Tiên Hiệp Xuyên Không

Ta Có Thể Truy Tung Vạn Vật

Xuyên việt tiên hiệp thế giới, Trần Trầm đạt được mạnh nhất truy tung hệ thống, từ đó có thể truy tung vạn vật.

Trần Trầm: “Hệ thống, ta thiếu tiền.”

“Hai mét bên ngoài, dưới giường cất giấu ngươi phụ thân tiền riêng, năm mét bên ngoài, dưới mặt đất nửa mét có một cái rỉ sét tiền đồng.”

“Phía trước trong bụi cỏ có rơi xuống bạc vụn.”

Trần Trầm: “Hệ thống, ta thiếu sót cơ duyên.”

“Chuồng heo lúc trước đống cứt thực ra cũng không phổ thông.”

“Tối nay giờ Tý tiến về hai mươi dặm bên ngoài Hắc Phong nhai nhảy núi.”

“Nơi nào đó cất giấu Tiên Nhân động phủ, mời kí chủ tự mình thăm dò.”

Converter: ༼༗Ʀᶒτuɾηeɾ彡

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Võ Tam Mao
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0001.mp32019-07-09 16:13
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0002.mp32019-07-09 16:13
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0003.mp32019-07-09 16:13
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0004.mp32019-07-09 16:13
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0005.mp32019-07-09 16:13
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0006.mp32019-07-09 16:13
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0007.mp32019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0008.mp32019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0009.mp32019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0010.mp32019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0011.mp32019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0012.mp32019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0013.mp32019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0014.mp32019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0015.mp32019-07-09 16:15
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0016.mp32019-07-09 16:15
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0017.mp32019-07-09 16:15
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0018.mp32019-07-09 16:15
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0019.mp32019-07-09 16:15
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0020.mp32019-07-09 16:15
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0021.mp32019-07-09 16:15
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0022.mp32019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0023.mp32019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0024.mp32019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0025.mp32019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0026.mp32019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0027.mp32019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0028.mp32019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0029.mp32019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0030.mp32019-07-09 16:17
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0031.mp32019-07-09 16:17
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0032.mp32019-07-09 16:17
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0033.mp32019-07-09 16:17
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0034.mp32019-07-09 16:17
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0035.mp32019-07-09 16:17
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0036.mp32019-07-09 16:17
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0037.mp32019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0038.mp32019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0039.mp32019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0040.mp32019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0041.mp32019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0042.mp32019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0043.mp32019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0044.mp32019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0045.mp32019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0046.mp32019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0047.mp32019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0048.mp32019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0049.mp32019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0050.mp32019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0051.mp32019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0052.mp32019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0053.mp32019-07-09 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0054.mp32019-07-09 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0055.mp32019-07-09 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0056.mp32019-07-09 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0057.mp32019-07-09 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0058.mp32019-07-09 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0059.mp32019-07-09 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0060.mp32019-07-09 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0061.mp32019-07-09 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0062.mp32019-07-09 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0063.mp32019-07-09 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0064.mp32019-07-09 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0065.mp32019-07-09 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0066.mp32019-07-09 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0067.mp32019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0068.mp32019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0069.mp32019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0070.mp32019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0071.mp32019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0072.mp32019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0073.mp32019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0074.mp32019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0075.mp32019-07-09 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0076.mp32019-07-09 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0077.mp32019-07-09 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0078.mp32019-07-09 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0079.mp32019-07-09 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0080.mp32019-07-09 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0081.mp32019-07-09 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0082.mp32019-07-09 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0083.mp32019-07-09 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0084.mp32019-07-09 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0085.mp32019-07-09 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0086.mp32019-07-09 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0087.mp32019-07-09 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0088.mp32019-07-09 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0089.mp32019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0090.mp32019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0091.mp32019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0092.mp32019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0093.mp32019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0094.mp32019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0095.mp32019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0096.mp32019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0097.mp32019-07-09 16:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0098.mp32019-07-09 16:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0099.mp32019-07-09 16:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0100.mp32019-07-09 16:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0101.mp32019-07-09 16:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0102.mp32019-07-09 16:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0103.mp32019-07-09 16:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0104.mp32019-07-09 16:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0105.mp32019-07-09 16:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0106.mp32019-07-09 16:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0107.mp32019-07-09 16:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0108.mp32019-07-09 16:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0109.mp32019-07-09 16:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0110.mp32019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0111.mp32019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0112.mp32019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0113.mp32019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0114.mp32019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0115.mp32019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0116.mp32019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0117.mp32019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0118.mp32019-07-09 16:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0119.mp32019-07-09 16:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0120.mp32019-07-09 16:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0121.mp32019-07-09 16:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0122.mp32019-07-09 16:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0123.mp32019-07-09 16:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0124.mp32019-07-09 16:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0125.mp32019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0126.mp32019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0127.mp32019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0128.mp32019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0129.mp32019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0130.mp32019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0131.mp32019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0132.mp32019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0133.mp32019-07-09 16:31
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0134.mp32019-07-09 16:31
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0135.mp32019-07-09 16:31
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0136.mp32019-07-09 16:31
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0137.mp32019-07-09 16:31
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0138.mp32019-07-09 16:31
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0139.mp32019-07-09 16:31
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0140.mp32019-07-09 16:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0141.mp32019-07-09 16:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0142.mp32019-07-09 16:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0143.mp32019-07-09 16:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0144.mp32019-07-09 16:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0145.mp32019-07-09 16:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0146.mp32019-07-09 16:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0147.mp32019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0148.mp32019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0149.mp32019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0150.mp32019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0151.mp32019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0152.mp32019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0153.mp32019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0154.mp32019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0155.mp32019-07-09 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0156.mp32019-07-09 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0157.mp32019-07-09 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0158.mp32019-07-09 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0159.mp32019-07-09 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0160.mp32019-07-09 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0161.mp32019-07-09 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0162.mp32019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0163.mp32019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0164.mp32019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0165.mp32019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0166.mp32019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0167.mp32019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0168.mp32019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0169.mp32019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0170.mp32019-07-09 16:36
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0171.mp32019-07-09 16:36
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0172.mp32019-07-09 16:36
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0173.mp32019-07-09 16:36
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0174.mp32019-07-09 16:36
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0175.mp32019-07-09 16:36
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0176.mp32019-07-09 16:36
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0177.mp32019-07-09 16:37
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0178.mp32019-07-09 16:37
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0179.mp32019-07-09 16:37
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0180.mp32019-07-09 16:37
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0181.mp32019-07-09 16:37
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0182.mp32019-07-09 16:37
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0183.mp32019-07-09 16:38
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0184.mp32019-07-09 16:38
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0185.mp32019-07-09 16:38
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0186.mp32019-07-09 16:38
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0187.mp32019-07-09 16:38
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0188.mp32019-07-09 16:38
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0189.mp32019-07-09 16:38
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0190.mp32019-07-09 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0191.mp32019-07-09 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0192.mp32019-07-09 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0193.mp32019-07-09 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0194.mp32019-07-09 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0195.mp32019-07-09 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0196.mp32019-07-09 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0197.mp32019-07-09 16:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0198.mp32019-07-09 16:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0199.mp32019-07-09 16:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0200.mp32019-07-09 16:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0201.mp32019-07-09 16:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0202.mp32019-07-09 16:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0203.mp32019-07-09 16:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0204.mp32019-07-09 16:41
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0205.mp32019-07-09 16:41
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0206.mp32019-07-09 16:41
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0207.mp32019-07-09 16:41
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0208.mp32019-07-09 16:41
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0209.mp32019-07-10 16:48
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0210.mp32019-07-10 16:49
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0211.mp32019-07-10 16:49
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0212.mp32019-07-11 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0213.mp32019-07-11 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0214.mp32019-07-11 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0215.mp32019-07-13 17:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0216.mp32019-07-13 17:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0217.mp32019-07-13 17:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0218.mp32019-07-13 17:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0219.mp32019-07-13 17:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0220.mp32019-07-13 17:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0221.mp32019-07-15 17:43
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0222.mp32019-07-15 17:43
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0223.mp32019-07-15 17:44
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0224.mp32019-07-15 17:44
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0225.mp32019-07-15 17:44
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0226.mp32019-07-15 17:44
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0227.mp32019-07-17 18:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0228.mp32019-07-17 18:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0229.mp32019-07-17 18:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0230.mp32019-07-17 18:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0231.mp32019-07-17 18:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0232.mp32019-07-17 18:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0233.mp32019-07-19 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0234.mp32019-07-19 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0235.mp32019-07-19 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0236.mp32019-07-19 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0237.mp32019-07-19 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0238.mp32019-07-19 17:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0239.mp32019-07-23 11:49
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0240.mp32019-07-23 11:50
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0241.mp32019-07-23 11:50
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0242.mp32019-07-23 11:50
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0243.mp32019-07-23 11:50
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0244.mp32019-07-23 11:50
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0245.mp32019-07-23 11:51
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0246.mp32019-07-23 11:51
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0247.mp32019-07-23 11:51
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0248.mp32019-07-23 15:55
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0249.mp32019-07-23 15:56
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0250.mp32019-07-23 15:56
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0251.mp32019-07-26 08:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0252.mp32019-07-26 08:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0253.mp32019-07-26 08:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0254.mp32019-07-26 08:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0255.mp32019-07-26 08:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0256.mp32019-07-26 08:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0257.mp32019-07-27 06:42
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0258.mp32019-07-27 06:42
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0259.mp32019-07-27 06:42
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0260.mp32019-07-29 18:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0261.mp32019-07-29 18:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0262.mp32019-07-29 18:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0263.mp32019-07-29 18:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0264.mp32019-07-29 18:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0265.mp32019-07-29 18:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0266.mp32019-07-29 18:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0267.mp32019-07-29 18:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0268.mp32019-07-29 18:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0269.mp32019-07-30 18:54
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0270.mp32019-07-30 18:54
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0271.mp32019-07-30 18:54
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0272.mp32019-08-01 19:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0273.mp32019-08-01 19:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0274.mp32019-08-01 19:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0275.mp32019-08-03 06:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0276.mp32019-08-03 06:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0277.mp32019-08-03 06:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0278.mp32019-08-03 06:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0279.mp32019-08-03 06:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0280.mp32019-08-03 06:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0281.mp32019-08-04 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0282.mp32019-08-04 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0283.mp32019-08-04 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0284.mp32019-08-06 01:47
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0285.mp32019-08-06 01:48
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0286.mp32019-08-06 01:48
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0287.mp32019-08-06 01:48
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0288.mp32019-08-06 01:48
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0289.mp32019-08-06 01:49
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0290.mp32019-08-07 05:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0291.mp32019-08-07 05:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0292.mp32019-08-07 05:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0293.mp32019-08-08 17:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0294.mp32019-08-08 17:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0295.mp32019-08-08 17:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0296.mp32019-08-08 17:02
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0297.mp32019-08-08 17:02
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0298.mp32019-08-08 17:02
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0299.mp32019-08-09 17:02
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0300.mp32019-08-09 17:02
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0301.mp32019-08-09 17:02
 • #302: Lại vào Yêu tộc cương vực2019-08-12 16:33
 • #303: Thiên Tà đạo chủ bản thể2019-08-12 16:33
 • #304: Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu2019-08-12 16:33
 • #305: Yêu Thần huyết mạch2019-08-12 16:34
 • #306: Người này phải chết2019-08-12 16:34
 • #307: Thân hãm nhà tù2019-08-12 16:34
 • #308: Là ta, ta không thể nhịn2019-08-12 16:34
 • #309: Thân ở Yêu đình tâm tại người2019-08-12 16:34
 • #310: Huyết mạch chỗ sâu nhất ràng buộc2019-08-12 16:34
 • #311: Điên cuồng2019-08-13 16:30
 • #312: Công thủ chuyển đổi2019-08-13 16:30
 • #313: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng2019-08-13 16:30
 • #314: Người nội tâm thành kiến là một tòa núi lớn2019-08-15 17:04
 • #315: Thiên hạ nhốn nháo đều là hướng lợi2019-08-15 17:05
 • #316: Ai mới là mạnh nhất Nguyên Anh2019-08-15 17:05
 • #317: Thiên kiêu tề tụ2019-08-15 17:05
 • #318: Chúng ta khinh thường cùng làm bạn2019-08-16 16:39
 • #319: Không thể khinh nhục2019-08-16 16:39
 • #320: Ta sẽ để cho hắn đẹp mắt2019-08-16 16:39
 • #321: Ta nếu là hắn, không bằng chết đi coi như xong2019-08-17 16:06
 • #322: Minh tranh ám đấu2019-08-17 16:06
 • #323: Nản lòng thoái chí2019-08-17 16:06
 • #324: Quét ngang tại chỗ2019-08-18 16:23
 • #325: Thế nào ứng xử?2019-08-18 16:24
 • #326: Sống hay chết, toàn bằng bản sự2019-08-18 16:24
 • #327: Thoái ẩn Vô Tận Hải2019-08-19 17:24
 • #328: Cực hạn tầm thường, cực hạn hưởng thụ2019-08-19 17:24
 • #329: Ta bề ngoài xấu xí2019-08-19 17:24
 • #330: Đưa đi đánh cá2019-08-19 17:25
 • #331: Mượn bảo2019-08-19 17:25
 • #332: Máu nhuộm Vô Tận Hải2019-08-19 17:25
 • #333: Thâm Hải Bạng tinh2019-08-20 18:40
 • #334: Buông xuống trong tay ngươi Bạng tinh2019-08-20 18:40
 • #335: Phi thăng thành tiên2019-08-20 18:40
 • #336: Các ngươi sứ mệnh, tại tương lai2019-08-22 00:32
 • #337: Diệt tộc chi chiến2019-08-22 00:32
 • #338: Truyền thừa2019-08-22 17:58
 • #339: Khúc mắc2019-08-22 17:58
 • #340: Tiên phàm khác nhau2019-08-22 17:58
 • #341: Quyết chiến bắt đầu2019-08-23 18:12
 • #342: Một ngày vi sư, cả đời vi phụ2019-08-23 18:12
 • #343: Trảm nó vẫn là trảm ta2019-08-23 18:12
 • #344: Ta không làm được2019-08-24 17:41
 • #345: Không có lựa chọn khác2019-08-24 17:41
 • #346: Luyện Hư bên trên2019-08-24 17:41
 • #347: Ngươi sống ở thế gian này, ta không yên lòng2019-08-26 08:50
 • #348: Người giả bị đụng2019-08-26 17:05
 • #349: Sa Phong thành2019-08-26 17:05
 • #350: Không ngại cùng ngươi chơi đùa2019-08-27 18:21
 • #351: Xích Mục Kim Cương2019-08-27 18:21
 • #352: Cẩu phú quý, vật tương vong2019-08-27 18:21
 • #353: Nguyện vọng có tình nhân sẽ thành thân thuộc2019-08-29 19:39
 • #354: Nghèo du lịch2019-08-29 19:39
 • #355: Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện2019-08-29 19:39
 • #356: Vẫn là tuổi còn rất trẻ2019-09-02 01:04
 • #357: Mưu đồ bí mật2019-09-02 01:04
 • #358: Đạo hữu hãy khoan!2019-09-02 01:04
 • #359: Phản chiến đối mặt2019-09-02 01:04
 • #360: Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt2019-09-02 01:04
 • #361: Vạn Binh Quyết2019-09-02 01:05
 • #362: Thần kim phong ba2019-09-02 01:05
 • #363: Giữa người và người cơ bản tín nhiệm đây?2019-09-02 01:05
 • #364: Thế đạo không ổn định2019-09-02 01:05
 • #365: Thông thường thật tốt2019-09-02 01:05
 • #366: Xung quan giận dữ làm xanh mặt2019-09-02 01:05
 • #367: Không được bao lâu thời gian2019-09-05 01:06
 • #368: Làm người phải tự biết mình2019-09-05 01:06
 • #369: Thiên hạ quạ đen đồng dạng đen2019-09-05 01:06
 • #370: Chính nhân quân tử Trần Trầm2019-09-05 01:06
 • #371: Cờ này hàm ẩn Thiên Đạo2019-09-05 01:06
 • #372: Nhân sinh làm sao có khả năng chỉ có một cái đối thủ?2019-09-05 01:07
 • #373: Hỏa khắp Lê Tiên tông2019-09-05 01:07
 • #374: Vừa nghĩ buồn vui2019-09-05 16:40
 • #375: Ngươi chính là gặp được thất bại quá ít2019-09-05 16:40
 • #376: Cái này không quá phận a?2019-09-05 16:40
 • #377: Lộ tẩy2019-09-06 19:18
 • #378: Tông môn tung tích2019-09-06 19:18
 • #379: Chịu nhục2019-09-07 17:28
 • #380: Nhân sinh như kịch2019-09-07 17:29
 • #381: Gặp lại sư tổ2019-09-09 08:54
 • #382: Nhận nhau2019-09-09 08:54
 • #383: Sư muội, ngươi đi trước2019-09-09 17:23
 • #384: Trời đánh đồ vô sỉ2019-09-11 03:29
 • #385: Thông hướng Hạ giới phương pháp2019-09-11 03:30
 • #386: Mới đến, còn xin chỉ giáo nhiều hơn2019-09-11 16:45
 • #387: Linh Lung Thiết2019-09-11 16:45
 • #388: Một mình tìm kiếm2019-09-12 17:22
 • #389: Linh Lung Thần Kim2019-09-12 17:22
 • #390: Đấu giá từ đầu đến cuối2019-09-13 17:10
 • #391: Thong dong cứu người2019-09-13 17:10
 • #392: Đục nước béo cò2019-09-16 19:09
 • #393: Xong chuyện phủi áo đi2019-09-16 19:09
 • #394: Ngươi lừa ta gạt2019-09-16 19:09
 • #395: Vô Niệm Tiên Tử tung tích2019-09-16 19:10
 • #396: Liền là hắn!2019-09-16 19:10
 • #397: Giả ý chân tình2019-09-16 19:10
 • #398: Tà đạo Luyện Đan Sư2019-09-16 19:10
 • #399: Lập thế đạo lí2019-09-17 17:41
 • #400: Nội tình2019-09-17 17:41
 • #401: Thất bại tan tác mà quay trở về2019-09-18 17:24
 • #402: Ngươi sẽ hối hận2019-09-18 17:25
 • #403: Một gạch chi uy2019-09-19 19:44
 • #404: Tà Long tông2019-09-19 19:44
 • #405: Rời đi Ngọc Đỉnh tông2019-09-20 16:48
 • #406: Vấn Tâm Bích, Kinh Hồng Nhận2019-09-21 18:15
 • #407: Ngươi có điềm dữ tại người2019-09-21 18:15
 • #408: Chia rẽ một đôi là một đôi2019-09-21 18:15
 • #409: Phá trận2019-09-22 18:57
 • #410: Ta nói đúng không?2019-09-22 18:57
 • #411: Trong nội tâm chấp niệm2019-09-23 17:47
 • #412: Thật làm giả thì giả cũng thật2019-09-23 17:47
 • #413: Thả dây dài, câu cá lớn2019-09-24 17:16
 • #414: Khách khanh Trưởng lão2019-09-24 17:16
 • #415: Thần hồ kỳ kỹ2019-09-25 20:42
 • #416: Cấp bách cần thiết đồ vật2019-09-25 20:42
 • #417: Một mẻ hốt gọn2019-09-26 18:47
 • #418: Chịu ơn2019-09-26 18:47
 • #419: Tà Thần điện đệ tử2019-09-26 18:48
 • #420: Hình nhân thế mạng2019-09-26 18:48
 • #421: Rút củi dưới đáy nồi2019-09-26 18:48
 • #422: Ngả bài2019-09-27 18:28
 • #423: Ta đem mệnh giao cho ngươi2019-09-27 18:28
 • #424: Đều là người quen2019-09-27 18:28
 • #425: Có khoẻ hay không2019-09-28 22:52
 • #426: Vạn sự sẵn sàng2019-09-28 22:53
 • #427: Thông Thiên bia Luyện Khí bảng2019-09-28 22:53
 • #428: Tân Vạn Hóa Thần Phong2019-09-30 17:05
 • #429: Chạy thật xa2019-09-30 17:06
 • #430: Oan gia tới cửa2019-09-30 17:06
 • #431: Toàn bộ bắt sống2019-09-30 17:06
 • #432: Thu thập phục tùng2019-09-30 17:06
 • #433: Vết nứt không gian tin tức2019-09-30 17:06
 • #434: Tiến vào tiểu thế giới2019-10-01 18:22
 • #435: Long huyệt2019-10-01 18:22
 • #436: Một kiếm chém rồng2019-10-02 18:39
 • #437: Đục nước béo cò2019-10-02 18:40
 • #438: Huyết mạch khế ước2019-10-02 18:40
 • #439: Khó mà làm được2019-10-03 18:01
 • #440: Hai bên tìm kiếm2019-10-03 18:01
 • #441: Thủ đoạn đều xuất hiện2019-10-04 17:46
 • #442: Cuồn cuộn sóng ngầm2019-10-04 17:46
 • #443: Một con đường đi đến2019-10-04 17:47
 • #444: Thôn Thần Bí Điển2019-10-05 18:36
 • #445: Tiềm nhập Tà Long tông2019-10-05 18:36
 • #446: Diệt tông2019-10-05 18:36
 • #447: Móc sạch2019-10-06 17:51
 • #448: Gió êm sóng lặng2019-10-06 17:51
 • #449: Hạ giới tin tức2019-10-06 17:52
 • #450: Xâm nhập hãn hải2019-10-07 18:32
 • #451: Chân Linh Thiên Hạt2019-10-08 19:06
 • #452: Thiên Hạt yêu cầu2019-10-08 19:06
 • #453: Linh Bảo Pháp Thân2019-10-10 22:04
 • #454: Một giới truy tung2019-10-10 22:04
 • #455: Tiềm nhập Địa Sát tông2019-10-10 22:05
 • #456: Vết nứt phía sau thế giới2019-10-10 22:05
 • #457: Thích hay làm việc thiện2019-10-11 19:19
 • #458: Qua lại2019-10-11 19:19
 • #459: Cừu địch gặp lại2019-10-12 19:41
 • #460: Trở về Hạ giới2019-10-12 19:41
 • #461: Một đường đồ sát2019-10-13 18:18
 • #462: Bạch Hổ Tinh Phách Thạch2019-10-13 18:18
 • #463: Đại liên minh2019-10-14 18:03
 • #464: Ngõ hẹp gặp nhau2019-10-14 18:04
 • #465: Ngươi muốn chạy? Không có cửa đâu!2019-10-15 18:54
 • #466: Tương phùng2019-10-16 22:20
 • #467: Diệt sát2019-10-16 22:20
 • #468: Mắc câu2019-10-16 22:21
 • #469: Đại trận đến2019-10-18 19:53
 • #470: Tàn sát hầu như không còn2019-10-18 19:53
 • #471: Trở về2019-10-18 19:54
 • #472: Ve sầu thoát xác2019-10-18 19:54
 • #473: Chạy thoát2019-10-19 18:58
 • #474: Bước vào Hợp Thể2019-10-19 18:58
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Thái Hậu Mười Lăm Tuổi

TiKay

Mị Vương Sủng Thê: Quỷ Y Hoàn Khố Phi

TiKay

Luận Thức Thần Lại Vào Nghề

THUYS♥️

Leave a Reply