Huyền Huyễn

Ta Có Thể Phục Chế Thiên Phú

Diệp Thiên: Vị bằng hữu này, ngươi hung thú thiết giáp Rhinocerotidae không sai, có thể cho ta sờ sờ sao?

Nào đó thiên chi kiêu nữ nghi hoặc đến nhẹ gật đầu.

Diệp Thiên sờ soạng một cái thiết giáp Rhinocerotidae, âm thầm phục chế thiết giáp Rhinocerotidae đỉnh cấp phòng ngự thiên phú.

Diệp Thiên: Bằng hữu, chúng ta kết giao bằng hữu a.

Diệp Thiên đưa tay phải ra, cùng có chút mộng bức thiên tài nắm chắc tay, âm thầm phục chế đối phương cao cấp thiên phú tu luyện thiên phú, lộ ra hèn mọn vậy tiếu dung.

Đến từ năm 2019 xuyên qua đến một trăm năm sau Diệp Thiên biểu thị, cái thiên phú này thời đại, có được phục chế thiên phú hắn không có cái gì thiên phú là hắn không có cách nào phỏng chế.

Thế giới mạnh mẽ nhất phú thiên tài như vậy sinh ra.

Diệp Thiên: Ta hành trình là tinh thần đại hải! (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Converter: ♫ ๖ۣۜMeowth ♫

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Kiếm Thần Vô Địch
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0001.mp32019-02-28 01:43
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0002.mp32019-02-28 01:44
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0003.mp32019-02-28 01:44
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0004.mp32019-02-28 01:44
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0005.mp32019-02-28 01:45
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0006.mp32019-02-28 01:45
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0007.mp32019-02-28 01:45
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0008.mp32019-02-28 01:46
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0009.mp32019-02-28 01:46
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0010.mp32019-02-28 01:47
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0011.mp32019-02-28 01:47
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0012.mp32019-02-28 01:48
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0013.mp32019-02-28 01:48
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0014.mp32019-02-28 01:48
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0015.mp32019-02-28 01:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0016.mp32019-02-28 01:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0017.mp32019-02-28 01:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0018.mp32019-02-28 01:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0019.mp32019-02-28 01:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0020.mp32019-02-28 01:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0021.mp32019-02-28 01:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0022.mp32019-02-28 01:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0023.mp32019-02-28 01:52
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0024.mp32019-02-28 01:52
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0025.mp32019-02-28 01:53
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0026.mp32019-02-28 01:53
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0027.mp32019-02-28 01:53
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0028.mp32019-02-28 01:54
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0029.mp32019-02-28 01:54
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0030.mp32019-02-28 01:55
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0031.mp32019-02-28 01:55
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0032.mp32019-02-28 01:55
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0033.mp32019-02-28 01:56
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0034.mp32019-02-28 01:56
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0035.mp32019-02-28 01:56
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0036.mp32019-02-28 01:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0037.mp32019-02-28 01:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0038.mp32019-02-28 01:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0039.mp32019-02-28 01:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0040.mp32019-02-28 01:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0041.mp32019-02-28 01:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0042.mp32019-02-28 01:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0043.mp32019-02-28 02:00
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0044.mp32019-02-28 02:00
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0045.mp32019-02-28 02:01
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0046.mp32019-02-28 02:01
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0047.mp32019-02-28 02:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0048.mp32019-02-28 02:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0049.mp32019-02-28 02:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0050.mp32019-02-28 02:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0051.mp32019-02-28 02:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0052.mp32019-02-28 02:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0053.mp32019-02-28 02:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0054.mp32019-02-28 02:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0055.mp32019-02-28 02:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0056.mp32019-02-28 02:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0057.mp32019-02-28 02:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0058.mp32019-02-28 02:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0059.mp32019-02-28 02:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0060.mp32019-02-28 02:07
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0061.mp32019-02-28 02:07
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0062.mp32019-02-28 02:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0063.mp32019-02-28 02:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0064.mp32019-02-28 02:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0065.mp32019-02-28 02:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0066.mp32019-02-28 02:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0067.mp32019-02-28 02:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0068.mp32019-02-28 02:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0069.mp32019-02-28 02:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0070.mp32019-02-28 02:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0071.mp32019-02-28 02:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0072.mp32019-02-28 02:11
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0073.mp32019-02-28 02:11
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0074.mp32019-02-28 02:12
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0075.mp32019-02-28 02:12
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0076.mp32019-02-28 02:13
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0077.mp32019-02-28 02:13
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0078.mp32019-02-28 02:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0079.mp32019-02-28 02:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0080.mp32019-02-28 02:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0081.mp32019-02-28 02:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0082.mp32019-02-28 02:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0083.mp32019-02-28 02:16
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0084.mp32019-02-28 02:16
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0085.mp32019-02-28 02:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0086.mp32019-02-28 02:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0087.mp32019-02-28 02:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0088.mp32019-02-28 02:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0089.mp32019-02-28 02:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0090.mp32019-02-28 02:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0091.mp32019-02-28 02:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0092.mp32019-02-28 02:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0093.mp32019-02-28 02:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0094.mp32019-02-28 02:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0095.mp32019-02-28 02:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0096.mp32019-02-28 02:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0097.mp32019-02-28 02:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0098.mp32019-02-28 02:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0099.mp32019-02-28 02:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0100.mp32019-02-28 02:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0101.mp32019-02-28 02:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0102.mp32019-02-28 02:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0103.mp32019-02-28 02:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0104.mp32019-02-28 02:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0105.mp32019-02-28 02:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0106.mp32019-02-28 02:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0107.mp32019-02-28 02:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0108.mp32019-02-28 02:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0109.mp32019-02-28 02:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0110.mp32019-02-28 02:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0111.mp32019-02-28 02:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0112.mp32019-02-28 02:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0113.mp32019-02-28 02:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0114.mp32019-02-28 02:30
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0115.mp32019-02-28 02:30
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0116.mp32019-02-28 02:30
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0117.mp32019-02-28 02:31
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0118.mp32019-02-28 02:31
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0119.mp32019-02-28 02:32
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0120.mp32019-02-28 02:32
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0121.mp32019-02-28 02:32
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0122.mp32019-02-28 02:33
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0123.mp32019-02-28 02:33
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0124.mp32019-02-28 02:33
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0125.mp32019-02-28 02:33
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0126.mp32019-02-28 02:34
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0127.mp32019-02-28 02:34
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0128.mp32019-02-28 02:35
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0129.mp32019-02-28 02:35
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0130.mp32019-02-28 02:35
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0131.mp32019-02-28 02:36
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0132.mp32019-02-28 02:36
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0133.mp32019-02-28 02:37
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0134.mp32019-02-28 02:37
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0135.mp32019-02-28 02:37
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0136.mp32019-02-28 02:38
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0137.mp32019-02-28 02:38
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0138.mp32019-02-28 02:39
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0139.mp32019-02-28 02:39
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0140.mp32019-02-28 02:40
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0141.mp32019-02-28 02:40
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0142.mp32019-02-28 02:40
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0143.mp32019-02-28 02:41
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0144.mp32019-02-28 02:41
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0145.mp32019-02-28 02:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0146.mp32019-02-28 02:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0147.mp32019-02-28 02:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0148.mp32019-02-28 02:43
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0149.mp32019-02-28 02:43
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0150.mp32019-02-28 02:44
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0151.mp32019-02-28 02:44
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0152.mp32019-02-28 02:44
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0153.mp32019-02-28 02:45
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0154.mp32019-02-28 02:45
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0155.mp32019-02-28 02:46
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0156.mp32019-02-28 02:46
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0157.mp32019-02-28 02:46
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0158.mp32019-02-28 02:48
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0159.mp32019-02-28 02:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0160.mp32019-02-28 02:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0161.mp32019-02-28 02:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0162.mp32019-02-28 02:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0163.mp32019-02-28 02:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0164.mp32019-02-28 02:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0165.mp32019-02-28 02:52
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0166.mp32019-02-28 02:52
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0167.mp32019-02-28 02:53
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0168.mp32019-02-28 02:53
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0169.mp32019-02-28 02:53
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0170.mp32019-02-28 02:54
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0171.mp32019-02-28 02:54
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0172.mp32019-02-28 02:54
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0173.mp32019-02-28 02:55
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0174.mp32019-02-28 02:55
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0175.mp32019-02-28 02:55
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0176.mp32019-02-28 02:55
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0177.mp32019-02-28 02:56
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0178.mp32019-02-28 02:56
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0179.mp32019-02-28 02:56
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0180.mp32019-02-28 02:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0181.mp32019-02-28 02:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0182.mp32019-02-28 02:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0183.mp32019-02-28 02:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0184.mp32019-02-28 02:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0185.mp32019-02-28 02:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0186.mp32019-02-28 02:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0187.mp32019-02-28 02:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0188.mp32019-02-28 02:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0189.mp32019-02-28 02:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0190.mp32019-02-28 03:00
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0191.mp32019-02-28 03:00
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0192.mp32019-02-28 03:00
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0193.mp32019-02-28 03:01
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0194.mp32019-02-28 03:01
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0195.mp32019-02-28 03:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0196.mp32019-02-28 03:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0197.mp32019-02-28 03:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0198.mp32019-02-28 03:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0199.mp32019-02-28 03:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0200.mp32019-02-28 03:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0201.mp32019-02-28 03:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0202.mp32019-02-28 03:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0203.mp32019-02-28 03:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0204.mp32019-02-28 03:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0205.mp32019-02-28 03:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0206.mp32019-02-28 03:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0207.mp32019-02-28 03:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0208.mp32019-02-28 03:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0209.mp32019-02-28 03:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0210.mp32019-02-28 03:07
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0211.mp32019-02-28 03:07
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0212.mp32019-02-28 03:07
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0213.mp32019-02-28 03:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0214.mp32019-02-28 03:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0215.mp32019-02-28 03:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0216.mp32019-02-28 03:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0217.mp32019-02-28 03:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0218.mp32019-02-28 03:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0219.mp32019-02-28 03:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0220.mp32019-02-28 03:11
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0221.mp32019-02-28 03:11
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0222.mp32019-02-28 03:11
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0223.mp32019-02-28 03:11
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0224.mp32019-02-28 03:12
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0225.mp32019-02-28 03:12
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0226.mp32019-02-28 03:12
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0227.mp32019-02-28 03:13
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0228.mp32019-02-28 03:13
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0229.mp32019-02-28 03:13
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0230.mp32019-02-28 03:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0231.mp32019-02-28 03:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0232.mp32019-02-28 03:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0233.mp32019-02-28 03:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0234.mp32019-02-28 03:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0235.mp32019-02-28 03:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0236.mp32019-02-28 03:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0237.mp32019-02-28 03:16
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0238.mp32019-02-28 03:16
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0239.mp32019-02-28 03:16
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0240.mp32019-02-28 03:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0241.mp32019-02-28 03:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0242.mp32019-02-28 03:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0243.mp32019-02-28 03:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0244.mp32019-02-28 03:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0245.mp32019-02-28 03:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0246.mp32019-02-28 03:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0247.mp32019-02-28 03:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0248.mp32019-02-28 03:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0249.mp32019-02-28 03:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0250.mp32019-02-28 03:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0251.mp32019-02-28 03:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0252.mp32019-02-28 03:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0253.mp32019-02-28 03:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0254.mp32019-02-28 03:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0255.mp32019-02-28 03:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0256.mp32019-02-28 03:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0257.mp32019-02-28 03:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0258.mp32019-02-28 03:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0259.mp32019-02-28 03:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0260.mp32019-02-28 03:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0261.mp32019-02-28 03:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0262.mp32019-02-28 03:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0263.mp32019-02-28 03:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0264.mp32019-02-28 03:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0265.mp32019-02-28 03:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0266.mp32019-02-28 03:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0267.mp32019-02-28 03:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0268.mp32019-02-28 03:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0269.mp32019-02-28 03:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0270.mp32019-02-28 03:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0271.mp32019-02-28 19:16
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0272.mp32019-02-28 19:16
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0273.mp32019-02-28 19:16
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0274.mp32019-02-28 19:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0275.mp32019-02-28 19:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0276.mp32019-02-28 19:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0277.mp32019-02-28 19:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0278.mp32019-02-28 19:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0279.mp32019-02-28 19:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0280.mp32019-02-28 19:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0281.mp32019-02-28 19:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0282.mp32019-02-28 19:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0283.mp32019-02-28 19:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0284.mp32019-02-28 19:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0285.mp32019-02-28 19:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0286.mp32019-02-28 19:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0287.mp32019-02-28 19:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0288.mp32019-02-28 19:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0289.mp32019-02-28 19:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0290.mp32019-02-28 19:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0291.mp32019-02-28 19:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0292.mp32019-02-28 19:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0293.mp32019-02-28 19:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0294.mp32019-02-28 19:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0295.mp32019-02-28 19:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0296.mp32019-02-28 19:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0297.mp32019-02-28 19:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0298.mp32019-02-28 19:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0299.mp32019-02-28 19:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0300.mp32019-02-28 19:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0301.mp32019-02-28 19:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0302.mp32019-02-28 19:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0303.mp32019-02-28 19:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0304.mp32019-02-28 19:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0305.mp32019-02-28 19:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0306.mp32019-02-28 19:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0307.mp32019-02-28 19:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0308.mp32019-02-28 19:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0309.mp32019-02-28 19:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0310.mp32019-02-28 19:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0311.mp32019-02-28 19:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0312.mp32019-02-28 19:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0313.mp32019-02-28 19:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0314.mp32019-02-28 19:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0315.mp32019-02-28 19:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0316.mp32019-02-28 19:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0317.mp32019-02-28 19:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0318.mp32019-02-28 19:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0319.mp32019-02-28 19:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0320.mp32019-02-28 19:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0321.mp32019-02-28 19:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0322.mp32019-02-28 19:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0323.mp32019-02-28 19:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0324.mp32019-02-28 19:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0325.mp32019-02-28 19:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0326.mp32019-02-28 19:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0327.mp32019-02-28 19:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0328.mp32019-02-28 19:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0329.mp32019-02-28 19:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0330.mp32019-02-28 19:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0331.mp32019-02-28 19:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0332.mp32019-02-28 19:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0333.mp32019-02-28 19:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0334.mp32019-02-28 19:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0335.mp32019-02-28 19:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0336.mp32019-02-28 19:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0337.mp32019-02-28 19:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0338.mp32019-02-28 19:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0339.mp32019-02-28 19:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0340.mp32019-02-28 19:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0341.mp32019-02-28 19:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0342.mp32019-02-28 19:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0343.mp32019-02-28 19:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0344.mp32019-02-28 19:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0345.mp32019-02-28 19:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0346.mp32019-02-28 19:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0347.mp32019-02-28 19:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0348.mp32019-02-28 19:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0349.mp32019-02-28 19:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0350.mp32019-02-28 19:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0351.mp32019-03-01 19:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0352.mp32019-03-01 19:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0353.mp32019-03-01 19:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0354.mp32019-03-01 19:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0355.mp32019-03-01 19:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0356.mp32019-03-03 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0357.mp32019-03-03 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0358.mp32019-03-03 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0359.mp32019-03-03 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0360.mp32019-03-03 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0361.mp32019-03-04 20:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0362.mp32019-03-04 20:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0363.mp32019-03-04 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0364.mp32019-03-04 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0365.mp32019-03-04 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0366.mp32019-03-04 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0367.mp32019-03-04 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0368.mp32019-03-04 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0369.mp32019-03-04 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0370.mp32019-03-04 20:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0371.mp32019-03-05 19:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0372.mp32019-03-05 19:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0373.mp32019-03-05 19:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0374.mp32019-03-05 19:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0375.mp32019-03-05 19:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0376.mp32019-03-06 16:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0377.mp32019-03-06 16:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0378.mp32019-03-06 16:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0379.mp32019-03-07 17:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0380.mp32019-03-07 17:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0381.mp32019-03-07 17:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0382.mp32019-03-07 17:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0383.mp32019-03-07 17:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0384.mp32019-03-07 17:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0385.mp32019-03-07 17:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0386.mp32019-03-07 17:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0387.mp32019-03-09 05:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0388.mp32019-03-09 05:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0389.mp32019-03-09 05:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0390.mp32019-03-09 05:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0391.mp32019-03-09 16:48
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0392.mp32019-03-09 16:48
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0393.mp32019-03-09 16:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0394.mp32019-03-10 16:00
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0395.mp32019-03-10 16:01
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0396.mp32019-03-11 04:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0397.mp32019-03-11 04:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0398.mp32019-03-11 04:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0399.mp32019-03-11 04:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0400.mp32019-03-11 04:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0401.mp32019-03-13 10:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0402.mp32019-03-13 10:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0403.mp32019-03-13 10:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0404.mp32019-03-13 10:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0405.mp32019-03-13 10:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0406.mp32019-03-13 10:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0407.mp32019-03-13 10:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0408.mp32019-03-13 10:16
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0409.mp32019-03-13 10:16
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0410.mp32019-03-14 07:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0411.mp32019-03-14 07:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0412.mp32019-03-14 07:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0413.mp32019-03-14 07:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0414.mp32019-03-14 07:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0415.mp32019-03-17 19:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0416.mp32019-03-17 19:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0417.mp32019-03-17 19:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0418.mp32019-03-17 19:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0419.mp32019-03-17 19:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0420.mp32019-03-17 19:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0421.mp32019-03-17 19:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0422.mp32019-03-17 19:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0423.mp32019-03-17 19:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0424.mp32019-03-17 19:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0425.mp32019-03-17 19:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0426.mp32019-03-17 19:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0427.mp32019-03-18 18:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0428.mp32019-03-18 18:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0429.mp32019-03-18 18:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0430.mp32019-03-18 18:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0431.mp32019-03-18 18:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0432.mp32019-03-18 18:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0433.mp32019-03-20 17:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0434.mp32019-03-20 17:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0435.mp32019-03-20 17:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0436.mp32019-03-20 17:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0437.mp32019-03-20 17:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0438.mp32019-03-20 17:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0439.mp32019-03-20 17:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0440.mp32019-03-20 17:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0441.mp32019-03-21 16:38
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0442.mp32019-03-21 16:38
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0443.mp32019-03-21 16:39
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0444.mp32019-03-21 16:39
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0445.mp32019-03-21 16:39
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0446.mp32019-03-26 09:00
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0447.mp32019-03-26 09:01
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0448.mp32019-03-26 09:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0449.mp32019-03-26 09:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0450.mp32019-03-26 09:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0451.mp32019-03-26 09:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0452.mp32019-03-26 09:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0453.mp32019-03-26 09:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0454.mp32019-03-26 09:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0455.mp32019-03-26 09:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0456.mp32019-03-26 09:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0457.mp32019-03-26 09:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0458.mp32019-03-26 09:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0459.mp32019-03-26 09:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0460.mp32019-03-26 09:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0461.mp32019-03-26 09:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0462.mp32019-03-26 09:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0463.mp32019-03-26 09:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0464.mp32019-03-27 04:34
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0465.mp32019-03-27 04:35
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0466.mp32019-03-27 04:35
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0467.mp32019-03-27 04:35
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0468.mp32019-03-28 16:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0469.mp32019-03-28 16:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0470.mp32019-03-28 16:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0471.mp32019-03-28 16:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0472.mp32019-03-28 16:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0473.mp32019-03-28 16:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0474.mp32019-03-28 16:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0475.mp32019-03-28 16:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0476.mp32019-03-30 18:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0477.mp32019-03-30 18:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0478.mp32019-03-30 18:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0479.mp32019-03-30 18:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0480.mp32019-03-30 18:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0481.mp32019-03-30 18:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0482.mp32019-03-30 18:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0483.mp32019-03-30 18:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0484.mp32019-04-01 17:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0485.mp32019-04-01 17:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0486.mp32019-04-01 17:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0487.mp32019-04-01 17:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0488.mp32019-04-01 17:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0489.mp32019-04-01 17:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0490.mp32019-04-01 17:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0491.mp32019-04-03 16:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0492.mp32019-04-03 16:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0493.mp32019-04-03 16:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0494.mp32019-04-03 16:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0495.mp32019-04-03 16:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0496.mp32019-04-03 16:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0497.mp32019-04-04 16:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0498.mp32019-04-04 16:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0499.mp32019-04-05 18:30
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0500.mp32019-04-05 18:30
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0501.mp32019-04-05 18:30
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0502.mp32019-04-05 18:30
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0503.mp32019-04-09 04:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0504.mp32019-04-09 04:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0505.mp32019-04-09 04:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0506.mp32019-04-09 04:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0507.mp32019-04-09 04:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0508.mp32019-04-09 04:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0509.mp32019-04-09 17:37
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0510.mp32019-04-09 17:37
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0511.mp32019-04-09 17:37
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0512.mp32019-04-12 07:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0513.mp32019-04-12 07:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0514.mp32019-04-12 07:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0515.mp32019-04-12 07:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0516.mp32019-04-12 07:11
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0517.mp32019-04-13 16:47
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0518.mp32019-04-13 16:47
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0519.mp32019-04-13 23:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0520.mp32019-04-13 23:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0521.mp32019-04-13 23:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0522.mp32019-04-14 17:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0523.mp32019-04-16 17:45
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0524.mp32019-04-16 17:45
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0525.mp32019-04-16 17:45
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0526.mp32019-04-16 17:45
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0527.mp32019-04-19 18:48
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0528.mp32019-04-19 18:48
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0529.mp32019-04-19 18:48
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0530.mp32019-04-19 18:48
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0531.mp32019-04-19 18:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0532.mp32019-04-19 18:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0533.mp32019-04-20 19:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0534.mp32019-04-20 19:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0535.mp32019-04-22 07:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0536.mp32019-04-22 16:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0537.mp32019-04-22 16:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0538.mp32019-04-23 17:33
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0539.mp32019-04-23 17:34
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0540.mp32019-04-24 19:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0541.mp32019-04-24 19:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0542.mp32019-04-25 17:38
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0543.mp32019-04-26 16:34
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0544.mp32019-04-26 16:34
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0545.mp32019-04-28 18:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0546.mp32019-04-28 18:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0547.mp32019-04-28 18:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0548.mp32019-04-28 18:43
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0549.mp32019-04-29 17:45
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0550.mp32019-04-30 18:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0551.mp32019-04-30 18:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0552.mp32019-05-01 18:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0553.mp32019-05-04 04:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0554.mp32019-05-04 04:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0555.mp32019-05-04 04:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0556.mp32019-05-04 04:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0557.mp32019-05-04 17:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0558.mp32019-05-05 17:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0559.mp32019-05-09 23:52
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0560.mp32019-05-09 23:52
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0561.mp32019-05-09 23:52
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0562.mp32019-05-09 23:53
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0563.mp32019-05-09 23:53
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0564.mp32019-05-09 23:53
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0565.mp32019-05-09 23:53
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0566.mp32019-05-12 01:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0567.mp32019-05-12 01:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0568.mp32019-05-12 01:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0569.mp32019-05-12 01:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0570.mp32019-05-12 01:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0571.mp32019-05-12 17:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0572.mp32019-05-14 18:11
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0573.mp32019-05-14 18:12
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0574.mp32019-05-14 18:12
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0575.mp32019-05-14 18:12
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0576.mp32019-05-17 19:30
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0577.mp32019-05-17 19:30
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0578.mp32019-05-17 19:30
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0579.mp32019-05-17 19:31
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0580.mp32019-05-17 19:31
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0581.mp32019-05-18 16:56
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0582.mp32019-05-18 16:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0583.mp32019-05-19 18:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0584.mp32019-05-20 16:11
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0585.mp32019-05-20 16:12
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0586.mp32019-05-22 04:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0587.mp32019-05-22 04:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0588.mp32019-05-22 05:00
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0589.mp32019-05-22 16:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0590.mp32019-05-24 17:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0591.mp32019-05-24 17:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0592.mp32019-05-24 17:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0593.mp32019-05-25 15:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0594.mp32019-05-25 15:52
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0595.mp32019-05-26 16:07
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0596.mp32019-05-26 16:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0597.mp32019-05-26 16:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0598.mp32019-05-27 15:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0599.mp32019-05-27 15:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0600.mp32019-05-27 15:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0601.mp32019-05-27 15:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0602.mp32019-05-29 03:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0603.mp32019-05-29 03:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0604.mp32019-05-29 03:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0605.mp32019-05-29 03:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0606.mp32019-05-29 03:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0607.mp32019-05-29 17:07
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0608.mp32019-05-29 17:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0609.mp32019-05-31 01:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0610.mp32019-05-31 01:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0611.mp32019-05-31 01:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0612.mp32019-05-31 16:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0613.mp32019-06-04 02:56
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0614.mp32019-06-04 02:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0615.mp32019-06-04 02:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0616.mp32019-06-04 02:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0617.mp32019-06-06 18:35
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0618.mp32019-06-06 18:35
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0619.mp32019-06-06 18:35
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0620.mp32019-06-08 16:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0621.mp32019-06-08 16:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0622.mp32019-06-08 16:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0623.mp32019-06-08 16:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0624.mp32019-06-08 16:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0625.mp32019-06-08 16:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0626.mp32019-06-10 15:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0627.mp32019-06-10 15:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0628.mp32019-06-10 15:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0629.mp32019-06-13 06:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0630.mp32019-06-13 06:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0631.mp32019-06-13 06:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0632.mp32019-06-15 01:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0633.mp32019-06-15 01:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0634.mp32019-06-15 01:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0635.mp32019-06-17 18:00
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0636.mp32019-06-17 18:01
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0637.mp32019-06-22 16:31
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0638.mp32019-06-22 16:31
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0639.mp32019-06-22 16:31
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0640.mp32019-06-22 16:31
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0641.mp32019-06-23 23:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0642.mp32019-06-23 23:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0643.mp32019-06-23 23:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0644.mp32019-06-23 23:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0645.mp32019-06-26 07:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0646.mp32019-06-26 07:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0647.mp32019-06-26 07:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0648.mp32019-06-26 15:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0649.mp32019-06-26 15:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0650.mp32019-06-26 15:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0651.mp32019-06-30 06:39
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0652.mp32019-06-30 06:39
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0653.mp32019-07-13 17:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0654.mp32019-07-13 17:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0655.mp32019-07-13 17:14
 • #656: Có đầu mối! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-27 18:03
 • #657: Đối chiến hủy diệt sinh vật! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-27 18:04
 • #658: Minh Vương hồn mâu!2019-08-27 18:04
 • #659: Côn Ngô Chí Tôn trở về! 【 canh một 】2019-08-27 18:04
 • #660: Phá Diệt Thâm Uyên cái kia giới! 【 canh hai 】2019-08-27 18:04
 • #661: Một luồng kinh khủng kiếm ý!2019-08-27 18:04
 • #662: Toàn bộ chém giết! 【 canh hai 】2019-08-27 18:04
 • #663: Vị thứ nhất nghịch thiên người! 【 canh một 】2019-08-27 18:04
 • #664: Hỗn Độn Hải pháp tướng! 【 canh hai 】2019-08-27 18:04
 • #665: Siêu thoát người truyền thừa khảo hạch! 【 canh một 】2019-08-27 18:05
 • #666: Tầng thứ ba khó khăn khảo hạch, thông qua! 【 canh hai 】2019-08-27 18:05
 • #667: Thiên Cương Chiến Pháp! 【 canh một 】2019-08-27 18:05
 • #668: Luyện hóa bản nguyên vũ trụ, tiến bộ phi tốc! 【 canh hai 】2019-08-27 18:05
 • #669: Gặp lại Bất Diệt Chân Chủ! 【 canh thứ nhất 】2019-08-27 18:05
 • #670: Chém Bất Diệt Chân Chủ! Thần Tộc tức giận! (phần 2)2019-08-27 18:05
 • #671: Chu Thiên vẫn lạc, Diệp Thiên tức giận! 【 Canh [3] 】2019-08-27 18:05
 • #672: Tổ Thần chi huyết!2019-08-27 18:05
 • #673: Tiên Thiên Huyết Tử! (phần 2)2019-08-27 18:06
 • #674: Tổ Thần điện cùng thánh địa! 【 Canh [3] 】2019-08-27 18:06
 • #675: Tổ Thần chi huyết kết tinh tới tay! 【 canh thứ nhất 】2019-08-27 18:06
 • #676: Phục sinh Chu Thiên! (phần 2)2019-08-27 18:06
 • #677: Thời gian chiều không gian thế giới! 【 Canh [3] 】2019-08-27 18:06
 • #678: Thời Gian Thiên Chương! 【 canh thứ nhất 】2019-08-27 18:06
 • #679: Thứ đẳng siêu thần cấp thời gian thiên phú! (phần 2)2019-08-27 18:06
 • #680: Sinh Mệnh Cổ Thụ! 【 Canh [3] 】2019-08-27 18:06
 • #681: Tiến về Thiết Mộc Tộc di chỉ! 【 canh thứ nhất 】2019-08-27 18:07
 • #682: Sinh Mệnh Tinh Linh tộc! (phần 2)2019-08-27 18:07
 • #683: Sinh Mệnh Thần Điển! 【 Canh [3] 】2019-08-27 18:07
 • #684: Cùng Côn Ngô Chí Tôn đàm phán! 【 canh thứ nhất 】2019-08-28 20:09
 • #685: Cùng các chí tôn giao dịch, tam đại hảo chỗ! (phần 2)2019-08-28 20:09
 • #686: Chí Thánh Huyễn Cảnh! Tiến vào! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-28 20:09
 • #687: Tầng thứ bảy lần tâm cảnh! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-28 20:09
 • #688: Tinh Hà cấp nhất giai! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-28 20:10
 • #689: Khiêu chiến nguyên lão cấp thế lực! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-28 20:10
 • #690: Chính thức khiêu chiến, Tiêu Nguyệt xuất hiện! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-28 20:10
 • #691: Cường đại Tiêu Nguyệt, một chiêu chiến thắng! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-28 20:10
 • #692: Đánh bại Bách Lý Kiếm Chủ! Thiên Các quật khởi! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-28 20:10
 • #693: Đỉnh cấp chí bảo hi vọng! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-28 20:10
 • #694: Xen lẫn chí bảo kiếm gãy! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-28 20:10
 • #695: Liệt Hỏa Thiên Tôn! Luyện Khí Thần Sư!2019-08-28 20:10
 • #696: Cùng Liệt Hỏa Thiên Tôn giao dịch! 【 canh thứ nhất 】2019-08-28 20:10
 • #697: Hai cái điều kiện! (phần 2)2019-08-28 20:11
 • #698: Vũ trụ đại biến! 【 canh thứ nhất 】2019-08-28 20:11
 • #699: Đến từ trước vũ trụ kỷ nguyên thế lực nhóm! (phần 2)2019-08-28 20:11
 • #700: Nguyên Cổ Chi Chủ! 【 canh thứ nhất 】2019-08-28 20:11
 • #701: Minh Tộc Kỷ Nguyên Chi Tử: Minh Đông! (phần 2)2019-08-28 20:11
 • #702: Chiến thắng! 【 canh thứ nhất 】2019-08-28 20:11
 • #703: Hỗn độn hải pháp tướng cực hạn! (phần 2)2019-08-28 20:11
 • #704: Thiên Các Nhập Thánh thành! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-29 19:16
 • #705: Kế hoạch! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-29 19:16
 • #706: Vạn Giới Thần Tử chi chiến! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-29 19:16
 • #707: Tiến vào vạn giới, kế hoạch bắt đầu! 【 canh thứ nhất 】2019-08-29 19:16
 • #708: Bắt Kỷ Nguyên Chi Tử! (phần 2)2019-08-29 19:17
 • #709: Chấp hành kế hoạch thứ hai! 【 canh thứ nhất 】2019-08-29 19:17
 • #710: Kế hoạch thứ hai, thành công bắt! (phần 2)2019-08-29 19:17
 • #711: Đồng ý cáo tri! 【 canh thứ nhất 】2019-08-29 19:17
 • #712: Tránh né vũ trụ đại phá diệt bí mật! (phần 2)2019-08-29 19:17
 • #713: Một vạn năm sau! 【 canh thứ nhất 】2019-08-29 19:17
 • #714: Xung kích Vũ Trụ Thần cảnh giới! (phần 2)2019-08-29 19:17
 • #715: Kế hoạch: Thu thập Tiên Thiên Chí Bảo! 【 canh thứ nhất 】2019-08-29 19:17
 • #716: Thiên Vực chi đô! (phần 2)2019-08-29 19:18
 • #717: Tiên Thiên Chí Bảo thu mua sự kiện! 【 canh thứ nhất 】2019-08-29 19:18
 • #718: Tề tụ Nguyên Cổ Điện! (phần 2)2019-08-29 19:18
 • #719: 3000 tên Chí Tôn đến! 【 canh thứ nhất 】2019-08-29 19:18
 • #720: Phục hồi như cũ Hỗn Độn Chí Bảo! (phần 2)2019-08-29 19:18
 • #721: Thuấn sát trên trăm Chí Tôn! 【 canh thứ nhất 】2019-08-29 19:18
 • #722: Diệp Thiên dự định, bản tôn thiên phú! (phần 2)2019-08-29 19:18
 • #723: Đại đạo chi thủy, cùng Liệt Hỏa Thiên Tôn giao dịch! 【 canh thứ nhất 】2019-08-29 19:18
 • #724: Thứ hai bản tôn —— Thiên Tôn cảnh giới! (phần 2)2019-08-29 19:18
 • #725: Hoang Giới, lại đến! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-29 19:19
 • #726: Ta chính là Hoang Giới chi chủ! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-29 19:19
 • #727: Hỗn Độn Linh Bảo —— Hoang Giới! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-29 19:19
 • #728: Song vũ trụ siêu thoát pháp! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-29 19:19
 • #729: Lưu truyền vạn tộc! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-29 19:19
 • #730: Không biết tồn tại!2019-08-29 19:19
 • #731: Vào ở Hoang Giới, mới tu luyện bắt đầu!2019-08-29 19:19
 • #732: Thực lực tăng vọt!2019-08-29 19:19
 • #733: Phá Diệt Thâm Uyên lần nữa rung chuyển!2019-08-29 19:20
 • #734: Hủy Diệt Vương Giả xuất hiện!2019-08-29 19:20
 • #735: Tổ đội, chiến trường!2019-08-29 19:20
 • #736: Chiến đấu, đánh giết hủy diệt sinh vật!2019-08-29 19:20
 • #737: Phân hoá chiến trường! Ba đại chiến trường! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-29 19:20
 • #738: Đối kháng Thiên Tôn cấp hủy diệt sinh vật! 【 canh thứ hai, cầu toàn đặt trước 】2019-08-29 19:20
 • #739: Kinh khủng bạo tạc!2019-08-29 19:20
 • #740: Bản Nguyên Giới!2019-08-29 19:21
 • #741: Cực hạn lực lượng thiên phú!2019-08-29 19:21
 • #742: Thiên Cực quả!2019-08-29 19:21
 • #743: Thiên Cực quả tới tay, thí nghiệm!2019-08-29 19:21
 • #744: Thần Cấp cực hạn lực lượng thiên phú!2019-08-29 19:21
 • #745: Bản Nguyên Giếng tin tức!2019-08-29 19:21
 • #746: Không gian đại thần thông viên mãn2019-08-29 19:21
 • #747: Bản Nguyên Giếng mảnh vỡ, dung nhập giếng cổ dị tượng!2019-08-29 19:21
 • #748: Thê thảm Cực Quang!2019-08-29 19:22
 • #749: Cửu Thải Thần Ngưu con non!2019-08-30 19:24
 • #750: Các chí tôn tìm tòi!2019-08-30 19:25
 • #751: Hai tôn Nguyên Tổ!2019-08-30 19:25
 • #752: Nguyên Tổ chém giết!2019-08-30 19:25
 • #753: Thất giai sinh mệnh cấp độ?2019-08-30 19:25
 • #754: Đột phá!2019-08-30 19:25
 • #755: Tiểu Viên Viên!2019-08-30 19:25
 • #756: Trấn sát toàn trường, che lấp Bản Nguyên Giếng!2019-08-30 19:25
 • #757: Hoàn chỉnh Bản Nguyên Giếng!2019-08-30 19:26
 • #758: Hỗn Độn Kim Hoang Quyết tầng thứ bảy viên mãn!2019-08-30 19:26
 • #759: Ly khai Bản Nguyên Giới!2019-08-30 19:26
 • #760: Xung kích Chủ Tể, độ kiếp!2019-08-30 19:26
 • #761: Chủ Tể cực hạn, mới tu luyện mục tiêu!2019-08-30 19:26
 • #762: Thiên Tôn phía trên chiến lực phân chia!2019-08-30 19:26
 • #763: Nhất đẳng Thiên Tôn chiến lực?2019-09-02 00:41
 • #764: Ngũ đẳng Chí Tôn chiến lực!2019-09-02 00:41
 • #765: Không biết thần bí Chủ Tể!2019-09-02 00:41
 • #766: Tôn thượng bí cảnh!2019-09-02 00:42
 • #767: Ramon cầu xin tha thứ!2019-09-05 00:44
 • #768: Chém giết Ramon, hấp thu ký ức!2019-09-05 00:44
 • #769: Tàng Thần tổ chức!2019-09-05 00:44
 • #770: Tiến vào bí cảnh, Thiên Huyền quả!2019-09-05 00:44
 • #771: Truyền bá tình báo!2019-09-05 00:45
 • #772: Hai đại hệ thống, thực lực tăng vọt!2019-09-05 00:45
 • #773: Ba ngàn đại thần thông một trong!2019-09-05 00:45
 • #774: Thu hoạch tăng vọt!2019-09-05 00:45
 • #775: Thứ tư bản tôn đột phá, tam đẳng Chí Tôn chiến lực!2019-09-05 00:45
 • #776: Cùng Nguyên Cổ Chi Chủ làm giao dịch!2019-09-05 00:45
 • #777: Tu luyện Hằng Quang Thần Thông!2019-09-05 16:33
 • #778: Hằng Quang Thần Thông nhập môn!2019-09-05 16:33
 • #779: Thiên Nha Cổ Thành!2019-09-06 19:13
 • #780: Vân Mộng mê vụ dong binh đoàn!2019-09-06 19:13
 • #781: Mê vụ khu vực xuất hiện!2019-09-06 19:13
 • #782: Phản đồ!2019-09-07 17:24
 • #783: Nháo kịch nên kết thúc!2019-09-09 08:48
 • #784: Giết chết Huyết Lang Thiên Tôn!2019-09-09 17:18
 • #785: Vượt qua mê vụ dòng sông!2019-09-16 18:49
 • #786: Miểu sát Chí Tôn cấp Mê Vụ Thú!2019-09-16 18:49
 • #787: Phân phối thu hoạch!2019-09-16 18:49
 • #788: Có được đại khủng bố hạch tâm khu vực!2019-09-16 18:49
 • #789: Cùng Nhân Tộc Chí Tôn nhóm giao dịch!2019-09-16 18:50
 • #790: Thần Tộc hỗn độn giếng cổ!2019-09-16 18:50
 • #791: Đệ Nhất Thần Chủ đáp ứng!2019-09-16 18:50
 • #792: Tìm được!2019-09-16 18:50
 • #793: Năm thành nửa bước Hỗn Độn Sinh Mệnh Chi Thể!2019-09-16 18:50
 • #794: Đột phá, chân chính Chí Tôn!2019-09-16 18:50
 • #795: Chí Tôn điện!2019-09-16 18:51
 • #796: Nhân tộc quật khởi, 62 vị Chí Tôn!2019-09-16 18:51
 • #797: Tôn thượng lại xuất hiện!2019-09-16 18:51
 • #798: Một cái khác vũ trụ muốn đánh tới!2019-09-16 18:51
 • #799: Tiến vào Mê Vụ Khu Vực hạch tâm khu vực!2019-09-17 17:35
 • #800: Hợp Đạo Cảnh giới vĩ đại tồn tại!2019-09-17 17:35
 • #801: Tam đại cơ sở cực hạn thiên phú!2019-09-18 17:19
 • #802: Nhất tinh Thần Tướng!2019-09-18 17:20
 • #803: Hư Thiên Đồ!2019-09-19 19:39
 • #804: Quân dự bị đệ tử chính thức!2019-09-19 19:39
 • #805: Chọn lựa Hỗn Độn thần thông!2019-09-21 18:06
 • #806: Ra!2019-09-21 18:06
 • #807: Diệp Thiên trở về, nhất tinh Thần Tướng hậu kỳ!2019-09-22 18:52
 • #808: Đặc thù sinh vật tin tức!2019-09-23 17:40
 • #809: Song vũ trụ sơ bộ giao lưu!2019-09-24 17:11
 • #810: Lần nữa tìm Nguyên Cổ Chi Chủ hợp tác!2019-09-24 17:11
 • #811: Kỳ Lân Điện, tiến vào!2019-09-25 20:37
 • #812: Cái thứ tư thế giới!2019-09-25 20:37
 • #813: Xông qua cái thứ năm thế giới!2019-09-26 18:35
 • #814: Thân truyền đệ tử?2019-09-27 18:19
 • #815: Đại đạo cường giả e ngại!2019-09-27 18:19
 • #816: Đại thu hoạch cùng phân phối!2019-09-27 18:19
 • #817: Nguyên Địa bên trong thiên phú!2019-09-28 22:42
 • #818: Thiên phú có vấn đề!2019-09-28 22:42
 • #819: Hoàn mỹ thiên phú!2019-09-29 19:18
 • #820: Bản nguyên hạt giống!2019-09-29 19:18
 • #821: Đột phá, nhị tinh Thần Tướng!2019-09-30 16:52
 • #822: Lại vào Loạn Thần Giới, hỏi thăm!2019-10-01 18:16
 • #823: Thần Tộc nguy cơ, Diệp Thiên đến!2019-10-01 18:16
 • #824: Diệt Húc Long thánh địa tam đại thập tinh Địa Tôn!2019-10-02 18:30
 • #825: Húc Long Thần Tướng đến!2019-10-02 18:30
 • #826: Chém giết Thần Tướng!2019-10-02 18:31
 • #827: Chuẩn bị đi Thương Vũ vũ trụ!2019-10-03 17:56
 • #828: Cổ Ma Động!2019-10-04 17:37
 • #829: Tàng Thần tổ chức Thần Tướng!2019-10-05 18:30
 • #830: Tàng Thần Điện, xuất thế!2019-10-10 21:53
 • #831: Nhị tinh đỉnh phong Thần Tướng!2019-10-10 21:53
 • #832: Chiều không gian thế giới vỡ nát cùng dung hợp!2019-10-10 21:53
 • #833: Hai vị Chân Quân đối thoại!2019-10-10 21:53
 • #834: Nọa Thú xuất hiện!2019-10-10 21:53
 • #835: Tiên Thiên đạo bia!2019-10-10 21:54
 • #836: Bản nguyên viên mãn, tam tinh Thần Tướng!2019-10-10 21:54
 • #837: Hư Giới vỡ vụn, dung nhập chủ thế giới!2019-10-10 21:54
 • #838: Hư Thiên Đạo Tổ!2019-10-10 21:54
 • #839: Gặp mặt Đạo Tổ, truyền pháp!2019-10-11 19:13
 • #840: Linh hồn hai lần thuế biến!2019-10-11 19:13
 • #841: Bản Nguyên Giới vỡ nát, chiều không gian thế giới hợp nhất!2019-10-11 19:13
 • #842: Tam tinh đỉnh phong Thần Tướng! 【 canh thứ hai, cầu đặt mua 】2019-10-12 19:35
 • #843: Chân huyết cây, chân huyết quả!2019-10-12 19:35
 • #844: Chiếm cứ Huyết Hải Cấm Khu! 【 canh thứ tư: 】2019-10-12 19:35
 • #845: Tổ bia xuất thế! 【 Canh [5] 】2019-10-12 19:36
 • #846: Thành tựu Đạo Tổ cơ duyên! 【 canh thứ sáu 】2019-10-12 19:36
 • #847: Thần Tướng bảng! 【 canh thứ nhất 】2019-10-14 17:55
 • #848: Song vũ trụ dung hợp gia tốc, đại vũ trụ sắp thành! (phần 2)2019-10-14 17:55
 • #849: Thời khắc cuối cùng! 【 Canh [3] 】2019-10-14 17:55
 • #850: Huyễn Giới Sơn, Huyễn Vũ Thần Tướng độ kiếp! 【 canh thứ tư: 】2019-10-14 17:55
 • #851: Huyễn Vũ Thần Tướng, đã vượt ra! 【 canh thứ nhất 】2019-10-14 17:56
 • #852: Đại Vũ Trụ thành! (phần 2)2019-10-14 17:56
 • #853: Sư huynh! 【 Canh [3] 】2019-10-14 17:56
 • #854: Thần tệ cùng đạo tệ! 【 canh thứ tư: 】2019-10-14 17:56
 • #855: Cực hạn thần thông mà nói! 【 canh thứ nhất 】2019-10-16 22:02
 • #856: Điên cuồng phục chế thiên phú! (phần 2)2019-10-16 22:03
 • #857: Thần Cấp cực hạn cấp độ siêu ngộ thiên phú! 【 Canh [3] 】2019-10-16 22:03
 • #858: Tao ngộ địch nhân! Hai tên ngũ tinh đỉnh phong Thần Tướng! 【 canh thứ tư: 】2019-10-16 22:04
 • #859: Bí Tức Đại Thần Thông! 【 canh thứ nhất 】2019-10-16 22:04
 • #860: Phệ Huyết Đằng Mạn mảnh vỡ! (phần 2)2019-10-16 22:04
 • #861: Lục tinh Thần Tướng! 【 Canh [3] 】2019-10-16 22:05
 • #862: Hư Thiên Đồ 】2019-10-18 19:41
 • #863: Đạo Tổ thân truyền! 【 canh thứ nhất 】2019-10-18 19:42
 • #864: Hư Thiên Đạo Thể! (phần 2)2019-10-18 19:42
 • #865: Thời Không Na Di Thuật! 【 Canh [3] 】2019-10-18 19:42
 • #866: Hư Thiên Đạo Thể thành, Thời Không Na Di Thuật thành! 【 canh thứ tư: 】2019-10-18 19:42
 • #867: Trọng Cốt Thần Tướng bại! 【 canh thứ nhất 】2019-10-18 19:42
 • #868: Tiến vào tổ bia không gian! (phần 2)2019-10-18 19:42
 • #869: Thần Tướng bảng thứ 19 tên!2019-10-19 18:53
 • #870: Tam Thiên Lôi Động! (phần 2)2019-10-19 18:53
[Total: 2    Average: 3.5/5]

Related posts

Đại Đạo Độc Hành

TiKay

Thần Hồn Chí Tôn

TiKay

Daddy Khoa Kỹ Võ Đạo Quán

TiKay

Leave a Reply