Ngôn Tình Nữ Cường Trọng Sinh

Thái Hậu, Của Ngươi Tiết Tháo Rơi

Tấn Giang VIP2019-01-09 kết thúc.

Kiếp trước, Phó Cửu Cơ vì mưu kế phượng mệnh, phí tâm cố sức đến đỡ hoàng tử xoát hảo cảm, lại không nghĩ rằng hoàng tử này làm hoàng đế sau, lại trở mặt không nhận người một cước đá văng nàng.

Đời này, Phó Cửu Cơ quyết định lại không làm này tốn sức không thảo hảo chuyện, nàng muốn trực tiếp vào cung mưu kế hậu vị, khiến cái kia vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang mỗi ngày cho nàng thỉnh an gọi nương.
Nha hoàn: Thái hậu, ngài ngày hôm qua uống rượu.
Phó Cửu Cơ (nghi hoặc mặt): Làm sao có khả năng.
Nha hoàn: Ngài nửa đêm đi gõ quốc sư cửa.
Phó Cửu Cơ (khiếp sợ mặt): Tuyệt đối không có khả năng!
Nha hoàn: Ngài còn lớn hơn khóc gọi quốc sư không cần đi.
Phó Cửu Cơ (sinh không thể luyến mặt): Ngươi đang nói ta sao?
Nha hoàn: Ngài còn đem nước mắt nước mũi sát ở quốc sư trên người. . .Phó Cửu Cơ (thái hậu đã chết, có chuyện hoá vàng mã)

Cao lãnh cấm dục quốc sư đại nhân VS họa quốc yêu Cơ thái hậu nương nương

Nội dung nhãn: Xuyên việt thời không ngọt văn sướng văn Đông Phương huyền huyễn
Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Phó Cửu Cơ ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:

Nguồn : truyencv


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Băng
 •  Chương: /71
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0001.mp3 2019-03-15 10:05
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0002.mp3 2019-03-15 10:06
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0003.mp3 2019-03-15 10:06
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0004.mp3 2019-03-15 10:07
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0005.mp3 2019-03-15 10:07
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0006.mp3 2019-03-15 10:07
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0007.mp3 2019-03-15 10:07
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0008.mp3 2019-03-15 10:07
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0009.mp3 2019-03-15 10:07
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0010.mp3 2019-03-15 10:08
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0011.mp3 2019-03-15 10:08
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0012.mp3 2019-03-15 10:08
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0013.mp3 2019-03-15 10:08
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0014.mp3 2019-03-15 10:08
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0015.mp3 2019-03-15 10:08
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0016.mp3 2019-03-15 10:08
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0017.mp3 2019-03-15 10:08
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0018.mp3 2019-03-15 10:09
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0019.mp3 2019-03-15 10:09
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0020.mp3 2019-03-15 10:09
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0021.mp3 2019-03-15 10:09
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0022.mp3 2019-03-15 10:09
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0023.mp3 2019-03-15 10:09
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0024.mp3 2019-03-15 10:09
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0025.mp3 2019-03-15 10:09
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0026.mp3 2019-03-15 10:09
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0027.mp3 2019-03-15 10:10
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0028.mp3 2019-03-15 10:10
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0029.mp3 2019-03-15 10:10
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0030.mp3 2019-03-15 10:10
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0031.mp3 2019-03-15 10:10
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0032.mp3 2019-03-15 10:10
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0033.mp3 2019-03-15 10:10
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0034.mp3 2019-03-15 10:10
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0035.mp3 2019-03-15 10:11
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0036.mp3 2019-03-15 10:11
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0037.mp3 2019-03-15 10:11
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0038.mp3 2019-03-15 10:11
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0039.mp3 2019-03-15 10:11
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0040.mp3 2019-03-15 10:11
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0041.mp3 2019-03-15 10:11
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0042.mp3 2019-03-15 10:11
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0043.mp3 2019-03-15 10:11
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0044.mp3 2019-03-15 10:12
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0045.mp3 2019-03-15 10:12
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0046.mp3 2019-03-15 10:12
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0047.mp3 2019-03-15 10:12
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0048.mp3 2019-03-15 10:12
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0049.mp3 2019-03-15 10:12
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0050.mp3 2019-03-15 10:12
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0051.mp3 2019-03-15 10:12
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0052.mp3 2019-03-15 10:13
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0053.mp3 2019-03-15 10:13
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0054.mp3 2019-03-15 10:13
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0055.mp3 2019-03-15 10:13
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0056.mp3 2019-03-15 10:13
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0057.mp3 2019-03-15 10:13
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0058.mp3 2019-03-15 10:13
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0059.mp3 2019-03-15 10:13
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0060.mp3 2019-03-15 10:13
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0061.mp3 2019-03-15 10:14
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0062.mp3 2019-03-15 10:14
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0063.mp3 2019-03-15 10:14
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0064.mp3 2019-03-15 10:14
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0065.mp3 2019-03-15 10:14
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0066.mp3 2019-03-15 10:14
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0067.mp3 2019-03-15 10:14
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0068.mp3 2019-03-15 10:14
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0069.mp3 2019-03-15 10:15
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0070.mp3 2019-03-15 10:15
 • thai-hau-cua-nguoi-tiet-thao-roi-chuong-0071.mp3 2019-03-15 10:47
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Dưỡng Nữ Thành Phi

TiKay

Thiên Y Phượng Cửu

TiKay

Đoạt Hôn 101 Lần

TiKay

Leave a Reply