Dị Năng Hài Hước Ngôn Tình

Ta Não Động Nối Thẳng Biển Rộng

Nàng đã thức tỉnh Hải tộc huyết thống, từ đây có được một phiến hải dương.

Xét thấy hiện nay càng ngày càng gian nan hoàn cảnh sinh hoạt, nàng quyết định mang theo một đám biển cả bảo bảo, cố gắng thích ứng lục địa sinh hoạt, điệu thấp học tập tiên tiến kỹ thuật.

Lục Cảnh Dịch: “Lão bản, cá của ta bảo bảo cần trị liệu.”

Ngư Du: “Ta mở chính là đồ điện sửa chữa trải.”

Lục Cảnh Dịch: “Đồ điện sửa chữa không phải kiêm chức sao?”

Ngư Du: “Nuôi cá mới là.”

Chuyên mục: ~~ cầu bao nuôi ~~

【 tác giả Weibo 】 —— Tấn Giang – cánh đồng tuyết U Linh

Nội dung nhãn hiệu: Ngọt văn cổ đại ảo tưởng ý nghĩ hão huyền

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Ngư Du ┃ vai phụ: Lục Cảnh Dịch, biển cả bảo bảo ┃ cái khác: Manh, ngọt, thoải mái, khôi hài

Nguồn : truyencv


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Tuyết Nguyên U Linh
 •  Chương: /108
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0001.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0002.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0003.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0004.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0005.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0006.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0007.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0008.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0009.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0010.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0011.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0012.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0013.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0014.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0015.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0016.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0017.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0018.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0019.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0020.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0021.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0022.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0023.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0024.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0025.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0026.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0027.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0028.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0029.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0030.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0031.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0032.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0033.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0034.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0035.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0036.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0037.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0038.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0039.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0040.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0041.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0042.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0043.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0044.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0045.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0046.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0047.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0048.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0049.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0050.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0051.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0052.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0053.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0054.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0055.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0056.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0057.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0058.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0059.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0060.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0061.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0062.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0063.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0064.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0065.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0066.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0067.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0068.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0069.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0070.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0071.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0072.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0073.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0074.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0075.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0076.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0077.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0078.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0079.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0080.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0081.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0082.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0083.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0084.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0085.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0086.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0087.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0088.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0089.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0090.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0091.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0092.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0093.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0094.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0095.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0096.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0097.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0098.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0099.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0100.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0101.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0102.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0103.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0104.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0105.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0106.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0107.mp3
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0108.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Song Thế Sủng Phi: Gia Ta Chờ Ngươi Hưu Thê

TiKay

Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

TiKay

Trừ Bỏ Mỹ Mạo Ta Hai Bàn Tay Trắng

THUYS♥️

Leave a Reply