Cổ Đại Ngôn Tình Trọng Sinh

Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Thể loại: Trùng sinh, sủng, ngọt
Converter: tamquay, gachuaonl (tangthuvien)
Editor: tart_trứng
Beta: gaubokki​

Trước khi sống lại lần nữa, A La chính là một cô nương ngây thơ thuần khiết.

Sau khi sống lại, A La là một cô nương có vẻ ngoài khả ái nhưng nội tâm lại âm u.

Đối với tính cách của nàng mọi người đều nhường nhịn.

Riêng Nhiếp chính vương lại cảm thấy sủng nàng thế nào cũng là chưa đủ.

Nàng muốn gì hắn đều cho nàng, ngay càng vị trí Vương phi nàng cũng không cần, hắn cũng cưỡng ép nàng nhận lấy.

Tôn chỉ của chuyện: ngọt ngọt ngọt, cưng chiều cưng chiều cưng chiều o(* ̄︶ ̄*)o~

Nguồn: Cung Quảng Hằng


Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Phong Hà Du Nguyệt
 •  Chương: /?
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0001.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0002.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0003.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0004.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0005.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0006.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0007.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0008.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0009.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0010.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0011.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0012.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0013.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0014.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0015.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0016.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0017.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0018.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0019.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0020.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0021.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0022.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0023.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0024.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0025.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0026.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0027.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0028.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0029.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0030.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0031.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0032.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0033.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0034.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0035.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0036.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0037.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0038.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0039.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0040.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0041.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0042.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0043.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0044.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0045.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0046.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0047.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0048.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0049.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0050.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0051.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0052.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0053.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0054.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0055.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0056.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0057.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0058.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0059.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0060.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0061.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0062.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0063.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0064.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0065.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0066.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0067.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0068.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0069.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0070.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0071.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0072.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0073.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0074.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0075.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0076.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0077.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0078.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0079.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0080.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0081.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0082.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0083.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0084.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0085.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0086.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0087.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0088.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0089.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0090.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0091.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0092.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0093.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0094.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0095.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0096.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0097.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0098.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0099.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0100.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0101.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0102.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0103.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0104.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0105.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0106.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0107.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0108.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0109.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0110.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0111.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0112.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0113.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0114.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0115.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0116.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0117.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0118.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0119.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0120.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0121.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0122.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0123.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0124.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0125.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0126.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0127.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0128.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0129.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0130.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0131.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0132.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0133.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0134.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0135.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0136.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0137.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0138.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0139.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0140.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0141.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0142.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0143.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0144.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0145.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0146.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0147.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0148.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0149.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0150.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0151.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0152.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0153.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0154.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0155.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0156.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0157.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0158.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0159.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0160.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0161.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0162.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0163.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0164.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0165.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0166.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0167.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0168.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0169.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0170.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0171.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0172.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0173.mp3
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0174.mp3
[Total: 2    Average: 3.5/5]

Related posts

Nói Lời Yêu Em

TinoTK

Trở Về Mạt Thế: Nữ Xứng Muốn Nghịch Tập

thuydemons

Song Thế Sủng Phi: Gia Ta Chờ Ngươi Hưu Thê

TinoTK

Leave a Reply