-06-06 02:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0381.mp3 2018-06-06 02:38
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0382.mp3 2018-06-06 02:39
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0383.mp3 2018-06-06 02:39
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0384.mp3 2018-06-06 02:40
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0385.mp3 2018-06-06 02:41
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0386.mp3 2018-06-06 02:41
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0387.mp3 2018-06-06 02:43
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0388.mp3 2018-06-06 02:43
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0389.mp3 2018-06-06 02:44
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0390.mp3 2018-06-06 02:45
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0391.mp3 2018-06-06 02:45
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0392.mp3 2018-06-06 02:46
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0393.mp3 2018-06-06 02:47
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0394.mp3 2018-06-06 02:48
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0395.mp3 2018-06-06 02:49
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0396.mp3 2018-06-06 02:50
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0397.mp3 2018-06-06 02:52
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0398.mp3 2018-06-06 02:53
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0399.mp3 2018-06-06 02:53
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0400.mp3 2018-06-06 02:54
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0401.mp3 2018-06-06 02:55
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0402.mp3 2018-06-06 02:55
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0403.mp3 2018-06-06 02:56
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0404.mp3 2018-06-06 02:57
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0405.mp3 2018-06-06 02:57
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0406.mp3 2018-06-06 02:58
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0407.mp3 2018-06-06 02:59
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0408.mp3 2018-06-06 02:59
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0409.mp3 2018-06-06 03:00
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0410.mp3 2018-06-06 03:02
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0411.mp3 2018-06-06 03:02
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0412.mp3 2018-06-06 03:03
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0413.mp3 2018-06-06 03:04
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0414.mp3 2018-06-06 03:05
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0415.mp3 2018-06-06 03:06
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0416.mp3 2018-06-06 03:06
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0417.mp3 2018-06-06 03:07
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0418.mp3 2018-06-06 03:08
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0419.mp3 2018-06-06 03:08
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0420.mp3 2018-06-06 03:09
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0421.mp3 2018-06-06 03:10
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0422.mp3 2018-06-06 03:10
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0423.mp3 2018-06-06 03:11
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0424.mp3 2018-06-06 03:11
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0425.mp3 2018-06-06 03:12
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0426.mp3 2018-06-06 03:12
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0427.mp3 2018-06-06 03:13
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0428.mp3 2018-06-06 03:14
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0429.mp3 2018-06-06 03:14
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0430.mp3 2018-06-06 03:15
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0431.mp3 2018-06-06 03:15
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0432.mp3 2018-06-06 03:16
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0433.mp3 2018-06-06 03:17
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0434.mp3 2018-06-06 03:17
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0435.mp3 2018-06-06 03:17
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0436.mp3 2018-06-06 03:18
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0437.mp3 2018-06-06 03:19
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0438.mp3 2018-06-06 03:19
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0439.mp3 2018-06-06 03:20
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0440.mp3 2018-06-06 03:20
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0441.mp3 2018-06-06 03:21
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0442.mp3 2018-06-06 03:22
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0443.mp3 2018-06-06 03:22
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0444.mp3 2018-06-06 03:23
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0445.mp3 2018-06-06 03:23
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0446.mp3 2018-06-06 03:24
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0447.mp3 2018-06-06 03:25
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0448.mp3 2018-06-06 03:25
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0449.mp3 2018-06-06 03:26
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0450.mp3 2018-06-06 03:27
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0451.mp3 2018-06-06 03:28
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0452.mp3 2018-06-06 03:29
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0453.mp3 2018-06-06 03:30
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0454.mp3 2018-06-06 03:31
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0455.mp3 2018-06-06 03:32
 • sieu-cap-may-tinh-he-thong-chuong-0456.mp3 2018-06-06 03:34
[Total: 4    Average: 4/5]

Related posts

Ta Tuyệt Mỹ Ngự Tỷ Lão Bà

TiKay

Phó Bản Nhập Xâm Giả

THUYS♥️

Cuồng Bạo Tiên Y

TiKay

Leave a Reply