Cổ Đại Ngôn Tình Nữ Cường

Ta Chính Là Như Vậy Nữ Tử

Xuẩn manh vận may cha, bưu hãn bênh vực người mình nương, ăn chơi trác táng đệ đệ muốn thượng phòng.

Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt.

Mỹ hoa phục, kim xà ngang.

Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang?

Đây là một cái bị từ hôn ba lần diễm tục nữ chủ cùng ngụy quân tử nam chủ chuyện xưa. Bổn văn nhẹ nhàng phong, hư cấu hướng, ngọt sảng văn, cảm thấy hứng thú khách quan bên trong thỉnh.

Tag: Cung đình hầu tước hoan hỉ oan gia ngọt văn sảng văn

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
 •  Chương: /148
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0001.mp3 2019-05-05 07:36
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0002.mp3 2019-05-05 07:37
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0003.mp3 2019-05-05 07:37
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0004.mp3 2019-05-05 07:39
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0005.mp3 2019-05-05 07:40
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0006.mp3 2019-05-05 07:41
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0007.mp3 2019-05-05 07:42
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0008.mp3 2019-05-05 07:43
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0009.mp3 2019-05-05 07:44
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0010.mp3 2019-05-05 07:44
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0011.mp3 2019-05-05 07:44
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0012.mp3 2019-05-05 07:44
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0013.mp3 2019-05-05 07:44
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0014.mp3 2019-05-05 07:44
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0015.mp3 2019-05-05 07:44
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0016.mp3 2019-05-05 07:45
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0017.mp3 2019-05-05 07:45
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0018.mp3 2019-05-05 07:45
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0019.mp3 2019-05-05 07:45
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0020.mp3 2019-05-05 07:45
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0021.mp3 2019-05-05 07:46
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0022.mp3 2019-05-05 07:46
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0023.mp3 2019-05-05 07:46
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0024.mp3 2019-05-05 07:46
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0025.mp3 2019-05-05 07:47
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0026.mp3 2019-05-05 07:47
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0027.mp3 2019-05-05 07:48
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0028.mp3 2019-05-05 07:48
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0029.mp3 2019-05-05 07:48
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0030.mp3 2019-05-05 07:49
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0031.mp3 2019-05-05 07:50
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0032.mp3 2019-05-05 07:51
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0033.mp3 2019-05-05 07:51
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0034.mp3 2019-05-05 07:52
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0035.mp3 2019-05-05 07:53
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0036.mp3 2019-05-05 07:53
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0037.mp3 2019-05-05 07:54
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0038.mp3 2019-05-05 07:55
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0039.mp3 2019-05-05 07:55
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0040.mp3 2019-05-05 07:55
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0041.mp3 2019-05-05 07:55
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0042.mp3 2019-05-05 07:57
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0043.mp3 2019-05-05 07:57
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0044.mp3 2019-05-05 07:58
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0045.mp3 2019-05-05 07:59
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0046.mp3 2019-05-05 07:59
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0047.mp3 2019-05-05 08:01
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0048.mp3 2019-05-05 08:02
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0049.mp3 2019-05-05 08:02
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0050.mp3 2019-05-05 08:02
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0051.mp3 2019-05-05 08:02
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0052.mp3 2019-05-05 08:03
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0053.mp3 2019-05-05 08:03
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0054.mp3 2019-05-05 08:04
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0055.mp3 2019-05-05 08:05
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0056.mp3 2019-05-05 08:05
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0057.mp3 2019-05-05 08:06
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0058.mp3 2019-05-05 08:06
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0059.mp3 2019-05-05 08:06
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0060.mp3 2019-05-05 08:07
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0061.mp3 2019-05-05 08:07
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0062.mp3 2019-05-05 08:07
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0063.mp3 2019-05-05 08:07
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0064.mp3 2019-05-05 08:07
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0065.mp3 2019-05-05 08:07
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0066.mp3 2019-05-05 08:08
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0067.mp3 2019-05-05 08:08
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0068.mp3 2019-05-05 08:08
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0069.mp3 2019-05-05 08:08
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0070.mp3 2019-05-05 08:09
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0071.mp3 2019-05-05 08:09
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0072.mp3 2019-05-05 08:09
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0073.mp3 2019-05-05 08:09
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0074.mp3 2019-05-05 08:09
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0075.mp3 2019-05-05 08:09
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0076.mp3 2019-05-05 08:09
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0077.mp3 2019-05-05 08:10
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0078.mp3 2019-05-05 08:10
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0079.mp3 2019-05-05 08:10
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0080.mp3 2019-05-05 08:10
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0081.mp3 2019-05-05 08:10
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0082.mp3 2019-05-05 08:11
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0083.mp3 2019-05-05 08:11
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0084.mp3 2019-05-05 08:11
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0085.mp3 2019-05-05 08:11
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0086.mp3 2019-05-05 08:12
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0087.mp3 2019-05-05 08:12
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0088.mp3 2019-05-05 08:12
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0089.mp3 2019-05-05 08:13
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0090.mp3 2019-05-05 08:13
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0091.mp3 2019-05-05 08:13
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0092.mp3 2019-05-05 08:14
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0093.mp3 2019-05-05 08:14
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0094.mp3 2019-05-05 08:14
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0095.mp3 2019-05-05 08:14
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0096.mp3 2019-05-05 08:14
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0097.mp3 2019-05-05 08:15
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0098.mp3 2019-05-05 08:15
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0099.mp3 2019-05-05 08:15
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0100.mp3 2019-05-05 08:15
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0101.mp3 2019-05-05 08:16
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0102.mp3 2019-05-05 08:16
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0103.mp3 2019-05-05 08:16
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0104.mp3 2019-05-05 08:16
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0105.mp3 2019-05-05 08:17
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0106.mp3 2019-05-05 08:17
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0107.mp3 2019-05-05 08:17
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0108.mp3 2019-05-05 08:18
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0109.mp3 2019-05-05 08:19
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0110.mp3 2019-05-05 08:19
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0111.mp3 2019-05-05 08:37
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0112.mp3 2019-05-05 08:38
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0113.mp3 2019-05-05 08:38
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0114.mp3 2019-05-05 08:38
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0115.mp3 2019-05-05 08:38
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0116.mp3 2019-05-05 08:39
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0117.mp3 2019-05-05 08:39
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0118.mp3 2019-05-05 08:39
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0119.mp3 2019-05-05 08:39
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0120.mp3 2019-05-05 08:39
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0121.mp3 2019-05-05 08:40
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0122.mp3 2019-05-05 10:52
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0123.mp3 2019-05-05 10:53
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0124.mp3 2019-05-05 10:53
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0125.mp3 2019-05-05 10:54
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0126.mp3 2019-05-05 10:54
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0127.mp3 2019-05-05 10:54
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0128.mp3 2019-05-05 10:54
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0129.mp3 2019-05-05 10:54
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0130.mp3 2019-05-05 10:54
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0131.mp3 2019-05-05 10:55
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0132.mp3 2019-05-05 10:55
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0133.mp3 2019-05-05 10:55
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0134.mp3 2019-05-05 10:56
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0135.mp3 2019-05-05 10:56
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0136.mp3 2019-05-05 10:56
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0137.mp3 2019-05-05 10:57
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0138.mp3 2019-05-05 10:57
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0139.mp3 2019-05-05 10:57
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0140.mp3 2019-05-05 10:57
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0141.mp3 2019-05-05 10:57
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0142.mp3 2019-05-05 10:58
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0143.mp3 2019-05-05 10:58
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0144.mp3 2019-05-05 10:58
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0145.mp3 2019-05-05 10:59
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0146.mp3 2019-05-05 10:59
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0147.mp3 2019-05-05 10:59
 • ta-chinh-la-nhu-vay-nu-tu-chuong-0148.mp3 2019-05-05 10:59
[Total: 1    Average: 1/5]

Related posts

Khủng Bố Nữ Vương [Xuyên nhanh]

THUYS♥️

Lão Quỷ Chăn Nuôi Chỉ Nam

THUYS♥️

Danh Môn Trưởng Nữ

TiKay

Leave a Reply