Ngôn Tình Tiên Hiệp

Sư Phụ Lại Rớt Tuyến

Người người đều nói Nghệ Thanh là thế gian đệ nhất kiếm tu , kiếm thuật tu vi không người có thể ra ở hai bên. Bất kể là tại hạ giới tu tiên thời gian , vẫn là ở thượng giới thập phương thiên đình , từ trước đến giờ đánh đâu thắng đó.

Nghệ Thanh cười một tiếng nói: ” đó là bởi vì , các ngươi không biết được sư phụ ta , nói tới tu vi , ta kém xa nàng. Nhớ lúc đầu thượng tiên giới Thập Phương Thiên Đế , sư phụ ta đánh qua chín cái , một cái khác là ta. ”

” sư phụ? Ngươi lại có sư phụ! Ai? Làm sao xưa nay chưa từng nghe tới. ”

” sư phụ ta là. . . Ồ? Sư phụ! Sư phụ? Sư phụ ta đây? Có ai nhìn thấy sư phụ ta? ”

Bên cạnh một người yên lặng giơ lên trảo , ” ta ở này! ”

-_-|||

Xuyên qua sau Trầm Huỳnh duy nhất buồn phiền chính là. . . Tồn tại cảm quá thấp!

Converter: lacmaitrang

Nguồn: tangthuvien


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Vưu Tiền
 •  Chương: /704
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0001.mp3 2019-01-22 21:21
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0002.mp3 2019-01-22 21:21
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0003.mp3 2019-01-22 21:21
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0004.mp3 2019-01-22 21:21
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0005.mp3 2019-01-22 21:21
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0006.mp3 2019-01-22 21:21
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0007.mp3 2019-01-22 21:22
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0008.mp3 2019-01-22 21:22
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0009.mp3 2019-01-22 21:22
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0010.mp3 2019-01-22 21:22
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0011.mp3 2019-01-22 21:22
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0012.mp3 2019-01-22 21:22
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0013.mp3 2019-01-22 21:22
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0014.mp3 2019-01-22 21:23
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0015.mp3 2019-01-22 21:23
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0016.mp3 2019-01-22 21:23
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0017.mp3 2019-01-22 21:23
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0018.mp3 2019-01-22 21:23
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0019.mp3 2019-01-22 21:23
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0020.mp3 2019-01-22 21:23
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0021.mp3 2019-01-22 21:23
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0022.mp3 2019-01-22 21:24
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0023.mp3 2019-01-22 21:24
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0024.mp3 2019-01-22 21:24
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0025.mp3 2019-01-22 21:24
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0026.mp3 2019-01-22 21:24
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0027.mp3 2019-01-22 21:24
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0028.mp3 2019-01-22 21:24
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0029.mp3 2019-01-22 21:25
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0030.mp3 2019-01-22 21:25
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0031.mp3 2019-01-22 21:25
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0032.mp3 2019-01-22 21:25
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0033.mp3 2019-01-22 21:28
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0034.mp3 2019-01-22 21:28
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0035.mp3 2019-01-22 21:28
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0036.mp3 2019-01-22 21:29
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0037.mp3 2019-01-22 21:29
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0038.mp3 2019-01-22 21:29
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0039.mp3 2019-01-22 21:29
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0040.mp3 2019-01-22 21:29
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0041.mp3 2019-01-22 21:29
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0042.mp3 2019-01-22 21:29
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0043.mp3 2019-01-22 21:30
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0044.mp3 2019-01-22 21:30
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0045.mp3 2019-01-22 21:30
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0046.mp3 2019-01-22 21:30
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0047.mp3 2019-01-22 21:30
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0048.mp3 2019-01-22 21:30
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0049.mp3 2019-01-22 21:30
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0050.mp3 2019-01-22 21:31
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0051.mp3 2019-01-22 21:31
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0052.mp3 2019-01-22 21:31
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0053.mp3 2019-01-22 21:31
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0054.mp3 2019-01-22 21:31
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0055.mp3 2019-01-22 21:31
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0056.mp3 2019-01-22 21:31
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0057.mp3 2019-01-22 21:31
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0058.mp3 2019-01-22 21:32
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0059.mp3 2019-01-22 21:32
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0060.mp3 2019-01-22 21:32
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0061.mp3 2019-01-22 21:32
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0062.mp3 2019-01-22 21:32
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0063.mp3 2019-01-22 21:32
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0064.mp3 2019-01-22 21:32
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0065.mp3 2019-01-22 21:33
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0066.mp3 2019-01-22 21:33
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0067.mp3 2019-01-22 21:33
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0068.mp3 2019-01-22 21:33
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0069.mp3 2019-01-22 21:33
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0070.mp3 2019-01-22 21:33
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0071.mp3 2019-01-22 21:33
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0072.mp3 2019-01-22 21:34
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0073.mp3 2019-01-22 21:34
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0074.mp3 2019-01-22 21:34
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0075.mp3 2019-01-22 21:34
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0076.mp3 2019-01-22 21:34
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0077.mp3 2019-01-22 21:34
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0078.mp3 2019-01-22 21:34
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0079.mp3 2019-01-22 21:35
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0080.mp3 2019-01-22 21:35
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0081.mp3 2019-01-22 21:35
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0082.mp3 2019-01-22 21:35
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0083.mp3 2019-01-22 21:35
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0084.mp3 2019-01-22 21:35
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0085.mp3 2019-01-22 21:35
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0086.mp3 2019-01-22 21:36
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0087.mp3 2019-01-22 21:36
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0088.mp3 2019-01-22 21:36
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0089.mp3 2019-01-22 21:36
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0090.mp3 2019-01-22 21:36
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0091.mp3 2019-01-22 21:36
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0092.mp3 2019-01-22 21:36
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0093.mp3 2019-01-22 21:37
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0094.mp3 2019-01-22 21:39
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0095.mp3 2019-01-22 21:39
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0096.mp3 2019-01-22 21:39
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0097.mp3 2019-01-22 21:39
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0098.mp3 2019-01-22 21:39
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0099.mp3 2019-01-22 21:39
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0100.mp3 2019-01-22 21:39
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0101.mp3 2019-01-22 21:40
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0102.mp3 2019-01-22 21:40
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0103.mp3 2019-01-22 21:40
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0104.mp3 2019-01-22 21:40
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0105.mp3 2019-01-22 21:40
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0106.mp3 2019-01-22 21:40
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0107.mp3 2019-01-22 21:40
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0108.mp3 2019-01-22 21:41
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0109.mp3 2019-01-22 21:41
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0110.mp3 2019-01-22 21:41
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0111.mp3 2019-01-22 21:41
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0112.mp3 2019-01-22 21:41
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0113.mp3 2019-01-22 21:41
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0114.mp3 2019-01-22 21:41
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0115.mp3 2019-01-22 21:42
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0116.mp3 2019-01-22 21:42
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0117.mp3 2019-01-22 21:42
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0118.mp3 2019-01-22 21:42
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0119.mp3 2019-01-22 21:42
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0120.mp3 2019-01-22 21:42
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0121.mp3 2019-01-22 21:42
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0122.mp3 2019-01-22 21:42
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0123.mp3 2019-01-22 21:43
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0124.mp3 2019-01-22 21:43
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0125.mp3 2019-01-22 21:43
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0126.mp3 2019-01-22 21:43
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0127.mp3 2019-01-22 21:43
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0128.mp3 2019-01-22 21:43
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0129.mp3 2019-01-22 21:43
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0130.mp3 2019-01-22 21:44
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0131.mp3 2019-01-22 21:44
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0132.mp3 2019-01-22 21:44
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0133.mp3 2019-01-22 21:44
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0134.mp3 2019-01-22 21:44
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0135.mp3 2019-01-22 21:44
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0136.mp3 2019-01-22 21:44
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0137.mp3 2019-01-22 21:45
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0138.mp3 2019-01-22 21:45
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0139.mp3 2019-01-22 21:45
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0140.mp3 2019-01-22 21:45
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0141.mp3 2019-01-22 21:45
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0142.mp3 2019-01-22 21:45
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0143.mp3 2019-01-22 21:46
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0144.mp3 2019-01-22 21:46
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0145.mp3 2019-01-22 21:46
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0146.mp3 2019-01-22 21:46
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0147.mp3 2019-01-22 21:46
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0148.mp3 2019-01-22 21:46
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0149.mp3 2019-01-22 21:46
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0150.mp3 2019-01-22 21:47
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0151.mp3 2019-01-22 21:47
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0152.mp3 2019-01-22 21:47
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0153.mp3 2019-01-22 21:47
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0154.mp3 2019-01-22 21:47
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0155.mp3 2019-01-22 21:47
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0156.mp3 2019-01-22 21:47
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0157.mp3 2019-01-22 21:48
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0158.mp3 2019-01-22 21:48
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0159.mp3 2019-01-22 21:48
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0160.mp3 2019-01-22 21:48
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0161.mp3 2019-01-22 21:48
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0162.mp3 2019-01-22 21:48
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0163.mp3 2019-01-22 21:48
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0164.mp3 2019-01-22 21:49
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0165.mp3 2019-01-22 21:49
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0166.mp3 2019-01-22 21:51
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0167.mp3 2019-01-22 21:51
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0168.mp3 2019-01-22 21:51
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0169.mp3 2019-01-22 21:51
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0170.mp3 2019-01-22 21:51
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0171.mp3 2019-01-22 21:52
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0172.mp3 2019-01-22 21:52
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0173.mp3 2019-01-22 21:52
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0174.mp3 2019-01-22 21:52
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0175.mp3 2019-01-22 21:52
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0176.mp3 2019-01-22 21:52
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0177.mp3 2019-01-22 21:52
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0178.mp3 2019-01-22 21:53
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0179.mp3 2019-01-22 21:53
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0180.mp3 2019-01-22 21:53
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0181.mp3 2019-01-22 21:53
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0182.mp3 2019-01-22 21:53
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0183.mp3 2019-01-22 21:53
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0184.mp3 2019-01-22 21:54
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0185.mp3 2019-01-22 21:54
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0186.mp3 2019-01-22 21:54
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0187.mp3 2019-01-22 21:54
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0188.mp3 2019-01-22 21:54
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0189.mp3 2019-01-22 21:54
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0190.mp3 2019-01-22 21:55
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0191.mp3 2019-01-22 21:55
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0192.mp3 2019-01-22 21:55
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0193.mp3 2019-01-22 21:55
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0194.mp3 2019-01-22 21:55
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0195.mp3 2019-01-22 21:55
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0196.mp3 2019-01-22 21:55
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0197.mp3 2019-01-22 21:56
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0198.mp3 2019-01-22 21:56
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0199.mp3 2019-01-22 21:56
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0200.mp3 2019-01-22 21:56
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0201.mp3 2019-01-22 21:56
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0202.mp3 2019-01-22 21:56
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0203.mp3 2019-01-22 21:56
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0204.mp3 2019-01-22 21:57
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0205.mp3 2019-01-22 21:57
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0206.mp3 2019-01-22 21:57
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0207.mp3 2019-01-22 21:57
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0208.mp3 2019-01-22 21:57
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0209.mp3 2019-01-22 21:57
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0210.mp3 2019-01-22 21:57
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0211.mp3 2019-01-22 21:58
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0212.mp3 2019-01-22 21:58
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0213.mp3 2019-01-22 21:58
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0214.mp3 2019-01-22 21:58
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0215.mp3 2019-01-22 21:58
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0216.mp3 2019-01-22 21:58
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0217.mp3 2019-01-22 21:58
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0218.mp3 2019-01-22 21:59
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0219.mp3 2019-01-22 21:59
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0220.mp3 2019-01-22 21:59
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0221.mp3 2019-01-22 21:59
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0222.mp3 2019-01-22 21:59
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0223.mp3 2019-01-22 21:59
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0224.mp3 2019-01-22 22:00
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0225.mp3 2019-01-22 22:00
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0226.mp3 2019-01-22 22:00
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0227.mp3 2019-01-22 22:00
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0228.mp3 2019-01-22 22:00
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0229.mp3 2019-01-22 22:00
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0230.mp3 2019-01-22 22:00
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0231.mp3 2019-01-22 22:00
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0232.mp3 2019-01-22 22:01
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0233.mp3 2019-01-22 22:01
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0234.mp3 2019-01-22 22:01
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0235.mp3 2019-01-22 22:01
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0236.mp3 2019-01-22 22:01
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0237.mp3 2019-01-22 22:01
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0238.mp3 2019-01-22 22:01
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0239.mp3 2019-01-22 22:02
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0240.mp3 2019-01-22 22:02
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0241.mp3 2019-01-22 22:02
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0242.mp3 2019-01-22 22:02
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0243.mp3 2019-01-22 22:02
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0244.mp3 2019-01-22 22:02
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0245.mp3 2019-01-22 22:02
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0246.mp3 2019-01-22 22:03
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0247.mp3 2019-01-22 22:03
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0248.mp3 2019-01-22 22:03
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0249.mp3 2019-01-22 22:03
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0250.mp3 2019-01-22 22:03
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0251.mp3 2019-01-22 22:03
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0252.mp3 2019-01-22 22:03
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0253.mp3 2019-01-22 22:03
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0254.mp3 2019-01-22 22:04
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0255.mp3 2019-01-22 22:04
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0256.mp3 2019-01-22 22:04
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0257.mp3 2019-01-22 22:04
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0258.mp3 2019-01-22 22:04
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0259.mp3 2019-01-22 22:04
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0260.mp3 2019-01-22 22:04
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0261.mp3 2019-01-22 22:04
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0262.mp3 2019-01-22 22:05
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0263.mp3 2019-01-22 22:05
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0264.mp3 2019-01-22 22:05
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0265.mp3 2019-01-22 22:05
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0266.mp3 2019-01-22 22:05
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0267.mp3 2019-01-22 22:05
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0268.mp3 2019-01-22 22:05
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0269.mp3 2019-01-22 22:06
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0270.mp3 2019-01-22 22:06
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0271.mp3 2019-01-22 22:06
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0272.mp3 2019-01-22 22:06
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0273.mp3 2019-01-22 22:06
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0274.mp3 2019-01-22 22:06
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0275.mp3 2019-01-22 22:06
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0276.mp3 2019-01-22 22:07
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0277.mp3 2019-01-22 22:07
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0278.mp3 2019-01-22 22:07
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0279.mp3 2019-01-22 22:07
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0280.mp3 2019-01-22 22:07
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0281.mp3 2019-01-22 22:07
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0282.mp3 2019-01-22 22:07
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0283.mp3 2019-01-22 22:07
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0284.mp3 2019-01-22 22:08
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0285.mp3 2019-01-22 22:08
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0286.mp3 2019-01-22 22:08
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0287.mp3 2019-01-22 22:08
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0288.mp3 2019-01-22 22:08
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0289.mp3 2019-01-22 22:08
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0290.mp3 2019-01-22 22:08
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0291.mp3 2019-01-22 22:09
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0292.mp3 2019-01-22 22:09
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0293.mp3 2019-01-22 22:09
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0294.mp3 2019-01-22 22:09
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0295.mp3 2019-01-22 22:09
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0296.mp3 2019-01-22 22:09
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0297.mp3 2019-01-22 22:09
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0298.mp3 2019-01-22 22:09
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0299.mp3 2019-01-22 22:10
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0300.mp3 2019-01-22 22:10
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0301.mp3 2019-01-22 22:10
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0302.mp3 2019-01-22 22:10
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0303.mp3 2019-01-22 22:10
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0304.mp3 2019-01-22 22:10
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0305.mp3 2019-01-22 22:11
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0306.mp3 2019-01-22 22:11
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0307.mp3 2019-01-22 22:11
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0308.mp3 2019-01-22 22:11
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0309.mp3 2019-01-22 22:11
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0310.mp3 2019-01-22 22:11
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0311.mp3 2019-01-22 22:11
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0312.mp3 2019-01-22 22:12
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0313.mp3 2019-01-22 22:12
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0314.mp3 2019-01-22 22:12
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0315.mp3 2019-01-22 22:12
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0316.mp3 2019-01-22 22:12
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0317.mp3 2019-01-22 22:12
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0318.mp3 2019-01-22 22:12
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0319.mp3 2019-01-22 22:13
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0320.mp3 2019-01-22 22:13
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0321.mp3 2019-01-22 22:13
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0322.mp3 2019-01-22 22:13
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0323.mp3 2019-01-22 22:13
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0324.mp3 2019-01-22 22:13
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0325.mp3 2019-01-22 22:13
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0326.mp3 2019-01-22 22:13
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0327.mp3 2019-01-22 22:14
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0328.mp3 2019-01-22 22:14
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0329.mp3 2019-01-22 22:14
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0330.mp3 2019-01-22 22:14
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0331.mp3 2019-01-22 22:14
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0332.mp3 2019-01-22 22:14
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0333.mp3 2019-01-22 22:14
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0334.mp3 2019-01-22 22:14
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0335.mp3 2019-01-22 22:15
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0336.mp3 2019-01-22 22:15
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0337.mp3 2019-01-22 22:15
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0338.mp3 2019-01-22 22:15
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0339.mp3 2019-01-22 22:15
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0340.mp3 2019-01-22 22:15
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0341.mp3 2019-01-22 22:15
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0342.mp3 2019-01-22 22:16
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0343.mp3 2019-01-22 22:16
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0344.mp3 2019-01-22 22:16
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0345.mp3 2019-01-22 22:16
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0346.mp3 2019-01-22 22:16
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0347.mp3 2019-01-22 22:16
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0348.mp3 2019-01-22 22:16
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0349.mp3 2019-01-22 22:16
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0350.mp3 2019-01-22 22:17
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0351.mp3 2019-01-22 22:17
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0352.mp3 2019-01-22 22:17
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0353.mp3 2019-01-22 22:17
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0354.mp3 2019-01-22 22:17
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0355.mp3 2019-01-22 22:17
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0356.mp3 2019-01-22 22:17
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0357.mp3 2019-01-22 22:18
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0358.mp3 2019-01-22 22:18
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0359.mp3 2019-01-22 22:18
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0360.mp3 2019-01-22 22:18
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0361.mp3 2019-01-22 22:18
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0362.mp3 2019-01-22 22:18
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0363.mp3 2019-01-22 22:18
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0364.mp3 2019-01-22 22:18
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0365.mp3 2019-01-22 22:19
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0366.mp3 2019-01-22 22:19
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0367.mp3 2019-01-22 22:19
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0368.mp3 2019-01-22 22:19
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0369.mp3 2019-01-22 22:19
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0370.mp3 2019-01-22 22:19
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0371.mp3 2019-01-22 22:19
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0372.mp3 2019-01-22 22:20
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0373.mp3 2019-01-22 22:20
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0374.mp3 2019-01-22 22:20
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0375.mp3 2019-01-22 22:20
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0376.mp3 2019-01-22 22:20
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0377.mp3 2019-01-22 22:20
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0378.mp3 2019-01-22 22:20
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0379.mp3 2019-01-22 22:20
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0380.mp3 2019-01-22 22:21
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0381.mp3 2019-01-22 22:21
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0382.mp3 2019-01-22 22:21
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0383.mp3 2019-01-22 22:21
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0384.mp3 2019-01-22 22:21
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0385.mp3 2019-01-22 22:21
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0386.mp3 2019-01-22 22:21
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0387.mp3 2019-01-22 22:21
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0388.mp3 2019-01-22 22:22
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0389.mp3 2019-01-22 22:22
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0390.mp3 2019-01-22 22:22
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0391.mp3 2019-01-22 22:22
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0392.mp3 2019-01-22 22:22
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0393.mp3 2019-01-22 22:22
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0394.mp3 2019-01-22 22:23
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0395.mp3 2019-01-22 22:23
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0396.mp3 2019-01-22 22:23
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0397.mp3 2019-01-22 22:23
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0398.mp3 2019-01-22 22:23
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0399.mp3 2019-01-22 22:23
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0400.mp3 2019-01-22 22:23
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0401.mp3 2019-01-22 22:23
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0402.mp3 2019-01-22 22:24
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0403.mp3 2019-01-22 22:24
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0404.mp3 2019-01-22 22:24
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0405.mp3 2019-01-22 22:24
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0406.mp3 2019-01-22 22:24
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0407.mp3 2019-01-22 22:24
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0408.mp3 2019-01-22 22:24
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0409.mp3 2019-01-22 22:25
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0410.mp3 2019-01-22 22:25
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0411.mp3 2019-01-22 22:25
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0412.mp3 2019-01-22 22:25
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0413.mp3 2019-01-22 22:25
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0414.mp3 2019-01-22 22:25
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0415.mp3 2019-01-22 22:25
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0416.mp3 2019-01-22 22:26
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0417.mp3 2019-01-22 22:26
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0418.mp3 2019-01-22 22:26
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0419.mp3 2019-01-22 22:26
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0420.mp3 2019-01-22 22:26
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0421.mp3 2019-01-22 22:26
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0422.mp3 2019-01-22 22:26
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0423.mp3 2019-01-22 22:27
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0424.mp3 2019-01-22 22:27
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0425.mp3 2019-01-22 22:27
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0426.mp3 2019-01-22 22:27
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0427.mp3 2019-01-22 22:27
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0428.mp3 2019-01-22 22:27
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0429.mp3 2019-01-22 22:27
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0430.mp3 2019-01-22 22:28
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0431.mp3 2019-01-22 22:28
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0432.mp3 2019-01-22 22:28
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0433.mp3 2019-01-22 22:28
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0434.mp3 2019-01-22 22:28
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0435.mp3 2019-01-22 22:28
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0436.mp3 2019-01-22 22:28
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0437.mp3 2019-01-22 22:29
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0438.mp3 2019-01-22 22:29
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0439.mp3 2019-01-22 22:29
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0440.mp3 2019-01-22 22:29
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0441.mp3 2019-01-22 22:29
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0442.mp3 2019-01-22 22:29
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0443.mp3 2019-01-22 22:29
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0444.mp3 2019-01-22 22:30
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0445.mp3 2019-01-22 22:30
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0446.mp3 2019-01-22 22:30
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0447.mp3 2019-01-22 22:30
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0448.mp3 2019-01-22 22:30
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0449.mp3 2019-01-22 22:30
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0450.mp3 2019-01-22 22:30
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0451.mp3 2019-01-22 22:31
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0452.mp3 2019-01-22 22:31
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0453.mp3 2019-01-22 22:31
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0454.mp3 2019-01-22 22:31
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0455.mp3 2019-01-22 22:31
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0456.mp3 2019-01-22 22:31
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0457.mp3 2019-01-22 22:31
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0458.mp3 2019-01-22 22:31
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0459.mp3 2019-01-22 22:32
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0460.mp3 2019-01-22 22:32
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0461.mp3 2019-01-22 22:32
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0462.mp3 2019-01-22 22:32
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0463.mp3 2019-01-22 22:32
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0464.mp3 2019-01-22 22:32
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0465.mp3 2019-01-22 22:32
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0466.mp3 2019-01-22 22:33
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0467.mp3 2019-01-22 22:33
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0468.mp3 2019-01-22 22:33
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0469.mp3 2019-01-22 22:33
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0470.mp3 2019-01-22 22:33
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0471.mp3 2019-01-22 22:33
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0472.mp3 2019-01-22 22:33
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0473.mp3 2019-01-22 22:33
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0474.mp3 2019-01-22 22:34
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0475.mp3 2019-01-22 22:34
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0476.mp3 2019-01-22 22:34
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0477.mp3 2019-01-22 22:34
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0478.mp3 2019-01-22 22:34
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0479.mp3 2019-01-22 22:34
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0480.mp3 2019-01-22 22:34
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0481.mp3 2019-01-22 22:35
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0482.mp3 2019-01-22 22:35
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0483.mp3 2019-01-22 22:35
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0484.mp3 2019-01-22 22:35
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0485.mp3 2019-01-22 22:35
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0486.mp3 2019-01-22 22:35
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0487.mp3 2019-01-22 22:35
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0488.mp3 2019-01-22 22:35
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0489.mp3 2019-01-22 22:36
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0490.mp3 2019-01-22 22:36
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0491.mp3 2019-01-22 22:36
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0492.mp3 2019-01-22 22:36
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0493.mp3 2019-01-22 22:36
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0494.mp3 2019-01-22 22:36
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0495.mp3 2019-01-22 22:36
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0496.mp3 2019-01-22 22:37
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0497.mp3 2019-01-22 22:37
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0498.mp3 2019-01-22 22:37
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0499.mp3 2019-01-22 22:37
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0500.mp3 2019-01-22 22:37
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0501.mp3 2019-01-22 22:37
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0502.mp3 2019-01-22 22:37
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0503.mp3 2019-01-22 22:37
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0504.mp3 2019-01-22 22:38
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0505.mp3 2019-01-22 22:38
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0506.mp3 2019-01-22 22:38
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0507.mp3 2019-01-22 22:38
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0508.mp3 2019-01-22 22:38
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0509.mp3 2019-01-22 22:38
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0510.mp3 2019-01-22 22:38
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0511.mp3 2019-01-22 22:38
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0512.mp3 2019-01-22 22:39
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0513.mp3 2019-01-22 22:39
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0514.mp3 2019-01-22 22:39
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0515.mp3 2019-01-22 22:39
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0516.mp3 2019-01-22 22:39
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0517.mp3 2019-01-22 22:39
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0518.mp3 2019-01-22 22:39
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0519.mp3 2019-01-22 22:39
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0520.mp3 2019-01-22 22:40
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0521.mp3 2019-01-22 22:40
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0522.mp3 2019-01-22 22:40
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0523.mp3 2019-01-22 22:40
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0524.mp3 2019-01-22 22:40
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0525.mp3 2019-01-22 22:40
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0526.mp3 2019-01-22 22:40
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0527.mp3 2019-01-22 22:40
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0528.mp3 2019-01-22 22:41
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0529.mp3 2019-01-22 22:41
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0530.mp3 2019-01-22 22:41
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0531.mp3 2019-01-22 22:41
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0532.mp3 2019-01-22 22:41
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0533.mp3 2019-01-22 22:41
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0534.mp3 2019-01-22 22:41
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0535.mp3 2019-01-22 22:42
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0536.mp3 2019-01-22 22:42
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0537.mp3 2019-01-22 22:42
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0538.mp3 2019-01-22 22:42
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0539.mp3 2019-01-22 22:42
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0540.mp3 2019-01-22 22:42
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0541.mp3 2019-01-22 22:42
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0542.mp3 2019-01-22 22:42
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0543.mp3 2019-01-22 22:43
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0544.mp3 2019-01-22 22:43
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0545.mp3 2019-01-22 22:43
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0546.mp3 2019-01-22 22:43
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0547.mp3 2019-01-22 22:43
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0548.mp3 2019-01-22 22:43
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0549.mp3 2019-01-22 22:43
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0550.mp3 2019-01-22 22:44
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0551.mp3 2019-01-22 22:44
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0552.mp3 2019-01-22 22:44
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0553.mp3 2019-01-22 22:44
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0554.mp3 2019-01-22 22:44
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0555.mp3 2019-01-22 22:44
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0556.mp3 2019-01-22 22:45
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0557.mp3 2019-01-22 22:45
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0558.mp3 2019-01-22 22:45
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0559.mp3 2019-01-22 22:45
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0560.mp3 2019-01-22 22:46
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0561.mp3 2019-01-22 22:46
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0562.mp3 2019-01-22 22:46
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0563.mp3 2019-01-22 22:46
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0564.mp3 2019-01-22 22:46
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0565.mp3 2019-01-22 22:47
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0566.mp3 2019-01-22 22:47
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0567.mp3 2019-01-22 22:47
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0568.mp3 2019-01-22 22:47
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0569.mp3 2019-01-22 22:47
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0570.mp3 2019-01-22 22:48
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0571.mp3 2019-01-22 22:48
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0572.mp3 2019-01-22 22:48
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0573.mp3 2019-01-22 22:48
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0574.mp3 2019-01-22 22:48
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0575.mp3 2019-01-22 22:48
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0576.mp3 2019-01-22 22:49
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0577.mp3 2019-01-22 22:49
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0578.mp3 2019-01-22 22:49
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0579.mp3 2019-01-22 22:49
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0580.mp3 2019-01-22 22:49
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0581.mp3 2019-01-22 22:49
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0582.mp3 2019-01-22 22:49
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0583.mp3 2019-01-22 22:50
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0584.mp3 2019-01-22 22:50
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0585.mp3 2019-01-22 22:50
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0586.mp3 2019-01-22 22:50
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0587.mp3 2019-01-22 22:50
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0588.mp3 2019-01-22 22:50
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0589.mp3 2019-01-22 22:50
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0590.mp3 2019-01-22 22:51
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0591.mp3 2019-01-22 22:51
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0592.mp3 2019-01-22 22:51
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0593.mp3 2019-01-22 22:51
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0594.mp3 2019-01-22 22:51
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0595.mp3 2019-01-22 22:51
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0596.mp3 2019-01-22 22:51
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0597.mp3 2019-01-22 22:51
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0598.mp3 2019-01-22 22:52
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0599.mp3 2019-01-22 22:52
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0600.mp3 2019-01-22 22:52
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0601.mp3 2019-01-22 22:52
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0602.mp3 2019-01-22 22:52
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0603.mp3 2019-01-22 22:52
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0604.mp3 2019-01-22 22:52
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0605.mp3 2019-01-22 22:53
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0606.mp3 2019-01-22 22:53
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0607.mp3 2019-01-22 22:53
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0608.mp3 2019-01-22 22:53
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0609.mp3 2019-01-22 22:53
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0610.mp3 2019-01-22 22:53
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0611.mp3 2019-01-22 22:53
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0612.mp3 2019-01-22 22:54
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0613.mp3 2019-01-22 22:54
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0614.mp3 2019-01-22 22:54
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0615.mp3 2019-01-22 22:54
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0616.mp3 2019-01-22 22:54
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0617.mp3 2019-01-22 22:54
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0618.mp3 2019-01-22 22:54
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0619.mp3 2019-01-22 22:55
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0620.mp3 2019-01-22 22:55
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0621.mp3 2019-01-22 22:55
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0622.mp3 2019-01-22 22:55
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0623.mp3 2019-01-22 22:55
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0624.mp3 2019-01-22 22:55
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0625.mp3 2019-01-22 22:55
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0626.mp3 2019-01-22 22:56
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0627.mp3 2019-01-22 22:56
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0628.mp3 2019-01-22 22:56
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0629.mp3 2019-01-22 22:56
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0630.mp3 2019-01-22 22:56
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0631.mp3 2019-01-22 22:56
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0632.mp3 2019-01-22 22:56
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0633.mp3 2019-01-22 22:57
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0634.mp3 2019-01-22 22:57
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0635.mp3 2019-01-22 22:57
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0636.mp3 2019-01-22 22:57
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0637.mp3 2019-01-22 22:57
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0638.mp3 2019-01-22 22:57
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0639.mp3 2019-01-22 22:57
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0640.mp3 2019-01-22 22:57
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0641.mp3 2019-01-22 22:58
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0642.mp3 2019-01-22 22:58
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0643.mp3 2019-01-22 22:58
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0644.mp3 2019-01-22 22:58
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0645.mp3 2019-01-22 22:58
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0646.mp3 2019-01-22 22:58
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0647.mp3 2019-01-22 22:58
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0648.mp3 2019-01-22 22:59
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0649.mp3 2019-01-22 22:59
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0650.mp3 2019-01-22 22:59
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0651.mp3 2019-01-22 22:59
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0652.mp3 2019-01-22 22:59
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0653.mp3 2019-01-22 22:59
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0654.mp3 2019-01-22 22:59
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0655.mp3 2019-01-22 22:59
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0656.mp3 2019-01-22 23:00
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0657.mp3 2019-01-22 23:00
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0658.mp3 2019-01-22 23:00
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0659.mp3 2019-01-22 23:00
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0660.mp3 2019-01-22 23:00
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0661.mp3 2019-01-22 23:00
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0662.mp3 2019-01-22 23:00
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0663.mp3 2019-01-22 23:01
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0664.mp3 2019-01-22 23:01
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0665.mp3 2019-01-22 23:01
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0666.mp3 2019-01-22 23:01
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0667.mp3 2019-01-22 23:01
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0668.mp3 2019-01-22 23:01
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0669.mp3 2019-01-22 23:02
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0670.mp3 2019-01-22 23:02
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0671.mp3 2019-01-22 23:02
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0672.mp3 2019-01-22 23:02
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0673.mp3 2019-01-22 23:02
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0674.mp3 2019-01-22 23:02
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0675.mp3 2019-01-22 23:02
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0676.mp3 2019-01-22 23:03
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0677.mp3 2019-01-22 23:03
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0678.mp3 2019-01-22 23:03
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0679.mp3 2019-01-22 23:03
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0680.mp3 2019-01-22 23:03
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0681.mp3 2019-01-22 23:03
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0682.mp3 2019-01-22 23:03
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0683.mp3 2019-01-22 23:03
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0684.mp3 2019-01-22 23:04
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0685.mp3 2019-01-22 23:04
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0686.mp3 2019-01-22 23:04
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0687.mp3 2019-01-22 23:04
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0688.mp3 2019-01-22 23:04
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0689.mp3 2019-01-22 23:04
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0690.mp3 2019-01-22 23:04
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0691.mp3 2019-01-22 23:05
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0692.mp3 2019-01-22 23:05
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0693.mp3 2019-01-22 23:05
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0694.mp3 2019-01-22 23:05
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0695.mp3 2019-01-22 23:05
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0696.mp3 2019-01-24 21:00
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0697.mp3 2019-01-24 21:00
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0698.mp3 2019-01-30 06:08
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0699.mp3 2019-01-31 20:43
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0700.mp3 2019-02-02 21:37
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0701.mp3 2019-02-11 21:22
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0702.mp3 2019-02-11 21:22
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0703.mp3 2019-02-16 17:06
 • su-phu-lai-rot-tuyen-chuong-0704.mp3 2019-02-16 17:06
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Ảnh Hậu Trọng Sinh Chi Hào Môn Manh Thê

THUYS♥️

Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

THUYS♥️

Tất Cả Mọi Người Trùng Sinh Trừ Nàng

THUYS♥️

Leave a Reply