Cổ Đại Ngôn Tình Trọng Sinh

Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Thể loại: Trùng sinh, sủng, ngọt
Converter: tamquay, gachuaonl (tangthuvien)
Editor: tart_trứng
Beta: gaubokki​

Trước khi sống lại lần nữa, A La chính là một cô nương ngây thơ thuần khiết.

Sau khi sống lại, A La là một cô nương có vẻ ngoài khả ái nhưng nội tâm lại âm u.

Đối với tính cách của nàng mọi người đều nhường nhịn.

Riêng Nhiếp chính vương lại cảm thấy sủng nàng thế nào cũng là chưa đủ.

Nàng muốn gì hắn đều cho nàng, ngay càng vị trí Vương phi nàng cũng không cần, hắn cũng cưỡng ép nàng nhận lấy.

Tôn chỉ của chuyện: ngọt ngọt ngọt, cưng chiều cưng chiều cưng chiều o(* ̄︶ ̄*)o~

Nguồn: Cung Quảng Hằng


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Phong Hà Du Nguyệt
 •  Chương: /?
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0001.mp3 2018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0002.mp3 2018-12-17 00:39
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0003.mp3 2018-12-17 00:35
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0004.mp3 2018-12-17 00:39
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0005.mp3 2018-12-17 00:45
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0006.mp3 2018-12-17 00:41
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0007.mp3 2018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0008.mp3 2018-12-17 00:37
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0009.mp3 2018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0010.mp3 2018-12-17 00:41
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0011.mp3 2018-12-17 00:46
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0012.mp3 2018-12-17 00:41
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0013.mp3 2018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0014.mp3 2018-12-17 00:43
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0015.mp3 2018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0016.mp3 2018-12-17 00:43
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0017.mp3 2018-12-17 00:30
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0018.mp3 2018-12-17 00:37
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0019.mp3 2018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0020.mp3 2018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0021.mp3 2018-12-17 00:34
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0022.mp3 2018-12-17 00:44
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0023.mp3 2018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0024.mp3 2018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0025.mp3 2018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0026.mp3 2018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0027.mp3 2018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0028.mp3 2018-12-17 00:34
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0029.mp3 2018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0030.mp3 2018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0031.mp3 2018-12-17 00:34
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0032.mp3 2018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0033.mp3 2018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0034.mp3 2018-12-17 00:44
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0035.mp3 2018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0036.mp3 2018-12-17 00:39
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0037.mp3 2018-12-17 00:47
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0038.mp3 2018-12-17 00:42
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0039.mp3 2018-12-17 00:40
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0040.mp3 2018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0041.mp3 2018-12-17 00:37
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0042.mp3 2018-12-17 00:35
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0043.mp3 2018-12-17 00:35
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0044.mp3 2018-12-17 00:40
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0045.mp3 2018-12-17 00:40
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0046.mp3 2018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0047.mp3 2018-12-17 00:47
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0048.mp3 2018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0049.mp3 2018-12-17 00:44
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0050.mp3 2018-12-17 00:47
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0051.mp3 2018-12-17 00:46
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0052.mp3 2018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0053.mp3 2018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0054.mp3 2018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0055.mp3 2018-12-17 00:37
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0056.mp3 2018-12-17 00:46
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0057.mp3 2018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0058.mp3 2018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0059.mp3 2018-12-17 00:45
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0060.mp3 2018-12-17 00:40
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0061.mp3 2018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0062.mp3 2018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0063.mp3 2018-12-17 00:43
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0064.mp3 2018-12-17 00:37
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0065.mp3 2018-12-17 00:41
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0066.mp3 2018-12-17 00:44
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0067.mp3 2018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0068.mp3 2018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0069.mp3 2018-12-17 00:45
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0070.mp3 2018-12-17 00:45
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0071.mp3 2018-12-17 00:43
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0072.mp3 2018-12-17 00:40
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0073.mp3 2018-12-17 00:41
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0074.mp3 2018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0075.mp3 2018-12-17 00:40
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0076.mp3 2018-12-17 00:43
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0077.mp3 2018-12-17 00:47
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0078.mp3 2018-12-17 00:35
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0079.mp3 2018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0080.mp3 2018-12-17 00:46
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0081.mp3 2018-12-17 00:34
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0082.mp3 2018-12-17 00:30
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0083.mp3 2018-12-17 00:41
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0084.mp3 2018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0085.mp3 2018-12-17 00:37
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0086.mp3 2018-12-17 00:34
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0087.mp3 2018-12-17 00:45
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0088.mp3 2018-12-17 00:39
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0089.mp3 2018-12-17 00:47
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0090.mp3 2018-12-17 00:42
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0091.mp3 2018-12-17 00:35
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0092.mp3 2018-12-17 00:46
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0093.mp3 2018-12-17 00:44
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0094.mp3 2018-12-17 00:47
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0095.mp3 2018-12-17 00:35
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0096.mp3 2018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0097.mp3 2018-12-17 00:45
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0098.mp3 2018-12-17 00:40
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0099.mp3 2018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0100.mp3 2018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0101.mp3 2018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0102.mp3 2018-12-17 00:44
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0103.mp3 2018-12-17 00:40
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0104.mp3 2018-12-17 00:47
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0105.mp3 2018-12-17 00:44
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0106.mp3 2018-12-17 00:42
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0107.mp3 2018-12-17 00:43
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0108.mp3 2018-12-17 00:41
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0109.mp3 2018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0110.mp3 2018-12-17 00:37
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0111.mp3 2018-12-17 00:37
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0112.mp3 2018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0113.mp3 2018-12-17 00:41
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0114.mp3 2018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0115.mp3 2018-12-17 00:45
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0116.mp3 2018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0117.mp3 2018-12-17 00:46
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0118.mp3 2018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0119.mp3 2018-12-17 00:45
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0120.mp3 2018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0121.mp3 2018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0122.mp3 2018-12-17 00:42
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0123.mp3 2018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0124.mp3 2018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0125.mp3 2018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0126.mp3 2018-12-17 00:42
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0127.mp3 2018-12-17 00:41
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0128.mp3 2018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0129.mp3 2018-12-17 00:46
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0130.mp3 2018-12-17 00:43
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0131.mp3 2018-12-17 00:42
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0132.mp3 2018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0133.mp3 2018-12-17 00:42
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0134.mp3 2018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0135.mp3 2018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0136.mp3 2018-12-17 00:44
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0137.mp3 2018-12-17 00:34
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0138.mp3 2018-12-17 00:40
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0139.mp3 2018-12-17 00:30
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0140.mp3 2018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0141.mp3 2018-12-17 00:35
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0142.mp3 2018-12-17 00:35
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0143.mp3 2018-12-17 00:43
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0144.mp3 2018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0145.mp3 2018-12-17 00:44
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0146.mp3 2018-12-17 00:40
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0147.mp3 2018-12-17 00:34
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0148.mp3 2018-12-17 00:39
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0149.mp3 2018-12-17 00:45
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0150.mp3 2018-12-17 00:41
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0151.mp3 2018-12-17 00:35
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0152.mp3 2018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0153.mp3 2018-12-17 00:43
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0154.mp3 2018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0155.mp3 2018-12-17 00:42
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0156.mp3 2018-12-17 00:47
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0157.mp3 2018-12-17 00:44
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0158.mp3 2018-12-17 00:30
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0159.mp3 2018-12-17 00:37
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0160.mp3 2018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0161.mp3 2018-12-17 00:46
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0162.mp3 2018-12-17 00:34
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0163.mp3 2018-12-17 00:34
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0164.mp3 2018-12-17 00:39
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0165.mp3 2018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0166.mp3 2018-12-17 00:42
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0167.mp3 2018-12-17 00:30
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0168.mp3 2018-12-17 00:39
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0169.mp3 2018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0170.mp3 2018-12-17 00:42
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0171.mp3 2018-12-17 00:37
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0172.mp3 2018-12-17 00:45
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0173.mp3 2018-12-17 00:30
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0174.mp3 2018-12-17 00:39
[Total: 2    Average: 3.5/5]

Related posts

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

TiKay

Thiên Vực Thương Khung

TiKay

Tiên Giới Trở Về

TiKay

Leave a Reply